Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка27/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   65

органам статистичної, науково-технічної та іншої інформації про

реалізацію в галузі, регіоні, організації (установі), на

підприємстві діяльності з управління якістю продукції, її

стандартизації та сертифікації. Здійснює керівництво робочою

групою з питань управління якістю, стандартизації та сертифікації

продукції. Подає керівництву пропозиції про заохочення

працівників, які відзначилися, про накладання дисциплінарних

стягнень на порушників трудової дисципліни. Забезпечує підвищення

кваліфікації підлеглих працівників.
Повинен знати: законодавчі акти, постанови, розпорядження,

накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з

управління якістю продукції, порядку розроблення, оформлення,

затвердження і впровадження стандартів та інших документів із

стандартизації, порядку сертифікації продукції; міжнародні

стандарти відповідної сфери діяльності (ISO 9000; 10006; 10014/1;

ISO/IEC 12207/1995 тощо); систему державного нагляду, міжвідомчого

і відомчого контролю за якістю продукції; державну систему

стандартизації і системи конструкторської та технологічної

підготовки виробництва; відповідні галузеві стандарти; методи

оцінки якості та методи контролю якості; методи планування

підвищення якості продукції; показники підвищення якості продукції

та їх класифікацію; технологічні процеси і режими виробництва;

основні технологічні і конструктивні дані продукції, що

випускається; порядок проведення нормалізаційного контролю,

розрахунку рівня стандартизації й уніфікації технічної

документації; методи складання технічних завдань на розроблення

стандартів та інших документів із стандартизації; порядок

сертифікації продукції; організацію та кодування товарів згідно з

Товарною номенклатурою; методичні, нормативні та інші керівні

матеріали стосовно організації експертизи сертифікатів; порядок

розробки програм та проектів, використання засобів та методів

управління якістю продукції; правила приймання продукції; порядок

атестації продукції за категоріями якості, кодування та

кодифікації товарів; документування в системі якості; організацію

обліку та строки складання внутрішньофірмової, галузевої та

державної статистичної звітності в сфері стандартизації та

сертифікації, управління якістю продукції, передовий вітчизняний

та зарубіжний досвід у галузі управління якістю, стандартизації та

сертифікації продукції; основи економіки; методики розрахунку

економічної ефективності впровадження стандартів та інших

документів по стандартизації; основи менеджменту,

адміністративного менеджменту, організації праці, організації

виробництва й управління, трудового законодавства; стандартизації

та сертифікації, метрології, управління якістю; правила охорони

праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; методи

роботи на комп'ютері; державну та одну з міжнародних мов.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,

спеціаліст). Стаж роботи за професією фахівця із стандартизації та

сертифікації I категорії - не менше 2 років.

Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості

I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи,

для спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця із

стандартизації та сертифікації II категорії - не менше 2 років.

Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості

II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст). Стаж роботи за професією фахівця із стандартизації

та сертифікації - не менше 1 року.

Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості: повна

вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог

до стажу роботи.


49. ФАХІВЕЦЬ-ОРГАНІЗАТОР

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ


Завдання та обов'язки. Аналізує стан соціально-побутового

обслуговування. Бере участь у розробленні програм соціального

розвитку трудового колективу підприємства, установи, організації

(надалі - підприємство). Організовує проведення робіт з надання

побутових, торгових, транспортних, медичних та інших послуг

працівникам підприємства за місцем роботи та в місцях їх

переважного проживання, здійснення соціального страхування

працівників. Веде облік громадян, які потребують поліпшення

житлових умов, забезпечення місцями в дитячих дошкільних закладах,

оздоровчими та лікувально-санаторними путівками, готує пропозиції

з цих питань власнику або уповноваженому ним органу. Сприяє

наданню матеріальної допомоги працівникам, які її потребують,

організації відпочинку та відновленню здоров'я працівників,

зайняттю спортом і туризмом, оздоровленню дітей у спеціалізованих

закладах, організації побуту молодих працівників, багатодітних і

неповних сімей, ветеранів тощо. Проводить роботу з організації та

розвитку підсобних сільських господарств, садівництва та

городництва. Визначає потреби та вносить пропозиції щодо

організації будівництва житла і об'єктів соціально-побутового

призначення, індивідуального та кооперативного будівництва. Бере

участь у підготовці пропозицій щодо формування та розподілу

соціальних фондів підприємства. Забезпечує облік і своєчасне

подання звітів про проведення заходів соціально-побутового

обслуговування.


Повинен знати: закони, постанови, розпорядження, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали органів державної виконавчої

влади щодо регулювання виробничих і трудових відносин, соціального

страхування, соціально-побутового обслуговування громадян;

організацію й економіку соціально-побутової роботи; житлове

законодавство; перспективи соціально-економічного розвитку

підприємства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний фахівець-організатор соціально-побутового

обслуговування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

фахівця-організатора соціально-побутового обслуговування

I категорії - не менше 2 років.

Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування

I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи,

спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-організатора

соціально-побутового обслуговування II категорії - не менше

2 років.

Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування

II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст). Стаж роботи за професією фахівця-організатора

соціально-побутового обслуговування - не менше 1 року.

Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без

вимог до стажу роботи.


50. ФІЗІОЛОГ
Завдання та обов'язки. Вивчає особливості трудової діяльності

працівників підприємства, установи, організації з метою

забезпечення оптимальних фізіологічних умов праці і підвищення її

ефективності. Проводить разом з психологом медико-фізіологічні

дослідження впливу умов праці на організм працюючих, обстеження

індивідуальних особливостей працівників різних професій і посад,

пов'язаних з вивченням психофізіологічних факторів умов праці.

Складає фізіологічні характеристики, які визначають напруженість,

важкість (шкідливість) праці (позу працюючого, робочі рухи, їх

монотонність, контакт зі шкідливими або токсичними речовинами,

шум, вібрацію, освітленість, запиленість робочого місця,

мікроклімат тощо). На основі вивчення психофізіологічних

особливостей трудової діяльності розроблює рекомендації для

визначення найбільш раціональних режимів праці і відпочинку,

організації робочих місць, які забезпечують скорочення витрат

м'язової і нервової енергії, зменшення стомлювання, створення умов

для збереження здоров'я працюючих. Готує висновки на проекти

наново створюваних або модернізованих інструментів, оснастки з

метою здійснення контролю за додержанням їх відповідності

антропометричним даним працюючих.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з організації праці й

управління виробництвом, методи вивчення фізіологічних

особливостей трудової діяльності працівників; технічні засоби, які

застосовуються під час вивчення умов праці; передовий вітчизняний

та світовий досвід роботи фізіологів, які досліджують особливості

трудової діяльності за різними професіями і посадами на

підприємствах; основи технології виробництва; основи економіки,

організації виробництва, праці та управління; основи трудового

законодавства.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний фізіолог: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

фізіолога I категорії - не менше 2 років.

Фізіолог I категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до

стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією фізіолога

II категорії - не менше 2 років.

Фізіолог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією фізіолога - не

менше 1 року.

Фізіолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


51. ХУДОЖНИК
Завдання та обов'язки. Проводить роботу з упровадження на

підприємстві виробничої естетики, яка сприяє підвищенню

продуктивності праці, її привабливості та ефективності. Бере

участь у розробленні художньо-конструкторських проектів

реконструкції і будівництва приміщень підприємства. Здійснює

контроль за додержанням естетичних вимог під час реконструкції і

будівництва виробничих, службових і культурно-побутових приміщень,

за правильним художнім рішенням промислових інтер'єрів, кольоровим

оформленням виробничих, службових, санітарно-побутових приміщень,

місць відпочинку й приймання їжі, розміщенням у них меблів,

інвентарю, раціональним їх освітленням, а також робочих місць.

Розроблює рекомендації для вибору робочого одягу, який відповідає

специфіці виробництва і характеру трудової діяльності працівників.

Надає методичну допомогу з обладнування виробничих, службових і

культурно-побутових приміщень меблями, інвентарем, оргтехнікою та

оснасткою, а також засобами наочної агітації. Розроблює проекти

впорядкування та озеленення території підприємства,

архітектурно-художнього оформлення фасадів будинків, прохідних

тощо, стежить за правильністю здійснення робіт з оформлення

реклами, виставок, панно, плакатів тощо.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з питань організації праці,

технічну естетику; основи технології виробництва; передовий

вітчизняний і світовий досвід упровадження виробничої естетики;

основи економіки, організації праці і виробництва; основи

трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний художник: повна вища освіта відповідного напрям

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

художника I категорії - не менше 2 років.

Художник I категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до

стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією художника

II категорії - не менше 2 років.

Художник II категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією художника - не

менше 2 років.

Художник: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


52. ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР (ДИЗАЙНЕР)
Завдання та обов'язки. Розроблює художньо-конструкторські

проекти виробів (комплексів) виробничого і побутового призначення,

забезпечуючи високий рівень споживчих властивостей і естетичних

якостей конструкцій, які проектуються, відповідність їх

техніко-економічним вимогам і прогресивній технології виробництва,

вимогам ергономіки. Здійснює відбір і аналіз патентної та іншої

науково-технічної інформації, яка необхідна на різних стадіях

(етапах) художнього конструювання. Вивчає вимоги замовника до

проектованих виробів, технічні можливості підприємства щодо їх

виготовлення. Проводить порівняльний аналіз аналогічної

вітчизняної і зарубіжної продукції, оцінку її естетичного рівня.

Бере участь у виконанні окремих стадій (етапів) і напрямів

науково-дослідних і експериментальних робіт, пов'язаних із

вирішенням художньо-конструкторських задач, у складанні технічних

завдань на проектування та узгодження їх із замовниками, у

розробленні художньо-конструкторських пропозицій. Здійснює з

використанням нових інформаційних технологій пошук найбільш

раціональних варіантів рішень, конструкційно-оздоблювальних

матеріалів і деталей зовнішнього оформлення, об'ємно-просторове і

графічне проектування, деталізацію форм виробів, розроблює

компонувальні і композиційні рішення, готує дані для розрахунків

економічного обґрунтування запропонованої конструкції. Розроблює

потрібну технічну документацію на вироби (креслення компонування і

загального виду, ескізні і робочі креслення для макетування,

демонстраційні рисунки, кольоровографічні ергономічні схеми,

робочі проекти моделей), бере участь у підготовці пояснювальних

записок до проектів, розгляді їх і захисті. Виконує роботу,

пов'язану з проектуванням форм супровідних документів, пакування і

реклами конструйованих виробів. Готує матеріали для проведення

робіт із стандартизації в галузі художнього конструювання.

Здійснює контроль відповідності робочих креслень виробів і

технологічної оснастки художньо-конструкторському проектові, а

також авторський нагляд за реалізацією художньо-конструкторських

рішень у процесі проектування, виготовлення, випробування,

доведення дослідних зразків виробів і підготовці технічної

документації для серійного (масового) виробництва, вносить до неї

потрібні зміни. Бере участь в оформленні заявок на промислові

зразки, в підготовці матеріалів для художньо-конструкторської

експертизи проектів і представленні впровадженої у виробництво

нової продукції на атестацію і сертифікацію. Вивчає передовий

вітчизняний і світовий досвід у галузі художнього конструювання з

метою використання його в практичній діяльності. Готує відгуки і

висновки щодо раціоналізаторських пропозицій і винаходів, які

стосуються розроблюваних конструкцій виробів, проектів стандартів,

технічних умов та інших нормативних документів з художнього

проектування. Веде картотеку впроваджених проектів, зразків

застосовуваних матеріалів. Оформлює документацію на закінчені

художньо-конструкторські розробки, складає звіти про результати

виконаних робіт.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, керівні,

методичні і нормативні матеріали з художнього конструювання і

правової охорони промислових зразків; перспективу технічного

розвитку підприємства; тенденції удосконалення виробів, що

проектуються; технічну естетику та ергономіку; методи художнього

конструювання і художньо-графічних робіт; технологію виробництва;

принципи роботи, умови монтажу і технічної експлуатації

розроблюваних виробів; чинні в галузі і на підприємстві стандарти,

технічні умови, які стосуються художньо-конструкторських розробок;

систему конструкторської документації; систему технологічної

документації; вимоги до розроблення та оформлення

художньо-конструкторської документації; технічні характеристики і

властивості матеріалів, які застосовуються в розроблюваних

конструкціях; вимоги, які слід урахувати в процесі проектування

виробів (функціональні, техніко-конструктивні ергономічні,

естетичні тощо); методи проведення технічних розрахунків з

художнього конструювання; основи стандартизації і патентознавства;

порядок проведення художньо-конструкторської експертизи проектів

виробів, критерії естетичної оцінки їх якості; порядок атестації

якості промислової продукції; технічні засоби, які застосовуються

в процесі проектування; порядок оформлення заявок на промислові

зразки; передовий вітчизняний і світовий досвід з художнього

конструювання; основи економіки, організації виробництва, праці і

управління; трудове законодавство.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний художник-конструктор (дизайнер): повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією художника-конструктора (дизайнера) I категорії - не

менше 2 років.

Художник-конструктор (дизайнер) I категорії: повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж

роботи за професією художника-конструктора (дизайнера)

II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не

менше 3 років.

Художник-конструктор (дизайнер) II категорії: повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж

роботи за професією художника-конструктора (дизайнера)

III категорії - не менше 2 років.

Художник-конструктор (дизайнер) III категорії: повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи

за професією художника-конструктора (дизайнера) - не менше 1 року.

Художник-конструктор (дизайнер): повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу

роботи.
53. ЮРИСКОНСУЛЬТ


Завдання та обов'язки. Розроблює або бере участь у

розробленні документів правового характеру. Здійснює методичне

керівництво правовою роботою на підприємстві, надає правову

допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям, бере

участь у підготовці обґрунтованих відповідей у разі відхилення

претензій. Готує за участю інших підрозділів підприємства

матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск

недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції, порушенні

екологічного законодавства та про інші правопорушення для подання

їх до арбітражних, слідчих і судових органів, здійснює облік і

зберігання судових і арбітражних справ, які перебувають у

виконанні або закінчені судочинством. Бере участь у розробленні і

виконанні заходів для зміцнення господарського розрахунку,

договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення

зберігання власності підприємства. Проводить вивчення, аналіз і

узагальнення результатів розгляду претензій судових і арбітражних

справ, а також вивчає практику укладення і виконання договорів з

метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених

недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності

підприємства. Відповідно до заданого порядку оформляє матеріали

щодо притягнення працівників до дисциплінарної і матеріальної

відповідальності. Бере участь у роботі з укладення господарських

договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість,

розробленні умов колективних договорів, а також розгляді питань

про дебіторську і кредиторську заборгованість. Контролює

своєчасність подання довідок, розрахунків, пояснень та інших

матеріалів для підготовки відповідей на претензії. Готує разом з

іншими підрозділами пропозиції про зміну чинних або відміну тих

наказів, що втратили чинність, та інших нормативних актів, які

були видані на підприємстві. Веде довідково-інформаційну роботу з

питань законодавства і нормативних актів, застосовуючи технічні

засоби, а також облік чинного законодавства та інших нормативних

актів, робить позначки про їх скасування, зміни та доповнення.

Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які

виникають у діяльності підприємства, проектів нормативних актів,

які надходять на відгук, а також у розробленні пропозицій для

удосконалення діяльності підприємства. Провадить роботу з правової

пропаганди, ознайомлює посадових осіб підприємства з нормативними

актами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному

законодавстві. Дає довідки і консультації працівникам підприємства

про сучасне чинне законодавство, а також висновки з

організаційно-правових та інших юридичних питань, надає допомогу з

оформлення документів і актів майново-правового характеру.
Повинен знати: законодавчі акти, що регламентують

виробничо-господарчу і фінансову діяльність підприємства,

нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються правової

діяльності підприємства; чинне законодавство; цивільне, трудове,

фінансове, адміністративне право; податкове законодавство;

екологічне законодавство; порядок ведення обліку і складання

звітів господарсько-фінансової діяльності на підприємстві; порядок

систематизації, обліку і ведення правової документації з

використанням сучасних інформаційних технологій; порядок укладення

та оформлення господарських договорів; основи економіки,

організації праці, виробництва й управління; засоби обчислювальної

техніки, комунікацій і зв'язку.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний юрисконсульт: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

юрисконсульта I категорії - не менше 2 років.

Юрисконсульт I категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог

до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією

юрисконсульта II категорії - не менше 2 років.

Юрисконсульт II категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією

юрисконсульта - не менше 1 року.

Юрисконсульт: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ
1. АГЕНТ
Завдання та обов'язки. Одержує за нарядами, заявками та

іншими документами товарно-матеріальні цінності (сировину,

матеріали, обладнання, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярське

приладдя тощо). Оформлює документацію на одержувані та відправлені

вантажі, замовляє контейнери і транспортні засоби для їх

доставляння. Згідно з установленим порядком виконує роботу із

закупівлі товарно-матеріальних цінностей. Відправляє вантажі на

адресу підприємств або супроводжує їх по шляху прямування,

забезпечує збереженість і сприяє своєчасному їх доставлянню.

Стежить за додержанням вимог охорони праці під час виконання

вантажно-розвантажувальних робіт. Вживає заходів щодо підвищення

ефективності використання матеріальних ресурсів, зменшення витрат,


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка