«Проблеми і перспективи розвитку енергетики в Україні»Скачати 38.31 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір38.31 Kb.
#84594
ТипУрок
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 34

Гольден Т.Я. – учитель фізики

Малько В.В. – учитель географії
Тема уроку: «Проблеми і перспективи розвитку енергетики в Україні»

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про електроенергетику як складову галузь паливно-енергетичного комплексу, її значення для розвитку народного господарства України; з’ясувати галузевий склад електроенергетики, охарактеризувати енергетичні ресурси, будову та принцип роботи електричного генератора змінного струму як основної складової усіх типів електростанцій, розглянути особливості їх розміщення; позитивні та негативні риси діяльності електростанцій; ознайомити учнів з додатковою інформацією з даного питання про перспективи розвитку різних видів електростанцій;

розвивати експериментальні навички та навчальної роботи з картами атласу, уміння аналізувати навчальну інформацію, робити висновки й узагальнення, висловлювати власну думку;

сприяти екологічному вихованню, виховувати економне ставлення до електроенергії.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Форма уроку: бінарний (географія і фізика).

Обладнання: карта «Паливно-енергетичний комплекс України», навчальні атласи, модель електричного генератора змінного струму, лампа на підставці, з’єднувальні проводи, мультимедійна презентація, роздатковий матеріал (картки: «Позитивні та негативні риси різних видів електростанцій», «Шляхи енергозбереження», «Лист самооцінювання»), буклет «Шляхи енергозбереження».

Хід роботи

І. Організаційна частина

ІІ. Узагальнення і систематизація знань учнів

Учитель. Сьогодні у нас незвичайний урок. Урок проводять два вчителі - географії та фізики. Тема нашого уроку «Проблеми і перспективи розвитку енергетики в Україні».

Діти, ви матимете можливість виступити в ролі експертів з питань енергетики в Україні. Клас розділено на 4 групи, кожна з яких відповідає за певну галузь електроенергетики.

Сьогодні ми узагальнимо і систематизуємо знання, які ви маєте з теми «Електроенергетика України», з’ясуємо її роль і значення для розвитку господарства України, визначимо позитивні і негативні риси різних типів електростанцій та перспективи розвитку енергетики в Україні.

- Чи можете ви уявити своє життя без електроенергії?

Електроенергетика – це найсучасніший, найефективніший, найуніверсальніший вид енергії. Електроенергетика – одна з провідних галузей України. Вона забезпечує науково-технічний прогрес в усіх галузях виробництва, поліпшує умови праці, побуту людей.

В основу сучасної економіки покладено використання енергетичних ресурсів, запаси яких вичерпуються і не відновлюються. Але найбільше непокоїть те, що сучасні способи виробництва енергії завдають непоправної шкоди природі й людині. Для уникнення екологічної та економічної катастрофи людству необхідна нова безпечна стратегія енергетичного розвитку. Спробуємо обговорити цю проблему.

Завдання проблемне: «Кожна група протягом уроку повинна сформулювати позитивні і негативні риси різних видів електростанцій, використавши для цього кольоровий аркуш та запропонувати шляхи енергозбереження, записавши їх на папері білого кольору».

Прийом «Географічна розминка» (учитель географії)

- Назвіть енергетичні ресурси, на які багата Україна.

- Які енергетичні ресурси людина може використати в перспективі?

- Назвіть складові енергетичної галузі. (електростанції, ЛЕП, розподільчі підстанції)

- Які типи електростанцій діють на території України?

- Який тип електростанцій переважає в Україні?

Прийом «Фізичний експеримент» (учитель фізики)

Отже, ви пригадали, що електростанції слугують для вироблення електричної енергії.

- Як називається основна частина електростанції, в якій утворюється електричний струм? (електричний генератор змінного струму).

Прошу звернути вашу увагу на установку, що знаходиться на демонстраційному столі.

-Як ви вважаєте, що це? (модель генератора змінного струму). Хто має бажання випробувати цю модель в дії?

Але спочатку дайте відповідь на питання

- Яка будова генератора змінного струму? (ротор, статор, колектор, щітки).

(Учень призводить до обертання вал ротора генератора і, приєднана до клем генератора лампа на підставці, загоряється.)

- Що ми спостерігаємо? (Утворився електричний струм).

- Внаслідок чого струм утворився? (внаслідок обертання ротора в магнітному полі).

- Яка енергія в даному випадку спричинила обертання ротора? (енергія м’язів рук).

- Які ще джерела енергії використовують для перетворення в електричну? (води, пари, газу, сонця, вітру, тощо).

Зараз ми це питання розглянемо детальніше.

Кожна група на попередньому уроці отримала випереджальне завдання опрацювати матеріал і підготувати презентацію певного виду електростанції за планом:


  1. Визначення обраного виду електростанції

  2. Первинне джерело енергії

  3. Схема, будова та принцип роботи електростанції

  4. Типи даного виду електростанцій

Презентація І групи «Теплові електростанції» (фізична складова)

Учитель географії:

- Які принципи розташування ТЕС?

- Покажіть на карті найпотужніші ТЕС, назвіть їх.

- Який тип електростанцій в останні роки збільшив виробництво електроенергії? (АЕС)

Презентація ІІ групи «Атомні електростанції» (фізична складова)

Учитель географії:

- Які принципи розташування АЕС?

- Які АЕС відомі вам, покажіть їх на карті.

- Який тип електростанцій використовувався людьми з найдавніших часів? (ГЕС)

Презентація ІІІ групи «Гідроелектростанції» (фізична складова)

Учитель географії:

- Які принципи розташування ГЕС?

- Які ГЕС відомі вам, на яких річках вони збудовані? Покажіть на карті.

- Крім традиційних, які альтернативні джерела енергії вам відомі? Які працюють в Україні? (ВЕС, СЕС,…)

Презентація ІV групи «Альтернативні джерела енергії» (фізична складова)

Учитель географії:

- Які принципи розташування альтернативних типів електростанцій?

- Покажіть на карті електростанції, які працюють на нетрадиційних видах енергії.

Прийом «Проблемне завдання»

- Назвіть переваги та недоліки різних типів електростанцій.

(Виступ учня з питання глобальної проблеми людства, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою. Демонстрація відеоролика «Аварія на Чорнобильській АЕС»)

- Які шляхи по енергозбереженню ви можете запропонувати?

Учитель. Проблема енергопостачання й енергозбереження, яка постала перед людством, складна, і кожна країна в міру своїх сил повинна зробити свій внесок у її розв’язання. На сьогоднішньому уроці ми дійшли висновку, що Україна для цього має значні можливості. А сьогодні свій особистий внесок у розв’язок цієї проблеми ми хочемо внести, склавши буклет-пам’ятку про шляхи енергозбереження.

ІІІ. Підсумок уроку.

Підсумок уроку учні роблять самостійно: обговорюють результативність роботи, наскільки повно було досягнуто мети уроку.IV. Домашнє завдання.

Написати есе про те, які кроки робить ваша сім’я на шляху до енергозбереження.
Переваги

Недоліки

ТЕСГЕСАЕСАльтернативна енергія


ТЕС, ТЕЦ

Переваги

Недоліки

  1. В Україні є сировина для роботи ТЕС (кам’яне, буре вугілля).

1. Використовують велику кількість вичерпної невідновлюваної сировини (вугілля, нафта, газ та ін), тому вже через кілька десятків років може виникнути енергодефі-цит.

  1. Крім ТЕС, які виробляють електроенергію, поблизу великих міст споруджують ТЕЦ (тепло-електроцентралі), з яких гаряча вода спрямовується по трубах до житлових будинків, шкіл, теплиць.

2. Відбулося зниження частки у виробництві електроенергії через проблеми з постачанням палива.

  1. ТЕС сьогодні виробляють найбільшу кількість електроенергії – до 50%.

3. На ТЕС довгий час не проводилася модернізація теплоенергетичного господарства, внаслідок цього 20% енергетичного устаткування повністю зношене, 70% виробило свій ресурс.
4. ТЕС – найбільші забруднювачі навколишнього середовища, особливо ті, що працюють на вугіллі. Лише одна ТЕС за рік спалюючи 2,5 млн т вугілля, викидає в атмосферу 6,5 млн т вуглекислого газу, 9 тис. т оксидів сірки, 4,5 тис. т оксидів азоту, 490 т сполук важких металів і 700 тис. т попелу. А це є причиною кислотних дощів. Вони потрапляють у воду річок, озер, у грунт. Оксиди нітрогену і карбону викликають смог. А оксиди карбону потрапляють в атмосферу і спричиняють парниковий ефект, що веде до глобального потепління клімату на Землі.


АЕС

Переваги

Недоліки

1. Екологічно найчистіша технологія виробництва електроенергії.

1. Вироблена на АЕС електроенергія є досить дорогою.

2. Збільшення кількості електроенер-гії, виробленої на АЕС за останнє десятиріччя.

2. В разі аварій на електростанції можливе радіоактивне опромінен-ня та забруднення, що є дуже небезпечним для живих організмів. Причинами для цього є: недотри-мання міжнародних екологічних норм під час будівництва багатьох АЕС (напр. Хмельницька, Рівнен-ська АЕС розміщені в зоні дефіциту водних ресурсів; не враховано наявність карстових пустот під майданчиком для Рівненської АЕС).

  1. Використовує невелику кількість сировини (1 кг урану виділяє стільки тепла, скільки дає 2,5 тис.т вугілля).
3. Залежність від Росії щодо виробництва і постачання ядерного палива (уранові руди з українських родовищ переробляються на ядерне паливо на російських підприємствах).

4. В Україні значні запаси уранових руд.

4. Проблема поховання й утилізації відходів АЕС. Вони зберігають радіоактивність упродовж сотень років, а тому потребують спеціаль-них сховищ, які поглинають радіа-цію. У нашій країні таких сховищ немає.
5. Існує тісний зв’язок між цивільним використанням атомних технологій та їх військовим застосуванням. Зростає ризик поширення ядерної зброї.
ГЕС, ГАЕС

Переваги

Недоліки

1. Низька собівартість електроенергії, виробленої ГЕС (у 4 рази нижча, ніж на однаковій за потужністю ТЕС).

1. Виробляють невелику кількість електроенергії – 4-6%.

2. ГАЕС – гідроакумулятивні електростанції, які акумулюють енергію і працюють у години «пік» - увечері, коли споживається багато електроенергії.

2. Негативний екологічний вплив:

- будівництво водосховищ на Дніпрі призвело до затоплення Дніпровсь-ких плавнів, значних земельних площ, які втратили господарське призначення;

- зміна кліматичних умов в районі розташування водосховищ, що поступово призводить до зміни флори й фауни;

- «цвітіння» води влітку у водосхо-вищ;

- підняття рівня ґрунтових вод, заболочення берегів.


3. Можуть забезпечувати електрич-ним струмом потреби окремих населених пунктів.


Альтернативні джерела енергії (ВЕС, СЕС, ГеоЕС та ін.)

Переваги

Недоліки

1. Використовують невичерпні джерела енергії (сонячна енергія, геотермальна енергія, енергія вітру) → економія паливних ресурсів.

1. Мізерна частка виробленої електроенергії (менше 1%).

2. Ціна електроенергії, виробленої на нетрадиційних видах електростан-цій зменшується і навпаки, ціна зростає на традиційних електростанціях.

2. Є залежними від природних умов (наприклад, сонячна, вітрова).

3. Впровадження та розвиток біо-енергетики, вітроенергетики, геотермальної енергетики та малої гідроенергетики зменшило залежність України від імпорту енергоносіїв.

3. Небажання змінювати звички → недостатнє використання.

4. Екологічно чисті джерела енергії, які не забруднюють навколишнє середовище.

4. Слабка просторова щільність більшості цих видів енергії (розпорошеність).
5. Порівняно висока вартість технологій використання цих видів енергії.

Каталог: 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
2015 -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
2015 -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
2015 -> Методичні рекомендації для студентів при підготовці до практичного заняття
2015 -> Програма «захист вітчизни»
2015 -> Програма розвитку ООН в україні го «Конгрес Сходу України»

Скачати 38.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка