Професійно-технічна освіта України


Профорієтанційна робота серед учнівської молоді у професійно – технічні навчальні закладиСторінка6/27
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Профорієтанційна робота серед учнівської молоді у професійно – технічні навчальні заклади

Проблема професійного самовизначення носить фундаментальний характер,оскільки стосується загальної проблеми життєвого становлення особистості. В випадку вибору професії дітям з обмеженими можливостями важливо вибрати професію «і ту що хочу, і ту що можу». Ми знаємо,що серед базових рис особистості,які свідчать про громадянську позицію людини та її суспільну значущість, визначають потребу в активній трудовій діяльності,в володінні певною професією, вміння включатися у сучасні виробничі відносини, ставлення до праці,як вищої цінності держави. Поки що профорієнтаційна робота не відповідає тим вимогам , які висуває сучасний соціальний та науково – технічний прогрес. Тому обов’язкове формування професійної спрямованості учнів, їх здатності свідомо обирати професію. А це завдання підсильне лише професійній орієнтації. Що ж входить в поняття «професійна орієнтація»?


Виходячи з тенденцій демократизації суспільства,а також прийняття особистністно–орієнтованої парадигми навчання та виховання в системі освіти,найбільш прийнятним є визначення запропоноване Б. Федоришиним : «Професійна орієнтація – це науково – практична система підготовки особистості до свідомого професійного самовизначення. Цим визначенням особистість використовує засоби професійної орієнтації для підготовки до свого власного самостійного професійного самовизначення». Займаючи позицію суб’єкта професійного самовизначення особистість перестає бути об’єктом прямого директивного впливу з боку суспільства,державних, громадських організацій щодо вирішення своєї професійної долі,перестає бути об’єктом зовнішнього програмування. Суспільство лише має створити сприятливі умови для здійснення особистістю пошукової діяльності, в контексті вирішення проблеми власного професійного майбутнього. Тому до профорієнтації повинні бути підходи:

  • Діагностичний:

- правильна самооцінка схильностей,здібностей, інтересів, прагнень,можливих обмежень;

- знання того, що потрібно для успішної діяльності щодо кожної з обраних професій;

- уміння співвіднести результат самооцінки,зізнання вимог до різних професій;

Вибір професії розглядається,як пошук співвідношення між вимогами професії та індивідуальності на основі результатів тестування психічних та особистісних особливостей претендента на професію робляться висновки про притаманні йому професійній здібності та можливості виконання робіт з даної професії.  • Виховна концепція:

В основу виховання концепції покладено розвиток психологічних процесів і виховання,як ланцюжок взаємодії стимулів та реакції людини на ці стимули,з урахуванням можливостей дитини – інваліда. Адже ігнорування природного фактору може привести до втрати інтересу до професії, розчарування,навіть нервових захворювань.

  • Особистнісно – орієнтований підхід :

Своєчасна підтримка та розвиток тих особливостей і характеристик тих особистості, які є передумовою майбутньої успішної діяльності,сприяють пізнанню оточуючого світу, самопізнанню,самореалізації особистості,усвідомленню власні ролі і вибору професії, прийняттю відповідальності,а також ураховується можливості даної дитини.

По скільки діти з обмеженими можливостями звичайні людини тільки з меншими можливостями,той структура професійної орієнтації так як і для здорових людей схожа і складається з п’яти компонентів.Професійний відбір – це система роботи з надання людині порад і допомоги,щодо прийняття нею рішення про такий вибір конкретного виду професійної діяльності, який би максимально відповідав суб’єктивним і об’єктивним умовам професійного самовизначення,перспективам подальшого розвитку даної особистості та її успішній реалізації професійної діяльності, а також відповідав підвищеним вимогам до якостей особистості, або стану здоров’я людини за результатами якого робиться висновок про придатність людини до певного виду діяльності.

Професійна орієнтація – повинна забезпечувати людину об’єктивними відомостями про господарські структури й підприємства, реальному або очікуваному попиті на конкретні професії,про вимоги професії до особистості та фізіологічним показникам людини, про відповідні професійні навчальні заклади.

Професійна консультація – вивчається і зіставляються можливості й бажання людини з вимогами професії до його здоров’я, знань ,особистісних якостей з метою вироблення рекомендацій, про оптимальні,кращі шляхи трудового самовизначення .

Окремою проблемою є профорієнтаційна підтримка осіб з обмеженою працездатністю. Завданням профорієнтаційної роботи в цьому випадку є не лише підбір професії, що була б посильною для інвалідів, але й прогнозування впливу обраної професії на загальний стан його здоров’я. Так само варто врахувати, що застосування традиційних методів профорієнтаційного консультування з використанням психофізіологічного інструментарію й тестових завдань,не завжди забезпечує якісний прогноз успішності інвалідів в освоєнні трудових навичок і професійних знань, оскільки діагностика,що констатує психофізіологічні властивості людини, не враховує компенсаторні властивості організму. Професійну орієнтацію інвалідів варто здійснювати в тісній взаємодії з медичними працівниками. Медико – соціальна експертиза повинна сформулювати певні рекомендації щодо фізичних можливостей виконання інвалідом конкретних видів профорієнтаційної діяльності або, як варіант, перелік професій, які категорично протипоказані людині з обмеженою працездатністю. Трудові рекомендації, видані лікарем, є першою ланкою в організації раціонального працевлаштування людини з обмеженими можливостями. Воно ґрунтується на комплексній оцінці медичних, психологічних і соціально – професійних факторів і до цього процесу необхідно залучати фахівців з профорієнтації. Рекомендації вироблені на основі висновків лікарів і профорієнтаторів повинні призначатися з урахуванням функціональних можливостей інвалідів, професійних новинок, спеціальної і освітньої підготовки, особистих схильностей, а також мотивації інваліда до трудової діяльності. Важливим також є потреба нормативного забезпечення та об’єднання зусиль, та координація роботи,як державних органів управління так і роботодавців.При проведенні профорієнтаційних заходів можна використати методичні розробки.

Методи профорієнтаційної роботи.

Назва

Зміст

PR компанія

Проведення театралізованої реклами всіх спеціальностей які є в професійно – технічному закладі

Проф - модерн

Один з учнів представляє свій професійно – технічний навчальний заклад та захищає обрану професію за номінаціями: «Портфоліо», «Технічний словник», «Презентація», «Бізнес - кар’єра», «Працевлаштування», «Повідомлення на мобільний телефон»(підкресливши,що в навчальному закладі можуть навчатися діти з обмеженими можливостями слуху,зору,опорно–руховому апараті і т.д. з гарантованим працевлаштування)

День відчинених дверей

В навчальному закладі проводяться майстер-класи для запрошених,екскурсії по кабінетах,майстернях, по території навчального закладу

Зустрічі на рингу

Зустрічаються команди ліцею та учні шкіл

Художнє дефіле

Учні ліцею демонструють одяг,роблячи творчі акценти тієї чи іншої професії,розповідають про професії та їх можливості

Телевізійні передачі

про обдарованих дітей системи професійно – технічної освіти (в тому числі і обдаровані діти з числа дітей з обмеженими можливостями),створення телерепортажів про учнів ПТО, які є відмінниками навчально – виробничого процесу, активних учасників гуртків художньої самодіяльності,а також переможців в обласних,Всеукраїнських конкурсах та фестивалях

Виставки технічної та декоративно-прикладної творчості

Пересувні на базі шкіл,інтернатів для дітей соціально незахищеної групи

Конкурси на кращу поліграфічну розробку

Присвячують знаменній даті роботи .Роботи виконуються в техніці кольорової комп’ютерної графіки та надаються у вигляді готових виробів:календарі, запрошення, афіші,плакати,листівки,почесні знаки ,дипломи ,грамоти

Конкурс на кращу розробку «Нові ідеї до професії»

Учні розробляють творчі авторські роботи: ескізи,схеми,креслення, які відрізняються від стандартних зразків та являються раціоналізаторськими пропозиціями для навчальних закладів і в подальшому впроваджуються в навчально – виробничий процес закладу

Містечко майстрів

Майстер-класи за різними професіями – учні знайомляться з елементами виробничого процесу і діти з обмеженими можливостями реально можуть «приміряти» цю професію на себе

Для підготовки і проведення профорієнтаційних заходів залучаємо викладачів,майстрів виробничого навчання,учнів навчального закладу, керівників гуртків художньої самодіяльності, технічної творчості,представників районних центрів зайнятості населення. Показ профорієнтаційних програм проводимо на сценічних майданчиках професійно – навчальних закладів,будинках культури, шкільних сценічних майданчиків та пересувні виставки на базі шкіл – інтернатів для дітей соціально незахищених групах.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка