Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка20/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

житлових 767

з призначення пенсій, допомоги 681, 682

з розгляду результатів конструкторських

розробок 1405, 1412

з розслідування причин аварій, нещасних

випадків 465, 478

з трудових спорів, товариських судів 1349

конкурсних 533

лічильних 662

предметних і циклових 594

ревізійних 1316

тиражно-калькуляційних 990

узгоджувальних 1298

аналізу роботи транспорту 1168

атестації з техніки безпеки 470

батьківських зборів 830

виконання умов, угод, колективних договорів 407

випробувань енергоустановок 1965

випробувань автоматизованих систем,

електронно-обчислювальних машин 2186, 2195

випробувань обладнання, механізмів і здачі

їх в експлуатацію 2014

випробувань якості продукції 2085

впровадження нових видів сировини і матеріалів 1769

впровадження у виробництво науково-дослідних та

дослідно-конструкторських робіт 1448

громадських організацій 1320

експертних органів 1639

загальних, звітно-виборних конференцій, зборів 14, 1312

засідань рад, їх виконавчих комітетів 6

засідань правлінь кас взаємодопомоги 1340

засідань рад факультетів, кафедр педагогічних

і методичних 587

засідань рад з наукової організації праці 388

затвердження схем енергопостачання 1968

затвердження технічної документації 1745

з будівництва, проектування і реконструкції 1653, 1670, 1671,

1672, 1679, 1694

з виплати винагород 444

з контролю і якість 2050, 2054

з набору в навчальні заклади 577

з опублікування видань 949

з прийому в аспірантуру, кандидатських

іспитів 643, 644

з розподілу путівок 752

зустрічей з представниками зарубіжних

організацій 1007

Кабінету Міністрів України, уряду Автономної

республіки Крим, їх президій та комісій 4

колегій міністерств, інших організацій 10

контролю за експлуатацією засобів зв'язку 1221

лабораторних випробувань 1443

машинні 2243

медичних операцій 739

нарад диспетчерських 1211

нарад з розробки технічних умов 2049

нарад міжвідомчих 1552

нарад про хід приватизації 1297

нарад у міністрів, керівників підприємств,

установ, організацій 11

нарад технічних 1526, 1527,

2147, 2197

наукових, експертних, методичних,

консультативних комітетів, рад, комісій 15

науково-технічних рад 1383

обстеження повітряного середовища 495

перевірки засобів вимірювання та обладнання 1931

перевірки організацій органами державної

податкової інспекції 283, 285

персонального розподілу випускників 638

постійно діючих консультативних комітетів,

комісій, рад 1335

правлінь садівницьких кооперативів 813

призначення стипендій 633

приймання науково-дослідних і

дослідно-конструкторських робіт 1384

проведення свят, вручення нагород 62

про виготовлення дослідних зразків, засобів

автоматизації та обладнання 1434

про відновлення прав реабілітованих

громадян 702

про водопостачання підприємств 2008

про здачу спортивних норм і розрядів 912

про контрабанду та порушення митних правил 1033

про механізацію, автоматизацію, модернізацію

процесів виробництва 1816

про невиконані науково-дослідні роботи 1371

про підвищення надійності продукції 2052

про результати виробничих випробувань 1916

про розробку нестандартного обладнання,

вимірювальних приладів 1917

редакційно-видавничих і художніх рад,

редколегій, нарад редакцій, кореспондентів 947, 948

ремонту ліній зв'язку 1230

розбіжностей з питань забезпечення

матеріально-технічними ресурсами 1042, 1065

розгляду і затвердження проектів обладнання 1921

розгляду метрологічних величин 2112

розслідувань фактів технологічних порушень 1879

спеціалізованих рад 659

співбесіди з абітурієнтами 578

спортивних змагань 904

технічної експертизи продукції (виробів) 1849

художніх рад 848, 2068

читацьких конференцій 986


Професіограми 398

Профілі навчальних закладів 569

Путівки 512, 838

Путівники 939

Рапорти 613, 1096, 1118,

1231, 1241,

1261, 1901

Рахунки 273, 316, 784, 1044,

1118, 1247, 1343

Регістри облікові 321

Регламенти 1378, 1833, 1840

Реєстри 101, 326, 346, 981,

1470, 1471, 1472,

1473, 1677, 2122

Режими 1833, 1840

Резолюції 1312, 1320

Реквізити 1099
Рекламації:

за фінансовими повідомленнями 252

на вироби 1417, 1856, 2094,

2096
Рекомендації 12, 15, 18, 19, 56,

270, 398, 402, 430,

1014, 1336, 1450,

1849, 2063, 2111,

2148


Рентгенограми 1437, 2081

Реферати 648, 1378

Рецензії 113, 972, 973, 987

Рецептури виробничі 1833, 1840

Рішення:

Верховних Рад України, Автономної

Республіки Крим, їх Президій та постійних

комітетів 1

експертної ради про видачу патенту 1460

з'їздів, конгресів, конференцій, нарад,

семінарів 13

колегій міністерств 10

комісій з призначення пенсій, допомоги 681, 682

лікарняно-трудових експертних комісій 718

міжвідомчих комісій з якості 2054

місцевих рад та їх виконавчих комітетів 6

наукових, експертних, методичних,

консультативних комітетів, рад, комісій 15

постійно діючих консультативних комітетів,

комісій, рад 1335

правлінь садівницьких кооперативів 813

про адміністративні стягнення 81

про видачу позик 1340

про гарантійний нагляд за експлуатацією

нової техніки 1811

про переселення та працевлаштування громадян

із зони радіаційного забруднення 387

про погодження об'ємів робіт з капітального

ремонту 1717

про прийом в експлуатацію об'єктів будівництва 1663

про соціальний захист в'язнів фашизму 703
Роботи учнів 603, 604, 605,

606, 607


Розклади 620, 1212, 1261,

1262


Рознарядки 1049, 1056, 1057

Розписи 46, 215, 262, 265

Розпорядження 2, 3, 5, 6, 16, 1118,

1835, 1873


Розрахунки:

будівельних конструкцій 1626

будівництва об'єктів 1522

бухгалтерські 219, 225, 227, 229,

235, 247, 272, 693,

1058


вдосконалення структури апарату

управління 246, 393

виробничо-економічної діяльності 170

впровадження і використання сировини 1846, 1847

до кошторисів 212

до планів 135, 142, 191,

195, 201, 206,

256, 1014

економічної ефективності 392, 1449, 1733,

1807


з аналізу продуктивності праці 402, 428

з виконання доручень 9

з розробки нормативів перехідних запасів

будівельних матеріалів 1696

з розробки середньопрогресивних норм

витрат сировини, матеріалів, енергії 1773

із створення акордної оплати 443

квартирної плати 783

механізації й автоматизації праці і

управління 385

на ремонтні роботи 1721

на розвідувальні роботи 1548

наукових проблем, тем 1370

норм витрат енергетичних ресурсів 1977

оплат імпортного обладнання 253

оплати праці, норм виробітку і розцінок 392, 430, 431,

440

організації й освоєння нових виробництв 1804покриття фондів постачання 1058

потреби в паливі, електроенергії 1981

потреб у робочій силі 351

про аналіз браку продукції 2091

про потребу в матеріалах і обладнанні 1044

про виготовлення дослідних зразків, засобів

автоматизації та обладнання 1434

про відрахування підприємств 225, 235

про визначення і вибір типів та конструкцій

обладнання 1914

прогнозування, вдосконалення та розробку цін 73, 174, 178,

180


про загальнодержавні й місцеві податки та

збори 235

про зміну й розширення асортименту продукції 1743

про лабораторії дослідження якості сировини,

матеріалів і виробів 2072

про механізацію виробництва 1818

про надання обігових коштів 227

про організацію ритмічної роботи

підприємств 1741

про підготовку до виробництва й випуску

продукції 1755

про прискорення будівництва 1652

про роботу підприємств 1782

про розвиток і розміщення підприємств 1734

про розподіл і технічне переозброєння

виробництва та освоєння випуску продукції 1735

про складання зведених звітів 301

про створення фондів та їх використання 219

раціоналізаторських пропозицій 1468

рівня життя та соціальних нормативів 387

систем преміювання 445

соціальної допомоги безробітним 368

техніко-економічні 1490
Рукописи 962, 963, 964,

965


Свідоцтва 940, 1441, 1454,

1455, 1456, 1458,

1460, 1461, 1462,

1465, 1737, 1931

Сертифікати 1037, 1081, 1124,

2087, 2103

Сітки 425, 620

Скарги громадян 28

Сорти (рослин) 1454, 1456, 1460,

1461, 1462, 1465,

1471, 1474, 1477

Спектрограми 2081

Специфікації 974, 1036, 1078,

1081, 1790, 1838,

2043, 2267, 2278
Списки:

адрес і телефонів 1135

аспірантів 529

баз виробничої практики 630

будов 1512

ветеранів і учасників Великої Вітчизняної

війни 529

видань 921, 985

військовозобов'язаних 546

в'язнів фашизму 703

громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи 701

дітей у дитячих закладах, таборах 834, 836

евакуйованих 1292

земельних ділянок 815

інженерно-технічних працівників 529

кандидатів на висування за посадою 536

літератури 868, 875, 878,

882

медичних пунктів на підприємствах 711мешканців 780

молодих спеціалістів 529

на видачу переселенських квитків 386

на видачу спецодягу, взуття, харчування 494

науково-дослідних робіт 1379

наявності міряльного інструменту і приладів 2032

номенклатурних працівників 528

осіб, що вступають у навчальні заклади 529

осіб, які виходять на пільгову пенсію 688

осіб, нагороджених державними і відомчими

нагородами, почесними званнями 679

осіб на одержання ордерів на житлову площу 772

осіб, прикріплених до відомчих поліклінік 743

об'єктів, що підлягають приватизації 1295, 1296

підручників, методичних і навчальних

посібників 598

постачальників 1041

праць 534

працівників організацій 525

премійованих осіб 446

про видачу посвідчень і перепусток 1136

протипожежного обладнання й інвентаря 1271

реабілітованих громадян 702

робітників та робітничих професій 361, 442

розасигнувань коштів 1342

слухачів курсів підвищення кваліфікації 530, 531

тарифікаційні 429

тем дисертацій 647

тимчасових співробітників 529

титульні 1543, 1656, 1658,

1659, 1714, 2047

травматизму на підприємствах 715

туристів 1026

установ, організацій, підприємств 38, 441

учасників виставок 939

учасників спортивних змагань 905

учнів 529, 627

фондів 108

формувань цивільної оборони 1291

черговості на одержання житла 770

чергових 1279

членів атестаційних комісій 655

членів громадських організацій 1324
Справа:

книги 974

проекту 1629
Справи:

абонентів телефонів 1246

атестаційні 660

безробітних 377

виїзні 517

інвентарні, приватизаційні 1309

конфліктні з винахідництва 85

особові 513, 514, 515,

516, 843

пенсійні 685

переселенців 385

проекту 1629

публікації рукописів 972

спостереження 339

судово-арбітражні 74

фондів 107


Ставки тарифно-кваліфікаційні 425

Стандарти 2117, 2118,

2119, 2125

Статті (нотатки) газетні, журнальні 927

Статути 31, 32, 1002
Стенограми:

відомчих і міжвідомчих комісій з якості 2054

загальних, звітно-виборних конференцій,

зборів 1312

керівних органів громадських організацій 1320

колегій міністерств, інших організацій 10

комісій з набору у навчальні заклади 577

лекцій 596

нарад у міністрів, керівників підприємств,

установ, організацій 11

наукових, експертних, методичних,

консультативних комітетів, рад, комісій 15

науково-технічних рад 1383

постійно діючих консультативних комітетів,

комісій, рад 1335

про організацію та проведення свят, вручення

нагород 62

редакційно-видавничих і художніх рад,

редколегій, нарад редакцій, кореспондентів 947, 948

спеціалізованих рад 659, 660


Структури 35, 393
Схеми:

виставок 939

графічних матеріалів 967

дислокації постів охорони 1255

дослідних зразків виробів 1433

замірювань контрольної оснастки 2106

енергетичних установок, електропостачання 1966, 1980

ескізних, технічних проектів 1407

інженерних мереж та благоустрою 1580

комунікацій 1540, 1584

магістралей 1574

обстеження стічних вод 2159

організацій управління 35

підготовки до виробництва й випуску продукції 1755

планування та забудови міст і селищ 1569

робочі 1810, 1818

розвідувальних робіт 1548

технологічного планування та розміщення

обладнання 1913

трудових процесів 392

характеристики обладнання 1923
Сценарії 849, 853

Табелі 315, 415, 835,

1142, 1261
Таблиці:

аналізів 1443

аналізу результатів науково-дослідних робіт 1418

аналізу технічного рівня обладнання

підприємств 1910

аналітичні 312, 393, 1420,

2275

виробничих потужностей 163, 166впровадження й використання сировини 1846, 1847

зайнятості населення 363

з питань міграції населення 381

зростання продуктивності праці та заробітної

плати 437

з усіх видів діяльності 298

на машинних носіях 2292

норм виробітку 431

обстежень і переписів 295

обстеження об'єктів будівництва 1668

підвищення технічного рівня і якості продукції 2069

податків, зборів, відрахунків до бюджету 230, 235, 238

потреби в обладнанні 1912

пошкоджень ліній зв'язку 1236

про виготовлення дослідних зразків, засобів

автоматики та обладнання 1434

про визначення економічної ефективності,

рентабельності підприємств 1733

про використання виробничих потужностей 1739

про заповнення документів, що надходять на

обробку в обчислювальний центр 2209

про оплату імпортного обладнання 253

про потребу у матеріалах і обладнанні 1044

про роботу очисних споруд 2170

про роботу підприємств 1782

про складання зведених звітів 301

результатів обробки телеметричної інформації 1435

результатів спортивних змагань 904

розроблювальні 321

хронометражних робіт 435


Тарифи 179, 183, 184,

1986


Тексти виступів, лекцій, службових документів

(трафаретні) 855, 946, 1009

Телеграми вітальні 63

Титули рукопису 974

Угоди 56, 408, 750,

765, 1018, 1151,

1157, 1485, 1489
Укази 2

Умови 60, 1039, 1173,

1429, 1542, 1651,

1842, 1843, 1973,

2115, 2118, 2120

Фактури 1069

Фонди 438, 1048
Форми:

договорів 69

підрахунку рівня механізації 395
Формуляри 1446, 1479, 1486,

1870, 1895, 2283

Фотознімки (фотодокументи) 435, 851, 905,

1421, 1440, 1490,

1661
Характеристики:

атестаційні і кваліфікаційні 653

аспірантів, студентів, учнів, науковців 514, 660

будівель 1619

виробничо-технічні 1729

експонатів виставок 939

осіб, які нагороджуються 670, 672, 673,

674, 675, 676,

677

осіб, які не мають особових справ 518осіб, які порушили трудову дисципліну 418

професійно-кваліфікаційні 428

про якість готової продукції 2101

робіт, висунутих на здобуття премій 1384

технічні 1189, 2277

технологічні 1834

туристів і спеціалістів, відряджених за

кордон 517


Цінники 177

Щоденники 738, 832, 865,

899, 1420, 1443

Ярлики 2287


Зміст
Вказівки щодо застосування переліку

Список скорочень

Частина I. Документи, що створюються в управлінській діяльності
1. Організація системи управління

1.1. Розпорядча діяльність

1.2. Контроль

1.3. Організаційні основи управління

1.4. Правове забезпечення управління

1.5. Організація документаційного забезпечення управління та

відомчого зберігання документів
2. Прогнозування, планування, ціноутворення

2.1. Організація і методика планування

2.2. Прогнозування і перспективне планування

2.3. Поточне планування

2.4. Ціноутворення
3. Фінансування, кредитування, податкова політика

3.1. Фінансування

3.2. Кредитування

3.3. Державна податкова політика


4. Облік та звітність

4.1. Оперативний і статистичний облік та звітність

4.2. Бухгалтерський облік та звітність
5. Організація використання трудових ресурсів

5.1. Набір і використання трудових ресурсів

5.2. Ринок праці, працевлаштування та допомога безробітним,

переселення

5.3. Організація праці, продуктивність праці, трудова

дисципліна

5.4. Технічне нормування, тарифікація, заробітна плата

5.5. Охорона праці


6. Робота з кадрами

6.1. Прийом, розподіл, переміщення та облік кадрів

6.2. Підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації

6.3. Проведення атестації і встановлення кваліфікації

6.4. Присвоєння вчених звань, надання наукових ступенів

6.5. Нагородження, присвоєння почесних звань


7. Соціально-культурний розвиток населення

7.1. Соціальне страхування та соціальний захист населення

7.2. Медичне і санаторно-курортне обслуговування

7.3. Житлово-побутові питання і організація громадського

харчування

7.4. Оздоровчо-виховна робота з дітьми

7.5. Організація дозвілля, підвищення культурного рівня

населення, розвиток самодіяльної творчості

7.6. Фізкультурно-спортивна робота
8. Науково-інформаційна діяльність

8.1. Науково-технічна інформація

8.2. Видавнича діяльність
9. Економічне, науково-технічне і культурне співробітництво з

зарубіжними країнами


10. Матеріально-технічне постачання

10.1. Організація матеріально-технічного постачання

10.2. Організація зберігання майново-матеріальних цінностей
11. Адміністративно-господарське обслуговування

11.1. Адміністративно-господарські питання

11.2. Експлуатація службових будівель

11.3. Транспортне обслуговування

11.4. Організація внутрівідомчого зв'язку

11.5. Охорона підприємств, установ, організацій

11.6. Приватизація загальнодержавної та комунальної власності
12. Діяльність громадських організацій
Частина II. Документи, що створюються в науково-технічній та

виробничій діяльності


1. Науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота

1.1. Організація і координація НДР та ДКР

1.2. Науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота

1.3. Випробування дослідних зразків виробів

1.4. Упровадження НДР та ДКР
2. Винахідництво, раціоналізація та патентно-ліцензійна робота

2.1. Винахідництво і раціоналізація

2.2. Патентно-ліцензійна робота
3. Проектування, будівництво, реконструкція

3.1. Організація проектних і будівельних робіт

3.2. Проектно-розвідувальна робота

3.3. Проектно-планувальна робота

3.4. Проектування об'єктів капітального будівництва

3.5. Експертиза проектів та кошторисів

3.6. Будівництво та реконструкція

3.7. Капітальний і поточний ремонт


4. Виробництво

4.1. Організація виробництва

4.2. Упровадження нової техніки і технології.

Механізація й автоматизація виробничих процесів

4.3. Конструкторська робота з виробів серійного і масового

виробництва

4.4. Технологія виробництва

4.5. Технічне оснащення виробництва та розподіл обладнання

4.6. Енергетичне й паливне забезпечення виробництва

4.7. Експлуатація і ремонт обладнання


5. Якість продукції, технічний контроль, стандартизація

5.1. Якість продукції і технічний контроль

5.2. Стандартизація
6. Охорона навколишнього середовища

6.1. Організація діяльності

6.2. Охорона навколишнього середовища
7. Автоматизовані системи (АС)

7.1. Організація робіт із створення автоматизованих систем

7.2. Проектування автоматизованих систем

7.3. Функціонування автоматизованих систем


Покажчик видів документів

- -
Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка