Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання


Плани та методичні поради до семінарських занятьСторінка6/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.69 Mb.
#292
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Плани та методичні поради
до семінарських занять

ІІ семестр

Модуль ІІ. Високорозвинені держви ринкової економіки

в системі світового господарства

Семінарське заняття 1-2.
Тема: Світове господарство: нові тенденції розвитку

План


 1. Поняття про світове господарство. Еволюція світового господарства. Структура світового господарства.

 2. Економічна модель сучасного світового господарства. Головні економічні осередки світу.

 3. Розвиток міжнародних економічних відносин (МЕВ) у системі світового господарства.

 4. Нові тенденції розвитку світового господарства.


Основні поняття та терміни: світове господарство, світовий ринок, суспільний поділ праці, міжнародний поділ праці, міжнародні економічні відносини, форми міжнародних економічних відносин, спеціалізація, кооперування, концентрація, відкрита економіка, глобалізація, регіоналізація, інтеграція, НТР, ТНК, автаркія.

Питання для самоконтролю


 1. Чому світове господарство склалося саме наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.? Які чинники сприяли цьому?

 2. Чому міжнародна економічна інтеграція вважається найвищим ступенем географічного поділу праці? Наведіть приклади галузевої та регіональної інтеграції країн світу.

 3. Як змінився характер праці людини під впливом НТР?

Теми рефератів та доповідей


 1. Сучасна географічна модель світового господарства та роль у ній Європейського (Американського, Південно-, Східно-Азіатського, Південно-Азійського, Австралійського) економічного осередку (на вибір).

 2. Форми МЕВ та сучасні тенденції їх реалізації.

 3. Роль НТР у розвитку світового господарства.

 4. Світові процеси глобалізації та регіоналізації.

 5. Офшорна діяльність провідних держав світу.

 6. Вільні економічні зони світу (ВЕЗ) та їхня роль у лібералізації системи світогосподарських зв’язків.

 7. ВЕЗ: досвід функціонування в державах різних соціально-економічних типів.

 8. Головні тенденції в розвитку міжнародної торгівлі. Україна в міжнародній торгівлі.

 9. Провідні ТНК світу: економіко-географічне дослідження.

 10. Роль постіндустріальних держав у розвитку окремих географічних регіонів та світового господарства в цілому.

Література: 6, 8-9, 13-15, 34-35, 49, 52-53, 76, 86.

Семінарське заняття 3-4.
Тема: Характеристика головних високорозвинених держав світу

План


 1. Спільні та відмінні типологічні риси в розвитку політичної, економічної, зовнішньоторговельної сфер життя головних високорозвинених держав світу.

 2. Японія: характеристика політичної, економічної, соціальної сфер життя країни, історія, освіта, культура, традиції, побут.

 3. Франція: характеристика політичної, економічної, соціальної сфер життя країни, історія, освіта, культура, традиції, побут.

 4. Великобританія: характеристика політичної, економічної, соціальної сфер життя країни, історія, освіта, культура, традиції, побут.

 5. Італія: характеристика політичної, економічної, соціальної сфер життя країни, історія, освіта, культура, традиції, побут.

 6. Канада: характеристика політичної, економічної, соціальної сфер життя країни, історія, освіта, культура, традиції, побут.Питання та завдання для самоконтролю


 1. Охарактеризуйте економіко- й політико-географічне положення однієї з держав даного соціально-економічного підтипу.

 2. Проаналізуйте переваги та недоліки острівного положення Великобританії. Як вони впливають на економіку держави?

 3. Назвіть специфічні риси розміщення населення у Великобританії.

 4. Які особливості клімату Італії сприятливі для розвитку господарства цієї держави?

 5. Визначте роль інтегративних процесів у розвитку господарства Канади.Теми рефератів та доповідей


 1. Історія виникнення та розвитку національної символіки (на прикладі однієї з держав).

 2. Парфумерна промисловість Франції: історія розвитку, сучасний стан, проблеми, перспективи.

 3. Текстильна та швейна промисловість Франції (Італії): історія розвитку, сучасний стан. Провідні доми моди.

 4. Туристична галузь Італії (Франції): сучасний стан, проблеми, перспективи.

 5. Аерокосмічний комплекс США: сучасний стан, проблеми, перспективи.

 6. Автомобільна промисловість Франції (США, Великобританії, Японії, Німеччини): історія розвитку, сучасний стан, проблеми, перспективи.


Література: 1-4, 6-8, 13-15, 17, 22-24, 30, 34, 39, 44, 47-48, 55, 57, 59,

61, 73-74, 76, 88, 91.

Семінарське заняття 5.

Тема: Характеристика високорозвинених держав ринкової

економіки. Малі високорозвинені держави Західної Європи

План


 1. Спільні та відмінні риси розвитку малих промислово розвинених держав Західної Європи як окремого соціально-економічного підтипу.

 2. Порівняльна характеристика держав Бенілюксу. Оцінка політичної, економічної, соціальної, історичної, культурно-освітньої сфер розвитку та життєдіяльності Бельгії, Нідерландів, Люксембургу.

 3. Ірландія: характеристика політичної, економічної, соціальної сфер життя країни, історія, освіта, культура, традиції, побут.

 4. Данія: характеристика політичної, економічної, соціальної сфер життя країни, історія, освіта, культура, традиції, побут.

 5. Ісландія: характеристика політичної, економічної, соціальної сфер життя країни, історія, освіта, культура, традиції, побут.

Питання та завдання для самоконтролю


 1. Як трансформується категорія ЕГП у процесі розвитку держав?

 2. Які з держав мають впливове геополітичне положення і чому?

 3. У чому полягає унікальність господарського механізму держав Бенілюксу?

 4. Причини стрімкого підвищення темпів розвитку економіки та формування “Ірландського дива”.Семінарське заняття 6.

Тема: Малі високорозвинені держави Західної Європи

План


 1. Скандинавські держави. Порівняльна характеристика політичної, економічної, соціально-культурної сфер життєдіяльності Норвегії, Швеції, Фінляндії. Історія, освіта, культура, традиції, побут.

 2. Австрія, Швейцарія: комплексна країнознавча характеристика відповідно до запропонованого плану.

 3. Спільні та відмінні риси розвитку мікродержав Західної Європи. Країнознавча характеристика Ватикану, Монако, Сан-Марино, Андорри.

Питання та завдання для самоконтролю


 1. Охарактеризуйте транспортну систему Норвегії. Визначте роль морського транспорту в господарстві держави.

 2. Охарактеризуйте галузеву структуру промисловості Швеції. Які галузі є провідними і чому?

 3. Поясніть термін “шведська соціальна модель”. Які особливості соціально-економічного розвитку характерні для Швеції на сучасному етапі?

 4. Оцініть демографічну ситуацію держав даного підтипу. Визначте спільні та відмінні риси.

Тема: Держави переселенського типу капіталу

План


  1. Спільні та відмінні риси розвитку і становлення політичної, економічної, соціальної систем країн.

  2. Країнознавча характеристика Австралії, ПАР, Нової Зеландії.

Питання та завдання для самоконтролю


 1. У чому полягають особливості державного устрою Австралійського союзу?

 2. Чим відрізняється структура господарства Австралії від господарства інших розвинених держав світу? Доведіть, що Австралія є “геологічною скарбницею”.

 3. Проаналізуйте, які запаси дорогіцінних металів і алмазів впливають на розвиток економіки ПАР. Чому, незважаючи на переважання в експорті сировини, ПАР належить до розвинених держав?

Теми рефератів та доповідей до тем 5-6:


 1. Розвиток системи шкільної та вузівської освіти в державах даного підтипу.

 2. Найбільші промислові концерни в державах цього підтипу.

 3. Національні традиції та свята в державах даного підтипу.

 4. Аграрний сектор держав даного соціально-економічного підтипу (на вибір).


Література до тем 5-6: 1-3, 6-7, 13-15, 17, 20, 26, 28, 30, 32, 34-36,

38, 44, 60-62, 64, 75, 80, 82-84, 86.

Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка