Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : Затвердити Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладуСкачати 52.49 Kb.
Дата конвертації24.11.2018
Розмір52.49 Kb.
Режим роботи групи продовженого дня

12-00 -12-15 – Збір учнів

12-15 – 13-00 – Спортивна година

13-10 – 13-30 – Обід

13-30 – 14-15 – Прогулянка на свіжому повітрі

14-15 – 15-30 – Самопідготовка

15- 30 – 16-00 – Виховна година

16-00 – 16-30 – Ігри, конкурси

16-30 – 17-15 – Прогулянка на свіжому повітрі

17-15 – 18-00 – Індивідуальна робота ( розвиток навичок читання)

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А


від 5 жовтня 2009 р. N 1121
Київ

Про затвердження


Положення про групу продовженого
дня загальноосвітнього навчального закладу


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про групу продовженого дня
загальноосвітнього навчального закладу, що додається.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО


постановою Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2009 р. N 1121

ПОЛОЖЕННЯ
про групу продовженого дня
загальноосвітнього навчального закладу


1. Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування


та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня
загальноосвітнього навчального закладу незалежно від типу і форми
власності (далі - група продовженого дня).

2. Під час організації навчально-виховного процесу групи


продовженого дня загальноосвітній навчальний заклад керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, статутом
загальноосвітнього навчального закладу, наказами МОН та цим
Положенням.

3. Група продовженого дня загальноосвітнього навчального


закладу державної та комунальної форми власності функціонує за
рахунок коштів відповідних бюджетів, а приватної форми власності -
за рахунок коштів засновника (власника) та інших джерел, не
заборонених законодавством.

4. Під час організації навчально-виховного процесу групи


продовженого дня загальноосвітній навчальний заклад державної та
комунальної форми власності може надавати платні освітні послуги
на договірній основі згідно з переліком платних послуг, які можуть
надаватися державними навчальними закладами, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38
( 38-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30).

5. Основними завданнями групи продовженого дня є:

організація самостійної роботи учнів із закріплення та
поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках;

створення сприятливих умов для формування учнівського


колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до
уроків і виконанні домашніх завдань;

організація індивідуальної, групової та колективної роботи


учнів;

організація дозвілля учнів;

формування в учнів ціннісних орієнтацій;

здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення


здоров'я учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття
навичок здорового способу життя;

виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці;

надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у
вихованні учнів.

6. Учасниками навчально-виховного процесу групи продовженого


дня є керівник загальноосвітнього навчального закладу, учні,
вихователь та інші педагогічні працівники, батьки або особи, які
їх замінюють, психолог, бібліотекар, медичний працівник закладу, а
також вчителі, керівники гуртків, спеціалісти позашкільних установ
і організацій, які мають педагогічну освіту.

Права і обов'язки учасників навчально-виховного процесу групи


продовженого дня визначаються Законами України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), статутом
загальноосвітнього навчального закладу, правилами внутрішнього
трудового розпорядку, наказами МОН та цим Положенням.

7. Рішення про утворення групи продовженого дня


загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної
форми власності приймає його керівник за погодженням з місцевим
органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, а
приватної форми власності - за погодженням із засновником
(власником).

8. Група продовженого дня утворюється за наявності:

необхідної навчально-матеріальної бази;

умов для організації денного відпочинку (сну) в групі


продовженого дня, сформованої з учнів першого класу;

умов для організації харчування відповідно до Державних


санітарних. правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

9. Наповнюваність групи продовженого дня здійснюється згідно


з наказами МОН.

10. Рішення про зменшення чисельності учнів групи


продовженого дня приймає керівник загальноосвітнього навчального
закладу за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та
органом місцевого самоврядування.

11. Відносини між загальноосвітнім навчальним закладом і


батьками або особами, які їх замінюють, з питань організації
навчально-виховного процесу групи продовженого дня регулюються цим
Положенням.

12. Зарахування учнів до групи продовженого дня та їх


відрахування здійснюються згідно з наказом керівника
загальноосвітнього навчального закладу на підставі відповідної
заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Заяви про зарахування учнів до групи продовженого дня


приймаються на початку кожного навчального року, як правило, до
5 вересня.

13. Група продовженого дня може комплектуватися з учнів


одного класу, кількох класів (зокрема, перших або других, або
третіх), кількох різних класів, але не більш як чотирьох вікових
груп.

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно


до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і
затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу.

14. Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати:

1) організацію:

прогулянки тривалістю не менш як одна година ЗО хвилин (для


учнів перших - четвертих класів);

харчування тривалістю не менш як ЗО хвилин;

суспільно-корисної праці;

денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня,


сформованої з учнів першого класу, тривалістю не менш як одна
година ЗО хвилин;

2) виконання домашніх завдань для учнів другого класу


тривалістю 45 хвилин, третього класу - одна година 10 хвилин,
четвертого класу - одна година 30 хвилин, п'ятого - шостого
класів - дві години ЗО хвилин, для учнів сьомого класу - три
години;

3) проведення:

спортивно-оздоровчих занять для учнів першого класу
тривалістю не менш як 35 хвилин, другого - четвертого класів -
40 хвилин, для учнів п'ятого - сьомого класів - 45 хвилин;

занять у гуртках, секціях, екскурсій.

15. Тривалість перебування учнів у групі продовженого дня
становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви
батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватися.

16. Для організації денного відпочинку (сну) в групі


продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, адміністрація
загальноосвітнього навчального закладу облаштовує відповідне
приміщення з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці,
правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних
будівельних правил та норм.

17. Відповідальність за збереження навчального обладнання


покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи
продовженого дня.

18. План роботи вихователя групи продовженого дня


погоджується із заступником керівника загальноосвітнього
навчального закладу і затверджується керівником такого закладу.

19. Планування навчально-виховного процесу групи продовженого


дня, подання статистичних звітів здійснюються відповідно до
наказів МОН.

20. Оплата праці вихователя та інших педагогічних працівників


групи продовженого дня проводиться відповідно до законодавства.

21. Для організації навчально-виховного процесу групи


продовженого дня на належному рівні керівник загальноосвітнього
навчального закладу:

створює умови для охорони життя і здоров'я учнів, організації


їх харчування і відпочинку;

несе відповідальність та здійснює контроль за харчуванням


учнів групи продовженого дня, додержанням санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил та норм, медичним
обслуговуванням, організацією навчально-виховного процесу групи
продовженого дня;

затверджує режим роботи групи продовженого дня, план роботи


вихователя, графік харчування учнів.

22. Норми та порядок організації харчування учнів групи


продовженого дня встановлюються відповідно до норм харчування у
навчальних та оздоровчих закладах, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591
( 1591-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 47,
ст. 3107), та наказів МОН.

23. Медичне обслуговування учнів групи продовженого дня


здійснюється медичним працівником загальноосвітнього навчального
закладу та закладу охорони здоров'я в установленому порядку.

24. Контроль за охороною здоров'я учнів групи продовженого


дня здійснюють органи охорони здоров'я.

Начало формы

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 128 від 20.02.2002<< Главная страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 128 від 20.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

6 березня 2002 р.

за N 229/6517

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних

навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп

подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних

закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

освіти

N 572 ( z0844-02 ) від 09.10.2002 )На виконання статті 14 Закону України "Про дошкільну освіту"

( 2628-14 ) та статті 14 Закону України "Про загальну середню

освіту" ( 651-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Нормативи наповнюваності груп дошкільних

навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп

подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних

закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з

додатками 1 та 2.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства

освіти України від 10.09.97 N 341 ( z0453-97 ) "Про нормативи

граничної наповнюваності класів, груп, гуртків і нормативи поділу

класів при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти",

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.97 за

N 453/2257.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників

Державного секретаря Богомолова А.Г. та Науменка Г.Г.

Державний секретар В.О.Зайчук

Погоджено:

Міністерство фінансів України

Перший заступник Державного секретаря А.А.Максюта

Міністерство охорони здоров'я України

Перший заступник Державного секретаря Ю.В.Поляченко

Додаток 1 до наказу

Міністерства освіти і науки

України від 20.02.2002 N 128

Нормативи

наповнюваності груп дошкільних навчальних

закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),

груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх

навчальних закладів усіх типів

------------------------------------------------------------------

| | Наповнюваність |

| Показники | не повинна |

| | перевищувати |

|---------------------------------------------+------------------|

|1. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) | |

| компенсуючого типу: | |

| спеціальні | |

| групи для дітей: | |

| глухих, сліпих, із складними вадами | |

| розвитку | 6 |

| зі зниженим слухом, з порушенням | |

| опорно-рухового апарату, глибоко | |

| розумово відсталих | 8 |

| з важкими порушеннями мови, | |

| затримкою психічного розвитку, | |

| косоокістю і амбліопією, зі зниженим | |

| зором, розумово відсталих і хворих на | |

| сколіоз | 10 |

| з фонетико-фонематичним | |

| недорозвитком мови | 12 |

| санаторні | |

| групи для дітей: | |

| до трьох років | 15 |

| від трьох і старше років | 20 |

|---------------------------------------------+------------------|

|2. Загальноосвітні школи-інтернати | |

| групи для дітей дошкільного віку | 20 |

| 1-12-й класи та виховні групи для дітей | |

| шкільного віку | 25 |

|---------------------------------------------+------------------|

|3. Навчальні інтернатні заклади для | |

| дітей-сиріт і дітей, позбавлених | |

| батьківського піклування | |

| дошкільні групи для дітей одного віку | 20 |

| дошкільні групи різновікові | 15 |

| 1 - 9-й класи та виховні групи | 25 |

| 10 - 12-й класи та виховні групи | 20 |

|---------------------------------------------+------------------|

|4. Спеціальні загальноосвітні школи | |

| (школи-інтернати) * | |

| 1-12-й класи та виховні | |

| групи для дітей: | |

| глухих, сліпих | 8 |

| зі зниженим слухом, з наслідками | |

| поліомієліту і церебральним | |

| паралічем, глибоко | |

| розумово відсталих | 10 |

| зі зниженим зором, з важкими | |

| порушеннями мови, | |

| розумово відсталих, із затримкою | |

| психічного розвитку | 12 |

| із складними вадами розвитку | 6 |

|---------------------------------------------+------------------|

|5. Школи соціальної реабілітації | |

| групи (класи) | 18 |

|---------------------------------------------+------------------|

|6. Загальноосвітні санаторні школи | |

| (школи-інтернати) | |

| 1 - 12-й класи та виховні групи | 20 |

|---------------------------------------------+------------------|

|7. Групи подовженого дня | 30 |

------------------------------------------------------------------

____________

* Наповнюваність дошкільних груп спеціальних загальноосвітніх

шкіл (шкіл-інтернатів) відповідає наповнюваності груп спеціальних

дошкільних закладів для дітей з відповідними вадами розвитку.

Мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних

занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах

міської місцевості становить 8 чоловік, сільської місцевості - 4

чоловіки.

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

освіти N 572 ( z0844-02 ) від 09.10.2002 )

Начальник департаменту економіки та

соціального розвитку П.М.Куліков

Додаток 2 до наказу

Міністерства освіти і науки

України від 20.02.2002 N 128

Порядок


поділу класів на групи при вивченні окремих

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

При вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних

закладах для посилення індивідуальної роботи з учнями

запроваджується поділ класів на групи.

------------------------------------------------------------------

| Предмети, при вивченні яких класи підлягають | При кількості|

| поділу на групи | учнів у класі|

|------------------------------------------------+---------------|

|1. При проведенні уроків з трудового навчання | |

|(крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів для | |

|дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського | |

|піклування, санаторних та спеціальних | |

|загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) | |

| 5 - 9-й класи | |

| міська місцевість | більше 27 |

| сільська місцевість | більше 25 |

| 10 - 12-й класи | більше 27 |

|------------------------------------------------+---------------|

|2. При вивченні державної (незалежно від мови | |

|навчання) та інших мов (включаючи іноземну | |

|мову), які не є мовами навчання, а вивчаються | |

|як предмет | більше 27 |

|------------------------------------------------+---------------|

|3. При вивченні мов національних меншин | дві групи |

|(наприклад, російської та кримсько-татарської, | з кількістю |

|молдавської та угорської, російської та | не менше 8 |

|болгарської тощо) | учнів у кожній|

|------------------------------------------------+---------------|

|4. При вивченні різних іноземних мов | дві групи |

| | з кількістю |

| | не менше 8 |

| | учнів у кожній|

|------------------------------------------------+---------------|

|5. При проведенні семінарських, лабораторних і | |

|практичних занять за лекційною формою навчання | |

|з профільних дисциплін у спеціалізованих школах | |

|(школах-інтернатах), гімназіях, ліцеях, | |

|колегіумах * | більше 27 |

|------------------------------------------------+---------------|

|6. При проведенні уроків з основ здоров'я та | більше 27, |

|фізичної культури | але не менше 8|

|у 10-12-му класах (окремо для хлопців і дівчат) | учнів у групі|

|------------------------------------------------+---------------|

|7. При проведенні практичних занять | клас ділиться|

| з інформатики з використанням комп'ютерів | на 2 групи, |

| | але не менше |

| |8 учнів у групі|

|------------------------------------------------+---------------|

|8. При поглибленому вивченні іноземної мови | клас ділиться |

|з 1-го класу | на групи з |

| 1-12-й класи | 8 - 10 чол. у |

| | кожній (не |

| |більше 3 груп) |

|------------------------------------------------+---------------|

|9. При поглибленому вивченні іноземної мови | |

|з 7-го класу | |

| 7 - 12-й класи | більше 27 |

|------------------------------------------------+---------------|

|10. При проведенні уроків з трудового | |

|навчання у 5 - 12-му класах у спеціальних | |

|загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) | |

|у спеціальних загальноосвітніх школах | |

|(школах-інтернатах) для розумово відсталих | |

|дітей - у 4 - 10(11)-му класах ) | більше 7 |

|------------------------------------------------+---------------|

|11. При вивченні державної мови та інших мов, | |

|що вивчаються як предмет (включаючи іноземну | |

|мову), при проведенні уроків з трудового | |

|навчання і основ здоров'я та фізичної культури | |

| у загальноосвітніх санаторних школах | |

| (школах-інтернатах) | 20 |

| у загальноосвітніх школах-інтернатах для | |

|дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського | |

|піклування | |

| 1- 9-й класи | 25 |

| 10 -12-й класи | 20 |

------------------------------------------------------------------

____________

* Поділ здійснюється за рішенням педагогічної ради закладу за

умови, що граничнодопустиме навчальне навантаження на учня не

перевищуватиме загальну кількість годин, передбачених навчальним

планом для даного класу з урахуванням поділу.

Заняття з лікувальної фізкультури в загальноосвітніх

санаторних школах (школах-інтернатах) проводяться за групами з

кількістю учнів не менше 7 чоловік.

Заняття з лікувальної фізкультури в спеціальних

загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) проводяться за групами

та індивідуально. Наповнюваність груп 4 - 6 чоловік згідно з

медичними показаннями учнів.

Наповнюваність груп та поділ їх на підгрупи при організації

трудової підготовки учнів у міжшкільному навчально-виробничому

комбінаті встановлюється в межах коштів, передбачених комбінату

загальноосвітніми навчальними закладами на таку підготовку учнів.

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів

розповсюджується і на вечірні (змінні) школи.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

освіти N 572 ( z0844-02 ) від 09.10.2002 )

Начальник департаменту економіки та

соціального розвитку П.М.Куліков
Організація роботи групи продовженого дня


Режим роботи групи продовженого дня

Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпе чує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, мораль ний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості все бічного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запи тів та інтересів дітей.

Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота, але й на скільки правильно організований у ній режим. Від раціонально го, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови, режиму за лежить підвищення успішності, збереження достатньої праце здатності і попередження втомлюваності учнів. Дотримання упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміц ненню здоров'я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. Неухильне дотримання режиму ви ховує в учнів такі цінні якості як дисциплінованість, акуратність, організованість.

Правильне чергування в режимі дня праці і відпочинку в свою чергу сприяє збереженню в дітей найвищої працездатності.

Режим дня в групі повинен відповідати психолого-педагогічним, гігієнічним і віковим особливостям учнів і сприя ти перетворенню в єдиний гармонійний процес навчально-виховну роботу, відпочинок і трудову діяльність школярів.

При плануванні режиму роботи групи продовженого дня необхідно врахувати такі вимоги:

- відповідність режиму віковим особливостям школярів;

- педагогічне забезпечення чергування режимних момен тів;

- раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок, позакласні і позашкільні заходи, в тому числі максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

- чітку організацію роботи дитячого колективу, єдність ви мог до дітей і контроль за їх діяльністю.

Орієнтуючись на рекомендовані режими і беручи до уваги місцеві умови (черговість проведення годин дозвілля і прогу лянок на території школи, час роботи загально-шкільних гуртків і секцій), вихователь розробляє режим конкретної групи про­довженого дня, враховуючи пропозиції вчителів, побажання батьків.

Після уроків учням пропонується перебувати на свіжому повітрі 30-60 хв.

Обід - 30 хв.

Прогулянки, ігри, суспільне корисна праця - 1,5-2 год.

Полуденок - 10 хв.

Самопідготовка -1-1,5 год.

Робота в гуртках, заняття за інтересами - 1-1,5 год.

Режим дня є законом життя і діяльності всього педагогічно го та учнівського колективів школи. Психолого-педагогічне значення режиму полягає в тому, що він забезпечує чітку орга нізацію життя і діяльності педагогів і учнів, виробляє в них (від повідний стереотип, сприяє піднесенню якості всієї навчально-виховної роботи.

Дбаючи про виконання режиму, слід пам'ятати, що зайва регламентація діяльності вихованців стримує їх ініціативу й самодіяльність. Діти повинні мати час побути на самоті або в невеликому колі друзів.

Режим дня учнів не може бути постійним, він динамічний, і як динамічне саме життя школи. Періодично, залежно від змін місцевих умов, удосконалення навчально-виховного процесу, педагоги переглядають раніше вироблений режим.

Правила внутрішнього розпорядку складають на основі за гально-педагогічних вимов до організації і проведення навча льно-виховної роботи, місцевих умов і можливостей.

Організація навчально-виховного процесу

Педагогічний досвід роботи переконує, що всі елемента щоденного плану можна сконцентрувати по таких етапах, які можна щоденно конкретизувати різними видами діяльності.Організація групи продовженого дня

1. Прийом учнів у групу.

Обмін інформацією з класоводом про навчальні завдання для учнів.

Відзначення відсутніх учнів у журналі і вияснення причин відсутності.

Звільнення від перебування на групі хворих учнів згідно розпорядження медичної сестри та письмового (усного) про хання батьків.

Оголошення учням основних заходів протягом дня.

Організація підготовки учнів до години дозвілля, «спортив ної години» (переодягання у спортивну форму, підбір інвента ря) чи до обіду (при 5-ти уроках).

Повторення правил поведінки учнів у коридорах, дворі, на сходах, вулиці.

Організаційний вихід учнів з класу.2. Година здоров’я

Мета: Сприяти активному відпочинку дітей після розумової діяльності, розвивати м’язеву систему, покращити роботу серцево-судинної та дихальної системи, удосконалювати навики стрибання, метання в ціль і на дальність. Виховувати кмітливість, спритність, чесність, дружбу, дисциплінованість.

Інвентар: М’ячі (великі і малі), обручі, скакалки, кеглі, естафетні палички, прапорці, мішечки з піском.

- Підготовча частина.

Шикування. Ознайомлення зі змістом години здоров’я. Ходьб, різновиди ходьби. Повільний біг з переходом у ходьбу.

Рухові вправи на розвиток м’язів рук і ніг.

- Основна частина

Естафет, рухливі ігри.- Заключна частина.

Шикування. Ігри низької рухливості. Дихальні вправи. Приведення організму в спокійний стан. Підведення підсумків. Організоване повернення в клас.Година дозвілля

«Спортивна година»

Згідно з орієнтовним режимом дня, «спортивну годину» доцільно проводити після закінчення уроків. Вона проводиться з метою відпочинку дітей після розумової діяльності, загарту вання і зміцнення організму, фізичного їх розвитку, закріплення навичок поведінки у колективі.

Особливістю цих занять є те, що вони проводяться у не вимушеній обстановці, здебільшого у формі гри. Тривалість цих занять залежить від багатьох обставин: втоми, попере днього виду діяльності, активності учнів, погодних умов. При ознаках перевтоми необхідно перейти до легких вправ чи ігор або припинити їх виконання на деякий час. Оскільки перебу вання дітей на свіжому повітрі - важливий фактор загартуван ня, зміцнення здоров'я, підвищення працездатності дітей, тому незалежно від пори року ці заняття слід проводити на свіжому повітрі. Лише в разі негоди (дощ, сильний мороз, завірюха) їх переносять у спортивний зал, актовий зал, коридори. При про веденні години дозвілля на відкритому повітрі широко викори стовуються м'ячі, скакалки, обручі, санчата, лижі, ключки.

«Спортивну годину» доцільно проводити після закінчення уроків (для учнів, які навчаються в 1-у зміну). Час фізкультур них занять визначається режимом групи продовженого дня з урахуванням конкретних умов школи. У план кожного заняття, як правило, включають від 3 до 5 основних видів фізичних вправ з ходьби, бігу, стрибків, метання, лазіння, а також рух ливі ігри чи естафети.

Вправи мають бути нетривалими і чергуватися з коротко часним відпочинком. Інтенсивні фізичні вправи і рухливі ігри слід чергувати із спокійними. «Спортивна година» не дублює урок фізкультури, але має певну структуру. Заняття почина­ється з організації групи і пояснення його змісту. Після шику вання в шеренгу, колону чи коло й усвідомлення завдань за няття діти роблять невеличкий пробіг у повільному темпі (мож на чергувати з ходьбою), виконують загально-розвиваючі вправи і переходять до основних вправлянь - бігу, стрибків, метань, рухових ігор тощо.

У режимі групи продовженого дня бажано організовувати змагання, фізкультурні свята, спортивні вечори.

«Спортивна година» може бути дуже різноманітною, але обов'язково доступною віковим особливостям і можливостям школярів. До доступних можна віднести наступні види рухів:

- ходьба звичайна і з різними рухами рук, ніг і тулуба, зви чайна і швидка ходьба по периметру площадки і зі змінами напрямку руху, ходьба на носочках і п'ятках;

- біг повільний і швидкий, з виконанням завдань по сигна лу, біг у чергуванні з ходьбою, біг з подоланням нескладних перешкод (перестрибування «канави», перебігання по гімнас тичній лавочці та інші);

- стрибки на двох ногах і на одній, на місці і з переміщен ням вперед, стрибки через скакалку, обруч і т.д.;

- кидання і ловлення м'ячів великих і малих, перекидання м'ячів у парах;

- метання м'ячів на дальність, у різні цілі;

- лазіння, перелазіння через обручі, драбини та інші конструкції на ігровому майданчику;

- вис, упори на дитячих перекладинах;

- вправи в рівновазі: ходьба по вузькій лінії, лавочці, без предметів і з предметами, з подоланням перешкод; переступання: м'яча, натягнутого шнурка;

- вправи з предметами: з м'ячами, з обручами (стрибки через обручі), з кеглями (гра за правилами), зі скакалкою (різноманітні стрибки на місці і в русі по одному, по два і т.д.);

- вправи для рук, ніг, тулуба, голови, які виконують на місці під час ходьби, в окремих іграх;

- рухливі ігри з шикуванням і перешиковуванням, із загально-розвивальними вправами, з бігом, стрибками, метанням подоланням перешкод;

- естафети з ходьбою, бігом, стрибками, метанням, pyxoм на санках, лижах і т.д.;

- спортивні розваги типу катання на самокатах, велосипедах, роликових коньках, а зимою на санках, лижах, елементі» гри в бадмінтон, розваги з волейбольними, баскетбольними м'ячами.

Зміст «спортивної години» узгоджується з навчальним матеріалом програми з фізичної культури.

У «спортивній годині» як одній із форм організації фізично го розвитку можна виділити три умовні частини.

Перша частина - «Підготовча» (10-15 хв.) - починається зразу після приходу дітей на ігровий майданчик, її зміст: шикування, організаційні вказівки вихователя, ходьба, повільний біг 300-500 м по майданчику в колоні по одному; загальнорозвивальні вправи або під час ходьби, або в крузі, або в грі.

Ходьба і біг на початку «спортивної години» використову ється як ефективний засіб, активізуючий і такий, що тренує діяльність серцево-судинної і дихальної системи, сприяє більш швидкому насиченню крові киснем, знімає застійні явища за рахунок покращання крово- і лімфообігу. Крім цього ходьба, біг, загальнорозвивальні вправи є засобом підготовки організ му до наступних рухових дій дітей.

Другу частину «спортивної години» (20-40 хв.) можна на звати основною для активного відпочинку дітей. Вона склада ється, в свою чергу, із загальних для всіх дітей ГПД рухливих ігор, естафет, спортивних розваг дітей.

Проведення зі всім класом рухливих ігор і естафет, які не суть у собі великий емоційний заряд, сприяє більш швидкому і повному переключенню дітей на другий вид діяльності, а, від повідно, і більш повному відпочинку.

Активні рухи цієї частини сприяють розвитку швидкості, спритності, сили і витривалості, швидкісно-силових якостей; збагачують руховий досвід дітей та знання про рухливі ігри.

Самостійні ігри дітей і спортивні розваги в парах, невели ких групах повніше задовольняють індивідуальні нахили дітей до різних рухових дій, сприяють подальшому їх відпочинку.

Третя частина - заключна (5-7 хв.) направлена на органі заційний кінець активного відпочинку учнів. У неї входять зага льне шикування, спокійна ходьба по майданчику або декілька вправ на увагу з тим, щоб привести організм дітей у відносно спокійний стан, при якому можлива ефективна наступна на вчальна діяльність (самопідготовка).

«Спортивна година» обов'язково передбачає організацій ний прихід дітей на ігровий майданчик і вихід до школи.

3. Обід

Для вихователя обід - це важливий виховний захід. Педа гог зобов'язаний закріпити в учнів навички самообслуговуван ня, культури та гігієни поведінки в їдальні, бережливого став лення до хліба і продуктів харчування, навчити шанувати пра цю поварів та обслуговуючого персоналу.

Цей захід складається з трьох етапів.

Підготовча частина

Миття рук милом, сушіння електрорушником.

Повторення правил поведінки в їдальні.

Накриття черговими учнями столів.Основна частина

При вживанні першої страви навчити дітей правильно три мати ложку, руки на столі, виїдати перші страви з тарілки, складати тарілки та дотримувати чистоту за столом, користу ватися серветкою.

При вживанні другої страви блюда навчити дітей правильно користуватися виделкою, ножем, очистити сардельку, склада ти тарілки та дотримуватися гігієнічної поведінки за столом.

При вживанні третьої страви навчити користуватися десе ртною ложечкою.Заключна частина

Подяка поварам.

Прибирання черговими столів.

Участь у складанні меню для учнів обов'язково беруть ме дичні працівники школи, а за її якістю стежать санітарні служби.4. Прогулянка

Прогулянки дозволяють вихователю груп продовженого дня вирішувати цілий комплекс оздоровчо-гігієнічних і пізнава льних завдань. Під час прогулянок широко використовуються різноманітні ігри на місцевості та інші види фізичних вправ. Плануючи прогулянку, вихователь заздалегідь повідомляє про це учнів, пропонує їм, що одягнути, як підготуватися.

Прогулянки є тематичними і цілеспрямованими. У прове денні всіх заходів під час прогулянки, походу необхідно давати школярам більше самостійності і творчої ініціативи, не нав'язувати учням те, що їм не подобається. Всі фізичні впра ви треба проводити в ігровій формі.

Під час прогулянок діти займаються орієнтуванням на міс цевості, вчаться визначати сторони світу за різними ознаками (за деревами, пеньками, сонцем тощо), можна розучувати різні; пісні.

Швидкість руху під час прогулянки, екскурсії повинна бути невеликою, щоб найслабшому учневі було неважко.

Готовність учнів до прогулянки вихователь попередньо пе ревіряє. У жаркі дні обов'язкові головні убори. У зимовий пері од можна організовувати погоди на лижах.

Після проведення прогулянки вихователь повинен поціка витися, що найбільше сподобалося учням, куди б вони хотіли Ііти у наступний раз. Ці побажання необхідно враховувати при плануванні роботи групи. Це піднімає їх інтерес, робить прогулянки, екскурсії цікавими.

Прогулянка в ліс - це спільний відпочинок, взаємне збага чення знаннями про природу, адже ліс - скарбниця народних лікувальних засобів, ягід, грибів, а також . наукових ідей та відкриттів.

Увійшовши в ліс, поясніть дітям причину того, чому кожне дерево різниться конфігурацією: одне струнке, інше - викрив лене, одне з зеленою шапкою і голим стовбуром, інше - пишне від основи до верхівки. Не пройдіть повз старий пеньок, суху покручену гілляку, вивернуте дерево. Придивіться до них. Чи не нагадує вам їх вигляд якусь тварину, птаха?

Зверніть увагу дітей на красу лісу, мальовничість лісової просіки, узлісся з пахучою високою травою і густим чагарни ком, на низько опущене гілля дерев або берег річки з лісовими хащами. Саме тут зароджується любов до природи, до рідного краю.

На пам'ять про прогулянку можна замалювати й сфотог рафувати лісовий пейзаж, а свої враження занотувати.

Дітям корисно буде дізнатися про тваринний і рослинний світ лісу, зелену аптеку.

Придивіться, які птахи живуть у лісі. Прислухайтеся до їх голосів. Спів пташок можна записати на магнітофон.

У лісі виробляється вміння спілкуватися з природою і жити в природному середовищі.

Під час прогулянки вам зустрінеться мурашник. Придивіть ся до цих трудяг. У них висока організація праці, немає лінивих і дармоїдів, кожна мурашка має свою справу. Ці маленькі сані тари знищують личинок, дрібних комашок, які шкодять лісу. Отже, від них багато в чому залежить здоров'я і краса лісу. Тому мурашники не можна руйнувати. Можна відеокамерою зняти сюжет про життя мурашника, а потім простежити за ро ботою його окремих особин.

Зверніть увагу на зв'язок рослинного світу з тваринним, ґрунтом, географічним положенням і кліматичним поясом.

3.Самопідготовка

Мета: Поглиблювати вміння і навички учнів сам остійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати вій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність. Старанність, взаємодопомогу, товаришування та дисциплінованість.

Підготовча частина:

Приготування зошитів, підручників, необхідного приладдя. Уточнення домашніх завдань. Дозування часу по предметах. Проведення вправ, дидактичних ігор для збудження інтересу до тем.

- Основна частина:

Повторення матеріалу, вивченого на уроці. Самостійне виконання домашніх завдань. Індивідуальна робота. Фізкультхвилинки.- Заключна частина:

Відзначення найстаранніших учнів під час самопідготовки. Підсумок. Вставка зошитів.Заняття за інтересами

Настільні ігри;

Виготовлення аплікації;

Читання художньої літератури з бібліотеки;

Сюжетно-рольові ігри.

Завершення роботи в ГПД

1. Повторення правил дож нього руху.

2. Прибирання робочих місць.

3. Збір дітей додому.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 52.49 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка