Про застосування Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи з метою апробації норм часу на основні процеси бібліотечної роботинаказу юСторінка6/9
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

|62. |Звірити документи, що надійшли, на |один |2 хв. |

| |наявність запису в ЕК. |доку- | |

| | |мент | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|63. |Приписати дублети у каталог: проставити|те саме|2 хв. |

| |інвентарні номери та інші елементи | | |

| |форми вводу (залежно від АІБС, що | | |

| |використовується у бібліотеці). | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Формування бібліографічного запису для |один | |

| |ЕК. Заповнення відповідних полів: |запис | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|64. |до 10 елементів | |5 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|65. |10 - 20 елементів | |10 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|66. |21 - 70 елементів | |30 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|67. |Редагування бібліографічного запису ЕК.|те саме|3 хв. |

| |Внесення змін. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Вилучення карток або інвентарних | | |

| |номерів з каталогів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|72. |Вилучити картки або інвентарні номери |одна |3 хв. |

| |на документи, виключені з бібліотечного|картка | |

| |фонду: знайти картки, звірити на | | |

| |ідентичність з документами, викреслити | | |

| |інвентарні номери. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|73. |Вилучити бібліографічні записи або |один |1 хв. |

| |інвентарні номери з ЕК. |запис | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Технічна обробка документа | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Наклеїти на документі: |один | |

| | |доку | |

| | |мент | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|74. |аркуш терміну повернення | |30 с. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|75. |кишеньку | |30 с. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|76. |ярлик | |20 с. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Написати шифр: |те саме| |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|77. |на документі | |20 с. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|78. |на ярлику | |25 с. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|79. |Перенести шифри на документ. |те саме|2 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|80. |Оформити картку для тиражування: |одна |1 хв. |

| |визначити та зазначити тираж. |назва | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|81. |Коригування картки після тиражування. |те саме|30 с. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|82. |Розподілити каталожні картки на нові |одна |30 с. |

| |надходження після тиражування за |картка | |

| |каталогами. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|83. |Заповнити книжковий формуляр: зазначити|один |1 хв. |

| |шифр, інвентарний номер документа, |книж- | |

| |прізвище та ініціали автора, назву |ковий | |

| |документа, ціну, рік видання. |форму- | |

| | |ляр | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|84. |Заповнити картку індикатора на |один |1 хв. |

| |документ, направлений у книгосховище: |індика-| |

| |зазначити інвентарний номер, прізвище |тор | |

| |та ініціали автора, заголовок | | |

| |документа, шифр розстановки. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|85. |Заповнити передавальну відомість на |одна |5 хв. |

| |партію нових надходжень. |відо- | |

| | |мість | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Друкування вихідних форм | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Виведення на екран облікових форм. |одна | |

| |Роздрукування: |форма | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|86. |аркуша індивідуального обліку | |1 хв. |

| |документів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|87. |передавальної відомості нових | |1 хв. |

| |надходжень | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|88. |каталожної картки | |2 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|89. |книжкового формуляра | |1 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|90. |картки індикатора | |1 хв. |

------------------------------------------------------------------


Примітки: До норм часу застосовуються підвищувальні

коефіцієнти: 1. При складанні бібліографічного запису документа,

на титульному аркуші якого частково відсутні необхідні дані -

1,13. 2. При бібліотечній обробці: кіно-, фотодокументів - 1,21;

нотних, картографічних, художніх видань - 1,15, спеціальних видів

науково-технічної літератури і документації - 1,10. 3. При роботі

з документами іноземними мовами, при організації та веденні

краєзнавчого каталогу (картотеки) та бібліотечного каталогу

іноземною мовою - 1,15.
3.2. ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Таблиця 10

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Приймання документів від структурних | | |

| |підрозділів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Прийняти документи з відділу |одна | |

| |комплектування, звірити із супровідним |партія | |

| |матеріалом. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Кількість примірників: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1. |1 - 25 | |10 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|2. |26 - 75 | |30 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|3. |Зареєструвати нові надходження |один |20 с. |

| |періодичних видань, проставити позначки|доку- | |

| |в реєстраційній картотеці. |мент | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|4. |Проставити на документі штемпель |те саме|20 с. |

| |структурного підрозділу. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підбір документів для розміщення у | | |

| |фонді | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|5. |Підібрати документи за класифікаційними|один |1 хв. |

| |індексами, авторським знаком. |доку- | |

| | |мент | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|6. |Підібрати документи за форматом, |те саме|30 с. |

| |інвентарними номерами. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|7. |Підібрати періодичні видання за |те саме|1 хв. |

| |алфавітом назв, роками, номерами. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|8. |Підібрати спецвиди нормативно-технічної|те саме|1 хв. |

| |документації за класами, підкласами, | | |

| |групами, підгрупами, інвентарними | | |

| |номерами. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Розміщення бібліотечного фонду | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|
|9. |Розставити документи на стелажах за |один |40 с. |

| |систематично-алфавітним порядком. |доку- | |

| | |мент | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|10. |Розставити документи на стелажах за |те саме|2 хв. |

| |форматно-інвентарним порядком. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|11. |Розставити періодичні видання за |те саме|40 с. |

| |алфавітом назв, роками, номерами. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Розставити нормативно-технічну |те саме| |

| |документацію за класами, підкласами, | | |

| |групами, підгрупами, інвентарними | | |

| |номерами. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Кількість документів у добірці: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|12. |1 - 5 | |40 с. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|13. |6 - 10 | |6 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|14. |11 - 15 | |10 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|15. |Розставити документи на мікроносіях за |один |2 хв. |

| |інвентарним та нумераційним порядком. |доку- | |

| | |мент | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Перевірити правильність розстановки |масив | |

| |документів в окремих масивах фонду. |фонду | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Кількість документів , які | | |

| |перевіряються: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|16. |1 - 200 | |30 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|17. |201 - 305 | |50 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|18. |306 - 400 | |1 год. |

| | | |10 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|19. |401 - 600 | |2 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|20. |Пересунути (перенести) документи на |одна |5 хв. |

| |вільні місця. |полиця | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Оформити поличкові роздільники для |один | |

| |розстановки фонду: |розді- | |

| | |льник | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|21. |систематичної | |4 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|22. |форматної | |3 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|23. |абеткової | |3 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|24. |нумераційної | |3 хв. |

------------------------------------------------------------------
Примітки: До норм часу застосовуються підвищувальні

коефіцієнти: при підборі і розстановці кіно-, фотодокументів -

1,2; нот, картографічних, художніх видань - 1,5; при роботі з

документами іноземними мовами - 1,15.


4. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
Таблиця 11

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Перевірка бібліотечного фонду | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1. |Написати контрольний талон на документ,|один |1 хв. |

| |зазначити на ньому інвентарний номер, |талон | |

| |шифр, прізвище та ініціали автора, | | |

| |заголовок, рік, місце видання, ціну, | | |

| |місце збереження. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|2. |Маркування контрольних талонів: |те саме|30 с. |

| |встановити, де обліковано даний | | |

| |документ (обліковий каталог, інвентарна| | |

| |книга), проставити розпізнавальний | | |

| |знак. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підібрати контрольні талони: |те саме| |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|3. |за інвентарними номерами | |15 с. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|4. |за алфавітом прізвищ авторів або | |25 с. |

| |заголовків | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|5. |за класифікаційним індексом. | |36 с. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|6. |Звірити контрольні талони з інвентарною|один |30 с. |

| |книгою, зробити позначку про перевірку |талон | |

| |на талоні і в книзі. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|7. |Звірити контрольні талони з обліковим |те саме|30 с. |

| |або алфавітним, топографічним | | |

| |каталогами, зробити позначку на талоні | | |

| |та в каталозі. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|8. |Переглянути форми індивідуального |один |1 хв. |

| |обліку, виявити документи, що не |доку- |5 с. |

| |пройшли перевірку. |мент | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|9. |Скласти картку на документ, що не |те саме|1 хв. |

| |пройшов перевірку. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|10. |Розшук документів, що не пройшли | |5 хв. |

| |перевірки, за різними обліковими | | |

| |формами, картотеками, журналами, | | |

| |книжковими полицями та ін. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Скласти список документів, яких не |один | |

| |вистачає у фонді. |список | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Кількість документів у списку: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|11. |1 | |1 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|12. |2 - 10 | |10 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|13. |11 - 25 | |25 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Добір документів для вилучення з фонду | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Переглянути документи з метою вилучення|один | |

| |з фонду: |доку- | |

| | |мент | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|14. |непрофільних | |4 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|15. |дублетних | |2 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|16. |застарілих за змістом | |4 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|17. |амортизованих | |1 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|18. |таких, що мало використовуються або не | |3 хв. |

| |використовуються | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|19. |Підібрати документи в партії відповідно|один |30 с. |

| |до причини вилучення, звірити з |доку- | |

| |книжковим формуляром. |мент | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|20. |Підібрати книжкові формуляри на |один |40 с. |

| |документи за інвентарними номерами, |форму- | |

| |алфавітом, а журнали - за роками та |ляр | |

| |номерами. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Скласти список за актом вибуття |один | |

| |(передачі), підрахувати загальну суму з|акт | |

| |урахуванням індексації, оформити акт. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Кількість документів у списку: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|21. |1 | |1 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|22. |2 - 10 | |10 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|23. |11 - 25 | |25 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підготовка документів для оправи | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|24. |Відібрати документи для оправи. |один |2 хв. |

| |Перевірити стан документа. Заповнити |доку- | |

| |(звірити) книжковий формуляр. |мент | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|25. |Підібрати комплекти, звірити, зв'язати |те саме|3 хв. |

| |пачки. Оформити документи для передачі | | |

| |на оправу. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|26. |Підготувати документи для відновлення: |те саме|3 хв. |

| |підбір документа, аналогічного | | |

| |пошкодженому, оформлення замовлення на | | |

| |копіювання. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|27. |Приймання замовлення після копіювання, |те саме|1 хв. |

| |перевірка якості копій. Підготовка | | |

| |документа для оправи. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|28. |Прийняти документи після оправи. |те саме|3 хв. |

| |Звірити документи, що надійшли після | | |

| |оправи, з книжковим формуляром, | | |

| |перевірити якість оправи. Відновити | | |

| |заголовок. Написати шифр на ярлику, | | |

| |корінці документа. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підшивання газет і тонких журналів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|29. |Визначити формат, вкласти комплект |одна |15 хв. |

| |журналів у папку відповідного формату, |папка | |

| |зав'язати. Винести шифр, назву, рік | | |

| |видання, номери журналів на обкладинку | | |

| |та корінець папки. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|30. |Розкласти газети за назвами, проколоти |те саме|15 хв. |

| |дірки, вкласти до картонної обкладинки | | |

| |(папки), прошнурувати, оформити | | |

| |обкладинку (назва, рік, місяць). | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Дрібний ремонт фонду | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|31. |Підклеювання документа, кишеньок, |одна |3 хв. |

| |ярликів. Відновлення заголовків. |папка | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Санітарно-гігієнічні заходи | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|32. |Знепилювання фонду за допомогою |одна |15 хв. |

| |пилевсмоктувача. Забезпечити робоче |метро- | |

| |місце технічними засобами: |полиця | |

| |пилевсмоктувачем, робочим столиком, | | |

| |драбиною, відром та ін. Провести | | |

| |знепилювання, прибрати. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|33. |Знепилювання фонду вручну. Забезпечити |те саме|12 хв. |

| |робоче місце технічними засобами: | | |

| |драбиною, робочим столиком, візком, | | |

| |відром, ганчірками, та ін. Протирання, | | |

| |прибирання технічних засобів. | | |

------------------------------------------------------------------
Примітки: До норм часу застосовуються підвищувальні

коефіцієнти: при знепилюванні фонду нотних, картографічних,

художніх видань вручну - 1,2; за допомогою пилевсмоктувача - 1,3.
5. РЕКЛАМА БІБЛІОТЕКИ ТА БІБЛІОТЕЧНИХ ПОСЛУГ
Таблиця 12

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Організація масових заходів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Визначити тему, склад аудиторії, |один | |

| |відповідального за захід загалом, |захід | |

| |скласти план підготовки заходу, питання| | |

| |для обговорення, запросити | | |

| |консультантів, лекторів, підібрати | | |

| |документи за темою заходу; організувати| | |

| |виставки літератури, альбоми, | | |

| |повідомити користувачів про заходи в | | |

| |афішах, публікаціях у пресі, по радіо, | | |

| |телебаченню, виявити доповідачів, | | |

| |надрукувати та розповсюдити запрошення,| | |

| |підготувати приміщення, провести нараду| | |

| |за результатами підготовки і проведення| | |

| |заходу, оформити протокол: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1. |читацька конференція, диспут | |96 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|2. |літературно-художній вечір, вечір | |64 год. |

| |галузевої книги | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|3. |вечір запитань і відповідей, усний | |50 год. |

| |журнал | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|4. |клуб за інтересами | |50 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|5. |дитячий ранок | |75 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|6. |вікторина, конкурс, гра-подорож | |75 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підготовка книжкових виставок | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Скласти план організації і проведення | | |

| |виставки. Виявити і відібрати | | |

| |документи. Підготувати супровідну | | |

| |документацію до виставки. Створити | | |

| |художній проект. Здійснити монтаж | | |

| |виставки. Організувати | | |

| |інформаційно-рекламну роботу щодо | | |

| |популяризації виставки. Підбити | | |

| |підсумки роботи. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Тематичні виставки |одна | |

| |загальнобібліотечного масштабу, |виста- | |

| |організовані з фонду бібліотеки. |вка | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Кількість експонатів: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|7. |1 - 50 | |11 год. |


Каталог: old
old -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
old -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
old -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
old -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
old -> Лекція 12. 2011 Шморгун А. М. Конституційне право зарубіжних країн модуль +10 балів +5 балів в методичці теми робіт, які повинні зробити (реферат)
old -> Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльності
old -> Програма фізична культура для спеціальних медичних груп у
old -> Робоча програма навчальної дисципліни основи агробізнесу
old -> Екологічних інвестицій україни
old -> Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 3 курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка