Професійно-технічне училище №32 м. Харкова " Затверджую"Скачати 319.11 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір319.11 Kb.
ТипПротокол

Професійно-технічне училище №32 м. Харкова

" Затверджую"


Директор ПТУ-32

П.В.ПушкарьовПЛАНроботи методичної комісії слюсарних

та автотранспортних професій

на 2015 - 2016 навчальний рік

Розглянуто

на засіданні метод. комісії

Протокол №1 від__27.08.2015р__

Голова методичної комісії

____________Є. Г.Шипов


Єдина методична тема училища на 2015 – 2016 н. рік.

«Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально - виробничого процесу шляхом використання інформаційно - комунікативних технологій ».
Методична тема роботи комісії автотранспортних і слюсарних професій.

« Використання сучасних методичних прийомів навчання при викладанні предметів спеціального циклу та професійно-практичної підготовки, як чинник підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників ».
Склад методичної комісії .


з/п


ПІБ

ВНЗ,

Спеціал за дипл.Пед.стаж

Стаж роботи

в ПТНЗ


Рік атест.,

катего-


рія

КПК, рік,

дата


Індивідуальна методична тема

1

Сологуб Василь Іванович

УЗПІ ім. І. З. Соколова

32 р.

32 р.

12 р.

Харківжитлобуд 21.10.2014

Організація індивідуального навчання, як умова підвищення якості навичок та умінь в/н.

2

Щербініна

Ірина


Миколаївна

ХПІ

інженер


хімік-технолог

15р.

4 р.

2012 р.

Викладач ОП 06.2011

Впровадження інтерактивних методів, як чинник підвищення якості навчання на уроках ОП.

3

Павлов

Сергій


Євгенович

УІПА

Інженер-педагог11 р.

11 р.

Майстер

04.2008


10 роз.

Виклад.


ІІ категорія

Майстер, виклад.

УІПА


04.2008

Впровадження дослідницьких технологій на уроках в/н при вирішенні виробничих завдань.

4.

Самодєлов Петро

МиколайовичМТІІМП

Інженер-педагог27 р.

27р.

04.

2008 р.


12 роз.04.

2008 р.


УІПА

Використання комп’ютерних технологій при діагностуванні автомобіля для підвищення якості навчання.

5.

Яценко Сергій Миколайович

ХУМГ

Електричний транспорт2 міс..

2 міс.

Майстер

1.04.15


9 роз.


Майстер


Впровадження сучасних комп’ютерних програм з метою підвищення ефективності в/н.

6.

Шипов

Євген


Геннадійович

ХНАДУ

спеціаліст-механік

2009 р.


5 р.

5 р.


Впровадження сучасних технологій у викладанні спецдисциплін з використанням комп’ютерних технологій

7.

Хорошева Ольга

ОлексіївнаБІПТ

Технік-технол.36 р.

36 р.

04.

2011 р.


12 роз.

04. 2008 р.

Формування вмінь самостійної роботи, як один з методів підвищення ефективності навчання.

8.

Шишлевський

Юрій


Іванович

ХНАДУ

Інженер-механік7 р.

7 р.

Майстер-інструктор вод.

10 роз.


03.2009
Підвищення якості індивідуального навчання водінню автомобіля, використовуючи особистісну орієнтацію дидактичного та технічного забезпечення учнів.

9

Холодзинська Ольга

АнтонівнаІнженер будівельник ХІБІ 1988 р.

24 р.

24р.

Викладач І категорії 03.2010.

Викладач УІПА 02.2010.

Впровадження і використання комп’ютерних технологій, сучасного відеоматеріала в навчально-виховний процес на

Перспективний план роботи методичної комісії.


  1. Аналіз роботи методичної комісії за минулий рік.

Методична комісія автотранспортних та слюсарних професій охоплює 9 чоловік - це майстри в/н та викладачі спецдисциплін професійно-технічного циклу.

Робота методичної комісії була направлена на удосконалення навчального процесу у двох напрямках: удосконалення прийомів і методів навчання з метою активізації пізнавальної діяльності учнів та раціоналізації діяльності викладача і майстра в/н в результаті запровадження сучасних технологій, ІКТ, ППЗ.

За планом методичної комісії на 2014 - 2015 н/рік було здійснено:

• Розгляд і обговорення нових планів і програм з предметів професійно-технічного циклу за новими стандартами, згідно яких складені поурочно-тематичні плани; переліки навчально-виробничих робіт; плани уроків; робота кабінетів професійно-технічного циклу.

Згідно училищного графіку проведені відкриті уроки викладачами та майстрами в/н:

Павлов С. Є. - викладач спецтехнології підготував та провів урок на тему «Особливості ремонту трансмісії автомобіля ВАЗ-2109», як майстер в/н провів урок виробничого навчання на тему «Технічне обслуговування газорозподільного механізму автомобіля ВАЗ - 2101»;

Шипов Є. Г. - викладач спецтехнології підготував та провів урок на тему «Загальна будова та принцип дії гальмівного механізму механічного типу», як майстер в/н провів відкритий урок на обласному рівні з використанням сучасних інноваційних технологій та показав добру теоретичну і практичну підготовку учнів;

Хорошева О.О.майстер виробничого навчання провела відкритий урок на тему «Розбирання та складання КШМ».

Щербініна І.М. - викладач з охорони підготувала та провела урок на тему «Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві»;

Шмаков В.С. - викладач спецтехнології підготував та провів урок на тему «Приводи ГРМ, види приводів, тепловий зазор;

Шипов Є.Г. - викладач будови та експлуатації вантажних автомобілів підготував та провів урок на тему «Призначення та будова системи мащення»;

В лютому 2015 року був проведений внутрішньоучилищний конкурс фахової майстерності з професії «Водій автотранспортних засобів (категорії С)» серед учнів. Переможець внутрішньоучилищного конкурсу, учень гр. 4 Мартьянов В. В. був направлений на обласний конкурс фахової майстерності з професії «Водій автотранспортних засобів (категорії С)» і посів 12 місце серед учнів ПТНЗ області, який проходив 21 квітня 2015 року. Підготували учня Шишлевський Ю. І, викладач Шипов Є.Г. Дидактичне забезпечення конкурсу підготував Шишлевський Ю. І., зайнявши 2 місце серед учнів ПТНЗ області.

Протягом року члени МК не проходили чергових курсів підвищення кваліфікації.

На обласну виставку-конкурс дидактичних матеріалів підготував документацію і дидактичну папку за темою: «Проїзд перехресть» викладач ПДР Шишлевський Ю. І., зайнявши 2 місце серед учнів ПТНЗ області..

У виставках і конкурсах виробів технічної творчості прийняли активну участь учні і співробітники училища, майстри в/н Павлов С.Є, Шипов Є. Г.. Були виготовлені макети, механізми, творчі роботи.

Проведені предметні тижні та позакласні заходи з питань виховання учнів: «Охорона праці», «Автосправа», «Безпека руху».

Учнями гуртка мотолюбителів, який очолює Павлов С.Є. продовжувалась робота по вдосконаленню саморобного мотоциклу.

За звітній період членами комісії були створені методичні розробки, доповіді, реферати. На засіданнях МК проводився аналіз відкритих уроків, обмін передовим досвідом, організації проведення виставок дидактичних матеріалів під назвою «Я атестуюсь».

1.1. Основні завдання методичної комісії

на 2014/2015 навчальний рік.
1.Вивчення основних положень нормативних документів загально - освітньої і професійно-технічної освіти.

2. Забезпечення методичного та інформаційного супроводу навчально-виховного процесу, організація методичної роботи викладачів училища.

3. Проведення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів з предметів професійно-технічного циклу, розробка заходів, щодо підвищення якості навчального процесу.

4. Вивчення позитивного педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій.

5. Проведення діагностичного обстеження професійної компетентності педагогічних працівників.

6. Організація адресної допомоги молодим викладачам, підвищення фахової майстерності членами методичної комісії.

7. Удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів професійно-технічного циклу слюсарних та автотранспортних професій.

8. Організація роботи, щодо виявлення обдарованої молоді, проведення училищних олімпіад, підготовка учнів училища для обласних олімпіада та конкурсах.
1.2. Проблеми, над якими працює методична комісія.


  • Шляхи ліквідації прогалин в знаннях учнів і попередження відставання в навчанні.

  • Шляхи і методи розвитку мислення високого рівня.

  • Удосконалення способів закріплення і поглиблення знань.

  • Ефективність застосування сучасних ТЗН, ППЗ на уроках теоретичного і виробничого навчання тощо.


2.Робота з вивчення нормативно-програмної документації, інструктивних матеріалів.

з/п

Найменування заходу

Відпові-

дальні

Термін

викон.

Відміт.

про

викон.

Прим.

1.

Вивчити роботу програмну документацію, проаналізувати і скоригувати її.

Виклад.

майстри


в/н

вересень2.

Вивчити нормативну документацію, інструктивні листи і розробити заходи по їх реалізації.

Голова

МК

Шипов Є.Г.вересень3.

Забезпечити взаємозв’язок професійної і загальноосвітньої підготовки, внести відповідні корективи до поурочно – тематичних планів і програм.

Виклада-

чі,


майстри

в/н


вересень4.

Вивчати і запроваджувати в навчальний процес нові педагогічні технології, аналізувати результати цієї роботи.

Викладачі,

майстри


в/н

протягом

року
5.

Проводити моніторинг навчальних досягнень учнів.

Викладачі,

майстри


в/н

За 1 семестр6.

Проводити роботу з комплексно – методичного

забезпечення предметів спец технології автотранспортних професій, розробити методичні рекомендації з ефектом застосування дидактичних засобівГолова МК

Шипов Є.Г.протягом

року
7.

Аналізувати результати внутрішнього контролю, розробляти пропозиції з поліпшення викладання предметів професійного циклу.

Голова МК

Шипов Є.Г.протягом

року
8.

Організувати взаємне відвідування уроків, проведення відкритих уроків, їх обговорення, організувати наставництво.

Голова МК

Шипов Є.Г.

викладачі,

майстрив/нпротягом

року
9.

Організувати і провести предметні тижні і олімпіади.

Голова МК

Шипов Є.Г.

викладачі


лютий,

березень

3. Робота з підвищення якості навчально-виховного процесу, рівня навчальних досягнень учнів.


з/п

Найменування заходу

Відпові-

дальні

Термін

викон.

Відміт.

про

викон.

Прим.

1.

Вивчення передового педагогічного досвіду майстрів в/н і викладачів училища і області, новин літератури та техніки.

Викладачі,

майстри в/н

Голова МК


протягом

року
2.

Участь в роботі семінарів передового досвіду, науково – практичних конференцій, педагогічних читань.

Голова МК

Шипов Є.Г.

викладачі,

майстри в/нпротягом

року
3.

Робота за планом самоосвіти, індивідуальним планом методичної роботи.

Викладачі,

майстри в/н
протягом

року
4.

Складання методичних розробок, рекомендацій, рефератів, доповідей, повідомлень.

Викладачі,

майстри в/нпротягом

року
5.

Проведення відкритих уроків, взаємовідвідування уроків.

Викладачі,

майстри в/н

Голова МК


протягом

року
6.

Проведення індивідуальних консультацій для молодих викладачів.

Голова МК

Шипов Є.Г.протягом

року
7.

Курсове підвищення кваліфікації за графіком.

Методист,

Зам. дир.

з НВР


Згідно за

графіком
8.

Підготовка до атестації педагогічних працівників.

Методист,

атистуючі

працівники


Згідно за

графіком
9.

Вивчення матеріалів про позитивний педагогічний досвід, інноваційні технології, підвищення рівня особистої інформаційної культури.

Голова МК

викладачі,

майстри в/н


протягом

року

4 Вивчення, узагальнення і впровадження ППД, сучасних технологій навчання і виховання.
Удосконалення і підвищення педагогічної майстерності педпрацівників проводити за такими напрямками:з/п

Найменування заходу

Відпові-

дальні

Термін

викон.

Відміт.

про

викон.

Прим.

1.

Організувати колективне вивчення методу викладання автосправи викладача спец. дисциплін Шипова Є.Г. з питань використання аудіо – відео техніки на уроках ПДД, ОКБР, будови вантажного автомобіля.

Організувати колективне вивчення методу викладання на уроках спец технології та креслення викладачів Павлова С. Є. та Холодзинської О.А. з питань використання комп’ютера.Викладач

Шипов Є.Г. Викладачі Павлов

С. Є.

Холодзинська О.А.12.20122.

Провести тиждень відкритих уроків членами МК з взаємовідвідуванням з детальним обговоренням на засіданні МК.

Голова МК

викладачі,

майстри в/н


протя -гом року3.

Скласти картотеку передового педагогічного досвіду.

Голова МК

по результатам

року
4.

Відвідування інших ПТНЗ з метою ознайомлення з ППД.

Викладачі,

майстри в/нпротя –гом року5.

Участь в роботі обласних шкіл передового досвіду.

Викладачі,

майстри в/нпротя –гом

року
6.

Колективне складання і обговорення методичних розробок.

Викладачі,

майстри в/нпротя –гом

року
7.

Аналіз ефективності нових методів і прийомів роботи з учнями.

Викладачі,

майстри в/н, Голова МКпо результатам

пів річчя5. Складання методичних розробок, доповідей, рефератів.


з/п

Найменування заходу

Відпові-

дальні

Термін

викон.

Відміт.

про

викон.

Прим.

1.

Методична розробка теми «Загальна будова та принцип дії рульового механізму механічного типу».

Методична розробка теми «Гальмова система. Розбирання, складання гальмових приладів»Викладач

Павлов С.Є.


Майстер в/н

Павлов С.Є.2.

Методична розробка лабораторно-практичної роботи «Ознайомлення з особливостями ремонту трансмісії автомобіля»

Методична розробка уроку виробничого навчання за темою: «Технічне обслуговування газорозподільного механізму»Викладач

Шипов Є. Г.

Майстер в/н

Шипов Є. Г.

3.

Методична розробка теми «Будова та правила користування мікрометричними інструментами».

Викладач

Хорошева О.О.
4.

Методична розробка теми «Проведення практичної роботи на нерегульованих перехрестях» .

Викладач

Шипов Є.Г..
5.

Методична розробка теми

Викладач

Щербініна І.М.
6.

Методична розробка теми «Приводи ГРМ, види приводів, тепловий зазор» .

Методична розробка уроку виробничого навчання за темою: «Розбирання та збирання гальмівного механізму»Викладач

Шипов Є.Г.


Майстер в/н

Яценко С. М.

7.

Методична розробка теми «Навчання учнів правилам водіння по малому колу» .

Майстер-інструктор

Шишлевський Ю. І .
8.

Методична розробка теми «Відпрацювання вправ на тренажерах» .

Майстер-інструктор

Шишлевський Ю.І.
9.

Методична розробка теми «Ремонт гальмової системи автомобіля ЗІЛ -130» .

Майстре в/н

Яценко С. М.

10.

Методична розробка теми «Призначення та будова системи охолодження».

Викладач

Шипов Є.Г.


Підготувати доповіді:


з/п

Найменування заходу

Відпові-

дальні

Термін

викон.

Відміт.

про

викон.

Прим.

1.

Доповідь: «Алгоритм дії педагога та учня щодо написання письмової екзаменаційної роботи, виготовлення макетів».

Викладач

Шипов Є.Г.
2.

Доповідь:

«Захист навколишнього середовища, при виробництві автомобілів»
Щербініна І.М.


3.

Доповідь: «Використання

комп’ютера при вимірюванні деталей мікрометром» .Викладач

Хорошева


О.О.


4.

Доповідь: «Взаємозв’язок технічного креслення з математикою» .

Викладач

Яценко С. М.

5.

Доповідь: «Кружок технічної творчості-як фактор виховання учнів»

Викладач

Павлов


С.Є.
Підготувати реферати:


з/п

Найменування заходу

Відпові-

дальні

Термін

викон.

Відміт.

про

викон.

Прим.

1.

Реферат: «Ремонт головної передачі».

Павлов С.Є.


2.

Реферат: «Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища»

Щербініна І.М.


3.

Реферат: «Система мащення ВАЗ - 2109» .

Шипов Є.Г.


4.

Реферат: «ТО та ремонт КПП ЗАЗ – 1102 Таврия»Яценко С. М.
6. Організація відкритих уроків, взаємовідвідування уроків.
Відкриті уроки проводяться з метою ознайомлення педколективу з ефективним використанням традиційних методів навчання і досягнутими при цьому результатами, а також демонстрації нових раціональних методів проведення окремих елементів уроків використаних викладачем або майстром для їх популяризації.


Проведення відкритих уроків.

ПІБ
Методична мета уроку

Термін

Викладач

Шипов Є.Г..

Майстер в/н

Яценко С. М.
Впровадження сучасних педагогічних програмних засобів на уроці з теми: «Ознайомлення з особливостями ремонту трансмісії»

«Використання автомобіля ТАВРІЯ 1102 при технічному обслуговування газорозподільного механізму»

Січень-лютий

2016 р.

Листопад

2015 р.

Викладач

Павлов С.Є.

Майстер в/н

Павлов Є.С.

Використання міжпредметних зв’язків на уроці спецтехнології з теми: «Загальна будова та принцип дії рульового механізму механічного типу»

«Виховання індивідуальної відповідальності при ремонті систем відповідальних за безпеку дорожнього руху»

Березень 2016 р.

Майстер в/н

Хорошева О.О.

Реалізація індивідуальної активності учнів при виконанні лабораторної роботи з теми «Розбирання та складання ГРМ»

Листопад 2015 р.

Викладач

Щербініна І.М.

Впровадження інтерактивного імітаційного метода при вивченні теми уроку: «Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві».


Грудень 2015 р.

Викладач

Шишлевський Ю.І.

Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі на уроці по темі: “Переїзд складних нерегульованих перехресть”

Грудень 2015

Викладач

Шипов Є.Г.


Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі на уроці по темі: «Приводи ГРМ, види приводів, тепловий зазор.»


Листопад 2015 р.

Майстер в/н

Самодєлов П.М.

Організація фронтальної форми навчання на уроках виробничого навчання з теми “Ремонт гальмової системи автомобіля ЗІЛ-130»

Березень 2016

Викладач

Шипов Є.Г.

Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі на уроці по темі «Призначення та будова кривошипно-шатунного механізму».

Жовтень 2015 р


7. Позакласна робота з предметів циклу.


№ з/п

Назва заходу

Термін викон.

Відм. про викон.

1

Розробка завдань для проведення училищних олімпіад з предметів:

- Щербініна І.М.предмет «Охорона праці»;

- Холодзинська О.А. предмет «Технічне креслення»;

- Шипов Є.Г. предмет «Будова автомобіля»березень
2

Анкетування учнів перехідного контингенту з метою виявлення обдарованих дітей.

січень
3

Складання програми індивідуальної підготовки до олімпіад.

лютий
4

Розробка сценаріїв предметних тижнів.

січень

лютий

5

Участь у конкурсах, вечорах пам’яті , святкових заходах.

протягом року
6

Проведення індивідуальних занять з учнями, які встигають на першому рівні з предметів професійно – технічного циклу.

протягом року
7

Систематичні заняття в кружках технічної творчості. Викладачі-майстри в/н Шипов Є.Г., Павлов С.Є.

протягом року

План проведення засідань методичної комісії.


Місяць

Зміст роботи

Відповідальний

Відмітка про виконання

вересень

1. Вивчення змісту навчальних планів і програм, ознайомлення з інструктивно-методичними листами,розробка заходів з їх реалізації.

2. Обговорення плану роботи методкомісії на 2015-2016 н/р.

3. Обговорення результатів моніторингу навчальних досягнень учнів за минулий н/р, заходи з ліквідації заборгованості.

4. Затвердження запланованих тем відкритих уроків викладачів та майстрів в/ н.

5. Обговорення методичних тем членів МК.


Голова МК

ЧлениМК


виконано

жовтень

1.Обговорення підсумків проведення поетапної атестації у гр. 4/2 майстер в/н Хорошева О.О..

2.Розгляд методичного і МТЗ щодо проведення відкритих уроків викладачем Шиповим Є. Г. та майстром в/н Павлов С. Є..

3.Обговорення напрямків роботи по укріпленню МТБ кожному члену МК у своїх кабінетах та дільницях.

4.Аналіз і обговорення відкритого уроку викладача Шипова Є.Г. – спец технологія. .ГоловаМК

Члени МК


виконано

листопад

1.Аналіз і обговорення відкритих уроків викладача Шипов Є. Г. з спец технології.

2.Огляд методичної літератури і консультації внов прийнятому майстру в/н Яценко С. М.

3.Розгляд текстів директорських КР; викладачі : С.А, Холодзинська О.А., Павлов С. Є.. – спец предмети.

4.Доповідь викладача Шипов Є. Г. щодо підготовки до обласного семінару з фахової майстерності.Голова МК

Члени МК


бібліотекар

виконано

грудень

1.Розглядання текстів переліків тем дипломних робіт гр..4/2, викладач Шипов Є.Г., переліку пробних кваліфікаційних робіт гр..4/2, майстер в/н Хорошева О. О.

2.Аналіз обговорення відкритого уроку майстра в/н Павлова С.Є. у рамках проведення обласного семінару в ПТУ – 32.

3.Аналіз директорських КР в випускних групах: 4/2, 37, 4.

4.Розгляд завдань щодо підготовки дидактичного та МТ забезпечення загально училищного конкурсу фахової майстерності з професії «Слюсар з ремонту автомобілів»Голова МК

Члени МК


виконано

січень

1. Аналіз відкритих уроків, проведених за графіком

2. Розгляд пакету завдань для дипломного проектування. Виявлення стану успішності випускних груп до здачі екзаменів.

3. Розгляд пакету завдань для поетапної атестації учнів, що навчаються за стандартами.

4.Аналіз успішності учні за перше півріччя та шляхи усунення заборгованостей.
Голова МК

Члени МК


Кл. керівники груп.

виконано

лютий


1. Організація роботи по забезпеченню між-предметних зв’язка, взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.

2. Робота з невстигаючими учнями.

3. Обговорення моніторингу результатів проведення училищних олімпіад.


Голова МК

Члени МК

Запрошені викладачі загально-освітних предметів

березень

1. Заслухати звіт про роботу над своєю методичною темою майстрів в/н Павлов С Є., Хорошеву О.О.

2. Організація роботи з розвитку технічної творчості учнів у процесі навчання.

3. Про підсумки роботи з самоосвіти.

4. Про профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл.Голова МК

Члени МК

квітень

1. Методика проведення практичних та лабораторних робіт.

2. Заслухати звіт про роботу над своєю методичною темою викладачів Шипова Є. Г. , Павлова С.Є.

3. Організація і проведення « Тиждень охорони праці».


Голова МК

Члени МК


запрошений

Інженер ОП


Щербініна І.М.


травень

1. Заслухати членів МК про готовність до дня «Відкритих дверей » з метою профорієнтаційної роботи.

2. Обговорення і розгляд переліків пробних кваліфікаційних робіт та комплексних кваліфікаційних завдань за професіями для учнів випускних груп.

3. Підготовка планування плану роботи МК на наступний навчальний рік.


ГоловаМК

Члени МК

червень

1. Підведення попередніх підсумків роботи МК та планування роботи до нового начального року.

2.Звіт членів МК випускних груп про проведення пробних кваліфікаційних робіт на підприємствах.

3. Організація і проведення кваліфікаційних випускних екзаменів.

4. Підготовка до педагогічних читань, конференцій.Голова МК

Члени МК

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тема. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті Розгляд питань
2013 -> Робоча програма навчальної дисципліни пп права людини у сфері кримінальної юстиції
2013 -> Реферат обов’язково повинен мати такі структурні частини : Титульна сторінка; Зміст; Основна частина
2013 -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
2013 -> Локальні релігії

Скачати 319.11 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка