Професійно-технічна освіта України


«Найбільша насолода у житті – зробити те,про що кажуть: це зробити неможливо»Сторінка7/27
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

«Найбільша насолода у житті – зробити те,про що кажуть: це зробити неможливо»


Вольтер Багехот

Нині у 21 сторіччі відбувається зміна освітньої парагми :пропонуються варіативні змісти освіти,педагогічні технології,нові сучасні педагогічні концепції та ідеї. Зміст освіти насичується різноманітними навчальними програмами, що сприяють розвитку мислення учнів, умінь та здібності оперувати інформацією, творчо розв’язувати поставленні завдання. Особливістю навчального процесу стає орієнтація на особистісно – орієнтоване навчання. Ціннісним орієнтиром у навчанні все більше стає особистість учня, його здатність до самостійного збору,обробітку, аналізу інформації, вміння самостійно знаходити рішення, застосовувати отримані знання в житті. Відповідно до цього змінюється роль викладача – не навчати, а формувати потребу у навчанні, не оцінювати,а аналізувати. У сучасних умовах висуваються значні вимоги до системи освіти на всіх рівнях, яка повинна бути спроможна не лише давати знання, а й постійно і швидко оновлювати ці знання,формувати потребу неперервному їхньому оновленню,самостійному оволодінню вміннями та навичками,потребу у творчому підході до знань протягом свого життя.Навчання дітей з обмеженими можливостями.

(з вадами слуху та опорно – рухової системи)

В своєму проекті ми розглянемо навчання дітей з вадами слуху та опорно – рухової системи, поскільки наш навчальний заклад має професії,які може отримати ця категорія дітей з обмеженням. Це професії: «Секретар, помічник керівника оператор комп’ютерного набору» ,«Кухар-кондитер» і «Швачка». При вирішенні проблем соціального захисту, навчально – виховного та корекційно – реабілітаційного, науково – методичного та матеріально – технічного напрямку наш навчальний заклад матиме змогу навчати дітей з обмеженнями.

Сватівський професійно – аграрний ліцей знаходиться в сільській місцевості: свіже повітря, сонце, мальовнича природа. Ліцей має вигляд містечка, в якому є учбовий корпус, гуртожиток,їдальня, сільський будинок культури,бібліотека,музей села,парк машин,спортивний зал. Підї’здна дорога асфальтована , 12 км. до районного центра(м. Сватово). Всі будівлі поряд, на території дерева, клумби з квітами. Достатньо кваліфіковані педагогічні та виховні кадри. При вирішенні підвозу, забезпеченні транспорту для перевозу людей, обладнанні пішохідних доріжок для пересування інвалідними візками та переобладнанні приміщень під житло людям з обмеженими можливостями та, врахувавши 4 напрямки рішення проблем: соціального захисту, навчально-виховного,корекційно – реабілітаційного, науково – методичного та матеріально – технічного напрямків, ми можемо вклавши достатньо коштів приймати на навчання цих дітей. Використовуємо при навчанні дітей з вадами слуху, опорно-рухової системи модульну систему професійного навчання. Ця система виправдала себе при роботі з дітьми,які мають такі захворювання : цукровий діабет,серцево – судинні захворювання та глухонімі. Діти з вадами слуху і опорно-рухової системи можуть відпрацювати матеріали самостійно,тому що у навчальному елементі є вся необхідна інформація і що потрібно робити показано на малюнку й описані навички виконання. Для оволодіння найпростішою спеціальністю треба засвоїти лише 2-3 нескладні операції, які потребують дуже обмежених знань. Тобто ми орієнтуємося на їхні максимальні можливості, на підготовку учнів до більш кваліфікованої виробничої праці. При модульному навчанні важливий сам процес навчання кваліфікованій,але доступній для учнів праці,бо це складає підґрунтя для розумового розвитку учнів,дозволяє підготувати більш повноцінних робітників сучасного виробництва. Кожен учень володіє необхідним обсягом і якістю професійних навичок та знань,тобто запас активних знань,які учень може використовувати на практиці самостійно. А це вже і є вирішення соціальних питань для інвалідів. Оскільки найважливішим завданням професійного навчання є трудові навички,то ми виділяємо 4 основних групи навичок, які дуже важливі під час навчання дітей з обмеженими можливостями: 1. Розумові – в основі лежать розумові процеси.

 2. Сенсорні – засновані на роботі органів чуття.

 3. Рухові– основним результатом яких є робочий рух інструменту,обладнання.

 4. Комплексні – об’єднує розумові, сенсорні, рухові елементи.

Якщо дитина не достатньо засвоїла деякі професійні знання в силу характеру їх дефекту,тоді вимоги до трудових навичок повинні погоджуватися з особливостями дефекту паралельно з’ясовуючи, в чому полягають труднощі учня та шляхи усунення нерозуміння. Для того, щоб успішно проводити навчання відповідно до навчального плану, програми та кваліфікаційної характеристики розробляється пакети для навчання. Ці пакети також можуть розробляти викладачі даного навчального закладу або використовувати готові. Переваги цієї системи в тому,що навчання не тільки індивідуалізовано, але й має гнучку компоновку навчальних елементів залежно від здібностей і попереднього виробничого досвіду слухачів. Така система враховує замовлення роботодавців до рівня компетенції випускника для роботи на конкретному робочому місці. У модульному навчальному елементі якраз доступно показано,що і як потрібно виконувати-а це й потрібно учневі.

Використання модульних технологій у професійному навчанні дозволяє зробити узагальнюючи висновки та отримати корисні уроки по підготовці робітничих кадрів. При його використанні вводяться в дію документи,методичні розробки ,які вдосконалюють модульну методологію, набувається досвід роботи з соціальними партнерами – підприємствами. Упровадження модульної технології навчання дає можливість з одного боку враховувати індивідуальні здібності, мотиви поведінки та рівень підготовки тих, що навчаються,а з іншого боку оперативно реагувати на запити ринку праці.

Поскільки в нашому ліцеї ми досить тривалий час до навчання використовуємо особистістно – орієнтований підхід,то для дітей з вадами опорно – рухової системи та вадами слуху можна застосувати для навчання ІТКТ (Інформаційно – телекомунікаційні технології ). ІТКТ, що використовуються для створення засобів інформатизації учнів з обмеженими можливостями можна умовно поділити на :


 1. Адапційні (власне – адапційні, корелятивні адапційні,компенсуючі адапційні )

 2. Інтегральні, інтерфейсні.

Ці технології можна реалізувати за допомогою персональних комп’ютерів, ексклюзивної конфігурації, оригінальних контролерів, спеціального програмного забезпечення і функціонально – адаптованої системи зовнішніх пристроїв(адапційні технології використовуємо для створення засобів інформації).

Інтегральні інтерфейсні технології у створені засобів ІТКТ спрямовані на радикальне вирішення проблеми реабілітації та інтеграції дітей з вадами слуху та опорно – рухової системи. Дані технології реалізуються на базі оригінальних процесів,системи контролерів і спеціального програмного забезпечення,які виготовляються з високим ступенем індивідуалізації. При виготовленні нових засобів ІТКТ необхідно ураховувати універсальність таких засобів,бо якщо ми будемо зневажати їхні спеціальні потреби,то це може привести до технологічної дискримінації. Процес навчання з використанням засобів ІТКТ повинен бути максимально індивідуалізованим,завдяки цьому з’являються умови для успішного навчання і адаптації учнів. Для того,щоб ефективно проходило спілкування засобів ІТКТ та учнів потрібно ураховувати планування індивідуального графіка навчання відповідно до характеру обмеження життєдіяльності учня,ліквідувати відставання з окремих предметів або тем. Засоби ІТКТ мають володіти підсистемами проведення самостійного індивідуального контролю, здійснення зв’язку між окремим дисциплінами. Також в засобах ІТКТ слід передбачити можливість зміни дидактичних матеріалів, введення різних рівнів складності і вибору індивідуального темпу навчання,які б учні мали змогу вибирати самі на будь – якому етапі навчання в ПТНЗ. Засоби ІТКТ повинні поєднувати в собі декілька багатофункціональних комп’ютерних навчальних програм, в яких були б задіяні всі можливості мульти-медіа : текст ,графіка, звук, відео, анімація, щоб будь-який навчальний матеріал був доступний, найбільш зручний для навчання дітей – інвалідів.Створення засобів ІТКТ має здійснюватися з урахуванням новітніх освітніх технологій,які формуватимуть зміст і методику роботи на основі скоригованих навчальних планів ,що враховують можливі сфери подальшого працевлаштування дітей з обмеженими можливостями,характер доступних для них робочих мі сць специфічні умови їхньої праці. Для застосування даної технології учні повинні мати певні знання з комп’ютерної підготовки , тому спочатку дітей потрібно навчити основним програмним продуктам , які розроблені під операційну систему Windows,навчити їх користуватися навчально- методичними комплексами які б забезпечували розвиток учнів через навчання , просування в навчанні за власним графіком з урахуванням індивідуальних можливостей , здійснення неперервної освіти та самоосвіти. Таким комплексом є електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) , який включає : електронний навчальний посібник , відеокурс лекцій , практикуми з лабораторного моделювання , систему тестування , мережеву Web-версію курсу .Поскільки дітям з обмеженнями слуху властиві комунікативні обмеження , доступ до інформаційних технологій набуває особливо великого значення плюс враховуємо ,що в цих дітей візуальний канал сприйняття інформації займає центральне місце. Навчальний матеріал представляється у вигляді відеоматеріалів . Відеоматеріали та анімації корисні під час роботи. Дані матеріали супроводжуються гіперпосиланнями , які коментують окремі компоненти зображення .Широке використання гіпертекстової технології в ЕНМК ( графіки,схеми, таблиці і т.д.) сприяє розвитку системного представлення навчального матеріалу , дає можливість розміщати значну кількість ілюстрованого матеріалу, текстових пояснень , словника , що сприяє розвитку словникового запасу дітей –інвалідів Для навчання дітей з обмеженнями ефективне представлення нового навчального матеріалу можна використати програмно-технологічний навчальний комплекс «Інтерсмарт» , до складу якого входить інтерактивна дошка Smart Board Interaktive White ,програмне забезпечення спеціально створене для навчання , що дозволяє одночасно працювати з текстом , графічним зображенням ,відео й аудіо матеріалами. Керуванням процесом роботи з інтерактивною дошкою здійснюється за допомогою руху руки, сенсорною поверхнею дошки або мультимедійного планшету. При користуванні цим комплексом змінюється спосіб представлення інформації,оскільки мають бути легкодоступними аудіо та відео системи, проекційна апаратура, Інтернет. Стає нормою проведення певних видів занять у вигляді мультимедійної презентації. Також можна використати нові інформаційні технології, бездротові технології мобільного навчання,яке не залежить від місця знаходження учня - мобільне Internet навчання(«m-learning»). Мобільне навчання проводимо не лише з застосуванням мобільного телефону,але й на базі так званих кишенькових комп’ютерів,смартфонів , переносних комп’ютерів. Навчання з використанням мобільних телефонів відкриває додаткову можливість дітям з обмеженням отримувати консультації,навчальну інформацію та додаткову можливість спілкування з викладачем. Ефективність навчання за цією методикою здійснюється на підставі використання зорової та моторної пам’яті, що дозволяє побудувати вивчення нового матеріалу за індивідуальними особливостями учнів.

Основними засобами мобільно навчання є: • Інформаційні карти;

 • Електронні книги;

 • Довідники;

 • Словники;

 • Бази даних;

 • Системи тестування;

 • Програмні засоби;

 • Мультимедійні засоби;

 • Засоби обміну інформації.

Використання цифрових освітніх ресурсів в навчальному процесі передбачає високий рівень професіоналізму викладача, його інформаційних, аналітичних умінь при підготовці до уроку та організаційних і комунікативних підчас його реалізації. Для того, щоб справитись з цією роботою викладач повинен мати високу професійну майстерність, розвиток якої треба здійснювати через серію наукових методичних консультацій,заходів, в яких головним провідником викладача мають стати методичні служби, центри. Але зусилля не пропадуть дарма, бо використання ІТКТ в професійній освіті сприяє та впливає на розвиток інтелектуального потенціалу. Ці технології здатні формувати вміння самостійно одержувати знання, здійснювати інформаційно – навчальну дослідницьку діяльність , вміння здійснювати обробку інформації, що дозволяє підвищувати якість професійної підготовки фахівців, створює умови та формує навички здійснення навчання протягом усього життя, відкриває можливості для їх спілкування.

Трансформацію досвіду зарубіжної «інклюзивної » освіти в систему профтех освіти потрібно здійснювати в умовах інноваційного пошуку за науково методичної та психологічної підтримки. Для вирішення проблеми треба враховувати такі напрямки: соціальний захист дітей з особливими потребами, навчально – виховний та корекційно – реабілітаційний,науко –методичний ,матеріально – технічний напрямки.Шляхи реалізації.

Соціальний захист :

 • «Включати» в спільне навчання зі своїми здоровим ровесниками;

 • Розширити мережу логопедичних пунктів у професійно технічних навчених закладів відповідно до нормативних вимог і забезпечити їх навчально–дидактичним матеріалом по новітнім засобам корекційної роботи ;

 • Відкрити при навчальному закладі лікувально–реабілітаційні центри

 • Забезпечити соціально- медико- психологічний супровід дітей з особливими потребами в процесі їхньої інтеграціїПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка