Проблеми екології. Захист навколишнього середовищаДата конвертації11.03.2019
Розмір55 Kb.
#84270
План заняття

Група:

Спеціальність:

Навчальна дисципліна: Іноземна мова

Тема: Проблеми екології. Захист навколишнього середовища.

Мета заняття:

Дидактична:

 • поширювати знання студентів з тематичної лексики;

 • вдосконалювати вміння працювати з іншомовним матеріалом;

 • вдосконалювати навички письма та говоріння, спираючись на знання з граматики

 • розвивати навички письменної комунікації; написання творчого ессе;

 • сприяти розвитку мислення, пам’яті та уваги студентів;

 • розвивати навички самостійної, індивідуальної та колективної роботи

Виховна:

 • виховувати комунікативну і соціальну компетентність студентів;

 • привернути увагу студентів до проблеми екології нашої планети, збудити відчуття відповідальності за збереження природного середовища в рідному краю

Методична:

 • удосконалити методику проведення практичного заняття з використанням елементів творчої майстерні

Тип заняття: практичне

Методи: пояснення, повідомлення, робота в малих групах, самостійна робота, аудіювання

Методичне забезпечення: роздатковий матеріал, слайд-шоу, відеофрагмент

Міжпредметні зв’язки:

Забезпечуючі: Людина і світ, Екологія

Забезпечувані: Іноземна мова, Екологія

Література:

 1. Афанасьева, О.В. Английский язык. Контрольные задания. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева И.В. и др.: Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 11 класс. - М.: Ехрress Publishing: Просвещение, 2011- 20 с.

 2. Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ. Київ, 2008, 287с.

 3. Богацкий и.С., Дюканова Н.М. Бизнесс-курс английского языка. Киев, 2002 312с.

 4. Голицынский Н.П. Сборник упражнений по грамматике. С-П., 348с.

 5. Harper K. Grammar One. Teacher's Book.-Oxford University Press, 2002.

 6. Murphy R. English grammar in use. [Tеxt]/ Murphy R.: a self- study reference and practice book – Cambridge University Press, 2004-350 c.

 7. Seidl J. Grammar Four.-Oxford University Press, 2004.

Хід заняття 1. Організаційний момент.

  1. Привітання студентів.

  2. Підготовка до заняття.

  3. Перевірка присутніх. 1. Індукція.

 • Good morning, my dear friends.

Welcome to the planet “Earth”. Today we are going to talk about the environmental problems our Earth faces. Please, look at the screen.

В. – Доброго ранку, друзі! Запрошуємо вас на планету «Земля». Сьогодні ми з вами поговоримо про проблеми екологічної середи, з якими зіткнулася наша планета. Будь ласка, подивіться на екран.

2.1. Асоціації по відеоряду

(краса природи та екологічні проблеми).

- What kind of emotions & feelings do find these pictures?

- What words come to mind?Слайд зі словами (студенти підбирають асоціативний ряд до слова «home»).

2.2. Актуалізація проблеми та мети заняття

Велика кількість людей по всьому світі приймає участь в політиці контролю атмосфери, води, кліматичних через

- Уявіть собі, що рано-вранці сонячним квітневим днем ви виходите зі свого дому та бачите…

- Що це? Це жовта кульбаба. Вона виглядає з землі і ніби звертається до вас: «Захисти мене, будь ласка!»

втручання людини у природу. Ці проблеми і є темою нашого сьогоднішнього заняття. Наприкінці уроку зможете написати міні-ессе на захист навколишнього середовища.

- А зараз погляньте ще раз на екран та складіть свої словосполучення з поданими словами.(2 хвилини)

T. – Suppose you get out of your house on an early sunny April day and see…

What is it? It’s a yellow dandelion. It looks at you from the ground & says “Protect me, please”. A great number of

people all over the world are taking part

in the policy of controlling the atmosphere, the water, the climatic changes, because of man’s interference

in nature. These problems are the subject of our lesson today. And by the end of the lesson you should be able to write mini-essay in environment protection.

- But now look at the screen one more & make up your own word-combinations with these words. (2 min.)
2.3. Повторення граматичного матеріалу.

- You know, most of the texts are based on the Passive Voice constructions. If you know Passive constructions, you will

- Ви знаєте, що більшість текстів базується на конструкції пасивного стану дієслів. Якщо ви знаєте пасивнийeasily read & translate any texts. First of all, стан дієслів, ви можете легко читати

let’s revise Passive Voice constructions. та перекладати будь-який текст.

Look at the table 1. Давайте її повторимо. Погляньте на таблицю 1.

Усне повторення правил утворення пасивного залогу (опора на таблицю-слайд).

Тренувальна вправа: На дошці занотовано декілька речень, які необхідно перекласти, визначити зворот.

T. – Look at the sentences, guess if they В. – Погляньте на речення. Як на


have Passive Voice constructions. Trans-

вашу думку, чи є тут пасивний стан?late & put them down into your copy-books. Перекладіть та запишіть їх у свої зошити.

Студенти, виходячи до дошки, підкреслюють дієслова, визначають наявність пасивних конструкцій. Потім записують речення з пасивним зворотом у конспекти.

1. The water is polluted. 1. Вода забруднюється.

2. Birds are not fed. 2. Птахів не годують.

3. Nature is damaged. 3. Природа руйнується.

4. People get so much worried about the state 4. Люди дуже турбуються станом нав-

of environment. колишнього довкілля.

5. Birds & animals are disturbed. 5. Птахів та тварин турбують.

6. Litter is thrown away. 6. Сміття викидається.

7. The air is polluted. 7. Повітря забруднюється.

T. – Now let’s make up your own sentences В. – А зараз складіть свої речення зі

with words & word-combinations. Try to use словами та словосполученнями. Спро-

Passive Voice constructions. буйте використати пасивний стан.

Work in groups. Робота в групах.

(5 хвилин)T. – We have revised Passive Voice con- В. – Ми пригадали конструкції пасив-

structions & now we are ready to begin ного стану дієслів. Тепер ми готові

studying a new lexical material. розпочати вивчення нового лексично-

го матеріалу.3. Вивчення нового лексичного матеріалу.

3.1. Надання необхідної інформації: впр. - загальна робота. Читання нових слів з опорою на транскрипцію. (Додаток №1)

3.2. Закріплення лексики:

- фронтальне опитування студентів;

- цифровий диктант.

4. Інтерв’ювання. Look at the screen and after watching the clip determine the types of pollution.

Відеоролік. – You’ ve seen the clip. What did you understand….?

Т. - Today our guest is a representative В. – Сьогодні до нас завітав представник

of the organization "Greenpeace" . організації «Грінпіс».R. – My name is …. I want to ask you some questions:

- What types of pollution do you know?

- What can we do for our nature?

… in our town?S. - to reduce waste;

…. etc.


T. What can you personally do to improve the situation on our planet?

( На слайді занотовані ці словосполучення)R. – So, in spite of everything, we believe В. Отже, незважаючи на все, ми віримо,

that the Earth is our common home. All its що Земля-наш спільний дім. Всі її меш-

inhabitans – people, animals & birds – need канці - люди, тварини, птахи – бажають

to live in peace & harmony. жити мирно та в гармонії.T. – Thanks. Copy, please, these word-combinations in your copy-books.

Relax.

T. - If you look green, you’re probably not В. - Якщо ви виглядаєте зеленим — ви

feeling very well. But if the Earth is green, не дуже добре себе почуваєте. А

it’s a healthy planet. But when you are “green” якщо зелена планета — це здорова

it means that you are environmentally friendly. планета. Якщо ваш колір зелений -

I want to interview your classmates, let’s see ви турбуєтесь про навколишнє сере-

how “green” you are. довище. Я проведу невелике опи-

тування, а потім подивимось резуль-

тати.


Тестування. - результати на дошці.

T. You don’t have to act on a grand scale to Ви не повинні діяти з розмахом, щоб
make a difference. Turn off your faucet while зробити різницю. Вимкніть кран, по-

you’re brushing your teeth or recycle mate- ки ви чистите зуби або використуйте

rials. Little things can have an impact повторно будь-які матеріали.

on a global scale. Дрібниці можуть вплинути у глобальному масштабі.5. Презентація власних міні-проектів.

T. In the text-books we have read about several environmental organizations such as Tidy Britain Group, Friends of the Earth, Green Peace. But they are not the only ones that take care of our planet.  What ecological organizations do you know? What information have you found? Tell us some words about them.

6. Робота над написанням міні-ессе.

T. We have discussed the ways to avoid ecological problems and what organizations exist to do that. We are ready to write a mini-essay on the following themes: Water Pollution, Land Pollution & Air Pollution.

7. Підбиття підсумків, аналіз роботи студентів, оцінювання.

8. Д/з: вивчити нову лексику, підготувати статтю в газету на захист навколишнього середовища (в групах).


Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка