Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка53/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   65

пристроїв, стокера, економайзерів, повітропідігрівників,

пароперегрівників та живильних насосів. Обслуговує тепломережні

бойлерні установки або станції м'ятої пари, розташовані в зоні

обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим

навантаженням понад 42 до 84 ГДж/год. (понад 10 до 20 Гкал/год.).

Забезпечує безперервну роботу устаткування котельної. Пускає,

зупиняє і перемикає агрегати, які обслуговує, у схемах

теплопроводів. Веде облік тепла, що відпускає споживачам. Прибирає

механізованим способом шлак та золу із топок і бункерів лапових і

водогрійних котлів виробничих та комунальних котельних і піддувал

газогенераторів. Навантажує золу та шлак за допомогою механізмів у

вагонетки або вагони із транспортуванням їх в установлене місце.

Спостерігає за правильною роботою механізмів золо- і

шлаковидалення, підйомно-транспортного устаткування, сигналізації,

приладів, апаратури та захисних пристроїв. Змиває шлак і золу

спеціальними апаратами. Бере участь у ремонті устаткування, яке

обслуговує.


Повинен знати: будову застосовуваного устаткування та

механізмів; способи раціонального спалювання палива в котлах;

схеми тепло-, паро- і водопроводів та зовнішніх тепломереж;

порядок обліку результатів роботи устаткування та відпущеного

споживачам тепла; значення своєчасного прибирання шлаку та золи

для нормальної роботи котлів; правила догляду за устаткуванням, що

обслуговується, та способи усунення недоліків у його роботі; типи

котлів, що обслуговуються; правила та способи вантаження і

транспортування золи і шлаку; системи (мастильну та охолодження

обслуговуваних агрегатів і механізмів); правила ведення записів

про роботу механізмів та устаткування для золошлаковидалення;

будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних

приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста

(кочегара) котельні 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні та парові котли

із сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год. (понад

10 до 20 Гкал) або обслуговує в котельні окремі водогрійні і

парові котли з теплопродуктивністю котла понад 84 до 273 ГДж/год.

(понад 20 до 65 Гкал/год.), які працюють на твердому паливі.

Спостерігає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за

рівнем води у котлах, тиском та температурою пари, води і

відхідних газів. Регулює роботу (навантаження) котлів згідно з

графіком споживання пари. Спостерігає за подаванням палива.

Обслуговує тепломережі і бойлерні установки або станції м'ятої

пари, які розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів із

сумарним тепловим навантаженням понад 84 ГДж/год. (понад

20 Гкал/год.). Запобігає несправностям, усуває їх у разі появи в

роботі устаткування.
Повинен знати: будову та правила обслуговування котлів, а

також різних допоміжних механізмів і арматури котлів; основні

відомості з теплотехніки, різні суміші палива та вплив якості

палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів;

процес готування палива; технічні умови на якість води і способи

її очищення; причини виникнення несправностей у роботі котельної

установки та заходи щодо їх запобігання та усунення; будова і

призначення та умови застосування складних

контрольно-вимірювальних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста (кочегара)

котельні 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні та парові котли

з сумарною теплопродуктивністю понад 84 до 273 ГДж/год. (понад

20 до 65 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні і

парові котли з теплопродуктивністю котла понад 273 до 546 ГДж/год.

(понад 65 до 130 Гкал/год.), які працюють на твердому паливі.

Перемикає постачальні лінії. Заповнює та спорожнює паропроводи.

Вмикає і вимикає автоматичну апаратуру живлення котлів. Здійснює

профілактичний огляд котлів, їх допоміжних механізмів,

кокгрольно-вимірювальних приладів і бере участь у

планово-запобіжному ремонті котлоагрегатів. Приймає котли та їх

допоміжні механізми із ремонту і готує їх до роботи.


Повинен знати: будову і принцип роботи водогрійних і парових

котлів різних систем; експлуатаційні дані котельного устаткування

та механізмів; будову апаратів автоматичного регулювання; правила

ведення режиму роботи котельні залежно від показань приладів;

схеми трубопровідних мереж та сигналізації в котельні; правила

налагодження і регулювання контрольно-вимірювальних приладів.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста (кочегара)

котельні 4 розряду - не менше 1 року.
6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні та парові котли

різних систем із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год.

(понад 65 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні

та парові котли з теплопродуктивністю котла понад 546 ГДж/год.

(понад 130 Гкал/год.), які працюють на твердому паливі.


Повинен знати: конструктивні особливості складних

контрольно-вимірювальних приладів та апаратів автоматичного

регулювання; теплотворну здатність та фізичні властивості палива;

елементи паливного балансу котлів та його складання; правила

визначення коефіцієнта корисної дії котельної установки.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста (кочегара)

котельні 5 розряду - не менше 1 року.
84. МАШИНІСТ КРАНА (КРАНІВНИК)
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує мостовими і шлюзовими кранами,

оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями

вантажопідйомністю до 3 т, під час виконання простих робіт на

вантаженні, розвантаженні, перевантаженні та транспортуванні

сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних

вантажів. Керує монорейковими візками, консольними кранами та

кран-балками. Перевіряє правильність кріплення тросів, регулювання

гальм та дію запобіжних пристроїв. Бере участь у ремонті крана,

який обслуговує.


Повинен знати: будову, принцип роботи та правила експлуатації

кранів, які обслуговуються; граничну вантажопідйомність крана,

тросів та ланцюгів; правила переміщення сипких, штучних, лісових

та інших аналогічних вантажів; систему вмикання двигунів та

контролерів; основи електротехніки і слюсарної справи.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує мостовими і шлюзовими кранами

вантажопідйомністю понад 3 до 15 т, баштовими самохідними

самопідіймальними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю

до 3 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами

вантажопідйомністю до 5 т, оснащеними різними

вантажо-захоплювальними пристроями, під час виконання простих

робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і

транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та

інших аналогічних вантажів. Керує мостовими і шлюзовими кранами

вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними

вантажо-захоплювальними пристроями під час виконання робіт

середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і

транспортування лісових (довжиною понад 3 до 6 м) та інших

аналогічних вантажів. Здійснює встановлення деталей, виробів та

вузлів на верстат, переміщення мостів та інших монтажних пристроїв

і механізмів. Керує електроталями, переносними кранами під час

виконання всіх видів робіт. Керує стелажними кранами-штабелерами

вантажопідйомністю до 1 т, оснащеними різними

вантажозахоплювальними механізмами та пристроями, під час

виконання робіт з укладання вантажів на стелажі, знімання їх із

стелажів, доставляння на вантажний майданчик і укладання в

контейнери, пакети та на піддони.
Повинен знати: будову і принцип роботи кранів та механізмів,

які обслуговуються; способи визначення маси вантажу за зовнішнім

виглядом; правила експлуатації кранів під час установлення

деталей, виробів та вузлів на верстат; порядок завантаження

стелажів продукцією згідно з установленою номенклатурою і

спеціалізацією; технологічний процес внутрішньоскладської

переробки вантажів; правила укладання і зберігання вантажів на

стелажах; основи електротехніки та слюсарної справи.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста

крана (кранівника) 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує мостовими і шлюзовими кранами

вантажопідйомністю понад 15 т, баштовими самохідними

самопідіймальними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю

понад 3 до 15 т, баштовими стаціонарними та козловими кранами

вантажопідйомністю понад 5 до 25 т, оснащеними різними

вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт

з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування

сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних

вантажів.


Керує мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад

10 до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями,

під час виконання робіт середньої складності з вантаження,

розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною

понад 3 до 6 м) та інших аналогічних вантажів, установлення

виробів вузлів та деталей на верстат, кантування секцій суден,

переміщення помостів та інших монтажних пристроїв і механізмів.
Керує мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю до

10 т, баштовими самохідними, портально-стріловими кранами

вантажопідйомністю до 3 т, баштовими стаціонарними і козловими

кранами вантажопідйомністю до 5 т, оснащеними різними

вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних

робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових

(довжиною понад 6 м - на мостових і шлюзових кранах, довжиною

понад 3 м - на баштових самохідних, самопідйомних,

портально-стрілових, баштових стаціонарних і козлових кранах) та

інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності,

а також під час виконання робіт з монтажу технологічного

устаткування і пов'язаних із ним конструкцій, стапельного та

секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів,

машин, механізмів для саджання та видавання з нагрівальних печей

зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і

деталей машин, кування на молотах та пресах, установлення на

верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної

обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і

ремонтно-будівельних робіт.

Керує кабельними кранами вантажопідйомністю до 3 т,

оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час

виконання всіх видів робіт.

Керує гусеничними та пневмоколісними кранами

вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними

вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів

робіт (окрім будівельно- монтажних та ремонтно-будівельних робіт).

Керує стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю понад

1 т, кранами-штабелерами з автоматичним керуванням і мостовими

кранами-штабелерами, оснащеними різними вантажозахоплювальними

механізмами і пристроями, під час виконання робіт з вантаження,

розвантаження, переміщення вантажів, укладання їх на стелажі,

навантажувачі та транспортні засоби, для доставляння вантажів зі

стелажів до виробничих дільниць. Веде облік матеріальних

цінностей, які складуються. Керує кранами, оснащеними

радіокеруванням.
Повинен знати: будову кранів та механізмів, які

обслуговуються; способи переробки вантажів; основи технологічного

процесу монтажу технологічного устаткування стапельного та

секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів,

машин та механізмів, конструкцій складальних елементів будівель і

споруд; визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; технічні

умови та вимоги, які ставляться під час завантаження стелажів;

розташування виробничих дільниць, що обслуговуються;

електротехніку та слюсарну справу.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста крана

(кранівника) 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує мостовими і шлюзовими кранами,

оснащеними вантажозахоплювальними пристроями, вантажопідйомністю

понад 25 т під час виконання робіт середньої складності з

вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування

лісових (довжиною понад 3 до 6 м) та інших аналогічних вантажів;

здійснює установлення деталей, виробів, вузлів на верстат;

переміщує помости та інші монтажні пристрої і механізми. Керує

баштовими самохідними, самопідіймальними, портально-стріловими

кранами вантажопідйомністю понад 15 т, баштовими стаціонарними і

козловими кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними

різними вантажо-захоплювальними пристроями, під час виконання

простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження та

транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та

інших аналогічних вантажів.

Керує мостовими та шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад

10 до 100 м, баштовими самохідними самопідіймальними,

портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 3 до 15 т,

баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю

понад 5 до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними

пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження,

розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною

понад 6 м - на мостових і шлюзових кранах, довжиною понад 3 м - на

баштових самохідних самопідйомних, портально-стрілових, баштових

стаціонарних і козлових кранах) та інших аналогічних вантажів, які

потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт

з монтажу технологічного устаткування та пов'язаних із ним

конструкцій, стапельного і секційного складання та розбирання

виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та

видавання з нагрівальних печей зливків і заготовок, розливання

металу, кантування виробів та деталей машин і секцій, у тому числі

двома і більш кранами, під час кування на молотах та пресах,

установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують

підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних

і ремонтно-будівельних робіт.

Керує кабельними кранами вантажопідйомністю понад 3 до 10 т

та плавучими кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними

різними вантажозахоплювальними пристроями під час виконання усіх

видів робіт. Керує гусеничними та пневмоколісними кранами

вантажопідйомністю понад 10 до 25 т і самохідними залізничними

кранами вантажопідйомністю до 25 т, оснащеними різними

вантажозахоплювальними пристроями під час виконання всіх видів

робіт (окрім будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт).

Керує гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до

10 т і самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю до

15 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під

час виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт.
Повинен знати: будову та кінематичні схеми кранів і механізм

що обслуговуються, технологічний процес монтажу технологічного

устаткування, стапельного і секційного збирання та розбирання

виробів, агрегатів, вузлів, машин і механізмів, конструкцій

складальних елементів будівель та споруд; електротехніку та

слюсарну справу.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищена

кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста крана

(кранівника) 4 розряду - не менше 1 року.
6-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує мостовими і шлюзовими кранами

вантажопідйомністю понад 100 т, оснащеними різними

вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних

робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і

транспортування лісових (довжиною понад 6 м) та інших аналогічних

вантажів, вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також

під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і

пов'язаних з ним конструкцій, стапельного та секційного складання

і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для

саджання та видавання із нагрівальних печей зливків та заготовок,

розливання металу, кантування виробів і деталей машин під час

кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей,

виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під

час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

Керує баштовими самохідними самопідіймальними,

портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 15 т,

баштовими стаціонарними та козловими кранами вантажопідйомністю

понад 25 т, оснащеними різними ваитажозахоплювальними пристроями,

під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і

транспортування лісових (довжиною понад 3 м) та інших аналогічних

вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час

виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних

із ним конструкцій, стапельного та секційного складання і

розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів та під

час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

Керує кабельними та плавучими кранами вантажопідйомністю

понад 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними устроями,

під час виконання всіх видів робіт.

Керує гусеничними, пневмоколісними та самохідними

залізничними кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними

різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх

видів робіт (окрім ремонтно-будівельних робіт). Керує гусеничними

та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю понад 10 т і

самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю понад 15 т,

оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час

виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт.
Повинен знати: будову, кінематичні та електричні схеми кранів

і механізмів, які обслуговуються, розташування виробничих

дільниць, що обслуговуються; електротехніку та слюсарну справу.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста крана

(кранівника) 5 розряду - не менше 1 року.

У разі керування гусеничними і пневмоколісними кранами

вантажопідйомністю понад 200 т під час виконання

будівельно-монтажних робіт потрібна неповна вища освіта (молодший

спеціаліст).
Примітки:

1. Під час керування мостовими і шлюзовими кранами

вантажопідйомністю понад 50 т для монтажу потужних і надпотужних

турбоблоків, турбогенераторів, прокатного та іншого аналогічного

технологічного устаткування і пов'язаних із ним конструкцій, під

час установлення відповідальних деталей на великогабаритні

карусельні, розточувальні, токарні та інші верстати роботи

тарифікуються за 6 розрядом.

2. Така тарифікація не стосується робіт машиністів кранів

(кранівників), зайнятих у технологічному процесі основних

металургійних виробництв чорної металургії (доменного,

бесемерівського, мартенівського, прокатного і таке інше) у

металургійних цехах машинобудівних підприємств, робіт на

розливанні гарячого чавуну в спеціалізованих ливарних цехах із

виробництва виливниць, робіт на електромостових (стриперних)

кранах під час подавання залитих виливниць на решітки, знімання

опок і подавання виливниць на охолоджувальний конвеєр.

Усі вищезазначені роботи і професії машиністів кранів

(кранівників) тарифікуються за відповідними розділами ДКХП, що

стосуються чорної металургії.

3. Машиністи, які працюють на тракторах із кранами,

тарифікуються за професією "Тракторист".

4. Помічник машиніста самохідного, залізничного крана

тарифікується на два розряди нижче машиніста, під керівництвом

якого він працює, а за наявності права керування та водіння

тарифікується на один розряд нижче машиніста.

5. Водії (машиністи), які працюють на автомашинах із кранами,

тарифікуються за вип. 64 ДКХП ( v0249241-99, v0032241-00 ).

6. Вантажно-розвантажувальні роботи, не пов'язані

безпосередньо з виконанням будівельно-монтажних і

ремонтно-будівельних робіт, тарифікуються за відповідними групами

складності вантажно-розвантажувальних робіт, передбачених у

характеристиках.

7. Машиністи баштових самохідних кранів у разі розташування

кабіни крана на висоті 48 м і більше тарифікуються за 6 розрядом

незалежно від вантажопідйомності крана.


85. МАШИНІСТ МИЙНИХ МАШИН
1-й розряд

Завдання та обов'язки. Миє та дезінфікує машини та

устаткування без знімання і ставлення окремих частин, деталей,

вузлів із застосуванням ручного інструменту та пристроїв. Миє у

ваннах різну сировину, матеріали, деталі, тару, вироби та

напівфабрикати водою, гасом, бензином, ацетоном, лужними,

кислотними та іншими розчинами. Готує різні мийні, кислотні і

лужні розчини, а також завантажує і вивантажує в процесі миття

матеріали, деталі, тару, вироби та інші предмети. Готує робочі

місця, устаткування і допоміжний інвентар до процесу миття.

Здійснює попереднє очищення предметів обмітанням, витрушуванням,

зіскрібанням, обтиранням. Виконує оброблення предметів парою,

дезінфікуючими речовинами та розчинниками. Знежирює поверхні

деталей, виробів. Сортує, маркує і пакує деталі, вироби.


Повинен знати: призначення ручного інструменту, інвентарю та

пристроїв; правила миття і вимоги, що ставляться до якості миття;

правила готування мийних розчинів та поводження з ними;

властивості розчинів та розчинників, які застосовуються; способи

попереднього очищення предметів для миття; правила маркування і

пакування деталей, виробів.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес миття, дезінфекції та

стерилізації машин і устаткування зі зніманням та ставленням


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка