Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка7/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

матеріальної допомоги

малозабезпеченим і

багатодітним сім'ям

695. Журнали обліку пенсійних 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після припинення

справ виплати пенсій

696. Журнали обліку:

а) пенсіонерів, які 3 р. 3 р.

працюють


б) виплати пенсій 5 р. 5 р.

пенсіонерам, які працюють

697. Журнали реєстрації 15 р. 15 р.

протоколів про призначення

державної допомоги на

дітей


698. Заяви про призначення 5 р. 5 р.

допомоги на дітей

699. Журнали реєстрації заяв 5 р. 5 р.

про призначення всіх видів

допомоги

700. Документи (довідки, Пост. 5 р.

переліки, інформації) про

пільги, встановлені для

окремих категорій громадян

701. Документи (довідки, заяви, Пост.(1) Пост.(1) (1) На підприємствах, в

списки, посвідчення на установах і організаціях

відрядження) про громадян,

які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи

702. Документи (протоколи, Пост. Пост.

звіти, списки, листування)

про відновлення прав

реабілітованих громадян та

політичних в'язнів

703. Документи (рішення, Пост. Пост.

довідки, списки,

листування) про соціальний

захист в'язнів фашизму

704. Статистичні звіти про Пост. 5 р.

кількість інвалідів та їх

працевлаштування, роботу

будинків-інтернатів

705. Журнали обліку довідок, Пост. Пост.

посвідчень, виданих

інвалідам війни, сім'ям

загиблих, удовам,

учасникам війни і

трудівникам тилу

706. Листування про 3 р. 3 р.

санаторно-курортне

обслуговування,

працевлаштування,

торгівельне обслуговування

інвалідів, учасників війни

та встановлення опіки і

шефської допомоги
7.2. Медичне і санаторно-курортне обслуговування
707. Документи (доповіді, 10 р. ЕПК 5 р.

доповідні записки, огляди,

довідки, акти обстежень,

відомості) про організацію

і діяльність

лікувально-профілактичних

і санаторно-курортних

закладів


708. Листування про організацію 5 р. 5 р.

лікувально-профілактичної

допомоги і

санаторно-курортного

обслуговування

709. Листування про діяльність 3 р. 3 р.

лікувально-профілактичних

і санаторно-курортних

закладів

710. Документи (довідки, 3 р. 3 р.

відомості, листування) про

наявність і стан медичних

установ (пунктів) на

підприємствах, в

організаціях і про медичну

допомогу робітникам і

службовцям

711. Списки медичних пунктів на До До

підприємствах і в заміни заміни

організаціях новими новими

712. Листування про санітарний 5 р. 5 р.

нагляд, проведення

запобіжних щеплень,

медичний огляд,

диспансеризацію,

госпіталізацію і надання

медичної допомоги

713. Документи (плани, довідки, 3 р. 3 р.

картки, списки, графіки,

листування) про періодичні

медичні огляди

714. Відомості про склад, 1 р. 1 р.

кількість і рух хворих і

відпочивальників у

лікувально-профілактичних

і санаторно-курортних

закладах

715. Документи (звіти, довідки, 10 р. 10 р.

списки) про травматизм на

підприємствах

716. Звіти, довідки про причини 10 р. 10 р.

захворюваності працівників

організацій

717. Листування про експертизу 3 р. 3 р.

тимчасової

непрацездатності і порядок

видачі листків

непрацездатності

718. Рішення лікарняно-трудових 5 р. 5 р.

експертних комісій,

висновки

лікарняно-консультаційних

комісій

719. Звіти, довідки про 3 р. 3 р.правильність видачі

листків непрацездатності

720. Листки непрацездатності, 3 р. 3 р.

корінці листків

непрацездатності

721. Акти перевірок 3 р. 3 р.

правильності заповнення

листків непрацездатності

722. Журнали реєстрації листків 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

непрацездатності журналу

723. Журнали реєстрації рішень 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

лікарняно-трудових журналу

експертних комісій,

висновків

лікарняно-консультаційних

комісій


724. Одноразові відомості про 3 р. 3 р.

захворюваність

725. Одноразові зведення про 1 р. 1 р.

кількість робітників і

службовців, які

обслуговуються на пунктах

медичної допомоги і в

поліклініках

726. Медичні картки (історії (1) У науково-дослідних і

хвороби): клінічних

лікувально-профілактичних

а) стаціонарних хворих 25 р.(1) 25 р.(1) установах історії

хвороби,

б) амбулаторних хворих 5 р.(2) 5 р.(2) що мають суттєве значення

для вивчення ефективних

методів профілактики,

в) картки диспансерного 5 р.(3) 5 р.(3) діагностики, лікування й

обліку розвитку історії

медицини, - пост. Терміни

зберігання за окремими

видами захворювань

диференційовані Переліком

Міністерства охорони

здоров'я України

(2) Після вибуття.

(3) Після зняття з

диспансерного обліку

727. Індивідуальні картки,

медичні довідки, аналізи,

історії розвитку дітей у

дитячих закладах:

а) у дитячих яслах і - 5 р.

садках

б) у будинках дитини і - 25 р.-"В"дитячих будинках

728. Журнали реєстрації 5 р. 5 р.

амбулаторних хворих

729. Журнали реєстрації Пост. Пост.

летального кінця

730. Картки попереднього запису 1 р. 1 р.

на прийом до лікаря

731. Журнали реєстрації прийому 25 р. 25 р.

хворих і відмов у

госпіталізації

732. Журнали лабораторій 3 р. 3 р.

733. Журнали обліку 3 р. 3 р.

профілактичних щеплень,

інфекційних захворювань

734. Операційні журнали Пост.(1) Пост.(1) (1) На державне

лікувальних установ зберігання не передаються

735. Книги реєстрації донорів 10 р. 10 р.

736. Книги запису відмов у 3 р. 3 р.

госпіталізації на станції

швидкої медичної допомоги

737. Книги запису викликів 3 р. 3 р.

лікарів додому і за

невідкладною допомогою

738. Щоденники роботи лікарів і 1 р. 1 р.

середнього медичного

персоналу поліклініки

(амбулаторії, диспансеру,

консультації)

739. Протоколи операцій, 75 р. 75 р.

протоколи розтинів

740. Книги запису 5 р. 5 р.

рентгенівських та

кардіографічних обстежень

741. Листування про організацію 3 р. 3 р.

лікувального харчування і

призначення, видачу

дотації на лікувальне

харчування

742. Листування про надання 1 р. 1 р.

місць у


лікувально-профілактичних

установах, про

прикріплення до

поліклінік, видачу

перепусток у поліклініки

743. Списки працівників і 1 р. 1 р.

членів їх сімей,

прикріплених до відомчих

поліклінік

744. Договори про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

санаторно-курортне строку дії договору

обслуговування

745. Санаторно-курортні картки 3 р. 3 р.

746. Реєстраційні картки на 3 р. 3 р.

осіб, які прибувають до

санаторно-курортних та

лікувально-профілактичних

закладів


747. Документи (акти, рапорти, 1 р. 1 р.

листування) про порушення

хворими і

відпочивальниками

санаторно-курортного

режиму


748. Книги відгуків - 3 р.

відпочивальників і хворих

про роботу

санаторно-курортних

закладів

749. Графіки заїздів, книги - 1 р.

обліку прибуття і вибуття

хворих і відпочивальників

у санаторно-курортні

заклади


750. Договори, угоди про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

надання путівок строку дії договору

751. Документи (заяви, плани, 3 р. 3 р.

довідки, списки,

листування) про надання,

придбання, облік, розподіл

і реалізацію путівок у

санаторно-курортні заклади

752. Протоколи комісій для 3 р. 3 р.

розподілу путівок у

санаторно-курортні заклади

753. Документи (заявки, вимоги, 1 р. 1 р.

накладні, відомості,

ордери) про одержання

путівок

754. Книги, відомості обліку 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінченнярозподілу, надходжень і книги

видачі путівок у

санаторно-курортні заклади

755. Листування про направлення 3 р. 3 р.

хворих до

санаторно-курортних

комісій

756. Санаторно-курортні книжки 3 р. 3 р.і путівки в

санаторно-курортні заклади

і на курортне лікування,

корінці путівок

757. Книги запису роботи 3 р. 3 р.

санаторно-курортних і

лікарняно-консультаційних

комісій


758. Листування про відпуск 3 р. 3 р.

ліків


759. Вимоги на медикаменти 3 р. 3 р.

760. Журнал реєстрації 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення

процедурних бланків на журналу

наркотики


7.3. Житлово-побутові питання і організація громадського харчування
761. Документи (доповіді, 3 р. 3 р.

огляди, зведення,

відомості, довідки,

листування) про стан і

експлуатацію

житлово-комунального

фонду, управління

житловими будинками

762. Акти про технічний стан 5 р. 5 р.

житлового фонду

763. Листування про технічний 3 р. 3 р.

стан і технічну

паспортизацію житлового

фонду


764. Документи (акти, висновки, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після надання

відомості) про обстеження житлової площі

і поліпшення

житлово-побутових умов

робітників і службовців

765. Договори, угоди про право 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

користування житловою строку дії договору

площею в будинках, що

належать організаціям

766. Документи (заяви, 10 р. ЕПК 10 р.(1) (1) Після надання

доповідні записки, житлової площі

зведення, довідки,

листування) про надання,

розподіл і обмін житлової

площі

767. Протоколи засідань 5 р. 5 р.житлових комісій

768. Листування про вселення, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після надання

відселення і продовження житлової площі

строків користування

житловою площею

769. Листування про організацію 5 р. 5 р.

житлових кооперативів і

вступ до них

770. Списки черговості на До До

одержання житла заміни заміни

новими новими

771. Журнали обліку отримання Доки не Доки не

житлової площі мине мине

потреба потреба

772. Списки осіб на одержання 3 р. 3 р.

ордерів на житлову площу

773. Ордери на право - До кінця

користування житловою користування

площею, корінці ордерів житловою

площею


774. Посвідчення, довідки про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

право користування терміну дії посвідчення

додатковою площею

775. Листування про право 3 р. 3 р.

користування додатковою

площею


776. Журнали обліку видачі Доки не Доки не

ордерів на житлову площу мине мине

потреба потреба

777. Листування про бронювання 3 р. 3 р.

житлової площі

778. Документи (копії довідок, - 3 р.

доручень, посвідчень), що

видаються мешканцям

житлово-комунальними

установами

779. Книги прописки мешканців - Пост.

(домові книги)

780. Списки мешканців - 3 р.(1) (1) Після заміни новими

781. Заяви про прописку і 3 р. 3 р.

виписку мешканців

782. Листування про прописку і 3 р. 3 р.

виписку мешканців

783. Документи (копії - 3 р.(1) (1) Після закінчення

повідомлень, відомості, виплати субсидії

розрахунки, довідки) про

заробітну і квартирну

плату, необхідні для

встановлення житлових

субсидій


784. Особові рахунки - 3 р.(1) (1) Після заміни новими

квартиронаймачів

785. Листування про надання 3 р. 3 р.

місць у гуртожитках і

виселення з них

786. Журнали черговості та 5 р. 5 р.

одержання місць у

гуртожитках

787. Листування про бронювання 1 р. 1 р.

місць у готелях

788. Книги реєстрації тих, хто 3 р. 3 р.

проживає у готелі

789. Відомості про експлуатацію - 1 р.

житлового фонду готелів

790. Листування про відкриття і 3 р. 3 р.

роботу підприємств

комунально-побутового

обслуговування

791. Квитанції, корінці 3 р. 3 р.

квитанцій про оплату всіх

видів комунальних послуг

792. Листування про відкриття 3 р. 3 р.

та роботу бюро ритуальних

послуг


793. Листування про комунальне 3 р. 3 р.

обслуговування і

управління житловими

будинками

794. Листування про 3 р. 3 р.

експлуатацію газового,

пічного господарства,

водопроводу, каналізації

795. Документи (зведення, 5 р. 3 р.

відомості, звіти,

листування) про

благоустрій міст,

населених пунктів

796. Документи (зведення, 3 р. 3 р.

відомості, листування) про

хід дорожньо-ремонтних

робіт у містах, населених

пунктах


797. Документи (акти, доповідні 3 р. 3 р.

записки, відомості,

пропозиції, листування)

про організацію

громадського харчування

798. Документи (акти, доповідні 5 р. 5 р.

записки, довідки,

інформації, пропозиції,

листування) про стан і

поліпшення роботи

підприємств громадського

харчування

799. Відомості про наявність 1 р. 1 р.

їдалень


800. Акти перевірок стану 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до ст.

роботи підприємств 288

громадського харчування

801. Книги скарг і пропозицій 5 р. 5 р.

про роботу підприємств

громадського харчування

802. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.

інформації, листування)

про перевірку санітарного

стану підприємств

громадського харчування і

заходи щодо його

поліпшення

803. Листування про 3 р. 3 р.

впровадження прогресивних

форм обслуговування

804. Книги обліку зняття проб - 1 р.

на підприємствах

громадського харчування

805. Листування про роздрібний 3 р. 3 р.

товарообіг і реалізацію

товарів


806. Накопичувальні журнали - 1 р.

витрат продуктів

807. Норми природних збитків і 5 р.(1) 5 р. (1) Після заміни новими

відходів продуктів

808. Листування про облік 3 р. 3 р.

природного збитку і

відходи продуктів

809. Розкладки, норми витрат 1 р. 1 р.

продуктів на приготування

страв


810. Листування про змінення 1 р. 1 р.

розкладок і норм витрат

продуктів на приготування

страв


811. Документи (акти, 5 р. 5 р.

відомості, листування) про

націнки до цін на

продовольчі товари

812. Документи (доповідні 5 р. 3 р.

записки, довідки) про

розвиток колективного

садівництва і городництва

813. Протоколи засідань 5 р. 5 р.

правлінь садівницьких

кооперативів, документи до

них (заяви, рішення,

подання)

814. Листування про відведення 3 р. 3 р.

земельних ділянок

робітникам і службовцям

815. Документи (плани, довідки, До До

списки) про виділення ліквідації ліквідації

земельних ділянок садових садових

кооперативів кооперативів

816. Членські книжки садівників - До

заміни


новими

817. Відомості про проведення 5 р. 5 р.

робіт з розвитку

парникового господарства,

обліку й стану

плодово-ягідних і овочевих

насаджень

818. Листування про проведення 3 р. 3 р.

робіт з розвитку

парникового господарства,

обліку і стану

плодово-ягідних і овочевих

насаджень

819. Зведені відомості про 3 р. 3 р.

зібраний у садах (на

городах) урожай

820. Листування про одержання 3 р. 3 р.

позик на придбання

садивного матеріалу, його

закупівлю й розподіл

821. Листування про ремонт 1 р. 1 р.

сільськогосподарського

інвентарю

822. Відомості і листування про 3 р. 3 р.

організацію і хід

сільськогосподарських

робіт у підсобних

господарствах

823. Відомості про рух 3 р. 3 р.

поголів'я худоби і птахів

у підсобних господарствах
7.4. Оздоровчо-виховна робота з дітьми
824. Листування про організацію 3 р. 3 р.

і роботу дитячих закладів

825. Листування про обладнання 3 р. 3 р.

дитячих закладів

826. Документи (доповідні 3 р. 3 р.

записки, довідки,

відомості, зведення) про

організацію відпочинку

дітей під час канікул

827. Листування про 3 р. 3 р.

лікувально-профілактичну і

оздоровчу роботу в дитячих

закладах

828. Листування про 3 р. 3 р.

укомплектування дитячих

закладів педагогічним,

медичним і обслуговуючим

персоналом

829. Документи (плани, 3 р. 3 р.

доповідні записки, заяви,

листування) про надання

місць дітям у дитячих

закладах

830. Протоколи батьківських 5 р. 5 р.

зборів і засідань

батьківських комітетів

831. Плани проведення виховної - 1 р.

роботи в дитячих закладах

і розклад занять з дітьми

832. Щоденники спостережень за - 3 р.

перебігом педагогічного

процесу в дитячих закладах

833. Книги перебування дітей у - 1 р.

дитячих садках і яслах

834. Списки дітей у дитячих До До

садках і яслах заміни заміни

новими новими

835. Табелі відвідуваності - 1 р.

дітьми дитячих садків і

ясел


836. Списки дітей, направлених 1 р. 1 р.

до дитячих таборів для

відпочинку

837. Документи (копії свідоцтв - 1 р.(1) (1) Після вибуття дитини

про народження, медичні

довідки й аналізи, довідки

з місця роботи батьків),

що подаються при прийманні

дітей у дитячі садки і

ясла


838. Путівки в дитячі заклади 3 р. 3 р.

839. Відомості про облік 1 р. 1 р.

надходжень грошових

внесків за перебування

дітей у дитячих садках і

яслах


840. Книги зняття проб дитячого - 1 р.

харчування

841. Документи з питань 5 р. 5 р.

харчування дітей, які

проживають на радіаційно

забрудненій території

842. Медичні картки дітей у - 1 р.(1) (1) Після вибуття дитини

дошкільних закладах

843. Особові справи дітей у 5 р.(1) 5 р.(1) (1) У дитячих будинках -

дошкільних закладах пост.

844. Листування про направлення 3 р. 3 р.

дітей у дитячі санаторії


7.5. Організація дозвілля, підвищення культурного

рівня населення, розвиток самодіяльної творчості


845. Документи (доповідні

записки, довідки) про стан

культурно-масової роботи

серед населення:

а) за місцем складання Пост. 5 р.

б) в інших організаціях 5 р. 5 р.

846. Листування з державними, 5 р. 5 р.

профспілковими органами

про культурно-масову

роботу


847. Листування про організацію 3 р. 3 р.

і роботу палаців, будинків

культури, клубів

848. Протоколи засідань Пост. 10 р.

правлінь палаців, будинків

культури, їх художніх рад

849. Документи (плани, умови,

програми, сценарії,

довідки, звіти, протоколи

журі) про організацію і

проведення виставок,

фестивалів, оглядів,

конкурсів самодіяльної,

технічної творчості:

а) міжнародних, Пост. 10 р.

всеукраїнських,

регіональних

б) місцевих 5 р. 5 р.

850. Листування про організацію

і проведення фестивалів,

оглядів, конкурсів

самодіяльної і технічної

творчості:

а) міжнародних, 10 р. 5 р.

всеукраїнських,

регіональних

б) місцевих 3 р. 3 р.

851. Фотографії, ескізи, 10 р. ЕПК 5 р.

креслення, описи робіт, що

подаються на огляди і

конкурси самодіяльної

творчості

852. Анкети, списки, фотографії 3 р. 3 р.

учасників фестивалів,

оглядів, конкурсів

самодіяльної і технічної

творчості

853. Сценарії, тематичні плани 10 р. ЕПК 5 р.

проведення вечорів,

концертів, усних журналів

854. Листування про проведення 3 р. 3 р.

вечорів художньої

самодіяльності, вечорів

відпочинку

855. Тексти радіопередач, 5 р. ЕПК 5 р.

підготовлених

організаціями для

місцевого радіомовлення

856. Листування про роботу 3 р. 3 р.

самодіяльних художніх

колективів

857. Листування про організацію 1 р. 1 р.

читання лекцій, доповідей,

бесід


858. Листування про набір у 3 р. 3 р.

колективи самодіяльної

художньої творчості

859. Листування про обладнання 1 р. 1 р.

і художнє оформлення

палаців, будинків

культури, клубів

860. Заявки на художнє 1 р. 1 р.

оформлення палаців,

будинків культури, клубів

861. Репертуари кінотеатрів, 3 р. 3 р.

щоденні касові рапортички

палаців, будинків

культури, клубів

862. Акти перевірок роботи 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після наступної

бібліотек і перевірки

довідково-інформаційних

фондів


863. Довідки про роботу 3 р. 3 р.

бібліотек і

довідково-інформаційних

фондів


864. Листування про організацію 3 р. 3 р.

роботи бібліотек і

довідково-інформаційних

фондів


865. Щоденники обліку роботи До До

бібліотек ліквідації ліквідації

бібліотеки бібліотеки

866. Плани комплектування 5 р. 3 р.

бібліотечних і

довідково-інформаційних

фондів

867. Листування про 3 р. 3 р.комплектування

бібліотечних і

довідково-інформаційних

фондів


868. Документи (списки, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після отримання

каталоги, звіти) про передплатної літератури

оформлення річної

передплати на літературу

869. Інвентарні книги обліку До До

матеріалів бібліотек і ліквідації ліквідації

довідково-інформаційних бібліотеки бібліотеки

фондів


870. Книги підсумкового обліку До До

бібліотечного фонду ліквідації ліквідації

бібліотеки бібліотеки

871. Обліковий каталог До До

ліквідації ліквідації

бібліотеки бібліотеки

872. Журнали реєстрації карток До До

облікового каталогу ліквідації ліквідації

бібліотеки бібліотеки

873. Описи (накладні) облікових До До

номерів ліквідації ліквідації

бібліотеки бібліотеки

874. Картотеки обліку До До

періодичних видань ліквідації ліквідації

бібліотеки бібліотеки

875. Супровідні документи 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після перевірки

(накладні, описи, списки) бібліотечного фонду

на літературу, що

надходить до бібліотек

876. Картотеки формулярів До До (1) Формуляри на

виданих книг ліквідації ліквідації загублені книги


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка