Про застосування Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи з метою апробації норм часу на основні процеси бібліотечної роботинаказу юСторінка9/9
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

| |Друкарські роботи | | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

| |Отримати оригінал для друкування та | | |

| |ознайомитися з ним, набрати і прокласти | | |

| |копіювальним папером аркуші, закласти у | | |

| |друкарську машинку, розмітити і | | |

| |розграфити при друкуванні з вертикальним| | |

| |графленням. | | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

| |Вийняти матеріал з друкарської машинки, | | |

| |видалити копіювальний папір і покласти | | |

| |його в лоток, здати роботу. | | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

| |Друкування тексту без вертикального |одна | |

| |графлення. |сторі- | |

| | |нка | |

| | |друко- | |

| | |ваного | |

| | |тексту | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

| |Розміри інтервалів: | | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|1. |2 | |15 хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|2. |1,5 | |20 хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|3. |1 | |25 хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

| |Друкування тексту на форматках без | | |

| |вертикального графлення. | | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

| |Розміри інтервалів: | | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|4. |2 | |20 хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|5. |1,5 | |25 хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

| |Друкування тексту з вертикальним | | |

| |графленням. | | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

| |Розміри інтервалів: | | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|6. |2 | |20 хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|7. |1,5 | |25 хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|8. |1 | |30 хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

| |Друкування тексту на форматках з |одна | |

| |вертикальним графленням. |сторі- | |

| | |нка | |

| | |друко- | |

| | |ваного | |

| | |тексту | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

| |Розміри інтервалів: | | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|9. |2 | |20 хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|10. |1,5 | |27 хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

| |Вичитка і коректура тексту після | | |

| |друкування на машинці | | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|11. |Перевірити правильність розташування |одна |5 хв. |

| |віддрукованого тексту, звірити з |сторі- | |

| |рукописом. Коректура друкованого тексту.|нка | |

| | |друко- | |

| | |ваного | |

| | |тексту | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|12. |Вичитка і коректура верстки. |те саме|5 хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|13. |Наклеювання правок. |одна |2 хв. |

| | |правка | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

| |Друкарські роботи, які виконуються в | | |

| |автоматизованому режимі | | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

| |Введення матеріалу в комп'ютер: | | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|14. |набрати текст з аркуша |одна |12 хв. |

| | |сторі- | |

| | |нка | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|15. |набрати бібліографічний запис |те саме|15 хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|16. |набрати таблицю |те саме|20 хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|17. |Внесення редакційних правок |те саме|5 хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|18. |Верстка тексту |одна |20 хв. |

| | |сторі- | |

| | |нка | |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

|19. |Роздрукування тексту на принтері(2). |те саме|2 - 7 |

| | | |хв. |

|------+----------------------------------------+-------+--------|

| |_______________ | | |

| |(2) Час роздрукування | | |

| |залежить від типу принтера. | | |

------------------------------------------------------------------
Примітка: При друкуванні тексту на машинці з латинським

шрифтом до норми часу додається підвищувальний коефіцієнт 1,3.


8. РОБОТА З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ
Таблиця 20

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Планування роботи | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Зібрати, проаналізувати початкову |один | |

| |інформацію; визначити основні завдання |план | |

| |року, уточнити терміни виконання | | |

| |завдань, написати пояснювальну записку.| | |

| |Підготувати проект плану до обговорення| | |

| |на всіх рівнях, доопрацювати після | | |

| |обговорення. Подати план на узгодження | | |

| |і затвердження: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1. |план бібліотеки | |150 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|2. |план відділу, сектору | |60 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Щоденний облік роботи в структурних | | |

| |підрозділах | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|3. |Статистичний облік користувачів, які |один |3 хв. |

| |записалися (перереєструвалися). |запис | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|4. |Статистичний облік книговидач, |те саме|10 хв. |

| |відвідувань. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|5. |Облік інформаційно-бібліографічної | |3 хв. |

| |роботи за встановленою формою. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|6. |Облік виконаних довідок. | |3 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Щоденний облік абонентів, які | | |

| |користуються МБА | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|7. |Статистичний облік абонентів, які |один |3 хв. |

| |користуються МБА. |запис | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|8. |Статистичний облік отриманих замовлень,|один |10 хв. |

| |виданих документів. |запис | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|9. |Статистичний облік замовлень, |те саме|3 хв. |

| |перенаправлених до інших бібліотек. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|10. |Записати підсумки роботи до "Щоденника |те саме|5 хв. |

| |роботи" підрозділу бібліотеки. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|11. |Індивідуальний облік: щоденне |те саме|3 хв. |

| |заповнення аркуша обліку працезатрат | | |

| |або щоденника роботи бібліотекаря. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Зведений статистичний облік у | | |

| |бібліотеці | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Кількість користувачів, книговидач, |один | |

| |відвідувань. Підбити підсумки |запис | |

| |статистичних даних бібліотеки за: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|12. |місяць | |10 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|13. |квартал | |15 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|14. |рік | |20 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Статистичний облік, що виконується в | | |

| |автоматизованому режимі | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|15. |Введення статистичних даних з |один |18 с. |

| |контрольного аркуша. |аркуш | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|16. |Зведений статистичний звіт бібліотеки |одна |30 с. |

| |(кількість користувачів, книговидач, |таблиця| |

| |відвідувань та ін.). | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підбити підсумки статистичних даних |те саме| |

| |бібліотеки за: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|17. |місяць | |30 с. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|18. |квартал | |30 с. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|19. |рік | |30 с. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Складання звітів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|20. |Прийняти планово-звітні документи від |один |15 хв. |

| |структурних підрозділів з перевіркою |доку- | |

| |повноти складу. Скласти зведену таблицю|мент | |

| |основних показників. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Скласти аналітичний звіт: |один | |

| |проаналізувати діяльність підрозділів і|звіт | |

| |бібліотеки, відзначити зміни за рік, | | |

| |написати текст, подати на узгодження та| | |

| |затвердження: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|21. |звіт бібліотеки за рік | |90 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|22. |звіт відділу, сектору за рік | |30 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Скласти фінансові звіти про оплату за |один | |

| |видами платних послуг за: |звіт | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|23. |місяць | |10 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|24. |квартал | |16 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Звіт перед користувачами і населенням1 | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|25. |Визначити дату проведення звіту, |один |30 год. |

| |порядок денний, повідомити |захід | |

| |користувачів, населення, випустити | | |

| |стінгазету, оформити протокол, | | |

| |зауваження і пропозиції користувачів, | | |

| |населення, скласти план їх реалізації. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підготовка виробничих нарад(1) | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |______________ | | |

| |(1) Час проведення звіту | | |

| |перед користувачами та населенням і | | |

| |нарад до норм часу не входить. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Визначити порядок денний, коло |одна | |

| |учасників, підготувати довідку, інші |нарада | |

| |заходи, проект рішення, повідомити | | |

| |учасників наради, підготувати | | |

| |приміщення: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|26. |нарада працівників бібліотеки | |6 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|27. |нарада працівників відділу | |4 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|28. |Нарада за підсумками прийнятих рішень з|те саме|30 хв. |

| |метою оцінки їх результатів, виробничі | | |

| |наради за підсумками року. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|29. |Оперативна нарада (для вирішення | |25 хв. |

| |поточних виробничих завдань). | | |

------------------------------------------------------------------


Начальник відділу аналізу

та прогнозування діяльностібібліотек та інформаційних

мереж Т.М.Прокошева
Каталог: old
old -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
old -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
old -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
old -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
old -> Лекція 12. 2011 Шморгун А. М. Конституційне право зарубіжних країн модуль +10 балів +5 балів в методичці теми робіт, які повинні зробити (реферат)
old -> Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльності
old -> Програма фізична культура для спеціальних медичних груп у
old -> Робоча програма навчальної дисципліни основи агробізнесу
old -> Екологічних інвестицій україни
old -> Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 3 курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка