Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»


Структура навчальної дисципліниСторінка3/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.37 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4. Структура навчальної дисципліни4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


п\п

Тема

Кількість годин

Лекції

Семінар. і практ. заняття

Самост. робота

1

2

3

4

5Загальні положення методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

2

2

8Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень

2

2

8


Стан організованої злочинності та класифікація злочинних угруповань

2

2


8Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності


2

2

8Загальні положення методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності


2


2

8Планування розслідування і висування версій

Слідчі (розшукові) дії початкового і наступного етапів розслідування
2


2

8Розслідування корисно-насильницьких злочинів, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями


2

28Розслідування вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями


2

2

8Розслідування організованої корупційної діяльності

2

2

8Способи протидії слідству в розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними формуваннями


2

2

8

Всього

20

20

80


5. Теми практичних занятьМетодичні вказівки (рекомендації) для виконання практичних занять
Практичні заняття – це вид навчальних занять практичного характеру, спрямо­ваних на поглиблення, розширення, деталізацію та закріплення теоретичного матеріалу. Практичні заняття сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, формуванню самостійності суджень, умінню обстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів. Практичні заняття сприяють оволо­дінню фундаментальними знаннями, допомагають розвивати логічне мислення, формувати переконання, оволодівати культурою толерантності, активно впливати на соціальне становлення особистості.
Мета практичного заняття з дисципліни «Розслідування організованої злочинної діяльності» – поглиблення та перевірка засвоєного на лекції та самостійно матеріалу; розвиток у студентів вміння аналізувати, досліджувати сучасні проблеми; вміння аргументовано доводити свої думки з різних питань; логічно та компетентно розв’язувати проблемні ситуації.

Участь у практичному занятті розвиває вміння студентів аналізувати норми діючого законодавства, вірно застосовувати їх залежно від конкретних обставин, розширює у студентів кругозір (широту уявлень, знань, поглядів) щодо сучасної кримінально-правової політики в Україні та допомагає засвоїти категорії.

Практичні заняття є також і засобом перевірки знань студентів, зокрема, й щодо самостійного вивчення цього предмету, роботи з літературою. Практичні заняття дозволяють студентам практикуватися у вмінні логічно та послідовно висловлювати свої думки щодо засвоєного матеріалу, практикуватися у своєму вмінні виділяти основні положення у виступі, ілюструвати свій виступ цікавими прикладами, поєднувати теоретичні положення з практикою їх застосування.

На основі розмаїття теорій, концепцій, існуючого нині плюралізму думок у царині права України на практичних заняттях студенти оволодівають системою теоретичних і науково-прикладних знань у сфері боротьби з організованою злочинністю, а також розвивають свої вміння та навички щодо практичного застосування цих знань.

Підготовка до практичних занять передбачає вивчення студентами як навчальних джерел (у вигляді підручників, навчальних посібників, лекційних матеріалів), законодавчих джерел (з відповідними змінами та доповненнями), так і інших джерел, передусім, наукових.

Ґрунтовна підготовка до практичних занять потребує опрацьовування студентами необхідних наукових джерел, зокрема, й тих, що запропоновані в навчальній програмі, а також й інших, приміром, тих, що можна знайти в друкованих періодичних наукових джерелах, у тім числі, й фахових періодичних виданнях, затверджених ВАК України, а також тих, що знаходяться на електронних носіях, в комп’ютерній мережі Інтернет тощо.

Підготовка до практичного заняття передбачає самостійне вирішення студентами практичних завдань, поданих до кожної теми, у тім числі, й розв’язання юридичних задач; підготовка наукових рефератів, доповідей, статей тощо. У зв’язку з цим, в робочому зошиті студента доцільно занотовувати використану літературу, в цьому ж зошиті (або в електронному варіанті) рекомендується викласти обґрунтоване вирішення цих завдань; виступ/тези для виступу на практичному занятті.

У пункті «Плани і завдання практичних занять» подано перелік питань практичного заняття; теми наукових рефератів, доповідей, статей; практичні завдання для самоконтролю; список літератури, що рекомендує викладач опрацювати самостійно для підготовки до практичного заняття.

Отже, на практичних заняттях студенти поглиблюють, розширюють, деталізують та закріплюють теоретичний матеріал, розвиваючи при цьому своє логічне мислення; вміння аналізувати думки інших; логічно та обґрунтовано висловлювати свої судження тощо – тобто якості, необхідні для майбутньої діяльності фахівців у сфері права.


Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка