Про затвердження "Типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів"Дата конвертації20.11.2018
Розмір164 Kb.
#65147
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.323.0


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

м. Київ


20.06.2002 р. № 364
Про затвердження “Типових переліків навчально-наочних

посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального

призначення для загальноосвітніх навчальних закладів”

(2-ге видання, доповнене)


На виконання Закону України “Про загальну середню освіту” та Указу Президента “Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні” від 9 жовтня 2001 року №941/2001 з метою забезпечення засобами навчання оновленого змісту навчальних предметів
н а к а з у ю:
1. Затвердити “Типові переліки навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів” (2-ге видання, доповнене), що додаються.

2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій організувати оснащення загальноосвітніх навчальних закладів навчально-наочними посібниками, технічними засобами навчання та обладнанням загального призначення згідно з Типовими переліками цільовим постачанням за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також додаткових джерел фінансування.

3. Дозволити Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій доповнити Типові переліки навчально-наочними посібниками, які враховують специфіку варіативної складової змісту загальної середньої освіти з урахуванням особливостей регіону за погодженням з Науково-методичним центром організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти і науки України.

4. Науково-методичному центру організації розробки та виробництва засобів навчання (Самсонов В.В.) організувати видання та доставку Типових переліків до Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Департаменту економіки та соціального розвитку (Куліков П.М.) забезпечити фінансування видання та доставки Типових переліків.

6. Наказ Міністерства освіти України “Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл” від 15.05.1995р. №131 вважати таким, що втратив чинність.

Міністр В.Г.Кремень
Державний секретар В.О.Зайчук

Заступник

Державного секретаря Г.Г.Науменко

Начальник департаменту

економіки та соціального

розвитку П.М.Куліков

Начальник департаменту

розвитку дошкiльної, загальної середньої та

позашкiльної освiти В.П.Романенко

Начальник департаменту

адмiнiстративної роботи

i контролю А.В.Домашенко

Директор

Науково-методичного центру

органiзацiї розробки та

виробництва засобiв навчання В.В.СамсоновМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Науково-методичний центр організації розробки та виробництва засобів навчання

Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України

Інститут засобів навчання Академії педагогічних наук України


ТИПОВІ ПЕРЕЛІКИ

навчально-наочних посібників,

технічних засобів навчання

та обладнання загального призначення

для загальноосвітніх навчальних закладів
(2-ге видання, доповнене)

Київ - 2002

Типовi перелiки навчально-наочних посiбникiв, технiчних засобiв навчання та обладнання загального призначення для загальноосвiтнiх навчальних закладiв (2-ге видання, доповнене). / В.О.Зайчук, А.М.Гуржiй, Г.Г.Науменко, О.Я.Савченко та iн. - Київ, 2002. – 197 с.

Викладено Типовi перелiки навчально-наочних посiбникiв, технiчних засобiв навчання та обладнання загального призначення для загальноосвiтнiх навчальних закладiв (2-ге видання, доповнене), якi схвалено комiсiєю засобiв навчання та шкiльного обладнання Науково-методичної ради з питань освiти i рекомендовано Мiнiстерством освiти i науки України як обов’язковий компонент навчально-виховного процесу.

Автори: В.О.Зайчук, А.М.Гуржiй, Г.Г.Науменко, О.Я.Савченко, В.П.Романенко, Я.П.Корнiєнко, П.Б.Полянський, В.I.Туташинський, В.В.Самсонов, В.Ю.Биков, Н.М.Бiбiк, М.I.Шут, Л.С.Ващенко, Л.Ю.Якименко, Н.I.Шинкарук, А.М.Заїка, Р.I.Євтушенко, I.М.Пархоменко, Н.В.Бєскова, Н.С.Прокопенко, О.П.Клепак, I.В.Орлова, Л.В.Дорош, Н.I.Виборна, О.О.Бєлiкова, Н.Д.Косоригіна, О.В.Ступак, Л.М.Жижко, Е.О.Вдовиченко, Н.М.Коршунова, Н.I.Забуга, О.О.Мартинюк, Ю.І.Завалевський, Б.М.Терещук, О.Н.Хорошковська, В.О.Мартиненко, Т.М.Байбара, Н.С.Коваль, В.П.Волинський, Д.Я.Костюкевич, Ю.О.Жук, Т.М.Хмара, В.П.Тименко, В.В.Вдовченко, О.М.Романчук, О.М.Топузов, Н.Й.Волошина, Л.З.Скуратiвський, Л.М.Масол, Л.В.Манюк, С.В.Журавель, О.Б.Рябова, Г.Ф.Древаль.

Ю.В.Крамаренко

 В.О.Зайчук, А.М.Гуржiй, Г.Г.Науменко, О.Я.Савченко, В.П.Романенко, Я.П.Корнiєнко, П.Б.Полянський, В.I.Туташинський, В.В.Самсонов, В.Ю.Биков, Н.М.Бiбiк, М.I.Шут, Л.С.Ващенко, Л.Ю.Якименко, Н.I.Шинкарук, А.М.Заїка, Р.I.Євтушенко, I.М.Пархоменко, Н.В.Бєскова, Н.С.Прокопенко, О.П.Клепак, I.В.Орлова, Л.В.Дорош, Н.I.Виборна, О.О.Бєлiкова, Н.Д.Косоригіна, О.В.Ступак, Л.М.Жижко, Е.О.Вдовиченко, Н.М.Коршунова, Н.I.Забуга, О.О.Мартинюк, Ю.І.Завалевський, Б.М.Терещук, О.Н.Хорошковська, В.О.Мартиненко, Т.М.Байбара, Н.С.Коваль, В.П.Волинський, Д.Я.Костюкевич, Ю.О.Жук, Т.М.Хмара, В.П.Тименко, В.В.Вдовченко, О.М.Романчук, О.М.Топузов, Н.Й.Волошина, Л.З.Скуратiвський, Л.М.Масол, Л.В.Манюк, С.В.Журавель, О.Б.Рябова, Г.Ф.Древаль.


Ю.В.Крамаренко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Типові Переліки навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів I-III степенів (2-ге видання, доповнене) містять у своєму складі засоби навчання, які є обов’язковими для обладнання навчальних кабінетів, майстерень загальноосвітніх навчальних закладів.

Типові Переліки розроблено з урахуванням вимог освітніх стандартів і відповідно до оновлених навчальних програм та підручників для шкіл України. Даний документ складено з метою забезпечення навчально-виховного процесу якісними сучасними засобами навчання, що сприятимуть ефективному засвоєнню систематизованих знань, умінь та навичок учнів в умовах переходу на 12-річний термін навчання та введення в дію 12-бальної системи оцінки досягнень учнів у навчанні.

Засоби навчання та обладнання загального призначення у структурі Переліків поділено на групи: друковані, екранно-звукові (аудіовізуальні), об’єкти натуральні, прилади та пристосування, інструменти та інше з метою зручності їх систематизації вчителем у навчальному кабінеті.

Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів навчально-наочними посібниками, технічними засобами та обладнанням загального призначення згідно з Типовими переліками у розрахунку на один предметний кабінет, класну кімнату здійснюється цільовим постачанням за рахунок коштів замовників (власників) цих закладів. Засоби навчання, необхідні навчальному закладу у кількості понад таку, що передбачена Переліками, закуповуються ним за рахунок добровільних грошових внесків підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

До Переліків включені вироби, які:

а) виготовляються серійно для закладів освіти на замовлення Міністерства освіти і науки України і відповідають педагогічним вимогам до навчально-наочних посібників та навчального обладнання;

б) виготовляються промисловістю для потреб національного господарства, використання яких доцільно в загальноосвітніх навчальних закладах.

Користуючись Переліками, слід звернути увагу на те, що:

1) Структуру Переліків, назви навчальних предметів визначено відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання та з навчанням мовами національних меншин.

2) Кількість в Переліках визначено з розрахунку на 30 учнів. Засоби навчання, призначені для демонстрування, передбачено постачати в навчальні заклади в 1 примірнику. Для забезпечення проведення лабораторних, практичних та дослідних робіт засобами навчання розрахунки здійснюються відповідно до наявної кількості учнів у класі: на кожного учня окремо або на двох учнів.

3) Під час вивчення окремих предметів (наприклад, трудове навчання, іноземна мова тощо) передбачено поділ класу на групи (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”). У таких випадках забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється із розрахунку на групу учнів (з урахуванням фактичної наповнюваності класів).

4) У розділі, відведеному початковій школі, Переліки засобів навчання у галузі “Людина і світ” передбачають забезпечення вивчення навчальних предметів: Ознайомлення з навколишнім. Природознавство. Довкілля, які об’єднані під загальною назвою “Я і Україна”.

5) Переліки засобів навчання та обладнання шкільного з музики, образотворчого мистецтва, іноземних мов, основ безпеки життєдіяльності містять назви як для початкової, так і основної та старшої школи.

6) Перелік засобів навчання, необхідних для організації графічної підготовки учнів (креслення), подано у складі засобів навчання з трудової підготовки.

7) Комплектність, технічні характеристики та програмне забезпечення комп’ютерної навчальної техніки затверджуються Міністерством освіти і науки України щорічно.

8) У переліку з хімії хімічні елементи та їх сполуки подані за сучасною міжнародною номенклатурою. Номенклатура хімічних сполук повинна корегуватись відповідно до змін, що визначаються нормативними документами. Норма витрат хімічних реактивів на один навчальний рік може бути відкоригована відповідно до змін нормативних документів Міністерством освіти і науки України та навчальних програм.

9) Кількість технічних засобів навчання у Переліках визначено із розрахунку на один загальноосвітній навчальний заклад.

10) У заключній частині Переліків подано списки видів шкільної ділової документації, необхідної для організації навчально-виховного процесу та допоміжних засобів навчання індивідуального використання, що визначені для його забезпечення.

11) Перелік меблів для загальноосвітнього навчального закладу містить їх назви та кількість із розрахунку на один навчальний кабінет (класну кімнату).

Всі вищезазначені вироби повинні бути виготовлені із дотриманням основних психолого-педагогічних вимог до їх змісту та оформлення, про що має свідчити відповідний гриф або свідоцтво, видані Міністерством освіти і науки України.

Типові Переліки навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступенів (2-ге видання, доповнене) розроблено Науково-методичним центром організації розробки та виробництва засобів навчання спільно з Інститутом педагогіки та Інститутом засобів навчання Академії педагогічних наук України і рекомендовано комісією засобів навчання та шкільного обладнання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол від 25.10.2001р. №2).

Типові Переліки мають бути доведені до кожного загальноосвітнього навчального закладу, рай- (міськ-) та обласних державних адміністрацій, як основний нормативний документ для керівництва під час розробки та реалізації планів комплектації та доукомплектування навчальних кабінетів, фізкультурних залів, майстерень школи засобами навчання та обладнанням загального призначення.
ІНФОРМАТИКА
Засоби обчислювальної техніки
Навчальний комп’ютерний комплекс

1 компл.


Обладнання робочого місця учня
Персональний комп’ютер учня (ПКУ):

10 шт.
- системний блок

1 шт.
- навушники

1 шт.
- мікрофон

1 шт.
- відеомонітор

1 шт.
- клавіатура

1 шт.
- маніпулятор

1 шт.


Обладнання робочого місця вчитиляПерсональний комп’ютер учителя (ПКВ):

1 шт.
- системний блок з інтерфейсами для підімкнення зовнішніх

пристроїв і робочих місць учнів

- звукові колонки

1 шт.
- навушники

1 шт.
- мікрофон

1 шт.
- відеомонітор

1 шт.
- пристрій друкарський

1 шт.
- клавіатура

1 шт.
- маніпулятор

1 шт.
- факс-модем

1 шт.
- сканер

1 шт.
- блок безперебійного живлення

1 шт.


Програмне забезпечення
Базове програмне забезпечення

1 компл.
- системне програмне забезпечення;- операційна система (Windows 98);- антивірусні засоби;- засоби архівірування та відновлення інформаціїПрограмне забезпечення базових інформаційних технологій :

- текстовий редактор (Microsoft Word);

- електорнні таблиці (Microsoft Access);

- системи управління базами даних (Microsoft Escel);

- системи комп’ютерної графіки і підготовка презентацій

(Microsoft Power Point);

- телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet xplorer)


1 компл.
Мови програмування високого рівня:

Турбо-Паскаль1 компл.
Турбо-Бейсик,Програмно-методичний комплект для вивчення курсу “Інформатика”

1 компл.ДРУКОВАНІТаблиці


.
Структура і принцип роботи ЕОМ

1 компл.
Алгоритми і агоритмічна мова. Алгоритми роботи з величинами

1 компл.
Побудова алгоритмів для розв’язування задач

1 компл.
Мови програмування

1 компл.
Вимоги безпеки при роботі на ЕОМ

1 компл.
Склад і призначення базового програмного забезпечення комплекта обчислювальної техніки

1 компл.


ЕКРАННО-ЗВУКОВІДіапозитиви
Пристрій навчального мікро-ЕОМ і її основні вузли

1 наб.
Пристрій введення і виведення інформації

1 наб.
Елементна база мікро-ЕОМ

1 наб.


Транспаранти
Пристрій і принцип дії ЕОМ

1 шт.
Подання інформації у ЕОМ

1 шт.
Подання простої команди

1 шт.
Подання команди “галуження”

1 шт.
Подання команди “повторення”

1 шт.
Основні елементи мови програмування:

- Бейсик;

- Рапіра;

- Паскаль1 компл.
Схема виконання програми на ЕОМ

1 шт.
Робота на ЕОМ з графічною інформацією

1 шт.
Загальна схема мікропроцесорної системи

1 шт.


Діафільми
Роль ЕОМ у сучасному суспільстві

1 шт.
Основні відомості про архітектуру і функціонування ЕОМ

1 шт.


Кіно-, (відео-) фільми
Що таке інформатика

1 шт.
Виникнення і розвиток електронно-обчислювальної техніки

1 шт.
Застосування ЕОМ і мікропроцесорів у народному господарстві

1 шт.ПРИЛАДДЯ


Килимок

11 шт.
Дискета 3,5 дюйма

50 шт.


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ


Навчальний комп’ютерний комплекс (НКК)****

10+1 шт.

Телевізор***

1 шт.

Магнітофон*

2 шт.

Відеомагнітофон*

2 шт.

Відеокамера*

1 шт.

Комп’ютер***

10 шт.

Програвач компакт-дисків*

2 шт.

Графопроектор (кодоскоп)*

1 шт.

Діапроектор*

1 шт.

Радіоприймач***

1 шт.

Фотоапарат*

5 шт.

Пульт керування аудиторною технікою***

1 шт.

Підсилювач звуку*

1 шт.
ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ**


Меблі та пристосування


Стіл учнівський (двомісний) 1200х500хН(580,640,700,760 мм)

17 шт.

Стіл вчителя (однотумбовий) 1200х600х764 мм

1 шт.

Стіл лабораторний фізичний 1200х600х760 мм

17 шт.

Стіл демонстраційний фізичний 3050х750х900 мм

1 шт.

Стіл лабораторний хімічний (з мийкою) 1200х600х760 мм

17 шт.

Стіл демонстраційний хімічний 2400х750х900 мм

1 шт.

Стіл комп’ютерний двомісний 1404х704х876 мм

5 шт.

Стіл для кабінету інформатики 1200х800х760(850)мм

35 шт.

Стіл для вчительської 1200х500х734 мм

20 шт.

Cтіл робочий для читального залу 1200х650х760 мм

40 шт.

Стіл прямокутний 1200х600х750мм

20 шт.

Стіл для засідань

2 шт.

Стіл-кафедра 1150х682х910 мм

1 шт.

Стіл для крою

1 шт.

Стілець учнівський ШкС-98-01

35 шт.

Стілець для вчительської

20 шт.

Секція стільців для актового залу (5 стільців в секції)

120 сек.

Стенд демонстраційний

2 шт.

Екран для проекцій

1 шт.

Набірне магнітне полотно

1 шт.

Дошка аудиторна ДКО 3010 М, 3000х1000

1 шт.

Дошка аудиторна з п’ятьма робочими поверхнями ДК 3010 М, 3000х1000

1 шт.

Дошка аудиторна ДК 2010 М, 2000х1000

1 шт.

Дошка аудиторна ДК 1510 Ф, 1500х1000 (для фломастерів)

1 шт.

Дошка обертова ДКП 2010 МФ, 2000х1000 (для крейди та фломастерів)

1 шт.

Дошка магнітна з нотним станом та набором нотних знаків

1 шт.

Дошка зі звуковим нотним станом

1 шт.

Мольберт ДМ 0710 Ф, 750х1000 (для фломастерів)

35 шт.

Мольберт ДМ 0710 М, 750х1000

35 шт.

Шафа картотечна 956х530х1706мм (на 60 шухляд)

10 шт.

Шафа для матеріалів та інструментів

1 шт.

Шафа витяжна демонстраційна 1040х700х2340мм

1 шт.

Шафа дводверна для одягу 850х435х1860мм

2 шт.

Шафа-стелаж 850х415х1200мм

3 шт.

Вішалка однобічна на 20 місць 2071х315х1600мм

150 шт.

Стелаж однобічний 1000х250х2014мм

3 шт.

Стелаж двобічний 1000х486х2014мм

30 шт.

Стінка для кабінетів (лабораторій)

1 шт.

Вітрина настінна (із скляними дверцятами) 850х240х860мм

10 шт.

Трибуна 619х540х1174мм

1 шт.

Секція верхня з дверцятами 850х432х860мм

1 шт.

Секція нижня з дверцятами 850х432х1004мм

1 шт.

Секція верхня (із скляними дверцятами) 850х415х860мм

1 шт.

Секція з шухлядами подвійна 850х432х1004мм

1 шт.

Секція для технічних засобів навчання 850х432х860мм

1 шт.

Секція для таблиць 850х432х1004мм

1 шт.

Антресоль відкрита 850х415х860мм

1 шт.

Секція нижня відкрита 850х415х1004мм

1 шт.

Секція верхня відкрита 850х415х860мм

1 шт.

Секція для журналів верхня 850х415х860мм

1 шт.

Секція для журналів нижня 850х432х1004мм

1 шт.

___________________

* технічні засоби навчання та обладнання загального призначення із розрахунку на один навчальний заклад

** обладнання загального призначення із розрахунку на один навчальний кабінет

*** технічні засоби навчання із розрахунку на один навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу

**** обладнання робочих місць із розрахунку один комп’ютер вчителя та 10 комп’ютерів учня на один навчальний кабінетДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Засоби навчанняТехнічні характеристики1

2

ДРУКОВАНІ
Щоденник шкільний для учнів III-XI(XII) класів

180х220 мм, 40 аркушів

Зошит шкільний

12,18,24 аркуші з графічними сітками №1-№5

Зошит загальний учнівський

48,60,80,96 аркушів з графічними сітками №4-№6

Зошит для нот

8,10,12,16,20,24,30,84 аркуші

Альбом для малювання

8,10,12,16,18,20,24,30, аркушів

Зошит для малювання

8,10,12,20,22,30, аркушів

Папка для креслення

10,12,16,18,24, аркушів, формат А4, А5

Набір картону для ескізів

10 і більше аркушів, формат довільний

Набір кольорового паперу

7 кольорів+2 додаткових, мінімум по 2 аркуші кожного

Набір кольорового картону

7 кольорів+2 додаткових, мінімум по 2 аркуші кожного

Набір білого картону для художньої праці

10 і більше аркушів, формат довільний

Дипломний проект (робота)

папка, вертикальне кріплення

Курсовий проект (робота)

папка, вертикальне кріплення

Папка для зошитів шкільних

матеріали і способи кріплення різні

Папка для труда

формат А4 з кріпленням та умовними позначками

Розклад уроків

формат А3, А4

Заклада

формати та матеріли різні

Зошит (папка) спеціального призначення

формат А4, папір встановлених зразків

Папка з міліметровим папером

формат А3, А4

МАТЕРІАЛИ
Олівець графітний

4М-3Т

Набір графітних олівців

2М-3Т, 8,12 штук

Олівець кольоровий

6,12,24 і більше штук (7 кольорів+2 і більше додаткових)

Набір фломастерів

6,12,24 і більше штук (7 кольорів+2 і більше додаткових)

Крейда біла шкільна

форми ціліндра або бруска, довжиною 80мм

Набір крейди білої шкільної

ціліндричної форми, довжиною 60-80мм

Набір крейди кольорової

пастельних тонів на 4 кольори, довжиною 60-80мм

Набір воскової крейди

4-24 кольори в плоскій упаковці

Гумка для олівця

м’яка, довільних розмірів

Клей (ПВА, канцелярський)

олівець, флакон на 25-150мл

Пластилін дитячий

100г, 150г, 210г, 250г, 300г, 500г

(7 кольорів+2 додаткових)Пластика біла

150-500г

Пластика кольорова

150-500г

Фарби гуашеві

3-8 та більше кольорів

Фарби акварельні

6 і більше кольорів (пастоподібні, напівсухі (медові), сухі)


ІНСТРУМЕНТИ
Пензлик шкільний

№1-6 з шерсті тварин

Щіточка для клею

плоска

Стеки

пластмасові, види 1-4

Ножиці дитячі

з заокругленими кінцями, малі

Ножиці шкільні

з заокругленими кінцями, малі

Циркуль учнівський

металевий, пластмасовий з кріпленням для олівця

Транспортир

пластмасовий, металевий, 10см

Лінійка шкільна

дерев’яна, 15,20,25,30,40см

Лінійка креслярська

з міліметровими поділками та прозорим пристосуванням для креслення тушшю,

25-50см


Лінійка закрійника

металева, 200-300мм

Кутник прямокутний учнівський

дерев’яний, 200мм, 250мм (30,60,90, 45,45,90)

Набір лінійок (кутник, лінійка, транспортир)

кутник 30,60,90; лінійка 200-250мм; транспортир пластмасовий, металевий 10см

Набір лекал

пластмасові

Точилка для олівців

з довжиною заточки 15-20мм

Точилка для воскової крейди

з довжиною заточки не менше 10мм

Готовальня шкільна (циркуль, транспортир, рейсфедер, грифелі)

у футлярі

Набір інструментів слюсарних (шкільний), столярних (шкільний)

в коробці

Набір садово-городній (дитячий)

довжиною 500-800мм металеві з дерев’яним держаком з округлим кінцем., пофарбовані

Лінійка демонстраційна

дерев’яна 1000мм з тримачем, з поділками на 10мм, 100мм

Транспортир демонстраційний

дерев’яний з тримачем, 50см

Циркуль демонстраційний універсальний класний

дерев’яний, пластмасовий 300-500мм з можливістю окреслення від 100 до 300мм, з затискачем для крейди та фіксуючим гвинтом

ПРИЛАДДЯ


Ручка автоматична

кулькова типа РШСН, РШСВ;

пер’єва типа АР1-F, АР1-М, АР2-F, АР2-М, АР3-F, АР3-МПенал

пластмасовий, дерев’яний з тканини або клейонки з відділами

Палітра

пластмасова, 6-12 чашечок

Мольберт

ДМ0710М750х1000, ДМ0710Ф750х1000

Указка шкільна

пластмасова, 15см

Підставка для книг

металева, пластмасова з рухомим упором та нижнім фіксатором

Обкладинки для:
підручників для I-IV, V-XI(XII) класів

за розміром підручника, прозора з закладкою

щоденника

поліетиленова

зошита шкільного

поліетиленова, прозора

зошита загального

поліетиленова, прозора

класних журналів для I-IV, V-XI(XII) класів

поліетиленова, прозора

Суперобкладинка для підручника

поліетиленова з кріпленням

Демонстраційне набірне полотно для навчальних кабінетів

120х40 мм з двома робочими рядками


МОДЕЛІМуляжі “Фрукти”

в упаковці з відділами по 1 шт. кожного виду, натуральних розмірів

Муляжі “Овочі”

в упаковці з відділами по 1 шт. кожного виду, натуральних розмірів

Муляжі “Гриби”

в упаковці з відділами по 1 шт. кожного виду, натуральних розмірів

НАБОРИ УЧНІВСЬКІ
Матеріал для лічби

по 12 шт. кожного (пластмасовий, дерев’яний, на картоні)

Набір цифр і знаків

по 1 шт. кожного на пластмасі або картоні

Абетка (українська, англійська)

формат А4, А3 папір, картон

Віяло з цифрами і буквами

пластмаса, картон, з кріпленням

Предметні картки

пластмаса, картон

Каса цифр та лічильного матеріалу

картон

Каса літер та складів

картон

Набір для вишивання шкільний

тканина для вишивання, нитки “Муліне”

Набір для шиття

тканина різних видів та розмірів

Набір для ліплення

пластмаса

Набір першокласника

паперово-білові вироби

ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Класний журнал для I-IV класів

Класний журнал для V-XI(XII) класів

Табель досягнень у навчанні та відвідування школи учнями для I-IV, класів

Табель досягнень у навчанні та відвідування школи учнями для V-XI(XII) класів

Особова справа

Алфавітна книга запису учнів

Книга наказів з основної діяльності

Книга наказів з кадрових питань

Книга обліку і видачі свідоцтв та бланків додатків про базову загальну середню освіту

Книга обліку і видачі атестатів та бланків додатків про повну загальну середню освіту, відзнак за досягнення у навчанні учнів

Книга записів наслідків внутрішкільного контролю

Книга протоколів засідання педагогічної радиЖурнал обліку пропущених і замінених уроків

Журнал групи продовженого дня
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка