Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка18/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
#128
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

486, 488


що надсилаються у правоохоронні органи 79
Доручення 9, 288, 686

Ескізи 851, 1420, 1600


Журнали:

бухгалтерські 321, 322, 324

відбитків і зліпків печаток та штампів 1000, 1132

диспетчерські 1085, 1778

дорожніх листів 1199

здачі робіт 1783

з техніки безпеки 472, 473, 2244

контролю параметрів обладнання 94, 322, 1759, 1845,

1880

лабораторні 499, 500, 501, 1420,1443, 1444, 1445,

1894, 2082, 2083

медичних лабораторій 732

навчальні 622, 623

накопичувальні 806

огляду зброї, обладнання 1265, 1266

польові 1541

технічні 1225, 1242

чергувань 1261, 1280, 1281

обліку та реєстрації:

абонентських установок 1240

адміністративних стягнень 490

амбулаторних хворих 728

архівних довідок, копій, витягів 122

безробітних 376

бібліографічних довідок 895

браку і розбракування продукції 2092

будівельних матеріалів, механізмів 1711

видачі документів 120

видачі і надсилання членських квитків 1328

видачі тавра 2105

видачі ордерів на житлову площу 776

видачі печаток та штампів 1133

виконання змінних виробничих завдань 1793

винаходів та раціоналізаторських пропозицій 1469

виплати пенсій 696

випробувань енергетичного обладнання 1970

відвантаження готових виробів 1786

відступів від стандартів, технічних умов 2143

відхилення обладнання від стандартів 1942

відходів виробництва 1779

втрат робочого часу 414

договорів, угод, контрактів 411, 1020, 1066

дозволів на проведення підземних робіт 1705

документів 100, 102, 103, 2246,

2248, 2249, 2252,

2255

екскурсій 945експлуатації засобів обчислювальної техніки 2256

заводських номерів деталей і складальних

одиниць 1761

замовлень-нарядів на експорт 1075

запасних деталей 1950

запитів 891

затверджених проектів будівництва 1535

заяв про пошкодження засобів зв'язку 1234

заявок, замовлень на перевезення пасажирів і

вантажів 1214

здавання, приймання, пуску обладнання після

ремонту 2045, 2046

змін технології виробництва 1859

карток каталогу бібліотек 872

конструкторської документації 1830, 1831

консультацій 896

контролю вимірювальних приладів та

електролічильників 1991

лабораторних, практичних занять, консультацій 634, 635

летального кінця 729

листків непрацездатності 722

майна 1293

машинних носіїв 2257

місцевих відряджень 1143

надходження та вибуття документів 116

напівфабрикатів 1789

науково-технічної інформації 928

наявності, стану і руху замовлень на

виготовлення виробів 1794

нещасних випадків 479

номенклатурних переліків підприємств 1419

обліку військовозобов'язаних 549

обліку обладнання 2254

обліку обробки проб і проведення аналізів 2080

обслуговування ЕОМ 2244

оперативних зведень 2251

операційних закладів 734

осіб, затриманих за порушення пропускного режиму 1285

осіб, які вступають до навчальних закладів 542

осіб, які нагороджені 679

осіб, які направлені у відрядження 551

осіб, які порушили трудову дисципліну 417

осіб, які суміщують професії 400

особових документів 541, 552, 566,

705, 1310

особових справ 521

отримання житлової площі 771, 786

пенсійних справ 695

підготовки робітників до інших професій 68

підприємств з іноземними інвестиціями 272

показників систем бездефектного виготовлення

продукції 2097

показників спідометрів 1209

посвідчень і перепусток 1137

претензій та позовів 78

призначення допомоги на дітей 697

приймання деталей контролерами 2104

прийому, переміщення, звільнення працівників 522

прийому хворих 731

приходу і виходу робітників та службовців 1142

продукції, виробів, сировини 1084, 1784, 1788

проектно-кошторисної, робочої документації 1634, 1635, 1650

проектно-розвідувальних робіт 1559, 1560,

1561, 1562

пропозицій, заяв, скарг громадян 95, 692, 699

профілактичних оглядів каналів зв'язку 1232

процедурних бланків на наркотики 760

ревізій, обстежень 26

результатів перевірки якості матеріалів,

деталей, вузлів, виробів 2076

результатів аналізів навколишнього середовища 2166

ремонту засобів обчислювальної техніки 2245

ремонту готової продукції 2100

рішень лікарняно-трудових експертних комісій 723

робочої технологічної документації 1863

розсилання сигнальних і контрольних примірників 983

рукописів, рецензій, ілюстрацій 979, 980, 981

руху виробів у цехах 1785

свідоцтв, приватизаційних справ 1310, 1311

сімей переселенців 379

списання тари 1125

стандартів, технічних умов 2133

температурно-вологісного режиму 123

технічного контролю 2084

технічного огляду засобів зв'язку 1231

технічного стану обладнання 2020, 2048

технологічних порушень 1878

щеплень, інфекційних захворювань 733


Завдання:

архітектурно-планувальні 1540

математичні 1466

з упровадження наукової організації праці 390

на зниження трудомісткості робіт 433

на обстеження систем управління 2263

на програмування 2281

на проектно-розвідувальні роботи 1536

на розробку проектів стандартів 2114

на складання програм випробувань 1426

розрахункові 210

технічні 58, 1590, 1592, 1593,

1791, 1825, 2260,

2262, 2264, 2272


Закони 1

Замовлення 104, 119, 307, 493, 992,

1023, 1072, 1073, 1074,

1083, 1095, 1215, 1368,

1551, 1692, 1715, 1763,

1792, 1936, 2028, 2078,

2090

Записи 1009, 1085Записки 176, 363, 1261, 1503,

1541, 1595, 1754,

2169, 2170

Запити 1а, 121, 932

Зауваження 136, 1019, 1519
Заяви:

до дитячих закладів 829

до кас взаємодопомоги 1339, 1344

до комісій з трудових спорів 1348

з житлових питань 72

позови в правоохоронні органи 79

про встановлення і зняття телефонів 1238

про вступ у міжнародні організації 1004

про допуск до ознайомлення з архівними документами 118

про надання архівних довідок 121

про надання відпусток 559, 560

про надання матеріальної допомоги 1337

про надання путівок 751, 753

про надання, розподіл і обмін житлової площі 766

про незгоду з постановами атестаційних і

кваліфікаційних комісій 657

про перереєстрацію суб'єктів господарської

діяльності 1304

про приватизацію, оренду 1302, 1303

про прийом на роботу, в учбові заклади,

громадські організації 508, 513, 514,

515, 516, 520,

813, 1323

про призначення пенсій, допомог, стипендій 633, 684, 685,

698

про прописку і виписку мешканців 781


Заявки:

анульовані 1095

касові 260

на бензин 1203

на виготовлення нестандартного обладнання і

інструменту 1936

на видачу посвідчень і перепусток 1136

на винаходи 1454, 1455

на виробництво виробів 1763

на відвідування організацій 1012

на запасні частини і ремонт обладнання 2037

на зброю, боєприпаси 1267

на іноземну валюту 199

на копіювально-розмножувальні роботи 993

на кредити 260

на матеріально-технічне постачання 1043, 1072, 1073,

1078, 1978, 2189

на машинний час 2212

на обладнання 253, 1936

на одержання членських квитків 1326

на перевезення вантажів 1176

на передплату на періодичні й неперіодичні

видання 1146

на переклад 933

на потребу в кадрах 503

на проведення екскурсій 944

на ремонт обладнання 1937

на ремонт транспортних засобів 1201

на складання проектів планування і забудови

міст, населених пунктів 1571

на створення автоматизованих систем 2261

на створення виробів 1404

на технічні засоби і матеріали 2189, 2190

на участь у спортивних змаганнях 909

на художнє оформлення 860

про допуск у службові приміщення в

неробочий час 1141

про організований набір робочої сили 356


Збірники 183, 295, 296,

921, 1862


Зведення:

відвідування занять учнями 624

загазованості повітря 2167

підсумків іспитів 616

про аварії 2003

про виконання планів, норм 237, 300, 431, 984,

1765, 1770, 1901

про виконання виробничих програм 1780

про виробництво запасних частин 1927

про вихід автомобілів на лінію 1196

про відвантаження продукції 1085, 1086, 1087

про відпочинок дітей 826

про впровадження передових методів ремонту 2021

про кількість і склад фізкультурних колективів 901

про кількість осіб, що захистили дисертації 667

про кількість осіб, які обслуговуються на пунктах

медичної допомоги і в поліклініках 725

про надання відпусток 559

про надання, розподіл і обмін житлової площі 766

про надходження, витрачання, залишки сировини,

матеріалів 1062

про науково-технічну інформацію і пропаганду 918, 931

про облік робочого часу 413

про обстеження технічного стану засобів зв'язку 1227

про перевірку роботи з кадрами 504

про підготовку кадрів 563

про податкові надходження та заборгованість за

ними 232


про прийом до навчальних закладів 580

про проведення атестації і встановлення

кваліфікації 655

про проведення спортивних змагань 906

про продуктивність праці 403

про протипожежний стан 1252, 1253

про реєстрацію безробітних 365

про розподіл і реалізацію фондів 1055

про рух транспорту 1211

про стан і експлуатацію житлово-комунального

фонду 761

про стан трудових ресурсів 352, 353

про укладення трудових договорів з пенсіонерами 689

про хід дорожньо-ремонтних робіт 796

розасигнувань коштів 1342

розрахунку коефіцієнта змінності роботи

обладнання 2019
Звіти:

авансові 315

бухгалтерські 308

екзаменаційних комісій 610

з експертизи проектів та кошторисів 1638

з питань міграції населення 381

інформаційно-аналітичні 1364

кас взаємодопомоги 1341

конкурсних комісій 534

наукові з реконструкції та реставрації 1601

оперативні 231, 240, 241,

300, 1204

про бездефектну продукцію 2074, 2096

про бронювання військовозобов'язаних 545

про вивчення досвіду проектування,

будівництва, експлуатації об'єктів 1515

про виконання договорів 1373

про виконання комплексних цільових програм 132

про виконання планів 202, 231, 238,

258, 297, 298,

299, 300, 1286

про виконання планів введення автоматизованих

систем 2237, 2238

про випробування зразків виробів 1428

про витрати поліграфічних матеріалів 994

про витрати сировини та матеріалів 1760

про відрядження 58

про внески у фонд зайнятості населення 374

про впровадження наукової організації праці 392

про впровадження стандартів 2128

про відновлення прав реабілітованих громадян 702

про діяльність науково-технічних рад 1382

про економію будівельних матеріалів 1691

про економію пально-мастильних матеріалів 1204

про експлуатацію технічних засобів охорони 1258

про зайнятість населення 363

про застосування типових та експериментальних

проектів 1615

про зберігання й експлуатацію виробів, приладів,

машин 1423

про капіталовкладення 234

про капітальне будівництво 1605

про кількість інвалідів та їх працевлаштування 709

про кількість одержаних і витрачених членських

квитків, бланків, марок 1327

про комплексне використання сировини і матеріалів 1797

про контроль за експлуатацією засобів зв'язку 1221

про лабораторні дослідження якості сировини,

матеріалів і виробів 2072

про модернізацію технологічного обладнання 1964

про надходження, витрачання і залишки коштовних

металів, алмазів 327

про надходження та витрачання іноземної валюти 202, 203

про надходження та впровадження винаходів,

раціоналізаторських пропозицій 1465

про нарахування та надходження платежів 292

про науково-дослідні роботи 1364, 1365, 1366,

1385, 1387, 1388,

1389, 1406

про наукові відрядження та експедиції 1366

про незавершене виробництво 1798

про нормування і оплату праці 430

про облік трудових книжок 544

про обстеження і переписи 295

про обстеження існуючих автоматизованих систем 2258

про організаційно-технічні заходи щодо

поліпшення технології виробництва 1824

про організацію загальної протипожежної

охорони 1251

про перевірку стикування виробів 1747

про перевірку технічного рівня будівельного

проектування 1506

про переоцінку основних фондів 336

про підвищення культури виробництва на

підприємствах 1801

про пожежі 1274

про постачання електрообладнання 2013

про причини захворюваності 716

про проведення вступних іспитів 579, 610

про проведення документальних ревізій 341

про проведення конкурсів, оглядів 60

про проведення хронометражних робіт 435

про проходження альтернативної служби 359

про реалізацію фондових заявок, фондів 1059, 1060

про реалізацію рішень з'їздів, конференцій,

нарад, семінарів 13

про результати виробничих випробувань

технологічних ліній 1960

про результати роботи державних податкових

інспекцій 291

про ритмічність виробництва 1799

про роботу викладачів 593

про роботу обчислювальних центрів 2239, 2240

про роботу спеціалізованих рад 665

про розслідування причин аварій 465

про стажування і виробничу практику 554, 628, 629

про стан ринку праці і зайнятість населення 363, 364, 366,

372


про стан членства у громадських організаціях 1332

про створення і функціонування автоматизованих

систем, підсистем 2235, 2236

про створення, реорганізацію і ліквідацію

організацій 52

про суми надходжень у бюджет 290

про технічну експертизу 1849

про технічну експлуатацію і технологію 1423, 2039, 2236,

2237, 2240

про травматизм на підприємствах 715

про умови праці і техніку безпеки 412, 454, 458

про хід економічних експериментів 161

про хід підготовки підприємств до сезонних

робіт 1800

про шефську допомогу 66

про якість і вибракування продукції 2088

статистичні з усіх видів діяльності 298, 299

факультетів, кафедр, вищих і середніх

спеціальних навчальних закладів, учбових частин 591, 592

фінансові 309, 1341


Знаки (промислові) 1454, 1455, 1456,

1460, 1461, 2121,

2122

Зобов'язання 259, 335Зразки 348, 946, 971, 1282,

1454, 1460, 1461,

1462, 1465, 1467,

1474, 1477, 1521

Ілюстрації до видань 966
Інформації:

про екологічний стан навколишнього середовища 2165

про залучення населення до занять фізкультурою

та спортом 900, 906

про переселення громадян 380

про роботу брокерських фірм 1102

про роботу підприємств громадського харчування 798, 802

про стан ринку праці 364, 375

про стан системи оплати праці 436
Інструкції 49, 50, 53, 125,

270, 1278, 1423,

1836, 1843,

1848, 1872

Історії хвороб 726

Історії розвитку дітей 727

Калькуляції 180, 974
Карти:

відпуску товарів 1118

геологічні 1549

ескізів 1866

завдань 2285

заходів з доробки продукції 1875

індивідуальні 727

інформаційні 1362, 2187

комплектувальні 1868

контрольні з технічної інформації 929

лімітні 1770

лімітно-заборні 1121

маршрутні 1869

медичні 726, 842

номенклатурні 1874

обліку позначень виробів 1867

організації праці 392

перевірки обладнання на точність 1932

потреби матеріалів 1943

реєстраційні 746, 1444, 2271

реєстрації результатів випробувань

матеріалів, зразків виробів 1444

рівня продукції, що атестується 1839

річної потреби деталей 2017

робочих режимів 1415

розрахунково-технологічні 1865

санаторно-курортні 745

супровідні технологічних процесів 1871

термінів служби і спрацьованості обладнання,

деталей 1941, 2016

технічного рівня 1414, 2066

технологічні 1832, 1844

типові операційні 1864

хронометражних робіт 435

циклові 1877
Картки:

аварійні 465

атестаційні 461

відлагодження програм 2282

медичних оглядів 713

на рукописи авторів 978

обліку, прийому, переміщення та звільнення

кадрів 515

особові 514, 519, 1343

руху коректур 974

стаціонарних і лінійних даних, з'єднаних

ліній 1226

тематичні 2211

технічного огляду засобів зв'язку 1231

учасників зовнішньоекономічної діяльності 1038

обліку та реєстрації:

абонентської плати 1248

аспірантів 514

безробітних 378

видань 982

видачі і надсилання членських квитків 1328

експлуатації автомашин 1195

засобів зв'язку 1237

збуту продукції 1068

інвентарні (основних коштів) 318

надходження та вибуття документів 100, 102, 116,

122

науково-дослідних робіт 1363номенклатурних працівників 527

обліку військовозобов'язаних 547

обліку наукових співробітників 532

обмундирування 1269

одержання літератури 893

прибутку, витрат, наявності, залишків товарів 1112

прийому відвідувачів 96

рахунків 243

розповсюдження інформації 930

спеціалістів 519

фондів 108

членів громадських організацій 1329


Картограми 1548
Картотеки:

арбітражних справ 76

бухгалтерські 322

вулично-домові 1249

до наказів з особового складу 509

до нормативно-методичних документів 99

кодифікаційні 70

контролю виконання документів 94

розподілу фондів 1054

технічних новинок 923

формулярів і абонентів 876, 897, 898

обліку та реєстрації:

виплати пенсій 692

витрат електроенергії і палива 1994

відвідувань організацій представниками

зарубіжних країн 1011

військовозобов'язаних 547

годин роботи викладачів 636

документів 100, 102, 103

здачі робіт у підрозділи 1783

наявності, стану й руху замовлень на

виготовлення виробів 1794

обліку виробів, продукції 1784

осіб, які нагороджені 679

осіб направлених у відрядження 551

періодичних видань 874

прийому, переміщення, звільнення працівників 522

проектно-кошторисної документації 1634

пропозицій, заяв, скарг 95

технологічних порушень 1878

технологічних процесів на підприємстві 1882

товарних знаків 2124


Каталоги 868, 871, 886, 921,

939, 1621, 2125,

2136, 2290

Квитанції 315, 791, 1146, 2098

Квитки 540, 1328

Кінофотоплівки 1436

Клопотання 670, 671, 672, 673,

674, 675, 676, 678


Книги:

адрес і телефонів 1135

алфавітки пенсіонерів 687

амбарні і комірні 1112

відгуків, скарг і пропозицій 748, 801, 939

головні 321

допоміжні, контрольні, касові 322

дорожніх листів 1199

записів юридичних консультацій 87

зняття проб дитячого харчування 840

інвентарні 869

прописки мешканців (домові книги) 779

руху дітей у дитячих закладах 833

санаторно-курортних комісій 757

обліку та реєстрації:

аварій 476

арбітражних справ 76

бібліотечного фонду 870

видачі дипломів, атестатів, свідоцтв, посвідчень 543

видачі довідок 562

відпуску товарів і продукції зі складів 1119

донорів 735

депонованої заробітної плати 323

запису на станції швидкої медичної допомоги,

викликів лікарів 736, 737

запису рентгенівських та парціографічних обстежень 740

збуту продукції 1068

літератури 877, 899

міжнародних розмов 1244

надходження і відправлення вантажів 1194

направлення та прибуття на роботу молодих

спеціалістів 557

осіб, які нагороджені 679

прибуття і вибуття відпочивальників у

санаторно-курортні заклади 749

попереджень про небезпечність робіт 471

проб 804

пробігу автомашин 1198

рахунків, касових ордерів, доручень, платіжних

доручень 324

руху зброї і боєприпасів 1264, 1265

тих, хто проживає у готелі 788

фондових повідомлень 1052

форм звітності 304

читачів 899
Книжки:

абонентські 1240

залікові 540

нівелювання 1541

санаторно-курортні 756

трудові 539


Кодифікатори типових проектів 1623

Коефіцієнти спеціалізації 392

Конспекти лекцій 596

Контракти 510, 1018


Копії:

довідок 508, 641

документів, що видаються житлово-комунальними

установами 778

документів, що подаються до правоохоронних

органів 79

заявочних документів про винаходи 1478

звітів 331

квитанцій 1245

наказів 513, 514, 517

особистих документів 513, 514, 517,

837


повідомлень 583

указів 678


Корінці документів 325, 512, 720, 791,

1140, 1146, 1345

Кошториси 211, 212, 1587, 1588,

1599, 1607, 1616,

1728

Класифікатори 93, 1623, 1740, 2288Креслення 851, 967, 1410, 1422,

1433, 2292


Листи:

атестаційні, кваліфікаційні 653

виконавчі 332

відбитків зразків шрифтів 1000

гарантійні 320

дорожні 1197

екзаменаційні 581

заправні 1208

змін технологічного процесу 1897

каталожні 1608

контрольні 94, 1231, 1242

маршрутні 2280

нагородні 670, 672, 674,

677


нарядів 1261

обхідні 508

опитувальні 295

про проходження альтернативної служби 359

рекламаційні 1856

репертуарні 861

типових проектів 1608

фондів 108


Листки:

аварійні 465

з обліку кадрів 508, 520, 660,

670, 672, 673,

675

інформаційні 921непрацездатності 720
Листування:

з житлових питань 73

з питань арбітражу 75

з питань діловодства та архівної справи 92, 105, 106

з питань міграції населення 381

з правових питань 67

з трудового законодавства 71

про аварії та катастрофи, нещасні випадки,

пожежі 477, 1183, 1275,

2018


про адміністративні порушення податкового

законодавства 285, 286

про адміністративні стягнення 82

про атестацію і встановлення кваліфікації 658

про безпеку руху транспорту 1185

про будівництво, проектування,

реконструкцію 1504, 1507, 1508, 1509,

1510, 1511, 1513, 1514,

1516, 1517, 1525, 1530,

1652, 1660, 1665, 1666,

1680, 1681, 1682, 1683,


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка