Програма : Навчальна програма з біології для 6 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07. 06. 2017 №804Сторінка1/4
Дата конвертації11.03.2019
Розмір95.2 Kb.
#84712
ТипПрограма
  1   2   3   4
Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія», 8 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, з них 4 години – резервні)
Програма: Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804


з/п

Дата проведення уроку

Тема уроку

Практична частина

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Наскрізні змістові лінії

Діяльність (уміння)

Знання

ВСТУП (2 години)


Біосоціальна природа людини.
Учень:

виявляє ознаки:

- біологічної та соціальної сутності людини в людських спільнотах;висловлює судження:
- про організм людини як біологічну систему.


оперує термінами:

- біосоціальна природа людини;пояснює:

- місце людини в системі органічного світу;

- особливості біологічної природи людини та її соціальної сутності.


Громадянська відповідальність

(націлює на усвідомлення відповідальності за власне життя і здоров’я своє та оточуючих).Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на формування в учнів розуміння, що здоров’я — найвища особистісна й суспільна цінність).  1. 2
Значення знань про людину для збереження її здоров’я.
виявляє ставлення:

- щодо значення знань про людину для збереження її здоров’я;  • щодо здоров’я , як найвищу особистісну й суспільну цінність.

називає:

- науки, які вивчають людину;характеризує:

- методи дослідження організму людини.ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА (7 годин)


Організм людини як біологічна система.

обґрунтовує судження:

- про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему.оперує термінами:

- тканина, орган, система органів.називає:

- органи людини;

- системи органів людини та їх функції;

- фізіологічні системи;

наводить приклади:

- органів людини;

- фізіологічних систем.


Здоров’я і безпека

(спрямовує на розуміння учнями:

- організму людини як цілісної та відкритої біологічної системи;

- значення регуляторних систем для забезпечення повноцінного функціонування організму людини).
Різноманітність клітин організму людини.
установлює взаємозв’язок:

- між будовою клітин і виконуваними функціями.


характеризує:

- клітинну будову організму людини;
наводить приклади:

- різновидів клітин;пояснює:

- відмінності між будовою клітин.


Тканини.

Лабораторне дослідження:

ознайомлення з препаратами тканин людини.розпізнає:

- типи тканин організму людини (на малюнках, фотографіях, мікропрепаратах);установлює взаємозв’язок:

- між будовою тканин і виконуваними функціями;дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням.оперує термінами:

- тканина;називає:

- тканини;характеризує:

- тканини організму людини;наводить приклади:

- різновидів тканин.

Органи. Фізіологічні системи.
розпізнає:

- органи та системи органів людини;- органи організму людини (на малюнках, фотографіях);

порівнює та зіставляє:

- органи й системи органів в організмі людини й інших організмах.оперує термінами:

- орган, система органів;називає:

- органи та фізіологічні системи організму людини;наводить приклади:

- різновидів органів;

- фізіологічних систем.Поняття про механізми регуляції. Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

установлює взаємозв’язок:

- між будовою нейрона і виконуваними функціями;

аналізує:

- рефлекс, як життєво важливу швидку та позасвідому реакцію на подразник.


оперує термінами:

- механізм нервової регуляції, нейрон, рефлекс, рефлекторна дуга;називає:

- частини рефлекторної дуги;характеризує:

- будову нейрона;

- шлях нервового імпульсу по рефлекторній дузі.Гуморальна регуляція. Поняття про гормони.

Імунна регуляція.установлює взаємозв’язок:

- між будовою ендокринної системи і виконуваними функціями.


оперує термінами:

- механізм гуморальної регуляції, гормони; пояснює:

- відмінності між нервовою й гуморальною регуляцією фізіологічних функцій організму.Узагальнення знань з теми «Організм людини як біологічна система».
обґрунтовує судження:

- про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему;робить висновок:

- нервово-гуморальна регуляція — основа цілісності організму.ТЕМА 2. ОПОРА ТА РУХ (6 годин)


Значення опорно-рухової системи, її будова та функції.

Проект (тематика за вибором учителя)

досліджує:

  • індивідуальне завдання проекту.

оперує термінами:

- опорно-рухова система : скелет, м’язи;називає:

- частини опорно-рухової системи.

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на усвідомлення значення рухової активності для збереження фізичного здоров’я людини; на дотримання правил безпечного поводження під час катання на роликах, ковзанах, лижах, скейтах, сноубордах, велосипедах та при використанні різноманітного спортивного приладдя).
Кістки, хрящі.

З’єднання кісток.
розпізнає (на малюнках, муляжах, фотографіях, власному організмі):
- види кісток, типи з’єднання кісток;
застосовує знання для:
- попередження травм і захворювань опорно-рухової системи;
- надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.

оперує термінами:

- скелет, кістка, хрящ, з’єднання кісток;називає:

- види кісток;


- типи з’єднання кісток;

характеризує:
- функції кісток;

  • ріст та вікові зміни складу кісток;

пояснює:

- вплив способу життя на утворення і розвиток скелета;наводить приклади:

- кісток різних видів.


Огляд будови скелета.
порівнює:

- скелет людини і ссавців.застосовує знання для:
- попередження травм і захворювань опорно-рухової системи.

оперує термінами:

- скелет;називає:

- відділи скелета;

- особливості скелета людини, зумовлені прямоходінням;
пояснює:

- вплив способу життя на утворення і розвиток скелета.
Функції та будова скелетних м’язів. Основні групи скелетних м’язів.


Лабораторне дослідження

мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м’язової тканин.розпізнає (на малюнках, муляжах, фотографіях, власному організмі):
- групи скелетних м’язів;

- тканини: кісткову, хрящову, посмуговану м’язову;
порівнює:

- будову різних видів м’язів;

- тканини: кісткову, хрящову, посмуговану м’язову;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням.оперує термінами:

- м’язи;


називає:

- частини опорно-рухової системи;

- основні групи скелетних м’язів.характеризує:
- функції м’язів;
- тканини: кісткову, хрящову, посмуговану м’язову;

пояснює:

- залежність будови тканини від виконуваної функції;

наводить приклади:

- різних типів мязової тканини.


Робота м’язів. Втома м’язів.

Лабораторне дослідження

розвитку втоми при статичному та динамічному навантаженні; впливу ритму й навантаження на розвиток втоми.аналізує:

- вплив фізичних вправ на розвиток скелетних м’язівзастосовує знання для:
- попередження травм і захворювань опорно-рухової системи;
- надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.

оперує термінами:

- робота м’язів, втома м’язівназиває:

  • фізичні властивості м’язів;

характеризує:
- причини втоми м’язів;

пояснює:

- значення фізичних вправ для правильного формування скелету та м’язів;

- вплив способу життя на утворення і розвиток м’язів;

- способи підтримання високої працездатності та запобігання перевтоми.наводить приклади:

- статичної та динамічної роботи.
Узагальнення вивченого з теми «Опора і рух».
представляє:

  • створені проекти.
висловлює судження про:

- роль рухової активності для збереження здоров’я;

- вплив фізичних вправ на розвиток опорно-рухової системи;

оцінює:

- важливість надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.ТЕМА 3. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ (3 години)


Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого. Харчування й обмін речовин.


Проект

Збалансоване харчування (або тематика за вибором учителя).аналізує:
- значення метаболізму для нормального функціонування організму;

досліджує:

  • індивідуальне завдання проекту.

оперує термінами:

- обмін речовин, ферменти, гормони;називає:

- складові обміну речовин;

наводить приклади:

- розладів порушення обміну речовин;

характеризує:

- обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини.Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на усвідомлення значення збалансованого харчування для збереження здоров’я людини)Сталий розвиток і екологічна грамотність

(спрямовує на формування в учнів розуміння прав споживача, які передбачають запровадження обов’язкового маркування якісного складу харчових продуктів).
Їжа та її компоненти.

Склад харчових продуктів.
Дослідницький практикум

Самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тіла.

застосовує знання для:
- обґрунтування способів збереження вітамінів у продуктах харчування.

досліджує:

- співвідношення власної ваги і росту тіла;аналізує та порівнює:

- отримані результати.
оперує термінами:

  • білки, вуглеводи, жири, мінеральні речовини, вода, вітаміни;

називає:

- компоненти їжі;наводить приклади:

- вітамінів (водорозчинних і жиророзчинних);характеризує:

- склад харчових продуктів;


пояснює:
- функціональне значення для організму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води та мінеральних речовин

обґрунтовує судження:

- про значення білків, жирів і вуглеводів рослинного і тваринного походження в раціоні підлітка;висловлює судження:

- щодо значення збалансованого харчування для нормального розвитку і збереження здоров’я;усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про вітаміни (М. І. Лунін, Х. Ейкман, К. Функ та ін.), у тому числі й українських (О. В. Палладін);

робить висновок:

- про необхідність дотримання співвідношення ваги і зросту.
Харчові та енергетичні потреби людини.
застосовує знання для:
- складання харчового раціону відповідно до енергетичних витрат організму;

презентує:

створені проекти.оперує термінами:

- енергетичні потреби;характеризує:

- їжу як джерело енергії;

- обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини;

- харчові й енергетичні потреби людини.оцінює:

- значення метаболізму для нормального функціонування організму;висловлює судження:

- щодо значення збалансованого харчування для нормального розвитку і збереження здоров’я.ТЕМА 4. ТРАВЛЕННЯ (6 годин)


Значення травлення. Система органів травлення.
розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах):
- органи травлення;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про травлення (І. П. Павлов, О. М. Уголєв та ін.).

оперує термінами:

- травлення, травна система, травний тракт, травні залози, ферменти, всмоктування;називає:

- органи травної системи;


- травні залози;

характеризує:

- функції органів травлення;

- процеси ковтання, травлення, всмоктування;

пояснює:

- біологічне значення травної системи для людини.Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на:

- усвідомлення важливості дотримання гігієни харчування; профілактики захворювань зубів та інших органів травної системи; небезпеки харчових отруєнь;

- розуміння негативного впливу на травлення алкогольних напоїв і тютюнопаління).
Процес травлення в ротовій порожнині.

Лабораторні дослідження

зовнішньої будови зубів (за муляжами, моделями).Дослідницький практикум

Дія ферментів слини на крохмаль.розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах):
- органи травлення ротової порожнини;

- елементи зовнішньої будови зубів;досліджує:

  • дію ферментів слини на крохмаль;

спостерігає та описує:

- дію ферментів слини на крохмаль;застосовує знання для:

- профілактики захворювань зубів;- профілактики захворювань органів травлення.

оперує термінами:

- травлення, ротова порожнина, слинні залози, ферменти, розщеплення;називає:

- органи ротової порожнини травної системи;


- слинні залози;

- хвороби органів ротової порожнини;характеризує:

- будову та функції ротової порожнини;

- будову та функції зубів;

- процеси ковтання;

- регуляцію травлення в ротовій порожнині;

наводить приклади:

- ферментів слини;


пояснює:

- роль ферментів слини;


- значення зубів у травленні.

Каталог: public -> repository
repository -> Природознавство 4 клас Південна Америка
repository -> Для вчителів музичного мистецтва С. В. Гловацький
repository -> Методичні рекомендації щодо організації навчання учнів 4-их класів у 2015-2016 навчальному році Добровольська Людмила Насибівна, завідувач
repository -> «Довідничок таємниць лісу система спостережень в природі з дітьми старшого дошкільного віку»
repository -> Нафта І продукти її переробки мета
repository -> Природознавство 4 клас Південна Америка
repository -> Сюжетні витинанки
repository -> Ротай Світлана Геннадіївна, вчитель початкових класів Хутірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст
repository -> Значення грибів у природі та житті людини
repository -> Методичні рекомендації щодо організації роботи вокально-хорових колективів. План: Вокально-хорова робота в закладах освіти, завдання та зміст


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка