Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка13/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

встановлення цін на

будівельні матеріали

1700. Листування про технічний 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

нагляд і контроль за будівництва

будівельними роботами

1701. Листування про авторський 3 р. 3 р.

нагляд за будівельними

роботами


1702. Технічні вимоги на

проведення підземних

робіт:

а) за місцем складання Пост. -б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

1703. Дозволи на проведення 3 р. 3 р.

вибухових робіт при

будівництві

1704. Акти на проведення

підземних робіт:

а) за місцем проведення Пост.(1) 10 р. (1) На

робіт держзберігання не

надходять

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1705. Журнали обліку дозволів на 10 р. 10 р.

проведення підземних робіт

1706. Наряди (копії) на виділене 3 р. 3 р.

підприємством обладнання

для капітального

будівництва

1707. Замовлення-наряди на 3 р. 3 р.

проведення робіт, завдання

виконробам

1708. Наряди на виконання 3 р.(1) 3 р.(1) (1) У разі виникнення

ремонтних робіт спорів, розбіжностей,

слідчих та судових

справ - до прийняття

остаточного рішення

1709. Листування про проведення 3 р. 3 р.

підрядних робіт

1710. Повідомлення про хід і 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після введення

завершення будівництва та об'єкта в експлуатацію

реконструкції

1711. Журнали обліку будівельних 3 р. 3 р.

матеріалів, механізмів та

запасних частин до них


3.7. Капітальний і поточний ремонт
1712. Документи (акти, доповідні 5 р. 5 р.

записки, довідки) про

обстеження будівель і

споруд для визначення

видів ремонтних робіт

1713. Оперативні плани підрядних 3 р. 3 р.

ремонтно-будівельних та

будівельно-монтажних робіт

1714. Титульні списки на 3 р. 3 р.

капітальний ремонт

1715. Замовлення на капітальний 1 р. 1 р.

і поточний ремонт

1716. Графіки капітального і 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

поточного ремонтів ремонту

1717. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.

рішення, акти) про

погодження обсягів робіт з

капітального ремонту

1718. Документи (доповідні 3 р. 3 р.

записки, зведення) про

проведення капітального і

поточного ремонту

1719. Листування про проведення 3 р. 3 р.

ремонтних робіт

1720. Акти огляду й приймання 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення

об'єктів після ремонту

капітального і поточного

ремонту


1721. Розцінки на ремонтні 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

роботи ремонту

1722. Відомості будівельних 5 р.(1) 5 р.(1) (1) У разі виникнення

недоробок та дефектів спорів, суперечок,

слідчих та судових

справ - до прийняття

остаточного рішення

1723. Описи ремонтних робіт на 3 р. 3 р.

будівлях та спорудах

1724. Дефектні відомості й акти 5 р. 5 р.

на ремонтні роботи

1725. Інвентаризаційні відомості 3 р. 3 р.

ремонтних робіт

1726. Листування про розвиток 3 р. 3 р.

ремонтної служби

1727. Довідки про виконання 3 р. 3 р.

планів капітального і

поточного ремонту

виробничого і

житлово-комунального фонду

1728. Кошториси на проведення

капітального ремонту:

а) зведені 5 р. -

б) локальні 3 р. -


4. Виробництво
4.1. Організація виробництва
1729. Зведені виробничо-технічні Пост. -

характеристики промислових

підприємств

1730. Техніко-економічні

показники роботи підприємств:

а) річні Пост. 10 р. (1) За відсутності

річних - пост.

б) квартальні 3 р.(1) 3 р.

1731. Виробничо-технічні

паспорти:

а) підприємств і основних Пост. 10 р.

підрозділів

б) допоміжних підрозділів До До

заміни заміни

новими новими

1732. Схеми організації Пост. 10 р.

виробництва та

пояснювальні записки до

них

1733. Документи (розрахунки, Пост. 10 р.таблиці, довідки) про

визначення економічної

ефективності та підвищення

рентабельності підприємств

1734. Документи (доповідні Пост. -

записки, діаграми,

розрахунки, обгрунтування,

довідки, висновки) про

розвиток і розміщення

підприємств

1735. Розрахунки, висновки про 10 р. 10 р.

розподіл і технічне

переозброєння виробництва

та освоєння випуску нових

видів сировини й виробів

(продукції)

1736. Документи (протоколи, 10 р. 10 р.

висновки, довідки) про

підвищення якості

науково-технічного

керівництва та надання

підприємствам технічної

допомоги

1737. Свідоцтва на право Пост. 10 р.

серійного виробництва

виробів


1738. Акти введення в дію 10 р. 10 р.

виробничих потужностей

1739. Документи (акти, графіки, 10 р. 10 р.

таблиці) про використання

виробничих потужностей

1740. Номенклатури, переліки,

класифікатори продукції,

що виготовляється:

а) підприємствами Пост. 10 р.

б) підрозділами 10 р. 10 р.

1741. Документи (розрахунки, 5 р. 5 р.

відомості, таблиці,

графіки) про організацію

ритмічної роботи

підприємств і рівномірного

випуску продукції

1742. Листування про освоєння і 5 р. 5 р.

використання виробничих

потужностей підприємств і

підрозділів

1743. Документи (розрахунки, 10 р. 5 р.

обгрунтування, висновки)

про зміну й розширення

асортименту продукції, що

виробляється

1744. Внутрізаводські технічні 10 р. Доки не

вимоги мине

потреба


1745. Протоколи затвердження 10 р. 5 р.

технічної документації на

продукцію

1746. Документи (пропозиції, Пост. 10 р.

обгрунтування, висновки)

про виготовлення

установочної партії

виробів


1747. Звіти, акти про перевірку

стикування виробів

(продукції):

а) основного виробництва Пост. 10 р.

б) допоміжного виробництва 10 р. 5 р.

1748. Документи (акти, звіти,

протоколи складання та

журнали) про комплектацію

виробів і складальних

одиниць:


а) дослідного виробництва 10 р. 5 р.

б) серійного виробництва 10 р. 5 р.

1749. Документи (протоколи, Пост. 10 р.

висновки, доповіді,

обгрунтування, довідки,

таблиці, розрахунки) про

спеціалізацію і виробниче

кооперування

1750. Листування про 5 р. 3 р.

спеціалізацію і виробниче

кооперування

1751. Документи (акти, 10 р. 5 р.

протоколи, звіти,

висновки) про припинення

робіт з виготовлення

виробів (продукції)

1752. Документи (вимоги, 3 р. 3 р.

накладні, накопичувальні

відомості) про продукцію,

що надійшла для обробки

1753. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.

розрахунки) про

використання відходів,

вторинної сировини

1754. Повідомлення 3 р. 3 р.

заводів-виробників,

записки про відправлення

виробів (продукції)

1755. Документи (розрахунки, 3 р. 3 р.

схеми, графіки) про

підготовку до виробництва

й випуску продукції

1756. Оперативно-виробничі

програми підрозділів:

а) річні 5 р. 5 р.

б) квартальні й місячні 1 р. 1 р.

1757. Плани-завдання роботи 1 р. 1 р.

підрозділів

1758. Періодичні відомості 5 р. 5 р.

підприємств про випуск і

відвантаження виробів на

експорт


1759. Журнали контролю 5 р. 5 р.

виробництва і пред'явлення

виробів (продукції)

1760. Звіти про витрати сировини 10 р. 5 р.

і матеріалів на випуск

виробів (продукції)

1761. Журнали обліку заводських 1 р. 1 р.

номерів деталей і

складальних одиниць

1762. Документи (дозволи,

списки, акти) про списання

й знищення виробів

(продукції), приладів та

їх складових:

а) спеціального 10 р. 10 р.

виробництва

б) загального виробництва 3 р. 3 р.

1763. Замовлення, заявки на 3 р. 3 р.

виробництво виробів

(продукції) окремих підприємств

1764. Листування про технічне 10 р. 10 р.

переозброєння підприємств

та вдосконалення

виробництва

1765. Документи (доповідні 5 р. 5 р.

записки, довідки,

зведення) та листування

про освоєння і розширення

виробництва

1766. Листування про організацію 3 р. 3 р.

ритмічної роботи

підприємств та рівномірний

випуск продукції

1767. Акти на розробку виробів

із зазначенням складових

одиниць:


а) спеціального 10 р. -

виробництва

б) загального виробництва 3 р. 3 р.

1768. Документи (довідки, 5 р. 5 р.

зведення) про підвищення

культури виробництва на

підприємствах

1769. Протоколи впровадження Пост. 10 р.

нових видів сировини і

матеріалів

1770. Лімітні карти на продукцію Доки не Доки не

і сировину мине мине

потреба потреба

1771. Листування про 3 р. 3 р.

номенклатуру виробництва

продукції, розширення й

зміни асортименту

продукції

1772. Листування про 5 р. 5 р.

впровадження нових видів

сировини і матеріалів,

забезпечення комплексного

використання сировини та

її переробку

1773. Розрахунки, довідки з

розробки середньо

прогресивних норм витрати

сировини, матеріалів і

енергії у виробництві й

будівництві:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1774. Документи (акти, 10 р. 5 р.

протоколи, звіти,

висновки, розрахунки) про

припинення робіт з

виготовлення окремих видів

і типів виробів

(продукції)

1775. Документи (розрахунки, 5 р. 5 р.

акти, відомості, довідки)

про списання витрат щодо

знятих з виробництва,

припинених робіт і

замовлень

1776. Документи (розрахунки, 3 р. 3 р.

обгрунтування, дозволи)

про витрачання дефіцитних

і коштовних металів для

випуску виробів

1777. Листування про норми 3 р. 3 р.

витрат сировини й

матеріалів

1778. Журнали диспетчерських 1 р. 1 р.

оперативних записів,

рапорти начальників змін,

інженерів і майстрів

1779. Журнали обліку відходів 3 р.(1) 3 р.(1) (1) У разі виникнення

виробництва спорів, суперечок,

слідчих та судових

справ - зберігаються

до винесення

остаточного рішення

1780. Зведення про виконання 1 р. 1 р.

виробничих програм

1781. Документи (довідки, 5 р. 5 р.

графіки) про проведення

організаційно-технічних

заходів, пов'язаних із

забезпечення виконання

виробничих програм

1782. Документи (таблиці, 3 р. 3 р.

розрахунки, відомості) про

роботу підприємств

1783. Журнали, картотеки здачі 3 р. 3 р.

робіт у підрозділи

1784. Журнали, картотеки обліку 3 р. 3 р.

виробів, продукції

1785. Журнали руху виробів у Доки не Доки не

цехах у процесі мине мине

виготовлення та на потреба потреба

проміжних складах

1786. Журнали відвантаження 3 р. 3 р.

готових виробів

1787. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.

журнали) про облік

незавершеного виробництва

1788. Журнали первинного обліку 1 р. 1 р.

і готової продукції

1789. Журнали, картотеки обліку 1 р. 1 р.

напівфабрикатів, що

випускаються і надходять

1790. Документи (паспорти,

специфікації):

а) на вироби дослідного 3 р. 3 р.

виробництва

б) на вироби серійного Пост. 10 р.

виробництва

1791. Технічні завдання на

проведення технологічної

підготовки виробництва:

а) прийняті до виробництва Пост. 5 р.

б) не прийняті до 5 р. 3 р.

виробництва

1792. Замовлення цехів на 3 р. 3 р.

поповнення бракованих

виробів (продукції)

1793. Журнали обліку виконання 1 р. 1 р.

змінних виробничих завдань

1794. Журнали, картотеки обліку 3 р. 3 р.

наявності, стану й руху

замовлень на виготовлення

виробів і випуск готової

продукції

1795. Листування про заходи із 3 р. 3 р.

скорочення витрат

сировини, матеріалів та

економії матеріальних

ресурсів

1796. Аналіз витрат сировини і

матеріалів:

а) у підрозділах 3 р. 3 р.

б) на підприємстві в 5 р. 5 р.

цілому


1797. Звіти про комплексне 3 р. 3 р.

використання сировини і

матеріалів

1798. Звіти про незавершене 3 р. 3 р.

виробництво

1799. Звіти про ритмічність

виробництва:

а) річні 3 р. 3 р.

б) квартальні 1 р. 1 р.

1800. Звіти про хід підготовки 3 р. 3 р.

підприємств до сезонних

робіт


1801. Звіти про підвищення 3 р. 3 р.

культури виробництва на

підприємствах
4.2. Упровадження нової техніки і технології.

Механізація й автоматизація виробничих процесів


1802. Плани впровадження нової Пост. 10 р.

техніки і технології

1803. Доповіді й довідки про Пост. 10 р.

виконання планів

впровадження досягнень

науки і техніки

1804. Документи (доповідні Пост. 5 р.

записки, висновки,

довідки, розрахунки,

переліки заходів) про

організацію й освоєння

нових виробництв,

розширення і технічне

переозброєння існуючих

1805. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.

пропозиції, розрахунки)

про впровадження нової

техніки


1806. Переліки технічних заходів 5 р. 3 р.

до впровадження передової

технології виробництва із

зазначенням передбачуваної

економічної ефективності

1807. Розрахунки економічного 5 р. 5 р.

ефекту від впровадження

нової техніки

1808. Акти впровадження нової 5 р. 5 р.

техніки і технології

1809. Довідки про проведення 5 р. 5 р.

технічних заходів до

впровадження нової техніки

1810. Документи (робочі схеми, Пост. 5 р.

пропозиції, доповідні

записки, розрахунки,

висновки) про

автоматизацію виробничих

процесів

1811. Рішення й висновки про 5 р. 5 р.

гарантований нагляд за

експлуатацією нової

техніки

1812. Графіки підготовки 3 р. 3 р.виробництва до освоєння

нової техніки

1813. Графіки виконання робіт 3 р. 3 р.

щодо впровадження нової

техніки

1814. Листування про 3 р. 3 р.впровадження нової

техніки, передової

технології виробництва

1815. Довідки і листування про 3 р. 3 р.

координацію робіт у галузі

впровадження нової техніки

1816. Протоколи про механізацію, Пост. 10 р.

автоматизацію і

модернізацію процесів

виробництва

1817. Переліки нових видів 5 р. 3 р.

продукції і сировини

1818. Документи (робочі схеми, Пост. 5 р.

пропозиції, доповідні

записки, розрахунки,

висновки) про механізацію

виробництва

1819. Документи (доповіді, Пост. 10 р.

довідки, розрахунки) про

освоєння нових видів

продукції і сировини

1820. Листування про виконання 3 р. 3 р.

заходів щодо впровадження

засобів механізації

інженерної праці і

автоматизації систем

управління та про

організацію комплексної

механізації і

автоматизації виробничих

процесів

1821. Техніко-економічне Пост. 5 р.

обгрунтування впровадження

нової техніки, технології,

автоматизації і

механізації виробництва

1822. Робочі проекти 5 р. 5 р.

автоматизації і

механізації виробничих

процесів


1823. Техноробочі проекти Пост. 5 р.

автоматизації і

механізації виробничих

процесів


1824. Звіти про 5 р. 5 р.

організаційно-технічні

заходи щодо поліпшення

технології виробництва


4.3. Конструкторська робота з виробів

серійного і масового виробництва


1825. Технічні завдання на

вироби:


а) що йдуть у виробництво Пост. 10 р.

б) що не йдуть у Пост. 10 р.

виробництво

в) що зняті з виробництва 10 р. 5 р.

1826. Технічні пропозиції на

вироби:


а) що йдуть у виробництво Пост. 10 р.

б) що не йдуть у Пост. 10 р.

виробництво

1827. Ескізні проекти на вироби:

а) що йдуть у виробництво 10 р. 10 р.

б) що не йдуть у Доки не Доки не

виробництво мине мине

потреба потреба

в) що зняті з виробництва 10 р. 5 р.

1828. Технічні проекти на

вироби:

а) що йдуть у виробництво Пост. 10 р.б) що не йдуть у Пост. 10 р.

виробництво

в) що зняті з виробництва Пост. 10 р.

1829. Робочі проекти на вироби:

а) що йдуть у виробництво Пост. 10 р.

б) що не йдуть у 10 р. 10 р.

виробництво

в) що зняті з виробництва 10 р. 10 р.

1830. Журнали реєстрації Пост. 10 р.

конструкторської

документації з етапами

здачі


1831. Журнали реєстрації змін Пост. 10 р.

конструкторської

документації
4.4. Технологія виробництва
1832. Технологічні карти й Пост. 10 р.

описання технологічних

процесів

1833. Технологічні регламенти,

режими виробництва і

рецептури:

а) за місцем складання Пост. 10 р.

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1834. Технологічні Пост. 10 р.

характеристики і

розрахункові дані про

трудомісткість, механічну

обробку і складання

виробів


1835. Технологічні правила і

розпорядження:

а) за місцем складання 5 р. 5 р.

б) в інших організаціях 1 р. 1 р.

1836. Технічні й технологічні

інструкції виробничих

процесів і лабораторних

досліджень:

а) за місцем затвердження Пост. 10 р.

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1837. Техніко-економічні 5 р. 5 р.

показники фактичних витрат

матеріалів і сировини на

виробництво виробів

(продукції)

1838. Специфікації основного Пост. 10 р.

технологічного обладнання

1839. Карти рівня продукції, що Пост. 10 р.

атестується

1840. Виробничі рецептури, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни

регламенти й режими новими

виробництва виробів

1841. Описання виробничих Пост. 10 р.

процесів унікального

характеру на вироби в

цілому


1842. Затверджені, діючі та Пост. 10 р.

замінені технічні умови

технологічного процесу

1843. Незатверджені, відхилені і 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після затвердження

забраковані варіанти перероблених варіантів

технічних умов та

інструкцій з технологічних

процесів


1844. Забраковані й відхилені 5 р. 5 р.

варіанти технологічних

карт і описань виробничих

процесів


1845. Журнали контролю 10 р. 10 р.

технологічних процесів

1846. Документи (розрахунки, 10 р. 5 р.

таблиці, довідки,

висновки) про впровадження

нових видів сировини

1847. Документи (розрахунки, 5 р. 5 р.

таблиці, довідки,

висновки) про забезпечення

комплексного використання

сировини

1848. Технологічні інструкції на До До

експлуатацію і ремонт заміни заміни

обладнання новими новими

1849. Документи (акти, 10 р. 5 р.

протоколи, звіти,

висновки, рекомендації)

про технічну експертизу

продукції (виробів)

1850. Документи (протоколи, 10 р. 10 р.

висновки, рекомендації,

розрахунки, обгрунтування)

про впровадження нових

технологічних процесів,

регламентів, рецептур і

режимів виробництва

виробів (продукції)

1851. Документи (розрахунки, 5 р. 3 р.

висновки, довідки) про

аналіз відхилень від

технічних нормативів

1852. Аналізи всіх видів 10 р. 10 р.

продукції і сировини

1853. Аналізи відхилень від 10 р. 5 р.

затверджених технічних

нормативів

1854. Акти контролю 3 р. 3 р.

технологічної дисципліни

(дотримання технологічних

процесів)

1855. Акти впровадження й 5 р. 3 р.

перевірки технологічних

процесів

1856. Акти, рекламаційні листи 5 р. 5 р.

на забраковану продукцію

(вироби)


1857. Акти затвердження

еталонних зразків:

а) за місцем складання Пост. 10 р.

в) в інших організаціях 1 р. 1 р.

1858. Акти механічних, хімічних

і спеціальних випробувань

виробів:

а) за місцем проектування Пост. 10 р.

і випробування

б) в інших організаціях 1 р. 1 р.

1859. Журнали обліку змін Пост. 10 р.

технології виробництва

1860. Журнали обліку Пост. 10 р.

технологічних процесів

1861. Довідки про роботу підпри- Пост. 10 р.

ємств щодо поліпшення

технології виробництва

1862. Збірники, альбоми робочої Пост. 10 р.

технологічної документації

1863. Журнали обліку робочої 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

технологічної документації журналу

1864. Типові операційні карти:

а) за місцем розробки Пост. 10 р.

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

1865. Розрахунково-технологічні 3 р. 3 р.

карти


1866. Карти ескізів 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття

виробу з виробництва

1867. Карти обліку позначень 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття

виробів виробу з виробництва

1868. Комплектувальні карти 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття

виробу з виробництва

1869. Маршрутні карти з Пост. 10 р.

виготовлення й обробки

виробів (продукції)

1870. Технологічні паспорти

(формуляри технічного

контролю на вироби):

а) дослідного виробництва Пост. - (1) Після

закінчення

б) серійного виробництва 5 р.(1) 5 р.(1) гарантійного строку

1871. Документи (супровідні 3 р. 3 р.

карти, паспорти, діаграми)

технологічних процесів

1872. Технологічні інструкції на 3 р. 3 р.

проведення випробувань

вузлів

1873. Технологічні розпорядження 1 р. 1 р.1874. Номенклатурні карти 3 р. 3 р.

виробів


1875. Карти заходів щодо доробки 3 р. 3 р.

продукції

1876. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.

пропозиції) про результати

контролю дотримання

технології

1877. Циклові й операційні 1 р. 1 р.

карти, що використовуються

при виготовленні виробів у

серійному виробництві

1878. Журнали й картотеки обліку 5 р. 5 р.

технологічних порушень

1879. Протоколи розслідувань 5 р. 5 р.

фактів технологічних


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка