Про затвердження Переліку типових документів Відповідно до п. 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року n 853 ( 853-95-п )Сторінка9/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.82 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

та порушення митних правил

стосовно дорогоцінних,

кольорових та

рідкоземельних металів

1035. Документи (протоколи, 10 р.(1) 10 р.(1) (1) У випадках

постанови, декларації, притягнення винних до

пояснення) про незаконне кримінальної

перевезення наркотичних відповідальності -

засобів, психотропних, пост.

сильнодіючих та отруйних

речовин, а також зброї,

боєприпасів та вибухових

речовин


1036. Документи (декларації, 5 р. 5 р.

ліцензії, дозволи,

специфікації та інші

товаросупровідні документи)

митного оформлення

вантажів, товарів, майна

1037. Документи (сертифікати, 5 р. 5 р.

експертні висновки, акти,

протоколи, рішення,

листування) митного

контролю за якістю товарів

1038. Картки на учасників Пост.(1) Пост.(1) (1) На державне

зовнішньоекономічної зберігання не

діяльності, які порушили передаються

митні правила
10. Матеріально-технічне постачання
10.1. Організація матеріально-технічного постачання
1039. Особливі умови поставки Пост. -

продукції і матеріалів

1040. Листування з державними 5 р. 5 р.

органами про постачання й

збут продукції

1041. Списки постачальників і Пост. 5 р.

споживачів, схеми прямих

господарських зв'язків з

постачальниками й

споживачами

1042. Протоколи розгляду 5 р. -

розбіжностей з питань

забезпечення

матеріально-технічними

ресурсами

1043. Заявки на основні й

допоміжні види постачання:

а) зведені річні 3 р.(1) 3 р.(1) (1) На імпортне

б) річні, що надійшли від 1 р. 1 р. обладнання і

підвідомчих організацій матеріали - 5 р.

в) квартальні 1 р. 1 р.

г) місячні 1 р. 1 р.

1044. Документи (особові рахунки, 3 р. 3 р.

зведені відомості, таблиці,

розрахунки) про потребу в

матеріалах і обладнанні

1045. Плани розподілу основного 5 р. 5 р.

обладнання

1046. Плани розподілу готової 5 р. 5 р.

продукції споживачам

1047. Баланси розподілу й (1) У міністерствах,

відвантаження продукції: статорганах - пост.

а) річні 5 р.(1) 5 р.

б) квартальні 1 р. 1 р.

1048. Річні фонди й ліміти на всі 3 р. 3 р.

види постачання

1049. Наряди на річні фонди, 1 р. 1 р.

додаткова рознарядка і

перерознарядка

1050. Зведені дані про розподіл Пост. -

та реалізацію фондів на

сировину й товари

1051. Фондові повідомлення, зміни 1 р. 1 р.

фондових повідомлень на всі

види постачання

1052. Книги реєстрації фондових 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

повідомлень книги

1053. Відомості розподілу річних 3 р. 3 р.

фондів і лімітів на всі

види постачання

1054. Журнали, картотеки обліку й 3 р. 3 р.

розподілу виділених фондів

1055. Документи (зведення, 1 р. 1 р.

відомості, довідки) про

розподіл і реалізацію

фондів на всі види

постачання

1056. Зведені рознарядки 3 р. 3 р.

матеріально-технічного

постачання

1057. Рознарядки на розподіл 5 р. 5 р.

імпортного обладнання і

матеріалів

1058. Розрахунки покриття фондів 1 р. 1 р.

постачання

1059. Звіти про реалізацію

фондових заявок:

а) річні 3 р. 3 р.

б) квартальні 1 р. 1 р.

в) місячні 1 р. 1 р.

1060. Звіти про реалізацію фондів 3 р. 3 р.

1061. Листування про розподіл і 3 р. 3 р.

реалізацію річних фондів і

лімітів (у тому числі на

імпортне обладнання і

матеріали)

1062. Зведення, відомості про

надходження, витрачання,

залишки сировини,

матеріалів і готової

продукції:

а) річні 3 р. 3 р.

б) квартальні 1 р. 1 р.

в) місячні 1 р. 1 р.

1063. Довідки про виконання 3 р. 3 р.

планів постачання продукції

1064. Комплектувальні відомості 1 р. 1 р.

на вироби

1065. Договори між замовниками й 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

постачальниками на всі види терміну дії договору

матеріально-технічного

постачання та протоколи

розбіжностей у них

1066. Журнали обліку договорів на 3 р. 3 р.

постачання продукції

1067. Довідки, відомості про 3 р. 3 р.

умови й оформлення поставок

продукції

1068. Облікові картки, книги, 3 р. 3 р.

відомості обліку збуту

продукції (в тому числі

експортної)

1069. Документи (акти, фактури, 3 р. 3 р.

накладні) про здану

продукцію

1070. Листування про збут і 3 р. 3 р.

постачання продукції

1071. Листування про укладання 3 р. 3 р.

договорів

1072. Документи (заявки, 3 р. 3 р.

замовлення, наряди) про

поставку матеріалів,

обладнання, інвентарю

1073. Листування про заявки, 3 р. 3 р.

замовлення на матеріали й

готові вироби

1074. Замовлення-наряди на 5 р. 5 р.

експортні поставки

обладнання і матеріалів

1075. Журнали обліку замовлень і Доки не Доки не

нарядів на експортні мине мине

поставки обладнання і потреба потреба

матеріалів

1076. Листування із споживачами й 3 р. 3 р.

постачальниками про збут

продукції і виконання

замовлень

1077. Акти приймання виробів за 1 р. 1 р.

кооперованими поставками

1078. Заявки, специфікації на

кооперовані поставки

комплектувальних виробів і

обладнання:

а) зведені річні 5 р. -

б) річні, що надійшли від 1 р. 1 р.

організацій, підприємств

в) квартальні, що надійшли 1 р. 1 р.

від організацій,

підприємств

1079. Листування про кооперовані 3 р. 3 р.

поставки

1080. Графіки відвантаження

продукції споживачам:

а) квартальні 3 р. 3 р.

б) місячні 1 р. 1 р.

1081. Специфікації, сертифікати 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Імпортного

на відвантаження і обладнання - до

відправлення товарів закінчення

експлуатації

1082. Розпорядження, підстави на 3 р. 3 р.

видачу нарядів на відпуск

товарів і продукції

1083. Замовлення, наряди на 3 р. 3 р.

відвантаження матеріалів і

обладнання

1084. Журнали обліку продукції, 3 р. 3 р.

що відправляється

споживачам

1085. Документи (диспетчерські 1 р. 1 р.

журнали, записи доручень,

зведення) про щоденне

відвантаження продукції (в

тому числі на експорт)

1086. Зведення, відомості, 3 р. 3 р.

журнали обліку

відвантаження експортної

продукції

1087. Відомості про відвантажені 1 р. 1 р.

товари, матеріали й

обладнання

1088. Листування про рознарядку й 1 р. 1 р.

відвантаження товарів і

матеріалів

1089. Акти, висновки про якість 3 р. 3 р.

товарів і матеріалів, що

надходять

1090. Акти про приймання-здавання 3 р. 3 р.

продукції представникам

замовників

1091. Документи (відомості, 3 р. 3 р.

листування, довідки) про

реалізацію наднормативних і

невикористовуваних товарів

і матеріалів

1092. Акти про зняття наявності й 3 р. 3 р.

залишків матеріалів

1093. Комерційні акти 3 р. 3 р.

1094. Листування про заготівлю й 1 р. 1 р.

відвантаження металевого

брухту


1095. Анульовані заявки, 1 р. 1 р.

замовлення, наряди

1096. Рапорти про залишки 1 р. 1 р.

продукції

1097. Дозволи на відпуск 1 р. 1 р.

матеріалів для

господарських потреб

1098. Листування про відпуск 1 р. 1 р.

матеріалів для

господарських потреб

1099. Реквізити (адреси) 3 р. 3 р.

споживачів і постачальників

1100. Листування про 3 р. 3 р.

матеріально-технічне

постачання

1101. Договори про брокерське 10 р. 3 р.

обслуговування

1102. Документи (інформації, Доки не Доки не

довідки, листування) про мине мине

роботу й діяльність потреба потреба

брокерських фірм
10.2. Організація зберігання майново-матеріальних цінностей
1103. Доповідні записки про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

організацію, обладнання, оренди

ведення складського

господарства, наявність

складської площі та надання

її в оренду

1104. Листування про організацію, 3 р. 3 р.

обладнання, ведення

складського господарства

1105. Нормативи складських 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після заміни

запасів новими

1106. Повідомлення про прибуття 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Експортно-імпортних -

вантажів 3 р.

1107. Плани завезення товарів і 3 р. 3 р.

матеріалів на склади

1108. Листування про прибуття 1 р. 1 р.

вантажів

1109. Графіки завезення товарів 1 р. 1 р.

на склади

1110. Листування про завезення 1 р. 1 р.

товарів на склади

1111. Акти прийому товарів і 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до

матеріалів, що надійшли на ст. 288

склади


1112. Картки, комірні й амбарні 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до

книги, описи, прибуткові й ст. 288

видаткові накладні, ордери

з обліку прибутку, витрат,

наявності, залишків товарів

і матеріалів на складах,

базах

1113. Вимоги й копії вимог на 1 р. 1 р.одержання інструменту зі

складів


1114. Відомості про наявність До списання До списання

імпортного обладнання з балансу з балансу

1115. Акти, відомості проведення 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до

інвентаризації майна ст. 288

1116. Документи (акти, відомості, 5 р. 5 р.

довідки, листування) про

нестачу, розтрату товарів,

матеріалів

1117. Акти перевірок 3 р. 3 р.

прибутку-витрати продукції,

сировини й матеріалів

1118. Документи (розпорядження, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до

рахунки, наряди, вимоги, ст. 288

накладні, картки) про

відпуск товарів зі складів

і відвантаження продукції

1119. Книги обліку розпоряджень 3 р. 3 р.

на відпуск товарів і

продукції зі складів

1120. Вантажні ордери 1 р. 1 р.

1121. Лімітно-забірні картки на 3 р. 3 р.

одержання сировини й

готової продукції зі

складів


1122. Перепустки на вивезення 3 р. 3 р.

товарів і матеріалів зі

складів

1123. Листування про одержання 1 р. 1 р.сировини, товарів і

матеріалів зі складів

1124. Документи (акти, відомості, 1 р. 1 р.

сертифікати) про наявність,

рух і повернення тари

1125. Журнали обліку й списання 1 р. 1 р.

тари

1126. Листування про використання 1 р. 1 р.тари

1127. Листування про реалізацію 1 р. 1 р.

залишкових і неходових

товарів і матеріалів на

складах

1128. Листування про виділення 3 р. 3 р.пакувальних матеріалів для

відвантаження продукції на

експорт
11. Адміністративно-господарське обслуговування
11.1. Адміністративно-господарські питання
1129. Правила внутрішнього 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни

розпорядку новими

1130. Акти про порушення правил 1 р. 1 р.

внутрішнього розпорядку

1131. Листування про затвердження 3 р. 3 р.

печаток та штампів

1132. Журнали відбитків і зліпків Пост. До

печаток та штампів заміни

новими

1133. Журнали обліку видачі 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після замінипечаток та штампів новими

1134. Акти знищення печаток та 3 р.(1) 3 р.(2) (1) За відсутністю

штампів журналів - пост.

(2) За відсутністю

журналів - До

заміни


новими

1135. Списки, книги адрес і 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни

телефонів новими

1136. Документи (заявки, списки, 1 р. 1 р.

листування) про видачу

посвідчень і перепусток в

організаціях

1137. Журнали реєстрації 3 р. 3 р.

посвідчень і перепусток

1138. Приймальні акти на бланки 1 р. 1 р.

посвідчень і перепусток,

витратні акти знищення

посвідчень, перепусток,

корінців до них

1139. Документи (акти, доповідні 1 р. 1 р.

й пояснювальні записки,

листування) про втрату

посвідчень і перепусток

1140. Разові перепустки, корінці 1 р. 1 р.

перепусток у службові

приміщення і на винос

(вивіз) матеріальних

цінностей

1141. Заявки на допуск, 1 р. 1 р.

листування про допуск у

службові приміщення в

неробочий час та вихідні

дні


1142. Журнали, табелі реєстрації 1 р. 1 р.

приходу на роботу і виходу

з роботи робітників і

службовців

1143. Журнали реєстрації місцевих 1 р. 1 р.

відряджень

1144. Листування про виділення й 3 р. 3 р.

закріплення автотранспорту

за організаціями та

посадовими особами

1145. Листування про придбання 1 р. 1 р.

господарського майна,

канцелярського приладдя,

залізничних і авіаквитків,

оплату послуг засобів

зв'язку


1146. Квитанції, корінці 1 р. 1 р.

квитанцій, заявки на

передплату періодичних

видань


1147. Листування про проведення 1 р. 1 р.

передплати періодичних і

неперіодичних видань

1148. Листування про вміщення в 1 р. 1 р.

газетах оголошень і

публікацій щодо поточної

діяльності організацій

1149. Листування про надання 1 р. 1 р.

місць у готелях
11.2. Експлуатація службових будівель
1150. Акти приймання й передачі (1) На державне

будівель, приміщень, зберігання не

земельних ділянок у передаються.

користування організацій: Зберігаються в

організаціях

(2) Після закінчення

а) у постійне користування Пост.(1) Пост.(1) експлуатації

б) у тимчасове користування 1 р.(2) 1 р.(2)

1151. Документи (договори, угоди, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

акти) про приймання і строку дії договору

здавання будівель,

приміщень в оренду

1152. Листування про експлуатацію 3 р. 3 р.

і надання приміщень

організаціям, здавання й

приймання будівель в оренду

1153. Листування про вселення, 3 р. 3 р.

виселення і продовження

строків користування

приміщеннями, які займають

організації

1154. Документи (доповіді, 3 р. 3 р.

огляди, довідки) про стан

будівель і приміщень, які

займають організації

1155. Плани розміщення 3 р. 3 р.

організацій

1156. Листування про розміщення 3 р. 3 р.

організацій

1157. Договори про страхування 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

будівель строку дії договору

1158. Листування про страхування 3 р. 3 р.

будівель

1159. Акти про технічний і 3 р. 3 р.

санітарний стан будівель,

подвір'їв, тротуарів

1160. Листування про утримання 3 р. 3 р.

будівель, подвір'їв,

тротуарів у належному

технічному і санітарному

стані та благоустрій

подвір'їв

1161. Листування про підготовку 3 р. 3 р.

будівель до зими та

попереджувальні заходи в

разі затоплення

1162. Документи (проекти, плани, 3 р. 3 р.

листування) про оформлення

будівель і приміщень у

зв'язку з підготовкою до

свят

1163. Листування про комунальне 1 р. 1 р.обслуговування будівель і

приміщень


11.3. Транспортне обслуговування
1164. Документи (огляди, довідки, 5 р. 5 р.

доповідні записки,

відомості) про організацію,

розвиток і експлуатацію

різних видів транспорту

1165. Листування про організацію, 3 р. 3 р.

розвиток, наявність, стан і

експлуатацію різних видів

транспорту

1166. Документи (заявки, 3 р. 3 р.

розрахунки, листування) про

визначення потреби

організацій у транспортних

засобах


1167. Листування про планування, 3 р. 3 р.

організацію і здійснення

перевезень вантажів та

виділення транспорту

1168. Документи (акти, довідки, 5 р. 5 р.

протоколи, відомості) з

аналізу роботи транспорту

1169. Кон'юнктурні огляди про Пост. -

стан і роботу транспорту

1170. Документи (акти, відомості, 3 р. 3 р.

листування) про простої

різних видів транспорту

1171. Плани оргтехзаходів щодо 5 р. 5 р.

скорочення простоїв та

використання резервів

транспорту

1172. Відомості про мобілізацію 3 р. 3 р.

різних видів транспорту на

час посівної і збиральної

кампаній


1173. Умови для перевезення Пост. -

вантажів:

а) за місцем складання і

затвердження

б) в інших організаціях До До

заміни заміни

новими новими

1174. Листування про розробку, 3 р. 3 р.

застосування й зміну

тарифів на перевезення

вантажів

1175. Листування про дотримання 3 р. 3 р.

правил і норм перевезення

та контроль за їх

виконанням

1176. Заявки на перевезення 1 р. 1 р.

вантажів

1177. Листування про 5 р. 5 р.

раціоналізацію перевезень

1178. Нормативи завантаження 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни

транспортних засобів новими

1179. Листування про розрахунки 3 р. 3 р.

за претензіями за втрату,

недостачу і затримку

вантажів

1180. Листування про 3 р. 3 р.

відправлення,

транспортування вантажів і

розшук багажу

1181. Переліки вантажів, що 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни

перевозяться в тарі, новими

насипом і навалом

1182. Документи (акти, висновки,

протоколи) аварійних

комісій:

а) про аварії, пов'язані з Пост. 10 р.

великими матеріальними

збитками та людськими

жертвами

б) про інші аварії 5 р. 5 р.

1183. Листування про аварії та 5 р. 5 р.

катастрофи

1184. Повідомлення, акти 3 р. 3 р.

службового розслідування

дорожньо-транспортних подій

1185. Листування про безпеку руху 3 р. 3 р.

різних видів транспорту

1186. Документи (відомості, акти, 3 р. 3 р.

листування) про технічний

стан і огляд транспортних

засобів

1187. Паспорти транспортних До списання До списаннязасобів транспортних транспортних

засобів засобів

1188. Акти списання транспортних 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після списання

засобів


1189. Технічні характеристики 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після списання

транспортних засобів

1190. Листування про списання 3 р. 3 р.

транспортних засобів

1191. Відомості про наявність і 3 р. 3 р.

роботу механізмів на

вантажно-розвантажувальних

роботах


1192. Наряди на 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Якщо слугували

вантажно-розвантажувальні вихідними даними для

роботи нарахування оплати -

див. примітку до ст.

288

1193. Відомості про відправлені й 1 р. 1 р.прибулі вантажі

1194. Книги реєстрації, відомості 3 р. 3 р.

надходження й відправлення

вантажів


1195. Відомості, картки обліку 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після списання

експлуатації автомашин,

автопокришок

1196. Документи (графіки, 1 р. 1 р.

зведення, відомості) про

вихід автомобілів на лінію

1197. Дорожні листи й наряди на 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до

машини ст. 288

1198. Книги обліку пробігу 5 р. 5 р.

автомашин

1199. Журнали, книги обліку 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до

дорожніх листів ст. 288

1200. Документи (довідки, 3 р. 3 р.

відомості, листування) про

наявність і стан

автомобільних парків,

гаражів, майстерень

1201. Документи (заявки, акти, 3 р. 3 р.

відомості, листування) про

ремонт транспортних засобів

1202. Графіки технічного 1 р. 1 р.

обслуговування та ремонту

автомобільного транспорту

1203. Листування про заявки й 3 р. 3 р.

ліміти на бензин

1204. Заправні ліміти й 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Див. примітку до

оперативні звіти про ст. 288

економію бензину

1205. Відомості про витрати 1 р. 1 р.

пально-мастильних

матеріалів, запасних частин

1206. Листування про витрати 3 р. 3 р.

пально-мастильних

матеріалів, запасних частин

1207. Листування про заходи щодо 3 р. 3 р.

економії пального

1208. Заправні листи 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Див. примітку до

ст. 288


1209. Журнали, відомості обліку 3 р. 3 р.

показників спідометрів і

вимірів бензину

1210. Акти про заміну спідометрів 3 р. 3 р.

1211. Протоколи диспетчерських 3 р. 3 р.

нарад


1212. Документи (диспетчерські 1 р. 1 р.

добові довідки, зведення,

відомості, розкладки,

графіки, листування) про

рух транспорту

1213. Листування про 3 р. 3 р.

гідрометеорологічне

обслуговування транспорту

1214. Журнали реєстрації заявок, 3 р. 3 р.

замовлень і договорів на

перевезення пасажирів і

вантажів


1215. Замовлення на одержання 1 р. 1 р.

квитків у касах

1216. Листування про придбання 1 р. 1 р.

квитків на всі види

транспорту
11.4. Організація внутрівідомчого зв'язку
1217. Документи (доповідні 5 р. 5 р.

записки, довідки,

листування) про стан служби

зв'язку


1218. Дозволи Державного комітету 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення

зв'язку України на експлуатації

встановлення й використання

засобів зв'язку

1219. Договори про оренду 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

технічних засобів зв'язку строку дії договору

1220. Листування про забезпечення 5 р. 5 р.

засобами зв'язку з'їздів,

конференцій, виборів та

інших заходів

1221. Документи (звіти, довідки, 5 р. 5 р.

протоколи, листування) про

контроль за експлуатацією

засобів зв'язку

1222. Листування про проведення 3 р. 3 р.

робіт з телефонізації,

радіофікації, сигналізації

організацій

1223. Листування про експлуатацію 3 р. 3 р.

і ремонт засобів зв'язку

1224. Акти введення в 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після зняття

експлуатацію ліній зв'язку лінії

1225. Технічні журнали, зведення 3 р. 3 р.

з експлуатації, періодичних

змін і випробувань ліній

зв'язку, апаратури й

устаткування

1226. Картки стаціонарних і 1 р. 1 р.

лінійних даних,

з'єднувальних ліній

1227. Документи (акти, зведення, 5 р. 5 р.

довідки, листування) про

обстеження й перевірку

технічного стану засобів і

споруд зв'язку

1228. Договори на капітальний 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення

ремонт засобів зв'язку строку дії договору

1229. Графіки поточного, 3 р. 3 р.

середнього й капітального

ремонту засобів зв'язку

1230. Протоколи розгляду і 10 р. 10 р.

затвердження проектів

планів з капітального

ремонту ліній зв'язку

1231. Документи (журнали, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після усунення

відомості, картки, акти, пошкоджень


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка