Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка10/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

контрольні листи, зведення,

рапорти) про облік

пошкоджень, технічного

огляду й ремонту засобів

зв'язку

1232. Журнали профілактичних 1 р. 1 р.оглядів обладнання і

каналів зв'язку

1233. Акти приймання засобів 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після проведення

зв'язку й сигналізації ремонту

після поточного, середнього

і капітального ремонту

1234. Журнали обліку заяв про 1 р. 1 р.

пошкодження засобів зв'язку

1235. Наряди на виправлення 1 р. 1 р.

пошкоджень каналів і

засобів зв'язку, ремонтні

роботи


1236. Зведені таблиці, показники Доки не Доки не

пошкоджень ліній зв'язку мине мине

потреба потреба

1237. Картотеки, журнали обліку Доки не Доки не

засобів зв'язку мине мине

потреба потреба

1238. Заяви про встановлення й 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після

зняття телефонів встановлення або

зняття телефону

1239. Листування про 3 р. 3 р.

встановлення, перенесення і

роботу телефонів,

радіоустановок

1240. Абонентські книжки, журнали 1 р. 1 р.

лінійних даних абонентських

установок

1241. Рапорти про перемикання 1 р. 1 р.

абонентів телефонної мережі

1242. Технічні й апаратні 1 р. 1 р.

журнали, контрольні листи

всіх технічних засобів

зв'язку


1243. Книги чергових на 1 р. 1 р.

телефонних і телеграфних

станціях

1244. Книги реєстрації 1 р. 1 р.

міжнародних телефонних

розмов


1245. Копії квитанцій за 3 р. 3 р.

міжміські телефонні

розмови, за поштові й

телефонні послуги

1246. Справи абонентів телефонів 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття

телефону


1247. Особові рахунки установ, 3 р. 3 р.

які мають телефони

1248. Картки обліку абонентської 3 р. 3 р.

плати за телефон

1249. Вулично-домові картотеки 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни

обліку заявок на новими

встановлення телефонів

1250. Зведення про якість 1 р. 1 р.

звучання
11.5. Охорона підприємств, установ, організацій
1251. Документи (плани, звіти, 5 р. 5 р.

доповідні записки, довідки)

про організацію загальної і

протипожежної охорони

організацій

1252. Документи (плани, звіти, 5 р. 5 р.

довідки, зведення) постійно

діючих пожежно-технічних

комісій

1253. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.плани, звіти, зведення) про

обстеження протипожежного

стану будинків і контроль

виконання пропозицій

обстеження

1254. Акти міжвідомчих і відомчих 10 р. 10 р.

комісій з організації

охорони установ

1255. Схеми дислокації постів 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни

охорони новими

1256. Листування про організацію 3 р. 3 р.

і несення сторожової й

пожежної відомчої і

позавідомчої охорони

організацій

1257. Листування про 3 р. 3 р.

інженерно-технічні

протипожежні заходи та

заходи з охорони

організацій

1258. Звіти про обладнання й 3 р. 3 р.

експлуатацію технічних

засобів охорони

1259. Листування про придбання 3 р. 3 р.

протипожежного інвентарю

1260. Листування про організацію 3 р. 3 р.

і проведення бойової

підготовки загонів і команд

охорони

1261. Документи (розклади, табелі 1 р. 1 р.постів, нарядів і караулів

охорони, листи нарядів,

постові відомості, стройові

записки, контрольні записи,

журнали обходу будинків,

рапорти) про несення

караульної служби

1262. Графіки, розклади занять, 1 р. 1 р.

журнали обліку відвідування

й успішності особового

складу охорони з бойової

підготовки

1263. Листування про оформлення 5 р. 5 р.

дозволів на зберігання і

носіння зброї

1264. Книги реєстрації видачі 3 р. 3 р.

зброї караульним

1265. Книги, журнали, відомості 5 р. 5 р.

обліку й руху зброї та

боєприпасів у загонах і

командах воєнізованої

охорони


1266. Журнали огляду зброї 1 р. 1 р.

1267. Заявки на зброю, боєприпаси 1 р. 1 р.

і речове забезпечення для

загонів і команд охорони

1268. Листування про забезпечення 1 р. 1 р.

загонів і команд охорони

зброєю, боєприпасами і

речовим забезпеченням

1269. Картки обліку 3 р. 3 р.

обмундирування

1270. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.

відомості, листування) про

заходи із загальної і

протипожежної охорони

1271. Списки протипожежного 3 р. 3 р.

обладнання й інвентарю,

відомості про рух інвентарю

1272. Термінові донесення про 1 р. 1 р.

пожежі

1273. Акти про пожежі 5 р. 5 р.1274. Звіти про пожежі:

а) річні Пост. 10 р. (1) За

б) квартальні 5 р.(1) 5 р. відсутністю річних -

пост.


1275. Листування про виявлення 5 р. 5 р.

причин пожеж

1276. Акти про порушення правил 3 р. 3 р.

протипожежної безпеки

1277. Акти перевірок несення 1 р. 1 р.

варти постовими та роботи

бюро перепусток

1278. Інструкції черговим, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни

сторожам і контролерам, які новими

перевіряють стан охорони

організацій

1279. Списки, графіки чергових в 1 р. 1 р.

організаціях

1280. Журнали обліку опечатування 1 р. 1 р.

приміщень і передавання

ключів


1281. Журнали прийому-передавання 1 р. 1 р.

чергувань

1282. Зразки підписів службових До До

посвідчень заміни заміни

новими новими

1283. Акти про події під час 3 р. 3 р.

чергувань

1284. Акти, доповідні записки про 1 р. 1 р.

порушення пропускного

режиму


1285. Журнали обліку осіб, 1 р. 1 р.

затриманих за порушення

пропускного режиму

1286. Плани проведення заходів з 1 р. 1 р.

цивільної оборони

1287. Звіти про виконання планів 5 р. 5 р.

заходів з цивільної оборони

в організаціях

1288. Акти приймання захисних 3 р. 3 р.

споруд цивільної оборони

1289. Листування про 5 р. 5 р.

інженерно-технічні й

організаційні заходи з

цивільної оборони

1290. Плани бойової підготовки 3 р. 3 р.

формувань цивільної оборони

1291. Журнали обліку, списки 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни

формувань цивільної оборони новими

1292. Списки тих, хто підлягає 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни

евакуації новими, в разі

стихійного лиха -

пост.


1293. Журнали обліку майна 3 р. 3 р.

підрозділів цивільної

оборони
11.6. Приватизація загальнодержавної та комунальної власності
1294. Плани проведення Пост. -

приватизації

загальнодержавної та

комунальної власності

1295. Списки виробничих, Пост. Доки не

будівельних, торговельних, мине

комунально-побутових потреба

об'єктів, що підлягають

приватизації

1296. Списки виробничих, Пост. Доки не

будівельних об'єктів, мине

приватизація яких потреба

здійснюється із залученням

іноземних інвестицій

1297. Протоколи нарад з Пост. -

представниками підприємств,

організацій про хід

приватизації

1298. Протоколи узгоджувальних Пост. 10 р.(1) (1) Після прийняття

комісій з оцінки основних рішення про

коштів і майна підприємств, приватизацію

організацій, що

приватизуються

1299. Переліки документів, До -

потрібних для приватизації заміни

об'єктів та укладання новими

договорів оренди

1300. Переліки документів, До -

потрібних для затвердження заміни

і погодження статутів новими

підприємств, організацій

загальнодержавної,

комунальної та всіх форм

недержавної власності (в т.

ч. спільних підприємств)

1301. Переліки документів, До -

потрібних для укладання заміни

контрактів з керівниками новими

підприємств, організацій

всіх форм власності

1302. Документи (акти, довідки, Пост.(1) Доки не (1) На держзберігання

договори, заяви, плани та мине надходять від органів

ін.) про приватизацію потреба Фонду державного

підприємств майна України та

загальнодержавної та регіональних фондів

комунальної власності комунального майна

1303. Документи (акти, баланси, Пост. Доки не

довідки, договори, заяви, мине

розрахунки та ін.) про потреба

оренду державних

підприємств

1304. Документи (акти, баланси, Пост.(1) 10 р.(2) (1) На держзберігання

довідки, заяви та ін.) про надходять від органів

перереєстрацію суб'єктів Фонду державного

господарської діяльності майна України

(2) Після перереєстрації

підприємств

1305. Листування з Фондом 10 р. 5 р.

державного майна України,

його регіональними

відділеннями, органами

управління комунальним

майном про проведення

приватизації об'єктів

загальнодержавної та

комунальної власності

1306. Листування з 5 р. 5 р.

Антимонопольним комітетом

України про проведення

приватизації

1307. Листування з органами 10 р. 5 р.

виконавчої влади та

місцевого самоврядування,

судовими і правоохоронними

органами зі спірних питань

приватизації

1308. Листування із засобами 3 р. 3 р.

масової інформації про

висвітлення процесу

приватизації

1309. Документи (приватизаційні, Пост.(1) Пост.(1) (1) На держзберігання

інвентарні справи) про не надходять

приватизацію житла

1310. Журнали обліку реєстрації Пост.(1) Пост.(1) (1) На держзберігання

видачі реєстраційних не надходять

свідоцтв і свідоцтв про

приватизацію

1311. Журнали обліку і реєстрації Пост.(1) Пост.(1) (1) На держзберігання

архівних приватизаційних не надходять

справ
12. Діяльність громадських організацій


1312. Документи (протоколи,

доповіді, стенограми,

постанови, резолюції)

загальних, звітно-виборних

конференцій, зборів:

а) в організації в цілому Пост. 10 р.

б) в первинних осередках 5 р. 5 р.

1313. Доповідні записки, довідки 5 р. 5 р.

про проведення

звітно-виборних конференцій

і зборів

1314. Бюлетені таємного Протягом Протягом

голосування, списки строку строку

кандидатів, висунутих до повно- повно-

нового складу керівництва важень важень

громадської організації

1315. Плани реалізації критичних Пост. 10 р.

зауважень і пропозицій,

прийнятих за звітними

документами на

звітно-виборних

конференціях, нарадах, та

документи щодо їх виконання

1316. Протоколи ревізійних 10 р. ЕПК 10 р.

комісій

1317. Акти ревізійних комісій 5 р. 5 р.1318. Листування про організацію 3 р. 3 р.

і проведення

звітно-виборних кампаній

1319. Календарні плани проведення 1 р. 1 р.

громадських заходів

1320. Документи (протоколи, Пост. 10 р.

стенограми, резолюції,

постанови) керівних органів

громадських організацій

1321. Листування про організацію 3 р. 3 р.

діяльності громадських

організацій

1322. Установчий договір про Пост. 10 р.

взаємовідносини засновників

громадської організації

1323. Заяви про прийом у члени 3 р. 3 р.

громадських організацій

1324. Списки членів громадських 75 р. 75 р.

організацій і уповноважених

ними осіб

1325. Документи (доповідні Пост. 5 р.

записки, звіти, довідки,

відомості) про залучення

громадян у громадські

організації

1326. Заявки на одержання 3 р. 3 р.

членських квитків

1327. Звіти про кількість 3 р. 3 р.

одержаних і витрачених

членських квитків, бланків

1328. Журнали, картки обліку 3 р. 3 р.

видачі й надсилання

членських квитків,

відомості про видачу,

перереєстрацію та обмін

членських квитків, акти на

знищення членських квитків,

анульовані членські квитки

й облікові картки

1329. Облікові картки членів До зняття з До зняття з

громадських організацій обліку обліку

1330. Заяви членів громадських 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після вибуття з

організацій на членів громадської

перерахування членських організації

внесків безготівкове

1331. Плани збору членських 1 р. 1 р.

внесків і відомості про їх

виконання

1332. Звіти про стан членства, 5 р. 5 р.

надходження і витрачання

членських внесків

1333. Відомості про надходження і 10 р. 10 р.

витрачання членських

внесків


1334. Листування про 3 р. 3 р.

заборгованість, порядок

сплати членських внесків і

витрачання коштів

громадськими організаціями

1335. Документи (постанови, Пост.(1) 10 р. (1) У первинних

рішення, рекомендації, організаціях - 10 р.

протоколи, стенограми)

постійно діючих

консультативних та інших

комітетів, комісій, рад,

секцій громадських

організацій

1336. Документи (навчальні плани, 3 р. 3 р.

програми, рекомендації) про

навчання кадрів і активу

громадських організацій

1337. Документи (заяви, довідки, 3 р. 3 р.

листування) про надання

матеріальної допомоги

робітникам і службовцям

1338. Документи (акти, відомості, 10 р. ЕПК 5 р.

доповідні записки, довідки)

про діяльність комісій

громадських організацій

1339. Заяви членів кас 3 р. 3 р.

взаємодопомоги про видачу

позик


1340. Протоколи засідань, рішення 5 р. 5 р.

правлінь кас взаємодопомоги

про видачу позик

1341. Фінансові звіти кас

взаємодопомоги:

а) річні 10 р. 10 р.

б) квартальні 3 р. 3 р.

1342. Зведення, списки 3 р. 3 р.

розасигнувань коштів,

відпущених соцстрахом касам

взаємодопомоги

1343. Особові картки (рахунки) 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після вибуття з

членів кас взаємодопомоги каси взаємодопомоги

1344. Заяви про вступ до кас 3 р. 3 р.

взаємодопомоги

1345. Документи (відомості, 3 р. 3 р.

корінці квитанцій і

розписок) про одержання і

погашення позик членами кас

взаємодопомоги, про збір

касами членських внесків

1346. Акти ревізій кас 5 р. 5 р.

взаємодопомоги

1347. Листування про організацію 3 р. 3 р.

і діяльність кас

взаємодопомоги

1348. Заяви в комісії з трудових 3 р. 3 р.

спорів і товариські суди

1349. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.

постанови, акти, довідки)

комісій з трудових спорів і

товариських судів

1350. Подання про заохочення 3 р. 3 р.

членів добровільних

товариств

1351. Графіки чергувань членів 1 р. 1 р.

добровільних товариств
Частина 2
Документи, що створюються в науково-технічній та виробничій

діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Вид документів | Термін зберігання | Примітка |

|статті | | документів | |

| | |-----------------------------| |

| | | в установах, | в установах,| |

| | |організаціях, |організаціях,| |

| | | на | на | |

| | | підприєм- | підприєм- | |

| | | ствах, | ствах, | |

| | | документи | документи | |

| | | яких | яких не | |

| | | надходять | надходять | |

| | | до | до | |

| | | держархівів | держархівів | |

|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота


1.1. Організація і координація НДР та ДКР
1352. Технічні завдання (ТЗ) та

документи до них (технічні

й тактико-технічні вимоги)

на виконання

науково-дослідних (НДР),

дослідно-конструкторських

(ДКР) і

проектно-конструкторських(ПКР) робіт та розробку

технічних проектів (ТП):

а) за місцем розробки і Пост. -

затвердження

б) в інших організаціях 5 р. -

1353. Технічні описання ТУ, ТР, Пост. -

паспорти на вироби

1354. Листування про розробку і 5 р. -

затвердження технічних

завдань та технічних

проектів

1355. Проекти тематичних планів 5 р. -

НДР, ДКР, ПКР

1356. Перспективні, річні,

тематичні плани НДР, ДКР,

ПКР та дослідно-

технологічних робіт (ДТР):

а) за місцем затвердження Пост. -

і розробки

б) надіслані для відома До -

закінчення

строку дії

1357. Координаційні плани

розв'язання основних

науково-технічних проблем:

а) за місцем розробки і Пост. -

затвердження

б) надіслані для відома До -

закінчення

строку дії

1358. Листування про 10 р. -

науково-технічний прогноз

на тривалий (понад 10 р.)

період


1359. Листування про розробку 5 р. -

окремих наукових проблем і

тем

1360. Програми, оперативні 5 р. -графіки, календарні плани

виконання НДР, ДКР, ПКР,

ДТР

1361. Особисті творчі плани 3 р.(1) - (1) Відомих науковців,конструкторів - пост.

1362. Реєстраційні, інформаційні

картки НДР, ДКР:

а) за місцем Пост. -

б) в інших організаціях 10 р. -

1363. Тематичні картки НДР Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1364. Інформаційно-аналітичні Пост. -

звіти про НДР, ДКР

1365. Технічні звіти про НДР із Пост. -

стандартизації,

патентно-ліцензійної та

винахідницької роботи з

додатками

1366. Звіти про наукові Пост. -

відрядження та експедиції

1367. Листування про наукові 5 р. -

відрядження та експедиції

1368. Договори, замовлення на 5 р.(1) - (1) Після закриття

НДР, ДКР, ПКР та теми

листування щодо їх

розробки

1369. Норми на ПКР та проектні До До

роботи заміни заміни

новими новими

1370. Документи (обгрунтування, 5 р.(1) - (1) Після закриття

довідки, розрахунки) про теми

розробку наукових проблем

(тем)


1371. Документи (протоколи, 10 р. -

акти, довідки, листування)

про невиконані й

відкладені НДР

1372. Огляди, доповідні записки Пост. -

з техніко-економічних

обгрунтувань НДР

1373. Договори про технічну 5 р. -

допомогу та документи

(звіти, довідки) про їх

виконання

1374. Листування про відкриття Пост. -

галузевих наукових

закладів


1375. Листування про проведення 5 р. -

спільних НДР, ДКР

1376. Листування про 5 р. -

організацію, методологію,

методику та хід НДР, ДКР

1377. Документи (акти, доповідні 5 р.(1) - (1) Після завершення

записки, висновки) про теми

результати експертизи та

консультацій з НДР, ДКР

1378. Паспорти, анотації, Пост. -

реферати і регламенти на

НДР, ДКР


1379. Переліки (списки) Пост. -

виконання НДР, ДКР, ПКР,

ДТР

1380. Плани роботи 5 р. 5 р.науково-технічних рад

1381. Листування про організацію 3 р. 3 р.

роботи науково-технічних

рад


1382. Звіти про діяльність Пост. 10 р.

науково-технічних рад

1383. Протоколи, стенограми Пост. Доки не

засідань мине

науково-технічних, учених потреба

рад і документи до них

1384. Характеристика робіт, Пост. -

висунутих на здобуття

державних премій

1385. Документи (плани, звіти, Пост. -

доповіді, довідки,

протоколи засідань) про

діяльність тимчасових

творчих колективів


1.2. Науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота
1386. Робочі програми з НДР 5 р. -

1387. Заключні звіти із Пост. -

закінчених тем НДР, ДКР,

ПКР, ДТР з додатками та

висновками про них

1388. Проміжні або етапні звіти

про НДР, ДКР, ПКР, ДТР:

а) що мають самостійне Пост. -

значення або складені

відомими діячами науки і

техніки

б) що ввійшли до заключних 10 р. -звітів

1389. Звіти про припинені і Пост. -

незакінчені теми та

висновки про них

1390. Листування з 3 р. -

проектно-конструкторськими

організаціями про

виготовлення та поставку

технічної документації

1391. Листування з органами 5 р. -

державної виконавчої влади

та замовниками про НДР,

ДКР

1392. Графіки, таблиці Пост. -порівняння НДР з

вітчизняними й зарубіжними

аналогами

1393. Доповіді керівників тем 10 р. -

про хід НДР

1394. Акти, протоколи про Пост. -

приймання НДР, ДКР

1395. Документи (повідомлення, 5 р. -

довідки) про приймання

НДР, ДКР


1396. Технічні пропозиції з Пост. -

розробки проектів виробів

1397. Ескізні проекти на всі Пост. -

види виробів та протоколи

їх розгляду й затвердження

1398. Ескізні проекти на

виготовлення й

випробування макетів

виробів:

а) прийнятих до 10 р. -

виробництва

б) не прийнятих до 5 р. -

виробництва

1399. Висновки про результати 10 р. -

експертизи ескізних

проектів


1400. Технічні проекти на всі

види виробів, протоколи їх

розгляду та затвердження,

висновки про них:

а) тих, що прийняті до Пост. -

виробництва

б) тих, що не прийняті до 5 р. -

виробництва

1401. Технічні проекти на

виготовлення й

випробування макетів

виробів:


а) тих, що прийняті до 10 р. -

виробництва

б) тих, що не прийняті до 5 р. -

виробництва

1402. Робоча документація на всі

види виробів:

а) на оригінальні вироби, Пост. Доки не

машини, апарати та їх мине

складальні одиниці потреба

промислової серії (кальки,

1 комплект світлокопій)

б) на дослідні зразки Доки не Доки не

виробів мине мине

потреба потреба

в) на макети й моделі Доки не Доки не

складальних одиниць, мине мине

деталей та оснащення потреба потреба

г) на обладнання для 5 р. 3 р.

виконання разових робіт

-) на неоригінальні Доки не Доки не

вироби, складальні мине мине

одиниці, деталі, потреба потреба

обладнання, інструмент,

оснастку, тару

д) не прийняті до 10 р. 10 р.

виробництва у зв'язку з

призупиненням робіт

е) зняті з виробництва Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1403. Графіки видачі робочої 1 р. -

документації та кошторисів

1404. Заявки на створення 5 р. -

виробів з вихідними

вимогами

1405. Протоколи й акти комісій з Пост. -


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка