Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка20/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
#708
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   65

місцях, інструментальному складі, розміри оборотного фонду для

інструментально-роздаткових комор. Здійснює оперативний контроль

за виконанням інструментальним цехом виробничої програми,

додержанням постачальниками умов договірних зобов'язань (строків

поставок, номенклатури, якості інструменту і оснастки), виконанням

заявок на інструмент, напівфабрикати і матеріали для

інструментального виробництва. Бере участь у підготуванні

рекламацій у разі поставок недоброякісного інструменту. Аналізує

причини передчасного спрацювання та поломок, підвищених витрат

інструменту, умови його експлуатації. Розроблює пропозиції щодо

вдосконалення конструкцій інструменту, підвищення його якості,

стійкості, ремонтоздатності, економії матеріалів, що

використовуються в процесі виготовлення інструменту, оснастки.

Визначає економічну ефективність від застосування або заміни того

чи іншого інструменту. Розглядає і готує висновки на

раціоналізаторські пропозиції, які стосуються вдосконалювання

інструменту та оснастки, а також їх експлуатації.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з організації

інструментального забезпечення виробництва; перспективи технічного

розвитку підприємства; організацію і технологію інструментального

виробництва; правила експлуатації і зберігання інструменту і

технологічної оснастки; технологічне устаткування інструментальних

цехів і принципи його роботи; номенклатуру інструменту і

технологічної оснастки, які застосовуються на підприємстві;

технічні вимоги до інструменту і технологічної оснастки,

матеріали, використані для їх виготовлення; чинні в галузі і на

підприємстві стандарти і технічні умови; норми витрат і запасів

інструменту і технологічної оснастки; керівні матеріали з

розроблення та оформлення технічної документації; порядок

визначення потреби підрозділів підприємства в інструменті і

технологічній оснастці, планування їх виготовлення, складання

замовлень на покупний інструмент, оформлення договорів з

постачальниками; досвід передових вітчизняних і зарубіжних

підприємств у галузі технології виготовлення, ремонту і

відновлення спрацьованого інструменту; основи економіки,

організації праці виробництва та управління; основи трудового

законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з інструменту: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією інженера з інструменту I категорії - не менше

2 років.


Інженер з інструменту I категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією інженера з інструменту II категорії - не менше 2 років.

Інженер з інструменту II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією інженера з інструменту - не менше 1 року.

Інженер з інструменту: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
18. ІНЖЕНЕР З КОМПЛЕКТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ
Завдання та обов'язки. Виконує роботи із забезпечення

устаткуванням і комплектуючими виробами капітального будівництва і

ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства. Перевіряє

правильність визначення в заявках підрозділів підприємства потреб

в устаткуванні і комплектуючих виробах і на їх основі, а також

відповідно до титульних списків і проектної документації, складає

зведені замовлення з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

Розроблює графіки поставок устаткування за встановленими строками

завершення будівельно-монтажних робіт. Готує проекти договорів з

постачальниками, замовлень на виготовлення нестандартизованого

устаткування, матеріали для погодження спільно з проектними

організаціями технічних умов на їх виконання. Здійснює контроль за

виконанням планів матеріально-технічного забезпечення

підприємства, за додержанням постачальниками встановлених графіків

поставок, якості і комплектності устаткування. Складає акти, веде

переписку по претензіях у разі порушення постачальниками

договірних зобов'язань, узгоджує зміни строків поставок, заміну

устаткування і комплектуючих виробів. Контролює правильність

кількісного та якісного приймання устаткування і комплектуючих

виробів, їх складування, консервації, своєчасність передавання

будівельно-монтажним організаціям і підрозділам підприємства.

Проводить роботу з виявлення понаднормативних запасів устаткування

і комплектуючих виробів, невстановленого і невикористаного

устаткування, вносить пропозиції щодо його реалізації. Готує дані,

необхідні для складання звітності про виконання плану

матеріально-технічного забезпечення підприємства.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні і

нормативні матеріали з матеріально-технічного забезпечення;

перспективи технічного розвитку підприємства; організацію

матеріально-технічного забезпечення підприємства; номенклатуру

необхідного підприємству устаткування і комплектуючих виробів;

технічні характеристики, конструктивні особливості устаткування,

комплектуючих виробів; порядок обґрунтування потреб і складання

замовлень на устаткування і комплектуючі вироби, укладення

договорів з постачальниками; основи технології виробництва; основи

економіки організації праці, виробництва і управління; основи

трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з комплектації устаткування: повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж

роботи за професією інженера з комплектації устаткування I

категорії - не менше 2 років.

Інженер з комплектації устаткування I категорії: повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

майстра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією інженера з комплектації устаткування II категорії - не

менше 2 років.

Інженер з комплектації устаткування II категорії: повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи

за професією інженера з комплектації устаткування - не менше

1 року.

Інженер з комплектації устаткування: повна вища освітавідповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу

роботи.
19. ІНЖЕНЕР З МЕТРОЛОГІЇ


Завдання та обов'язки. Виконує роботу з метрологічного

забезпечення розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації

продукції, що випускається підприємством, спрямоване і неухильне

підвищення її якості. Бере участь у підготовці проектів

перспективних і річних планів упровадження нової вимірювальної

техніки, пропозицій до галузевих планів метрологічного

забезпечення виробництва і до планів організаційно-технічних

заходів з удосконалення метрологічного забезпечення, засобів і

методів вимірювання, підготовці і реалізації заходів з підвищення

якості та конкурентоспроможності продукції, її відповідності

вимогам міжнародних стандартів. Складає локальні перевірочні схеми

з видів вимірювання, встановлює періодичність повірок засобів

вимірювання і розроблює календарні графіки їх проведення. Здійснює

метрологічну експертизу конструкторської і технологічної

документації, яка розроблюється на підприємстві та надходить з

інших підприємств (організацій), метрологічну атестацію засобів

вимірювань, які не стандартизовано. Проводить роботу з вибору

засобів і методів вимірювань, розробляє методики їх виконання.

Бере участь у підготовці технічних завдань на проектування і в

розробленні засобів вимірювання спеціального призначення, в

підготовці до державної атестації та сертифікації продукції, що

випускається підприємством, в проведенні випробувань нових видів

продукції, а також у аналізі причин порушення технологічних

режимів, браку продукції, непродуктивних витрат сировини,

матеріалів, енергії та інших втрат у виробництві, пов'язаних зі

станом засобів вимірювань, контролю і випробувань. Здійснює

повірку складних засобів вимірювань, технологічного устаткування

на відповідність установленим нормам точності, проведення складних

вимірювань у ході технологічних процесів і випробувань продукції,

а також вимірювань, пов'язаних з вирішенням розбіжностей між

підрозділами підприємства з питань оцінки точності і вибору

засобів і методів вимірювань, готує висновки за результатами таких

вимірювань. Бере участь у впровадженні державних і галузевих

стандартів, стандартів підприємства та інших нормативних

документів, які регламентують точність вимірювань. Виконує

розрахунки економічної ефективності впровадження нових засобів

вимірювань. Визначає потреби підрозділів підприємства в засобах

вимірювань, складає зведені заявки на їх придбання. Здійснює

обов'язковий контроль за станом і правильністю монтування,

встановлення і застосування засобів вимірювань, технічне приймання

вимірювальних засобів, які надходять на підприємство. Вивчає

передовий вітчизняний і світовий досвід метрологічного

забезпечення виробництва. Бере участь у розробленні і погодженні

стандартів та інших нормативних документів з питань метрології.

Складає звіти з виконання планів метрологічного забезпечення

виробництва.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з метрологічного забезпечення

виробництва; стандарти та інші нормативні документи з

метрологічної атестації продукції, експлуатації, ремонту,

налагодження, перевірки, юстирування і збереження засобів

вимірювань; технічні вимоги до продукції, що випускається

підприємством, технологію її виробництва, технічні характеристики,

конструктивні особливості, призначення і принципи роботи засобів

вимірювань, технологію їх ремонту; методи виконання вимірювань;

порядок державної атестації продукції; передовий вітчизняний і

світовий досвід у галузі метрологічного контролю і забезпечення

виробництва; методи визначення економічної ефективності

впровадження нових засобів вимірювань; основи економіки,

організації виробництва та управління; основи трудового

законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з метрології: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією метролога I категорії - не менше 2 років.

Інженер з метрології I категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для

магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією метролога II категорії - не менше 2 років.

Інженер з метрології II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією метролога - не менше 1 року.

Інженер з метрології: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


20. ІНЖЕНЕР З МЕХАНІЗАЦІЇ

ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ


Завдання та обов'язки. Здійснює роботи з впровадження

комплексної механізації та автоматизації, які сприяють підвищенню

технічного рівня виробництва, продуктивності праці, зниженню

собівартості, поліпшенню якості та збільшенню випуску продукції,

забезпеченню сприятливих умов праці, її безпеки. Вивчає виробничі

процеси з метою визначення дільниць, основних і допоміжних робіт

та операцій, які підлягають механізації та автоматизації,

проводить патентні дослідження і визначає показники технічного

рівня проектованих об'єктів техніки і технології. Бере участь у

складанні перспективних і поточних планів механізації та

автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт,

підйомно-транспортних, навантажувально-розвантажувальних і

складських операцій, у підготовці заходів з реконструкції і

технічного переозброєння підприємства, скорочення витрат важкої

ручної праці. Готує технічні завдання на створення засобів

механізації та автоматизації і техніко-економічні обґрунтування

розроблюваних конструкцій. Готує матеріали для укладення договорів

зі спеціалізованими організаціями на проведення дослідницьких,

проектних і дослідно-конструкторських робіт, а також виготовлення

і ремонт засобів механізації та автоматизації, розробляє і

погоджує графіки виконання робіт, забезпечує необхідними

технічними даними і матеріалами. Бере участь у розгляді ескізних і

технічних проектів, робочих креслень, що розроблюються відповідно

до замовлень підприємства, а також у роботах з монтажу,

випробувань, налагодження та здавання в експлуатацію засобів

механізації та автоматизації, здійснює контроль за правильним їх

веденням. Виконує розрахунки ефективності заходів з механізації та

автоматизації виробництва, складає заявки на необхідне

устаткування. Бере участь у розгляді технічної документації,

пов'язаної з проектуванням засобів механізації та автоматизації

виробництва об'єктів, які наново будуються, у розробленні більш

досконалих конструкцій захисно-огороджувальної техніки і

герметизації шкідливих процесів виробництва. Аналізує ефективність

застосовуваних засобів механізації та автоматизації, показники їх

використовування, готує пропозиції з усунення виявлених недоліків,

зміни конструкцій або окремих складальних одиниць на більш

досконалі. Вживає заходів щодо забезпечення надійності та

безперервної роботи засобів механізації та автоматизації.

Контролює діяльність підрозділів підприємства, які здійснюють

механізацію та автоматизацію виробничих процесів, стежить за

відповідністю впроваджених засобів сучасному рівню розвитку

техніки. Проводить інструктаж і надає допомогу робітникам під час

освоєння ними нових конструкцій засобів механізації та

автоматизації, організує роботу з підвищення їх технічних знань.

Бере участь у розробленні інструкцій з експлуатації та ремонту

устаткування, безпечного ведення робіт під час обслуговування

засобів механізації та автоматизації, іншої технічної

документації, у складанні заявок на винаходи і промислові зразки.

Здійснює контроль за правильною експлуатацією машин, механізмів та

іншого устаткування, які реконструюються і модернізуються,

додержанням технологічних процесів виробництва. Бере участь у

розгляді раціоналізаторських пропозицій і винаходів, вивченні і

розповсюдженні передового досвіду, раціональних прийомів та

методів праці, веде пропаганду нових досягнень у сфері механізації

та автоматизації виробничих процесів. Складає звіти про виконані

роботи.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з питань механізації та

автоматизації виробництва; перспективи технічного розвитку

підприємства; виробничу та організаційну структуру підприємства;

конструкторські особливості і призначення засобів механізації та

автоматизації, правила їх експлуатації, порядок і методи

планування робіт з механізації та автоматизації виробництва;

основні вимоги до розроблюваних конструкцій; технологію

виробництва продукції підприємства; порядок і методи проведення

патентних досліджень; порядок розроблення та оформлення технічної

документації; методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки і

технології; основні вимоги організації праці під час проектування

і конструювання; порядок укладення договорів зі сторонніми

організаціями; основи технічної естетики і художнього

конструювання; засоби обчислювальної техніки, комунікації та

зв'язку; методи визначення економічної ефективності впровадження

засобів механізації та автоматизації виробництва; передовий

вітчизняний та світовий досвід у сфері механізації та

автоматизації виробничих процесів; основи економіки, організації

праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих

процесів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з

механізації та автоматизації виробничих процесів I категорії - не

менше 2 років.

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів

I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи

спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з механізації та

автоматизації виробничих процесів II категорії - не менше 2 років.

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів

II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з механізації та

автоматизації виробничих процесів - не менше 1 року.

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без

вимог до стажу роботи.
21. ІНЖЕНЕР З НАЛАГОДЖЕННЯ Й ВИПРОБУВАНЬ
Завдання та обов'язки. Організовує та виконує роботу з

налагодження й випробувань усіх видів устаткування відповідно до

методичних, нормативних та інших керівних матеріалів з організації

пусконалагоджувальних робіт, забезпечує його своєчасне введення в

експлуатацію. Складає програми і графіки проведення

пусконалагоджувальних робіт і випробувань, узгоджує їх із

замовниками. Здійснює підготовку до роботи засобів вимірювань і

апаратури, виконує метрологічний контроль. Організовує роботу

персоналу і забезпечує раціональне витрачання сировини і

матеріалів, необхідних для введення обладнання і систем в

експлуатацію і забезпечення ходу технологічного процесу в період

пусконалагоджувальних робіт. Контролює якість ведення робіт,

вносить необхідні корективи у способи і методи налагодження з

метою досягнення необхідних параметрів і характеристик роботи

устаткування і систем, проводить їх регулювання. Аналізує дані

вимірювань параметрів роботи, виконує необхідні розрахунки і готує

висновки про придатність до експлуатації окремих деталей, вузлів,

механізмів, систем, виявляє причини їх несправності. Здійснює

контроль за діяльністю підрозділів підприємства з усунення

дефектів устаткування, виявлених під час виконання

пусконалагоджувальних робіт. Розробляє заходи, спрямовані на

удосконалення організації налагодження й випробувань устаткування,

підвищення його надійності і економічності, зниження

трудомісткості робіт, підвищення якості пусконалагоджувальних

робіт на основі впровадження сучасної техніки і технології,

забезпечує їх виконання. Веде технічну документацію під час

монтажу, налагодження й випробувань устаткування, бере участь у

прийманні устаткування в експлуатацію, оформленні

приймально-здавальної документації, розслідуванні аварій, браку в

роботі, пошкодженні устаткування і розробленні заходів,

спрямованих на їх запобігання. Інструктує експлуатаційний персонал

з правил експлуатації налагоджуваного устаткування і систем.

Сприяє впровадженню досягнень вітчизняної і світової науки,

техніки і передового досвіду виконання пусконалагоджувальних

робіт. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і

винаходів, які стосуються вдосконалення конструкції устаткування,

організації робіт з налагодження й випробувань, надає

раціоналізаторам і винахідникам практичну допомогу і вживає

заходів щодо розповсюдження передового досвіду організації робіт з

налагодження й випробувань. Керує працівниками, які беруть участь

у проведенні пусконалагоджувальних робіт і забезпечує додержання

вимог з охорони праці відповідно до виду виконуваних робіт.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з організації

пусконалагоджувальних робіт; перспективи технічного розвитку

підприємства; основні технологічні процеси виробництва продукції

підприємства, технічні характеристики, конструктивні особливості,

призначення і режими роботи устаткування підприємства, правила

його технічної експлуатації; методи монтажу, регулювання і

налагодження устаткування; контрольні засоби, прилади і пристрої,

застосовувані під час перевірки, налагодження й випробувань

обслуговуваного устаткування; порядок і методи планування

монтажних, налагоджувальних і випробувальних робіт, організацію

монтажних, налагоджувальних і ремонтних робіт, проведення

випробувань і технічного обслуговування устаткування; передовий

вітчизняний і світовий досвід у галузі проведення

пусконалагоджувальних робіт; порядок складання кошторисів на

проведення робіт, замовлень на устаткування, матеріали, запасні

частини, вимірювальні інструменти і прилади; порядок розроблення

та оформлення технічної документації; основи економіки,

організації праці, виробництва та управління; основи трудового

законодавства.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з налагодження й випробувань: повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж

роботи за професією інженера з налагодження й випробувань

I категорії - не менше 2 років.

Інженер з налагодження й випробувань I категорії: повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж

роботи за професією інженера з налагодження й випробувань

II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не

менше 3 років.

Інженер з налагодження й випробувань II категорії: повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр); для

магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією інженера з налагодження й випробувань - не менше

2 років.


Інженер з налагодження й випробувань III категорії: повна

вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж

роботи за професією інженера з налагодження й випробувань - не

менше 1 року.

Інженер з налагодження й випробувань: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу

роботи.
22. ІНЖЕНЕР З НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Завдання та обов'язки. Вивчає потреби працівників

підприємства в науково-технічній та економічній інформації і

здійснює з використанням нових інформаційних технологій

довідково-інформаційне забезпечення їх матеріалами про вітчизняні

і світові досягнення науки, техніки і передового виробничого

досвіду з метою підвищення науково-технічних і економічних знань

працівників, створення зовнішнього та внутрішнього інформаційного

середовища підприємства, що дозволяє підприємству адаптуватися до

ринкових умов. Бере участь у вирішенні задач маркетингу продукції


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка