Програма "Цифрова та медіаграмотність"


клас 35 год. (1 година на тиждень)Pdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації11.09.2019
Розмір0.64 Mb.
#85642
ТипПрограма
1   2   3   4
Цифрова та медіаграмотність (1)
ciklograma, 500-131010022325-phpapp02 (1), 500-131010022325-phpapp02 (1)
3 клас
35 год. (1 година на тиждень)
Зміст навчального матеріалу
Очікувані результати навчальних досягнень учнів
Учень або учениця:

Преса, телебачення, кіно.
Жанри кіно. Запис відео власного виступу. Дотримання законів про авторські права.
розрізняє​ види медіа: радіо, преса, телебачення, кіно;
має уявлення​ про жанри кіно, відрізняє дитячі фільми від фільмів для дорослих;
записує​ з допомогою дорослих та відтворює відео своїх діалогів, описів, суджень, переказів прочитаного, віршів, скоромовок тощо;
дотримується​ законів про авторські права під час використання відео
Усний виступ.​ Створення тексту. Цитування джерел.
Підготовка, запис виступу.
Культура виступу.
створює ​текст для виступу, присвячений одній важливій темі,
поєднує​ інформацію з кількох джерел та з власного досвіду, чітко пояснює джерела,
готується​ до виступу, записуючи його, як аудіо;
прослуховує​ та оцінює записи власних виступів, звертає увагу на помилки з метою вдосконалення власних комунікативних навичок;
виступає ​перед великою аудиторію, відповідає на запитання, відгуки;
робить​ припущення, важливі висновки щодо теми під час виступу
Співпраця та спілкування.
Культура спілкування у групі.
Співпраця в малих групах.
уміє​ активно співпрацювати в групі над вирішенням проблем
і прийняттям рішень,
вносить​ свій вклад у спільну роботу під час обговорень, виконання завдання, що доручає група,
ділиться​ своїми ідеями, спонукає до цього інших членів групи,
вислуховує​ всіх членів групи, коли вони діляться своїми
ідеями,
спонукає​ групу до дій, які потрібні для ефективної співпраці,
допомагає ​групі встановлювати цілі й працює на їх виконання;
знає,​ що цифрові технології покращують спілкування з родиною, друзями та людьми зі спільними інтересами;
Дитячий медіаконтент.
Мультфільми. ​ Аналіз вчинків героїв. Вигадане та реальне.
Частини сюжету. Передбачення кінцівки чи змісту.
сприймає ​медіапродукт свідомо і критично;
називає​ риси та вчинки героїв, що наслідує сам та друзі;
обговорює в групі власні вчинки та дії, які копіюють поведінку мультгероїв;
моделює іншу ситуацію, ніж запропонована сюжетом,
наближену чи віддалену від/до реальності;
розрізняє ​вигадане та реальне;
передбачає кінцівку під час перерваного перегляду або описує, фантазує щодо змісту сюжету за переглянутою кінцівкою

Графіка.​ Віртуальні екскурсії музеями. Тематичні колекції.
Створення афіші.
здійснює ​пошук у віртуальних мистецьких галереях;
використовує​ інструменти дослідження деталей мистецьких шедеврів; ​створює ​власні мистецькі тематичні колекції;
використовує ​інструменти графічного редактора;
створює ​афішу до мультфільму та редагує її;
демонструє​ власні успіхи в групі, пояснює задум твору;
порівнює ​схожість героїв мультфільма та зображення, створеного власноруч; ​аналізує​ рівень спотвореності зображення
Пошук​ та критичний аналіз
інформації
з​находить​ потрібну інформацію, згідно з власними зацікавленнями та потребами;
розрізняє​ складові медіатексту: графічні, текстові, відео, звукові дані;
виокремлює​ інформацію, яка викликає сумніви;
розповідає​ дорослим про сумнівну інформацію та приводить аргументи щодо сумнівів;
формулює​ висновки про результати пошуку на предмет достовірності на основі власного досвіду
Медіатексти.​ ​Новини​.
Складові критичного сприймання новин. Визначення джерел отримання інформації.
Змінювання текстів.
визначає ​джерела отримання новин; називає складові медіатексту в новині: зображення, текст,
відео;
демонструє навички аналітичного читання медіатекстів з фокусом на зміст новинного повідомлення (у дитячих журналах);
розповідає
про ситуації,
пов’язані
з читанням чи прослуховуванням новин у колі сім’ї;
називає​ деталі, що роблять новину цікавішою; створює текст, аудіозапис, відео на задану тему та публікує,
як новину;
проводить ​опитування (бере інтерв`ю) ​для своєї публікації,


цитує частину опитування чи інтерв`ю з дотриманням авторських прав;
розуміє різницю між реальною подією та вигаданою в повідомленні новини;
змінює готовий текст новини, доповнює його цікавим текстом, зображенням;
змінює​ вигаданий текст на правдивий та навпаки

Безпека.​ Приватність.
Цифровий слід в інтернеті.
Безпека життєдіяльності.
знає, що публічні публікації в інтернеті видно будь-кому у світі;
розуміє ​значення приватності власної інформації та поважає

приватність інших людей;
ставиться ​з обережністю до інформації, якою ділиться з

іншими;
розуміє, яку інформацію краще не публікувати для всіх, бо це
є запорукою поваги приватного життя інших людей та захистом особистості інформації;
визначає види особистої інформації, які можна знайти в
інтернеті;
пояснює значення правил безпеки життєдіяльності під час використання цифрових пристроїв;
має уявлення щодо ризиків, пов'язаних із використанням

цифрових технологій для фізичного та/або психологічного благополуччя, обговорює це з дорослими та однолітками
4 клас
35 год. (1 година на тиждень)
Зміст навчального матеріалу
Очікувані результати навчальних досягнень учнів
Учень або учениця:
Веб-сайти
Жанри веб-сайтів.
Характеристика сайтів.
Приклади наповнення.
Навчальний сайт-портфоліо.
має уявлення​ про жанри веб-сайтів: інформаційні (новини), літературні (оповідання, казки, вірші), кіно-телевізійні
(фільми, серіали, розважальні передача, реаліті-шоу), музичні
(з класичною, фольклорною музикою), ігри тощо;
характеризує ​веб-сайти за жанрами, цільовою аудиторією, метою створення;
здійснює пошук​ авторів сайту; рік створення та оновлення;
оцінює​ наповнення сайту медіатекстом: зображеннями, вбудованими картами, відео, аудіо;
створює​ власний сайт, як середовище презентування власних творчих робіт курсу;
доповнює​ сайт сторінками, змінює банер та фонове оформлення, доповнює сторінки сайту зображеннями, текстом, відео, картами тощо

Культура презентування.
Види та форми представлення.
Підготовка до промови.
Електронна презентація до виступу.
має уявлення​ про види та форми представлення інформації з використанням цифрових технологій;
використовує ​цифрове середовище для відтворення, створення, редагування слайдів презентації;
візуалізує​ контент схемами, власними фото, зображеннями, у тому числі й створеними власноруч;
структурує​ промову та слайди на вступ, основну частину й кінцівку,
говорить ​чітко й точно, тримаючи зоровий контакт з аудиторією,
демонструє​ зацікавленість темою мімікою, жестами й голосом, рухається під час виступу
Графіка.​ Використання віртуальних мистецьких галерей. Інструменти створення та редагування зображень.
Створення та перегляд панорамних та сферичних зображень. Обробка зображень.
Зйомка фото з використанням різних планів та ракурсів
використовує​ для власних потреб продукти різних мистецтв із віртуальних галерей, музеїв з дотримання авторських прав;
використовує​ інструменти середовища графічного редактора для створення зображень за власним задумом;
створює​ та редагує зображення з використанням простих
інструментів, доступних у мобільних додатках на мобільних пристроях;
демонструє​ свої досягнення, пояснюючи мистецький задум, захищає свою позицію, ставить запитання до творінь інших;
має уявлення ​про панорамні та сферичні зображення;
переглядає​ сферичні, панорамні зображення, відео 360 з використанням засобів віртуальної реальності;
передбачає, ​які зміни зазнає фото після редагування, ​пояснює
наслідки​ цих змін для точності інформації;
аналізує​ можливі наслідки використання цифрових технології для обробки зображень;
аналізує ​редаговані зображення, їх інформаційну цінність та оцінює їх вплив на аудиторію;
аналізує​ етичні аспекти обробки зображень;
створює​ кілька фото з використанням різних ракурсів, обирає кілька для публікації відповідно до поставленої мети;
впізнає​ та ​аналізує​ варіанти зйомки з використанням різних ракурсів, розповідає про вплив конкретних ракурсів на цільову аудиторію;

Відео.
Жанри телепередач.
Створення відео.
має уявлення​ про жанри телепередач: інформаційні (інтерв'ю, репортаж, новини), розважальні (фільми, серіали,
ігри/конкурси, реаліті-шоу), музичні (з класичною, фольклорною музикою);
планує ​та ​створює​ відео про своє дослідження; ​передає​ в деталях хід дослідження; ​використовує​ звуки, музику, фотографії для підсилення змісту фільму, ​добирає​ речення для озвучування відповідно до теми,
чітко вимовляє​ слова у відео, так, що всі глядачі чують та розуміють зміст, ​дотримується​ законів про авторське право;
наводить приклади​ використаних джерел
Культура сприймання та
створення медіа.
Тематичні мотиви медіа.
Сприймання медіаконтенту.
Створення композицій за власним задумом.
називає ​тематичні мотиви медіа: у пресі, радіо/телепередачах, сайтах, комп’ютерних іграх - політичний, пригодницький, містичний, релігійний, військовий, природничий, екологічний, історичний, сучасний, космічний тощо;
використовує​ деталі й зберігає послідовність найбільш важливих подій, описує персонажів та їх оточення, надає конкретні відомості для створення повної картини під час переказів після сприймання інформації з різних джерел: відео, аудіо, друкований текст, комбіновані джерела;
вміє формулювати​ власні ідеї щодо створення цифрового контенту, передбачати подальший розвиток подій щодо втілення, їх прогнозоване здійснення чи нереальність втілення виваженими аргументами, описує деталі для зв’язку з передбаченням;
створює​ композиції за власним задумом та уявою, втілюючи свої почуття та думки з поєднанням тексту, графічних зображень, аудіо та відео
Медіатексти. ​Цільова аудиторія. Оцінка, порівняння текстів. Репрезентація текстів.
Оформлення текстів. Авторські права. Використані ресурси.
визначає, ​для якої аудиторії призначено повідомлення;
порівнює​ тексти та обирає серед двох цікавий, корисний, перевірений, достовірний, точний;
оцінює тексти​, помічає в них неточність, недостовірність, спотвореність, помилковість;
змінює, удосконалює, покращує, інтерпретує​ тексти через доповнення їх інформацією з різних джерел з дотриманням правил цитування використаних джерел;
включає​ у публікацію елементи оформлення, що відповідають типу публікації та доповнюють, уточнюють відомості з теми;
створює ​описи про свої уподобання й думки щиро і відверто
(наприклад, про улюблений мультфільм чи подорож);
формулює ​міркування з власного досвіду (за сюжетом мультфільма) й описує свої почуття

Електронні карти. ​Співпраця


на карті. Доповнення карт мітками, зображеннями, відео.
Планування спільної подорожі.
здійснює ​пошук об’єктів, порівнює відомості про місця; співпрацює на карті з однокласниками;
додає​ мітки, опис, зображення, відео до спільної карти;
прокладає ​маршрути між заданими точками;
планує спільну подорож на задану відстань з вибором способу пересування;
доповнює​ тексти на сайті-портфоліо вбудованими картами
Безпека​. Цифрова репутація.
Залякування в інтернеті.
має уявлення про безпечні способи використання цифрових

технологій;
розуміє наслідки перед прийняттям рішення “поділитися
інформацією в інтернеті чи ні”;
усвідомлює, ​що все те, чим ділиться в інтернеті стає частиною

власної репутації;
усвідомлює ризики та наслідки, що можуть виникнути внаслідок залякування в інтернеті
5 клас
(35 годин, 1 година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу
Очікувані результати навчальних досягнень учнів
Учень або учениця:
Відео.​ Виражальні засоби екранних мистецтв. Кіно, телебачення, як засіб передачі
інформації. Виражальні засоби відео: авторська історія, художній образ, кадр, ракурс, мізансцена, монтаж, тощо.
Створення відео. Перегляд відео на YouTube.
має уявлення​ про жанри кіноіндустрії: казка, фантастика, комедія, притча, міф, мюзикл, оперета, драма, мелодрама, детектив тощо; може їх відрізнити;
розуміє,​ що основна ідея відео може передаватись комбінацією елементів виражальних засобів;
аналізує​ виражальні засоби фрагменту відео, підкреслює мету використання та їх влив на аудиторію;
аналізує​ деталі відео щодо дати створення та публікації й місця, зображеного на відео;
оцінює ​відео в залежності від етичних норм;
знає ​кілька служб для зберігання, відтворення, структурування, редагування відео;
створює​ відео з достовірною і точною інформацією,
демонструє ​різні ракурси й кадри під час створення відео, що підсилюють меседж;
використовує​ відеопереходи, щоб сцени плавно зміняли одна одну, ​використовує​ відеоефекти, щоб підсилити головне повідомлення відео, ​цитує​ використані джерела й виносить подяки всім авторам творів, які використовує у своєму відео;

розуміє ​особливості використання авторських робіт в цифрових службах, ​ретельно дотримується​ законів про авторські права;
налаштовує ​безпечний перегляд відео на YouTube;
створює​ власні списки перегляду;
Мобільні додатки.
Типи мобільних додатків за призначенням та віком.
Встановлення та налаштування мобільних додатків. Права доступу мобільних додатків до персональних даних.
Налаштування сповіщень додатків. Захист персональних даних при встановленні мобільних додатків.
має уявлення​ про типи мобільних додатків за призначенням;
усвідомлює​ значення вікових обмежень для мобільних додатків;
встановлює​ мобільні додатки;
структурує​ мобільні додатки для навчання.
розуміє​ загрози при встановленні мобільних додатків;
знає ​про надання прав доступу, про види прав доступу для мобільних додатків;
налаштовує​ мобільні додатки з урахуванням політики конфіденційності;
налаштовувує​ сповіщення
Пошук.​ Безпечний пошук.
Розширення стратегій пошуку.
Верифікація зображень. Пошук в архівах, за певний період, з урахуванням авторських ліцензій. Колективний пошук
налаштовує​ безпечний пошук в браузері ​Google Chrome;
здійснює ​розширений пошук зображень у залежності від дозволів на повторне використання;
здійснює ​зворотній пошук зображень ​Google ​для верифікації зображень;
здійснює ​пошук серед новин, в архівах, за певний період;
здійснює​ колективний пошук​ ​ у середовищі мобільного додатку ​Google Allo​;
знаходить​ інформацію в інтернеті через налаштування розширеного пошуку;
аргументує​ недостовірність медіатексту шляхом верифікації зображень у дослідженнях: встановлює автора чи першоджерело зображення, визначає дату, місце час його створення
Карти.​ Карти в медіатекстах.
Стратегії пошуку на картах.
Об’єкти на карті. Використання режиму ​Перегляд вулиць​.
Створення власної карти. Мітки на картах. Прокладання маршруту.
описує​ значущість карт для сприймання медіатекстів на конкретних прикладах;
оцінює​ значущість та підкреслює точність медіатекстів через візуалізацію їх картами;
знає​ принцип роботи та використання режиму ​Перегляд
вулиць ​на карті та в окремому мобільному додатку ​Перегляд
вулиць​;
створює​ власну карту та надає до неї спільний доступ;
організовує​ роботу групи на власній карті;
прокладає маршрут​ (для планування подорожі) у групі;
доповнює ​створені мітки описом, фотографіями, відео;
знаходить​ на карті місця, географічні об’єкти та оцінює їх за допомогою відгуків місцевих експертів;

планує​ відвідування місць (музеї, галереї, виставкові центри, будинки культури) в залежності від статистики відвідування
іншими;
доповнює​ медіатексти картами (створеними індивідуально або у співпраці з іншими)
Блог​, як засіб масової комунікації. Цифрові технології для новин. Громадянська журналістика. Швидкість
інформування проти достовірності інформації.
Інтерактивність читача блогу.
Blogger. ​Ведення блогу. Пошук у блозі. Хронологічне розміщення публікацій у блозі.
Цифрова репутація автора.
розуміє,​ що новини можуть створювати​ ​не лише журналісти;
називає ​засоби​ ​швидкої трансляції новин: подкасти, стріми, новинні тематичні списки відтворення, що використовують блогери/відеоблогери;
має уявлення​ про різницю між журналістськими публікаціями та блогерськими;
відбирає​ цікаву та корисну інформації серед інформаційних потоків;
здійснює пошук​ серед публікацій блогу за ключовими словами та датою публікації, шукає та знаходить публікації серед архіву;
створює ​та веде свій блог;
розміщує​ у блозі повідомлення різних форматів (текст, аудіо, відео, карти);
спрямовує​ власні медіамеседжі для зворотнього зв’язку з читачами (запитання, голосування за кращу публікацію/відео/фото);
виявляє активність​ до публікацій друзів: бере участь у дискусіях, висловлює власну думку;
розуміє,​ що плагіат, розміщення у своєму блозі інформації, створеної іншим автором, без посилання на джерело, мова ворожнечі, образливі висловлювання на адресу людей, тролінг (навмисне розпалювання конфлікту) шкодить репутації автора та відштовхує читачів

6 клас
(35 годин, 1 година на тиждень)
Зміст навчального матеріалу
Очікувані результати навчальних досягнень учнів
Учень або учениця:
Засоби масової інформації.
Професійні стандарти журналіста. Маніпулювання аудиторіями через порушення стандартів.
має уявлення ​про сучасні засоби масової інформації, як основне джерело отримання інформації, що здатне впливати на людське життя;
розуміє ​головні професійні стандарти журналіста, що полягають в наданні актуальних, повних, об’єктивних новин та інформації, що становить суспільний інтерес;

Новини.​ Персоналізована стрічка новин. Відстеження обраних новин з мобільних пристроїв.
Відстеження про появу в
інтернеті ключових слів.
Візуалізація нефільтрованих новин.

виявляє ​порушення стандартів та маніпулювання в медіа
(приклади “мови ворожнечі”, цензури, пропаганди);
розрізняє​ фактичні новини та судження;
налаштовує​ персоналізовану стрічку нових, обираючи теми та довірені видання в ​
Google News​ (на персональному комп`ютері та/або в мобільному додатку); в мобільному додатку ​Новини й погода від Google
;

відстежує

появу ключових слів (проекту чи власного імені) в
інтернеті взагалі або на обраних окремих сайтах
інструментом ​Google Оповіщення​;
переглядає

та ​аналізує

популярність новин через візуалізацію нефільтрованих новин (Unfiltered.news), що створено для країн з цензурою, забороною певних служб

Аудіо.​ Сприймання та аналіз музичного твору мистецтва.
Розширення аудіофайлів.
Створення власних композицій.
Прослуховування та надання спільного доступу до композиції.
має уявлення​ про класифікацію музичної творчості за її стильовими та жанровими ознаками;
визначає​ темп, динаміку, регістр, музичні інтонації, склад виконавців, деякі музичні форми прослухано музичного твору;
знає ​популярні розширення аудіофайлів,
створює​ новинний подкаст за змістом статті про шкільне життя свого освітнього закладу з різним емоційним впливом на слухача;​ надає​ доступ до файлу
Графіка. ​ Зображення, як засіб пропаганди. Види графіки в рекламній індустрії. Пристрої для перегляду та створення сферичних та панорамних зображень.
розуміє​ мету ідеологічних плакатів, рекламних постерів
(формування певної реальності в уявах людей, викликати почуття ​віданності, ворожнечі, бажання придбати)​;
переглядає​ сферичні та панорамні зображення, порівнює їх влив та достовірність з іншими зображеннями;
аналізує ​вплив конкретних планів та ракурсів на мету використання зображень в різних медіатекстах та очікуваний вплив на аудиторію;
підбирає​ відповідні фото для відображення різних подій;
описує​ можливі види змін, які зазнає фото після редагування,
пояснює наслідки​ цих змін для сили впливу на аудиторію або для точності інформації в новинних медіа;
Соціальна інформація.
Властивості та характеристики соціальної інформації.
усвідомлює​, що соціальна інформація відображає суспільні стосунки;
має уявлення​ про властивості соціальної інформації: цінність, зміст, об’єктивність, адекватність, вірогідність, точність, оперативність, надійність;
характеризує​ приклади соціальної інформації з точки зору психологічного впливу на людей та залежності сприймання від сфери діяльності людини;
аналізує​ рівень надійності соціальної інформації та об’єктивні причини спотворень, перекручувань всього повідомлення або частини;

Текст. ​Опрацювання текстових документів. Репрезентація.
Співпраця у спільному текстовому документі. Чати, коментарі, завдання у текстовому документі.
опрацьовує ​текстові документи у співраці з іншими учнями з оцінюванням новинних повідомлень: цінність, зміст, об’єктивність, адекватність, вірогідність, точність, оперативність, надійність;
репрезентує​ в групі тексти, в залежності від зміни цільової аудиторії;
використовує​ чат під час спільного редагування документів, функцію коментування та призначення завдань
Співпраця.​ Спільні документи та папки на Google Диску.
Редактори Google Диску та типи документів.
Структурування файлів на диску. Синхронізація файлів між комп’ютером та віртуальним диском. Спільний доступ до папок та файлів.
називає ​типи документів, що можуть бути створені редакторами Google Диску;
організовує ​хмарну структуру своїх документів;
налаштовує​ синхронізацію файлів між комп’ютером та віртуальним диском,
уміє ​створювати та спільно редагувати​ ​документи;
переглядає​ документи на віртуальному диску та в мобільному додатку.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка