Про затвердження звіту рда про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 р. Доповідає: Діоба Л. М., начальник уфСторінка9/9
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.59 Mb.
#65278
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Проект

ПРИАЗОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання 11 сесія

РІШЕННЯ

«____» ______ 2016 року № 22

смт. Приазовське

Про затвердження районної Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017- 2022 роки


Керуючись п. 16 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до п.15 ст. 91 Бюджетного Кодексу України, з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, виховання відповідного батьківства та запобігання соціальному сирітству, своєчасне виявлення бездоглядності та безпритульності, профілактиці правопорушень серед неповнолітніх, Приазовська районна рада Запорізької області

Вирішила:

1. Затвердити районну Програму та план заходів направлених на виконання районної Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2022 роки» (додається).

2. Районній державній адміністрації здійснити виконання «Плану заходів направлених на виконання районної Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2022 роки» з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, виховання відповідного батьківства та запобігання соціальному сирітству, своєчасне виявлення бездоглядності та безпритульності, профілактиці правопорушень серед неповнолітніх.

3. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров'я, культури, освіти, спорту, соціального захисту населення та релігії.


Голова районної ради О.М.Прокопенко

Пояснювальна записка до рішення Приазовської районної ради «Районної

програми щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»


Питання виноситься на розгляд сесії Приазовської районної ради з метою:

з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству в Приазовському районі.


В.о. начальника служби М.М. Драгой

Затверджено
Рішення районної ради

від _______№________


Районна Програма

з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2022 роки

1. Загальні положення
Районна програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2022 (далі - Програма) розроблена відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 31.03.2016 № 9 «Про внесення змін до обласної Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 23.12.2010 №12 (зі змінами) та з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству в Запорізькій області.

Україна, як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей.

На 01.09.2016 рік на території Приазовського району проживає 4 517 дітей, з них: 190 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 45 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Одним із напрямів розв’язання проблеми соціального сирітства в країні є створення та поширення форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, як пріоритетних форм виховання.


2. Мета і завдання Програми, основні напрями її виконання

Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН "Світ, сприятливий для дітей".


2.1. Охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей.

2.1.1. Охорона здоров'я

Мета - створення умов для народження здорової дитини, збереження здоров'я кожної дитини протягом усього періоду дитинства, забезпечення доступу до високоякісних медичних послуг.

Основні завдання:

створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя;

здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та поліпшення стану надання медичної допомоги дітям-інвалідам.


2.1.2. Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії.

Мета - обмежити поширення серед дітей ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії.

Основні завдання:

забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з туберкульозом, наркоманією, ВІЛ/СНІДом, захисту прав ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей, зменшення небезпеки інфікування ВІЛ-уразливих категорій дітей, для чого:

забезпечити доступ дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, до відповідної інформації та комплексу послуг для зменшення ризику інфікування ВІЛ, а також до лікування та догляду;

забезпечити доступ ВІЛ-інфікованих жінок до послуг із запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини;

підвищення рівня обізнаності населення щодо ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД і наркоманію дітей, для чого:

проводити в засобах масової інформації інформаційну кампанію, спрямовану на формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей;

забезпечити інформування 100 відсотків дітей старшого шкільного віку про те, як захистити себе від захворювання на ВІЛ/СНІД;

проводити в засобах масової інформації інформаційну кампанію, спрямовану на формування громадської думки щодо наслідків наркотичної залежності та неприйнятності будь-яких форм розповсюдження наркотиків.
2.1.3. Оздоровлення та відпочинок.

Мета - реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок шляхом запровадження комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану здоров'я дітей, організацію їх змістовного відпочинку.

Основне завдання - збереження, розвиток та ефективне використання мережі відповідних дитячих оздоровчих закладів, для чого забезпечити оздоровлення всіх дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

2.2. Освіта.

Мета - створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої) для забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави.

Основні завдання:

збільшення кількості дітей, які відвідують навчальні заклади;

забезпечення всіх дітей-інвалідів послугами навчальних закладів незалежно від стану здоров'я цих дітей та їх місця проживання і виховання.


2.3. Культурний і духовний розвиток дитини.

Мета - розвиток творчого потенціалу дітей, організація їх естетичного та патріотичного виховання.

Основні завдання:

створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів соціально-культурної сфери;

проведення конкурсів, фестивалів дитячо-юнацької творчості;

оновлення до 2016 року бібліотечного фонду дитячої та юнацької літератури і періодичних видань для дітей та підлітків у всіх бібліотеках, зокрема в сільській місцевості.


2.4. Захист прав дітей різних категорій.
2.4.1. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми.

Мета - створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального здоров'я, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству.

Основні завдання:

підвищення рівня народжуваності;

заохочення трудової активності сімей з дітьми та посилення їх соціального захисту;

підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей;

забезпечення розвитку та доступності соціальних послуг для сімей з дітьми.
2.4.2. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей.

Мета - організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних, схильних до бродяжництва дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Основні завдання:

удосконалення системи соціальної роботи зі сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах;

запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку, сприяння діяльності в родопомічних закладах консультаційних пунктів соціально-психологічної допомоги, центрів матері та дитини, для чого:

запобігати відмові батьків від дітей раннього віку, в тому числі дітей з вродженими вадами розвитку;

своєчасно виявляти бездоглядних та безпритульних дітей, влаштовувати їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту;

удосконалити процес реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей та їх сімей.


2.4.3. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Мета - створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї.

Основні завдання:

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей);

забезпечення захисту прав вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для чого:

ухвалювати рішення щодо збереження житлових та інших майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не пізніш як через місяць від дня надання дитині відповідного статусу;

забезпечити випускників шкіл-інтернатів, які не мають житла, житлом із фондів соціального призначення, створити умови для їх доступу до психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг;

створити умови для адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та їх доступу до різних видів соціальних послуг.
2.4.4. Захист дітей-інвалідів.

Мета - забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів, надання високоякісних психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг дітям-інвалідам та сім'ям, які ними опікуються, створення умов для реалізації їх особистісного потенціалу.

Основні завдання:

створення умов для виховання та догляду за дитиною-інвалідом у сім'ї;

надання допомоги та підтримки дітям-інвалідам, забезпечення їх соціального супроводу з метою самореалізації, для чого забезпечити надання:

психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг до 2016 року - усім дітям-інвалідам відповідно до потреби;

волонтерської допомоги до 2022 року - не менш як 80 відсоткам дітей-інвалідів відповідно до потреби.
2.4.5. Захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без громадянства.

Мета - забезпечення соціальної адаптації дітей, які є шукачами притулку без супроводу дорослих, та дітей з родин біженців.

Основні завдання:

створення умов для влаштування дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без громадянства, сприяння їх об'єднанню з сім'ями;

забезпечення доступу дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей-біженців до навчання (у школі або за індивідуальною навчальною програмою).
2.4.6. Боротьба з використанням дитячої праці.

Мета - запобігання найгіршим формам дитячої праці та їх ліквідація шляхом запровадження ефективного економічного, правового і соціального механізмів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства щодо застосування праці дітей.

Основні завдання:

налагодження взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок та організацій роботодавців, інших громадських організацій, до сфери діяльності яких належить здійснення заходів, спрямованих на боротьбу із застосуванням найгірших форм дитячої праці;

забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для її здоров'я, стати перешкодою у здобутті нею освіти чи завдавати шкоди фізичному, розумовому, духовному і моральному розвитку, для чого:

застосовувати систему моніторингу використання дитячої праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;

інформувати населення про ситуацію із застосуванням праці дітей;

забезпечити надання послуг з фізичної, психічної і духовної реабілітації дітей, які були залучені до найгірших форм дитячої праці.


2.4.7. Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними.

Мета - ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними, створення умов для ефективної реабілітації дітей.

Основні завдання:

підвищення ефективності профілактичної та роз'яснювальної роботи серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми;

створення системи реабілітації та реінтеграції дітей, які потерпіли від торгівлі ними, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження;

забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи.
2.4.8. Захист прав дітей, які вчинили правопорушення.

Мета - профілактика правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних установах для дітей у відповідність із міжнародними стандартами.

Основні завдання:

активізація профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі;

забезпечення соціального патронажу дітей, які відбувають покарання у спеціальних виховних установах Державного департаменту України з питань виконання покарань або звільнені з них, для чого:

забезпечити дотримання прав на житло відповідно до законодавства України для неповнолітніх, звільнених із спеціальних виховних установ Державного департаменту України з питань виконання покарань, а також влаштування їх на роботу чи на навчання;

вжити заходів щодо зменшення кількості випадків повторного вчинення злочинів дітьми до кінця 2022 року не менш як на 20 відсотків.
2.5. Участь дітей у житті суспільства.

Мета - забезпечення реалізації права дітей висловлювати свою думку, виховання навичок прийняття соціально мотивованих рішень.

Основне завдання - розвиток у дітей навичок з прийняття рішень, що впливають на їхнє життя.
3. Фінансове забезпечення програми
Програма реалізовується за рахунок коштів районного бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Під час формування проекту обласного бюджету облдержадміністрація передбачає асигнування на реалізацію заходів Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік по відповідній галузі.

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку до Програми.


4. Організація управління та контроль за ходом виконання Програми
Виконавцями заходів Програми є обласна державна адміністрація, її структурні підрозділи, інші органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, організації та установи.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія обласної ради з гуманітарних питань.

Служба у справах дітей райдержадміністрації щороку до 1 лютого подає голові райдержадміністрації звітну інформацію про хід реалізації Програми та узагальнені пропозиції з удосконалення моделі реалізації Програми.

Відповідальні виконавці щороку до 20 січня надають службі у справах дітей райдержадміністрації звітну інформацію про хід реалізації Програми та власні пропозиції з удосконалення моделі реалізації Програми.


5. Очікувані результати виконання Програми
Очікувані результати виконання Програми:

запровадження на обласному рівні системи захисту дітей та збереження їх здоров'я;

створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

активізація процесу формування у дітей здорового способу життя;

створення системи надання дітям психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалежно від місця проживання;

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

поширення практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

здійснення захисту дітей-біженців;

посилення боротьби з торгівлею дітьми, здійснення їх захисту від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження;

забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства;

забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини.

Додатки


План заходів направлених

на реалізацію районної Програми з Конвенції ООН

про права дитини на 2017-2022 роки.


п/п

Назва заходу

Виконавці

Обсяг

фінансування

тис. грн.

Термін

виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечити своєчасне виявлення, облік, проведення соціального інспектування та супроводу сімей, які опинились в складних життєвих умовах, та неспроможні виконувати виховні функції.

/Транспортні послуги/.Служба у справах дітей

2017 рік – 6 000

2018 рік – 6 500 2019 рік – 7 000

2020рік – 7 500

2021 рік - 8 000

2022 рік – 8 500

січень-грудень
2.

При одержанні відомостей про неповнолітніх, які залишились без піклування батьків, негайно здійснювати відповідне обстеження і при встановленні факту відсутності опіки батьків, забезпечити вилучення, тимчасове влаштування неповнолітніх до вирішення питання про подальшу долю дитини в сім'ї родичів, притулку для неповнолітніх.

/Транспортні послуги/.Служба у справах дітей

2017 рік – 2 000

2018 рік – 2 500 2019 рік – 3 000

2020рік – 3 500

2021 рік - 4 000

2022 рік – 4 500


січень-грудень
3.

При виконанні рішень суду про відібрання дитини від батьків, які позбавлені батьківських прав чи визнані судом недієздатними, обов’язковим є залучення представників органів опіки і піклування, тобто служби у справах дітей, оскільки саме даний структурний підрозділ займається ініціюванням відповідних справ у суді та подальшим влаштуванням дитини.

Служба у справах дітей

2017 рік – 1 000

2018 рік – 1 500 2019 рік – 2 000

2020рік – 2 500

2021 рік - 3 000

2022 рік – 4 500


січень-грудень


4.

Проведення двічі на рік перевірок умов утримання виховання та розвитку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників), прийомних сім'ях;

щороку, протягом перших 3-х років після усиновлення неухильний контроль за умовами проживання, виховання та розвитку дитини за місцем проживання усиновлювачів. із збереженням таємниці усиновлення. За результатами перевірки складається звіт в якому зазначаються відомості про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки в родині.

/Транспортні послуги/.


Служба у справах дітей

2017 рік – 2 000

2018 рік – 2 500 2019 рік – 3 000

2020рік – 3 500

2021 рік - 4 000

2022 рік – 4 500


січень-грудень


5.

З метою запобігання та уникнення негативних проявів в дитячому середовищі таких як бродяжництво, безпритульність, жебракування, профілактики правопорушень, проведення лекцій, бесід в навчально-виховних закладах району

Служба у справах дітей

2017 рік – 2 000

2018 рік – 2 500 2019 рік – 3 000

2020рік – 3 500

2021 рік - 4 000

2022 рік – 4 500


січень-грудень


6.

На виконання закону України "Про освіту", зокрема, в частині виявлення дітей, які не приступили до занять у навчальних закладах без поважних причин, в рамках щорічного Всеукраїнського рейду "Урок", забезпечити вживання заходів щодо повернення виявлених дітей до навчальних закладів, влаштування на роботу, закладів соціального захисту, своєчасної постанови на профілактичний облік, усунення причин і умов внаслідок яких діти не були охоплені навчанням, притягнення до відповідальності батьків та осіб, які негативно впливають на виховання дітей. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх Приазовського районна.

Служба у справах дітей

2017 рік – 1 000

2018 рік – 1 500 2019 рік – 2 000

2020рік – 3 500

2021 рік - 3 000

2022 рік – 3 500Вересень-жовтень


7.

Організація та проведення заходів до Дня захисту дітей для дітей району.

/Придбання подарунків та сувенірів/.Служба у справах дітей

2017 рік – 6 000

2018 рік – 6 500 2019 рік – 7 000

2020рік – 7 500

2021 рік - 8 000

2022 рік – 8 500

1 червня


8.

Організація проведення заходів до Дня сім'ї

/Організація свята та придбання подарунків/Служба у справах дітей

2017 рік – 2 000

2018 рік – 2 500 2019 рік – 3 000

2020 рік – 3 500

2021 рік - 4 000

2022 рік – 4 500


травень

Обсяги фінансування Плану заходів направлених

до районної Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2022 роки

Роки

Обсяг видатків


2017

2018

2019

2020

2021

2022Всього


22 000 грн.

24 000 грн.

26 000 грн.

28 000 грн.

30 000 грн.

32 000 грн.

162 000 грн.

Виконуючий обов’язки

начальника служби у справах дітейрайдержадміністрації М.М. Драгой
Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка