Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка19/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

1684, 1685, 1686, 1693,

1699, 1700, 1701, 1709,

2009, 2011

про вдосконалення і дотримання технології

виробництва, зміни норм, режимів

виробництва 1903, 1904, 1905,

1906, 1907, 1908

про вдосконалення систем управління якістю 2053

про ведення складського господарства 1104, 1108, 1110,

1123, 1126, 1127,

1128


про виготовлення, постачання, заміну,

модернізацію обладнання 1954, 1955, 1956,

1957, 1958, 1959

про виведення з міст підприємств 2146

про виключення, поновлення, переведення

учнів 631

про використання резервів виробництва 404

про використання трудових ресурсів 354, 360, 370

про випуск і впровадження стандартів 2127, 2129, 2130,

2131, 2134, 2137,

2144

про випуск видань, літератури 952, 953, 959, 961,975, 976, 977, 989,

991, 995


про виробничо-економічну діяльність 171

про втрату пально-мастильних матеріалів,

запасних частин 1206, 1207

про відведення земельних ділянок 814

про відкриття розрахункових і поточних

рахунків 243, 244

про відпуск ліків 758

про відрахування 226, 236

про відрядження 59

про вміщення у газетах об'яв і публікацій 1148

про винахідництво і раціоналізацію 1474, 1475,

1476, 1477

про впровадження і експлуатацію АС 2181, 2182, 2184,

2185, 2191, 2192,

2193, 2202

про впровадження наукової організації праці 389

про впровадження у виробництво

науково-дослідних, дослідно-конструкторських

робіт 1452

про впровадження нових видів сировини і

матеріалів 1772

про впровадження нової техніки, передової

технології 1814, 1815,

1820


про встановлення зв'язків між організаціями 57

про встановлення й розробку цін 182

про встановлення, виплату персональних ставок,

окладів, надбавок 524

про встановлення прав реабілітованих громадян 702

про вступ у міжнародні організації, спілки 1005

про гарантійний ремонт продукції 2099

про діяльність громадських організацій 1321, 1334,

1337, 1347

про дозволи на право зберігання і носіння

зброї 1263

про допуск до ознайомлення з архівними

документами 118

про економічні нормативи 224

про економію сировини і матеріальних ресурсів 1795

про експертизу тимчасової непрацездатності 717

про експертизу ТЕО 1642, 1643, 1644,

1645, 1649

про експлуатацію і ремонт обладнання 2026, 2036

про експлуатацію приміщень організаціями 1152, 1153, 1156,

1158

про експортні, імпортні поставки 1029, 1031про енергетичне і паливне забезпечення 1971, 1976, 1979,

1985, 1988, 1992,

1995, 1996, 1998,

2002, 2005, 2006,

2010

про еталонування 2140про забезпечення зброєю, боєприпасами 1268

про залучення до господарського обігу

товарно-матеріальних цінностей 239

про затвердження складу державних

екзаменаційних комісій 602

про затвердження печаток та штампів 1131

про затвердження та зміни штатів 48

про заходи з цивільної оборони 1289

про зміни підписів 254

про зміни та доповнення переліків документів 113

про зміни технічних умов на продукцію 2102

про капіталовкладення 233

про комунальне обслуговування 790, 793, 794

про культурно-масову роботу 846, 847, 858,

859

про ліквідацію наслідків аварії наЧорнобильській АЕС 2179, 2180

про лікувально-профілактичну допомогу і

санаторно-курортне обслуговування 708, 709, 712

про мережу організацій системи 40

про метрологію 2113

про міцність, надійність машин і обладнання 2071

про нагляд за вимірювальними приладами 2034, 2107

про надання місць у готелях 1148

про надання, розподіл і обмін, користування

житлової площі 766, 768, 769,

775, 776

про науково-дослідну і

дослідно-конструкторську роботу 1374, 1375, 1376,

1381, 1390, 1391

про номенклатуру виробництва продукції 1771

про норми витрат сировини й матеріалів 1777

про обладнання навчальних закладів 632

про облік військовозобов'язаних 548

про облік і звітність 305, 306, 313,

314


про оздоровчо-виховну роботу з дітьми 824, 825, 827,

829, 844


про оплату праці і преміювання 439, 440, 446,

451,452


про оподаткування 275, 276, 277,

278, 279, 280,

281, 282

про організацію і проведення

звітно-виборних кампаній 1318

про організацію підготовчих курсів 556, 576

про організацію лекцій, доповідей, бесід 857

про організацію лікувального харчування 741

про організацію науково-технічної інформації

і довідково-інформаційне обслуговування 916, 917, 919,

920, 934, 935,

936, 937, 938,

942

про організацію спортивної роботи 902, 915про організацію роботи і комплектування

бібліотек 864, 867, 885,

887, 888, 889

про організацію, розвиток, наявність,

стан і експлуатацію транспорту 1165, 1166, 1167,

1170, 1212, 1213

про освоєння і використання виробничих

потужностей 1742

про охорону навколишнього середовища 2145, 2156, 2158

про охорону архітектурних пам'яток 1632

про охорону праці, умови праці, техніку

безпеки 455, 456, 460, 462,

463, 468, 485, 487,

496, 498


про паспортизацію будівель і споруд 340

про патентно-ліцензійну роботу 1485, 1487, 1491,

1492, 1493, 1494,

1495, 1496, 1497,

1498, 1499, 1500

про перевезення вантажів 1175, 1177, 1179, 1180

про перевірку виконання законодавчих та

розпорядчих документів вищих, центральних,

місцевих органів державної влади та

місцевого самоврядування 23

про перевірку заяв, скарг 30

про підбір фахівців для відрядження за кордон 550

про підготовку наукових кадрів 646, 649

про підготовку, перепідготовку і підвищення

кваліфікації кадрів 563, 566

про планування 126, 158, 159,

167, 1572

про порушення трудової дисципліни 418

про посадовий матеріал і сільськогосподарський

інвентар 821

про постачання, виготовлення запасних частин 2040, 2041,

2044


про постачання і збут продукції 1040, 1070, 1071,

1073, 1076, 1079,

1088, 1098, 1100

про порушення фінансової дисципліни 250

про працевлаштування 511

про придбання господарського майна,

канцелярського приладдя, квитків, оплату

послуг 1145

про прибуття вантажів 1108, 1110

про придбання квитків на всі види транспорту 1216

про прийом і зарахування учнів до навчальних

закладів 574

про прийом, розподіл, переміщення, облік

кадрів 502, 503, 537,

538

про прийом представників зарубіжних країн 1013про присвоєння почесних звань 680

про проведення економічних експериментів 162

про проведення заліково-екзаменаційних сесій 617, 618

про проведення профілактичних і профгігієнічних

заходів 491

про проведення ревізій і контрольно-ревізійної

роботи 341

про проведення свят, ювілейних дат 64

про проведення приватизації 1305, 1306,

1307, 1308

про проведення ремонтних робіт 1719, 1726

про проведення спортивних змагань 908, 913

про проведення та результати ревізій,

обстежень, поліпшення контролю, перевірку

виконання 25

про проведення фестивалів, оглядів, конкурсів 850, 854

про проведення хронометражних робіт 435

про проектування житлових будинків, кварталів 1630, 1631,

1633, 1636

про пропаганду і розповсюдження книг, видань 998, 999

про прописку і виписку мешканців 782

про роботу засобів зв'язку 1220, 1221, 1222,

1223, 1227, 1239

про роботу і використання

електронно-обчислювальних машин 2205, 2206, 2213

про роботу і діяльність брокерських фірм 1102

про роботу спеціалізованих рад із захисту

дисертацій 668, 669

про роздрібний товарообіг 805

про розподіл і реалізацію фондів, лімітів,

обладнання 1061

про розподіл молодих спеціалістів 640

про розрахунки за здану продукцію 251

про розрахунки за обіговими коштами 228

про розробку, впровадження класифікаторів

продукції 2138

про розробку, застосування та роз'яснення правил,

положень, інструкцій, вказівок, рекомендацій 20

про розробку і затвердження технічних завдань 1354

про розробку наукових проблем, тем 1359

про розробку нормативів технологічних втрат

продукції 2093

про розробку, реєстрацію, облік товарних знаків 2123

про розробку та виконання комплексних цільових

програм 133

про розробку тарифів на перевезення вантажів 1174

про розробку профілів навчальних закладів 571

про розробку структур, схем управління 37

про розробку навчальних планів, програм,

посібників 599

про розтрати, недостачі, заборгованість 335

про складання договорів та угод 68, 410

про соціальне страхування, виплату пенсій,

допомоги 683, 690, 691,

694, 706

про співробітництво з зарубіжними країнами 1015, 1017

про стажування молодих спеціалістів 555

про стан і використання фондів з винахідництва

та раціоналізаторської роботи 221

про стан заочного і вечірнього навчання 601

про стан технічного нормування, розробку норм 419, 424, 427

про сторожову і пожежну охорону організацій 1256, 1257,

1259, 1260

про створення і впровадження приладів

контролю якості 2108

про структури, штати, створення та ліквідацію

організацій 51

про тарифи 185

про техніко-економічні дослідження 172

про техніко-економічні обгрунтування будівництва 1502

про технічний і санітарний стан, благоустрій

будівель, подвір'їв 1160, 1161,

1162, 1163

про технічну естетику 2065

про трудові конфлікти 84

про умови оплати за навчання в вузах,

технікумах 558

про уніфікацію, стандартизацію систем управління,

приладів, обладнання 2134, 2135

про фінансово-господарську діяльність 343

про фінансування та кредитування 186, 187, 197,

216, 217, 218,

242, 243, 244,

245, 248, 261,

263, 268

про якість продукції, виробів 2055, 2056, 2070


Ліміти 196, 253, 1048,

1203, 1204,

1935, 1978

Макети перфорації 2286

Малюнки 1600

Матеріали графічні до видань 967

Машинограми 2293

Моделі (корисні) 1454, 1456, 1460,

1461, 1462, 1465,

1470, 1474, 1477

Накази 16, 1312, 2062

Накладні 315, 875, 1069, 1112,

1118, 1534, 1752,

2283


Направлення на працевлаштування 358, 512

Наряди 315, 355, 992, 1049,

1072, 1074, 1083,

1095, 1118, 1192,

1197, 1235, 1708,

1934, 2007, 2030

Номенклатури 88, 89, 1624, 1740,

2042, 2290

Нормативи 223, 393, 420, 1105,

1178, 1890, 2149,

2288

Норми 398, 421, 422, 464, 480,807, 809, 1369, 1891,

1946, 1975, 1976, 2027,

2057, 2150, 2151
Обгрунтування:

визначення і вибору типів та конструкцій

обладнання 1914

з експертизи проектів будівництва 1641

зміни і розширення асортименту продукції 1743

підвищення технічного рівня і якості

продукції 2069

планів фінансування і кредитування 195

продуктивності праці 402

розвитку і розміщення підприємств 1734

розробки наукових проблем, тем 1370

техніко-економічні 1501, 1564,

1821, 2259

цін, тарифів, прейскурантів, націнок,

знижок 178
Огляди:

аналітичні 467, 924

виконання планів охорони навколишнього

середовища 2168

діяльності організацій 302, 707

з історії організацій 44

з техніко-економічних обгрунтувань 1372

інформаційні 925

кон'юнктурні 1027

результатів експертизи проектів 1640

рецензій 988

тематичні та фондові 115

техніко-економічних показників 169

про капітальне будівництво 1605

про надання грошової допомоги через

безробіття 369

про організацію праці 399

про організацію, розвиток і експлуатацію

різних видів транспорту 1164, 1169

про перевірку роботи з кадрами 504

про проектно-розвідувальні роботи 1546

пропозицій, заяв, скарг 29

про роботу аспірантури 642

про сплату податку на додану вартість

та акцизного збору 287

про стан трудових ресурсів 352

про технічний рівень і якість продукції 2051

про хід будівництва і реконструкції 1662

санітарного стану 488

фінансово-економічні, кон'юнктурні 214


Описання 939, 974, 1353,

1433, 1478, 1490,

1832, 1841, 2077,

2148


Описи 109, 330, 392, 873,

875, 1112, 1723,

1844

Ордери 269, 773, 1120Осцилограми 1439
Паспорти:

будинків, споруд, обладнання 338

виробничих об'єднань, підприємств 2242

виробничо-технічні 1731, 1902

дозиметричні 2176

дослідних зразків виробів 1446

енергоустановок 1967

ліцензійний 1490

на ділянку будівництва 1540

навчальних закладів 572

науково-дослідних робіт 1378

очисних споруд і обстеження стічних

вод 2159

патентні 1480

редакційні 974

технічних засобів обчислювальних центрів 2241

технічні (будівель) 1674, 1675

технологічні 1870, 1871

типових проектів 1608

транспортних засобів 1187


Патенти 1454, 1455, 1456,

1458, 1460

Переклади статей, журналів, патентів 926, 1457
Переліки:

будівельних матеріалів 1698

вантажів 1181

винаходів (корисних моделей), промислових

зразків, сортів рослин 1467

виробництв, професій, посад 396, 397, 459

гранично допустимих концентрацій шкідливих

речовин 2149

діючих проектів конструкцій 1621

документів 112, 1299, 1300,

1301

ескізів і конструкторських змін 1433класифікації прибутків та видатків 271

контролю виконання документів 94

науково-дослідних робіт 1379

нових видів продукції, сировини 1817

номенклатурних посад 526

нормативно-довідкових документів 2290

об'єктів будівництва 1673

об'єктів проектування 1508

питань, розглянутих на засіданнях колегій 41

приймання-передавання обладнання 1028

продукції 1740

проектів державних планів 124

робочих креслень 1915

тем з винахідництва та раціоналізації 1466

технічних засобів 395

технічних заходів щодо впровадження передової

технології виробництва 1806
Перепустки 1122, 1140

Підбірки 922


Плани:

бездефектного виготовлення продукції 2073

валютні 200

випуску видань 954, 955, 957

виховної роботи в дитячих закладах 831

відряджень 1022

впровадження нової техніки і технології 1802

впровадження результатів науково-дослідних,

дослідно-конструкторських робіт 1447

генеральні 1565, 1566,

1594, 1596

економічного і соціального розвитку 150, 152

експертизи проектів будівництва 1637

завезення товарів і матеріалів 1107

захисту дисертацій 664

заходів введення в дію автоматизованих систем 2223, 2233

заходів з цивільної оборони 1286, 1290

заходів про економію будівельних матеріалів 1691

збору членських внесків 1331

земельних ділянок 1539

зміни конструкцій обладнання, машин, механізмів 1963

зниження трудомісткості робіт 432

з усіх видів податків 207

індивідуальні - викладачів, аспірантів 590, 651

календарні 910, 1319

капітальних вкладень 205

карт трудових процесів 391

касові 257

координаційні 1357

кредитні 256

монтажу обладнання 1959

лекцій 943

наземних, підземних комунікацій 1568

науково-технічних рад 1380

обстеження стічних вод 2159

організаційно-технологічних заходів щодо

поліпшення технології виробництва 1909

організаційно-технічних заходів щодо

підвищення якості продукції 2067

оргзаходів з економії електроенергії і палива 2012

оргтехзаходів використання резервів транспорту 1171

особисті творчі 1361

патентування винаходів 1484

перевірки засобів контролю й автоматики 1961

персонального розподілу випускників 637

перспективні 1518

підрядних ремонтно-будівельних робіт 1713

підрядних робіт з ремонту обладнання 2038

поліпшення роботи проектних організацій 1517

прийому представників зарубіжних країн 1006

проведення занять, заліків, іспитів, практики 620, 627

проведення приватизації 1294, 1302

проведення ревізій і контрольно-ревізійної

роботи 341

протипожежної охорони 1251

реалізації критичних зауважень і пропозиції 1315

ремонту обладнання 1938

роботи викладачів 590

роботи, засідань колегіальних органів 42

робіт з розробки та впровадження винаходів,

раціоналізаторських пропозицій 1462, 1463,

1464


роботи спеціалізованих рад 663

роботи організацій та їх структурних

підрозділів, колегіальних органів 153, 154, 155

роботи факультетів, кафедр, навчальних

закладів, навчальних частин, предметних і

циклових комісій 588, 589

розміщення організацій 1155

розподілу і використання фондів 213

розподілу засобів обчислювальної техніки 2226, 2227, 2228

розподілу обладнання, продукції 1045, 1046, 1962

тематико-експозиційні 939

тематичні 853

техніко-економічних показників автоматизованих

систем 2225

технічні 1619

топографічні 1583

учбові 567, 584, 1336

фінансування та кредитування 189, 193

хронометражних робіт 435

художньо-поліграфічного оформлення видань 958

шляхових покриттів 1581
Плани-графіки 2217, 2218, 2220,

2221, 2224, 2232,

2233
Плани-завдання:

відряджень 58

роботи підрозділів 1757
Повідомлення 252, 259, 315, 416,

474, 556, 1051,

1106, 1184, 1529,

1625, 1710, 1754,

1983, 2058, 2198,

2274


Подання 508, 523, 670, 671,

672, 673, 674, 675,

677, 1350

Покажчики 69, 99, 114, 922

Показники 139, 156, 387, 1236,

1730, 1837, 1910,

1924, 2265
Положення:

організацій, підприємств, установ та їх

структурних підрозділів 18, 31, 32, 33,

1002


про виробничу практику 626

про відкриття розрахункових і поточних

рахунків 243

про конкурси, огляди, змагання 60, 903

про права та обов'язки посадових осіб,

посадові інструкції 49, 50

про преміювання 447

про роботу автоматизованих систем 2194, 2204


Попередження 1893

Посвідчення 58, 556, 701,

705, 774, 2087

Постанови 3, 10, 15, 285,

489, 652, 1312,

1320, 1335, 1349

Пояснювальні записки 35, 131, 144, 145,

146, 147, 176, 308,

310, 631, 1139,

1595, 2169

Правила 18, 53, 1129, 1835

Прейскуранти 177

Примірники 968, 969, 970

Прогнози розвитку народного господарства 127


Програми:

дослідної експлуатації 2220

випробувань зразків виробів, машин, обладнання 1427

відряджень 58

забезпечення надійності виробів 1416

заводських і залікових випробувань 143

зайнятості населення 362

змагань 903

з питань рівня життя та соціальних нормативів 387

з техніки безпеки 469

зустрічей, прийомів представників іноземних

організацій 1010

конкурсів, оглядів 60

лекцій, бесід 943

навчальні 585, 1336

на машинних носіях 2292

науково-дослідних робіт 1360, 1386, 1410

оперативно-виробничі 1756

перевірки виконання рішень колегій,

наказів, вказівок 22

проведення виробничої практики 627

професійного навчання інвалідів 567

робіт з приймання в експлуатацію

автоматизованих систем 2222

розвитку економіки 130

складання кандидатських іспитів 650

що надходять на обробку в обчислювальний

центр 2209


Проекти:

автоматизованих систем 2268, 2269, 2273

виробництва робіт і організації

будівництва 1892

ескізні 1397, 1398, 1409,

1827


експериментальні 1604, 1614

законів, указів, постанов, розпоряджень 7

змін та доповнень до єдиних норм спецодягу 481

індивідуальні на будівництво 1597, 1598, 1614

інженерних мереж 1585

методів викладання навчальних дисциплін 595

на встановлення обладнання 1919

наказів, розпоряджень міністерств,

підприємств, установ, організацій 17

напрямів економічного і соціального розвитку 131, 134

норм оплати праці 430

планів 144, 146, 147,

155, 190, 201,

208, 209, 1356

планів випуску видань 956

планування та забудови міст і селищ, їх

благоустрою 1569, 1575, 1576,

1577, 1578, 1579,

1614, 1617

правил, положень, інструкцій, методичних

вказівок та рекомендацій 19

програм розвитку економіки 129

розробки навчальних програм 586

реставрації 1602

робочі на вироби 1829

стандартів 2115

статутів, положень 34

структур, схем управління 36

тарифів, прейскурантів 178

тематичних планів 1356

технічні 1400, 1401

технічні на вироби 1828

техноробочі автоматизації і механізації 1822

типові будівель 1605, 1606, 1611,

1613

титульних списків 1657штатних розписів 47
Пропозиції 15, 797, 798,

1014, 1396, 1468,

1483, 1522, 2115,

2116, 2153

громадян 28

до проектів нормативно-методичних

документів 34

до проектів планів економічного і

соціального розвитку 136, 148

з реконструкції та реставрації будівель 1601

ініціативні 7

про автоматизацію виробничих процесів 1810

про виготовлення продукції 1746

про впровадження нової техніки 1805

проектні 1601

про закупівлю ліцензій 1483

про механізацію виробництва 1018

про нормування 423, 426

про організацію і роботу підприємств

громадського харчування 797, 798

про охорону навколишнього середовища 2153

про підвищення продуктивності праці 403

про підвищення якості продукції 2068

про підготовку міжнародних угод,

договорів, контрактів 1019

про порядок проведення економічних

експериментів 160

про прискорення будівництва 1652

про розробку планів міжнародного співробітництва 1014

про стан системи оплати праці 436

про стандарти 2115, 2116

раціоналізаторські 1468

технічні 1396, 1826
Проспекти 939
Протоколи:

комісій:


із затвердження бухгалтерських звітів і

балансів 312

із захисту дипломних проектів, робіт 609

інвентаризаційних 330

аварійних 1182

атестаційних і кваліфікаційних 461, 652, 1021

державних екзаменаційних 608, 611


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка