Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»


Плани і завдання практичних занятьСторінка4/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.37 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Плани і завдання практичних занять

5.1. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬПлан заняття:

1. Поняття, предмет та завдання криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень.

2. Структура та зміст типових методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

3. Зміст і структура методик розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень (родів, видів, груп).

4. Обставини, що підлягають встановленню, дослідженню і доказуванню.

5. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування.

6. Висування версій та планування розслідування.

7. Етапи розслідування та їх характеристика.

8. Завдання і тактика проведення слідчих (розшукових) дії.

ТЕМА 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬПлан заняття:

1. Поняття криміналістичної характеристики та її структура.

2. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених організованими зло­чинними утвореннями.

3. Зміст криміналістич­ної характеристики злочинів:

- типові слідчі ситуації, під якими розуміється характер вихідних даних;

- спосіб підготовки і вчинення злочину;

- спосіб приховання злочину, маскування;

- типові матеріальні сліди злочину і ймовірні місця їхнього перебування (слідова картина);

- предмет злочинного посягання;

- характеристика особистості злочинця;

- обстановка злочину (місце, час, інші обставини).

4. Способи вчинення і приховання злочинів учасниками організованих злочинних утвореньТЕМА 3. СТАН ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ


План заняття:

1. Поняття групової і організованої злочинності


2. Стан організованої злочинності та класифікація злочинних угруповань

3. Поняття і сутність злочинної та організованої злочинної діяльності

4. Поняття технології організованої злочинної діяльності


5. Аналіз поняття «злочинність» та «організована злочинність»

6. Особливості виявлення складу групи, ролі кожного з учасників і характеру злочинної діяльності.

ТЕМА 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

План заняття:

1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, вчинених організованою злочинною групою.

2. Криміналістична характеристика організованих злочинних утворень і основних напрямків їхньої діяльності:

Міжнародний тероризм

Вчинення серій загальнокримінальних злочинів

Легалізація злочинних доходів

Комп'ютерні кримінальні операції з грошима на рахунках вітчиз­няних і закордонних банків. Проникнення в бази даних конфіденційної інформації

Підробка грошей і документів

Міжнародні економічні шахрайства

Ухилення від сплати податків

Протидія розслідуванню злочинів

Вимагання, вчинене транснаціональними злочинними угрупо­ваннями

ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

План заняття:

1. Структура та зміст методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

2. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень та її елементи.

3.Криміналістична характеристика відповідного виду кримінальних правопорушень (предмет безпосереднього посягання, особа потерпілого, спосіб вчинення, слідова “картина”, особа злочинця).

4. Програма (алгоритм) розслідування в умовах типових слідчих ситуацій, що складаються на початковому і подальшому етапах.

5. Тактика окремих слідчих (розшукових) дій, організації тактичних операцій, використання спеціальних знань у різних формах, взаємодії слідчого з іншими службами правоохоронних органів, державними установами, громадськістю і засобами масової інформації.

6. Значення криміналістичної методики для практики розкриття і розслідування кримінальних правопорушень

7. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, вчинених організованою злочинною групою.

8. Специфіка проведення слідчих (розшукових) дій по групових та організованих кримінальних правопорушеннях неповнолітніх.
ТЕМА 6. ВИСУВАННЯ ВЕРСІЙ І ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ.

СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ПОЧАТКОВОГО І НАСТУПНОГО ЕТАПІВ РОЗСЛІДУВАННЯПлан заняття:

1. Слідча ситуація: поняття, фактори, складові елементи та принципи її оцінки. Види слідчих ситуацій. Типові криміналістичні ситуації при розслідуванні діяльності організованих злочинних формувань

2. Поняття, види криміналістичних версій та їх значення в розслідуванні кримінальних правопорушень.

3. Конструювання криміналістичних версій. Основні правила і методи перевірки.

4. Висування версій і організація розслідування кримінальних правопорушень, вчинених кримінальним угрупованням.

5. Поняття організації розслідування та планування роз­слідування, його принципи і елементи.

6. Технологія планування розслідування. Форми плану розслідування. Зміст плану.

7. Планування тактичних операцій та окремих слідчих (розшукових) дій.

8. Обставини, що підлягають з'ясуванню

9. Виявлення ознак вчинення злочину організованою групою

Тактичний прийом та тактична комбінація.

Тактика проведення слідчої (розшукової) дії.

ТЕМА 7. РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСНО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

План заняття:

1. Криміналістична характеристика корисно-насильницьких злочинів.

2. Обставини, що підлягають встановленню, дослідженню і доказуванню.

3. Найбільш розповсюджені типові слідчі ситуації.

4. Висунення версій і планування проведення початкових (невідкладних) слідчіх (розшукових) дій відносно до типових слідчіх ситуацій.

5. Планування розслідування. Тактика проведення наступних слідчих (розшукових) дій.

6. Особливості організації розслідування злочинів, вчинених організованим кримінальним угрупованням

7. Тактичні основи розслідування злочинів організованих злочинних груп:

Планування розслідування і висування версій

Слідчі (розшукові) дії початкового етапу розслідування

Особливості огляду місця події

Допит як спосіб одержання інформації про організовану групу

Використання обшуку при розслідуванні злочинів організованих груп

Особливості застосування спеціальних знань. Призначення експертиз

Формування і використання тактичних комплексів (операцій)

8. Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій на наступному етапі розслідування.

ТЕМА 8. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

План заняття:

1. Криміналістична характеристика вбивств

2. Типові слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні вбивства.

3. Завдання і тактика проведення слідчих (розшукових) дії.

4. Порядок призначення та проведення судово-медичної та інших експертиз.

5. Особливості організації розслідування вбивств, вчинених організованим кримінальним угрупованням

6. Тактичні основи розслідування злочинів організованих злочинних груп:

Планування розслідування і висування версій

Слідчі (розшукові) дії початкового етапу розслідування

Особливості огляду місця події

Допит як спосіб одержання інформації про організовану групу

Використання обшуку при розслідуванні злочинів організованих груп

Особливості застосування спеціальних знань. Призначення експертиз

Формування і використання тактичних комплексів (операцій)

7. Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій на наступному етапі розслідування.

ТЕМА 9. РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ КОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІПлан заняття:

1. Поняття і класифікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.

2. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. 3. Особливості будування версій у залежності від складу кримінального правопорушення.

4. Тактика початкових слідчих (розшукових) дій. Висунення типових версій і планування розслідування.

5. Особливості розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.

6. Особливості організації розслідування злочинів, вчинених організованим кримінальним угрупованням:

Тактичні основи розслідування злочинів організованих злочинних груп.

Планування розслідування і висування версій.

Слідчі (розшукові) дії початкового етапу розслідування.

Особливості огляду місця події.

Допит як спосіб одержання інформації про організовану групу.

Використання обшуку при розслідуванні злочинів організованих груп.

Особливості застосування спеціальних знань. Призначення експертиз.

Формування і використання тактичних комплексів (операцій).

7. Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій на наступному етапі розслідування.

ТЕМА 10. СПОСОБИ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ФОРМУВАННЯМИПлан заняття:

1. Організаційно-тактичні прийоми злочинної діяльності та її приховування членами угруповувань.

2. Поняття, зміст і суб’єкти протидії розслідуванню.

3. Протидія розслідуванню у формі приховування кримінального правопорушення, його наслідків або осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

4. Інсценування кримінального правопорушення та фальсифікація доказів з боку злочинців, потерпілих і свідків.

5. Суб’єкти, форми і способи “зовнішньої” протидії розслідуванню.

6. Протидія розслідуванню в механізмі організованої злочинної діяльності.

7. Корупційні механізми протидії розслідуванню.

8. Тактичні основи усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими групами.

9. Тактика подолання лжесвідчень та викриття неправдивих показань.

10.Тактика забезпечення безпеки учасників кримінального процесу.


Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка