Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка35/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   65

організаційно-розпорядчої документації; основи організації праці;

основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
27. СТАТИСТИК
Завдання та обов'язки. Виконує роботи зі складання

періодичної статистичної звітності та одноразових звітів

підприємства за формами і в строки, встановлені офіційними

органами. Систематично на підставі первинних документів, а також

зведень, звітів, поданих підрозділами підприємства, накопичує дані

про виконання планових завдань, зведення, які містять якісні

характеристики складу персоналу, технологічного устаткування,

транспорту тощо. Здійснює перевірку правильності одержаних даних,

їх порівнянність по окремих підрозділах з даними за попередні

періоди. Систематизує та опрацьовує цифрові дані (здійснює їх

групування, підбиває підсумки, розраховує відносні показники

тощо). Бере участь в аналізуванні виробничої і

господарсько-фінансової діяльності підприємства. Готує різні

довідки на основі даних статистичного обліку. Вживає заходів щодо

використання в роботі сучасних технічних засобів.
Повинен знати: положення, інструкції, інші керівні матеріали

і нормативні документи з організації статистичного обліку;

організацію статистичного обліку на підприємстві; основи

економічної статистики; методи техніко-економічного аналізу

показників роботи підприємства та його підрозділів; форми

первинних документів зі статистичного обліку і звітності,

положення та інструкції щодо їх заповнення; основи організації

виробництва; правила експлуатації технічних засобів; основи

організації праці; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного

напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна

середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу

роботи.
28. СТЕНОГРАФІСТКА


Завдання та обов'язки. Веде стенографічний запис доповідей,

лекцій, виступів (на конференціях, нарадах, семінарах тощо),

протоколів засідань і нарад (повідомлень, пропозицій і рішень).

Стенографує під диктовку керівників і фахівців підприємства тексти

ділових листів, наказів, висновків, інструкцій, доповідних записок

та інших службових документів, відомості, що передаються

телефоном, а також записує мовлення з магнітних носіїв (з

використанням диктофонів і магнітофонів). Розшифровує

стенографічні записи, друкує їх на друкарській машині чи диктує

друкарці або вводить інформацію до банку даних.


Повинна знати: стенографію; правила орфографії і пунктуації;

порядок розміщення матеріалу під час друкування різних документів;

правила експлуатації друкарських машин, диктофонів і магнітофонів;

правила експлуатації обчислювальної техніки; основи організації

праці; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги.
Стенографістка I категорії: повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві і стенографування зі

швидкістю не менше 110 слів за хвилину. Стаж роботи за професією

стенографістки II категорії - не менше 1 року.

Стенографістка II категорії: повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві і стенографування зі

швидкістю не менше 85-90 слів за хвилину. Без вимог до стажу

роботи.
29. ТАБЕЛЬНИК


Завдання та обов'язки. Веде табельний облік фактичного часу

перебування працівників на підприємстві, здійснює контроль за їх

своєчасним прибуттям на роботу, перебуванням на робочих місцях і

виходом з роботи. Робить відповідні позначки у табелі і щоденно

складає рапорти (зведення) про присутність на роботі, запізнення і

відсутність із зазначенням їх причин, веде облік спискового складу

працюючих. Систематично вносить зміни, пов'язані з оформленням

прийому працівників підприємства, переведень, звільнень, надання

їм відпусток тощо. Контролює своєчасність подання працівниками

листків тимчасової непрацездатності, довідок про догляд за хворими

та інших документів, які підтверджують право на їх відсутність на

роботі. За встановленим порядком подає табель, який містить

відомості про фактично відпрацьований час, понаднормові години

роботи, порушення трудової дисципліни тощо.


Повинен знати: положення, інструкції, інші керівні матеріали

і нормативні документи з ведення табельного обліку; графіки

змінності роботи і режим робочого часу на підприємстві та в його

підрозділах; організацію діловодства на підприємстві; основи

організації праці; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
30. ТАКСУВАЛЬНИК
Завдання та обов'язки. Проводить таксування первинних

документів (нарядів, матеріальних приходних ордерів, вимог,

накладних тощо) і підбиття підсумків у кожному документі. Вживає

заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.


Повинен знати: положення, інструкції, інші керівні матеріали

і нормативні документи стосовно обліку і порядку заповнення

документів; форми первинних документів (нарядів, матеріальних

приходних ордерів, вимог, накладних тощо) і правила їх заповнення;

порядок виконання розрахунків; правила експлуатації технічних

засобів; основи організації праці; основи законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
31. ЧЕРГОВИЙ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

ПО МІНІСТЕРСТВУ (ВІДОМСТВУ)


Завдання та обов'язки. Забезпечує оперативне, надійне і

конспіративне прийняття сигналів оповіщення, які надходять з

Кабінету Міністрів України і Штабу Цивільної оборони України.

Перевіряє наявність пакетів із сигналами, а також документації,

зазначеної в описі. Здійснює відповідні записи у журналі приймання

і здавання чергування. Перевіряє справність усіх засобів зв'язку.

Переконується в достовірності сигналів оповіщення, про що негайно

доповідає керівнику або особі, яка його замінює і діє за його

вказівкою. Письмово здійснює запис у книзі отримання сигналів.

Вживає заходів для своєчасного передавання сигналів оповіщення

керівництва в разі пошкодження лінії зв'язку.
Повинен знати: керівні документи, які регламентують

діяльність чергового відповідального по міністерству (відомству).


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

РОЗДІЛ 2


Професії робітників
ВСТУП
Розділ 2 "Професії робітників" Випуску 1 "Професії

працівників, що є загальними для всіх видів економічної

діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій

працівників є результатом перегляду Розділу 2 "Професії

робітників" Випуску 1 "Професії робітників, які є загальними для

всіх видів економічної діяльності" зазначеного Довідника,

затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики

України від 16 лютого 1998 року N 24 ( v0024203-98, va024203-98 ),

з урахуванням змін і доповнень до змісту та обсягу робіт, які

виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки,

технології, організації виробництва та праці, нових вимог до

якості продукції (послуг).


До цього Розділу включено кваліфікаційні характеристики нових

професій: "Контролер з неруйнівного контролю", "Охоронник",

"Охоронець", "Нянька" (піклування та догляд за дітьми від

народження до 3-х років).


На виконання доручення Міністерства праці та соціальної

політики України згідно з листом від 17.04.2003 N 03-3/2230-018-2

п. 9 скасовано кваліфікаційні розряди у професіях: "Вантажник",

"Дезінфектор", "Кастелянка", "Комірник", "Натирач підлоги",

"Підсобний робітник", "Ремонтувальник респіраторів та протигазів",

"Робітник виробничих лазень", "Робітник з благоустрою", "Робітник

плодоовочевого сховища", "Склопротиральник", "Черговий біля

ескалатора".


Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-95

( v0257217-95 ) змінено професійну назву роботи "Заправник

поливомийних машин" на "Заправник поливально-мийних машин".
Проведено упорядкування професійних назв робіт за розділами

класифікації Класифікатора ( v0257217-95 ).


Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) та

Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР )

внесено відповідні зміни до кваліфікаційних вимог професій

робітників.


Кваліфікаційні характеристики робітників розроблено за

шестирозрядною сіткою. Кваліфікаційні розряди встановлюються

відповідно до складності робіт, як правило, без урахування умов

праці.
Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні

документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 "Загальних

положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій

працівників", які вміщено в цьому Розділі.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ


1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій

працівників (далі - Довідник) є систематизований за видами

економічної діяльності збірник описів професій, які наведено у

Класифікаторі професій (ДК 003-95 ( v0257217-95 ).

Довідник визначає перелік основних робіт, які властиві тій

або іншій професії, та забезпечує єдність у визначенні

кваліфікаційних вимог щодо певних категорій, розрядів та професій.

Довідник є нормативним документом, обов'язковим з питань

управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях

усіх форм власності та видів економічної діяльності.


2. Довідник складається з Випусків і Розділів випусків, які

згруповано за основними видами економічної діяльності, виробництва

та робіт.

Зміст Випуску або Розділу складається із "Вступу",

"Кваліфікаційних характеристик", вміщених в абетковій

послідовності з порядковими номерами, а також допоміжних

покажчиків переліків професій робітників з діапазонами розрядів.
3. Кваліфікаційна характеристика професії робітника має такі

Розділи: "Завдання та обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні

вимоги".

За необхідності можуть бути додаткові Розділи:

"Спеціалізація", "Приклади робіт".
3.1. У Розділі "Завдання та обов'язки" подається опис робіт,

властивих для даної професії. Для визначення професійних завдань

та обов'язків застосовано посилання на галузь необхідних знань,

устаткування, машини, інструмент, сировину, матеріали, деталі,

продукцію та послуги.
3.2. У розділі "Повинен знати" наводяться основні вимоги до

спеціальних знань, необхідних для виконання завдань та обов'язків,

а також знань технологічних та конструктивних особливостей

знаряддя виробництва, ведення технологічного процесу, інструкцій

та інших нормативних документів, методів і засобів, які робітник

повинен вміти застосовувати під час виконання своїх професійних

обов'язків.
3.3. У Розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено рівень

професійної підготовки робітника, який необхідно мати для

виконання покладених на нього обов'язків, і вимоги до стажу

роботи.


Для професій робітників, що виконують роботи високої та

середньої складності, визначено вимоги повної чи базової загальної

середньої освіти та професійно-технічної освіти або повної чи

базової загальної середньої освіти та професійної підготовки на

виробництві. Для професій робітників, що виконують найпростіші

роботи, визначено вимоги базової загальної середньої освіти або

початкової загальної освіти та професійне навчання на виробництві.

Робітник більш високої кваліфікації, окрім робіт, зазначених

у кваліфікаційній характеристиці присвоєного йому розряду, повинен

володіти знаннями, навичками та вмінням виконувати роботи,

передбачені кваліфікаційними характеристиками робітників нижчої

кваліфікації цієї ж професії. Тому роботи, що наведені у

кваліфікаційних характеристиках нижчих розрядів, як правило, не

зазначаються.


3.4. Розділ "Спеціалізація" вміщує дані про похідні назви

професій, характеристики робіт, галузеву віднесеність, а також

посилання на товари, послуги, устаткування, механізми та

інструменти, які вказують на особливості застосування професії.


3.5. У Розділі "Приклади робіт" наводяться назви робіт і

пов'язаних з ними машин та устаткування. Ці приклади робіт не

передбачають повний перелік усіх робіт, що мають місце в кожній

галузі. Розряди виконуваних робітником робіт установлено за їх

складністю без урахування умов праці.
4. Довідник служить основою для:

а) розроблення робочих інструкцій працівникам, які

закріплюють їх обов'язки, права та відповідальність;

б) ведення документації про укладення трудового договору

(прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу

роботу, відсторонення від роботи, припинення і розірвання

трудового договору;

в) визначення кваліфікаційного статусу робітника;

г) присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів за

професією відповідно до оволодіння особою певним обсягом знань,

вмінь та навичок у навчальному закладі або на виробництві за

результатами кваліфікаційної атестації;

д) організації визначення змісту навчального процесу в

закладах освіти, підприємствах, установах, організаціях.


5. Довідник застосовується як базовий елемент організації

оплати праці разом із тарифними сітками, тарифними розрядами,

тарифними ставками та коефіцієнтами (міжкваліфікаційними

співвідношеннями), які утворюють тарифну систему оплати праці.

Тарифікаційні процедури встановлюються і регулюються

законодавством України, генеральною, галузевими, регіональними

угодами, колективними та трудовими договорами.
6. У Довіднику визначено перелік основних робіт, які

притаманні тій або іншій професії, виходячи із встановленого в

галузях економіки поділу і кооперації праці.

Конкретний перелік робочих обов'язків визначається робочими

інструкціями робітників, які розробляють і затверджують на основі

Довідника роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов'язки,

права, відповідальність робітників та особливості штатного розпису

підприємства, установи, організації.

Під час розроблення робочих інструкцій забезпечується єдиний

підхід до побудови структури і викладу змісту Розділів. Інструкції

повинні відображати повний перелік завдань та обов'язків,

відповідальності, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі

терміни - чіткі визначення.

Якщо виникає необхідність, завдання та обов'язки, що включені

до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої професії,

можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань

та обов'язків окремих робітників може бути розширене з дорученням

їм робіт, передбачених для різних груп професій, рівних за

складністю, виконання яких не потребує іншої кваліфікації.

У зв'язку з тим, що окремі кваліфікаційні характеристики

робітників містять тільки основні або типові завдання та

обов'язки, роботодавець може доповнювати робочі інструкції видами

робіт, які входять до складу технологічних карт, інструкцій, інших

нормативних документів та визначені трудовим договором за умови

додержання правил охорони праці, санітарних норм і вимог безпеки

виконання робіт.

Робоча інструкція та зміна до неї погоджується профспілковим

комітетом або іншим уповноваженим робочим органом трудового

колективу.

Робочі інструкції після їх затвердження керівником

підприємства, організації, установи або за дорученням його

заступниками, доводяться до робітника під розписку.

До робочих інструкцій може бути внесено зміни, доповнення

лише на підставі наказу керівника підприємства, установи,

організації за згодою робітника. Наказ про внесення змін,

доповнень до робочої інструкції видається у разі перерозподілу

обов'язків між робітниками у зв'язку зі скороченням чисельності,

раціональним розподілом праці за згодою робітника.

Робочі інструкції складаються із Розділів: "Завдання та

обов'язки", "Права", "Відповідальність", "Повинен знати",

"Кваліфікаційні вимоги". За необхідності робоча інструкція може

бути доповнена Розділами: "Загальні положення", "Приклади робіт",

"Взаємовідносини (зв'язки) за професією".

У правому куті першої сторінки робочої інструкції

розташовується слово "Затверджено", підпис керівника про її

затвердження, вказано професію, ініціали та прізвище керівника, а

також дата затвердження.

У заголовку робочої інструкції наводиться повна назва

професії в давальному відмінку (повинна відповідати професійній

назві роботи, передбаченій Класифікатором професій ДК 003-95

( v0257217-95 ) зі змінами та доповненнями) та повна назва

структурного підрозділу.

У Розділі "Завдання та обов'язки" робочої інструкції

розкривається зміст робіт, які має виконувати робітник. Цей Розділ

також повинен містити характеристику робочого місця.

У Розділі "Права" визначаються і наводяться делеговані

робітникові повноваження, за допомогою яких робітник має

забезпечувати у процесі своєї роботи виконання покладених на нього

завдань та обов'язків.

Розділ "Відповідальність" містить показники особистої

відповідальності за результати діяльності та виконання робіт, а

також за невжиття належних заходів у межах своїх обов'язків.

У Розділі "Повинен знати" містяться вимоги до спеціальних

знань, умінь, майстерності робітника, викликані реальними умовами

виробництва (сфери послуг), особливостями устаткування,

матеріалів, інструментів, що використовуються для виконання робіт.

У Розділі "Загальні положення" містяться основні дані про

професію, найменування виробничого підрозділу, де працює робітник,

нормативні документи, якими він керується у своїй роботі, його

підпорядкованість, порядок прийняття на роботу та звільнення,

Розділ "Кваліфікаційні вимоги" містить норми, які стосуються

професійної освіти та досвіду, достатніх для повного і якісного

виконання робіт за професією,

У Розділі "Взаємовідносини (зв'язки) за професією"

визначаються основні взаємозв'язки робітника із іншими

працівниками, які необхідні для виконання покладених на нього

обов'язків.
7. Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного

розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники

повинні:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому

місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону

праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і

прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі,

аварії, повені тощо);
8. Робітники, робота яких пов'язана з авіаційним,

автомобільним, морським, річковим, залізничним транспортом,

виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових

матеріалів та отруйних речовин, обслуговуванням

підйомно-транспортного устаткування, котельних установок, апаратів

і посудин, що працюють під тиском, або зайняті на інших роботах,

для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі

вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт,

запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним

захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про

охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій,

технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що

засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання

цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.


9. Робітники, безпосередньо зайняті керуванням і

обслуговуванням машин та устаткування (оператори, машиністи,

апаратники, електромонтери тощо), повинні мати професійну

підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування

несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також

для участі в їх ремонті.


10. Кваліфікаційні розряди підвищуються насамперед тим

робітникам, які успішно виконують професійні завдання та

обов'язки, норми праці і вимоги робітничої інструкцій та пройшли

відповідне професійне навчання. Присвоєння і підвищення

кваліфікаційних розрядів робітникам здійснюють кваліфікаційні

комісії в ході кваліфікаційної атестації.


11. Присвоєння робітнику кваліфікаційного розряду або його

підвищення здійснюється з урахуванням складності виконуваних ним

робіт, які мають місце в цеху, на дільниці, у

будівельно-монтажній, ремонтно-будівельній організації.


12. За грубе порушення технологічної дисципліни та інші

серйозні порушення, які спричинили погіршення якості продукції або

робіт, робітникові може бути знижена кваліфікація на один розряд.

Поновлення розряду провадиться у відповідності до чинного

трудового законодавства.
13. Особи, що не мають професійної освіти або стажу роботи,

встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній

практичний досвід та якісно і у повному обсязі виконують покладені

на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, прийняті на

відповідну роботу.
14. Роботодавець організовує систематичне навчання робітників

з питань охорони праці, сприяє підвищенню кваліфікації робітників.


15. Прийняття на роботу за професією "бригадир" здійснюється

в тому випадку, коли працівник має спеціальну підготовку з

управління виробничими групами й високий кваліфікаційний рівень.

Присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам, на яких разом

з основною роботою покладено виконання функцій з керівництва

бригадою, здійснюється на загальних умовах. Призначення робітника

бригадиром не може бути підставою для підвищення його розряду.
16. У разі виконання робітником робіт, що належать до різних

професій трудовий договір укладається за згодою сторін з професії,

яку визнано основною. Основною вважається професія з найбільшим

обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими професіями.


17. У всіх записах про виконувані роботи (запис до трудових

книжок тощо) слід означувати повну назву професії відповідно до

Довідника і кваліфікаційний розряд, наприклад:


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка