Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка43/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
#708
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   65

користування застосовуваними під час ремонту приладами; принцип

роботи перетворювачів, установок високої частоти з машинними і

ламповими генераторами; розрахунок потреби в статичних

конденсаторах для підвищення косинуса фі; способи центрування і

балансування електродвигунів; призначення і види високочастотного

захисту; правила настроювання і регулювання

контрольно-вимірювальних інструментів, правила охорони праці в

обсязі кваліфікаційної групи III.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту

та обслуговування електроустаткування 4 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт.

1. Автоматичні пристрої башт тушіння коксохімічних заводів -

ремонт та налагодження електросхеми.

2. Вимикачі масляні високовольтні - капітальний ремонт.

3. Електрогодинникові станції всіх систем - середній і

капітальний ремонт.

4. Електродвигуни високовольтні - капітальний ремонт,

складання, встановлення і центрування.

5. Електросистеми механізмів завантаження доменних печей -

повний ремонт і налагодження.

6. Електроприводи багатодвигунні з магнітними станціями і

складними схемами автоматики і блокування - перевірка та ремонт.

7. Елементи лічильних схем спеціальних систем керування

довжини розкоту, телемеханічних пристроїв на агрегатах

металургійних заводів - ремонт, монтаж і налагодження.

8. Кабель високої напруги - визначення пошкодження, вилучення

пошкодженого відрізку і монтаж вставки.

9. Контактори, магнітні контролери, дорожні вимикачі - ремонт

та регулювання.

10. Навантажувачі, пневмоперевантажувачі вагонні, складські,

трюмні та інші спеціальні машини - капітальний ремонт і

регулювання електроустаткування в повному обсязі.

11. Обмежувачі вантажопідйомності магнітоелектричні -

перевірка, налагодження і регулювання.

12. Панелі керування багаторазового волочіння зі складною

схемою автоматичного пуску п'яти барабанів однією кнопкою за

допомогою реле часу - ремонт і налагодження.

13. Панелі керування і магнітні станції високовольтних

електродвигунів прокатних станів - перевірка і ремонт.

14. Потенціометри, сельсинові датчики з передачами - ремонт з

виготовленням деталей.

15. Прилади радіоізотопні - монтаж та налагодження.

16. Пульти керування операторського освітлення - ремонт та

монтаж.


17. Реле максимальне, фотореле - перевірка, ремонт і

регулювання.

18. Ротори електродвигунів - балансування, виявлення та

усунення вібрації.

19. Спредери автоматичні - визначення несправності, ремонт,

монтаж, демонтаж.

20. Схеми автоматики рольгангів, упорів, перекидання клапанів

повітронагрівачів мартенівських печей - ремонт і налагодження.

21. Устаткування та апаратура розподільних пристроїв високої

напруги - ремонт і монтаж.


6-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, здійснює капітальний ремонт,

складає, встановлює і проводить центрування високовольтних

електричних машин та електроапаратів різних типів і систем

напругою понад 15 кВ. Обслуговує виробничі дільниці або цехи з

особливо складними схемами первинної і вторинної комутації та

дистанційного керування. Налагоджує, ремонтує і регулює

відповідальні, особливо складні та експериментальні схеми

технологічного устаткування, складні електричні схеми автоматичних

ліній, а також відповідальні й експериментальні електричні машини,

електроапарати, електроприлади та електричні схеми унікального і

прецизійного металообробного устаткування. Обслуговує, налагоджує

і регулює електричні самописні та електронні прилади. Обслуговує і

налагоджує ігнітронні зварювальні апарати з електронікою,

ультразвукові, електронні, електроімпульсні установки особливо

складного захисту, пристрої автоматичного включення резерву, а

також складні схеми із застосуванням напівпровідникових установок

на транзисторних і логічних елементах. Перевіряє класи точності

вимірювальних трансформаторів. Виконує роботи з ремонту, монтажу

та демонтажу кабельних ліній у спеціальних трубопроводах,

заповнених маслом або газом під тиском. Здійснює складні епоксидні

кінцеві обробки у високовольтній кабельній мережі, а також монтаж

з'єднувальних муфт між мідними та алюмінієвими кабелями. Здійснює

комплексні випробування електродвигунів, електроапаратів

трансформаторів різної потужності після капітального ремонту.

Готує відремонтоване електроустаткування до здавання в

експлуатацію.
Повинен знати: конструкцію, електричні схеми, способи і

правила перевірки на точність різних електричних машин,

електроапаратів, електроприводів будь-якої потужності і напруги та

автоматичних ліній; схеми телекерування та автоматичного

регулювання та способи їх налагодження; будову і конструкцію

складних реле та приладів електронної системи; правила

обслуговування ігнітронних зварювальних апаратів з електронікою,

ультразвукових, електроімпульсних і електронних установок; методи

комплексних випробувань електромашин, електроапаратів і

електроприладів; правила складання електричних схем та іншої

технічної документації на електроустаткування в мережі

електроживлення; електричні схеми первинної і вторинної комутації

розподільних пристроїв; принцип дії захисту з високочастотними

блокуваннями; схеми стабілізаторів напруги, напівпровідникових,

селенових випрямлячів і телеметричного керування оперативним

освітленням і пультів оперативного керування; правила охорони

праці в обсязі кваліфікаційної групи III.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та

обслуговування електроустаткування 5 розряду - не менше 1 року.


Приклади робіт.

1. Апаратура автоматична дозувальна для рідких компонентів з

електронним реле і терморегуляторами - перевірка, ремонт та

налагодження електросхеми.

2. Генератори постійного струму - капітальний ремонт,

регулювання і налагодження.

3. Електроприводи зі складними схемами керування -

дистиліграфування режимів роботи.

4. Колектори машин постійного струму - складання,

виготовлення шаблонів і доведення пластин колектора вручну.

5. Крани портальні, контейнерні перевантажувачі - капітальний

ремонт електроустаткування.

6. Лінії автоматичні металорізальних верстатів - складний

ремонт і налагодження електросхеми.

7. Лінії поточні з багатодвигунними, синхронізованими і

автоматизованими приводами - ремонт і налагодження.

8. Машини електрозварювальні шовні, багатоточкові - ремонт і

налагодження.

9. Печі електроплавильні і гартувальні установки

високочастотні - перевірка, усунення несправностей і налагодження.

10. Прилади та апарати електронної системи - ремонт і

налагодження схеми.

11. Реле електронної башти гасіння коксохімічних заводів -

ремонт, установлення і налагодження.

12. Рентгеноапарати - перевірка, усунення дефектів і

налагодження.

13. Системи тиристорного керування - налагодження.

14. Спредери, вантажопідйомні електромагніти - капітальний

ремонт, регулювання і налагодження електроустаткування.

15. Схеми електричні автоматичного дистанційного керування -

перевірка, ремонт і налагодження.

16. Схеми складні електричні із застосуванням електроніки і

фотоелементів - перевірка, ремонт і налагодження.
31. ЕМУЛЬСОВАР
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує емульсії, розчини, суспензії,

пасти, мастики, маси та замаслювачі за заданою рецептурою. Зважує

хімікати за рецептами та завантажує їх у ємності: котли, баки,

ванни і реактори. Стежить за варінням хімічних матеріалів і

роботою мішалки. Визначає готовність емульсії, розчинів тощо і

перекачує їх у відстійну апаратуру або переносить у визначене

місце. Веде журнал витрат матеріалів. Чистить устаткування, яке

обслуговує.
Повинен знати: рецептуру і способи виготовлення емульсії,

розчинів, суспензії, паст, мастик, мас і замаслювача та методи

визначення їх готовності; властивості хімічних матеріалів, які

йдуть на приготування емульсії, розчинів, паст тощо; принцип

роботи і будову мішалок.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує емульсії, розчини, суспензії,

пасти, мастики, маси і замаслювані за заданими рецептами із

застосуванням автоматичних систем підтримання температури

дозованих хімікатів. Зважує хімікати за рецептами і завантажує їх

у підготовлені ємності. Дозує і зливає у реактори по трубопроводу

хімікати з додержанням черговості. Стежить за варінням хімічних

матеріалів і роботою мішалки реактора. Контролює автоматичні

системи підтримання заданої температури у реакторах, ємностях.

Стежить за роботою дистиляторів. Визначає готовність емульсій,

розчинів тощо, стежить за їх перекачуванням насосами або

компресорами у відстійну апаратуру і витратні ємності. Веде журнал

витрат матеріалу і результатів лабораторного аналізу готових

емульсій, розчинів тощо. Бере участь у поточному ремонті

устаткування.
Повинен знати: рецептуру, способи і правила приготування

емульсій, розчинів, суспензій, паст, мастик, мас та замаслювачів і

методи визначення їх готовності; властивості хімічних матеріалів,

які ідуть на приготування емульсій, розчинів тощо; будову

автоматичних систем підтримання температури в реакторах, мішалках,

дистиляторах та іншому устаткуванні, яке обслуговує.


Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією емульсовара 2 розряду - не менше 1 року.
32. ЗАПРАВНИК ПОЛИВАЛЬНО-МИЙНИХ МАШИН
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Наповнює цистерни поливально-мийних

машин водою. Приєднує заливну трубу з пробковим краном до цистерни

поливально-мийної машини, пожежної колонки (стендера) і до

гідранта водопровідного колодязя, від'єднує їх. Відкриває і

закриває кришки водопровідного колодязя. Тримає заливну трубу,

стендер і гідрант у справному стані. Усуває дрібні несправності

заливної труби, стендера і пожежного гідранта.


Повинен знати: будову гідрантів, стендерів і правила усунення

дрібних несправностей у них.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


33. ЗАРЯДНИК ВОГНЕГАСНИКІВ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує підготовчі роботи з перевірки,

ремонту, зарядки і перезарядки пінних, порошкових, вуглекислотних

і фреонових літакових вогнегасників. Приймає, здійснює первинний

огляд, розряджає вогнегасники, чистить і промиває балони, фарбує і

готує їх до випробування. Розпаковує колби і коробки із зарядами;

чистить їх від пакувальних матеріалів. Готує розчини для

заряджання вогнегасників. Проводить гідравлічне випробування

корпусів, заряджає і відбраковує несправні вогнегасники, ремонтує

балони, арматуру і запобіжні пристрої під керівництвом зарядника

вогнегасників вищої кваліфікації.
Повинен знати: принцип роботи пінних, порошкових,

вуглекислотних і фреонових літакових вогнегасників різних типів;

призначення та умови застосування інструменту і

контрольно-вимірювальних приладів під час випробування і

заряджання вогнегасників; властивості хімічних зарядів, правила їх

транспортування і зберігання; способи розряджання і заряджання

вогнегасників, фарбування і ремонту корпусів і арматури.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Заряджає і перезаряджає пінні,

порошкові, вуглекислотні і фреонові літакові вогнегасники.

Перевіряє якість заряду, справність арматури і запобіжних

пристроїв. Проводить гідравлічне випробування корпусів, ремонт

балонів, арматури і запобіжних пристроїв, відбраковує несправні

вогнегасники. Веде облік заряджених вогнегасників і оформляє

встановлену технічну документацію. Обслуговує устаткування

зарядної станції, компресори, насоси і прилади під час заряджання

вогнегасників і випробування балонів. Виконує поточний ремонт

обслуговуваного устаткування і бере участь у більш складних видах

ремонту.
Повинен знати: будову пінних, порошкових, вуглекислотних і

фреонових літакових вогнегасників різних типів; хімічний склад і

властивості компонентів, які входять до зарядів вогнегасників;

правила перевірки і випробування корпусів балонів, вентилів і

запобіжних пристроїв; умови транспортування вогнегасників; типи

зарядних станцій; принцип роботи апаратів і приладів,

застосовуваних під час заряджання вогнегасників; порядок

оформлення технічної документації на заряджені вогнегасники.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією зарядника вогнегасників 2 розряду - не

менше 1 року.


34. ЗАРЯДНИК ПРОТИГАЗОВИХ КОРОБОК
3-й розряд

Завдання та обов'язки. Заряджає і перезаряджає протигазові

коробки протигазів. Випробовує за допомогою

контрольно-вимірювальних приладів коробки на вбирну здатність,

герметичність і опір. Веде процес регенерації протигазових коробок

протигазів продуванням повітря.


Повинен знати: марки протигазових коробок, їх призначення;

склад вбирачів для кожної марки і властивості вбирачів; правила

заряджання, перезаряджання і регенерації поглинальних сумішей

протигазових коробок протигазів, а також адсорбентів та їх

замінників.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


35. ЗАРЯДНИК ХОЛОДИЛЬНИХ АПАРАТІВ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Заливає резервуари насичення водним

розчином хромату натрію. Стежить за роботою вакуум-насосів,

резервуарів насичення, холодильних установок для охолодження

водоаміакового розчину, зарядних стендів і трубопроводів. Замінює

водневі та аміакові балони. Веде записи про роботу апаратів

зарядної станції. Підносить холодильні апарати для зарядження.

Бере участь у поточному ремонті апаратури зарядної станції.


Повинен знати: принцип роботи устаткування зарядної станції:

холодильних установок, вакуум-насосів, зарядних стендів; способи

заливання резервуарів насичення водним розчином хромату натрію і

заміни водневих і аміакових балонів.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Заряджає холодильні апарати

водоаміаковим розчином, воднем і перевіряє якість їх заповнення.

Готує водоаміаковий розчин у резервуарах насичення. Регулює

подавання охолоджувальної води для насичення розчину і регулює

тиск у резервуарах насичення. Готує холодильні апарати під

заряджання (вакуумування, продування вогнем, вторинне

вакуумування). Перевіряє зарядний штуцер на герметичність.

Проводить поточний ремонт і випробування після ремонту зарядної

станції.
Повинен знати: будову і призначення основних частин

устаткування зарядної станції: зарядних стендів, холодильних

установок, вакуум-насосів, колекторів, приладів регулювання,

трубопроводів і арматури; будову холодильних апаратів побутових

холодильників, правила регулювання подавання охолоджувальної води

для насичування розчину; правила поводження з холодильним апаратом

під час заряджання; способи приготування водоаміакового розчину;

фізико-хімічні властивості аміаку, водню і розчинів у межах

виконуваної роботи.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зарядника

холодильних апаратів 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Регулює подавання водню в резервуари

насичення для перемішування водоаміакового розчину. Відбирає проби

на аналіз. Розбавляє розчин у разі високої концентрації аміаку або

добавляє аміак при недостатній концентрації розчину за даними

аналізу.
Повинен знати: будову устаткування зарядної станції: зарядних

стендів, холодильних установок, вакуум-насосів, колекторів,

приладів регулювання, трубопроводів і арматури; будову

обслуговуваних контрольно-вимірювальних приладів; правила і

послідовність відбирання проб водоаміакового розчину на аналіз;

правила регулювання подавання водню та аміаку під час розбавляння

водоаміакового розчину в резервуарах насичення.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією зарядника холодильних

апаратів 3 розряду - не менше 1 року.
36. ЗЛИВАЛЬНИК-РОЗЛИВАЛЬНИК
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає кислоту, луги, молоко, патоку,

розчинники, водні розчини в різні ємності. Зливає рідину в

резервуари, баки, цистерни, контейнери, бочки та іншу тару із

зважуванням, замірюванням, наклеюванням етикеток, фільтрацією.

Розливає продукцію вручну в розливну тару. Закупорює, відкочує,

відносить наповнену тару, обв'язує та змащує тару. Промиває та

очищує розливні машини та пристрої. Виконує поточний ремонт і

змащування насосів, ємностей та комунікаційного зливного вузла.
Повинен знати: основні фізико-хімічні властивості продуктів,

що зливаються та наливаються; правила приймання, передавання та

зливання рідких продуктів; вимоги державних стандартів до якості

тари та її закупорювання; норми розливання продукції в тару.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає бензин, гас, нафту та інші

нафтопродукти, масляні антисептики різної в'язкості, плавлений

каустик, рідкий аміак, хлорал, парахлорбензолсульфокислоти,

акрилову емульсію, жирні спирти, гексахлоран, пергідроль, емульсію

ядохімікатів, паронітрохлорбензол, динітрохлорбензол у різні

сховища. Розливає продукцію на автоматичних і напівавтоматичних

машинах у розливну тару. Розташовує вагони-цистерни під

зливоналивні стояки залізничної естакади. Доводить і опускає

шланги зливоналивних стояків у люки. Відкриває і закриває засувки

на стояках. Зачищає вагони-цистерни від залишків продуктів.

Підігріває цистерни і комунікації. Веде облік надходження

продуктів, що зливаються та наливаються.
Повинен знати: основні фізико-хімічні властивості продуктів,

що зливаються та наливаються, правила поводження із шкідливими і

отруйними продуктами; властивості, правила приймання, передавання

та зливання рідких продуктів; вимоги державних стандартів до

якості тари та її закупорювання; норми розливання продукції в

тару.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.


Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

зливальника-розливальника 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

- у разі зливання жовтого та червоного фосфору, зрідженого

газу.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією зливальника-розливальника

3 розряду - не менше 1 року.
37. КАСТЕЛЯНКА
Завдання та обов'язки. Одержує, перевіряє і видає спецодяг,

спецвзуття, санітарний одяг, білизну, чохли, портьєри тощо та

запобіжні засоби. Сортує одяг, білизну і таке інше, що було у

вжитку, намічує його, відправляє до пральні. Виконує дрібний

ремонт та підпрасовує після прання. Веде облік і контроль за

правильним використанням спецодягу, білизни тощо. Бере участь у

складанні актів на списання спеціального і санітарного одягу,

взуття, білизни та інших предметів, які непридатні до вжитку.

Оформляє встановлену документацію.
Повинна знати: порядок одержання, видання, зберігання і

списання внаслідок зносу спеціального і санітарного одягу, взуття,

білизни, запобіжних засобів; терміни носіння спеціального та

санітарного одягу, взуття, білизни, терміни заміни та правила

налічування, порядок ведення встановленої документації.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або

початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві,

без вимог до стажу роботи.
38. КЛЕЄВАР

(загальні професії для всіх галузей)


1-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить розварювання, розмочування,

розчинення клейового розчину із різних готових клеїв: декстрину,

казеїнового, силікатного, столярного тощо із застосуванням

антисептиків. Здійснює підвезення, дроблення, завантажування,

вивантажування, просіювання і перемішування компонентів, які

утворюють клейові розчини. Визначає готовність клейових розчинів.

Розігріває і розливає готовий клейовий розчин. Чистить і миє

котли, баки, ванни, клеєварки та інший інвентар, застосовуваний

для приготування клейових розчинів.


Повинен знати: правила приготування клейових розчинів;

основні знання про будову і принцип роботи устаткування для

приготування і варіння клейових розчинів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує різні види клейових розчинів

холодним або гарячим способом із готових клеїв. Підбирає рецептури

і режими для оброблювання клейових речовин. Регулює температуру

відповідно до вибраного режиму. Регулює концентрацію шляхом

додаткового уведення окремих компонентів. Перевіряє концентрацію

розчинів ареометром або клейоміром. Подає готовий розчин у

виробництво. Визначає придатність матеріалів для виготовлення

клейових розчинів. Сортує клеї за зовнішніми ознаками.
Повинен знати: рецептуру клейових розчинів; правила

приготування клейових розчинів і режими їх варіння; властивості

клейових речовин і клейових розчинів; вимоги до вихідних

матеріалів, які утворюють клейові розчини, а також до клейових

розчинів залежно від структури і призначення склеюваних виробів;

будову котлів, баків, ванн, клейоварок; призначення і правила

застосування приладів регулювання, контролю температури і

сигналізації.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка