Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»Сторінка1/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.37 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Матеріали для студентів
2016-2017 навчальний рік


Розслідування організованої злочинної діяльності

Спеціальність 081 «Право»

Спеціалізація (освітня програма) бакалавра

«Кримінальна юстиція»

(V курс)
К.ю.н., старший викладач Кіян О.В.


Програма навчальної дисципліни


ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ


Поняття криміналістичної методики, її структура (загальні положення та окремі методики розслідування кримінальних правопорушень), завдання та місце в системі криміналістики. Науково-практичні джерела, принципи формування окремих криміналістичних методик та їхня класифікація.

Поняття, предмет та завдання криміналістичної методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Система криміналістичної методики: загальні положення, окремі криміналістичні методики. Структура методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Її зв’язок з криміналістичною технікою і тактикою, іншими галузями наукового знання. Поняття та система принципів криміналістичної методики. Сторони злочинної і криміналістичної діяльності, які вивчаються методикою. Науково-практичні і інформаційні джерела методики розслідування.

Поняття загальних положень методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Вихідні положення методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Суворе та неухильне дотримання законності під час розслідування кримінальних правопорушень. Плановість розслідування. Оперативність і швидкість розслідування. Індивідуальність розслідування. Практика, передовий досвід як одне із найважливіших джерел криміналістичної методики. Ефективне використання природничо-наукових і оперативно-розшукових методів і засобів при розслідуванні. Участь громадськості у розкритті кримінальних правопорушень. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами правоохоронних органів. Використання знань спеціалістів та експертів.

Зміст методики розслідування кримінальних правопорушень як розділу науки криміналістики. Загальнотеоретична частина (загальні положення і наукові основи) методики розслідування окремих видів (груп) кримінальних правопорушень.

Методичний аспект вивчення злочинної діяльності, його предмет і значення.

Зміст і структура методик розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень (родів, видів, груп).

Класифікація окремих криміналістичних методик.

Структура окремої методики розслідування кримінальних правопорушень та загальна характеристика її структурних елементів (криміналістична характеристика кримінального правопорушення; особливості збирання, аналізу й оцінки інформації; обставини, що підлягають встановленню і доказуванню під час розслідування кримінального правопорушення; типові слідчі ситуації, що виникають на початковому і подальших етапах розслідування, та відповідні ним комплекси невідкладних слідчих (розшукових) дій; типові версії, планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій; особливості застосування науково-технічних засобів і спеціальних знань; використання допомоги громадськості; особливості завершального етапу розслідування).


ТЕМА 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ


Криміналістична характеристика кримінального правопорушення: поняття, зміст і характеристика її складових елементів. Значення криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень для розробки прийомів і рекомендацій криміналістичної методики.

Елементи криміналістичної характеристики. Її співвідношення з кримінально-правовою, кримінологічною та іншими видами характеристик кримінальних правопорушень.

Криміналістична класифікація кримінальних правопорушень та її роль у побудові класифікації окремих методик розслідування.

Методичний аспект вивчення криміналістичної діяльності, її сутність, складові елементи.

Принципи побудови методик розслідування окремих видів та груп кримінальних правопорушень у практичній діяльності. Ситуаційний підхід. Етапи розслідування. Первинні матеріали про вчинене кримінальне правопорушення.

Періодизація (етапи) розслідування кримінальних правопорушень. Значення і завдання початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень. Поняття початкових і невідкладних слідчих (розшукових) дій. Проблеми і можливості програмування (алгоритмізації) та автоматизації слідчої діяльності.

Слідча ситуація: поняття, різновиди, зміст її складових елементів. Значення слідчих ситуацій для планування і прийняття правильних тактичних рішень щодо розслідування кримінального правопорушення. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику.

Тенденції і перспективи розвитку криміналістичної методики.

Елементи методики розслідування злочину:

1. Криміналістична характеристика та класифікація конкретного виду злочину.

2. Коло обставин, що підлягають встановленню і доказуванню.

3. Типові слідчі ситуації, загальні версії, тактичні завдання.

4. Розробка напряму розслідування на його початковому етапі, першочергові слідчі (розшукові) дії, тактичні операції, їх вибір і організація.

5. Планування розслідування на його подальшому етапі. Оцінка слідчих ситуацій. Наступні слідчі (розшукові) дії.

6. Особливості взаємодії слідчого та співробітників інших служб правоохоронних органів.

7. Особливості використання різних форм спеціальних знань.

8. Тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

ТЕМА 3. СТАН ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ

Криміналістичні ознаки організованої злочинної групи. Слідчі ситуації при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених організованими групами.

Виникнення, розвиток і зміст групової злочинної діяльності. Значення та напрямки боротьби з організованою та груповою злочинністю на сучасному етапі розвитку держави. Види та особливості криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, вчинюваних організованими угрупованнями, в тому числі способів розвідки, конспірації, “рекрутування” членів організації, створення фондів для підкупу держслужбовців і допомоги засудженим.

Криміналістичні типи і характеристика злочинних угруповань. Організована злочинна група як найбільш небезпечний різновид співучасті у кримінальному правопорушенні. Мафіозні клани та їхні корумповані зв’язки. Сучасні засоби і методи діяльності злочинних угруповань. Чинники, що впливають на кількісно-якісний склад злочинної групи, вибір нею способів підготовки, вчинення і приховування кримінальних правопорушень.

Дані про злочинців, які вчиняють суспільно небезпечні діяння відповідного виду. Класифікація злочинних угруповань за стійкістю і ступінню організованості. Види злочинних груп. Структура і механізм функціонування організованих злочинних груп. Особливості формування і функціонування окремих злочинних груп. Структура злочинів, вчинених ОЗГ. Особиста типологія членів ОЗГ. Спрямованість (профіль) злочинної діяльності ОЗГ

Особливості законодавчої регламентації притягнення до кримінальної відповідальності членів організованих кримінальних угруповань. Координація взаємодії підрозділів правоохоронних органів України між собою та відповідними органами суміжних держав у боротьбі з організованою злочинністю.

ТЕМА 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Криміналістична характеристика – це інформаційна модель, система відомостей про криміналістично значущі ознаки.

Криміналістична характеристика кримінального правопорушення: поняття, зміст і характеристика її складових елементів. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними групами. Значення криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень для розробки прийомів і рекомендацій криміналістичної методики.

Елементи криміналістичної характеристики. Її співвідношення з кримінально-правовою, кримінологічною та іншими видами характеристик кримінальних правопорушень.

Зміст криміналістич­ної характеристики злочинів:

- типові слідчі ситуації, під якими розуміється характер вихідних даних;

- спосіб підготовки і вчинення злочину;

- спосіб приховання злочину, маскування;

- типові матеріальні сліди злочину і ймовірні місця їхнього перебування (слідова картина);

- предмет злочинного посягання;

- характеристика особистості злочинця;

- обстановка злочину (місце, час, інші обставини).


Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка