Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка33/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   65

Здійснює вибирання із товарних звітів і веде оперативний облік

приготовлених страв та власної продукції. Виписує ярлики цін

матеріально-відповідальним особам. Бере участь в інвентаризації

товарно-матеріальних цінностей.


Повинен знати: нормативно-правові акти; положення,

інструкції, інші керівні матеріали і документи стосовно продукції,

яка реалізується в організаціях громадського харчування, правила

користування збірниками рецептур страв та кулінарних виробів;

норми розкладки і виходу готової продукції; торгові націнки та

правила користування ними; порядок і правила розрахунку

(калькулювання) відпускних цін на продукцію та товари громадського

харчування; порядок оформлення калькуляційних карток та їх облік;

правила експлуатації обчислювальної техніки; основи організації

праці, основи законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
8. КАСИР

(НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ)


Завдання та обов'язки. Здійснює операції, пов'язані з

прийманням та видаванням готівкових грошових коштів через касу

підприємства, зберігає всі прийняті цінності. Одержує в установах

банку готівку, робить записи в касовій книзі операцій одержання і

видавання готівки за кожним прибутковим касовим ордером і

видатковим документом в день їх надходження або видавання.

Перевіряє наявність і достовірність підпису головного бухгалтера,

а на видаткових документах - дозвільного напису керівника або

уповноважених ним осіб, наявність всіх інших реквізитів на

прибуткових касових ордерах та видаткових документах, а також

зазначених у цих документах додатків (заяви, накладні, рахунки,

довідки та ін.). Повертає документи в бухгалтерію для відповідного

оформлення у випадку недодержання хоча б однієї з перелічених

вимог. Підписує прибуткові касові ордери та видаткові документи

відразу після одержання або видавання за ними готівки, а на

доданих до них документах ставить штамп "Сплачено". Видає

квитанцію особі, яка здала готівку в касу. Ставить штамп

"Депоновано" або робить відповідний запис у платіжній відомості

біля прізвищ осіб, яким не здійснено в установлений термін

виплати, пов'язані з оплатою праці; складає реєстр депонованих

сум, у платіжній відомості вказує фактично виплачену суму і суму,

яка підлягає депонуванню, звіряє ці суми із загальним підсумком за

платіжною відомістю та ставить свій підпис. Виписує видатковий

касовий ордер на фактично видану за платіжною відомістю суму,

передає його для реєстрації. Щоденно в кінці робочого дня виводить

залишок грошових коштів у касі підприємства та передає в

бухгалтерію підприємства звіт касира (копію записів у касовій

книзі) разом з прибутковими касовими ордерами і видатковими

документами під підпис особи, яка здійснює контроль за веденням

касових операцій. Виконує інші обов'язки стосовно збереження в

касі грошових документів, цінних паперів тощо.
Повинен знати: правила документообігу і технологію оброблення

облікової інформації на підприємстві, нормативно-правові акти щодо

ведення касових операцій, обліку цінних паперів; правила

експлуатації обчислювальної техніки.


Кваліфікаційні вимоги.
Старший касир: повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією

касира - не менше 1 року.

Касир: повна загальна середня освіта та професійно-технічна

освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка

на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
9. КАСИР КВИТКОВИЙ
I категорія

Завдання та обов'язки. Оформляє і продає проїзні та перевізні

документи за видами транспорту в міжнародному, змішаному, прямому

(каботажному), місцевому і приміському сполученнях, на

прогулянкові, туристичні круїзні рейси за попередніми

замовленнями, колективними заявками, на проїзд з "прямою

плацкартою" і зворотний виїзд. Розподіляє місця по касах і передає

відомості про залишок вільних місць після відправлення поїзда,

судна, автобуса, літака. Розподіляє по касах квитки і абонементи в

театрах, кінотеатрах, цирках, клубах, парках, на стадіонах та в

інших видовищних закладах. Складає відповідно до встановленої

періодичності касові звіти про продаж квитків. Вносить затверджені

зміни до тарифних і допоміжних керівних матеріалів. Бере участь в

обслуговуванні, налагодженні і ремонті використовуваного

устаткування.
Повинен знати: правила виконання касових і банківських

операцій у межах ведення обліку і звітності; форми проїзних

документів на внутрішніх і міжнародних перевезеннях; порядок

оформлення і продажу квитків для проїзду в спеціальні зони;

призначення, будову і правила обслуговування використовуваного

устаткування; правила обліку і передання відомостей про наявність

вільних місць у поїздах, автобусах, літаках, на суднах;

встановлену звітність і порядок її складання.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією

касира квиткового II категорії - не менше 1 року.


II категорія

Завдання та обов'язки. Оформляє і продає квитки, абонементи,

посадкові талони та інші проїзні і перевізні документи на

транспорт (повітряний, морський, річковий, залізничний,

автомобільний, міський електричний тощо), у театри, кінотеатри,

цирки, клуби, парки, на стадіони та на інші видовища вручну і з

використанням квиткодрукарських машин та автоматів термінальної

апаратури автоматизованих систем продажу і бронювання місць.

Передає інформацію про наявність у касі квитків, абонементів,

посадкових талонів та інших проїзних документів. Обслуговує

автомати для друкування, продавання квитків, розмінювання монет;

розмінює гроші пасажирам для користування автоматами з продажу

квитків. Оформляє, здійснює попередній продаж і продаж на

замовлення квитків (абонементів) та інших проїзних і перевізних

документів. Одержує, зберігає, здає кошти, бланки документів та

інших матеріальних цінностей за встановленим порядком. Приймає

проїзні та інші документи від громадян у разі їх відмови від

поїздки польоту тощо і повертає за встановленим порядком сплачені

ними гроші.
Повинен знати: правила перевезення пасажирів і багажу

відповідним видом транспорту; застосування тарифів і встановлених

доплат і зборів; порядок перерахунку вартості проїзду з одного

виду транспорту на інший; форми проїзних документів; правила

видавання пільгових квитків; схеми розташування місць у вагонах,

суднах, автобусах, залах видовищних підприємств тощо; схеми

відповідних транспортних мереж; основні маршрути і розклад руху

транспорту; інструкції з одержання, зберігання і здавання коштів,

бланків документів та інших матеріальних цінностей.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
10. КОДИФІКАТОР
Завдання та обов'язки. Веде роботу з добирання, зберігання,

систематизації та обліку законодавчих, нормативно-правових актів і

документів. Видає працівникам установ, організацій, підприємств

необхідні законодавчі та інші нормативні документи; веде облік їх

видавання-повернення. Вносить у примірники законодавчих та інших

нормативних документів, відповідно до змін, необхідні помітки.

Складає перелік документів, що застаріли. Вживає необхідних

заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.


Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти,

постанови, розпорядження, накази, інші керівні матеріали і

документи з питань, що стосуються діловодства; правила зберігання

законодавчих та інших нормативних документів; принципи розроблення

класифікаторів і порядок користування ними; основи організації

праці; правила експлуатації технічних засобів; основи

законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
11. КОНТОРСЬКИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ

(БУХГАЛТЕРІЯ)


Завдання та обов'язки. Виконує роботу з ведення нескладних

операцій щодо обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів,

результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на

підприємстві, в установі, організації. Одержує за оформленими

відповідно до встановленого порядку документами кошти і цінні

папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної

плати, премій, витрат на відрядження тощо. Веде на основі

прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряє фактичну

наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком,

складає касову звітність. За дорученням здійснює роботу з

оперативного обліку готової продукції, витрат сировини,

матеріалів, палива, електроенергії, виходів працівників на роботу,

понаднормових годин роботи тощо, готує відповідну інформацію.

Виконує реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за

рахунками, проводить нескладні розрахунки за окремими дільницями

бухгалтерського обліку. Приймає і контролює правильність

оформлення первинних документів, готує їх до лічильного

опрацювання, а також складає нескладну бухгалтерську звітність.

Бере участь у проведенні аналізу виробничої і

господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи,

організації. Готує на основі оперативних і статистичних звітів

довідку з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у

розробленні заходів, які спрямовано на додержання норм

(стандартів) фінансово-господарської діяльності на підприємстві, в

установі, організації, сприяє їх здійсненню. Виконує поточні

завдання в межах своєї компетенції за розпорядженням та дорученням

керівництва бухгалтерії. Стежить за зберіганням бухгалтерських та

нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського

обліку і складання звітності безпосереднього напряму його

діяльності; практику застосування інструктивних та нормативних

документів; організацію документообігу на дільницях

бухгалтерського обліку; основи трудового законодавства; основні

методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності

підприємства, установи й організації; основи економіки,

організації виробництва, праці та управління; основні принципи і

практичні навички роботи на комп'ютері.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
12. КОРЕКТОР

(КОРИГУВАННЯ ТЕКСТІВ)


Завдання та обов'язки. Здійснює вичитування відредагованого

рукопису і читання коректурних відбитків з метою забезпечення

графічної та лексичної однаковості різних елементів тексту,

усунення орфографічних і пунктуаційних помилок, додержання

технічних правил набору, а також виправлення недоліків змістового

і стилістичного характеру. Під час читання рукопису перевіряє його

комплектність (наявність титульного аркуша, вступу, ілюстрацій,

довідкового апарату тощо), порядкову нумерацію розділів у змісті,

порівнює їх назви із заголовками в тексті, забезпечує правильність

написання та уніфікацію термінів, символів, одиниць вимірювання,

умовних скорочень, однакової форми позначень в ілюстраціях і

тексті. Усуває неясність у написанні окремих букв і знаків,

неправильну розбивку тексту на абзаци, узгоджує з редакторами

помічені стилістичні помилки. Перевіряє правильність оформлення

таблиць, виносок, формул, довідкового апарату видання, повноту

бібліографічного опису і наявність відповідних посилань на джерела

цитат і цифрових даних у тексті. Дає вказівки набирачу на машинах

щодо набору дефісів, тире, багатозначних чисел тощо. Доповнює

редакторський паспорт, відмічаючи в ньому всі особливості

вичитування рукопису. Під час читання коректурних відбитків

перевіряє відповідність набраного тексту оригіналу. Виправляє

орфографічні, пунктуаційні і технічні помилки, допущені під час

набирання або передрукування рукописів. Перевіряє правильність

набирання тексту, заголовків, приміток та інших виділених частин

видання відповідно до загальних правил поліграфічного виробництва

і вказівок технічного редактора. Підписує рукописи до набору,

видання - до друку і випуску у світ.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні

та інші керівні матеріали з коректорської роботи; основи

редакційно-видавничої роботи; порядок підготовки рукописів до

здавання у виробництво, коректурних відбитків до друку; граматику

і стилістику літературної мови, техніку вичитування рукописів;

правила коректури і стандартні коректурні знаки; технічні правила

набору; державні стандарти на термінологію, позначення та одиниці

вимірювання; чинні умовні скорочення, які застосовуються в

бібліографи на іноземних мовах; чинні нормативи на коректорську

роботу; основи технології поліграфічного виробництва; основи

економіки й організації праці.
Кваліфікаційні вимоги.
Старший коректор (коригування текстів): неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна

загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи

за професією коректора (коригування текстів) - не менше 2 років.

Коректор (коригування текстів): неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна

загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог

до стажу роботи.


13. НАРЯДНИК
Завдання та обов'язки. Виписує на підставі змінно-добових

завдань і вказівок майстра (виконавця робіт) первинні документи,

за якими обчислюється виробіток і заробітна плата

робітників-відрядників (наряди, відомості, рапорти виробітку

тощо), а також на доплати, пов'язані з відхиленням від нормальних

умов праці, простоями не з вини робітників, за понаднормові роботи

тощо. Відповідно до чинних нормативних матеріалів з організації,

нормування праці і заробітної плати поопераційних технологічних

карт вказує професійні назви і розряди робіт, проставляє норми

часу і розцінки. Веде облік виписаних нарядів та інших платіжних

документів, нормованого часу, своєчасно групує наряди на роботи,

виконані робітниками, бригадами, передає їх для нарахування

заробітної плати, складає необхідні відомості для майстра й

інженера з нормування праці. Вживає заходів для використання в

роботі сучасних технічних засобів.
Повинен знати: положення, інструкції, нормативні та інші

керівні матеріали з організації, нормування праці і заробітної

плати, порядок їх застосування; строки і правила оформлення

первинних документів з обліку виробітку і заробітної плати; основи

технології та організації виробництва; правила експлуатації

обчислювальної техніки; основи організації праці, основи

законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
14. ОБЛІКОВЕЦЬ

(реєстрація бухгалтерських даних)


Завдання та обов'язки. Перевіряє одержані первинні документи

за формою та змістом, у разі відсутності на них обов'язкових

реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління)

бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизує

одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену в

цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості

(допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводить підсумки

цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та

періодами. На документах, дані яких включено бухгалтером до

облікових реєстрів, зазначає номер відповідних облікових регістрів

і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готує проміжні

розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських

операцій, та подає їх розгляд. Готує дані та форми документів для

розрахункових операцій. Вносить записи в журнали обліку бланків

суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснює реєстрацію

документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу

(відділу, управління). Комплектує в хронологічному порядку

документи після їх оброблення, нумерує аркуші, складає внутрішній

опис документів, засвідчувальний напис справи, підшиває або

оправляє, оформлює обкладинку (титульний лист). Передає на

зберігання або веде формування, систематизацію та зберігання справ

у структурному підрозділі.


Повинен знати: нормативні, методичні та інші інструктивні

матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і

складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему

регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації

інформації, правила документообігу і технологію оброблення

облікової інформації на підприємстві; систему і форми

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та

контролю.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
15. ОБРОБЛЮВАЧ ІНФОРМАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
Завдання та обов'язки. Підбирає інформаційний матеріал за

тематикою, заданою замовниками. За допомогою технічних засобів і

пристроїв підбирає довідкові матеріали для довідково-інформаційних

служб, повідомляє черговому з видавання довідок про зміни в

довідкових матеріалах. Готує і оформлює матеріали для копіювання

на ксероксі. Підбирає оголошення і рекламу для розклеювання на

довідкових стендах. Збирає, систематизує та кодує інформаційний

матеріал за номерами замовлень, конвертує підібраний матеріал,

зважує та маркує конверти. Пакує конверти в мішки і здає їх для

відправлення, оформлює супровідну документацію. Розсипає абонентам

запрошення на перегляд та одержання кореспонденції. Приймає і веде

облік поштової кореспонденції, що надходить. Організовує

накопичувальну картотеку абонентів інформаційно-пошукової системи

"Знайомство". Веде систему обліку і карток абонентів.


Повинен знати: основи організації і роботи

довідково-інформаційної служби; правила підбору інформаційного

матеріалу за відповідною тематикою та його оформлення; системи

кодування інформаційного матеріалу; прийоми роботи з технічними

засобами і пристроями для оброблення і видавання матеріалів;

порядок роботи з довідково-пошуковим апаратом і покажчиками;

правила ведення адресної картотеки та індексування замовлень;

вимоги до пакування інформаційного матеріалу; порядок приймання та

обліку кореспонденції; порядок ведення звітної документації.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
16. ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ
Завдання та обов'язки. Систематично веде оперативний облік

під час виробничого процесу та інших видів основної діяльності

підприємства або його підрозділів, передавання готової продукції

по міжцеховій кооперації або на склад, здавання виконаних робіт.

Зіставляє одержані дані зі змінно-добовими завданнями,

календарними планами, виробничими програмами; виявляє відхилення і

причини їх виникнення. Веде диспетчерський журнал, оперативні

рапорти та іншу технічну документацію, облік і реєстрацію причин

порушень під час виробничого процесу. Повідомляє одержані дані про

процес виробництва, його порушення у виробничо-диспетчерський

відділ підприємства. Вживає заходів для використання в роботі

сучасних технічних засобів.


Повинен знати: інструкції, положення, інші керівні матеріали

і нормативні документи стосовно роботи диспетчерських служб;

організацію служби оперативного управління виробництвом; основи

технології та організації виробництва; організацію виробничого

планування і диспетчерування на підприємстві; номенклатуру

продукції, що виробляється на підприємстві; види виконуваних робіт

(послуг); спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв'язки між

ними; правила експлуатації засобів одержання і передавання

виробничої інформації; основи організації праці; основи

законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
17. ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ
I категорія

Завдання та обов'язки. Працює в текстовому редакторі з

введенням тексту, який містить спеціальну термінологію,

багаторядкові математичні, хімічні формули, здійснює набирання

таблиць. Оперує з файлами. Виконує правку тексту. Створює макет

для верстки. Виконує верстку тексту, підготовленого з

використанням текстового редактора та інших прикладних програм

верстки, графічний дизайн. Сканує та опрацьовує ілюстративний

матеріал, виконує художній дизайн. Записує файли на магнітний

носій. Роздруковує текст. Працює в сучасних операційних системах.


Повинен знати: прийоми складного шрифтового оформлення

тексту; технічні правила набирання і верстки книжково-журнальної

та газетної продукції; поліграфічні правила оформлення текстів з

використанням текстового редактора і прикладних програм верстки;

роботу в сучасних операційних системах; основи організації праці;

основи законодавства про працю; правила захисту інформації.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка за встановленою програмою. Стаж роботи за

професією оператора комп'ютерної верстки II категорії - не менше

1 року.
Приклади робіт:

Набирання, правлення, верстка.

1. Література науково-технічна, складні каталоги, навчальні

посібники іноземними мовами, іноземні словники.

2. Підручники для середніх та вищих навчальних закладів із

фізики, хімії, математики та інших точних наук.

3. Технічні та енциклопедичні довідники.

Роботи з графічного дизайну, сканування, комп'ютерного

ретушування ілюстративного матеріалу.


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка