Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка8/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

бібліотеки(1) бібліотеки(1) знищуються після зняття

книг з обліку

877. Книги обліку літератури, 3 р. 3 р.

загубленої читачами, і

тієї, що прийнята замість

неї

878. Списки літератури, До До (1) Вилученої звилученої з обігу ліквідації ліквідації політичних міркувань -

бібліотеки(1) бібліотеки(1) пост.

879. Прибуткові акти на 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після перевірки

літературу, одержану бібліотечного фонду

безкоштовно або без

супровідних документів

880. Акти передачі видань з 3 р. 3 р.

основного фонду в

депозитарний і обмінний

фонди бібліотеки

881. Акти списання книг і 10 р. 10 р.

періодичних видань

882. Акти, списки літератури, 5 р. 5 р.

одержаної за книгообміном

883. Протоколи бібліотечних 3 р. 3 р.

інвентаризаційних і

перевірочних комісій

884. Акти інвентаризаційної До До

перевірки бібліотечних і ліквідації ліквідації

довідково-інформаційних бібліотеки бібліотеки

фондів

885. Листування про проведення 1 р. 1 р.перереєстрації і

впорядкування бібліотечних

фондів

886. Каталоги книг До До(систематичні, алфавітні, ліквідації ліквідації

предметні) бібліотеки бібліотеки

887. Листування про 3 р. 3 р.

класифікацію

довідково-інформаційних

фондів, організацію

довідково-бібліографічного

апарату


888. Листування про повернення 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після повернення книг

книг читачами або покриття вартості

загублених книг

889. Листування про 3 р. 3 р.

обслуговування читачів

890. Договори на міжбібліотечне 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

абонементне обслуговування строку дії договору

891. Журнали обліку запитів за 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

міжбібліотечним журналу

абонементом

892. Бланки-замовлення на 1 р. 1 р.

одержання літератури за

міжбібліотечним

абонементом

893. Картки обліку і одержання 3 р. 3 р.

літератури за

міжбібліотечним

абонементом

894. Вимоги читачів на 1 р. 1 р.

літературу

895. Журнали реєстрації До До

бібліографічних довідок ліквідації ліквідації

бібліотеки бібліотеки

896. Журнали обліку 1 р. 1 р.

консультацій

897. Картотеки формулярів 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після перереєстрації

читачів читачів і повернення книг

898. Картотеки абонентів, які 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

користуються строку дії договору на

міжбібліотечним міжбібліотечне

абонементом абонементне

обслуговування

899. Книги, щоденники обліку 3 р. 3 р.

читачів і виданої

літератури
7.6. Фізкультурно-спортивна робота
900. Документи (доповіді, 5 р. 5 р.

доповідні записки,

інформації, зведення) про

залучення населення до

занять фізкультурою та

спортом, створення

фізкультурних колективів,

проведення оздоровчих

заходів в установах,

організаціях, на

підприємствах

901. Зведення, відомості про 5 р. 5 р.

кількість і склад

фізкультурних колективів

902. Листування про організацію 3 р. 3 р.

масової спортивної,

військово-спортивної і

фізкультурно-оздоровчої

роботи

903. Положення про спортивні 3 р. 3 р.змагання, програми і плани

проведення змагань

904. Протоколи, таблиці

результатів спортивних

змагань:

а) підсумкові Пост. 10 р.

б) технічні й суддівські 3 р. 3 р.

905. Документи (анкети, списки, 10 р. 5 р.

фотознімки) про участь

фізкультурних колективів у

спартакіадах і спортивних

змаганнях

906. Інформаційні зведення про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Про міжнародні,

проведення спортивних республіканські змагання

змагань і змагання на першість

спортивних товариств -

пост.

907. Документи (довідки, звіти, 10 р. 5 р.листування) про

організацію і діяльність

дитячо-юнацьких спортивних

шкіл


908. Листування про проведення 3 р. 3 р.

спортивних змагань,

парадів, туристичних

походів, тренувальних

зборів, інших спортивних

заходів та участь у них

співробітників організацій

909. Заявки і заявочні листи на 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після проведення

участь фізкультурних змагань і парадів

колективів у спортивних

змаганнях і парадах

910. Календарні плани роботи 1 р. 1 р.

спортивних секцій і

проведення спортивних

змагань,

учбово-тренувальних зборів

911. Журнали обліку, розклади 1 р. 1 р.

роботи спортивних секцій

912. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.

відомості, зведення) про

здачу спортивних норм і

розрядів


913. Листування про здачу 3 р. 3 р.

спортивних норм і розрядів

914. Відомості про видачу 3 р. 3 р.

спортивного інвентарю і

спортивної форми

915. Документи (заявки, 3 р. 3 р.

рознарядки, листування)

про підготовку і

обладнання майданчиків і

приміщень для занять

фізкультурою і спортом
8. Науково-інформаційна діяльність
8.1. Науково-технічна інформація
916. Листування про організацію 3 р. 3 р.

і методи науково-технічної

інформації і пропаганди

917. Листування про планування 5 р. 5 р.

науково-технічної

інформації, пропаганди і

про обмін передовим

досвідом


918. Документи (доповідні 5 р. 5 р.

записки, зведення,

відомості, довідки) про

роботу з науково-технічної

інформації і пропаганди

919. Листування про облік, рух 5 р. 5 р.

і використання

науково-технічної

інформації

920. Листування про розробку 3 р.(1) 3 р. (1) Із зарубіжними

науково-технічних видань, країнами - 5 р.

підготовку радіо- і

телепередач, випуск

кіноінформації

921. Інформаційні видання

(бюлетені, вісники,

інформаційні листки,

каталоги, списки,

довідники, збірники):

а) за місцем складання На На

державне державне

зберігання зберігання

не не

передаються. передаються.Зберігаються Зберігаються

в організаціях в організаціях

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

922. Інформаційні підбірки Доки не Доки не

систем вибіркового мине мине

розповсюдження інформації потреба потреба

(ВРІ) і документаційного

забезпечення керівництва

(ДЗК), реферативні і

бібліографічні підбірки,

тематичні покажчики

літератури (ТПЛ),

бібліографічні покажчики

літератури (БПЛ)

923. Картотеки технічних

новинок:


а) за місцем складання На На

державне державне

зберігання зберігання

не не


передаються. передаються.

Зберігаються Зберігаються

в організаціях в організаціях

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

924. Аналітичні огляди

(доповіді)

науково-технічної

інформації:

а) за місцем складання Пост. -

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

925. Інформаційні огляди:

а) за місцем складання На На

держзберігання держзберігання

не не


передаються. передаються.

Зберігаються в Зберігаються в

організаціях організаціях

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

926. Переклади статей, Доки не Доки не

іноземних книг, журналів з мине мине

питань науки і техніки потреба потреба

927. Статті, тексти радіо- і

телепередач, брошури,

плакати, діаграми,

фотодокументи з

науково-технічної

інформації і пропаганди:

а) за місцем складання На На

держзберігання держзберігання

не не


передаються. передаються.

Зберігаються Зберігаються

в організаціях в організаціях

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

928. Журнали реєстрації 5 р. 5 р.

науково-технічної

інформації

929. Контрольні карти з 5 р. 5 р.

технічної інформації

930. Картки обліку вибіркового 3 р. 3 р.

розповсюдження інформації

931. Документи (довідки, 3 р. 3 р.

зведення, відомості,

звіти) про облік

використання

науково-технічної

інформації

932. Документи (запити, заявки,

відомості) про потребу в

науково-інформаційних

матеріалах:

а) на матеріали, видані за 3 р. 3 р.

кордоном

б) на матеріали, видані в 1 р. 1 р.

Україні

933. Заявки на переклад статей 1 р. 1 р.з іноземних книг, журналів

934. Листування про переклад 1 р. 1 р.

іноземної літератури

935. Листування про 3 р. 3 р.

довідково-інформаційне

обслуговування

936. Листування про депонування 3 р. 3 р.

рукописів

937. Листування про 1 р. 1 р.

опублікування в газетах і

журналах інформаційних

матеріалів

938. Листування про розсилання 1 р. 1 р.

науково-інформаційних

видань

939. Документи (1) За місцем складання -(тематико-експозиційні пост.

плани, схеми, описання,

характеристики експонатів,

каталоги, путівники,

проспекти, альбоми, акти

експертизи, акти приймання

експонатів, списки

учасників, доповіді,

довідки, книги відгуків)

про підготовку і

проведення виставок:

а) міжнародних Пост. 10 р.

б) республіканських, 5 р. 5 р.

місцевих


940. Документи (дипломи, Пост. 10 р.

свідоцтва, атестати,

грамоти) про нагородження

організацій за участь у

виставках

941. Листування про 3 р. 3 р.

нагородження за участь у

виставках

942. Листування про організацію 5 р. 5 р.

і проведення виставок

943. Документи (програми, 3 р. 3 р.

плани, тексти лекцій,

довідки, відомості,

листування) про проведення

на виставках лекцій,

зустрічей та інших заходів

944. Заявки на проведення 1 р. 1 р.

екскурсій по виставках

945. Журнали обліку екскурсій 3 р. 3 р.

по виставках

946. Документи (рекламні 3 р. 3 р.

тексти, зразки проспектів,

листування) з рекламування
8.2. Видавнича діяльність
947. Протоколи, стенограми Пост. 10 р.

редакційно-видавничих і

художніх рад, редколегій,

нарад редакцій

948. Протоколи, стенограми Пост. 10 р.

нарад авторського активу і

власних кореспондентів

949. Протоколи засідань комісій 5 р. 5 р.

для визначення можливості

опублікування видань у

відкритій пресі

950. Акти експертизи матеріалів, 5 р. 5 р.

відкритих для преси

951. Листування про випуск 3 р. 3 р.

видань

952. Листування з зарубіжними 3 р. 3 р.установами і організаціями

про спільний випуск видань

953. Листування про видання 3 р. 3 р.

відомчої літератури

954. Перспективні тематичні

плани випуску видань:

а) за місцем розробки Пост. 10 р.

б) в інших організаціях Доки не Доки не

мине мине

потреба потреба

955. Тематичні плани випуску (1) За місцем

видань: складання, в

інших організаціях -

а) зведені Пост. - доки не

мине

б) річні Пост.(1) 10 р. потреба.(2) За відсутністю

в) квартальні 3 р.(2) 3 р.(3) річних - пост.

(3) За відсутністю

річних -10 р.

956. Проекти тематичних планів 5 р. 5 р.

випуску видань

957. Анотовані тематичні плани Доки не Доки не

випуску видань мине мине

потреба потреба

958. Плани 3 р. 3 р.

художньо-поліграфічного

оформлення видань

959. Листування про планування 3 р. 3 р.

випуску видань

960. Заявки організацій на 3 р. 3 р.

видання літератури

961. Листування про підготовку, 3 р. 3 р.

хід і випуск видань

962. Авторські й набірні (1) Рукописи відомих

рукописи опублікованих громадсько-політичних

видань, верстки, звірки(1): діячів, діячів

літератури,

мистецтва, культури,

а) з правкою автора або 10 р. ЕПК(2) 3 р.(2) науки, техніки,

змістовою правкою редактора виробництва, а також

ті, що здобули

громадське визнання і

б) без правки Доки не Доки не відзначені преміями,

мине мине - пост.

потреба(3) потреба(3) (2) Після видання.

(3) Не менш 1 року

після видання

963. Авторські рукописи 3 р.(1) 3 р. (1) Рукописи, які

неопублікованих робіт дістали позитивну

оцінку

рецензентів іне затребувані

авторами, - пост.

964. Рукописи опублікованих (1) Переклади,

перекладів(1): виконані відомими

перекладачами, пое-

тами, діячами науки,

а) літературних перекладів 10 р. ЕПК(2) 3 р.(2) техніки, а також

(набірні примірники, рукописи перекладів,

верстки, звірки з правкою текст яких при

редактора і перекладача) публікації був

суттєво

скорочений, - пост.(2) Після видання.

б) підрядкових перекладів Доки не Доки не (3) Не менш 1 року

мине мине після видання

потреба(3) потреба(3)

965. Рукописи перекладів 3 р.(1) 3 р. (1) Переклади,

неопублікованих робіт виконані відомими

перекладачами,

поетами, діячами

науки, техніки, а

також переклади

робіт, які дістали

позитивну оцінку

рецензентів, - пост.

966. Ілюстрації до видань 3 р.(1) 3 р. (1) До рукописів,

залишених на постійне

зберігання, а також

тих, що виконані

відомими художниками,

графіками і здобули

громадське визнання,

- пост.

967. Графічні матеріали 3 р.(1) 3 р. (1) До рукописів,(креслення, схеми, залишених на постійне

діаграми) до видань зберігання, - пост.

968. Сигнальні примірники видань 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після здачі

тиражів


969. Контрольні примірники Доки не Доки не

видань мине мине

потреба потреба

970. Контрольні примірники 5 р.(1) 5 р.(1) (1) На державне

багатотиражних газет зберігання не

передаються.

Зберігаються в

організаціях

971. Зразки рекламних видань 3 р. 3 р.

972. Справи з видання рукописів 3 р.(1) 3 р. (1) На рукописи,

(творчі заявки, листування залишені на постійне

з авторами, рецензії, зберігання, а також

договори з авторами й інші на ті, що містять

документи, пов'язані з рецензії відомих

роботою над рукописом та осіб, - пост.

підготовкою його до

видання)

973. Рецензії на рукописи, що не 3 р.(1) 3 р. (1) Рецензії відомих

ввійшли до складу справи осіб і на рукописи,

про видання рукопису залишені на постійне

зберігання, - пост.

974. Справа книги (редакційний 3 р.(1) 3 р. (1) На рукописи,

паспорт, картка руху залишені на постійне

коректур, титул рукопису, зберігання, - пост.

бібліографічні описання,

калькуляції і специфікації,

акти готовності видань)

975. Листування з авторами про 3 р.(1) 3 р. (1) Листи відомих

доопрацювання, виправлення громадсько-політичних

або непридатність рукописів діячів, діячів

літератури,

мистецтва, культури,

науки, техніки, -

пост.


976. Листування про оформлення (1) Термін зберігання

видань(1): відраховується після

виходу видань у світ

(2) Листи відомих

а) художніх 1 р.(2) 1 р. громадсько-політичних

діячів, діячів

б) технічних 1 р. 1 р. культури, літератури,

мистецтва, науки,

техніки - пост.

977. Листування про охорону 10 р. ЕПК 5 р.

авторських прав

978. Картки на рукописи авторів 5 р. 5 р.

979. Журнали реєстрації 10 р. 10 р.

рукописів

980. Журнали реєстрації рецензій 5 р. 5 р.

981. Реєстри оригіналів 10 р. 10 р.

ілюстрацій

982. Картки видань, що вийшли з 10 р. 10 р.

друку

983. Журнали обліку розсилання 1 р. 1 р.сигнальних і контрольних

примірників

984. Документи (довідки, 5 р. 5 р.

зведення, відомості,

доповідні записки) про

виконання видавничого плану

985. Списки видань, що вийшли з Пост. 10 р.

друку


986. Протоколи читацьких Пост. 10 р.

конференцій

987. Рецензії, відгуки на 3 р.(1) 3 р. (1) На рукописи,

видання залишені на постійне

зберігання, а також

на рукописи видатних

осіб - пост.

988. Огляди рецензій Пост. -

989. Листування з друкарнями про 3 р. 3 р.

виконання замовлень

990. Протоколи засідань 5 р. 5 р.

тиражно-калькуляційних

комісій

991. Листування про тираж видань 1 р. 1 р.992. Заявки, замовлення, наряди 1 р. 1 р.

на друкарські,

копіювально-розмножувальні

роботи


993. Журнали обліку замовлень на 3 р. 3 р.

друкарські,

копіювально-розмножувальні

роботи


994. Звіти, акти витрат і 3 р. 3 р.

перевитрат паперу, картону,

поліграфічних (друкарських)

матеріалів

995. Листування про постачання і 1 р. 1 р.

витрати поліграфічних

(друкарських) матеріалів

996. Акти перевірки зберігання і 3 р. 3 р.

використання

копіювально-розмножувальної

техніки

997. Документи (довідки, 1 р. 1 р.відомості, доповідні

записки) про заходи щодо

боротьби з видавничим

браком


998. Листування про пропаганду 3 р. 3 р.

видань і реалізацію книг

999. Листування про 1 р. 1 р.

розповсюдження видань і

рознарядку на їх розсилку

1000. Журнали і листи відбитків Пост. 10 р.

зразків шрифтів і

пояснювальні записки до них

1001. Копії документів, 1 р. 1 р.

віддрукованих у

друкарсько-розмножувальних

цехах
9. Економічне, науково-технічне і культурне

співробітництво з зарубіжними країнами
1002. Статути, положення Пост. -

міжнародних організацій,

членами яких є

міністерства, громадські

організації України

1003. Вказівки, завдання, Пост. -

директиви українським

делегаціям і спеціалістам,

які беруть участь у роботі

міжнародних організацій

1004. Документи (довідки, заяви, Пост. -

доповідні записки) про

вступ у міжнародні

організації і спілки

1005. Листування про вступ у Пост. -

міжнародні організації і

спілки

1006. Плани прийому представників 5 р. -зарубіжних країн

1007. Протоколи зустрічей, звіти Пост.(1) 10 р.(1) (1) З організаційних

про прийом представників і процедурних питань

зарубіжних країн і - 3 р.

організацій

1008. Документи (доповіді, Пост. Доки не

пам'ятні записки, довідки, мине

інформації) про прийом потреба

представників зарубіжних

країн


1009. Тексти виступів, записи Пост. 5 р.

бесід з представниками

зарубіжних країн

1010. Документи (програми, плани 5 р. 5 р.

проведення зустрічей,

графіки) прийомів і

перебування представників

зарубіжних країн в Україні

1011. Журнали, картотеки обліку 10 р. 10 р.

відвідувань організацій

представниками зарубіжних

країн


1012. Заявки на відвідування 1 р. 1 р.

організацій

1013. Листування про прийом 5 р. 5 р.

представників зарубіжних

країн

1014. Документи (пропозиції, 10 р. 10 р.рекомендації, розрахунки)

про розробку перспективних

планів науково-технічного,

економічного і культурного

співробітництва з

зарубіжними країнами

1015. Листування про розробку, 5 р. 3 р.

уточнення, зміни

перспективних і поточних

планів науково-технічного,

економічного і культурного

співробітництва з

зарубіжними країнами

1016. Документи (доповідні 10 р. -

записки, довідки,

відомості) про виконання

планів науково-технічного,

економічного, культурного

співробітництва з

зарубіжними країнами

1017. Листування про

науково-технічне,

економічне і культурне

співробітництво з

зарубіжними країнами:

а) з вищими й іноземними 10 р. -

організаціями

б) з іншими організаціями 5 р. 5 р.

1018. Документи (угоди, договори, Пост. 5 р.

контракти) про

науково-технічне,

економічне, культурне

співробітництво з

зарубіжними країнами

1019. Документи (проекти, 10 р. ЕПК 5 р.

пропозиції, зауваження,

висновки) про підготовку

угод, договорів, контрактів

з науково-технічного,

економічного і культурного

співробітництва з

зарубіжними країнами

1020. Журнали реєстрації угод, Доки не Доки не

договорів, контрактів мине мине

потреба потреба

1021. Акти, протоколи засідань 10 р. 5 р.

кваліфікаційних комісій про

результати

виробничо-технічного

навчання іноземних

спеціалістів і робітників в

Україні


1022. Плани відрядження делегацій 5 р. -

і спеціалістів за кордон

1023. Замовлення-наряди на 5 р. -

відрядження спеціалістів за

кордон

1024. Листування про складання 3 р. 3 р.звітів про закордонні

відрядження

1025. Листування про організацію 3 р. 3 р.

закордонних туристичних

мандрівок і комплектування

туристичних груп

1026. Списки туристів, які 3 р.(1) 3 р.(1) (1) За умов

виїздять за рубіж повернення туристів

1027. Кон'юнктурні огляди з Пост. -

експортно-імпортних

поставок

1028. Документи (акти, описи, Пост. -

переліки, висновки,

довідки) про

приймання-передавання

обладнання, матеріалів з

експорту та імпорту

1029. Листування про експортні та

імпортні поставки:

а) з органами державної 15 р. -

влади

б) з вищими й іноземними 10 р. -організаціями

в) з іншими організаціями 5 р. -

1030. Документи (висновки, акти, 10 р. -

довідки, техніко-економічні

обгрунтування) про

доцільність закупівлі

імпортної продукції та

матеріалів

1031. Листування про доцільність 5 р. 5 р.

закупівлі імпортної

продукції та матеріалів

1032. Дозволи на ввезення 10 р. 10 р.

(вивезення) за кордон (з-за

кордону) обладнання,

матеріалів

1033. Документи (протоколи, 10 р.(1) 10 р.(1) (1) Про контрабанду в

постанови, декларації, особливо великих

пояснення) про контрабанду розмірах - пост.

та порушення митних правил

стосовно валютних цінностей

1034. Документи (протоколи, 10 р.(1) 10 р.(1) (1) Про контрабанду в

постанови, декларації, особливо великих

пояснення) про контрабанду розмірах - пост.


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка