Програма № з п. К-сть годин Назва теми та її змістСторінка1/4
Дата конвертації09.12.2016
Розмір0.66 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
Лещук Роман Миколайович,

м. Вінниця, ССЗШ №34

Гащак Володимир Михайлович,

м. Івано-Франківськ, СЗШ №7


Варіативний модуль

Технологія ажурного випилювання

(5-6 клас)

Тематичний план


з. п.


Назва теми

Кількість годин

1

Основи технології ажурного випилювання.

4

2

Проектування і виготовлення виробів.

11

3

Презентація виготовлених виробів.

1
Всього

16


Програма


з. п.


К-сть годин

Назва теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

4

Основи технології ажурного випилювання.

Ажурне випилювання як один із видів оздоблення виробів .

Інструменти та пристосування для ажурного випилювання.

Вимоги до конструкційних матеріалів та їх особливості.

Прийоми випилювання. Кріплення пилочки лобзика з використанням пристосувань (за наявності). Способи випилювання.

Способи з’єднання деталей

Організація робочого місця.

Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги.

Технологія ажурного випилювання .


Розрізняє вироби, оздоблені ажурним випилюванням;

добирає матеріали та інструменти, які використовуються для випилювання;

вирізає нескладні елементи ажурного випилювання;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог.


2

11

Проектування, виготовлення та оздоблення виробів.

Пошук виробів-аналогів оздоблених ажурним випилюванням.

Складання з шаблонних елементів візерунку для випилювання.

Підготовка заготовок до випилювання.

Способи перенесення малюнка на поверхню заготовки.

Правила випилювання.

Технологія оздоблення виробу ажурним випилюванням.

Організація робочого місця.Здійснює пошук виробів-аналогів та зображень для випилювання, добирає виріб для виготовлення;

виготовляє деталі (за необхідністю)

готує поверхню до випилювання;

виконує випилювання;

з’єднує деталі виробу (за необхідності);контролює якість виробу;

організовує робоче місце під час виконання різних робіт;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

3

1

Презентація виготовлених виробів.

Презентація, самооцінка та оцінювання виробів.Презентує свій виріб;

оцінює виріб.


Орієнтовний перелік об’єктів праці

Сувеніри, підставки для невеликих предметів, рамки, панно, шкатулки, полички, вази, фруктовниці.Інструменти та обладнання

Лобзик, столик для випилювання, шило, коловорот, свердла, матеріали для шліфування, копіювальний папір, калька, олівець.Матеріали

Фанера.
Рекомендована література:

1. Бешенков О. К. Технологія ( технічна праця ).Технічні і проектні завдання для учнів. 5-9 кл.: Посібник для вчителя. М.: Дрофа, 2004.

2.Програми з трудового навчання для загальноосвітніх закладів. – К. 2005.

3.Соколов Ю.В. Альбом по випилюванню. – М. Лісна промисловість, 1991.

4. Терещук Б. М. , Туташинський В.І. Трудове навчання, 5 кл. навчально-методичний посібник. –Х.: Видавництво «Ранок», 2007.

5.Тхоржевський Д. О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загально технічних дисциплін. – К.: Вища школа, 1992.

Лещук Роман Миколайович,

м. Вінниця, ССЗШ №34

Варіативний модульТехнологія художнього випалювання

(5-6 клас)
Пояснювальна записка

Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 5-6 класів з художнім випалюванням на деревині або фанері як з видом декоративно-ужиткового мистецтва.

Випалюванням можна оздоблювати власні вироби або придбані вироби.

Оздоблення виробів випалюванням можна виконувати в декількох техніках (контурне, силуетне, з світлотінями), які відрізняються за складністю. Учні з кращими навичками малювання можуть вибирати випалювання з світлотінями або з розфарбовуванням. Виконання пробних вправ допоможе визначитись у виборі техніки за складністю.

Учні добирають візерунок для оздоблення (геометричні або спрощені зображення рослин та тварин).

Оздоблення технікою художнього випалювання не потребує дорогих матеріалів та складного обладнання.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план


з. п.


Назва теми

Кількість годин

1

Основи технології художнього випалювання.

4

2

Проектування і виготовлення виробів.

11

3

Презентація виготовлених виробів.

1
Всього

16


Програма

з.п.


Кількість годин

Назва теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

4

Основи технології художнього випалювання.

Місце та роль художнього випалювання в оздобленні виробів виготовлених з деревини або фанери.

Інструменти та прилади для виконання оздоблення випалюванням.

Вимоги до конструкційних матеріалів.

Прийоми випалювання: крапками, рисками, штампами.

Способи випалювання: контурне, силуетне, з світлотінями, з розфарбовуванням.

Організація робочого місця.

Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги.

Технологія випалювання нескладних візерунків.


Розрізняє вироби, оздоблені художнім випалюванням;

добирає матеріали та інструменти, які використовуються для випалювання;

розрізняє прийоми та способи випалювання;

виконує нескладні елементи художнього випалювання;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог.

2

11

Проектування, виготовлення та оздоблення виробів.

Добір (виготовлення) виробу для оздоблення.

Пошук аналогів виробів та зображень для випалювання.

Створення ескізного малюнку виробу з оздобленням.

Підготовка поверхонь до художнього випалювання.

Способи перенесення малюнка для оздоблення художнім випалюванням.

Оздоблення виробу художнім випалюванням.


Добирає (виготовляє) виріб;

здійснює пошук виробів-аналогів та зображень для випалювання;

готує поверхню до випалювання;

виконує випалювання;

контролює якість виробу;

організовує робоче місце під час виконання різних робіт;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

3

1

Презентація виготовлених виробів.

Презентація, самооцінка та оцінювання виробів.Презентує свій виріб;

оцінює виріб.


Орієнтовний перелік об’єктів праці

Сувеніри, підставки для невеликих предметів, рамки, панно, кухонні дошки, шкатулки, квартирні номерки, таблички.Інструменти та обладнання

Електричний випалювач, штифти, матеріали для шліфування, копіювальний папір, калька, олівець, пензлі.Матеріали

Деревина та фанера світлого кольору та однорідної структури. Найкраще підходять липа, береза, вільха, тополя. Акварельні фарбиЛітература

 1. Лямин И. В. Декоративные работы по дереву. Изд. 2 перераб. и доп. - М.: Лесная промышленность, 1973. – 160 с.

 2. Климук М. Художнє випалювання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2002, - №3. - С.22-25.

 3. Трудове навчання 5-9 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Шкільний світ, 2001. – 316 с.

 4. Выжигание по дереву.

URL=http://technologys.info/obrabdrevesiny/vyzhyganie.html

 1. Семенов. А. Художественное выжигание//Сделай сам. Альманах. – 2004. - №5. С. 88-96.

 2. Агапов К. Художественное выпиливание и выжигание.- Ташкент: Укитупчи, 1988. – 42 с.

 3. Федотов Г. Я. Дарите людям красоту: Из практики нар. худож. ремесел. Кн. Для учащихся ст. классов. – М.: Просвещение, 1985. – 255с., ил.

Вознюк Сергій Мефодійович,

Адамчук Валерій Євстафійович,

Миколаївська ЗШ

Млинівського району Рівненської області;

Петров Ярослав Анатолійович

завідуючий кабінетом технологій РОІППО

Варіативний модульТехнологія виготовлення деревяної іграшки

(5-6 класи)
Пояснювальна записка

Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 5-6 класів з технологією виготовлення дерев’яної іграшки.

Дерев’яна народна іграшка належить до унікальних явищ культури. Вона є предметом дитячої гри, засобом виховання та розвитку дитини, об'єктом творчості, декоративною оздобою, сувеніром. Власне, ці функціональні відмінності, тісно переплітаючись, зумовили її активну роль у процесі культурної спадкоємності поколінь та мистецьку своєрідність.

Реалізація змісту цієї варіативної частини програми повинна забезпечити вирішення наступних завдань: • розширення кругозору з історії народних традицій , прилучення до національної культури, переймання духовності рідного народу;

 • залучення учнів до певного виду діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів поводження з різноманітними засобами праці;

 • формування знань про історію виникнення іграшки, її функції в історичному розвитку, формування в учнів культури побуту та праці, трудових прийомів і умінь виготовлення іграшок;

 • розвиток фантазії і уяви, позитивного впливу на моральне та фізичне виховання, естетичного смаку.


Тематичний план

з. п.


Назва теми

Кількість годин

1

Основи технології виготовлення дерев’яної іграшки.

4

2

Проектування і виготовлення дерев’яної іграшки.

11

3

Презентація виготовлених виробів.

1
Всього

16


Програма

з.п.


К-сть

Год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

4.

Основи технології виготовлення дерев’яної іграшки.

Короткі відомості з історії виникнення української народної іграшки. Призначення, види та конструктивні особливості дерев'яної іграшки.

Види конструкційних матеріалів для виготовлення дерев'яної іграшки.

Інструменти та обладнання для виготовлення дерев’яної іграшки.

З’єднання деталей.

Оздоблення дерев’яної іграшки.

Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги.

Організація робочого місця.

Вибір та виготовлення простої дерев'яної іграшки(яка складається з 1-3 деталей).


Наводить приклади різних видів дерев'яних іграшок. добирає конструкційні матеріали та інструменти для роботи;

обґрунтовує підбір конструкційного матеріалу залежно від призначення виробу;

організовує робоче місце;

виготовляє просту дерев’яну іграшку;

дотримується правил безпечної праці під час виконання робіт.


2

11

Проектування та виготовлення дитячої іграшки.

Пошук необхідної інформації для проекту.

Вибір об’єкту проектування на основі зібраної інформації.

Розроблення ескізного малюнка, шаблонів деталей виробу.

Технологічна послідовність виготовлення виробу:

- виготовлення шаблонів;

- виготовлення деталей запланованого виробу;

- складання виробу;

- оздоблення виробу.


Здійснює пошук інформації; вибирає виріб для виготовлення;

виконує розмічання деталей виробу за шаблоном;

розробляє ескізний малюнок;

виготовляє шаблони та деталі іграшки;

виконує складання деталей іграшки;

оздоблює дерев’яну іграшку; дотримується правил безпеки праці та організації робочого місця під час виготовлення дерев'яної іграшки.

3

1

Презентація та оцінка виготовлених виробів.

Здійснює оцінку виготовленого виробу. Презентує виріб.


Орієнтовний перелік об'єктів праці.

 • іграшки з пристроями механічного характеру («Крізні лунки», «Впіймай м'ячик», « Впіймай кільце», « Шнурові головоломки», «Колективна гра», «Вертоліт», настільний атракціон «Сова», «Кроленя» ,»М'яч у сітку», «Крокуючий песик", " Коток", «Ко­ник на коліщатках», «Дзиґа» , «Коники-качалки», «Фуркала», «Вітрячок» тощо;

 • іграш­ки, що зображують людей і тварин («Лялька», «Коник», «Пташка» тощо);

 • іграшкові меблі («Ліжко», «Скриня», «Колиска», «Лава», «Крісло», «Диван», « Шафа» тощо);

 • іграшки, що видають звуки: «Свищик», «Брязкальце», «Деркач», «Сопілка», Скрипочка»);

 • іграшкові транспортні засоби («Візочок», «Тачка», «Сані», «Човник», контурні моделі автомобілів);


Інструменти та обладнання.

1. Олівець, лінійка, циркуль, копіювальний папір.

2. Шаблони.

3. Лобзик, ножівка.

4. Напилок, рашпіль, шліфувальний папір.

5. Фарби, морилка, лак.

6. Прилад для випалювання по деревині.
Матеріали.

Фанера, деревина, шнурок, тонкий листовий метал, дріт.


Література:

1.Богуш А.М. Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: навчальний посібник. – 2-е вид, перероб. І доп. – К.: Вища школа, 2002, -- 407с.

2 . "Внеклассные занятия по труду" Н.Д.Беляков-1969 рік.

3. Герус Л.М. Українська народна іграшка. Наукове видання. – Львів: НАН України, інститут народознавства, 2004. – 262с

4. "Игры-занятия с малышами" А.Н.Фролова -1980 рік.

5.Лозко Г.С.Українське народознавство. – К.: Зодіак - ЕКО, 1995. –368с.

6. "Основи обробки деревини" Л.О.Пивоваров, В.П.Степанко, Я.Задніпровський -1979 рік.

7. Тищенко Р.. Історія декоративно - прикладного мистецтва України. – К., 1992.

Лещук Роман Миколайович,

м. Вінниця, ССЗШ №34

Гащак Володимир Михайлович,

м. Івано-Франківськ, СЗШ №7

Варіативний модуль

Технологія електротехнічних робіт

(5-6 клас)
Пояснювальна записка

Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 5-6 класів з основами електротехнічних робіт.

Структура модуля має дві частини: теоретичну та практикум. Практичні роботи можна виконувати під час вивчення теоретичного матеріалу або окремим блоком.

Виконання практичних робіт забезпечить набуття елементарних знань та умінь з безпечного користування побутовими електричними приладами.

Знання елементів електротехніки дасть можливість учням в подальшому електрифікувати проектовані вироби.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.


Тематичний план

з. п.


Назва теми

Кількість годин

1

Основи електротехнічних робіт.

5

2

Навчальний практикум.

10

3

Підсумкове заняття.

1
Всього

16


Програма

з. п.


К-сть год.

Назва теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

5

Основи електротехнічних робіт.

Електрична енергія в господарстві держави. Облік електричної енергії. Планування заходів щодо економного використання електроенергії.

Джерела та споживачі електричної енергії.
Поняття про провідники та ізолятори. Проводи та їх види.
Електромонтажний інструмент та прийоми роботи з ними.
Електричне коло. Умовні позначення елементів електричного кола.
Побутова електроарматура. Запобіжники.
Побутові електроприлади. Види побутових електроприладів. Паспортні дані.
Правила безпечної праці під час виконання електромонтажних робіт. Надання допомоги при ураженні електричним струмом.

Ознайомлення з професією електрика по обслуговуванню електрообладнання.

Характеризує поняття по електричну енергію та електричне коло, будову та призначення проводів;

пояснює призначення електролічильника;

називає елементи електричного кола;

розпізнає електромонтажні інструменти;

наводить приклади побутових електроприладів;


2

10

Практичні роботи.

Розрахунок вартості спожитої електричної енергії. Планування заходів щодо економного використання електроенергії.


Вивчення будови електричних проводів.
Прийоми роботи електромонтажним інструментом.
Підготовка проводів до електромонтажних робіт.
Складання простого електричного кола.
Вивчення будови лампового патрона, вимикача, штепсельного з’єднання.
Читання паспортних даних побутових електроприладів.
Складання з деталей конструктора простих електричних кіл.


Здійснює розрахунок витрат електроенергії;

застосовує електромонтажний інструмент під час роботи;

виконує підготовку проводів до монтажних робіт;

здійснює монтаж простого електричного кола;

здійснює демонтаж та складання лампового патрона, вимикача, штепсельного з’єднання;

визначає характеристики електроприладів на основі паспортних даних;

дотримується правил електробезпеки.


3

1

Підсумкове заняття

Обладнання та інструменти

Кусачки бічні, плоскогубці, круглогубці, пасатижі, викрутки, щипці, монтажний ніж, електроконструктор.


Матеріали

Проводи, штепсельне з’єднання, ламповий патрон, вимикач, запобіжники, гальванічні елементи.

Лещук Роман Миколайович

м. Вінниця, ССЗШ №34

Варіативний модуль

Технологія обробки тонкого листового металу

(5-6 клас)
Пояснювальна записка

Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 5-6 класів з технологією обробки тонкого листового металу.

Технологічні операції з обробки тонкого листового матеріалу є посильними для учнів 5-6 класів та не потребують додаткового обладнання шкільних майстерень.

Крім власне технології обробки тонкого листового матеріалу, учні знайомляться з технологією отримання листового металу та основними властивостями сталі як конструкційного матеріалу.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.


Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка