Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»Сторінка9/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.37 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

7. Методи навчання


Основними формами занять з курсу «Розслідування організованої злочинної діяльності» є аудиторні заняття на основі методів інтерактивного навчання (лекція і практичне заняття), самостійна робота.

Провідну роль у вивченні навчальної дисципліни виконують лекції, які визначають її зміст і сутність. Обговорення програмних та проблемних питань на практичних заняттях може відбуватися у формі запитально-відповідного практичного заняття; розгорнутої спланованої бесіди; усних доповідей студентів та презентацій проектних робіт з наступним обговоренням; захисту письмових рефератів; виступу запрошених практичних працівників на заняття. Невід’ємною складовою самостійної роботи осіб, які навчаються, є виконання індивідуальних завдань навчально-дослідного характеру, які сприяють поглибленому вивченню студентами теоретичного матеріалу, закріпленню і узагальненню отриманих знань, формуванню вмінь і навичок до їх використання для комплексного вирішення відповідних професійних завдань.

На базі виокремлення мотиваційного, організаційно-ділового і контрольно-оцінного компонентів застосовуються три групи методів навчання. Перша група спрямована на формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності за навчання. Друга група включає методи організації і забезпечення розумової діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного і пошукового характеру): вербальні, наочні та практичні. Третя група пов’язана з контролем за навчальною діяльністю студентів.

Серед вербальних методів навчання основними є лекція, розповідь, пояснення, бесіда. Чільне місце посідає метод роботи зі спеціальною літературою – підручниками, посібниками, монографіями. Ефективність навчання підвищується використанням наочних методів, що зумовлено діалектичними закономірностями пізнання і психологічними особливостями сприймання. Вербальні методи доповнюються ілюстраціями світлин, схем, графіків.За рівнем самостійної розумової діяльності студентів можуть застосовуватися такі методи навчання, як проблемний виклад (проблемно-інформаційний), частково-пошуковий, дослідницький.

8. Методи контролю

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Структура та зміст типових методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

 2. Криміналістична характеристика кримінального правопорушення: поняття, зміст і характеристика її складових елементів.

 3. Криміналістична характеристика злочинних груп і злочинних організацій.

 4. Типи злочинних груп і їхня структура.

 5. Характерні ознаки злочинної групи.

 6. Слідча ситуація: поняття, різновиди, зміст її складових елементів.

 7. Типові слідчі ситуації, що виникають на початковому і подальших етапах розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою.

 8. Протидія розслідуванню та шляхи її подолання криміналістичними засобами і методами.

 9. Поняття, суть, мета взаємодії слідчого з іншими службами правоохоронних органів, державними установами, громадськістю і засобами масової інформації під час розслідування кримінальних правопорушень.

 10. Використання допомоги громадськості та засобів масової інформації під час розкриття, розслідування і попередження кримінальних правопорушень.

 11. Поняття групової й організованої злочинності в міжнародному та національному законодавстві.

 12. Криміналістичні типи і характеристика злочинних угруповань.

 13. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, вчинених організованими угрупованнями.

 14. Ознаки, за якими визначають, що кримінальне правопорушення вчинено організованою групою.

 15. Значення та напрямки боротьби з організованою та груповою злочинністю на сучасному етапі розвитку держави.

 16. Особливості законодавчої регламентації притягнення до кримінальної відповідальності членів організованих кримінальних угруповань.

 17. Міжнародні стандарти щодо криміналізації участі в організованій злочинній діяльності.

 18. Координація взаємодії підрозділів правоохоронних органів України між собою та відповідними органами суміжних держав у боротьбі з організованою злочинністю.

 19. Сучасні засоби і методи діяльності злочинних угруповань.

 20. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою.

 21. Типові версії та планування розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою злочинною групою.

 22. Можливості використання протиріч та інтересів співучасників організованої групи для її викриття.

 23. Тактичні особливості виявлення організатора злочинної групи і вчиненого кримінального правопорушення, диференціація ролі і ступеня відповідальності співучасників в інкримінованому кримінальному правопорушенні.

 24. Особливості тактики провадження окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб.

 25. Проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій при встановленні факту вчинення кримінального правопорушення злочинною групою.

 26. Тактичні прийоми встановлення співучасників групового кримінального правопорушення і проблеми виявлення організатора (лідера) групового кримінального правопорушення.

 27. Встановлення в процесі розслідування обставин, що сприяли формуванню організованої злочинної групи і вчиненню нею кримінальних правопорушень.

 28. Форми і методи протидії організованим злочинним угрупованням.

 29. Загальні положення організаційно-тактичного характеру при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб.

 30. Міжнародно-правова регламентація механізму розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, вчинених транснаціональними організованими групами.

 31. Слідчі (розшукові) дії і міжнародні доручення щодо розкриття і розслідування організованих кримінальних правопорушень міжнародного характеру.

 32. Криміналістична характеристика корупційних правопорушень.

 33. Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції.

 34. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.

 35. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції.

 36. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні корупційних правопорушень.

 37. Типові слідчі ситуації, що виникають на початковому і подальших етапах розслідування корупційних правопорушень.

 38. Типові версії та планування розслідування у справах про корупцію.

 39. Особливості тактики провадження окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування корупційних правопорушень.

 40. Попередження корупційної діяльності.
Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка