Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка31/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
#708
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   65

використання трудових ресурсів. Веде облік виконання планових

завдань з праці і заробітної плати і зобов'язань, передбачених у

колективному договорі. Приймає облікові і звітні документи, що

надходять від підрозділів підприємства, перевіряє повноту

представлених ними даних, розрахунків, їх відповідність чинним

положенням з оплати праці, матеріального стимулювання. Підбирає

матеріал для підготовки довідок з питань організації праці і

заробітної плати, накопичує, систематизує та опрацьовує трудові

показники для складання встановленої звітності. Вживає заходів для

використання в роботі сучасних технічних засобів.
Повинен знати: економіку, організацію виробництва, праці та

управління, порядок виконання розрахунків, необхідних для

розроблення перспективних і річних планів з праці і заробітної

плати, визначення фондів заробітної плати і чисельності

працівників; форми і системи заробітної плати, матеріального і

морального стимулювання; відповідні випуски Довідника

кваліфікаційних характеристик професій працівників; порядок

розрахунку премій працівникам, обліку виконання планових завдань з

праці і заробітної плати; форми обліку і звітності; правила

експлуатації обчислювальної техніки; основи законодавства про

працю.
Кваліфікаційні вимоги.
Технік з праці I категорії: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з праці II категорії

- не менше 1 року.

Технік з праці II категорії: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст); для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для

молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка з праці -

не менше 2 років.

Технік з праці: неповна вища освіта відповідного напряму

підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
27. ТЕХНІК ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Завдання та обов'язки. Бере участь під керівництвом більш

кваліфікованого працівника в розробленні та оформленні проектів

стандартів та інших документів із стандартизації та сертифікації

продукції, що виготовляється підприємством, в проведенні робіт із

стандартизації та уніфікації виробів, їх елементів, а також у

підготовці до проведення робіт до сертифікації та атестації

продукції. Вносить до чинних стандартів доповнення і зміни, анулює

скасовані стандарти та інші документи із стандартизації, реєструє

їх, комплектує, зберігає контрольні примірники. Бере участь у

розробленні і реалізації заходів щодо підвищення

науково-технічного рівня стандартів і технічних умов, програм

комплексної стандартизації, застосування стандартизованих та

уніфікованих виробів, складальних одиниць і деталей, матеріалів і

технологічної оснастки в підрозділах підприємства. Бере участь у

проведенні розрахунків економічної ефективності робіт із

стандартизації та сертифікації, контролю за визначенням рівня

стандартизації й уніфікації в розроблюваних на підприємстві

проектах. Виконує роботи із стандартизації, своєчасної підготовки

стандартів до перевидання, забезпечення підрозділів необхідними

документами із стандартизації та сертифікації, відомостями про

наявність стандартів, їх зміни та анулювання, оформлює запити, що

надходять від сторонніх організацій, на придбання стандартів.

Систематизує, опрацьовує і підготовляє дані для складання звітів

про роботу із стандартизації та сертифікації, у тому числі про

впроваджена стандартів.
Повинен знати: методичні і нормативні матеріали щодо

розроблення, оформлення і впровадження стандартів та інших

документів із стандартизації та сертифікації; систему

конструкторської підготовки виробництва; систему технологічної

підготовки виробництва; конструктивні дані продукції, що

випускається підприємством і технологію її виробництва; державні

галузеві стандарти і стандарти підприємства; методи розрахунку

рівня стандартизації та уніфікації в розроблюваних проектах,

економічної ефективності їх впровадження і заходів з підготовки до

проведення сертифікації продукції; правила реєстрації, обліку,

зберігання, видавання стандартів та іншої технічної документації;

порядок забезпечення ними підрозділів підприємства; основи

економіки, організації праці, виробництва; основи законодавства

про працю.


Кваліфікаційні вимоги.
Технік із стандартизації I категорії: базова або неповна вища

освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка із стандартизації

II категорії - не менше 1 року.

Технік із стандартизації II категорії: базова або неповна

вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для

молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка із

стандартизації - не менше 2 років.

Технік із стандартизації: неповна вища освіта відповідного

напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу

роботи.
28. ТЕХНІК-КОНСТРУКТОР


Завдання та обов'язки. Конструює під керівництвом більш

кваліфікованого працівника вироби середньої складності

індивідуального та дрібносерійного виробництва і прості вироби

багатосерійного та масового виробництва, забезпечуючи

відповідність розроблюваних конструкцій технічним завданням,

чинним стандартам, правилам і нормам охорони праці, вимогам

раціональної організації праці в процесі проектування, найбільш

економічної технології виробництва, а також використання в них

стандартизованих і уніфікованих деталей і складальних одиниць.

Бере участь у розробленні проектної і робочої конструкторської

документації, проведенні патентних досліджень і визначенні

показників технічного рівня проектованих об'єктів техніки і

технології. Креслить з внесенням необхідних змін креслення

загального виду конструкцій, складальних одиниць і деталей, схеми

механізмів, габаритні і монтажні креслення за ескізними

документами або з натури, а також іншу конструкторську

документацію. Використовує комп'ютерне обладнання для створення й

модифікації робочих креслень, що важко копіюються і мають цифрові

дані. Перевіряє робочі проекти та здійснює контроль креслень,

звіряє кальки з оригіналами. Знімає ескізи складальних одиниць і

деталей з натури зі зміною масштабу і визначає необхідні

параметри, виконує деталювання складальних креслень, технічні

розрахунки і розрахунки економічної ефективності відповідно до

типових розрахунків, програм і методик. Бере участь у розробленні

програм, методик та іншої технічної документації щодо випробувань

конструйованого виробу. Вивчає конструкторську документацію, яка

надходить з інших підприємств, з метою використання її в процесі

проектування. Вносить зміни в конструкторську документацію і готує

повідомлення про зміни. Бере участь у випробуваннях дослідних

зразків виробів, вузлів, систем і деталей нових і модернізованих

конструкцій продукції, що випускається підприємством, оформленні

результатів випробувань, а також у роботах, які включають

удосконалення, модернізацію та уніфікацію конструйованих виробів.
Повинен знати: систему конструкторської підготовки

виробництва; стандарти, технічні умови та інші нормативні і

керівні матеріали на технічну документацію, що розробляється,

порядок її оформлення, основи конструювання, методи і засоби

виконання креслярсько-конструкторських робіт; основи технології

виробництва; технічні вимоги до розроблюваних конструкцій;

принципи їх роботи, умови монтажу і технічної експлуатації;

характеристики матеріалів, які використовуються в конструйованих

виробах, та їх властивості; методи проведення патентних

досліджень; вимоги організації праці в процесі конструювання;

основи технічної естетики; методи і засоби виконання технічних

розрахунків, обчислювальних і графічних робіт; основи економіки

організації праці і виробництва; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги.
Технік-конструктор I категорії: базова або неповна вища

освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-конструктора

II категорії - не менше 1 року.

Технік-конструктор II категорії: базова або неповна вища

освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для

молодшого спеціаліста стаж роботи за професією

техніка-конструктора - не менше 2 років.

Технік-конструктор: неповна вища освіта відповідного напряму

підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
29. ТЕХНІК-ЛАБОРАНТ
Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом більш

кваліфікованого працівника аналізи і випробування з метою

визначення хімічного складу й основних властивостей матеріалів

відповідно до вимог стандартів і технічних умов. Приймає

технологічні проби і зразки для проведення аналізів і випробувань.

Оформлює результати аналізів і випробувань, веде їх облік, готує

технічну документацію на роботи, які виконуються лабораторією.

Своєчасно повідомляє відповідним підрозділам підприємства про

результати аналізів і випробувань. Виконує допоміжні і підготовчі

операції для проведення особливо складних лабораторних робіт. Бере

участь у розробленні нових методів хімічних аналізів, механічних

випробувань, відбиранні технологічних проб, металографічних

дослідженнях. Стежить за справним станом установок, приладів,

інструменту та іншого лабораторного устаткування, виконує просте

його регулювання і вносить необхідні виправлення в технічну

документацію відповідно до одержаних результатів аналізів і

випробувань.
Повинен знати: документи, стандарти, положення, інструкції та

інші керівні матеріали, які регламентують проведення лабораторних

аналізів і випробувань; основні технологічні процеси і режими

виробництва; устаткування лабораторії і правила його експлуатації;

правила оформлення технічної документації на проведені лабораторні

аналізи і випробування основи законодавства про працю; основи

економіки, наукової організації праці і організації виробництва.
Кваліфікаційні вимоги.
Технік-лаборант I категорії: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-лаборанта -

II категорії - не менше 1 року.

Технік-лаборант II категорії: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для

молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка-лаборанта

- не менше 2 років.

Технік-лаборант: неповна вища освіта відповідного напряму

підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
30. ТЕХНІК ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО

(ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ


Завдання та обов'язки. Виконує роботи із забезпечення

ефективної експлуатації засобів обчислювальної техніки, приймання

і передавання інформації обчислювального

(інформаційно-обчислювального центру). Бере участь у розробленні

планів і графіків робіт з технічного обслуговування і ремонту

устаткування. Проводить тестові перевірки і профілактичні огляди

устаткування з метою своєчасного виявлення несправностей та їх

ліквідації, регулювання і налагодження елементів і блоків машин,

окремих пристроїв і вузлів, бере участь у проведенні

профілактичного і поточного ремонту. Бере участь у прийманні

устаткування із ремонту, а також у прийманні та освоєнні

устаткування, що вводиться наново, роботах з модернізації та

удосконалення устаткування з урахуванням специфічних вимог

виробництва. Веде облік показників використання устаткування,

виявлених дефектів роботи машин. Бере участь у складанні заявок на

устаткування, запасні частини, інструмент, матеріали і покупні

комплектуючі вироби для ремонту засобів обчислювальної техніки і

передавальних пристроїв, технічної документації на ремонт.


Повинен знати: нормативні і довідкові матеріали; технічні

засоби збирання, передавання та оброблення інформації;

техніко-експлуатаційні характеристики і правила технічної

експлуатації засобів обчислювальної техніки, одержання і

передавання інформації, комплектувальних пристроїв та іншого

устаткування; організацію ремонтного обслуговування устаткування;

порядок розроблення планів і графіків робіт з технічного

обслуговування і ремонту устаткування; порядок оформлення заявок

на устаткування запасні частини, інструмент, матеріали і покупні

комплектуючі вироби; основи економіки, організації праці і

виробництва; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги.
Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму

підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за

професією техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального)

центру II категорії - не менше 1 року.

Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму

підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без

вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за

професією техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального)

центру - не менше 2 років.

Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру:

неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший

спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


31. ТЕХНІК-ПРОГРАМІСТ
Завдання та обов'язки. Виконує роботу із забезпечення

механізованого та автоматизованого оброблення інформації, яка

надходить до обчислювального (інформаційно-обчислювального)

центру, розроблення технології рішення економічних та інших задач

виробничого і науково-дослідного характеру. Бере участь у

проектуванні систем оброблення даних і систем математичного

забезпечення обчислювальної машини. Виконує підготовчі операції,

пов'язані із здійсненням обчислювального процесу, веде нагляд за

роботою машин. Складає прості схеми технологічного процесу

оброблення інформації, алгоритми рішення задач, схеми комутації,

макети, робочі інструкції та необхідні пояснення до них. Розробляє

програми рішення простих задач, здійснює їх налагодження і

експериментальну перевірку окремих етапів робіт. Виконує роботу з

підготовки технічних носіїв інформації, які забезпечують

автоматичне введення даних до обчислювальної машини, з накопичення

і систематизації показників нормативного та довідкового фонду,

розроблення форм вихідних документів, внесення необхідних змін і

своєчасного коригування робочих програм. Бере участь у виконанні

різних операцій технологічного процесу оброблення інформації

(приймання та контроль вхідної інформації, підготовка вихідних

даних, оброблення інформації, випуск вихідної документації і

передавання її замовнику). Веде облік використання машинного часу,

обсягів виконаних робіт.
Повинен знати: методи проектування механізованого та

автоматизованого оброблення інформації; засоби обчислювальної

техніки, збирання, передавання та оброблення інформації та правила

їх експлуатації; технологію механізованого і автоматизованого

оброблення інформації; робочі програми, інструкції, макети та інші

керівні матеріали, які визначають послідовність і техніку

виконання розрахункових операцій; види технічних носіїв

інформації, правила їх зберігання та експлуатації; діючі системи

числення, шифрів та кодів; основні формалізовані мови

програмування; основи програмування; методи проведення розрахунків

і обчислювальних робіт; методи розрахунку виконаних робіт; основи

економіки, організації праці та виробництва; основи законодавства

про працю.
Кваліфікаційні вимоги.
Технік-програміст I категорії: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-програміста

II категорії - не менше 1 року.

Технік-програміст II категорії: базова або неповна вища

освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для

молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією

техніка-програміста - не менше 2 років.

Технік-програміст: неповна вища освіта відповідного напряму

підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
32. ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ
Завдання та обов'язки. Розроблює під керівництвом більш

кваліфікованого працівника прогресивні технологічні процеси й

оптимальні режими виробництва на прості види продукції або її

елементи, забезпечуючи відповідність розроблюваних проектів

технічним завданням і чинним нормативним документам з

проектування, додержання високої якості продукції, скорочення

матеріальних і трудових витрат на її виготовлення. Встановлює

поопераційний маршрут оброблення деталей і складання виробів у

процесі їх виготовлення і контроль за усіма операціями

технологічної послідовності. Розроблює карти технологічного

процесу, маршрутні і матеріальні карти, відомості оснастки та іншу

технологічну документацію. Бере участь у проведенні патентних

досліджень і визначенні показників технічного рівня проектованих

об'єктів техніки і технології, у розробленні технічних завдань на

проектування пристроїв, оснастки і спеціального інструменту,

передбачених розробленою технологією, упровадженні технологічних

процесів у цехах, виявленні причин браку продукції, підготовці

пропозицій щодо його запобігання і ліквідації. Оформлює зміни в

технічній документації у зв'язку з коригуванням технологічних

процесів і режимів виробництва, узгоджує їх з підрозділами

підприємства. Бере участь у розробленні технічно обґрунтованих

норм часу (виробітку), розраховує подетальні і поопераційні

матеріальні нормативи; норми витрат сировини, матеріалів,

інструменту, палива та енергії, економічну ефективність

технологічних процесів, що проектуються. Контролює додержання

технологічної дисципліни у виробничих підрозділах підприємства і

правил експлуатації устаткування. Бере участь у випробуваннях

технологічного устаткування, проведенні експериментальних робіт,

що включають перевірку і освоєння спроектованих технологічних

процесів і режимів виробництва.


Повинен знати: систему технологічної підготовки виробництва,

стандарти, технічні умови та інші нормативні й керівні матеріали з

проектування, розроблення й оформлення технологічної документації;

конструкцію виробу або склад продукту, на який розроблюється

технологічний процес або режим виробництва; технічні

характеристики проектованого об'єкта і вимоги до нього; технологію

виробництва продукції, що випускається підприємством; основне

технологічне устаткування підприємства і принципи його роботи;

типові технологічні процеси та режими виробництва; методи

проведення патентних досліджень; основні вимоги організації праці

в процесі проектування технологічних процесів і устаткування;

основи економіки, організації праці і виробництва; основи

законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги.
Технік-технолог I категорії: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-технолога

II категорії - не менше 1 року.

Технік-технолог II категорії: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для

молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка-технолога

- не менше 2 років.

Технік-технолог: неповна вища освіта відповідного напряму

підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
33. ТОВАРОЗНАВЕЦЬ
Завдання та обов'язки. Визначає вимоги до матеріальних

ресурсів, а також відповідність їх якості стандартам, технічним

умовам та іншим нормативним документам, а також укладеним

договорам. Бере участь у визначенні відповідності проектів планів

матеріально-технічного забезпечення підприємства, установи,

організації планам виробництва, у контролі виконання договірних

зобов'язань, надходження і реалізації сировини, матеріалів,

палива, устаткування і готової продукції, у підготовці даних для

складання претензій на поставлені неякісні товарно-матеріальні

цінності і відповідей на претензії замовників. Контролює наявність

матеріальних ресурсів і готової продукції на складах. Здійснює

зв'язок з постачальниками і споживачами, своєчасно оформлює

документи на відвантаження продукції відповідно до плану. Бере

участь у розробленні і впровадженні стандартів підприємства з

матеріально-технічного забезпечення, збуту, контролю якості

продукції, організації транспортування і зберігання сировини,

матеріалів, палива, енергії, устаткування і готових виробів. Веде

оперативний облік надходження і реалізації товарно-матеріальних

цінностей, контролює своєчасність відвантаження зворотної тари, у

разі потреби веде розшук вантажів, які не надійшли. Бере участь у

проведенні інвентаризацій, вивчає причини утворення

понаднормативних матеріальних ресурсів і "неліквідів", вживає

заходів щодо їх реалізації. Здійснює контроль за додержанням

правил зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах,

підготовкою готових виробів для відвантаження споживачам, оформлює

необхідні документи, пов'язані з постачанням і реалізацією

продукції, складає звітність за встановленими формами.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні

і нормативні матеріали органів вищого рівня з

матеріально-технічного забезпечення і збуту продукції; ринкові

методи господарювання; стандарти і технічні умови на

товарно-матеріальні цінності, основні їх властивості та якісні

характеристики; порядок розроблення планів матеріально-технічного

забезпечення і укладання господарських договорів; методи обліку

товарно-матеріальних цінностей, розрахунок потреби в них, форми

облікових документів і порядок складання звітності; організацію

складського господарства і збуту продукції; умови постачання,

зберігання і транспортування товарно-матеріальних цінностей; чинні

цінники і прейскуранти; нормативи виробничих запасів матеріальних

ресурсів; основні технологічні процеси виробництва; номенклатуру й

асортимент продукції, що виготовляється підприємством; основи

економіки, організації виробництва, праці і управління; основи


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка