Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка48/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   65

результатами механічних випробувань; взаємозв'язок між

термообробкою і структурою металу; різновиди дефектів сталі,

відливок, поковок, штампованих заготовок, зварних з'єднань,

прокату.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

лаборанта-металографа 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить металографічний структурний

і кількісний аналіз макро- і мікроструктур високолегованих і

спеціальних сталей, а також сплавів із кольорова металів. Складає

режим термічної і хіміко-термічної оброби металів і сплавів за

результатами експериментальних робіт. Аналізує причини дефектів,

що виникають після термічної і хіміко-термічної обробки металів і

сплавів, причини поломок металевих конструкцій і робить за ними

висновки. Контролює плавки високолегованих та інструментальних

сплавів сталей. Визначає лабораторними методами прогартовуваність

сталі і схильність її до відпускної крихкості. Систематизує та

обробляє результати досліджень. Проводить контрольні арбітражні

аналізи.
Повинен знати: основи металографії; фізико-хімічні

властивості матеріалів; принцип роботи застосовуваних

тепловимірювальних приладів; порядок виготовлення макро- і

мікрошліфів та реактивів для травлення; основи термічної обробки

сталі, чавуну, кольорових металів і сплавів; технологічні процеси

термічної і хіміко-термічної обробки вищевказаних матеріалів;

основні властивості сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів;

визначення величини зерна, зон цементації, азотування,

сульфідування тощо; методи поверхневого гартування, їх особливості

та сферу застосування.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-металографа

3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить металографічний аналіз

макро- і мікроструктури спецсплавів і тугоплавких металів. Складає

висновки і рекомендації за результатами досліджень. Визначає

вторинні фази в жароміцних сплавах методом вакуумного

забарвлювання. Досліджує структуру металів і сплавів методом

високотемпературної "вакуумної металографії" на установках.

Визначає кінетику зростання аустенітного зерна. Визначає

мартенситну точку. Досліджує зразки при високих температурах у

вакуумі в процесі розтягу. Проводить кінозйомку процесів

перетворення.
Повинен знати: основи фізики металів; будову

високотемпературних вакуумних установок і високотемпературних

камер; підготовку вакуумних установок до випробувань; правила

випробування зразків на розтягання при високих температурах у

вакуумі; будову і настроювання високотемпературних мікроскопів;

правила користування вакуумметром, потенціометром,

мікрофотонасадками і кінокамерами.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією лаборанта-металографа 4 розряду - не

менше 1 року.


59. ЛАБОРАНТ-МІКРОБІОЛОГ
3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує живильні середовища, розчини

реактивів, установлює орієнтувальні титри, виконує монтаж колб для

сіяння спорового матеріалу і проведення аналізів. Проводить

визначення рівня pH, стерильності, активності за йодометрією і

полярометрією біологічним та іншими методами. Розливає живильні

середовища в чашки Петрі, пробірки. Готує посівний матеріал.

Розміщує устаткування, проводить фармакологічну перевірку і

випробування препаратів та напівпродуктів на токсичність і

пірогенність під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Готує

до стерилізації посуд і допоміжні матеріали. Веде документацію за

встановленою формою.


Повинен знати: основи мікробіології; способи установки

орієнтувальних титрів, властивості застосовуваних реактивів і

вимоги до них; технологічний процес приготування живильного

середовища; правила роботи в стерильних умовах; правила

регулювання аналітичних терезів, фотокалориметрів, поляриметрів та

інших аналогічних приладів; вимоги до тварин, які підлягають

випробуванню, до якості проб і аналізів, що проводяться; умови

проведення фармакологічних випробувань.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес ферментацій антибіотиків

та інших препаратів біосинтезу в лабораторних умовах. Виконує

встановлення і перевірку точних або складних титрів. Складає

лабораторне устаткування. Проводить фармакологічну перевірку і

випробування препаратів та напівпродуктів на токсичність і

пірогенність. Проводить потенціометричні і мікробіологічні

випробування. Визначає активність готового продукту і

напівпродукту біологічним методом. Додержується стерильності

препаратів і допоміжних матеріалів. Оформляє і розраховує

результати аналізів.
Повинен знати: основи мікробіології; мікрології і хімії в

межах виконуваної роботи; призначення і властивості застосовуваних

реактивів; правила складання лабораторних установок; методи

встановлення точних і складних титрів; будову і правила

користування контрольно-вимірювальними приладами; технічні умови і

державні стандарти на аналізи, що проводяться; правила ведення

технічної документації на виконувані роботи.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-мікробіолога

3 розряду - не менше 1 року.
60. ЛАБОРАНТ МІНЕРАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує середні проби для

мінералогічного аналізу. Проводить дезінтеграцію і відмулювання

глинистого матеріалу на шліх. Здійснює аналіз крихких або

дезінтегрованих порід на комплекті сит методом струшування.

Виділяє магнітну і електромагнітну фракції за допомогою різних

магнітів. Зважує і розраховує виходи за класами крупності, а також

підраховує вихід магнітної, електромагнітної і немагнітної

фракції.
Повинен знати: елементарні знання про мінералогію; способи

приготування середніх проб; методику проведення ситових аналізів;

будову і правила обслуговування технічних терезів, магнітів і

сушильних шаф.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виділяє мінерали із шліху у важких

рідинах за допомогою ділильної лійки і у фарфорових чашках.

Скорочує проби за допомогою струменястого ділильника або

квотуванням. Проводить звільнення фракції від плівок гідроокислів

заліза шляхом кип'ятіння їх у кислотах. Виділяє в мономінеральну

фракцію основний мінерал родовища. Візуально визначає домішки в

мономінеральній фракції під бінокулярним мікроскопом. Оформляє і

записує результати аналізу.
Повинен знати: основи мінералогії; властивості мінералів,

застосовуваних важких рідин, кислот та інших реактивів і правила

поводження з ними; будову бінокулярного мікроскопа; правила

оформлення результатів аналізів.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта

мінералогічного аналізу 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить кількісний мінералогічний

аналіз проб, вихідної сировини, проміжних продуктів, готової

продукції титано-цирконієвих руд згідно із затвердженими

методиками. Виконує мінералогічний аналіз дистенсиліманітової

суміші із застосуванням люмінесцентного освітлювача. Проводить

розділення шліхів з визначенням кількісних співвідношень між

мінералами. Виділяє мономінеральні фракції і визначає густість

мінералу. Одержує важкі рідини з різною питомою вагою. Визначає

мінерали імерсійним методом. Перераховує вміст усіх мінералів на

відповідні окисли по всіх продуктах. Підраховує результати

аналізів і записує в журнал.


Повинен знати: основи геології і кристалографії;

фізико-хімічні властивості мінералів; методики проведення

мінералогічних аналізів; властивості важких та імерсійних рідин і

правила поводження з ними; технічні умови і державні стандарти на

аналізи, що проводяться.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта мінералогічного

аналізу 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Вибирає методику і проводить повний

кількісний мінералогічний аналіз нестандартних багатокомпонентних

проб титано-цирконієвих руд під мікроскопам різних типів. Аналізує

проби штучного рутилу і нових видів продукції, одержуваних на

основі концентратів. Проводить кількісний мінералогічний аналіз

шліхів і продуктів збагачення візуальним визначенням вмісту

мінералів і повним їх описом. Проводить контрольні аналізи.

Настроює мікроскоп. Бере участь у розробленні нових методів

мінералогічного аналізу.


Повинен знати: основи кристалооптики, основи розробки і

вибору методики проведення аналізів; магнітні властивості

мінералів і методи їх вивчення; будову і принцип дії

застосовуваних під час виконання аналізів приладів і установок;

методи визначення питомої ваги мінералів; правила опису мінералів;

правила ведення документації на виконані роботи.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта мінералогічного

аналізу 4 розряду - не менше 1 року.
61. ЛАБОРАТНТ-ПОЛЯРОГРАФІСТ
3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить прості однорідні двох -

трьох видів аналізи сухих проб і розчинів полярографічним методом

за встановленою методикою. Виконує якісне і кількісне визначення

електроліту за формою одержаних кривих, записує результати

аналізів.


Повинен знати: основні властивості матеріалів проб і

розчинів; методику проведення аналізу; правила запису результатів

аналізів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить нестандартні аналізи сухих

проб і розчинів полярографічним методом за встановленою методикою

із застосуванням апаратури, яка працює під глибоким вакуумом або

високим тиском. Визначає концентрацію іонів у розчині. Проводить

аналізи металевих проб (чушковий цинк, кадмій тощо). Проводить

поточний ремонт обслуговуваного устаткування.
Повинен знати: Будову полярографів різних типів, аналітичних

терезів і електроприладів, основи аналітичної хімії та

полярографічного аналізу; методику проведення аналізів; вимоги до

якості проб; правила проведення поточного ремонту обслуговуваного

устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-полярографіста

3 розряду - не менше 1 року.
62. ЛАБОРАНТ ПРОБІРНОГО АНАЛІЗУ
3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить прості та середньої

складності аналізи на вміст коштовних металів у виробах, сплавах,

припоях, напівфабрикатах і відходах виробництва. Аналізує припої

із кольорових металів, золи, одержаної від спалювання відходів

виробництва, на вміст у ній коштовних металів за прийнятою

методикою. Готує титровані і процентні розчини та оксидувальні

суміші. Веде процеси шихтування, випалювання, плавлення,

розчинення, фільтрування, шерберування і купелювання проб. Зважує

коштовні метали. Обслуговує нагрівальні прилади. Записує

результати аналізу.
Повинен знати: методи проведення аналізу на вміст коштовних

металів; призначення і властивості застосовуваних реактивів;

будову муфельних печей, електроприладів і лабораторного

устаткування; правила користування технічними й аналітичними

терезами, віскозиметрами, ареометрами та ін.; температурні режими

процесів; режими спалювання палива і подавання повітря.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить складні аналізи на вміст

коштовних металів у виробах, сплавах, напівфабрикатах, матеріалах

і відходах виробництва. Проводить контрольні хімічні аналізи

розчинів, одержаних із виробничих дільниць (травильних,

пасивувальних, лужних), аналізує ванни золочення, сріблення і

промислові води гальванічного відділення тощо. Випробовує вироби,

які містять коштовні метали, на корозію, термостійкість і хімічну

стійкість. Виконує контрольні аналізи проб на різних стадіях

технологічного процесу плавлення і оброблення коштовних металів.


Повинен знати: технологічний процес плавлення та оброблення

коштовних металів; методи аналізу кольорових металів, режими

золочення і сріблення; механічні, фізичні та хімічні властивості

металів, кінематичні схеми і правила перевірки на точність

однотипних моделей лабораторного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта пробірного

аналізу 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить особливо складні пробірні

аналізи золотих і платинових сплавів та відходів від них, а також

припоїв на вміст коштовних металів у них.


Повинен знати: методи пробірного аналізу коштовних металів;

кінематичні, електричні схеми і способи перевірки на точність

різних моделей устаткування; конструкцію обслуговуваного

устаткування.


Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією лаборанта пробірного аналізу 4 розряду -

не менше 1 року.


63. ЛАБОРАНТ-РАДІОМЕТРИСТ
3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить радіометричні вимірювання

проб на різних установках. Знімає характеристики лічильників.

Здійснює графічну побудову лічильних характеристик і вибирає

робочу точку. Вимірює натуральний фон і еталон. Веде записи в

журналі. Виконує всі розрахунки щодо визначення питомої активності

проб різного ізотопного складу.
Повинен знати: основи теорії радіоактивності і радіоактивного

розпаду; взаємодію радіоактивних випромінювань з речовиною; основи

методу відносного вимірювання активності; принцип роботи і основні

вузли перерахункових установок; принцип роботи лічильників

радіоактивних випромінювань; санітарні правила роботи з

радіоактивними речовинами; правила безпечної роботи з електронною

апаратурою і радіоактивними джерелами випромінювання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить комплексні радіометричні

вимірювання радіоактивних випромінювань. Обробляє результати

контрольних вимірювань. Здійснює і будує криві вбирання та

розпаду. Одержує на амплітудних аналізаторах спектри радіоактивних

випромінювань. Веде в журналі записи і розрахунки, пов'язані зі

зняттям амплітудних спектрів радіоактивних випромінювань. Здійснює

графічну побудову спектра.


Повинен знати: основні відомості про спектри радіоактивних

випромінювань і спектрометричні методи; фізичні основи методу

сцинтиляційної спектрометрії; основні вузли і принцип роботи

амплітудних аналізаторів.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-радіометриста

3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить ідентифікацію радіоізотопів

за їх спектрами з використанням багатоканальних амплітудних

аналізаторів та схем збігів і антизбігів. Розраховує активність

радіоізотопів за простими спектрами (не більше трьох компонентів)

і розраховує поправки під час визначення активності проби

абсолютним методом. Проводить ідентифікацію радіоізотопів за

кривими розпаду і вбирання. Обробляє результати аналізів методами

математичної статистики.
Повинен знати: основи ядерної фізики, радіохімії і теорії

взаємодії радіоактивних випромінювань з речовиною; фізичні основи

спектрометрії радіоактивних випромінювань за допомогою

напівпровідникових детекторів; прості прийоми інтерпретації

спектрів радіоактивних випромінювань; процеси і параметри

технологічних режимів.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-радіометриста

4 розряду - не менше 1 року.
6-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить інтерпретацію різних

спектрів радіоактивних випромінювань. Складає схеми для

експериментальних робіт із вузлів радіометричної апаратури. Освоює

та впроваджує апаратуру й нові методи радіометричного аналізу.

Готує робочі еталонні джерела і рідинні сцинтилятори. Готує

препарати і проводить їх вимірювання на 4П-лічильнику з наступною

обробкою результатів. Здійснює поточний ремонт радіометричної

апаратури. Контролює вимірювання проб і розрахунки, виконані

лаборантами більш низьких розрядів. Працює з дистанційними

маніпуляторами в гарячих камерах. Розраховує активність

радіоізотопів за спектрами (понад три компоненти).


Повинен знати: основи радіотехніки, радіоелектроніки і вищої

математики; будову основних вузлів радіометричної апаратури;

методи інтерпретації амплітудних спектрів радіоактивних

випромінювань; будову дистанційних маніпуляторів і гарячих камер.


Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією лаборанта-радіометриста 5 розряду - не

менше 1 року.


64. ЛАБОРАНТ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує зразки (проби) до аналізу і

рентгеноспектральний апарат до роботи. Виконує аналіз за

прийнятими методиками під керівництвом лаборанта вищої

кваліфікації. Розраховує градуювальні залежності. Виконує

розрахунки з визначення концентрацій аналізованих елементів. Веде

записи в журналі.
Повинен знати: принцип рентгеноспектрального аналізу;

призначення окремих вузлів апаратів і принцип їх дії; правила

роботи на апаратах із простою реєстрацією; способи реєстрації

рентгенівського випромінювання; способи підготовки проб до

аналізу; вимоги до якості проб; основні знання про структуру

металів і сплавів; прийоми простих розрахунків процентного вмісту

компонентів аналізованих зразків (проб); правила поводження з

реактивами і кислотами; загальні знання з електротехніки, оптики;

правила безпечної роботи на рентгеноспектральних приладах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить якісний і кількісний

рентгеноспектральний аналіз серії проб за прийнятою методикою.

Готує і контролює якість зразків (проб) для аналізу. Готує

синтетичні еталони і розчини. Складає план проведення аналізу

серії проб. Проводить градуювання рентгеноспектрального апарату.

Здійснює коригування аналітичних графіків за еталонами. Стежить за

роботою апаратури. Опрацьовує показання приладів за градуйованими

графіками або таблицями. Опрацьовує та оформляє результати

аналізу. Переключає рентгеноспектральний апарат на різні режими

роботи.
Повинен знати: загальні відомості про рентгенівський

характеристичний спектр і спектр гальмування; властивості

рентгенівських променів і їх взаємодію з речовинами; основні

відомості про спектри флуоресценції збуджуваних проб; фізичні

основи кристал-дифракційних вимірів; принципові схеми

високовольтних генераторів; оптичну схему рентгенівського

спектрометра, правила підключення апаратів до мережі; будову і

типи рентгенівських трубок; призначення кенотронів, захисних

кожухів і окремих елементів пульта керування; характеристики

апаратів, застосовуваних в рентгеноспектральному аналізі; основні

прийоми і правила роботи на рентгеноспектральних апаратах; метод

побудови градуйованого графіка; порядок виконання розрахунку

процентного вмісту складових проби; склад аналізованих продуктів;

вимоги до якості проб, еталонів і аналізів; методики та еталони

проведення рентгеноспектрального аналізу; джерела похибок.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта

рентгеноспектрального аналізу 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить за прийнятими методиками

серійні кількісні та якісні рентгеноспектральні аналізи на

декілька компонентів для двох - трьох видів матеріалів. Вибирає

методики і оптимальний режим вимірювання проб відповідно до

концентрації аналізованого елементу. Підбирає еталони і будує за

ними аналітичні графіки. Виконує нестандартні (одиночні) аналізи

та аналізи невідомих матеріалів. Аналізує розчини абсорбційним

рентгеноспектральним методом. Перевіряє правильність установлення

режимів дискримінації. Усуває дрібні несправності

рентгеноспектральних апаратів, проводить заміну рентгенівських

трубок, окремих блоків реєструючих систем. Бере участь в

опрацюванні та оформленні метрологічних звітів і методичній

роботі. Визначає робочу характеристику лічильника імпульсів.

Підбирає робочий час і проводить заміну лічильника в разі

несправності. Підбирає і здійснює заміну щілини в лічильнику.

Аналізує помилкові та аварійні ситуації під час роботи на

спектрометрах і ЕОМ.


Повинен знати: основи фізики, загальної і аналітичної хімії;

будову, призначення і принцип роботи блоків рентгеноспектральних

апаратів, збудження первинних і вторинних спектрів; розкладання

рентгенівських променів у спектр і дифракцію рентгенівських

променів у кристалах; залежність інтенсивності вторинного


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка