Проблеми сучасного підручника середньої І вищої школи збірник наукових працьСторінка1/12
Дата конвертації29.10.2018
Розмір0.94 Mb.
#56846
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Донецька філія Центру гуманітарної освіти

Національної Академії Наук УкраїниДонецьке відділення наукового товариства ім.Шевченка

українськИЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ центр

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА

СЕРЕДНЬОЇ І ВИЩОЇ ШКОЛИ

Збірник наукових праць

Випуск 4


Донецьк

Східний видавничий дім

2007

ББК 74.021.5

Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи: Зб. наук. пр. Випуск 4. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2007. - 164 с.
ББК 74.021.5


Редакційна колегія:
Пасько І.Т., кандидат філософських наук, професор; Білець-
кий В.С. (науковий редактор), доктор технічних наук, професор; Оліфіренко В.В., кандидат педагогічних наук (науковий редактор).
Адреса редколегії: 83086, Україна, м.Донецьк, вул. Артема, 45,

Тел. (062) 337-04-80

Набір і комп’ютерна верстка А. Лисенко

Коректор Л. Болонова
©Донецька філія Центру гуманітарної освіти НАН України

©Донецьке відділення наукового товариства ім.Шевченка

© Український культурологічний центр

©Колектив авторів, 2007

Підп. до друку 06.07.2007. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 6,7

Обл.-вид. арк. 4,5. Наклад 100 прим. Зам. 2-07.

Східний видавничий дім

83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45

тел/факс (062) 338-06-97, 337-04-80

e-mail: svd@stels.netЗміст
Автори випуску ................................................................................ 5

Вступне слово ................................................................................... 6
Розділ I. МАТЕРІАЛИ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХПИСЬМЕННИКІВ СЛОБОЖАНЩИНИ”

(2005-2007 рр.) .................................................................................. 7
Світлана Оліфіренко.

Посібник “Слобожанська хвиля”

для школярів-українців і росіян ....................................................... 7

Максим Кирчанів.


«Працюємо! Воюємо!»: з українським словом і пам’яттю

про Слобожанщину по світу (листування Івана Багряного

з Дмитром Нитченком) ................................................................... 18

Вадим Оліфіренко.

Слобожанщина і слобожанськість ................................................. 26

Максим Кирчанів.


Євген Плужник і літературний контекст 1920 – 1930-х років:

між традиційною українською поетикою

і культурою українського модерну ................................................ 32

Валерій Сиротенко.


Молодість душі (слово про нову збірку

слобожанського поета) ................................................................... 40

Валерій Сиротенко.


Вірність обраному шляху (каритинки з поезій

про минуле і сучасне Краматорщини, Донбас) ............................ 43


Тетяна Остапенко.

Поет-слобожанин і донецький шахтар Іван Герасименко


(відгук на збірку поезій І.Герасименка

„Добром – красою повнить світ” (Донецьк, 1999)) ...................... 51


Людмила Бикова.

Образ учителя у творчості Бориса Грінченка ............................... 59

Наталія Лапушкіна.


Письменник Донбасу Сава Божко

в літературно-публіцистичному житті України .......................... 66


Вікторія Ковальова.

Образ ліричного героя в табірній поезії Миколи Руденка .......... 75

Катерина Бондаренко.

Русский ученый Иван Гаврилович Прыжов

и украинская литература ................................................................ 81

Петро Чалий.

Слобідська пісня над Розсошшю ллється ..................................... 92Віра Просалова.

Кость Буревій – містифікатор ........................................................ 98


Розділ ІІ. СУЧАСНИЙ ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК

І ПОСІБНИК ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ................. 104
Юрій Жеребецький.

Українська діаспора в Канаді:

національна освіта в плині часу ................................................... 104

Українська школа в Італії ............................................................. 107


Вадим Оліфіренко.


Навчальна книжка з української літератури для Поволжя ....... 109

Вадим Оліфіренко.


Навчальна книжка з української літератури

для Далекого Сходу ...................................................................... 123


Валентина Соболь.


Із досвіду написання українських підручників у Польщі ......... 130

Володимир Федчик.

Вимоги до наукового експерименту

в методиці викладання української мови як іноземної ............. 134

Володимир Федчик.

Узгодження системного і функціонального підходів

при моделюванні мови в навчальних цілях ................................ 144
Розділ ІІІ. РЕЦЕНЗІЇ ................................................................... 151
Феня Пустова.

Літературна хвиля Північної Слобожанщини

(Рецензія на посібник-хрестоматію Оліфіренка В.В.

й Оліфіренко С.М. “Слобожанська хвиля”:

Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури

Північної Слобожанщини. -Донецьк, 2005. - 208 с.) ................. 151Каталог: txt -> biletskv -> pidr-v4
biletskv -> Конспекти уроків, художні тексти, тестові завдання 7 клас Донецьк 2006 ббк 83. 3 (2=Укр) Рецензенти
biletskv -> Книга для культурологів, мистецтвознавців, спеціалістів-естетиків, а також для тих, хто цікавиться проблемами сакральної культури
pidr-v4 -> Проблеми сучасного підручника середньої І вищої школи збірник наукових праць
biletskv -> Донецьк Східний видавничий дім
biletskv -> Книга для культурологів, мистецтвознавців, спеціалістів-естетиків, а також для тих, хто цікавиться проблемами сакральної культури
biletskv -> Навчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка