Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка3/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Республіки Крим, областей,

галузей народного господарства

та пояснювальні записки до

них:


а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не -

мине

потреба


132. Документи (доповіді, звіти,

огляди) про хід та підсумки

виконання комплексних цільових

програм:


а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не -

мине

потреба


133. Листування про розробку, 10 р. -

погодження та хід виконання

комплексних цільових програм

134. Контрольні цифри основних

напрямів економічного і

соціального розвитку України,

Автономної Республіки Крим,

областей та галузей народного

господарства:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не -

мине


потреба

135. Документи (розрахунки,

довідки, обгрунтування) до

основних напрямів економічного

і соціального розвитку

України, окремих регіонів та

галузей народного

господарства:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не -

мине

потреба


136. Пропозиції та зауваження

постійних комітетів Верховних

Рад України, Автономної

Республіки Крим, місцевих рад

міністерств, місцевих органів

виконавчої влади та місцевого

самоврядування до проектів

основних напрямів економічного

і соціального розвитку:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не -

мине


потреба

137. Основні напрями економічного і

соціального розвитку України,

окремих регіонів та галузей

народного господарства:

а) за місцем складання і Пост. -

затвердження

б) в інших організаціях Доки не -

мине

потреба


138. Основні напрями економічного і

соціального розвитку

підприємств, установ і

організацій:

а) за місцем складання Пост. 10 р.

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

139. Основні показники для розробки

і складання перспективних

планів підвідомчим

підприємствам і організаціям:

а) за місцем складання Пост. 5 р.

б) в інших організаціях 5 р. 5 р.

140. Документи (доповідні записки, 5 р. 5 р.

довідки, листування) про

складання та доведення

перспективних планів

економічного і соціального

розвитку до підвідомчих

підприємств і організацій

141. Довідки, протоколи узгоджень Пост. -

розбіжностей щодо

перспективних планів

економічного і соціального

розвитку галузей народного

господарства

142. Документи (доповіді, довідки, Пост. 5 р.

розрахунки, листування) щодо

коригування перспективних

планів економічного і

соціального розвитку

143. Доповіді Міністерства

економіки, інших центральних

органів виконавчої влади про

основні підсумки виконання

перспективних планів

економічного і соціального

розвитку:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не -

мине


потреба
2.3. Поточне планування
144. Проекти річних планів

економічного і соціального

розвитку України, Автономної

Республіки Крим, областей,

районів, міст та пояснювальні

записки до них:

а) за місцем розробки Пост. -

б) в інших організаціях Доки не -

мине

потреба


145. Проекти річних планів

економічного і соціального

розвитку галузей народного

господарства, розроблені

економічними органами, та

пояснювальні записки до них:

а) за місцем розробки Пост. -

б) в інших організаціях Доки не -

мине

потреба


146. Проекти річних планів Пост. 5 р.

економічного і соціального

розвитку галузей народного

господарства, підприємств,

установ, організацій та

пояснювальні записки до них

147. Проекти річних планів 3 р. 3 р.

економічного і соціального

розвитку з окремих напрямів

діяльності галузей народного

господарства, підприємств,

установ, організацій та

пояснювальні записки до них

148. Пропозиції та зауваження Пост. -

постійних комітетів Верховних

Рад України, Автономної

Республіки Крим, місцевих рад,

міністерств до проектів річних

планів економічного і

соціального розвитку

149. Документи (доповіді, висновки,

довідки) економічних органів

про результати розгляду

пропозицій і зауважень

постійних комітетів Верховних

Рад України, Автономної

Республіки Крим, місцевих рад,

міністерств до проектів річних

планів економічного і

соціального розвитку:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях 5 р. -

150. Річні плани економічного і

соціального розвитку України,

Автономної Республіки Крим,

областей, районів, міст:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не -

мине

потреба


151. Витяги з планів і проектів Доки не Доки не

планів, що надсилаються мине мине

Міністерством економіки в потреба потреба

організації

152. Річні плани економічного і

соціального розвитку

міністерств:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не 5 р.

мине


потреба

153. Річні плани організацій з Пост.(1) 5 р. (1) За наявності

основної діяльності відповідних звітів - 5

р.

154. Річні плани структурних 1 р. 1 р.підрозділів організацій

155. Оперативні плани з усіх 1 р. 1 р.

напрямів діяльності

організацій та їх структурних

підрозділів

156. Основні показники для розробки

та складання річних і

оперативних планів

підвідомчими підприємствами і

організаціями:

а) за місцем складання Пост. 5 р.

б) в інших організаціях 3 р. 3 р.

157. Документи (відомості, таблиці, 5 р. 5 р.

аналізи) про розрахунки та

обгрунтування проектів річних

планів


158. Листування з Міністерством 5 р. 5 р.

економіки про складання та

узгодження річних планів

економічного і соціального

розвитку

159. Листування з підприємствами і 3 р. 3 р.

організаціями галузей та

іншими організаціями про

розробку та узгодження річних

і оперативних планів

160. Пропозиції міністерств, інших 5 р. 5 р.

організацій про порядок

проведення економічних

експериментів

161. Пропозиції міністерств, інших

організацій про порядок

проведення економічних

експериментів

а) за місцем складання Пост. 5 р.

б) в інших організаціях 5 р. 5 р.

162. Листування міністерств з 3 р. 3 р.

організаціями про проведення

економічних експериментів

163. Зведені таблиці виробничих Пост. -

потужностей за галузями

промисловості та

підприємствами

164. Зведені баланси виробничих

потужностей підприємств за

галузями народного

господарства, промисловості в

регіонах:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях 5 р. 5 р.

165. Баланси виробничих потужностей

підприємств:

а) за місцем складання Пост. 10 р.

б) в інших організаціях 5 р. 5 р.

166. Документи (розрахункові Пост. 10 р.

відомості, таблиці, графіки)

про використання виробничих

потужностей підприємств

167. Документи (доповідні записки, 5 р. 5 р.

довідки, листування) про

внесення змін у показники

затверджених річних планів

міністерств, інших організацій

168. Доповіді Міністерства

економіки, інших центральних

органів виконавчої влади про

хід та підсумки виконання

річних планів економічного і

соціального розвитку:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях 5 р. -

169. Аналізи, огляди

техніко-економічних показників

галузей народного

господарства, підприємств,

організацій:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях 5 р. 5 р.

170. Документи (доповідні записки, Пост. 5 р.

довідки, розрахунки) про

виробничо-економічну

діяльність галузей народного

господарства, підприємств,

організацій

171. Листування про 5 р. 5 р.

виробничо-економічну

діяльність

172. Листування про 3 р. 3 р.

техніко-економічні дослідження

в галузях народного

господарства
2.4. Ціноутворення
173. Довідки, розрахунки з

прогнозування і вдосконалення

цін на перспективу та

організації загальних

переглядів оптових цін:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях 5 р. -

174. Довідки, розрахунки рівня та

динаміки державних роздрібних

цін на товари народного

споживання:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях 5 р. -

175. Зведені відомості про

результати перевірок

дотримання державної

дисципліни цін:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях 5 р. -

176. Пояснювальні записки Пост. 5 р.

міністерств, підприємств,

установ, організацій до

довідок перевірки дотримання

державної дисципліни цін

177. Прейскуранти, цінники: (1) На державне

зберігання

а) за місцем затвердження Пост.(1) - приймаються вибірково

б) в інших організаціях До До

перегляду перегляду

цін цін


178. Документи (проекти,

розрахунки, обгрунтування,

довідки) про розробку та

затвердження оптових,

роздрібних, закупівельних цін,

тарифів, прейскурантів,

націнок, знижок:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях 3 р. 3 р.

179. Затверджені міністерствами (1) На державне

оптові, роздрібні, зберігання приймаються

заготівельні, закупівельні вибірково у вигляді

ціни й тарифи: хронологічної

вибірки


а) за місцем затвердження Пост.(1) -

б) в інших організаціях До До

перегляду перегляду

цін цін


180. Документи (калькуляції, 5 р. 5 р.

розрахунки, довідки) про

розробку тимчасових,

роздрібних і оптових цін,

затверджуваних міністерствами

181. Протоколи узгодження та 5 р. -

затвердження міністерствами

тимчасових, роздрібних і

оптових цін

182. Листування про встановлення, 5 р. 5 р.

розробку та порядок

застосування тимчасових,

роздрібних і оптових цін

183. Збірники тарифів: (1) На держзберігання

приймаються

а) за місцем затвердження Пост.(1) - вибірково у вигляді

хронологічної вибірки

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

184. Висновки щодо тарифів 5 р. 5 р.

185. Листування з іноземними 10 р. -

виробниками про тарифи
3. Фінансування, кредитування, податкова політика
3.1. Фінансування
186. Листування з організації та 3 р. 3 р.

методики фінансування

187. Листування з валютних питань 10 р. -

188. Фінансові плани перспективні:

а) за місцем розробки Пост. 10 р.

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

189. Фінансові плани (баланси (1) За місцем

прибутків та видатків): розробки, в інших

організаціях -

а) зведені річні Пост. - доки не мине

потреба

б) річні Пост.(1) 10 р. (2) За відсутностірічних - пост.

в) квартальні 3 р.(2) 3 р.(3) (3) За відсутності

річних - 10 р.

г) місячні 1 р.(4) 1 р.(5) (4) За відсутності

річних і квартальних -

пост.


(5) За відсутності

річних і квартальних -

10 р.

190. Проекти фінансових планів 3 р. 3 р.(балансів прибутків та

видатків), розрахунки до них

191. Документи (розрахунки, 3 р. 3 р.

таблиці, довідки) про

розбіжності проектів

фінансових планів

192. Документи (довідки, відомості, 3 р. 3 р.

доручення, обгрунтування) про

зміни фінансових планів

193. Плани фінансування та (1) За місцем

кредитування організацій: розробки, в інших

організаціях -

а) зведені річні Пост. - доки не мине

потреба


б) річні Пост.(1) 10 р. (2) За відсутності

річних - пост.

в) квартальні 3 р.(2) 3 р.(3) (3) За відсутності

річних - 10 р.

г) місячні 1 р.(4) 1 р.(5) (4) За відсутності

річних і квартальних -

пост.

(5) За відсутностірічних і квартальних -

10 р.


194. Документи (висновки,

розрахунки, довідки, витяги)

до планів фінансування та

кредитування:

а) річних 3 р. 3 р.

б) квартальних і місячних 1 р. 1 р.

195. Документи (договори, 3 р. 3 р.

розрахунки, відомості,

довідки, обгрунтування) про

зміну планів фінансування та

кредитування

196. Ліміти (лімітні довідки) Пост. 10 р.

фінансування за видами

діяльності

197. Листування з фінансовими 3 р. 3 р.

органами про фінансове

планування, виконання балансів

прибутків та видатків

198. Аналізи звітних даних про Доки не 3 р.

виконання балансів прибутків мине

та видатків потреба

199. Заявки на іноземну валюту 5 р. -

200. Валютні плани Пост. -

201. Проекти валютних планів, 5 р. -

документи (розрахунки,

таблиці, довідки) до них

202. Звіти про виконання валютних (1) За відсутності

планів, платежів і надходження річних - пост.

валюти: (2) За відсутності

річних і


а) зведені річні Пост. - квартальних -

пост.


б) річні Пост. -

в) квартальні 3 р.(1) -

г) місячні 3 р.(2) -

203. Звіти про витрачання іноземної 10 р. -

валюти в закордонних

відрядженнях

204. Довідки про інвалютні

розрахунки з іноземними

державами:

а) річні Пост. -

б) квартальні 3 р. -

в) місячні 1 р. -

205. Плани капітальних вкладень, (1) За місцем

матеріальних балансів: розробки, в інших

організаціях -

а) річні Пост.(1) 10 р. доки не мине

потреба

б) квартальні 3 р.(2) 3 р.(3) (2) За відсутностірічних - пост.

в) місячні 1 р.(4) 1 р.(5) (3) За відсутності

річних - 10 р.

(4) За відсутності

річних і квартальних -

пост.


(5) За відсутності

річних і квартальних -

10 р.

206. Документи (довідки, висновки,розрахунки) до планів

капітальних вкладень,

матеріальних балансів:

а) річні 3 р. 3 р.

б) квартальні, місячні 1 р. 1 р.

207. Річні плани з усіх видів 5 р. 5 р.

податків

208. Проекти річних планів з усіх 3 р. 3 р.

видів податків; документи

(розрахунки, довідки,

відомості) щодо їх розробки

209. Проекти планів з капітальних 3 р. 3 р.

вкладень та матеріальних

балансів


210. Плани та розрахункові завдання 3 р. 3 р.

із залучення до господарського

обігу товарно-матеріальних

цінностей

211. Кошториси

адміністративно-господарських

та управлінських видатків:

а) річні 5 р. 3 р.

б) квартальні 3 р. 3 р.

212. Кошториси з бюджету, (1) За місцем

спеціальних та інших коштів розробки, в інших

міністерств, інших організаціях - доки не

організацій, розрахунки до мине

них: потреба

(2) За відсутності

а) річні Пост.(1) 10 р. річних - пост.

(3) За відсутності

б) квартальні 3 р.(2) 3 р.(3) річних - 10 р.

213. Плани утворення, розподілу і 3 р. 3 р.

використання фондів

214. Фінансово-економічні і

кон'юнктурні огляди:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

215. Документи (бюджетні доручення, 5 р. 5 р.

виписки банків) про

фінансування всіх видів

діяльності

216. Листування про фінансування 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Листування про

всіх видів діяльності фінансування

закордонних відряджень

- 5 р.


217. Листування про розподіл, 3 р. 3 р.

регулювання, відпуск коштів

підвідомчим організаціям за

затвердженими фінансовими

планами

218. Листування про позакошторисні 3 р. 3 р.й цільові асигнування

219. Документи (довідки, висновки, 5 р. 5 р.

розрахунки) про створення

фондів підприємств, установ,

організацій та їх використання

220. Доповідні записки, довідки про Пост. 10 р.

затвердження статутних фондів

підприємств, установ,

організацій

221. Листування, відомості про стан 3 р. 3 р.

і використання фондів на

винахідництво та

раціоналізаторські роботи

222. Документи (подання, доповідні 10 р. 10 р.

записки, обгрунтування,

відомості) про утворення та

зміни в складі й характері

спецфондів

223. Економічні нормативи, Пост. 5 р.

нормативи обігових коштів,

розподілу прибутку та ін. і

розрахунки до них

224. Листування про економічні 3 р. 3 р.

нормативи

225. Документи (акти, виписки 5 р. 5 р.

банків, відомості, розрахунки)

про амортизаційні відрахування

підприємств

226. Листування про амортизаційні 3 р. 3 р.

відрахування

227. Документи (аналізи, довідки, 5 р. 5 р.

розрахунки) про утворення та

надання господарським

організаціям обігових коштів

228. Листування про утворення, 3 р. 3 р.

накопичення обігових коштів та

про розрахунки за обіговими

коштами


229. Відомості, листування про 3 р. 3 р.

ставки всіх видів податків та

розрахунки рентабельності

230. Аналітичні таблиці виконання 10 р. 3 р.

планів усіх видів податків

231. Оперативні звіти про виконання 3 р. 3 р.

планів усіх видів податків

(квартальні)

232. Зведення і повідомлення про

податкові надходження та

заборгованість за ними:

а) квартальні 3 р. 3 р.

б) місячні 1 р. 1 р.

233. Листування з банками про 3 р. 3 р.

капіталовкладення та про

розгляд документів, що

подаються до банків

234. Документи (висновки, довідки, Пост. 10 р.

звіти) про виділення

додаткових капіталовкладень та

їх перерозподіл

235. Документи (розрахунки, 3 р. 3 р.

довідки, таблиці) про

загальнодержавні й місцеві

податки та збори, про

відрахування до бюджету з

прибутків

236. Листування про валютні 5 р.(1) - (1) Листування із

відрахування та їх зовнішньоторговельними

використання організаціями - 10 р.

ЕПК

237. Оперативні зведення про 1 р. 1 р.виконання плану прибутку

238. Звіти (аналітичні таблиці) про 10 р. 10 р.

виконання планів прибутку,

платежів до бюджету, стан

власних обігових коштів

239. Листування про залучення до 3 р. 3 р.

господарського обігу

товарно-матеріальних цінностей

240. Оперативні звіти, відомості 3 р. 3 р.

про виконання внесків власних

коштів на капітальне

будівництво

241. Оперативні звіти про 1 р. 1 р.

непродуктивні видатки

(місячні)

242. Листування про поточне 3 р. 3 р.

фінансування та кредитування

243. Документи (положення, картки, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закриття

листування) про відкриття в рахунку

організаціях банку

розрахункових і поточних

рахунків та оформлення

повноважень на проведення

грошово-розрахункових операцій

за рахунками

244. Листування з фінансовими 3 р. 3 р.

органами про поточні бюджетні

операції, стан і закриття

поточних і розрахункових

рахунків


245. Листування з банками за 3 р. 3 р.

несплаченими рахунками і за

відмовами банків у сплаті

рахунків


246. Документи (плани, 10 р. 10 р.

обгрунтування, довідки,

розрахунки) про вдосконалення

апарату управління, розподіл

встановлених завдань із

скорочення апарату управління,

затвердження граничних

асигнувань та їх змін

247. Документи (відомості, довідки, 10 р. 10 р.

розрахунки) про бюджетні

завдання

248. Листування про скорочення 3 р. 3 р.

адміністративно-господарських

витрат та про витрати на

утримання апарату управління

249. Акти, доповідні записки про 5 р. 5 р.

перевірку дотримання

штатно-кошторисної дисципліни

250. Листування про порушення 3 р. 3 р.

фінансової дисципліни

251. Листування про взаємні 3 р. 3 р.

розрахунки і перерозрахунки за

здану продукцію

252. Термінові фінансові 1 р. 1 р.

повідомлення та рекламації за

ними


253. Документи (довідки, заявки, 5 р. 5 р.

таблиці, ліміти, розрахунки)

про оплату імпортного

обладнання

254. Листування про зміни підписів 3 р. 3 р.
3.2. Кредитування
255. Доповідні записки, довідки з 5 р. -

кредитних питань

256. Кредитні плани і розрахунки до

них:


а) зведені річні 5 р.(1) - (1) У Нацбанку та його

органах - пост.

б) річні 5 р. -

в) квартальні 3 р. -

г) місячні 1 р. -

257. Касові плани: (1) У Нацбанку та його

органах - пост.

а) річні, квартальні 3 р.(1) 3 р.

б) місячні 1 р. 1 р.

258. Звіти з касового плану 3 р.(1) 3 р. (1) У Нацбанку та його

органах - пост.

259. Документи (зобов'язання, 1 р. 1 р.

довідки, повідомлення) про

кредитні операції, що

подаються до Нацбанку і

надходять від нього

260. Заявки на кредити, касові 1 р. 1 р.

заявки


261. Листування про заявки на 1 р. 1 р.

кредити


262. Видаткові розписи за 3 р. 3 р.

відкритими фінансовими

органами кредитами

263. Листування про кредитні 3 р.(1) 3 р. (1) Листування з

операції зовнішньоторговельними

організаціями - 5 р.

264. Зведені відомості відкритих 3 р. -

кредитів з усіх видів

фінансування

265. Видаткові касові розписи і 3 р. 3 р.

повідомлення про кредити

266. Відомості про розасигнування

кредитів організаціям:

а) річні 5 р. 5 р.

б) квартальні 3 р. 3 р.

в) місячні 1 р. 1 р.

267. Щомісячні відомості про 1 р. 1 р.

залишки кредитів

268. Листування про видачу та 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після сплати

повернення позик позики

269. Прибутково-видаткові касові

відомості та ордери:

а) місячні 1 р. 1 р.

б) щоденні 1 р. 1 р.


3.3. Державна податкова політика
270. Інструкції, методичні

рекомендації про оподаткування

всіх видів господарської

діяльності:

а) за місцем розробки і Пост. -


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка