Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчанняСторінка10/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЗразОк екзаменаційнОГО білетУ


Екзаменаційний білет № 25

1. Поняття про світове господарство. Сучасна структура світового

господарства.

2. США. Загальні відомості. Сучасний соціально-економічний стан.Зовнішньоекономічна сфера.

3. Порівняльна країнознавча характеристика Ірану, Кувейту, Ірландії.

Критерії оцінювання знань студентів на іспиті


Оцінка “ВІДМІННО” ставиться за відповідь, що свідчить про вміння студента викласти основні наукові положення екзаменаційних питань повно, чітко, в логічній послідовності, посилаючись на останні досягнення науки з відповідної проблематики, використовуючи прийняту наукову термінологію. Відповідь має базуватися не лише на інформаційному матеріалі – повинні наводитись власні аргументи на основі вмілого узагальнення фактів, робитись висновки. Специфіка навчальної дисципліни “Країнознавство” потребує також постійного поновлення системи знань із різних додаткових джерел (періодика, Internet), що важливо для аналізу зв’язку попередніх подій суспільно-політичного, економічного життя держави (регіону, субрегіону), сьогодення та перспективного розвитку. Аспекти такого взаємозв’язку повинні знайти відображення в усній відповіді на прикладі різних суспільно-географічних регіонів світу та держав.
Оцінка “ДОБРЕ” ставиться за правильну, повну, чітку відповідь, побудовану за певною логічною схемою, в якій розкрито основні закономірності розвитку досліджуваного об’єкта або явища суспільно-політичного, економічного, соціального характеру на основі подачі в узагальненому вигляді значного фактичного матеріалу. Відповідь повинна бути аргументованою, включати основи понятійно-термінологічного апарату, власні висновки та базуватися на конкретних прикладах із різних суспільно-географічних регіонів світу.

Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО” ставиться за відповідь, що може бути повною, правильною, але характеризується порушенням логічної послідовності викладу матеріалу; може вміщувати окремі, не дуже грубі помилки. Така відповідь практично не ґрунтується на новітніх досягненнях науки й характеризується обмеженістю понятійно-термінологічного апарату, певними труднощами в наведенні прикладів, аргументів.
Оцінка “НЕЗАДОВІЛЬНО” ставиться за неповну відповідь, у якій не вдалося розкрити особливості та закономірності розвитку досліджуваного явища. Така відповідь не є структурованою, містить грубі помилки.

РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ ПОТОЧНОГО (МОДУЛЬНОГО) КОНТРОЛЮ


І семестр

Вид діяльності

Коефіцієнт


(вартість виду)

Кількість


робіт

Результат

1.

Семінарське заняття

6

8

48

2.

Відвідання лекцій

1

10

10

3.

Тестування

10

1

10

4.

Реферат

5

1

5

5.

Номенклатурний

мінімум

3

5

15

6.

Залік

12

1

12

Підсумковий

рейтинговий бал

100

ІІ семестр

Вид діяльності

Коефіцієнт


(вартість виду)

Кількість


робіт

Результат

1.

Семінарське заняття

6

8

48

2.

Відвідання лекцій

1

10

10

3.

Тестування

10

2

20


Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка