Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчанняСторінка2/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Вступ


Навчальна дисципліна “Країнознавство” є нормативним курсом для підготовки бакалаврів з міжнародного права.

Вивчення даного курсу дає студентам змогу здобути знання про процеси, що відбуваються в системі сучасного світового господарства в контексті їхнього впливу на формування політичної та економічної самодостатності, зі становленням нової системи міжнародних зв’язків із зарубіжними країнами.

В основу курсу покладено системно-структурний підхід, сутність якого полягає в тому, щоб дані про ресурсний потенціал, населення, економіку, політику, історію, культуру, соціальну організацію країни вивчати комплексно, системно, у взаємозв’язку та взаємозалежності всіх перелічених змістовних блоків.

Структурно дисципліна складається із трьох модулів: перший передбачає з’ясування та засвоєння основ теоретико-методологічних та методичних питань сучасного країнознавства, а також визначення загальних закономірностей розвитку сучасної політичної та економічної карти світу, що працює на посилення міжпредметних та міждисциплінарних зв’язків із розділами міжнародного права. Визначаються особливості функціонування світового господарства та нові тенденції його розвитку в цілому, що, безперечно, позначається на розвитку окремих держав світу. Другий та третій модулі курсу присвячено комплексному країнознавчому огляду окремих держав, що представляють різні соціально-економічні типи. Особливу увагу приділено детальному вивченню політичної, економічної, соціальної систем провідних держав ринкової економіки, в першу чергу західноєвропейських. Саме вони демонструють найкращий досвід та найпомітніші здобутки в усіх сферах суспільного життя та інтеграції.Мета курсу – сформувати в майбутніх фахівців чітке уявлення про особливості розвитку та сучасний характер політичної, економічної, соціальної систем життєдіяльності у країнах зарубіжжя.

Студент повинен знати:

 • об’єкт, предмет, методи та наукові завдання країнознавства;

 • теоретико-методологічні засади вивчення окремих країн та регіонів;

 • особливості формування й розвитку політичної та економічної карт світу;

 • систематизацію карт за кількісними та якісними ознаками;

 • соціально-економічну, функціонально-господарську та територіальну структури світового господарства;

 • основні етапи та тенденції розвитку світового господарства;

 • трансформаційні та глобалізаційні процеси у світовому господарстві в контексті їхнього впливу на процеси регіональної інтеграції національних господарств;

 • сучасні тенденції у процесі глобальної етнокультурної консолідації та перспективи збереження культурного розмаїття світу.

Студент повинен уміти:

 • аналізувати вплив природних та соціально-економічних чинників на територіальну організацію та структуру господарства держав;

 • складати порівняльні країнознавчі характеристики об’єктів різного політико-територіального, міжнародно-правового та економічного статусу;

 • характеризувати сучасний міжнародний поділ праці та розкривати його роль у світовому господарстві; аналізувати статистичні матеріали, що розкривають окремі аспекти та відображають рівень соціально-економічного розвитку держав.

Дана дисципліна у форматі системного вивчення держав світу спрямована на поглиблення й деталізацію окремих аспектів їхнього розвитку з урахуванням специфіки напряму підготовки “Міжнародне право”.

Навчально-тематичний планТематика занять

Кількість годин

Разом

Лекції

Семінари

Самост.
робота

Модуль І: Політико-економічна карта світу

1.

Країнознавство як навчальна дисципліна. Теоретико-методологічні та методичні засади

4

2

22.

Сучасна політична організація суспільства. Політична карта світу. Політико-територіальні утворення з різним міжнародно-правовим статусом

8

4

2

2

3.

Етапи формування політичної карти світу

10

4

2

4

4.

Геополітика в контексті сучасних змін. Нові тенденції розвитку та вплив на трансформацію політичної карти світу

4

4

5.

Державний лад держав світу. Форми державного правління та устрою в різних регіонах світу

10

4

2

2

6.

Сучасна економічна карта світу. Основні соціально-економічні типи країн

7

4

2

1

7.

Економіко-географічна регіоналізація світу

5

2

2

1

8.

Міжнародні організації. Традиційні та нові напрямки субрегіональної інтеграції держав

64

4
Разом за І семестр:

54

20

16

18
Форма підсумкового контролю – залік

продовженняТематика занять

Кількість годин

Разом

Лекції

Семінари

Самост.
робота

Модуль ІІ.

Високорозвинені держави ринкової економіки

9.

Світове господарство: нові тенденції розвитку. Світовий ринок. Система міжнародних економічних відносин

14

4

4

6

10.

Характеристика головних високорозвинених держав (держав “сімки”). Спільні та відмінні риси політичного, економічного життя. Зовнішньоекономічна діяльність. Місце країн у системі світового господарства, на світових ринках окремих товарів та послуг. Етноконфесійні, етнокультурні особливості розвитку; нац. символіка, нац. свята, обряди, традиції, особливості побуту населення держав на прикладі США, Японії, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Канади

18

6

4

8

11.

Характеристика країн розвиненої ринкової економіки. Спільні та відмінні риси політичного, економічного життя. Зовнішньоекономічна діяльність. Місце країн у системі світового господарства, на світових ринках. Етноконфесійні, етнокультурні особливості розвитку; нац. символіка, традиції, особливості побуту населення держав:
а) малі промислово розвинені країни Західної Європи на прикладі Норвегії, Швеції, Нідерландів. Австрії, Іспанії, Фінляндії, держав-карликів;
б) країни переселенського типу капіталу: ПАР, Ізраїль, Австралія, Нова Зеландія.

20

4

4

12

Разом за ІІ модуль:

52

14

12

26
Модуль ІІІ. Країни, що розвиваються, з ринковою економікою та централізовані (планові)

12.

Країни перехідної до ринкової економіки. Спільні та відмінні риси політичного, економічного життя. Зовнішньоекономічна діяльність. Місце країн у системі світового господарства, на світових ринках. Етноконфесійні, етнокультурні особливості розвитку; нац. символіка, традиції, особливості побуту населення держав:
а) країни Центральної Європи на прикладі Польщі, Угорщини, Чехії, країн Балтії;
б) країни СНД;

в) комлексна країнознавча характеристика Росії.16


4


2


10

13.

Країни, що розвиваються, з ринковою економікою. Спільні та відмінні риси політичного, економічного життя. Зовнішньоекономічна діяльність. Місце країн у системі світового господарства, на світових ринках. Етноконфесійні, етнокультурні особливості розвитку; нац. символіка, традиції, особливості побуту населення держав:
а) країни відносно зрілої ринкової економіки та нові індустріальні країни на прикладі Бразилії, Індії, Мексики, Туреччини, Південної Кореї, Малайзії;
б) країни, що розвиваються, з ринковою економікою (решта країн). Існуючий значний розрив у рівнях розвитку на прикладі Барбадосу, Багамських островів, Домініки, Лаосу, Заїру, Мадагаскару, Кенії, Бутану тощо.

19

2

2

15

14.

Країни централізованого планування, що реформуються: спільні та відмінні риси політичного, економічного життя. Зовнішньоекономічна діяльність на прикладі КНР, КНДР, Куби, В’єтнаму. Етноконфесійні, етнокультурні особливості розвитку; нац. символіка, традиції, особливості побуту населення держав.

Залежні країни-колонії.21

21
Разом за ІІІ модуль:

56

6

4

46Разом за ІІ семестр:

108

20

16

72
Форма підсумкового контролю – іспит

Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка