Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка28/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
#708
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   65

пов'язаних із їх придбанням, доставлянням і зберіганням.
Повинен знати: нормативно-правові акти, положення,

інструкції, інші керівні матеріали і документи, які стосуються

питань використання матеріальних ресурсів; основи організації

матеріально-технічного забезпечення і вантажно-розвантажувальних

робіт, правила і порядок приймання і відправлення вантажів,

замовлення контейнерів і транспортних засобів, оформлення

документів на одержувані та відправлені вантажі; номенклатуру і

норми витрат сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних

цінностей, умови їх зберігання і транспортування; основи

організації праці; основи законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
2. АГЕНТ З НЕРУХОМОСТІ
Завдання та обов'язки. Здійснює роботу з купівлі, продажу або

оренди нерухомості від імені і за дорученням клієнтів. Одержує

інформацію про майно, яке продається або здається в оренду, та про

вимоги потенційних покупців або орендарів. Вивчає попит та

пропозиції на ринку нерухомості. Реєструє пропозиції щодо продажу

або передавання в оренду об'єктів нерухомості, здійснює їх

ознайомлювальний огляд. В окремих випадках укладає ексклюзивні

договори між власниками та агентством. Здійснює пошук потенційних

покупців та орендарів, установлює з ними ділові контакти.

Організовує ознайомлення покупців та орендарів з об'єктами

нерухомості, які продаються або здаються в оренду. Оформлює заявки

покупців, підбирає або пропонує варіанти продажу або здавання до

найму. Узгоджує договірні умови, оформлює операції з нерухомістю.

Надає допомогу клієнтам у збиранні необхідних документів і

оформленні угод. Забезпечує своєчасне одержання платіжних

документів після оформлення угод. Інформує клієнтів про слушні

пропозиції, які надійшли, консультує з питань, що стосуються

характеристик розглянутих об'єктів нерухомості та ступеня

відповідності їх певним вимогам. Організовує підписання договорів

купівлі-продажу або передавання в оренду об'єктів нерухомості.

Сприяє своєчасному оформленню необхідних клієнтам документів для

укладання угоди, забезпечує їх збереженість. Представляє інтереси

клієнтів під час здійснення взаємодії з іншими працівниками

агентства та інших установ, які беруть участь в оформленні угод.

Складає встановлену звітність про виконану роботу.
Повинен знати: нормативно-правові акти, положення,

інструкції, інші керівні матеріали і документи, що регулюють

операції з нерухомістю; агентства, що працюють на ринку

нерухомості, види послуг, які надаються ними; основи ринкової

економіки; правила установлення ділових контактів; умови

оподаткування юридичних і фізичних осіб; організацію здійснення

операцій з нерухомістю; правила та порядок укладання договорів і

оформлення необхідних документів, пов'язаних із купівлею-продажем

і орендою нерухомості; методи аналізу і порядок збирання,

оброблення та передавання інформації про ринок нерухомості;

кон'юнктуру ринку нерухомості; основні вимоги стандартів,

технічних, якісних та інших характеристик до об'єктів нерухомості;

порядок проведення оглядів і методи оцінювання об'єктів

купівлі-продажу та оренди; чинні цінники і прейскуранти;

організацію рекламної роботи; прийоми та методи ділового

спілкування, ведення переговорів; основи земельного та житлового

законодавства; основи економіки, психології та законодавства про

працю.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.


3. АГЕНТ КОМЕРЦІЙНИЙ
Завдання та обов'язки. Бере участь у роботі з установлення

необхідних ділових контактів поміж покупцями і продавцями товарів,

у тому числі технічної та іншої продукції (обладнання, сировини,

напівфабрикатів тощо), а також надає різні комерційні послуги.

Сприяє купівлі та продажу партій товарів (оптом), а також

театральної, музичної та інших видів творчої продукції (постановка

вистав, виступ артистів, спортсменів, видання книг, записування

музичних творів тощо). Забезпечує належне оформлення укладених

договорів і контрактів, інших необхідних документів, у тому числі

страхових та експортних ліцензій. Виконує необхідну технічну

роботу під час укладання угод, договорів і контрактів, розміщення

реклами в засобах масової інформації. Організовує надання

транспортних засобів і забезпечення виконання інших умов,

передбачених укладеними угодами, договорами і контрактами, надає

допомогу в доставлянні товарів.
Повинен знати: нормативно-правові акти, положення,

інструкції, інші керівні матеріали та документи, які стосуються

ведення бізнесу, основи ринкової економіки; методи встановлення

ділових контактів; порядок оформлення документів, пов'язаних із

купівлею-продажем товарів і укладанням договорів, угод і

контрактів на надання послуг; основи трудового, фінансового,

господарського і податкового законодавства; чинні форми обліку і

звітності; організацію вантажно-розвантажувальних робіт; умови

зберігання і транспортування товарів; основи законодавства про

працю.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.


4. АГЕНТ РЕКЛАМНИЙ
Завдання та обов'язки. Здійснює як посередник роботу з

репрезентації та просування товарів, послуг, комерційних ідей

виконання комплексних заходів, спрямованих на сприяння їх

реалізації або досягнення інших маркетингових завдань,

дотримуючись чинних етичних норм рекламування товарів, послуг.

Укладає договори або угоди поміж довірителем і посередником, що

визначають характер та обсяг робіт, які необхідно виконати за

рахунок і від імені довірителя, а також їх оплату за чинними

тарифами або умовами договору (угоди). Інформує потенційних

покупців і споживачів про нові товари, послуги, ідеї, розкриваючи

їх специфічні особливості, що не властиві іншим, про практичне

використання об'єктів реклами, переконуючи їх, що саме цей товар

(послуга, ідея) йому потрібні. Під час проведення рекламної роботи

посилається на думку престижного покупця або споживача, ураховує

платоспроможність різних груп населення. Складає і подає в

установлені терміни відповідну звітність. Стимулює споживача

повторно робити купівлю товару і звертатись за послугами. Виділяє

об'єкт реклами з безлічі повідомлень, що циркулюють у засобах

масової інформації, характеризує його додатково відмітними

споживчими якостями, перевагами на ринку товарів і послуг,

створюючи попит і спонукаючи покупців та споживачів до укладання

угод. Вживає заходів щодо забезпечення участі потенційних покупців

та споживачів у презентаціях товарів і послуг, а також ярмарках,

виставках, екскурсіях на підприємства, які виготовляють продукцію,

що рекламується. Здійснює роботу з популяризації

підприємства-виготовлювача, його комерційних зв'язків, принципів,

покладених в основу його діяльності, спрямовану на формування

доброзичливого ставлення покупців та споживачів і забезпечення

престижу рекламодавця. Веде роз'яснювальну роботу серед покупців

та споживачів товарів щодо гарантій, прав та способів захисту їх

інтересів. Бере участь у реалізації перспективних планів

підготовки і розміщення реклами з урахуванням характеру попиту

(рівномірного або сезонного) на товари та послуги, удосконаленні

методів її проведення, а також у роботі з підвищення ефективності

та зменшення витрат, пов'язаних із рекламою. Установлює зв'язок із

засобами масової інформації з питань розміщення реклами. Вивчає

передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації рекламної

роботи, опанування нових видів реклами, що забезпечують

відзначення і просування рекламного об'єкта на внутрішньому та

зовнішньому ринку товарів і послуг. Взаємодіє з іншими агентами з

реклами.
Повинен знати: нормативно-правові акти, положення,

інструкції, інші керівні матеріали та документи, які стосуються

торговельної діяльності; законодавство про рекламу; види реклами

та основи організації рекламної діяльності; перспективи розвитку

галузі, підприємства, установи, організації, які виробляють

рекламовану продукцію та надають послуги; номенклатуру та

асортимент продукції, що виготовляється, та надаваних послуг,

основні їх характеристики; вимоги потенційних покупців

(замовників) до продукції та послуг; чинні цінники і прейскуранти;

основи організації зв'язку із засобами масової інформації, прийоми

та методи ділового спілкування і ведення переговорів; основи

психології; основи законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
5. АГЕНТ ТОРГОВЕЛЬНИЙ
Завдання та обов'язки. Здійснює ведення переговорів про

укладання угод купівлі-продажу, укладає угоди купівлі-продажу від

свого імені або іншої особи, яку представляє на основі договору,

що регулює відносини між ними. Укладає угоди купівлі-продажу як

торговельний агент із простими правами або торговельний агент з

виключними правами. Виконує функції гаранта з виконання

зобов'язань, що випливають із укладених ними угод, відшкодовуючи

можливі збитки у разі невиконання своїх обов'язків у зв'язку з

неплатоспроможністю або іншими залежними від нього обставинами.

Здійснює купівлю-продаж товарів (послуг) від свого імені та за

свій рахунок, постаючи власником товару, що продається на момент

укладання угоди. На основі вивчення кон'юнктури ринку товарів

(послуг) виконує роботу з виявлення та обліку потенційних покупців

(замовників) на продукцію, що виготовляється, та послуги, які

надаються, організовує їх рекламу. Аналізує стан і тенденції зміни

попиту населення, вивчає потреби покупців (замовників), консультує

з питань технічних та споживчих характеристик товарів (послуг),

які сприяють задоволенню потреб покупців (замовників). Виконує

роботу з упровадження прогресивних методів торгівлі. Установлює

ціни на товари (послуги) і визначає умови їх збуту (продажу) та

надання послуг. Оформлює договори купівлі-продажу, контролює їх

виконання. Організовує доставляння купленої продукції і надання

послуг. Контролює оплату покупцями (замовниками) рахунків

виготовлювачів продукції або надавачів послуг. Веде облік

претензій покупців (замовників) з виконання договорів

купівлі-продажу. Виявляє причини порушення умов договорів, вживає

заходів щодо їх усунення і запобігання. Забезпечує збереженість

оформленої документації за договорами купівлі-продажу.


Повинен знати: нормативно-правові акти, положення,

інструкції, інші керівні матеріали і нормативні документи, що

регулюють організацію збуту та продажу товарів, надання послуг;

основи фінансового, господарського, податкового і трудового

законодавства; прогресивні форми і методи торгівлі та збуту;

перспективи розвитку і потребу галузі, підприємства, установи,

організації, які є потенційними покупцями (замовниками)

виготовленої продукції та послуг, що надають; порядок укладання

договорів купівлі-продажу та оформлення необхідних документів;

умови укладання комерційних угод і методи доведення товарів

(послуг) до споживачів; чинні цінники та прейскуранти; кон'юнктуру

внутрішнього та зовнішнього ринку; асортимент, номенклатуру та

типорозмір товарів, правила розшифрування кодів, артикулів і

маркування; вимоги стандартів і технічних умов до якості товарів

(послуг), основні їх властивості, якісні та споживчі

характеристики; адреси потенційних покупців (замовників);

передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації збуту

товарів та обслуговування населення; основи психології, економіки

й організації праці; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
6. БРОКЕР*
--------------

* Залежно від конкретних функцій, які покладаються на

брокера, можуть встановлюватися такі похідні назви професій:

брокер із цінних паперів, брокер торговий, брокер фінансовий та

інші.
Завдання та обов'язки. Купує і продає партії товару на

аукціонах, ринках наявного товару або термінового ринку товарів, а

також цінних паперів і фінансових документів, у тому числі

іноземної валюти, комерційних послуг (кредит, укладання трудових

договорів і контрактів, транспортні послуги, продаж нерухомості,

вантажні перевезення, організація реклами тощо). Установлює ділові

контакти з покупцями і продавцями товарів, замовниками і тими, хто

надає послуги. Забезпечує своєчасний і на найбільш вигідних умовах

продаж або купівлю товару, укладання договорів, надання послуг.

Вивчає кон'юнктуру внутрішнього та зовнішнього ринку, споживчі

властивості товарів, надійність цінних паперів, вимоги учасників

угоди під час купівлі та продажу товарів, надання послуг, а також

під час укладання комерційних (валютних, кредитних) біржових угод,

різних за ступенем довіри (договір комісії, договір доручення).

Відвідує торги та аукціони, забезпечує подання необхідних даних

для підготування аукціонних каталогів, своєчасне встановлення від

імені клієнта ціни продажу та її зміну, а також суми угоди. Веде

переговори щодо купівлі або продажу за приватною угодою допроданих

на аукціоні товарів. Організовує транспортування товару,

установлює вартість доставляння й оформлює стягнення її вартості з

клієнта. Виконує розрахунково-аналітичні операції і роботи з

реєстрації та оформлення біржових документів, формулює зміст

заявки. Консультує клієнтів з питань у межах його компетенції.

Керує роботою підлеглих йому агентів.


Повинен знати: законодавчі акти, нормативні і методичні

матеріали, які стосуються торговельно-економічної діяльності;

ринкові методи господарювання, закономірності та особливості

розвитку економіки; кон'юнктуру внутрішнього та зовнішнього ринку;

профіль біржі, брокерської контори, іншого підприємства, установи,

організації; види біржових угод; правила ведення переговорів про

умови купівлі або продажу товару, надання послуг; порядок

установлення ціни товару (послуги), його оплати і доставляння;

організацію торгівлі, рекламної діяльності, проведення

інвестиційних конкурсів, торгів та аукціонів; правила складав

аукціонних каталогів; основи соціальної психології; вимоги до

товару (послуги); порядок укладання договорів, підготовки;

оформлення необхідних документів, установленої звітності,

інформації про товар, який продається, та послуги, що надаються;

організацію праці та управління, цивільне і трудове законодавство.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
7. БУХГАЛТЕР
Завдання та обов'язки. Самостійно складає або приймає до

обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в

цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських

операцій та подає їх на розгляд. Здійснює накопичення та

узагальнення інформації у потрібному розрізі (деталізації) про:

наявність та рух грошових коштів та грошових документів у

касі підприємства, а також грошових коштів, що знаходяться на

поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках в банку в

іноземній валюті, а також грошових коштів в дорозі;

одержання та погашення заборгованості за довгостроковими та

короткостроковими позиками;

розрахунки з постачальниками та підрядниками, покупцями і

замовниками, різними дебіторами і кредиторами:

видані та отримані короткострокові чи довгострокові векселі,

довгострокові і поточні зобов'язання;

наявність та рух основних засобів, інших необоротних

матеріальних активів, нематеріальних активів, знос необоротних

активів, а також капітальні і фінансові інвестиції;

наявність та рух виробничих запасів;

витрати на виробництво;

доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності

підприємства;

власний капітал та забезпечення зобов'язань.

Нараховує заробітну плату, виконує інші розрахунки з

працівниками, громадянами та юридичними особами відповідно до

чинного законодавства. Бере участь у проведенні інвентаризації

активів та зобов'язань. Веде аналітичний облік у розрізі об'єктів

позабалансового обліку.


Повинен знати: нормативні, методичні та інші керівні

матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та

складання фінансової звітності; облікову політику, систему

регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації

інформації, правила документообігу і технологію оброблення

облікової інформації на підприємстві, план рахунків

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і

господарських операцій підприємств і організацій; систему і форми

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і

контролю.


Кваліфікаційні вимоги.
Бухгалтер I категорії: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера II категорії - не

менше 1 року.

Бухгалтер II категорії: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера - не менше

1 року.


Бухгалтер: базова або неповна вища освіта відповідного

напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст); для

бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста -

стаж роботи на посаді технічного службовця у галузях фінансової

діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського

обліку - не менше 1 року.


8. ДИЛЕР*
--------------

* Залежно від конкретних функцій, які покладаються на дилера,

можуть установлюватися такі похідні назви професій: дилер із

валютних операцій, дилер із цінних паперів, дилер фондової біржі

та інші.
Завдання та обов'язки. Забезпечує розвиток взаємозв'язків із

споживачами товарів, виявляє та формує попит на послуги, виконує

роботу з купівлі або продажу товарів оптом (негайно або

терміново), акцій, облігацій, інших фінансових документів і цінних

паперів, враховуючи іноземну валюту, з надання кредитно-грошових

та інших послуг. Вивчає кон'юнктуру і тенденції розвитку ринку,

ціни та попит на товари і послуги, які надаються, з'ясовує запити

та думки споживачів про них. Купує і продає на ринку наявного

товару або терміновому ринку від імені установи, організації,

підприємства чи від імені клієнта. Пояснює покупцям переваги

визначеного виду товарів або послуг порівняно з іншими,

аналогічними їм. Готує необхідні документи з купівлі-продажу, на

товари, що одержує та відправляє, а також для укладання договорів

з юридичними та фізичними особами. Аналізує інформацію про

надійність клієнтів і компаній, які беруть участь в інвестиційній

діяльності, особливості та очікувані зміни товарного і фінансового

ринків, консультує клієнтів про стан і перспективи їх розвитку.

Сприяє скороченню термінів реалізації товарів і надання послуг,

збільшенню обсягу продажу, числа клієнтів, у тому числі постійних,

які систематично звертаються за товаром або послугою, покращенню

якості обслуговування клієнтів, розширенню послуг, скороченню

транспортних витрат. Вивчає скарги, які надходять, на товар, що

продається, і послуги, що надаються, вживає заходів щодо

запобігання виникненню таких скарг, а також випадкам завдавання

клієнтам матеріальних збитків. Забезпечує додержання чинних

стандартів і норм з організації зберігання, збуту та

транспортування товару, а також вживання заходів щодо

вдосконалення (прискорення) збутових операцій. Організовує широке

використання в роботі технічних засобів і каналів зв'язку -

комп'ютерної техніки, телефонів, факсів тощо. Бере участь в

організації реклами, пропаганді достоїнств товару, який

продається, його споживчих властивостей, переваги запропонованих

послуг, у підготовці зразків товарів (малюнків, фотографій,

муляжів), описів послуг. Прогнозує можливе розширення внутрішнього

і зовнішнього ринку запропонованих товарів і послуг, які

надаються. Забезпечує збереження комерційної таємниці. Керує

роботою підлеглих йому агентів.
Повинен знати: законодавчі акти, нормативні та методичні

матеріали, які стосуються торгової та фінансово-банківської

діяльності; ринкові методи господарювання, закономірності та

особливості розвитку економіки; напрями діяльності контори, біржі,

банку, іншого підприємства, установи, організації; методи вивчення

та прогнозування попиту на товар, який реалізується, та на

послуги, що надаються; перспективи розвитку торгівлі та

фінансово-банківської системи; організацію торгівлі; правила

оформлення укладених договорів; порядок установлення зв'язків із

споживачами товарів та послуг; організацію ділових контактів і

рекламної діяльності; споживчі властивості товарів, правила

зберігання, терміни та умови їх реалізації; достоїнства та

переваги різного виду послуг; організацію праці та управління;

технічні засоби відображення, оброблення і передавання інформації;

цивільне і трудове законодавство.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
9. ДИСПЕТЧЕР
Завдання та обов'язки. Здійснює з використанням засобів

обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку оперативне

регулювання процесу виробництва та інших видів основної діяльності

підприємства або його підрозділів відповідно до виробничих

програм, календарних планів і змінно-добових завдань. Контролює

забезпечення підрозділів підприємства необхідними матеріалами,

конструкціями, комплектуючими виробами, устаткуванням, а також

транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами. Здійснює

оперативний контроль за процесом виробництва, що забезпечує

максимальне використання виробничих потужностей, ритмічний і

безперебійний рух незавершеного виробництва, здавання готової

продукції, виконання робіт (послуг), складських і

вантажно-розвантажувальних операцій за встановленими графіками.

Забезпечує додержання встановлених заділів на дільницях і в цехах,

розмірів партій запусків і строків їх подавання. Вживає заходів


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка