Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка37/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   65

склад і властивості основних фільтруючих матеріалів; основні

способи механічного і хімічного очищення води; призначення

пароструминного інжектора; правила очищення і промивання фільтрів,

ємностей і апаратури.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес хімічного очищення води:

хлорування, знесолювання, знекремнювання, натрійкатіонування,

вапнування тощо - на установці (агрегаті) продуктивністю до

70 м.куб./год. Обслуговує і регулює роботи водопідготовчих

агрегатів і апаратів конденсатоочищення: підігрівників,

відстійників, сатураторів, деаераторів, катіонітових і механічних

фільтрів. Веде процес регенерації реагентів, очищення та

промивання апаратури, стежить за показаннями

контрольно-вимірювальних приладів. Визначає жорсткість, лужність

та інші показники якості хімічно очищеної води. Готує реактиви і

дозує луг. Веде огляд і поточний ремонт обладнання та апаратури,

які обслуговує. Веде записи в журналі про роботу установок.
Повинен знати: принцип роботи обладнання, яке обслуговує:

водопідготовчих установок, фільтрів різних систем, насосів,

дозаторів, деаераторів, сатураторів, відстійників та інших

апаратів, які застосовуються в процесі хімічного очищення води;

основні хімічні процеси освітлення, зм'якшення, пасивації і

підкислення живильної води, хімічні реагенти, реактиви, які

застосовуються під час хімводоочищення; призначення та умови

застосування контрольно-вимірювальних приладів; схему розташування

паро- і водопроводів, кранів і вентилів; порядок та правила пуску

і зупинки агрегатів у нормальних та аварійних умовах; способи

визначення та усунення несправностей у роботі установок; системи

мастильну й охолодження двигунів та механізмів, які обслуговує.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією апаратника хімводоочищення 1 розряду - не

менше 0,5 року.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес хімічного очищення води:

хлорування, знесолювання, знекремнювання, натрійкатіонування,

вапнування тощо на установці (агрегаті) продуктивністю понад 70 до

300 м.куб./год. Веде процес глибокого знесолювання води методом

іонообміну на катіонітових і аніонітових фільтрах та на іонітових

адсорбційних колонах під керівництвом апаратника вищої

кваліфікації. Веде процес регенерації натрійкатіонованих фільтрів.

Готує сировину: дроблення, просівання іонообмінних смол,

освітлення і підігрів води та розчини заданих концентратів.

Регулює подання води на наступні технологічні стадії виробництва з

пульта управління або вручну.


Веде процес регенерації катіонітових, аніонітових установок

розчинами кислот, солей, лугів. Регулює параметри технологічного

режиму, які передбачено регламентом: температури, тиску,

концентрації регулювальних розчинів - відповідно до показань

контрольно-вимірювальних приладів і результатів хімічних аналізів.

Проводить хімічні аналізи конденсату, пари, живильної і паливної

води. Здійснює пуск і зупинку обслуговуваного обладнання. Виявляє

та усуває несправності в роботі обладнання і комунікацій.


Повинен знати: будову обслуговуваного обладнання, технічну

схему ведення процесу очищення води, будову

контрольно-вимірювальних приладів, фізико-хімічні властивості

розчинів солей, кислот, лугів, вимоги до знесоленої води за

технічними умовами; методику проведення аналізів; правила і норми

докотлового і внутрішньокотлового очищення води; порядок пуску і

зупинки агрегатів у нормальних і аварійних умовах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

апаратника хімводоочищення 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес хімічного очищення води:

хлорування, знесолювання на установці (агрегаті) продуктивністю

понад 300 м.куб./год. Веде процес глибокого знесолювання води

методом іонообміну на катіонітових і аніонітових фільтрах та на

іонітових адсорбційних колонах. Контролює параметри технологічного

режиму, передбачені регламентом: температури, тиску, швидкості

подавання води, концентрації регенеруючих розчинів - згідно з

показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами

хімічних аналізів. Вимірює елекропроводність знесоленої води.

Готує розрахунок необхідної кількості сировини і виходу продукту.

Здійснює виведення з води завислих частин коагуляції, содовапняне

водозм'якшення. Змінює весь режим хімводоочищення під час зміни

якості води, яка надходить. Забезпечує справну роботу всієї

водопідготовчої системи, своєчасне очищення і промивання апаратів

та змащування частин усіх механізмів. Готує обладнання до ремонту,

приймає з ремонту. Записує показання процесу хімводоочищення у

виробничому журналі.


Повинен знати: правила регулювання хімічного очищення води;

кінематичні схеми обслуговуваного обладнання; методику проведення

аналізів і розрахунків.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника

хімводоочищення 3 розряду - не менше 1 року.
5. БРИГАДИР НА ДІЛЬНИЦЯХ

ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА*


---------------

* Ця кваліфікаційна характеристика є узагальненою для

бригадирів на дільницях основного виробництва різних видів

економічної діяльності, що передбачає її використання тільки при

розробці відповідних робочих інструкцій.
Завдання та обов'язки. Організовує роботи зі своєчасного

забезпечення робітників необхідними напівфабрикатами, матеріалами.

Розставляє робітників по місцях. Контролює якість продукції, що

виготовляється бригадою, додержання технологічного процесу,

правильність ведення обліку виробітку працівників. Організовує

взаємодію членів бригади відповідно до вимог технологічних

процесів. Вживає заходів щодо усунення простоїв устаткування і

робітників. За необхідності підміняє робітників. Усуває причини,

які викликають зниження якості продукції. Забезпечує виконання

основних планових завдань бригади, конвеєра, потоку (дільниці).

Стежить за своєчасним і якісним виправленням дефектів виробів.

Проводить інвентаризацію незавершеного виробництва на початку і

наприкінці роботи (зміни).
Повинен знати: технологічний процес виготовлення виробів;

заправні карти і технологічні інструкції; будову, типи

технологічного устаткування, його призначення; технологічну,

організаційну оснастку і пристрої, їх призначення і порядок

застосування; вимоги до сировини, напівфабрикатів, матеріалів;

види, властивості і призначення перероблюваної сировини,

напівфабрикатів і матеріалів; дефекти у виробах, причини їх

виникнення і заходи щодо їх запобігання та усунення, норми витрат

основних і допоміжних матеріалів; операції виконувані робітниками,

нормативи часу, застосовувані під час розрахунку технічно

обґрунтованих норм виробітку.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта і

спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації

та стаж роботи за професією попереднього розряду - не менше

1 року.
Примітка. Бригадир на дільницях основного виробництва повинен

мати вищий кваліфікаційний розряд або такий же, як кваліфікаційний

розряд робітника найвищої кваліфікації у бригаді.


6. БУНКЕРУВАЛЬНИК
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Заповнює бункери грудковими або

сипкими матеріалами за допомогою елеваторів, конвеєрів, скіпових

підйомників, вагонеток з перекидним кузовом та інших систем

підйомно-транспортних механізмів під керівництвом бункерувальника

вищої кваліфікації. Спостерігає за подаванням матеріалів у

залізничні вагони, автосамоскиди, на дробильні установки і

транспортери. Керує затворами і живильниками. Пускає і зупиняє

конвеєри. Регулює рівномірне надходження і розміщення матеріалу в

приймальних посудинах і на транспорті. Додержується необхідного

проміжку між колосниками решіток і спостерігає за наповненням

бункерів. Здійснює шурування матеріалу (гірничої маси, гарячого

агломерату та інших матеріалів). Усуває зависання, завали і

затори. Розбиває негабаритні брили, подрібнює великі грудки на

решітках перепускних бункерів або гезенків. Усуває сторонні речі.

Підкочує, встановлює і завантажує вагонетки. Зчеплює, розчеплює і

відкочує навантажені вагонетки. Очищає обслуговуваний бункер (люк)

і колію біля робочого місця. Веде поточний ремонт бункерних

затворів. Подає сигнали на поставлення вагонів під розвантаження.
Повинен знати: будову бункерів, пускової апаратури, системи

звукової і видимої сигналізації, будову затворів і відкотних

колій, транспортних механізмів приводної і натяжної станції

конвеєрної лінії; об'єм бункера, вантажопідйомність приймальних

посудин, допустиме навантаження на стрічку транспортера; технічні

умови на розвантажуваний матеріал, способи подрібнення

негабаритних грудок і запобігання злежуваності матеріалу; правила

очищення бункерів; конструкцію зчеплення; правила зчеплення,

розчеплення, відкочування навантажених вагонеток і думпкарів;

правила подавання і приймання звукових і видимих сигналів,

розвантаження транспортних засобів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Заповнює бункери грудковими або

сипкими матеріалами за допомогою елеваторів, конвеєрів, скіпових

підйомників, вагонеток з перекидним кузовом тощо та інших систем

підйомно-транспортних механізмів, пневмотранспорту, обладнаних

автоматичним керуванням. Спостерігає за безперебійною роботою

механізмів, систем пневмотранспорту та автоматичного керування,

аспіраційних будов. Пускає і зупиняє обслуговувані механізми.

Контролює рівень матеріалів у бункерах за допомогою електронних

покажчиків. Відокремлює металеві домішки за допомогою магнітних

пристроїв. За необхідності керує вручну механізмами. Обслуговує

приймальні пристрої.


Повинен знати: будову і принцип роботи підйомно-транспортних

механізмів, систем пневмотранспорту, автоматичного керування,

контрольно-вимірювальної апаратури, аспіраційних і магнітних

пристроїв; способи ручного керування механізмами, затворами і

живильниками; властивості матеріалів (гранулометричний склад,

вологість, небажані домішки) і вимоги до них; порядок заповнення

бункерів різними матеріалами і вивантаження їх із бункерів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

бункерувальника 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання і обов'язки. Веде процес заповнення бункерів

губчастим залізом за допомогою герметичного конвеєра. Веде процес

зберігання і дезактивації губчастого заліза в атмосфері інертного

газу. Контролює роботу шлюзових завантажувальних пристроїв і

розвантажувальних затворів. Регулює тиск інертного газу в бункері.

Спостерігає наявність водню у вентиляційній системі і кисню в

бункері. Вимірює температуру губчастого заліза на різних рівнях

для контролю процесу дезактивації.
Повинен знати: будову шлюзових завантажувальних і

розвантажувальних пристроїв та розвантажувальних затворів;

технологічний процес транспортування і зберігання губчастого

заліза; способи регулювання тиску і норми витрат інертного газу,

комунікації газопідвідної і газовідвідної арматури; методику

замірювання температури і регулювання газового режиму; фізичні і

хімічні властивості губчастого заліза; концентрації

вибухонебезпечних і токсичних речовин у межах допустимих.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією бункерувальника 3 розряду

- не менше 1 року.
7. ВАГАР
Завдання та обов'язки. Зважує вантажі на вагах різних типів і

конструкцій. Проводить зовнішній огляд вантажів і перевіряє

справність упаковки. Перевіряє відповідність найменування, ваги та

інших характеристик вантажів супровідним документам, оформляє

супровідні документи і складає акти на недостачу і зіпсованість

вантажів. Веде облік зважуваних вантажів. Доглядає за вагами і

перевіряє правильність їх показань. Керує укладанням і бере

безпосередню участь в укладанні зважуваних вантажів на ваги.

Стежить за повним завантаженням транспортних ємностей.
Повинен знати: номенклатуру, асортимент і сортамент;

зважуваних вантажів; будову обслуговуваних вагів, допустиме

навантаження на них; способи перевірки вагів і регулювання

точності зважування; міри ваги; правила зважування, укладання,

складування і зберігання вантажів; типи транспортних ємностей і їх

вантажність; правила обліку зважуваних вантажів і оформлення

супровідної документації на вантажі.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або

початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві,

без вимог до стажу роботи.
8. ВАНТАЖНИК
Завдання та обов'язки. Виконує вантаження, вивантаження і

внутрішньоскладське перероблення вантажів: сортування, укладання,

перенесення, переважування, фасування тощо вручну із застосуванням

найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів

транспортування: тачок, візків, транспортерів та інших

підйомно-транспортних механізмів. Встановлює лебідки, підйомні

блоки, влаштовує тимчасові спуски та інші пристрої для

завантаження і розвантаження вантажів. Кріпить і укриває вантажі

на складах та транспортних засобах. Переносить щити і трапи.

Підкочує (відкочує) вагони в процесі роботи. Відчиняє і зачиняє

люки, борти, двері рухомого складу. Чистить рухомий склад після

проведення вивантаження вантажу. Чистить і змащує обслуговувані

вантажно-розвантажувальні пристрої і засоби транспортування.
Повинен знати: правила вантаження і вивантаження вантажів;

правила укладання, кріплення, укривання вантажів на складі та в

транспортних засобах; правила застосування найпростіших

вантажно-розвантажувальних пристроїв і засобів транспортування;

умовну сигналізацію під час завантаження і вивантаження вантажів

підйомно-транспортними механізмами; допустимі габарити

навантаження вантажів на відкритий залізничний рухомий склад і

автомашини, розвантаження вантажів із залізничних вагонів і

укладання їх у штабелі; розташування складів і місць завантаження

і вивантаження вантажів.


Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або

початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві,

без вимог до стажу роботи.
9. ВАРНИК СМОЛКИ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде відповідно до встановленої

рецептури процес варіння різних смолок або плавлення сургучу в

котлах і апаратах. Стежить за ходом варіння. Регулює температуру

варіння. Подає пар. Проводить фільтрацію звареної смолки. Відбирає

проби і проводить випробування на в'язкість, твердість, густину,

пружність, температуру розм'якшення тощо. Визначає готовність

смолки, розливає її у барабани або інші ємності, зважує. Маркує

смолку і здає її на склад. Чистить котли, топки. Веде первинний

облік. Під час вогняного варіння готує і подає паливо та палить

піч.
Повинен знати: рецептуру приготування смолки, класифікацію

смолок відповідно до температури розм'якшення, температурний режим

варіння смолки різних марок і методи запобігання кристалізації

смолки в процесі варіння, порядок відбирання проб і правила

проведення випробувань смолки на в'язкість, твердість, густину,

пружність і технічні умови на смолку і сургуч; будову і правила

користування приладами для випробування смолки.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


10. ВИПРОБУВАЧ БАЛОНІВ
3-й розряд

Завдання та обов'язки. Випробовує балони під тиском до 15 МПа

(до 150 кгс/см.кв.). Здійснює підготовку балонів до випробування:

огляд, визначення придатності, видалення залишків продукту,

очищення поверхні балонів, пропарювання, промивання, сушіння і

зважування. Перевіряє об'єм балонів. Усуває дефекти, виявлені в

процесі випробування. Вибиває на балонах дані випробувань: номер,

дату випробування, об'єм, масу. Реєструє балони за паспортом.

Перевіряє і вкручує вентиль у балон. Укладає балони в штабелі.
Повинен знати: будову і конструкцію обслуговуваного

устаткування; класифікацію балонів, правила котлонагляду щодо

випробування балонів; правила випробування і клеймування балонів;

згідно з технічними умовами; методи усунення дефектів, виявлених в

процесі випробування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд

- у разі випробування балонів під тиском понад 15 до 30 МПа

(понад 150 до 300 кгс/см.кв.).
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача балонів

3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

- у разі випробування балонів під тиском понад 30 МПа (понад

300 кгс/см.кв.).
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача балонів

4 розряду - не менше 1 року.
11. ВИРОБНИК ТРАФАРЕТІВ, ШКАЛ ТА ПЛАТ
1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє шкали для різних приладів

та виробів на пресах і налагоджених накатних верстатах. Виготовляє

шкали і щитки методом фотодруку. Наносить схеми на плати вручну із

застосуванням трафарету або на верстаті під керівництвом виробника

вищої кваліфікації. Готує плати і шкали для друкарських схем та

інших зображень. Розкроює, натягує сітку на раму і закріплює її.

Проводить знежирювання і сушіння сіток. Наклеює паперові шкали на

плати з подальшим їх сушінням і обробленням. Зафарбовує сектори

шкали лаком або тушшю за трафаретом або надрукованим контуром.

Складає за даною рецептурою під керівництвом виробника вищої

кваліфікації спеціальні розчини для фотодруку. Виготовляє

фотошаблони. Перевіряє якість виготовлених шкал зовнішнім оглядом.
Повинен знати: основні знання про будову обслуговуваного

устаткування; правила нанесення друкарської фарби на кліше і

пуансон; призначення і властивості застосовуваних клеїв; фарб і

лаків; правила готування розчинів для фотодруку та їх

застосування; способи підготовки шкал і плат до друкування схем.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє шкали для різних приладів і

виробів на креслярських, креслярсько-ділильних або накатних

верстатах із самостійним їх налагодженням, а також наносить на

шкали знаки, букви, цифри та інші позначення вручну фарбою або

тушшю. Виготовляє шкали, таблички і щитки для приладів та виробів

методом фотодруку і травлення згідно з кресленням (рисунком).

Підбирає необхідні компоненти і готує розчини для фотодруку за

заданою рецептурою. Наносить схеми на плати вручну із

застосуванням трафарету або на верстаті. Наносить світлочутливу

емульсію і фоторезистори на заготовки для шкал друкарських плат.

Проводить експонування, проявлення, закріплювання і дублення

світлочутливого шару. Підготовляє плівкові негативи. Монтує плати

під гальванічне нарощування металу. Підготовляє сітки і переносить

копії зображення на сітку. Наклеює паперові шкали на плати різних

приладів із дзеркальними шкалами. Здійснює відкривання фасонного

вікна шкали з поставленням дзеркала. Ретушує надруковані шкали і

плати.
Повинен знати: принцип дії обслуговуваного устаткування;

рецептуру і способи приготування світлочутливих емульсій і фарб

для друкування, властивості застосовуваних фарб і лаків; способи

нанесення фарб і лаків; призначення негативів і правила їх

підготування; технічні вимоги до шкал, плат, табличок і щитків;

умови зберігання застосовуваних матеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією виробника трафаретів, шкал і плат

1 розряду - не менше 0,5 року.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє шкали для різних приладів і

виробів на креслярських і спеціальних шкальних машинах. Виготовляє

таблички, щитки, схеми, пластини і панелі методом

фотохімгравірування з рельєфним зображенням. Друкує на

плоскокопіювальних верстатах, напівавтоматах і автоматах шкали,

схеми на платах і лицьових панелях. Проводить коригування

електролітів. Виготовляє сітчасті трафарети. Виконує хімічне і

гальванічне міднення заготовок плат, травлення плат після

гальванічної обробки. Ретушує фотовідбитки. Копіює двосторонні

печатні схеми. Наклеює знаки, букви, цифри, риски на шкали різних

приладів. Виготовляє матриці для друкування циферблатів методом

фототравлення. Підналагоджує обслуговуване устаткування.
Повинен знати: будову і способи підналагоджування

обслуговуваного устаткування, основні знання із хімії та

електротехніки в межах виконуваної роботи; процес гальванічного

осадження металу і травлення, способи фотохімгравірування, склад і

способи приготування розчинів для травлення.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника

трафаретів, шкал і плат 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє друкарські схеми, маски,

цифрові і буквені трафарети. Виготовляє плати фотохімічним,

електрохімічним і комбінованим методами. Наносить друкарські схеми

на феритові заготовки. Контролює і коригує друкарські плати під

мікроскопом. Виготовляє на манганіновій фользі схеми для різних

приладів і виробів методом фотохімгравірування з опуклим

зображенням. Готує електроліти. Налагоджує і регулює обслуговуване

устаткування.


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка