Професійно-технічна освіта УкраїниСторінка1/24
Дата конвертації05.12.2018
Розмір5.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Професійно-технічна освіта

УкраїниПрофесійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах
щомісячний методичний веб-журнал
Початок розміщення на веб-порталі професійно-технічної освіти України (www.proftekhosvita.orq.ua): вересень 2011 р.

за інформаційної підтримки Відділення змісту професійно-технічної освіти

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту УкраїниВипуск 2, жовтень 2011 р.Відділення змісту ПТО ІІТіЗО МОНМС України

Відповідальний за випуск

Бугай Н.І. –методист вищої категорії відділу відділення змісту ПТО ІІТіЗО МОНМС України

Погоджено:

Заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, начальник відділення змісту професійно-технічної освіти Паржницький В.В.


Рукописи не рецензуються і не повертаються.
За зміст і правдивість інформації перед третіми особами несуть відповідальність автори.
Матеріали подаються в авторській редакції

Методичний веб-журнал „Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах” розміщується лише на веб-порталі професійно-технічної освіти МОНМС України

www.proftekhosvita.orq.uaПрофесійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах

методичний веб-журнал
Початок розміщення на веб-порталі професійно-технічної освіти України (www.proftekhosvita.orq.ua): вересень 2011 р.

за інформаційної підтримки Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту УкраїниВипуск 2, жовтень 2011 р.
Зміст
Матеріали Всеукраїнського огляду-конкурсу

«Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах»

2010-2011 навчального року
Казначеєва А.О. Навчально-методичне забезпечення у

процесі професійної підготовки інвалідів, осіб з

особливими потребами у професійно-технічних

навчальних закладах з предмету «Матеріалознавство»

з професії «Столяр будівельний ……………………………….…3

Павлов С.В. Кожен член суспільства – повноцінна особистість: соціальна адаптація інвалідів, осіб з особливими потребами у громадському суспільстві та професійному соціумі……………26

Кудрик Г.А. Особливості професійного навчання молоді з

вадами слуху………………………………………………………40Кутузова І.М., Бондіні І.А.Професійне навчання осіб з

особливими освітніми потребами……………………………….52Ксрау Г.О. Навчально-методичне забезпечення в процесі

професійної підготовки інвалідів, осіб з обмеженими можливостями……………………………………………………60Рябчикова В.Е. Кодекси спілкування з інвалідами, особами з обмеженими можливостями…………………………………….69

Овчаренко В.В. Кодекси культури спілкування

учнів-волонтерів з інвалідами…………………………………..79Гужева Д.Б. Ставлення до інвалідів – ознака толерантності суспільства……………………………………………………….86Навчально-методичне забезпечення у процесі професійної підготовки інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах з предмету«Матеріалознавство» з професії«Столяр будівельний
Казначеєва А.О. – викладач

Горлівського професійного ліцею будівництва

Донецької області

Вступ

Інтелектуальний розвиток учня з легкою ступеню розумової відсталості обмежується певним рівнем функціонування центральної нервової системи.

Такі учні можуть розвиватися і навчатися, але тільки в межах своїх біологічних можливостей.

Цей діагноз не є окремим захворюванням або особливим станом, скоріше це загальна назва багатьох відхилень, різних за своєю природою і ступенем вираження.

Проблеми дітей пов`язані, перш за все, з неможливістю успішно навчатися за програмою загальноосвітньої школи. Величезною проблемою є адекватне виховування дітей з особливими потребами, яке визначає май-бутню соціальну і трудову адаптацію. Справа у тому, що при хорошій адаптації, подорослівши, вони розчиняються в житті. Працюють, як правило, на простій роботі, заводять сім`ю, дітей. Вони є повноцінними членами суспільства.

У суспільстві існувала система відокремлення «особливих дітей» від «нормальних». Зараз можна стверджувати, що традиція розділяти дітей за ступенем розумової відсталості та «відбраковувати» тих, хто не вписується в певні рамки - ставити клеймо «нездібних», поміщати в інтернат, спеціальну школу - все ще має місце та не призводить до позитивного результату. Якщо така дитина живе вдома, то сама ситуація стимулює її освоїти різні навички, вона прагне спілкуватися з однолітками, гратися, вчитися.

Дитині з особливими потребами вкрай складно буде освоїти фізику, математику, іноземні мови. Тому що її до таких предметів не готують заздалегідь в молодших класах, не навчають правилам, законам і т.ін.

Поняття "легка ступінь розумової відсталості" уживається стосовно діт-ей зі слабко вираженою недостатністю центральної нервової системи – орга-нічної або функціональної. У цих дітей немає специфічних порушень слуху, зору, опорно-рухового апарата, важких порушень мови, вони не є розумово відсталими. Для таких дітей характерні більш або менш виражені порушення розумової працездатності, які полягають у підвищеній втомлюваності, особ-ливо під час розв'язання завдань, що вимагають тривалого інтелектуального напруження.

Першопричиною порушень пізнавальної діяльності в дітей з легкою ступеню розумової відсталості є надмірна втомлюваність, яка різко знижує продуктивність діяльності. Тому в тих випадках, коли розумова працездатність їх ще не порушена (на початку роботи, в спокійній обстановці, після відпочинку), діти виявляються досить зібраними, активно сприймають і розуміють навчальний матеріал, правильно й відносно самостійно виконують різні практичні завдання, розв'язують інтелектуальні задачі.

Підвищена втомлюваність нервової системи в багатьох випадках пояснює і деякі особливості поведінки таких дітей - у втомленому стані деякі з них стають надмірно збудливими, роздратованими, імпульсивними, метушливими, інші, навпаки, загальмованими, темп їхньої діяльності різко уповільнюється або вони зовсім припиняють роботу, проявляють невпевненість, боязкість.

Фізична слабкість, швидка втомлюваність, часто пов'язані з нею роздратованість, у багатьох випадках призводять до ізольованості дитини в колективі одноліток, у яких вона викликає глузування..

Діти досить часто тяжко переживають свої невдачі, проте без чуйної, розумної педагогічної та психологічної допомоги не можуть знайти виходу із становища, що склалося.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ З УЧНЯМИ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ:


  • Виключити авторитарність та адміністративно-каральний підхід до дітей;

  • Орієнтування на особистість вихованця;

  • Викликати почуття самооцінки;

  • Толерантність, відсутність ворожості і докорів;

  • Діалог, а не команда, тобто підтримувати індивідуальне спілкування з кожною дитиною;

  • Безумовне прийняття дитини, діалог з нею;.

  • Доброта, милосердя, материнська турбота і ласка.

У значної частини дітей основною причиною неуспішного навчання є неспроможність цілеспрямовано працювати. У них, зазвичай, дуже нестійка увага, низька працездатність. Зовні це може виявлятися в діаметрально протилежних станах. Одні діти справляють враження дуже активних, непосидючих, у яких енергія так і вирує. Насправді ж вони просто перезбудженні, їхня активність - це псевдоактивність. Справді активна, енергійна дитина, хоч і може бути рвучкою, швидкою, цілеспрямована та послідовна у розв'язувані поставленого перед нею завдання. Поодинокими є випадки, коли під час психологічного обстеження у дітей з названими розладами виявляється цілком достатній інтелектуальний розвиток. Але реалізувати свої інтелектуальні можливості такі діти не можуть без індивідуальної допомоги дорослого, який бере на себе функцію організації їхньої діяльності. У шкільному віці навчання, як кажуть психологи, є провідною діяльністю, основною руйшійною силою розвитку дитини в цей час. Тому, коли вона не включається в навчання, значно сповільнюється й її інтелектуальний розвиток - загальна обізнаність стає поверховою, відстає формування розумових операцій і схематичних знань, закріплюються негативні якості розуму.

Найчисленнішу групу дітей з легкою ступеню розумової відсталості становлять такі, що намсамперед привертають увагу відставанням від своїх ровесників в інтелектуальному розвитку. У процесі розв'язання діагностичних завдань вони мають чималі труднощі через обмеженість досвіду, несформованість навичок інтелектуально працювати, яке, як відомо, дає змогу усвідомити свої дії та керувати ними. Проте в межах доступного матеріалу ці діти здатні скористатися допомогою; вони дуже чутливі до позитивної стимуляції, під впливом якої стають уважнішими і продуктивнішими. Тому про таких дітей ми говоримо, що в умовах індивідуальної роботи вони виявляють достатню навченість, тобто здатність засвоювати знання і свідомо ними керуватися. Але вони зовсім не готові до навчання в умовах масової школи і випадають з навчального процесу. Саме тому їм необхідна тривала й систематична корекція у спеціально організованих умовах навчання, яка б враховувала їхні індивідуальні можливості в темпі засвоєння знань та просування в розвитку. Багато хто з них упродовж початкового навчання у спеціальній школі досягає такого рівня загального розвитку та засвоєння знань, що далі може продовжувати навчання в масовій школі. Вивчення історії розвитку та умов виховання цих дітей у переважній більшості випадків дає підстави говорити про ранню і тривалу психічну депривацію, зумовлену соціально-психологічними факторами, та загальну ослабленість здоров'я.

Але після закінчення спеціалізованої школи-інтернату діти з особливими потребами повинні отримати професійну підготовку для майбутньої соціалізації у суспільство. Сучасна професійно-технічна освіта дає можливість таким дітям отримати потрібну професію, яка повинна відповідати їхнім психологічним і фізичним можливостям, відчути себе пов-ноправним членом суспільства. Проблема у тому, що законодавство України приділяє увагу навчаннюдітей-інвалідів, але зовсім відсутня законодавча база регулювання професійної підготовки детей з особливими потребами.

Основна частина

Одним із головних завдань системи профтехосвіти є підготовка випускників до самостійної трудової діяльності після закінчення ліцею.

Завдання освітньої установи - всебічно підготувати учнів до трудової діяльності на конкретному робочому місці, сформувати міцні навички, уміння, які необхідні будуть випускникам в індивідуально трудовій діяльності.

Провідними завданнями професійно-трудового навчання - є формування міцних навичок культури праці, дотримання вимог охорони праці на виробництві, орієнтування на вимогу до якості виконання завдання, дисциплінованість і відповідальність.

Ефективність навчання в ліцеї багато в чому залежить від того, наскільки правильно викладач обирає методи навчання і виховання для досягнення поставлених цілей. Методичні прийоми навчання і виховання учнів з особливими потребами різноманітні і залежать від педагогічної майстерності викладача, наявності необхідного в процесі навчання різноманітного дидактичного матеріалу.

З професії «Столяр будівельний» у ДПТНЗ «Горлівський професійний ліцей будівництва» навчаються учні з особливими потребами, для навчання яких необхідно розробити дидактичний матеріал з предмету «Матеріалознавство», спрямований на урахування розумових особливостей цих учнів.

Організація роботи з учнями на основі індивідуального та диференційованого підходу, розкриває можливості активізації процесу засвоєння учнями теоретичного матеріалу, планування навчальної діяльності, формування технічних знань, розвитку зорової й технологічної пам’яті.

Основною тенденцією в розвитку освіти сьогодні є перехід від традицій-ного (репродуктивного) навчання, як процесу запам’ятовування та відтворення, до продуктивного, творчого, як процесу розумового та особистого розвитку учня. Одним із методів залучення учня до активної пізнавальної діяльності є проблемне навчання, основна мета якого полягає в забезпеченні активного ставлення учнів до оволодіння знаннями, інтенсивного розвитку їхньої само-стійної пізнавальної діяльності та індивідуальних творчих здібностей.

Проблемне навчання, в загальному розумінні, є одним із факторів забезпечення певного рівня якості освітнього процесу і є актуальним у процесі навчання учнів з особливими потребами. Створення проблемної ситуації – це не просто формулювання проблеми викладачем, а забезпечення усвідомлення учнем несумісності нової інформації з тією, якою він володів раніше, і тому завдання викладача полягає в тому, щоб підвести учня до такого усвідомлен-ня, поставити його перед фактом, який не вписується в систему наявних у нього знань. Використання проблемних ситуацій у навчальному процесі ак-тивізує розумову діяльність учнів, сприяє засвоєнню знань, підвищує інтерес як до матеріалу, який вивчається, так і до самого процесу навчання. А це, в свою чергу, сприяє підвищенню загального рівня якості освітнього процесу. Наприклад, перед закріпленням теми 5 «Матеріали для оздоблення простих столярних виробів» і повторенням теми 1 «Основи деревинознавства» я задаю учням проблемну ситуацію: «проблемна ситуація» Пропоную учням знайти оптимальну технологічну послідовність оздоблення різновидів деревини. Для рішення проблеми слід враховувати фізичні властивості видів деревини та те, що дуб і груша цінні породи, а дуб дуже дорога деревина. Головним в цьому завданні є те, що при складанні технологічного алгоритму потрібно залишити природну текстуру деревини (Додаток №1. Технологічний алгоритм; «Оздоблення видів деревини»).

Крім проблемних ситуацій активізації розумової діяльності сприяють проблемні питання – Як впливають сучки на якість деревини?. Постановка таких запитань несе таке ж саме розумове навантаження, як і проблемна ситуація. Крім того, джерелом таких завдань і запитань можуть бути і самі учні. У кожній групі виділяються учні, схильні до більш високого рівня засвоєння навчального предмету, тому домашнім завданням може бути відшукання таких цікавих завдань. Це дасть змогу побачити зв’язок між матеріалознавством та іншими предметами.

На жаль, у підручниках з матеріалознавства проблемні ситуації практич-но відсутні. Тому існує необхідність розробки додаткового дидактичного матеріалу на ключеві тема.

Створенню умов для успішного сприйняття навчального матеріалу сприяє новий посібник «Блок – схем з матерілознавства для учнів з професії «Столяр будівельний», який розроблено за допомогою майстрів виробничого навчання. Посібник містить весь обсяг навчального матеріалу з предмета «Матеріалознавство» у формі схем на кожен урок. Учень може візуально запам`ятати основні положення теми уроку. Для більш розширеного вивчення матеріалу до блок - схем додається «Словник термінів». У словнику в алфавітному порядку даються визначення основних термінів. Цей словник об`єднав специфічну термінологію з матеріалознавства для столярів. Така форма викладання матеріалу найбільш доступна для учнів з особливими потребами. Викладач сам вирішує в якому обсязі матеріал слід вивчати у тій чи іній групі.

У процесі навчання, по мірі засвоєння учнями навчального матеріалу, викладач пропонує учням звертатися до ілюстрації навчального матеріалу або відповісти на конкретні запитання «Професійної скриньки столяра». Цей інформаційний довідковий матеріал допоможе учням добре орієнтуватися в питаннях технології виготовлення матеріалів, основних вад деревини та інше. Слід пам`ятати, що учні з особливими потребами при роботі з великим обсягом теоретичного матеріалу відчувають труднощі з виділенням головного, особливо важливого, намагаючись запам`ятати все. Такий дидактичний матеріал дозволяє їм засвоїти навчальний матеріал у необхідному обсязі в укрупненому вигляді.

З метою активізації розумової діяльності учнів викладач повинен створити умови для запам'ятовування технічної термінології. Головною умовою для запам`ятовування є робота з теоретичним матеріалом у нестандартних формах навчання. В якості такої форми пропонується робота з учнями у формі гри: запам`ятати назву намальованих предметів та їх частин, розгадати кросворд, зміст якого пов`язано з навчальною програмою, запом`ятати основні положення з основ деревинознавства, перегляд презентацій і слайдів до тем навчальної програми. Ігрові форми навчання змушують задуматися учнів над вирішенням поставлених завдань і сприяють закріпленню навчального матеріалу.

Нетрадиційна форма навчання може бути використана на різних етапах уроку для закріплення і повторення теоретичного матеріалу при фронтальній та індивідуальній роботі учнів. Так перед початком пояснення нового матеріалу викладач використовує картки, тести і кросворди для перевірки і повторення засвоєного раніше матеріалу; після вивчення нової теми проводить перевірку окремих питань матеріалу, тим самим виявляє групу учні, які потребують диференційованого підходу. Можна використовувати тести для перевірки і закріплення навчального матеріалу з тем.

Предмет «Матеріалознавство» важко сприймається учнями тому, що він більш теоретичний, ніж практичний. У зв`язку з цим розроблені лабораторно - практичні роботи. У роботах дана методика проведення лабораторно – практичних дослідів після виконання найбільш значних та складних тем програми. Описано ті досліди, які не потребують складного обладнання, але допоможуть учням закріпити теоретичний матеріал.

Нетрадиційні форми навчання сприяють розвитку в учнів пам'яті, ефективному мимовільного запам'ятовування навчального матеріалу, формують навички правильного написання технічних термінів, виховують посидючість і розвивають мислення. Однією із форм нетрадиційного навчання є бінарні уроки матеріалознавства і виробничого навчання, технології столярниїх робіт і виробничого навчання або матеріалознавства, технології столярних робіт і виробничого навчання.


Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка