Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка41/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   65

документацію. Визначає характер несправностей і ремонтує

апаратуру, яка застосовується для рентгено-, гамма-дефектоскопії,

іонізаційного і сцинтиляційного контролю. Проводить

пусконалагоджувальні роботи на прискорювачах.
Повинен знати: основи електротехніки; теорію і принцип

одержання різних видів випромінювання та їх взаємодії з

речовинами; будову устаткування, застосовуваного для рентгено- і

гамма-графування; види дефектів металургійного, технологічного,

експлуатаційного походження і зварних швів, допустимі норми

дефектів металів; принципи вибору різних лічильників і апаратури

для іонізаційного і сцинтиляційного контролю.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією дефектоскопіста рентгено-,

гамма-графування 5 розряду - не менше 1 року.


Приклади робіт.

1. Картер турбіни і редуктора авіадвигуна - просвічування і

розшифрування рентгенограм.

2. Лонжерони, вузли стикування фюзеляжу з центропланом, вузли

навішування двигунів літаків - рентгено- і гамма-графування.
27. ДОЗИМЕТРИСТ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить дозиметричні і радіометричні

вимірювання забруднень альфа-, бета- і гамма-активними речовинами

різних поверхонь, спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального

захисту, устаткування, транспортних засобів тощо. Визначає дози і

потужності іонізуючих випромінювань за допомогою відповідних

дозиметричних і радіометричних приладів. Відбирає проби

зовнішнього середовища, здійснює індивідуальний дозиметричний

контроль. Веде відповідну первинну документацію.
Повинен знати: основні властивості іонізуючих випромінювань і

методи їх реєстрації; біологічний вплив іонізуючих випромінювань;

принцип дії застосовуваних дозиметричних і радіометричних

приладів, санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами і

джерелами іонізуючих випромінювань, прийоми радіометричних і

дозиметричних вимірювань і відбирання проб зовнішнього середовища.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає чутливість дозиметричних і

радіометричних приладів за допомогою контрольних джерел. Контролює

стан радіаційної безпеки на робочих місцях. Проводить первинне

опрацювання результатів дозиметричних і радіометричних вимірювань

і індивідуального дозиметричного контролю.


Повинен знати: елементарні відомості про будову атома, про

радіоактивність, основні властивості іонізуючих випромінювань і

методи їх реєстрації, способи і засоби захисту від уражаючої дії

іонізуючих випромінювань, будову дозиметричних і радіометричних

приладів середньої складності і методи контролю їх чутливості;

методи дозиметричних і радіометричних вимірювань середньої

складності; способи відбирання, приготування і вимірювання проб

зовнішнього середовища; методику проведення радіометричної зйомки

території.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

дозиметриста 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить дозиметричні і радіометричні

вимірювання з окремих видів випромінювання за допомогою різної

апаратури. Здійснює дозиметричний контроль під час проведення

найбільш відповідальних робіт. Контролює додержання захисту

робочих місць від іонізуючого випромінювання. Проводить

радіометричну зйомку території та автогаммазйомку доріг. Обробляє

результати дозиметричних і радіометричних вимірювань і

індивідуального дозиметричного контролю. Оформляє графіки,

діаграми, карти, таблиці.


Повинен знати: основні знання ядерної фізики; основні закони

радіоактивності; властивості іонізуючих випромінювань і методи їх

реєстрації; будову складних дозиметричних і радіометричних

приладів і методи контролю їх чутливості; методи дозиметричних і

радіометричних вимірювань; способи відбирання проб, їх

приготування і вимірювання.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією дозиметриста 3 розряду -

не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить дозиметричні і радіометричні

вимірювання різної складності з усіх видів іонізуючого

випромінювання за допомогою різної апаратури. Здійснює роботи з

вивчення і вимірювання ефективності біологічного захисту.

Безпосередньо здійснює контроль за всіма найбільш

радіаційно-небезпечними роботами. Контролює роботу дозиметричної і

радіометричної апаратури та вибраковує її в процесі експлуатації.

Робить первинну оцінку результатів вимірювання ефективності

біологічного захисту. Виконує статистичне оброблення результатів

дозиметричних і радіометричних вимірювань. Складає зведену

документацію. Бере участь у складанні звітів з дозиметричного

контролю. Бере участь в освоєнні нової техніки дозиметричного і

радіометричного контролю.


Повинен знати: основи ядерної фізики; закони радіоактивності;

властивості іонізуючих випромінювань і методи їх реєстрації;

розрахунки захисту від іонізуючих випромінювань усіх видів; будову

особливо складних дозиметричних і радіометричних приладів

будь-якої складності, методику їх градуювання, еталонування,

контролю їх чутливості; методи інтерпретації вимірювань.


Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією дозиметриста 4 розряду - не менше 1 року.
28. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК З ЛІФТІВ
1-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює слюсарну обробку деталей без

додержання розмірів. Виправляє різь плашками і мітчиками. Розмічає

за шаблоном прості деталі. Розрізає стальні канати вручну. Замінює

сигнальні і освітлювальні лампи. Перевіряє на функціонування

механізми, контакти та електричні апарати ліфта. Перевіряє

наявність і справність освітлення шахти, кабіни і машинного

приміщення, а також стан огорожі шахти і кабіни. Здійснює

евакуацію пасажирів з кабіни ліфта у разі його раптової зупинки.

Промиває і змазує деталі. Виконує прості і середньої складності

роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування під

керівництвом електромеханіка вищої кваліфікації.


Повинен знати: прийоми слюсарної обробки деталей; призначення

і умови застосування слюсарного інструменту і найпростіших

вимірювальних інструментів; ходові розміри різі, які

застосовуються у кріпильних деталях; найменування і призначення

мастильних матеріалів; елементарні відомості про будову і

призначення ліфта та його складових частин; призначення

електричних апаратів; марки і перерізи проводів, застосовуваних у

ліфтах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт.

1. Болти, гвинти, гайки - прогонка різьби плашками і

мітчиками.

2. Вузли та деталі механізмів і електроапаратів - чищення,

промивання і змазування після розбирання.

3. Деталі з листової і кутової сталі - обпилювання поверхні і

зачищення облою.

4. Сталь штабова, кругла і кутова - розрізування ножівкою за

готовою розміткою.
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює слюсарну обробку за 11-14

квалітетами (4-7 класами точності). Розмотує канати з бухти і

відміряє потрібну довжину. Заготовляє і кріпить труби під

електропроводку за готовою розміткою. Заправляє інструмент.

Розмічає і вирубує прокладки за кресленнями та ескізами. Розбирає

і складає механічні та автоматичні замки, затвори, кінцеві

вимикачі, поверхові перемикачі, кнопкові і викличні апарати.

Визначає та усуває прості несправності в мережах освітлення,

сигналізації і керування приводом ліфтів. Читає прості креслення

та електричні схеми ліфтів. Виконує складні й особливо складні

роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування під

керівництвом електромеханіка вищої кваліфікації.
Повинен знати: прийоми і послідовність операцій слюсарної

обробки деталей, порядок розбирання і складання простих вузлів і

механізмів ліфтів; властивості і маркування металів, загальні

знання про допуски та посадки і позначання їх на кресленнях,

правила поводження зі стальними канатами і ланцюгами; будову

вантажних механізмів (лебідок), блоків, шківів, барабанів; основні

відомості про будову і призначення типових ліфтів; електричні та

електросилові схеми ланцюгів освітлення і сигналізації ліфтів та

системи керування приводами ліфтів; основи електротехніки, будову

електродвигунів перемінного струму; правила користування простими

електровимірювальними приладами і засобами лінійно-кутових

вимірювань.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів 1 розряду - не

менше 0,5 року.


Приклади робіт.

1. Болти, гайки, гвинти - нарізування різьби мітчиками і

плашками.

2. Деталі прості зі штабової і кутової сталі - розмічування,

кернування і свердлення отворів переносними електроінструментами.

3. Електродвигуни - розбирання, чищення, складання.

4. Електропроводка освітлення і сигналізації - заготовка і

прокладання в машинному і блочному приміщеннях.

5. Ніші, борозни, отвори на перегородках і стінках -

пробивання за готовою розміткою і закладання.

6. Прилади електровимірювальні - виявлення наявності напруги.

7. Світильники, патрони, вимикачі, штепсельні розетки,

кнопкові і викличні апарати, контакти - зарядження та

встановлення.


Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з ремонту,

монтажу і демонтажу ліфтового устаткування. Налагоджує, регулює,

випробовує механічне та електричне устаткування ліфтів з одиночним

керуванням, яке рухається зі швидкістю до 0,71 м/с. Визначає та

усуває складні несправності в мережах освітлення, сигналізації і

керування приводом ліфтів. Здійснює слюсарну обробку деталей за

7-11 квалітетами (2-4 класами точності). Здійснює встановлення,

центрування, вмикання електродвигунів. Обробляє кабелі, проводи та

прокладає їх у трубах або джгутах у шахті і машинному приміщенні.

Читає середньої складності креслення та електричні схеми ліфтів.

Проводить заміну стальних канатів і кріпить їх до підвісних вузлів

кабін і противаг. Клепає і паяє деталі механізмів різними

припоями.
Повинен знати: технічні умови на монтаж, ремонт і демонтаж

ліфтів; принципові схеми одиночного керування ліфтами;

послідовність розбирання і складання механічних вузлів і

електроапаратів; будову нерегульованих асинхронних двигунів,

трансформаторів, реле- і магнітних пускачів, уловлювачів; правила

будови електроустаткування у частині вимог до монтажу, технічного

обслуговування та ремонту ліфтів; основи електротехніки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

електромеханіка з ліфтів 2 розряду - не менше 1 року.


Приклади робіт.

1. Станції керування - регулювання електроапаратів, зачищення

контактів.

2. Трансформатори - встановлення і вмикання.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує середньої складності роботи з

ремонту, монтажу, демонтажу ліфтового устаткування. Налагоджує,

регулює і випробовує механічне та електричне устаткування ліфтів з

одиночним керуванням, які рухаються зі швидкістю понад 0,71 м/с.

Виготовляє встановлювальні і розмічувальні шаблони і пристрої, які

прискорюють і полегшують виробництво монтажних та ремонтних робіт.

Перевіряє мегомметром стан ізоляції і вимірює розмір її опору і в

електродвигунах, трансформаторах, у кабельній мережі і колах

систем керування. Готує ліфти до технічного огляду інспектором

Держтехнагляду. Читає складні креслення та електричні схеми

ліфтів. Веде необхідну технічну документацію.


Повинен знати: технологію розбирання і складання середньої

складності і складних вузлів ліфтового устаткування, принципові

електричні схеми обслуговуваних ліфтів; будову напівпровідникових

елементів схеми; виконання електричних проводок усіх типів і

технічні вимоги до них; вибирання перерізу проводів плавких

вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження;

основи радіотехніки; принцип дії двостороннього гучномовного

зв'язку під час диспетчерського керування ліфтами.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів

3 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт.

1. Випрямлячі напівпровідникові - складання, заміна і

вмикання в коло.

2. Лебідки різних типів - розбирання, складання, регулювання,

заміна сальників, підшипників.

3. Шахти ліфтів залізосітчасті і каркасно-підвісні - монтаж і

вивірення розмірів за встановлювальним кресленням.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з ремонту,

монтажу і демонтажу ліфтового устаткування. Налагоджує, регулює і

випробовує ліфти, які рухаються зі швидкістю до 1 м/с, з парним

керуванням, у тому числі із застосуванням друкувального монтажу

електричних схем керування з електронними мікроелементами. Читає

особливо складні креслення та електричні схеми ліфтів. Визначає

несправності у системах парного керування та усуває їх.


Повинен знати: технічні умови на випробування ліфтів; вимоги

до якості монтажу, ремонту і випробувань механічного та

електричного устаткування ліфтів, строки служби деталей і вузлів

та заходи щодо їх збільшення; систему планово-запобіжних ремонтів;

конструктивну будову складових частин ліфта; принципові схеми

парного керування ліфтами; основи радіоелектронної техніки.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів

4 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт.

1. Плати друкувальні, окремі елементи електротехніки -

заміна.

2. Приводи телескопічних дверей - налагодження і регулювання.


6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з

ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування. Налагоджує,

регулює і випробує ліфти, які рухаються зі швидкістю понад 1 м/с,

з парним і груповим керуванням, у тому числі із застосуванням

логічних елементів в електричних схемах керування. Визначає

несправності в механічних вузлах, системах керування, освітлення і

сигналізації швидкісних ліфтів та усуває їх. Знімає характеристики

напівпровідниковий елементів.
Повинен знати: технічні умови на монтаж і ремонт швидкісних

ліфтів; електричні схеми швидкісних ліфтів, основи

радіоелектроніки, принципові схеми групового керування ліфтами;

будову масляних буферів; схеми внутрішніх з'єднань обмоток

електричних машин постійного струму, генераторів, тиристорних

регуляторів, застосовуваних на швидкісних ліфтах; причини і методи

усунення вібрацій устаткування, які виникають; методику проведення

статичних і динамічних випробувань швидкісних ліфтів.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів

5 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт.

1. Буфери масляні - монтаж та випробування.

2. Ліфти з автоматичним приводом дверей шахт і кабіни -

монтаж та налагоджування.


29. ЕЛЕКТРОМОНТЕР ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО

УСТАТКУВАННЯ ТА ТЕЛЕАВТОМАТИКИ


1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує прості допоміжні роботи із

заміни, промивання і чищення деталей під час ремонту та

експлуатаційно-технічного обслуговування знеструмленого

диспетчерського устаткування та апаратури телеавтоматики.

Перевіряє наявність напруги за допомогою контрольної машини або

вольтметра. Знімає джут з кабелю. Заготовляє залізні скоби та

болти. Здійснює слюсарну обробку нескладних деталей під розмір

після відливання. Сортує і розбирає вироби і матеріали за

зовнішнім виглядом. Упаковує електровимірювальні прилади і

апаратуру для перевезення та транспортує їх. Маркує і фарбує

поверхні готовими фарбами без термічного оброблення. Здійснює

антикорозійне змазування деталей.
Повинен знати: елементарні знання про електротехніку,

телеавтоматику, диспетчерське устаткування та апаратуру,

призначення і умови застосування найбільш розповсюджених простих

пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів; назву та

призначення простої перевірної та вимірювальної апаратури; способи

запобігання корозії металів; загальні відомості про властивості

сталі, міді, латуні, алюмінію, ізоляційних матеріалів,

обмотувальних проводів, мастильних матеріалів; правила поводження

з масляними фарбами і розчинниками; основні марки покривних лаків,

фарб і кабельних мастик.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


Приклади робіт.

1. Бирки, маркування - заміна.

2. Затискачі на складаннях - чищення.

3. Кабелі - зачищення, лудіння і паяння кінців.

4. Лампи сигнальні та освітлювальні - заміна.

5. Отвори у перегородках і стінках - пробивання.

6. Панелі та інші деталі - ґрунтування та фарбування.

7. Прокладки, скоби, шайби - виготовлення.

8. Шнури - заготівля.
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційно-технічне

обслуговування, розбирання, ремонт і складання диспетчерського

устаткування та апаратури телеавтоматики. Встановлює на щитах

прилади з вмиканням їх для перевірки під керівництвом

електромонтера вищої кваліфікації. Здійснює лудіння та паяння

твердим і м'яким припоями. Монтує всі типи запобіжників на

панелях. Прокладає, обробляє і зрощує контрольні кабелі. Чистить

контакти і контактні поверхні.
Повинен знати: правила виконання нескладних робіт з ремонту і

обслуговування лінійних та кабельних споруд, конструкції і типи

обслуговуваних кабелів, ізоляційних матеріалів, обмотувальних та

монтажних проводів; призначення та умови застосування найбільш

розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та

контрольно-вимірювальних приладів середньої складності; прийоми

обробки чорних і кольорових металів та ізоляційних матеріалів;

властивості просочувальних і покривних лаків та ущільнювальних і

мастильних матеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією електромонтера диспетчерського

устаткування та телеавтоматики 1 розряду - не менше 0,5 року.


Приклади робіт.

1. Апаратура і прилади - вирізання за розміром скла,

встановлення, укріплення та промазування його.

2. Деталі приладів - свердління, зенкування і розпилювання

некруглих отворів.

3. Кабелі - продзвонювання.

4. Кабелі контрольні - прокладання по стіні у трубках по

конструкціях і закріплення у кабельних шахтах або тунелях.

5. Коробки затискні - складання із заміною затискачів.

6. Панелі - закладання отворів, установлення ламп і

рубильників.

7. Поверхні металеві - зачищення і зашліфовування під паяння,

полуду і оксидування.

8. Шнури, штепселі, кнопки, мікрофонні трубки - ремонт.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційно-технічне

обслуговування кабельних і лінійних споруд диспетчерського

устаткування, високочастотних каналів, апаратури телеавтоматики і

підтримання встановлених режимів їх роботи. Перевіряє емісії

радіоламп. Вимірює напругу розжарення ламп, мережі та рівнів

сигналу. Здійснює механічне регулювання реле схем телеавтоматики.

Ревізує блоки живлення. Ремонтує і регулює контактори і ключі

керування. Встановлює на щитах прилади з підключенням їх для

перевірки. Здійснює в'язання джгутів і регулювання кіл

телеавтоматики. Перевіряє маркування монтажної і принципової

схеми. Обробляє згідно з кресленням ізоляційні матеріали -

текстоліт, фібру, азбоцемент, гетинакс тощо. Усуває пошкодження

кабелю. Здійснює гаряче паяння виробів. Відновлює ізоляцію.

Складає схеми ескізів і креслень на прості деталі і виконує за

допомогою них роботи. Шукає "землю" у колах постійного струму.


Повинен знати: основи електротехніки і радіотехніки; основи

високочастотного зв'язку і телеавтоматики по лінії електропередач

і багатоканальних систем; блок-схеми обслуговуваного устаткування,

каналів високочастотного зв'язку, телемеханіки і радіозв'язку,

вибір запобіжників згідно з номінальною напругою; загальні знання

про джерела і схеми живлення постійним і перемінним струмом;

режими роботи акумуляторних батарей; будову універсальних і

спеціальних пристроїв, простих і середньої складності

контрольно-вимірювальних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики

2 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт.

1. Випрямлячі селенові - ревізія.

2. Згасання залишкові - регулювання.

3. Ключі керування всіх типів - ремонт і регулювання.

4. Коробки клемні - ревізія.

5. Опори, конденсатори і напівпровідникові прилади - заміна

несправних.

6. Опір шлейфа - вимірювання.

7. Пости високочастотні - ремонт механічної частини.

8. Провід - вимірювання асиметрії.

9. Реостати секційні з послідовним і паралельним вмиканням

секцій - ремонт.

10. Шаблони для розшиття кабелів різних ємностей -

виготовлення.

11. Щити - встановлення приладів з підключенням їх для

перевірки і регулювання.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційно-технічне

обслуговування і ремонт високочастотних систем ущільнення та

апаратури телеавтоматики, релейних комутаторів і простого та

середньої складності штативного устаткування кабельних ланцюгів,

каналів телеавтоматики каналізаційних споруд; пошук і усунення в

них пошкоджень; монтаж і демонтаж кабель-зростів. Розбирає і

складає ключі та реле-схеми телеавтоматики. Проводить електричні


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка