Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності



Скачати 12.55 Mb.
Сторінка44/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   65

стаж роботи за професією клеєвара 1 розряду - не менше 0,5 року.
3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує клейові розчини різних видів і

призначення із готових клеїв (крім клеїв із синтетичних смол).

Веде процес варіння клейових розчинів під тиском. Випробовує

виготовлені клеї і клейові розчини на в'язкість, липкість,

міцність клейової плівки. Заливає клей у ванни агрегата. Підтримує

потрібну консистенцію клею у ваннах агрегата. Зважує сировину і

матеріали. Зливає і видає виготовлений клей. Стежить за процесом

варіння і визначає готовність клею. Веде технологічний процес

приготування бітумно-каніфольної і проклеюючих емульсій під

керівництвом клеєвара вищої кваліфікації. Контролює зберігання і

використання клейових матеріалів і розчинів.


Повинен знати: будову клейоварочних котлів, що працюють під

тиском; державні стандарти і технічні умови на клейові матеріали;

будову обслуговуваного устаткування; способи випробування клеїв і

клейових розчинів на в'язкість, липкість, міцність клейової

плівки; види клеїв і клейових розчинів залежно від призначення;

правила зберігання і використання різних клеїв, клейових

матеріалів, розчинів і емульсій.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією клеєвара

2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує і варить клей із синтетичних

смол різних видів і призначення в клейоварильних котлах і

реакторах відповідно до заданого режиму. Дозує компоненти

(сечовину, формалін, етиленгліколь, їдкий натр, аміак). Веде

технологічний процес приготування бітумно-каніфольної і

проклеюючих емульсій. Регулює технологічний процес приготування

клею за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Контролює хід

процесу варіння клею, смоли і емульсій. Випробовує виготовлені

клеї на в'язкість, липкість, міцність клейової плівки, розтирання

з водою. Спускає готові емульсії в баки зберігання.
Повинен знати: фізико-хімічні і технологічні властивості

речовин, рецептуру і способи приготування клею та емульсій; будову

і принцип роботи обслуговуваного устаткування, апаратури і

комунікацій; будову і призначення контрольно-вимірювальних

приладів та правила користування ними; спосіб випробування;

правила зберігання клеїв і вапна; вимоги до якості готової

продукції.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією клеєвара 3 розряду - не

менше 1 року.
39. КОМЕНДАНТ
Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання робіт з утримання

будівель, а також суміжних споруд та прилеглої території в

належному стані. Організовує прибирання та стежить за додержанням

чистоти у внутрішніх приміщеннях будівлі. Готує приміщення до

осінньо-зимової експлуатації, організовує своєчасний ремонт

дверей, вікон, замків, штор тощо. Забезпечує збереження та

утримання в справному стані майна, яке знаходиться в будівлі. Веде

облік наявності майна, проводить періодичний огляд і складає акти

на його списання. Одержує і видає підсобним робітникам та

прибиральницям інвентар і предмети господарського обслуговування

та здійснює відповідний оперативний облік. Контролює виконання

правил протипожежної безпеки. Веде книгу записів санітарного і

протипожежного нагляду.
Повинен знати: порядок утримання службових, побутових,

житлових та інших приміщень будівель; правила внутрішнього

трудового розпорядку; основи первинного обліку та звітності.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


40. КОМІРНИК
Завдання та обов'язки. Приймає на склад, зважує, зберігає і

видає зі складу різні матеріальні цінності: паливо, сировину,

напівфабрикати, готову продукцію, деталі, інструменти, речі тощо.

Перевіряє відповідність цінностей, які приймає, супровідним

документам. Переміщує матеріальні цінності до місць зберігання

вручну або за допомогою штабелерів та інших механізмів з

розкладанням (сортуванням) їх за видами, якістю, призначенням та

іншими ознаками. Керує роботою під час навантаження, вивантаження

вантажів і розташування їх усередині складу. Комплектує партії

матеріальних цінностей за заявками споживачів. Складає дефектні

відомості на несправні інструменти, прилади тощо, акти на їх

ремонт і списання, а також на недостачу і псування матеріалів.

Приймає особистий автотранспорт від населення на тимчасове

зберігання з оформленням відповідних документів. Організовує

зберігання матеріалів і продукції з метою запобігання їх псуванню

та втратам. Веде облік наявних на складі матеріальних цінностей і

звітну документацію про їх рух. Бере участь у проведенні

інвенаризацій. Забезпечує зберігання матеріальних цінностей.


Повинен знати: правила ведення складського господарства;

номенклатуру, сортамент матеріальних цінностей, що зберігаються,

їх властивості і призначення; правила обліку, зберігання, руху

матеріальних цінностей на складі і правила оформлення супровідних

документів на них; правила комплектування партій різних

матеріальних цінностей за технологічними документами; правила

застосування складського вимірювального інструменту, пристроїв,

механізмів і способи перевірки їх на придатність до роботи;

способи зберігання речей, продукції і сировини від псування під

час розвантаження, навантаження і утримання на складі; правила

проведення інвентаризацій; правила безпечного зберігання і

переміщення токсичних, пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів,

палива та мастила; правила і норми охорони праці та протипожежного

захисту під час зберігання і переміщення матеріалів та утримання

службових приміщень.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві,

без вимог до стажу роботи.
41. КОНСЕРВУВАЛЬНИК УСТАТКУВАННЯ ТА МЕТАЛОВИРОБІВ
1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує зовнішню консервацію і

розконсервацію деталей, виробів, окремих вузлів, інструменту та

іншої подібної готової продукції на короткий і тривалий час

зберігання. Чистить, промиває і змащує різними способами готову

продукцію вручну в підігрітих масляних ваннах з витримуванням і

без витримування. Виконує фарбування, обвуглювання, просочування і

обгортання. Підготовлює тару і пакує деталі, вироби, окремі вузли

машин та інструменту. Транспортує їх до місця зберігання.

Використовує прості підйомно-транспортні механізми.


Повинен знати: призначення і види консервації і

розконсервації, найменування деталей, виробів, окремих вузлів

устаткування та інструменту, які надходять на консервацію; види

корозії, матеріали і хімічні розчини, застосовувані для чищення,

промивання і підготовку деталей, виробів, окремих вузлів

устаткування, інструментів та іншої подібної готової продукції, а

також консервації і розконсервації; основні знання про призначення

установок, стендів і спеціального устаткування, застосовуваного

під час консервації, основні властивості, марки і найменування

антикорозійних матеріалів; технологічний процес консервування;

режими антикорозійної обробки; порядок укладання і пакування

готової продукції, оформлення документації на виконану роботу;

призначення та умови застосування простих контрольно-вимірювальних

приладів; правила керування простими підйомними механізмами.


Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або

початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві

без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт.

1. Агрегати та авіадвигуни - зовнішня очистка від пилу і

бруду.

2. Інструмент - консервація і розконсервація.



3. Листи стальні - промаслювання.

4. Трубки паливної системи - консервація.


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить зовнішню консервацію і

розконсервацію машин, верстатів, двигунів і апаратури на тривале і

коротке зберігання. Підготовляє мастильний матеріал для

консервації. Виконує чищення, промивання, змазування, фарбування,

обвуглювання, просочування та обгортання устаткування і виробів.

Пакує машини, верстати, агрегати електро- й авіадвигуни та інше

устаткування. Управляє маслопідігрівальним пристроєм і

підйомно-транспортними механізмами.
Повинен знати: види і призначення зовнішньої консервації і

розконсервації машин, верстатів, двигунів та іншого устаткування

та їх основні конструктивні дані; причини виникнення корозії і

методи боротьби з нею; матеріали, застосовувані для пакування і

консервації; марки і найменування масел і мастильних матеріалів,

застосовуваних для консервації і розконсервації; правила

користування установками, приладами, пристроями; будову простих

контрольно-вимірювальних приладів; найменування і призначення

агрегатів, вузлів, деталей, машин, верстатів і двигунів, які

підлягають консервації.


Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або

початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

консервувальника устаткування та металовиробів 1 розряду - не

менше 0,5 року.
Приклади робіт.

1. Авіадвигуни - зовнішня консервація і пакування.

2. Бензо- і маслонасоси - консервація.

3. Компресори повітряні - консервація зовнішня і

розконсервація.

4. Редуктори - прокачування масла.

5. Циліндри, поршні, втулки головного шатуна -

розконсервація.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить зовнішню і внутрішню

консервацію і розконсервацію із частковим розбиранням, складанням

і комплектуванням машин, верстатів, апаратів, агрегатів,

авіаційних та інших тягових двигунів на тривале зберігання.

Просушує апарати та устаткування гарячим повітрям у спецкамері і

прокачує гарячим маслом. Комплектує авіадвигуни та інше

устаткування необхідними агрегатами і запасними частинами та пакує

в плівковий чохол. Керує спеціальними камерами і пристроями для

консервації двигунів. Налагоджує і робить поточний ремонт

обслуговуваного устаткування та інструменту.
Повинен знати: призначення і види консервації; матеріали і

хімічні розчини, застосовувані для чищення, промивання і

підготовки машин, верстатів і апаратури до консервації,

розконсервації і переконсервації; види корозії та антикорозійні

покриття; основні метали, сплави і неметалеві матеріали,

застосовувані в конструкції авіадвигуна, та їх властивості;

оформлення технічної документації на виконані роботи з

консервації.


Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або

початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

консервувальника устаткування та металовиробів 2 розряду - не

менше 1 року.
Приклади робіт.

1. Авіадвигуни - консервація і розконсервація.

2. Авіадвигуни - прокачування гарячим маслом.

3. Компресори повітряні - внутрішня консервація.


42. КОНТРОЛЕР З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
I рівень кваліфікації(1)
---------------

(1) Відповідно до Державного нормативного акта про охорону

праці (ДНАОП) 0.00-1.27-97, Європейського стандарту EN 473 та

Європейського стандарту EN 45013 встановлений такий професійний

ряд працівників з неруйнівного контролю:
робітники - Контролер з неруйнівного контролю, I рівень

кваліфікації (початковий рівень),

- Контролер з неруйнівного контролю, II рівень

кваліфікації (вищий рівень);


фахівці - Фахівець з неруйнівного контролю, II рівень

кваліфікації (початковий рівень),

- Фахівець з неруйнівного контролю, III рівень

кваліфікації (вищий рівень),

- Фахівець з неруйнівного контролю, III рівень

кваліфікації /адміністратор/ (вищий рівень).


Завдання та обов'язки. Здійснює контроль об'єктів (продукції)

із застосуванням певного методу та апаратури для неруйнівного

контролю (НК) без права робити висновки про їх якість. Відповідно

до нормативної документації (НД) на технологію НК перевіряє на

справність, налагоджує та приводить у готовність до роботи засоби

контролю. Готує об'єкти (перевіряє поверхні зон сканування,

розмітки тощо). Позначає на об'єктах (продукції) та у відповідній

документації описує зони, де передбачається наявність дефектів.

Виконує контрольні операції. Фіксує параметри контролю, схеми

монтування установки, прив'язки джерел інформації до об'єктів

контролю (схеми викладок рентгенівської плівки, схеми монтування

конструкції автоматичного сканера, масштаб та інші дані). Виявляє

та ідентифікує дефекти, вимірює їх параметри. Аналізує види

дефектів, типізує їх. Готує документацію для остаточного висновку

про якість об'єктів (продукції) для контролера з НК II рівня

кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.


Повинен знати: типи дефектів, які підлягають виявленню, та

можливі зони їх утворення у конкретних об'єктах контролю, принцип

дії та основи знань про метод НК; принцип роботи, органи

керування, порядок перевірки на справність та налагодження

апаратури для НК; основні положення методики (технології) та НД з

НК конкретних об'єктів; фактори, які впливають на достовірність

виявлення дефектів; порядок оформлення результатів контролю

відповідно до вимог НД; правила охорони праці.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи з неруйнівного

контролю - не менше 0,5 року.


СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
Контролер з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю

- РК/КТ), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) радіаційним методом без права робити висновок про їх

якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК

II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод

контролю - УК/UT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) ультразвуковим методом без права робити

висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом

контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної

спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод

контролю - ВК/ЕТ), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) вихрострумовим методом без права робити

висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом

контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НІС

відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю -

МК/МТ) I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) магнітним методом без права робити висновок про їх

якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК

II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод

контролю - BO/VT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом без права робити

висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом

контролера з ПК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної

спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю

- КК/РТ), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) капілярним методом без права робити висновок про їх

якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК

II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (радіографічний метод

контролю - РГК/RGT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) радіографічним методом без права робити

висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом

контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної

спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод

контролю - РХК/RWT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) радіохвильовим методом без права робити

висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом

контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної

спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю

герметичності ГК/LT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) методом герметичності без права робити

висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом

контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної

спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю -

TK/WT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) тепловим методом без права робити висновок про їх

якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК

II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної

емісії АЕК/АЕТ), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) методом акустичної емісії без права робити висновок

про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК

II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.
ПРИКЛАДИ РОБІТ
Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби;

металовироби та напівфабрикати - контролювання за вимогами

галузевої НД і специфікою виробничого сектору поверхні та інших

параметрів об'єктів (продукції). Робота без права робити висновок

про їх якість.
II рівень кваліфікації(2)
---------------

(2) Відповідно до Державного нормативного акта про охорону

праці (ДНАОП) 0.00-1.27-97, Європейського стандарту ЕН 473 та

Європейського стандарту ЕН45013 встановлений такий професійний ряд

працівників з неруйнівного контролю:
робітники - Контролер з неруйнівного контролю, I рівень

кваліфікації (початковий рівень),

- Контролер з неруйнівного контролю, II рівень

кваліфікації (вищий рівень);


фахівці - Фахівець з неруйнівного контролю, II рівень

кваліфікації (початковий рівень),

- Фахівець з неруйнівного контролю, III рівень

кваліфікації (вищий рівень),

- Фахівець з неруйнівного контролю, III рівень

кваліфікації /адміністратор/ (вищий рівень).


Завдання та обов'язки. Здійснює контроль об'єктів (продукції)

із застосуванням певного методу та апаратури для неруйнівного

контролю (НК) і робить висновок про їх якість. Готує технологічні

карти контролю конкретних об'єктів (продукції, виробів) згідно з

чинними нормативними документами (НД). Налагоджує апаратуру на

задані параметри. Виконує контрольні операції, робить остаточні

висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції).

Перевіряє результати контролювання і робить остаточні висновки про

якість об'єктів (продукції), яка контролювалася контролерами з НК

I рівня кваліфікації. Маркує (ставить маркери) на проконтрольовані

об'єкти (продукції). Керує, наглядає за роботою, провадить

інспекційні перевірки об'єктів (продукції), які контролювалися

контролерами з НК I рівня кваліфікації. Бере участь у підготовці

та атестації контролерів з НК.


Повинен знати: визначення понять якості та контролю якості;

особливості застосування методів НК; основи технології

виготовлення об'єктів контролю; основи технології контролю

конкретних об'єктів певним методом НК; будову і правила

експлуатації апаратури та витратних матеріалів для певного методу

НК; основні неполадки дефектоскопічної апаратури і способи їх

усунення; способи та прийоми вимірювання параметрів, вимірювані

характеристики та ознаки дефектів; правила інтерпретації

результатів контролювання; порядок оформлення остаточних

результатів контролювання; ведення документації з НК; основи

керівництва і нагляду за контролерами з НК.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією контролера з неруйнівного

контролю I рівня кваліфікації - не менше 1 року.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
Контролер з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю

- PK/RT) II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) радіаційним методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод

контролю - УК/UT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) ультразвуковим методом і робить висновок про

їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод

контролю - ВК/ЕТ); II рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) вихрострумовим методом і робить висновок про

їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю -

МК/МТ), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) магнітним методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод

контролю - BO/VT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом і робить висновок

про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю

- КК/РТ), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) капілярним методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (радіографічний метод

контролю - РГК/RGT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) радіографічним методом і робить висновок про

їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод

контролю - PXK/RWT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) радіохвильовим методом і робить висновок про

їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю

герметичності ГК/LT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) методом герметичності і робить висновок про

їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю

ТКЛУТ), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) тепловим методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної

емісії - АЕК/АЕТ), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) методом акустичної емісії і робить висновок

про їх якість.


ПРИКЛАДИ РОБІТ
Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби;

металовироби та напівфабрикати - контролювання за вимогами

галузевої НД і специфікою виробничого сектору поверхні та інших


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   65




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка