Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка17/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

про діяльність брокерських фірм 1102

про роботу підприємств 1861

про розвідувальні роботи 1548

про розвиток і розміщення підприємств 1734

про розвиток колективного садівництва 812

про розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян 29

про розподіл і реалізацію фондів на постачання 1055

про розрахунки коефіцієнта змінності роботи

обладнання 2019

про розробку наукових проблем, тем 1370

про розробку норм витрат сировини, матеріалів,

енергії 1773

про санітарний стан підприємств громадського

харчування 802

про склад працівників апарату управління 507

про складання зведених звітів 301

про стан будівель і споруд 1678

про стан діловодства та архівної справи 110

про стан культурно-масової роботи 845

про стан навчально-виховної і методичної роботи 587, 595, 597

про стан трудових ресурсів, ринку праці 352, 364

про стаж і місце роботи, заробітну плату 561, 685

про створення організацій, їх реорганізацію,

ліквідацію 52

про створення фондів та їх використання 219

про травматизм на підприємствах 715

про умови поставок продукції 1067

про умови праці і техніку безпеки 456

рад факультетів, кафедр, методичних рад 587

результатів обробки телеметричної інформації 1435

технічного рівня обладнання підприємств 1910

що надсилаються у правоохоронні органи 79
Довідники 425, 921

Довіреності 319


Договори:

впровадження наукової організації праці 394

господарські, операційні, трудові 345

з авторами 972

колективні 405, 406

на абонементне обслуговування 890

на виготовлення і встановлення очисних споруд,

стоків 2155, 2157

на виконання обчислювальних робіт 2208

на виконання робіт зі стандартизації і

метрології 2132

на всі види матеріально-технічного постачання 1065

на науково-дослідні роботи 1368

на ремонт засобів зв'язку 1228

про брокерське обслуговування 1101

про відрядження 58

про впровадження науково-дослідних,

дослідно-конструкторських робіт 1451

про зв'язки між організаціями 56

про матеріальну відповідальність 347

про надання допомоги закладам соціальної сфери 66

про надання патентних послуг 1481

про надання юридичної допомоги 86

про науково-технічне, економічне, культурне

співробітництво з зарубіжними країнами 1018

про оренду 1151, 1219, 2208

про переселення громадян 380

про право користування житловою площею 765

про приватизацію, оренду 1302, 1303

про санаторно-курортне обслуговування 744, 750

установчі 1322
Дозволи 118, 450, 612, 1032,

1036, 1097, 1218,

1527, 1554, 1625,

1703, 2075


Документи:

аварійних комісій 1182

аналізу роботи транспорту 1168, 1170

вихідні 2284

до наказів з особового складу 508

загальних, звітно-виробничих конференцій,

зборів 1312

з'їздів, конгресів, конференцій, нарад,

семінарів 12

з історії організації 44

з контролю за дотриманням законодавства про

зайнятість населення 373

з питань рівня життя та соціальних нормативів 387

з питань харчування на радіаційно забрудненій

території 841

з розробки штатних розписів 47

з техніки безпеки, умов праці 455, 456, 458,

482, 483, 486,

488

касові, бухгалтерські 315керівних органів громадських організацій 1320

комісій з трудових спорів, товариських судів 1349

конкурсних комісій 534

на запасні частини і ремонт обладнання 2037

на машинні носії 2292

на вироби серійного і дослідного виробництва 1790

на розвідувальні роботи 1548

нормативні із забезпечення АС 2289

обліку трудових книжок 544

осіб, не прийнятих на роботу 520

особові 539

перевірки підприємств та інших організацій

органами державної інспекції 283

пожежно-технічних комісій 252

постійно діючих консультативних комітетів,

комісій, рад 1335, 1338

природоохоронного законодавства 2162

про аварії і пошкодження електромережі 2003

про автоматизацію виробничих процесів 1810

про адміністративні порушення податкового

законодавства 285

про аналіз браку продукції 2091

про аналіз відхилень від технічних нормативів 1851

про аналіз і прогнозування продуктивності праці 402

про атестацію, ліцензування навчальних закладів 573

про атестацію робочих місць 461

про благоустрій міст, населених пунктів 795, 796

про будівництво і реконструкцію 1522, 1523, 1652,

1653, 1654, 1662,

1663, 1664, 1666,

1678

про вдосконалення процесів праці,впровадження наукової організації праці 392

про вдосконалення, скорочення апарату

управління, затвердження граничних асигнувань 246

про вдосконалень структури апарату управління 393

про виготовлення і постачання технічної

документації для будівництва 1686

про виготовлення дослідних зразків засобів

автоматики, обладнання 1434

про виготовлення установочної партії виробів 1746

про видачу посвідчень і перепусток 1136

про виділення земельних ділянок 815

про виділення та перерозподіл капіталовкладень 234

про визначення економічної ефективності,

рентабельності підприємств 1733

про визначення і вибір типів та конструкції

обладнання 1914

про виконання виробничих завдань і здачу

готової продукції 1901

про виконання видавничого плану 984

про виконання виробничих програм 1781

про виконання договорів 1373

про виконання комплексних цільових програм 132

про виконання пропозицій за результатами

обстежень, перевірок 27, 295

про виконання умов, угод, колективних договорів 407

про використання виробничих потужностей 166, 1739

про використання відходів 1753

про випробування енергоустановок 1965

про виробничо-економічну діяльність 170

про витрачання дефіцитних і коштовних металів 1776

про вихід автомобілів на лінію 1196

про відвантаження продукції 1085

про відкриття розрахункових і поточних рахунків 243

про відпочинок дітей 826

про відпуск товарів зі складів 1118

про відрахування підприємств 225, 235

про відрядження 58

про водопостачання підприємств 2008

про внесення змін у показники планів 167

про впровадження і використання сировини 1846, 1847

про впровадження нових технологічних процесів,

регламентів, рецептур і режимів виробництва 1850

про впровадження нової техніки 1805

про впровадження передових методів ремонту 2021

про впровадження у виробництво науково-дослідних

та дослідно-конструкторських робіт 1448

про встановлення виробничих, наукових,

культурних зв'язків 56

про встановлення персональних ставок, окладів,

надбавок 449, 523

про відновлення прав реабілітованих громадян 702

про вступ у міжнародні організації і спілки 1004

про геологічні та гідрологічні умови ділянок

забудови 1549

про громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи 701

про виплату грошової допомоги 331

про дефектоскопію і металографічний контроль

обладнання 1929

про діагностику профпридатності 398

про діяльність лікувально-профілактичних і

санаторно-курортних закладів 707

про діяльність творчих колективів 1385

про допуск до ознайомлення з архівними

документами 118

про доцільність закупівлі імпортної продукції 1030

про екологічний стан навколишнього середовища 2165, 2169, 2170

про економічне, культурне співробітництво з

зарубіжними країнами 1014, 1016, 1018,

1019


про експертизу проектів будівництва 1647

про експорт промислових виробів 1485

про економічний та соціальний розвиток 134, 135, 137,

138, 141


про залучення громадян до громадських

організацій 1325

про залучення до занять фізкультурою

та спортом 900

про заробітну і квартирну плату 783

про застосування нових будівельних матеріалів

та механізмів 1694

про заходи щодо боротьби з видавничим браком 997

про зберігання й експлуатацію виробів, приладів,

машин 1423

про здану продукцію 1069

про здачу спортивних норм і розрядів 912

про здійснення всіх видів державного нагляду 1646

про здійснення контролю за охороною надр,

природи 2172, 2173, 2175

про зміну і розширення асортименту продукції 1743

про зниження трудомісткості виробів 1890

про зупинення об'єктів, накладання штрафних

санкцій 2171

про індивідуальне та житлово-кооперативне

будівництво 1524

про капітальне будівництво та реконструкцію 1605

про комплектацію виробів і складальних одиниць 1748

про контрабанду та порушення митних правил 1033

про коригування перспективних планів 142

про координацію проектно-розвідувальних робіт 1547

про кредитні операції 259

про лабораторні дослідження якості сировини,

матеріалів, виробів 2072

про медичні огляди 713

про механізацію виробництва 1818

про механізацію праці і управління 395

про митне оформлення та контроль 1036, 1037

про навчання кадрів і активу громадських

організацій 1336

про нагородження за участь у виставках 940

про надання господарським організаціям обігових

коштів 227

про надання грошової допомоги через безробіття 369

про надання допомоги закладам соціально-культурної

сфери 66

про надання матеріальної допомоги 1337

про надання місць дітям у дитячих закладах 829

про надання, придбання, облік, розподіл і

реалізацію путівок 751, 753

про надання, розподіл і облік житлової площі 766

про надходження, наявність, експлуатацію і

ремонт обладнання і механізмів, вимірювальних

приладів 1928

про науково-технічну інформацію, пропаганду 918

про націнки на продовольчі товари 811

про наявність і стан автомобільних парків,

гаражів, майстерень 1200

про наявність і стан медичних установ на

підприємствах 710

про наявність, рух і повернення тари 1124

про недостачу й розтрату товарів і матеріалів 1116

про несення караульної служби 1261

про нормування і оплату праці 423, 426, 430,

431, 434, 436,

437, 440

про обладнання навчальних закладів 632

про облік використання науково-технічної

інформації 931

про облік витрат тепло- та електроенергії 1994

про облік наявності, руху, використання

трудових ресурсів 353

про облік незавершеного виробництва 1787

про облік робочого часу 413

про обстеження будівель і споруд 1712

про обстеження котлів державною інспекцією 1999

про одержання і погашення позик кас

взаємодопомоги 1345

про обстеження і поліпшення житлово-побутових

умов 764

про оплату обладнання 253

про оренду державних підприємств 1303

про освоєння і розширення виробництва 1765

про освоєння нових видів продукції і сировини 1819

про оснащення проектних організацій обладнанням 1563

про організацію і діяльність дитячо-юнацьких

спортивних шкіл 907

про організацію і освоєння нових виробництв 1804

про організацію і стан громадського харчування 797, 798

про організацію і дотримання державних і

галузевих стандартів 2141

про організацію праці при суміщенні професій 399

про організацію протипожежної охорони 1251, 1253, 1270

про організацію ритмічної роботи підприємств 1741

про організацію й експлуатацію різних видів

транспорту 1164

про організаційні заходи з економії

електроенергії 1997

про охорону і відтворення тваринного світу 2174

про охорону навколишнього середовища 2153

про перебування представників зарубіжних країн 1010

про переведення енергетичних установок на нові

види палива 1990

про переведення на скорочений робочий день 412

про перевірку звітів, балансів, прибутків

підприємств, організацій, господарських товариств 284

про перевірку виконання законів, постанов, указів,

рішень 21

про перевірку виконання рішень колегій, наказів,

вказівок міністерств 22

про перевірку засобів вимірювання та обладнання 1931

про роботу з кадрами 504

про перевірку технічного рівня будівельного

проектування 1506

про перегляд норм витрачання будівельних

матеріалів 1695

про переоцінку основних фондів 336

про передплату на літературу 868

про перереєстрацію суб'єктів господарської

діяльності 1304

про переселення громадян, міграції 380, 381, 382

про періодичний огляд стану обладнання 1952

про підвищення культури виробництва 1768

про підвищення якості науково-технічного

керівництва 1736

про підготовку до виробництва й випуску

продукції 1755

про підготовку і проведення виставок 939, 943

про підготовку кадрів 563

про підвищення якості та надійності продукції 2068

про пільги для окремих категорій громадян 700

про підсумки діяльності організацій 302

про планування, забудову населених пунктів 1570

про погодження об'єктів робіт з капітального

ремонту 1717, 1718

про подання про присвоєння почесних звань,

нагородження 670, 671, 672,

673, 678

про патентування 1478

про потреби організацій у транспортних засобах 1166

про потреби в науково-інформаційних матеріалах 932

про потребу в кадрах 503

про приватизацію 1302, 1309

про призначення допомоги, пенсій 684, 693

про прийом, виключення, поповнення,

переведення учнів 580, 631

про приймання і здавання приміщень в оренду 1151

про приймання й передачу технічної документації 1532

про приймання-передавання обладнання 1028

про припинення робіт з виготовлення виробів 1751

про припинення робіт з виготовлення окремих

видів і типів виробів 1774

про притягнення до відповідальності осіб, винних

у випуску неякісної продукції 2061

про причини відставання росту продуктивності

праці 403

про проведення атестації і встановлення

кваліфікації 653

про проведення наукових конкурсів 60

про проведення навчально-виробничих екскурсій,

практики 621, 627

про проведення проектно-розвідувальних робіт 1537

про проведення свят, фестивалів, конкурсів 62, 849

про проведення хронометражних робіт 435

про проекти державних, галузевих стандартів 2116

про проекти річних планів 146, 157

про проходження альтернативної служби 359

про радіологічне обстеження земель 2178

про розтрати, недостачі, заборгованості 335

про реалізацію понаднормативних і

невикористовуваних товарів і матеріалів 1091

про результати експертизи 1377

про результати виробничих випробувань

технологічних ліній і обладнання 1916

про результати контролю дотримання технології 1876

про результати обробки телеметричної інформації 1435

про рекламу 946

про ремонт технічних засобів в АС 2190

про ремонт транспортних засобів 1201

про роботу аспірантури 642

про роботу й діяльність брокерських фірм 1102

про роботу комісій з якості 2054

про роботу підприємств 1782

про розвиток і розміщення підприємств 1734

про розвиток колективного садівництва 812

про розробку ескізних, технічних проектів 1407

про розробку зразків проектної документації 1520

про розробку і затвердження переліків та

каталогів типових проектів 1622

про розробку методів викладання 595

про розробку наукових проблем, тем 1370, 1371

про розробку нестандартного обладнання,

вимірювальних приладів 1917

про розробку профілів навчальних закладів 570

про розробку та виконання Національної програми

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2177

про розробку навчальних програм 586

про розробку цін, тарифів, прейскурантів,

націнок 178, 179, 181

про розслідування причин аварій, нещасних

випадків 465, 478

про рух транспорту 1212

про санітарний стан підприємств громадського

харчування 802

про складання зведених звітів 301

про соціальний захист в'язнів фашизму 703

про спеціалізацію і виробниче кооперування 1749

про списання витрат щодо знятих із виробництва

товарів 1775

про списання і знищення виробів 1762

про сплату податку на додану вартість та

акцизного збору 287

про стан будинків і приміщень, які займають

організації 1154

про стан, експлуатацію служби зв'язку 1217, 1221,

1227, 1231

про стан діловодства та архівної справи 90

про стан культурно-масової роботи 845

про стан роботи щодо розгляду пропозицій,

заяв, скарг громадян 29

про стан трудових ресурсів 352

про створення і зміни у складі спецфондів 222

про створення організацій, їх ліквідацію 52

про технічний рівень і якість продукції 2051

про технічний стан транспортних засобів 1186

про технічну експертизу продукції (виробів) 1849

про точність вагів і вимірювальних приладів 2110

про травматизм на підприємствах 715

про трудову дисципліну 416, 418

про усунення недоліків і порушень, виявлених

під час перевірок 286

про участь у спартакіадах і спортивних змаганнях 905

про фермерські господарства 383

про фінансування всіх видів діяльності 191, 192, 194,

195, 206, 215,

219, 247

про хід економічних експериментів 161

про якість і вибракування продукції 2088

ревізій, обстежень, інвентаризації, переписів 24, 295, 330,

341, 342

розрахунку коефіцієнта змінності роботи

обладнання 2019

розрахунково-текстові 1411

розробки науково-дослідних,

дослідно-конструкторських робіт 1420

установчі 54

що замінюють накази з особового складу 510

що надходять до обчислювальних центрів 2291

що подані при прийомі дітей у дитячі установи 837

щодо реалізації програм зайнятості населення і

ринок праці 363, 364, 365,

366, 375
Документація 1402, 1541, 2266,

2270, 2276, 2278

Донесення про аварії, пожежі 1272
Доповіді:

вдосконалення структури апарату управління 393

до протоколів 4

до розпорядчих документів 9, 21, 22

з основної діяльності 45

на звітно-виборних зборах, конференціях 1312, 1313

про виконання планів 143, 168, 1803

про відрядження 58

про діяльність лікувально-профілактичних і

санаторно-курортних закладів 707

про залучення до занять фізкультурою та спортом 900

про капітальне будівництво 1605

про методи викладання навчальних дисциплін 595

про механізацію й автоматизацію

будівельно-монтажних робіт 1666

про обстеження будівель і споруд 1712

про освоєння нових видів продукції і сировини 1819

про охорону навколишнього середовища 2153

про перевірку роботи з кадрами 504

про перевірку технічного рівня будівельного

проектування 1506

про підсумки діяльності організацій 45, 302

про прийом представників зарубіжних країн 1008

про ревізії, обстеження, перевірки 24, 342

про результати експертизи проектів 1640

про роботу аспірантури 642

про роботу з молодими спеціалістами 506

про склад та зміст документів 115

про стан умов праці і техніку безпеки 458, 488

про стан житлово-комунального фонду 761, 1154

про тенденції розвитку економіки 128

про технічний рівень і якість продукції 2051

про усунення недоліків і порушень, що

виявлені під час перевірок 286

про хід економічних експериментів 161

про хід науково-дослідних робіт 1393


Доповідні записки:

до наказів з особового складу 515

до перспективних планів міського будівництва 1519

до протоколів, проектів розпорядчих документів 4, 7, 19, 34

з кредитних питань 255

з основної діяльності 45

з техніко-економічних обгрунтувань 1372

про вдосконалення процесів праці 392, 399, 403

про видавничу діяльність 984, 997

про виключення, поновлення, переведення учнів 631

про виконання пропозицій за результатами

перевірок 27

про виконання умов, угод, колективних договорів 410

про виробничо-економічну діяльність 170

про відпочинок дітей 826

про водопостачання підприємств 2008

про впровадження у виробництво науково-дослідних

та дослідно-конструкторських робіт 1448

про втрату посвідчень і перепусток 1139

про діяльність комісій громадських організацій 1338

про діяльність лікувально-профілактичних і

санаторно-курортних закладів 707

про залучення громадян у громадські організації 1325

про залучення до занять фізкультурою і спортом 800

про затвердження статутних фондів організацій 220

про культурно-масову роботу 845

про механізацію виробництва 1818

про міжнародне співробітництво 1004, 1008,

1016

про надання, розподіл і обмін житлової площі 766про науково-технічну інформацію і пропаганду 918

про наявність змонтованого і надмірного

обладнання 1926

про нормування 423, 426, 434,

436

про обладнання навчальних закладів 632про обстеження будівель і споруд 1712

про організацію, ведення складського

господарства 1103

про організацію загальної і протипожежної

охорони 1251, 1270

про організацію і освоєння нових виробництв 1765, 1804

про організацію праці 399

про організацію, розвиток і експлуатацію різних

видів транспорту 1164, 1170

про організацію, стан підприємств громадського

харчування 797, 798

про перевірку виконання рішень колегій,

наказів, вказівок 22

про перевірку штатно-кошторисної дисципліни 249

про прийом на роботу, в учбові заклади, громадські

організації 508, 580

про підготовку кадрів 563

про планування 140, 167

про порушення пропускного режиму 1284

про порушення трудової дисципліни 418

про проведення звітно-виборних конференцій,

зборів 1313

про проведення конкурсів, оглядів, свят 60, 62

про ревізії, обстеження 24, 342

про результати експертизи 1377

про роботу діловодних та архівних служб 111

про розвиток і розміщення підприємств 1734

про розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян 29

про розробку зразків проектної документації 1520

про спецфонди 222

про сплату податку на додану вартість та

акцизного збору 287

про стан, експлуатацію служби зв'язку 1217

про стан навчально-виховної і методичної роботи 597

про створення, реорганізацію, ліквідацію

організацій 52

про технічний нагляд і контроль за будівельними

роботами 1655

про технологію виробництва 1881

про укомплектування обладнанням об'єктів 1947

про умови праці і техніку безпеки 456, 483, 484,


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка