Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка45/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   65

параметрів об'єктів (продукції) з оцінюванням їх якості відповідно

до особливостей застосування конкретного методу НК.
43. КОТЛОЧИСТИЛЬНИК
1-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить зовнішні і внутрішні поверхні

нагрівання котлів усіх типів від накипу, нагару, шлаку, золи із

застосуванням ручного котлочистильного інструменту під

керівництвом котлочистильника вищої кваліфікації. Продуває і

промиває поверхні нагрівання котлів і труб після чищення.

Розбирає, чистить і складає простий котлочистильний інструмент.
Повинен знати: найменування і розташування поверхонь

нагрівання котлів; призначення інструменту і пристроїв, які

використовуються під час чищення поверхонь нагрівання котлів;

правила чищення поверхонь нагрівання котлів; способи розбирання,

чищення і складання ручного котлочистильного інструменту; порядок

користування індивідуальними засобами захисту і протипожежним

інвентарем.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить зовнішні і внутрішні поверхні

нагрівання водогрійних котлів від накипу, нагару, шлаку, золи із

застосуванням котлочистильного інструменту. Чистить топки,

газоходи, лежаки, електрофільтри і бункери котлів усіх типів.

Обслуговує дробоструминні установки. Виконує поточний ремонт

котлочистильного інструменту.
Повинен знати: коротку характеристику обслуговуваних

котлоагрегатів; будову застосовуваного котлочистильного

інструменту; способи внутрішнього і зовнішнього чищення поверхонь

нагрівання котлів і допоміжного обладнання; правила поточного

ремонту котлочистильного інструменту; порядок підготовки спецодягу

та індивідуальних засобів захисту.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією котлочистильника 1 розряду - не менше

0,5 року.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить внутрішні поверхні нагрівання

жаротрубних і горизонтально-водотрубних котлів від накипу, нагару,

шлаку, золи із застосуванням котлочистильного інструменту. Чистить

трубчасті повітропідігрівники, циклони, скрубери, колектори,

канали гідрозоловидалення, обертові механізми, золопроводи і

зовнішні поверхні нагрівання котлів усіх типів, крім водогрійних.

Розшлаковує екрани пальників, топок котлів усіх типів із

замірюванням температури в топці. Готує присадки і завантажує їх у

бункери або відповідні ємності. Проводить заміну і реставрацію

дробу. Готує лужні розчини необхідної концентрації. Влаштовує

риштування і помости.


Повинен знати: характер забруднення поверхонь нагрівання і

вплив їх на роботу котлоагрегатів, правила підбирання інструменту

залежно від ступеня забрудненості і конструктивних особливостей

поверхонь нагрівання; правила заміни і реставрації дробу;

призначення хімічних присадок; способи приготування лужних

розчинів; правила влаштування риштувань і помостів для виконання

робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

котлочистильника 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить внутрішні поверхні нагрівання

вертикальних водотрубних і газотрубних котлів від накипу, нагару,

шлаку, золи із застосуванням котлочистильного інструменту. Чистить

регенеративні повітропідігрівники, економайзери, трубні пучки

конденсаторів, водо-паропідігрівники та охолодники котлів усіх

типів. Чистить турбіни під керівництвом котлочистильника вищої

кваліфікації. Контролює якість усіх видів котлочистильних робіт,

підготовлює і здає вичищене устаткування. Підналагоджує

котлочистильний інструмент. Веде технічну документацію про роботу

обслуговуваного устаткування.
Повинен знати: будову котлоагрегатів і теплообмінного

устаткування; технологічну послідовність основних видів

котлочистильних робіт; методи контролю якості котлочистильних

робіт; способи підналагоджування котлочистильного інструменту;

правила ведення технічної документації про роботу обслуговуваного

устаткування.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією котлочистильника

3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить внутрішні поверхні нагрівання

барабанних котлів від накипу, нагару, шлаку, золи із застосуванням

котлочистильного інструменту. Чистить турбіни, екранні

пароперегрівні поверхні нагрівання котлів усіх типів. Визначає

обсяг робіт за станом забрудненості поверхонь нагрівання

котлоагрегатів і теплообмінників. Здійснює контроль за ефективною

дією і своєчасним пуском у роботу технічних засобів комплексної

очистки залежно від змін температури вихідних газів, опору ділянок

газового тракту, температури холодного повітря. Налагоджує

котлочистильний інструмент, використовувані пристрої і механізми.

Заповнює акти на виконані роботи.


Повинен знати: конструкцію і характеристики котельних і

турбінних установок усіх типів; технологію котлочистильних робіт;

методи визначення обсягу робіт за станом забрудненості поверхонь

нагрівання; призначення технічних засобів комплексної очистки;

правила налагодження котлочистильного інструменту,

використовуваних пристроїв і механізмів; правила заповнення актів

на виконані роботи.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією котлочистильника

4 розряду - не менше 1 року.
6-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить внутрішні поверхні нагрівання

прямоточних котлів, котлів-утилізаторів, парогазових установок від

накипу, нагару, шлаку, золи із застосуванням котдочистильного

інструменту і устаткування. Чистить мембранні ширмові, конвективні

пароперегрівники, вертикальні і горизонтальні трубні панелі

екранів. Визначає найбільш ефективний спосіб технологічної

послідовності і оптимального режиму очистки поверхонь нагрівання

котлоагрегатів. Здійснює хімічну очистку поверхонь навівання

котлоагрегатів усіх типів і різного теплообмінного устаткування.

Налагоджує і регулює технічні засоби комплексної очистки поверхонь

нагрівання. Керує бригадою і контролює якість усіх котлочистильних

робіт.
Повинен знати: основи теплотехніки і тепломеханіки; способи

визначення оптимального режиму очистки поверхонь нагрівання;

особливості хімічної очистки поверхонь нагрівання

тепло-енергетичного устаткування, правила налагодження і

регулювання технічних засобів комплексної очистки поверхонь

нагрівання; технічну документацію, схеми та інструкції щодо роботи

котлочистильних засобів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією котлочистильника

5 розряду не менше 1 року.
44. КОЧЕГАР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕЧЕЙ
3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес спалювання твердого,

рідкого і газоподібного палива в різного типу топках сушильних

барабанів, випалювальних, муфельних та інших технологічних печах.

Обслуговує камери висотою до двох поверхів для обжарювання і

копчення ковбас та свинокопченостей. Регулює процес горіння,

дуття, тяги і температурного режиму на обслуговуваному

устаткуванні. Готує устаткування і паливо до роботи: чистить топки

від шлаку і золи, чистить форсунки, мазутофільтри, перевіряє

справність кладки колосників топки, стан і роботу шиберів,

справність іскроуловлювальних пристроїв, стан форсунок,

вентиляторів, регулювальної і контрольно-вимірювальної апаратури.

Вибирає режим роботи топок. Стежить за роботою топок, насосів,

двигунів, газової комунікації, повітродувок, ексгаустерів тощо.

Проводить поточний ремонт обслуговуваного устаткування.
Повинен знати: будову топок різного типу технологічних печей,

вентиляторів, насосів двигунів, повітродувок, ексгаустерів,

контрольно-вимірювальних приладів; методи ефективного використання

устаткування; теплотворну здатність палива; нормальний

технологічний режим і правила регулювання горіння палива.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес спалювання твердого,

рідкого і газоподібного палива в топках багатоподових і содових

печей. Обслуговує камери висотою понад два поверхи для обжарювання

і копчення ковбас і свинокопченостей. Регулює процес горіння,

дуття, тяги і температурного режиму на обслуговуваному

устаткуванні. Готує устаткування і паливо до роботи: чистить топки

від шлаку і золи, чистить форсунки, мазутофільтри, перевіряє

справність кладки колосників топки, стан і роботу шиберів

справність іскроуловлювальних пристроїв, стан форсунок,

вентиляторів, пускової, регулюючої і контрольно-вимірювальної

апаратури. Вибирає режим роботи топок. Стежить за роботою топок,

газової комунікації, повітродувок тощо. Проводить поточний ремонт

обслуговуваного устаткування.


Повинен знати: будову топок багатоподових і содових печей,

вентиляторів, повітродувок, контрольно-вимірювальних приладів;

методи ефективного використання устаткування; теплотворну

здатність палива; нормальний технологічний режим і правила

регулювання горіння палива.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією кочегара технологічних

печей 3 розряду - не менше 1 року.
45. КУБІВНИК
Завдання та обов'язки. Наповнює бачки водою і вмикає в

електромережу. Стежить за нагріванням води і своєчасним вимкненням

бачків з мережі. Зливає застояну воду. У разі виявлення

несправності бачків викликає електромонтера або слюсаря.

Обслуговує відкриті водяні котли для кип'ятіння води. Додержується

правил санітарії і гігієни.


Повинен знати: будову і правила експлуатації обслуговуваного

устаткування; види палива та їх теплотворну здатність.


Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або

початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві,

без вимог до стажу роботи.
46. КУР'ЄР
Завдання та обов'язки. Доставляє ділові папери, пакети,

листи, книги тощо за призначенням і вказівкою старшої посадової

особи, а також одержує їх і доставляє з інших організацій. Записує

одержані ділові папери і ті, що розсилаються, у розсильну книгу.

Викликає працівника до керівників служби або підрозділу.
Повинен знати: правила обліку, зберігання і доставки ділових

паперів, пакетів, листів, книг тощо за призначенням; розташування

обслуговуваних об'єктів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або

початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві,

без вимог до стажу роботи.
47. ЛАБОРАНТ-ЕЛЕКТРОАКУСТИК
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить імпульсні або окремі

електроакустичні і магнітні випробування магнітних стрічок і

порошків за допомогою електричних контрольно-вимірювальних

приладів під керівництвом лаборанта-електроакустика вищої

кваліфікації.


Повинен знати: принцип роботи установок для контролю

електроакустичних і магнітних випробувань магнітних стрічок і

порошків; основні принципи магнітного запису електричних сигналів;

призначення та умови застосування електричних

контрольно-вимірювальних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить імпульсні або окремі

електроакустичні і магнітні випробування магнітних стрічок і

порошків за допомогою електричних контрольно-вимірювальних

приладів. Вимірює та установлює частоти проходження імпульсних

сигналів на магнітній стрічці. Проводить електроакустичні магнітні

випробування магнітних стрічок і порошків під керівництвом

лаборанта-електроакустика вищої кваліфікації.


Повинен знати: будову установок для контролю

електроакустичних і магнітних випробувань магнітних стрічок і

порошків; будову електричних контрольно-вимірювальних приладів;

правила і способи проведення імпульсних випробувань магнітних

стрічок і порошків.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

лаборанта-електроакустика 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить електроакустичні і магнітні

випробування магнітних стрічок і порошків за допомогою електричних

контрольно-вимірювальних приладів. Вимірює та установлює величини

напруги, сили і частоти струму, тривалості амплітуди і

шпаруватості на магнітній стрічці. Здійснює запис-відтворення на

еталонній і випробовуваній стрічці синусоїдних та імпульсних

сигналів. Визначає відносну чутливість, нерівномірність

чутливості, частотну характеристику, власний шум стрічок,

модуляційний шум, розмагнічуваність, копір-ефект, нелінійність

викривлень, оптимальність струму зміщень магнітності,

характеристики феромагнітної стрічки і порошку. Калібрує та

установлює нуль і регулює електричні контрольно-вимірювальні

прилади. Пред'являє окремі типи магнітних стрічок приймальникові,

споживачеві. Оформляє паспорти на готову продукцію.
Повинен знати: правила настроювання установок для проведення

електроакустичних і магнітних випробувань магнітних стрічок і

порошків; основи електротехніки, радіотехніки електроакустики,

електричних і радіовимірювань; фізичні основи магнітного запису

електричних сигналів; технологічний процес виготовлення магнітних

стрічок; методи електроакустичних і магнітних випробувань.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-електроакустика

3 розряду - не менше 1 року.
48. ЛАБОРАНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ

ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Складає за ескізами і кресленнями

прості схеми випробувань. Проводить контрольні вимірювання

діелектричних характеристик зразків пластмас, компаундів, лакових

плівок, рідких діелектриків. Перевіряє якість ізоляції

електроелементів. Проводить тривалі кліматичні випробування на

вологість діелектриків і електроелементів з проміжним контролем їх

електричних властивостей. Визначає механічні властивості твердих

діелектриків шляхом випробувань на розтяг, ударну в'язкість, згин

і стиск у різних температурних умовах. Перевіряє прилади

постійного і змінного струму методом порівняння з еталонами.

Складає схеми для перевірки амперметрів і вольтметрів. Вимірює

опір на місці постійного струму. Готує матеріали для пресування

зразків і виробів із поліетилену, фторопласту, пластмас для

випробувань і вимірів. Ізолює електроелементи лаками, емалями та

іншими складними електроізоляційними речовинами (компаундами).

Виконує роботи з випробувань і вимірювань в автоклавах і

барокамерах. Визначає ступінь в'язкості рідких матеріалів

приладами. Вимірює омічний опір частоти обертання електродвигуна.

Випробовує обмотки в асинхронних двигунах соленоїдного приводу.

Перевіряє роботу низьковольтного електродвигуна під напругою.

Проводить елементарні випробування низьковольтних електродвигунів

потужністю до 40 кВт, низьковольтних і зварювальних

трансформаторів. Випробовує мегомметром опір ізоляції обмоток.

Визначає твердість приладами. Проводить контрольні випробування

ізольованих електроелементів. Вимірює ємність, опір ізоляції,

перевіряє ізоляційні матеріали на обрив, на правильність

розташування вводів, на відсутність короткозамкнених витків тощо.

Проводить температурні режими в термостатах під час виготовлення

зразків для випробувань. Переводить значення твердості з однієї

шкали на іншу за допомогою перевідних таблиць. Записує в журналі

результати випробувань.


Повинен знати: основні закони електротехніки; принцип роботи

електричних двигунів, трансформаторів та їх характеристики;

призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних

приладів; прості схеми для вимірювання показань промислових

електроустановок під час випробування; правила проведення

елементарних випробувань низьковольтного електрообладнання;

призначення основних компонентів, застосовуваних

електроізоляційних лаків, клеїв та інших складних ізоляційних

матеріалів; правила роботи з автоклавами, барокамерами,

вакуум-просочувальними установками і гідравлічними пресами та

іншим лабораторно-випробувальним устаткуванням; методику

механічних випробувань матеріалів; будову приладів і установок для

механічних випробувань зразків на стиск, згин, питому ударну

в'язкість та розтяг і приладів для визначення теплостійкості;

класифікацію приладів за способом захисту від зовнішніх магнітних

або електростатичних полів; правила перевірки електровимірювальних

приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить вимірювання і розрахунки

ємності, тангенса кута діелектричних втрат, електричної точності,

питомого, об'ємного і поверхневого опору ізоляції. Вибирає

зразковий прилад, оцінює похибки приладу, який перевіряє.

Перевіряє кіловольтметр методом звіряння на високовольтній

установці. Перевіряє мости і магазини постійного струму на

зразковому місці. Перевіряє пірометричні мілівольтметри і

самозаписувачі на потенціометрі. Складає схеми для перевірки

ватметрів звіряння. Знімає частотні похибки лампового вольтметра.

Визначає межі пропорційності, плинності і міцності випробовуваних

матеріалів та виробів. Визначає відносне видовження під час

розтягнення і відносне вкорочення під час стиснення. Розробляє

монтажні електросхеми середньої складності. Здійснює юстирування і

налагодження простих електронних вузлів. Випробовує низьковольтні

електродвигуни потужністю більше 40 кВт, силові трансформатори

напругою до 10 кВ і потужністю до 560 кВхА. Випробовує ізоляцію

витків електродвигуна. Виявляє дефекти в об'єктах випробування та

усуває їх. Виконує ремонтні роботи випробувального устаткування,

механізмів і приладів у межах виконуваної роботи.


Повинен знати: будову електричних двигунів, трансформаторів і

контрольно-вимірювальних приладів; розрахункові формули, державні

стандарти з методик випробувань; загальні знання про призначення

ізоляційних матеріалів та їх діелектричні властивості; технічні

характеристики застосовуваних електрорадіо-вимірювальних приладів

і устаткування та техніку вимірювання на них; основні властивості

і призначення лаків, емалей та інших складних електроізоляційних

матеріалів; технічні вимоги до ізолюючих елементів

електротехнічних машин і приладів, та технологічні процеси, які

забезпечують ці вимоги; будову приладів, що перевіряються; принцип

дії машин і приладів, призначених для випробувань механічних

властивостей матеріалів; правила роботи із термопарами та іншими

приладами для вимірювання температур; правила роботи із сушильними

шафами; електрослюсарну справу; прийоми робіт і послідовність

операцій під час розбирання, складання та установлення електричних

машин і трансформаторів для випробувань; методику випробувань

окремих вузлів і механізмів та запису результатів випробувань.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта

електромеханічних випробувань та вимірювань 2 розряду - не менше

1 року.
4-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє, випробовує, настроює і здає

складні електромеханічні прилади та електронні вузли середньої

складності. Перевіряє основні параметри приладів у різних

кліматичних умовах. Здійснює юстирування та налагодження

електронних вузлів середньої складності. Випробовує високовольтне

електроустаткування. Вимірює омічний опір обмоток, характеристики

трансформації. Випробовує нові ізоляційні матеріали. Налагоджує і

регулює вакуумні камери, автоклави та пресове устаткування.

Складає технічну документацію за результатами випробувань і

вимірювань. Проводить вимірювання і розрахунки всіх складних

діелектричних характеристик ізоляційних матеріалів і проводить

тривалі випробування ізоляційних матеріалів в умовах підвищеної

вологості, підвищеної і зниженої температури, зниженого тиску.

Досліджує електричними методами процеси полімеризації складних

ізоляційних матеріалів. Обробляє показання самописних приладів.

Викреслює показання шкал приладів. Налагоджує і регулює апаратуру

високих класів точності. Здійснює складання, градуювання і

налагодження електричних схем та нестандартної апаратури.

Перевіряє прилади вищих класів точності і приладів підвищених

частот. Підготовляє і досліджує під навантаженням двигуни

генераторів, асинхронних машин за схемою перетворювача, машин

постійного струму методом взаємного навантаження з

вольтододатковою машиною і без неї. Випробовує крупні масляні

вимикачі. Виконує монтажні і ремонтні роботи щодо

електроустаткування в процесі випробувань. Випробовує

високовольтне устаткування і силові трансформатори напругою більш

10 кВ і потужністю більш 560 кВхА під керівництвом лаборанта вищої

кваліфікації.
Повинен знати: основні закони електротехніки і радіотехніки

слабкого, сильного струму високої частоти; повну електричну схему

складної дільниці випробувальної станції або лабораторії, будову і

способи вмикання складних електричних вимірювальних приладів;

вимірювальні схеми для випробування промислових установок; методи

виявлення дефектів під час випробування приладів і машин та їх

усунення; правила підбору режимів електронних ламп; технічні

характеристики електро- і радіовимірювальних приладів і апаратури,

застосовуваних у роботі; будову машин і приладів, призначених для

випробувань механічних властивостей матеріалів; основні

діелектричні властивості застосовуваних ізоляційних матеріалів;


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка