Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка50/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   65

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить різноманітні

хіміко-бактеріологічні аналізи води, харчових продуктів, сировини,

напівфабрикатів і готових виробів за затвердженими методиками.

Визначає кислотність, густину вмісту жирових вуглецевих речовин,

солей тощо, капілярність, наявність хлористих, сірчанокислих і

кальцієвих солей, вміст жирових і воскоподібних речовин тощо. Веде

контрольно-облікові записи.


Повинен знати: основи хімії та елементарні основи

бактеріології в межах виконуваної роботи; вимоги державних

стандартів до проведення хіміко-бактеріологічних аналізів; порядок

відбирання зразків та їх підготовки до випробувань; необхідний

обсяг випробувань; способи приготування робочих і титрових

розчинів стерилізації бактеріологічних середовищ; систему записів

результатів випробувань і методи їх статистичного опрацювання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта

хіміко-бактеріологічного аналізу 2 розряду - не менше 1 року.


69. ЛАБОРАНТ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить прості однорідні аналізи за

затвердженою методикою без попереднього відокремлення компонентів.

Виконує краплинний аналіз електроліту та інших речовин за

допомогою реактивів, фільтрувального паперу, фарфорової пластинки.

Визначає вміст води за Дином і Старком, питому вагу рідин вагами

Мора і Вестфеля, температури спалаху у відкритому тиглі і за

Мартенс-Пенським, Боязкість за Енглером, склад газу на апараті

Орса. Проводить розганяння нафтопродуктів та інших рідких речовин

за Енглером. Проводить випробування простих лакофарбових продуктів

на спеціальних приладах. Визначає кількість вуглецю шляхом

спалювання стружки в апараті Вюртиця (у потоці кисню). Проводить

хімічний аналіз вуглецевих і низьколегованих сталей. Визначає

густину рідких речовин ареометром, лужність середовища і

температуру краплепадіння. Визначає температуру плавлення і

застигання пальних матеріалів. Бере участь у приготуванні

титрованих розчинів і паяльних флюсів. Визначає процентний вміст

вологи в аналізованих матеріалах із застосуванням хіміко-технічних

терезів. Проводить аналіз хімічного складу сплавів на мідній

основі. Готує середні проби рідких і твердих матеріалів для

аналізу. Визначає концентрації латексів і просочувальних розчинів,

злив за сухим залишком. Визначає залишок на ситі під час

просівання інгредієнтів. Готує пластифікатор, змішує його з

порошком твердого сплаву. Стежить за роботою лабораторної

установки, записує її показання під керівництвом лаборанта вищої

кваліфікації.


Повинен знати: методику проведення простих аналізів;

елементарні основи загальної та аналітичної хімії; правила

обслуговування лабораторного устаткування, апаратури і

контрольно-вимірювальних приладів; кольори, властиві тому чи

іншому елементу, який знаходиться в аналізованій речовині;

властивості кислот, лугів, індикаторів та інших застосовуваних

реактивів; правила приготування середніх проб.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить аналіз середньої складності

за затвердженою методикою без попереднього відокремлення

компонентів. Визначає процентний вміст речовини в аналізованих

матеріалах різними методами. Визначає в'язкість, розчинність,

питому вагу матеріалів і речовин піктометром, пружність парів за

Рейдом, індукційний період, кислотність і коксівність аналізованих

продуктів, температури спалаху в закритому тиглі та застигання

нафти і нафтопродуктів. Установлює і перевіряє нескладні титри.

Проводить різноманітні аналізи хімічного складу різних проб руди,

хромистих, нікелевих, хромонікелевих сталей, чавунів; алюмінієвих

сплавів, продуктів металургійних процесів, флюсів, палива і

мінеральних масел. Визначає вміст сірки і хлоридів у нафті і

нафтопродуктах. Проводить складні аналізи і визначає

фізико-хімічні властивості лакофарбових продуктів і цементу на

спеціальному устаткуванні. Підбирає розчинники для лакофарбових

матеріалів. Зважує аналізовані матеріали на аналітичних терезах.

Налагоджує лабораторне устаткування. Складає лабораторні установки

за наявними схемами під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Стежить за роботою лабораторної установки і записує її показання.


Повинен знати: основи загальної та аналітичної хімії; способи

установки і перевірки титрів; властивості застосовуваних реактивів

і вимоги до них; методику проведення аналізів середньої складності

і властивості застосовуваних реагентів; державні стандарти на

виконувані аналізи і товарні продукти по обслуговуваній дільниці;

правила користування аналітичними терезами, електролізною

установкою, фотокалориметром, рефрактометром та іншими

аналогічними приладами; вимоги до якості проб і проведених

аналізів; процеси розчинення, фільтрації, екстракції і

кристалізації; правила налагодження лабораторного устаткування.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта

хімічного аналізу 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить складні аналізи суміші

пульпи, розчинів, реактивів, концентратів, поверхневих і бурових

вод, нафти і нафтопродуктів, готової продукції, допоміжних

матеріалів, відходів, добрив, кислот, лугів за встановленою

методикою. Проводить різноманітні аналізи хімічного складу різних

кольорових сплавів, феросплавів, високолегованих сталей. Визначає

кількісний вміст основних легуючих елементів у сплавах на основі

титану, нікелю, вольфраму, кобальту, молібдену і ніобію за

встановленими методиками. Встановлює і перевіряє складні титри.

Визначає нітрозність, міцність кислот. Виконує аналіз ситовим або

електроваговим методом за ступенем концентрації розчинів. Аналізує

сильнодіючі яди, вибухові речовини. Проводить повний аналіз газів

на апаратах ВТІ, газофракційних апаратах і хроматографах. Готує

складні реактиви і перевіряє їх придатність. Проводить у

лабораторних умовах синтез за заданою методикою. Визначає ступінь

конверсії аміаку або окисності нітрозних газів. Визначає

теплотворну спроможність палива. Оформляє і розраховує результати

аналізу. Складає лабораторні установки за наявними схемами.

Проводить випробування покриття виробів на спеціальних приладах:

везерометрі, камері тропічного клімату, приладі Мегера тощо.

Проводить арбітражні аналізи прості та середньої складності.


Повинен знати: загальні основи аналітичної і фізичної хімії;

призначення і властивості застосовуваних реактивів; правила

складання лабораторних установок; способи визначення маси і об'єму

хімікатів; способи приготування складних титрованих розчинів;

правила зважування осаду на аналітичних терезах і проведення

необхідних розрахунків за результатами аналізу; правила

користування контрольно-вимірювальними приладами і вагами різних

типів; технічні умови і державні стандарти на проведені аналізи,

правила ведення технічної документації на виконані роботи.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта хімічного

аналізу 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить особливо складні аналізи

сплавів на нікелевій, кобальтовій, титановій і ніобієвій основах

із застосуванням приладів і апаратів за встановленими методиками.

Проводить аналізи рідкісних, рідкісноземельних і благородних

металів. Здійснює аналізи із застосуванням радіоактивних

елементів. Проводить аналізи суміші вибухонебезпечних органічних

речовин із застосуванням різних типів і конструкцій хроматографів

методом, побудованим на використанні електронних схем, із

вживанням складного розрахунку хромаграм. Бере участь у

розробленнях нових методик для хімічних аналізів. Проводить

аналізи атомно-абсорбційним методом. Проводить складні арбітражні

аналізи. Виконує метрологічне оцінювання результатів нестандартних

аналізів. Апробує методики, рекомендовані до стандартизування.

Налагоджує обслуговуване устаткування.
Повинен знати: конструкцію і порядок користування

застосовуваними приладами та апаратами; основи загальної,

аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи аналізу;

основи розроблення і вибору методики проведення аналізів; способи

відокремлення і визначення благородних металів; властивості

радіоактивних елементів і правила роботи з ними.


Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією лаборанта хімічного аналізу 4 розряду -

не менше 1 року


70. ЛЕБІДНИК
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує та обслуговує барабанні лебідки

для переміщення вантажів із застосуванням вантажозахоплювальних

пристроїв з приводом від електродвигунів потужністю до 100 кВт.

Регулює швидкість руху канатів, тросів. Перевіряє гальма, шківи і

барабани. Подає попереджувальні сигнали. Зрощує і зв'язує троси та

стропи різними вузлами. Змазує і виконує поточний ремонт

механізмів.


Повинен знати: будову барабанних лебідок; типи захоплювальних

та інших пристроїв, застосовуваних під час переміщення вантажів;

умовну сигналізацію; способи визначення несправностей у роботі

лебідки та їх усунення.


Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує та обслуговує барабанні лебідки

з приводом від електродвигунів потужністю понад 100 кВт, від

двигунів внутрішнього згоряння і пересувних установок, оснащених

спеціальними лісовантажними стрілами (фермами) для переміщення

вантажів із застосуванням вантажозахоплювальних пристроїв. Керує і

обслуговує лебідки канатно-підвісних доріг на вугільних та

сланцевих шахтах і розрізах. Регулює швидкість руху канатів,

тросів і стропів. Перевіряє гальма, шківи і барабани. Налагоджує

барабанні лебідки.


Повинен знати: будову лебідок різних типів; типи захватних та

інших пристроїв; визначення несправностей у роботі лебідок і

способи їх усунення.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією лебідника 2 розряду - не менше 1 року.
Примітка. На підприємствах коксохімічного виробництва чорної

металургії професію "Лебідник" іменувати "Лебідник і

(кабестанник)".
71. МАЛЯР
1-й розряд

Завдання та обов'язки. Фарбує деталі в налагоджених

барабанах, автоматах методом занурювання і щіткою без шпаклювання

і ґрунтування. Промиває деталі лугом, водою та розчинниками.

Знежирює поверхні. Покриває оліфою та ґрунтує. Перетирає

лакофарбові матеріали на ручних фарботерках. Фільтрує лакофарбові

матеріали. Сушить пофарбовані вироби. Промиває та очищає вживані

інструменти, щітки, трафарети, тару, деталі фарборозпилювачів,

апаратів безповітряного розпилювання, шлангів. Одержує і відносить

на робоче місце лакофарбові матеріали. Навішує деталі, вироби на

спеціальні пристрої і знімає їх після фарбування. Готує фарби,

лаки, мастики, шпаклівки, ґрунтовки, замазки, згідно із заданою

рецептурою, під керівництвом маляра вищої кваліфікації.
Повинен знати: прийоми фарбування деталей у барабанах,

автоматах і методом занурювання; загальні відомості про корозію,

окалину; захист дерев'яних поверхонь від деревоточців і способи

захисту від них; найменування та види фарб, лаків, емалей,

ґрунтовок, шпаклівок; склад шпаклювальних матеріалів; правила

обслуговування сушильних камер і шаф та режими сушіння виробів;

способи перетирання фарб вручну; призначення та умови застосування

малярного інструменту; склад і способи промивання та очищення

застосовуваних інструментів, щіток різних типів, тари і

фарборозпилювальних апаратів.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


Приклади робіт.

1. Арматура, ізолятори - покриття асфальтовим лаком.

2. Баки - фарбування.

3. Вила - фарбування.

4. Деталі машин простої конфігурації - фарбування.

5. Кільця і лопаті роторів - фарбування.

6. Ключі гайкові, торцеві і спеціальні, плоскогубці,

гострозубці та інші інструменти - фарбування.

7. Комінгси, кожухи, настили, набір деталей корпусу, стакани

шахт, труби, фундаменти нескладні - знежирювання.

8. Ланцюги якірні - фарбування кам'яновугільним лаком методом

занурювання.

9. Огорожі, грати, ворота, захисні засоби - фарбування.

10. Палуби - протирання соляровим маслом.

11. Пластини трансформаторні - фарбування лаком у барабані.

12. Станини, щити підшипникові та запобіжні зварні

конструкції відливки чавунні і сталеві для електромашин - очищення

та ґрунтування поверхонь.

13. Тара різна - фарбування.

14. Теплоізоляція стара в корабельних приміщеннях - знімання.


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Фарбує поверхні, які не потребують

високоякісного оброблення, після нанесення шпаклівок та

ґрунтувальних шарів. Готує вироби для лакування по лаковій

шпаклівці і для пофарбування під рисунок різних порід дерева,

каменю та мармуру. Вирівнює поверхні шпаклівкою із замазуванням

дефектів. Наносить цифри, літери та малюнки за трафаретами в один

тон. Фарбує деталі і вироби пульверизатором. Очищає, згладжує,

підмазує, протравлює фарбовані поверхні від корозії, окалини

обростань, старого лакофарбового покриття, пилу та інших нальотів

щітками, скребками, шпателями та іншими ручними інструментами

ганчіркою, пилососом, повітряним струменем від компресора. Змішує

і розтирає на фарботерних машинах фарби, лаки, шпаклівки,

ґрунтовки і замазки за заданою рецептурою.


Повинен знати: будову фарботерних машин; призначення та умови

застосування механізмів, пристроїв і інструментів, які

застосовуються під час малярних робіт; способи виконання

лакофарбового покриття деталей та виробів із різних матеріалів;

способи шліфування, шліфувальні матеріали, які застосовуються для

різних видів лакофарбових матеріалів та їх фізичні властивості;

рецепти готування фарб, лаків, мастик, шпаклівок та замазок;

способи змішування фарб за заданою рецептурою для одержання

необхідного кольору і визначення якості застосовуваних фарб і

лаків; правила зберігання розчинників, фарб, лаків та емалей;

режим сушіння лакофарбового покриття; особливості очищення

поверхонь із залізобетону та склопластику; правила готування

поверхонь для фарбування; вимоги до якості очищуваної поверхні.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією маляра 1 розряду - не менше 0,5 року.
Приклади робіт.

1. Арматура і деталі електричні, армовані ізолятори,

розрадники - ґрунтвання та фарбування.

2. Балони - фарбування.

3. Втулки радіаторні та редукторні шестерні - покриття

мастикою.

4. Деталі середньої та складної конфігурації і вузли машин,

суден та устаткування - фарбування.

5. Електродвигуни, електромашини, турбогенератори -

ґрунтування, шпаклювання і фарбування.

6. Колони, ферми, підкранові балки, форми для залізобетонних

виробів - фарбування.

7. Конструкції сталеві - очищення від корозії.

8. Корпус судна всередині та зовні - очищення поверхонь.

9. Кришки, плати, пластини - фарбування пульверизатором.

10. Кронштейни, сектори, корпуси рульових машинок,

трансформатори - фарбування.

11. Круги рятувальні - шпаклювання та фарбування.

12. Ліжка металеві - фарбування.

13. Люки, трюми, фундаменти - заливання цементним розчином.

14. Машини гірничі, устаткування і верстати - фарбування

після ремонту, нанесення написів за трафаретом.

15. Панелі, футляри, кожухи - фарбування кілька разів

пульверизатором.

16. Покрівлі, рами, візки, деталі гальма, дошки підлоги,

ящики акумуляторні та пожежні, дефлектори локомотивів і вагонів -

фарбування.

17. Скриньки поштові металеві - очищення, ґрунтування і

фарбування.

18. Стіни, підлоги та інші поверхні - очищення, згладжування,

протравлення.

19. Трактори, катки, асфальтозмішувачі - фарбування корпусів.

20. Труби вентиляції - ізоляція мастиковими матеріалами.

21. Труби різних діаметрів - фарбування.

22. Хвилеводи і хвилеводні секції із латуні та міді -

суцільне шпаклювання, шліфування, фарбування.

23. Шафи, лімби - фарбування.

24. Шпунти та гребені обшивок вантажних вагонів - бунтування.

25. Ящики і корпуси приладів - нанесення трафарету.
3-й розряд

Завдання та обов'язки. Фарбує поверхні, які потребують

високоякісного оброблення, після нанесення шпаклівок і

ґрунтувальних шарів фарбами і лаками в декілька тонів, здійснює

шліфування, ґрунтування, прооліфлення та полірування їх різними

інструментами. Виконує пофарбування поверхонь під простий рисунок

різних порід дерева, мармуру та каменю. Наносить малюнки і написи

за трафаретами у два - три тони; цифри та літери без трафаретів.

Фарбує деталі та поверхні на електростатичних установках і

електростатичними фарборозпилювачами. Обробляє поверхні

набризкуванням. Обробляє поверхні сповільнювачами корозії. Регулює

подавання повітря і фарби у розпилювачі. Покриває вироби лаками на

основі бітуму та нітролаками. Очищає замкнені об'єми (циліндри,

відсіки). Фарбує та очищає (обшкрябує) судна в доках. Виконує

міжопераційний захист фосфатованими ґрунтовками листового

матеріалу та профільного прокату для суднових конструкцій, крім

цистерн питної, дистильованої і поживної води, медичного і

технічного жиру. Наносить лакофарбові покриття у місця

розташування змінної ватерлінії суден, до оброблення яких не

висуваються високі вимоги. Виготовляє нескладні трафарети. Готує

суміші з масляних фарб і лаків, нітрофарб, нітродаків та

синтетичних емалей. Підбирає колір за заданими зразками.

Підналагоджує механізми і пристрої, які застосовуються під час

виконання малярних робіт.


Повинен знати: принцип дії і способи підналагодження

механізмів та пристроїв, які застосовуються під час малярних

робіт; будову електростатичних установок поля та електростатичних

фарборозпилювачів, правила їх регулювання за показаннями

контрольно-вимірювальних приладів; правила захисту листового

матеріалу та профільного прокату для судових конструкцій; способи

фарбування та лакування виробів із різних матеріалів і процес

готування виробів для оброблення; процес пофарбування поверхонь

під простий рисунок різних порід дерева, мармуру та каменю;

властивості декоративних та ізоляційних лаків і емалей, рецепти їх

виготовлення; способи готування фарб різних кольорів; хімічний

склад фарб і правила підбирання кольорів; технічні умови на

оброблення і сушіння виробів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра

2 розряду - не менше 1 року.


Приклади робіт.

1. Автомобілі вантажні - остаточне фарбування.

2. Автомобілі легкові та автобуси - нанесення ґрунтового

шару, шпаклювання, шліфування, первинне і вторинне фарбування

кузова.

3. Баржі - фарбування.4. Деталі відлиті і зварні для електромашин і апаратів -

шліфування після шпаклювання та фарбування.

5. Електродвигуни, електромашини, турбогенератори - остаточне

фарбування.

6. Ємності - покривання лаком внутрішньої поверхні.

7. Касети зварні великоблокових станцій та щитів керування -

фарбування.

8. Касети кіно- і фотоапаратів - фарбування.

9. Корпус судна всередині та зовні - фарбування.

10. Корпуси, столи і диски регулювальних та випробувальних

стендів - шліфування та фарбування емаллю.

11. Крани, мости, опори ліній електропередач - фарбування.

12. Кузови вантажних вагонів, котли цистерн і локомотивів,

універсальні контейнери - фарбування.

13. Лічильні, швацькі та друкарські машини - фарбування і

полірування.

14. Ланцюги якірні - фарбування.

15. Машини, верстати, апарати, прилади та інше устаткування -

фарбування.

16. Палуби - нанесення мастик.

17. Панелі металеві та дерев'яні для радіоприладів -

фарбування і оброблення.

18. Рами, двері, фрамуги - фарбування і покриття лаками.

19. Стелі - очищення, згладжування, протравлення.

20. Стіни, підлоги та інші поверхні - просте фарбування.

21. Стіни, полиці, меблі всередині та зовні, стелі і

покрівлі, локомотивів та суцільнометалевих вагонів, вагонів з

машинним охолодженням та ізометричних вагонів з металевим кузовом

- шліфування, нанесення виявного шару щіткою, розпилювачем або

валиком.


22. Стовпи, щитки - пофарбування під простий рисунок різних

порід дерева.

23. Судна залізобетонні - фарбування.

24. Тролейбуси і вагони метро - шліфування по суцільній

шпаклівці, нанесення другого і третього шарів емалі щіткою і

фарборозпилювачем.

25. Труби вентиляційні - фарбування.

26. Труби і металева арматура локомотивів та вагонів -

фарбування.

27. Футляри електроапаратури - лакування і полірування.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Фарбує поверхні сухими порошками,

різними фарбами та лаками у кілька тонів, здійснює шліфування,

лакування, полірування, шпаклювання, ґрунтування і прооліфлення їх

механізованим інструментом. Торцює і флейцює фарбовані поверхні.

Протягує фільонки з підтушовуванням. Наносить малюнки на поверхні

за трафаретами в чотири і більше тонів. Виконує пофарбування

поверхонь під складний рисунок різних порід дерева, мармуру та

каменю. Самостійно готує складні колери. Реставрує пофарбовані

поверхні, лінкруст, лінолеум та інші матеріали. Здійснює

лакофарбові покриття на склі та керамічній емалі. Виготовляє

складні трафарети і гребінки для оздоблення фарбованих поверхонь.


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка