Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладівСторінка3/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.24 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6


Соціокультурна змістова лінія

Орієнтовний зміст навчального матеріалу

Орієнтовні вимоги


до вмінь

Cфери відношень

Тематика текстів


Теми висловлювань учнів

Я і українська мова.
Я і ми (народ, родина, націона-льна історія і культура).

Я і рідна природа.


Я як особистість

Слово як носій добра, істини й краси.

Найважливіші історичні відомості про Україну. Сьогодення нашої


країни. Україна й особистість. Роль громадянина у відродженні і зміцненні української державності.. Наші національні святині й скарби.

Родина – клітинка суспільного організму. Проблеми сучасної родини. Наше культурне відродження у ХХІ столітті.


Неоціненні скарби природи.

Сучасні екологічні проблеми та шляхи й способи їх розв’язання.

Культура взаємин людини з природою.

Самопізнання і саморозвиток людини і суспільний прогрес.“Краса навколишнього світу в слові”.

“Яким я уявляю майбутнє України”.

“Чим багатий мій народ. Якими скарбами він може поділитися з іншими?”

“Як забезпечити добробут і щастя в родині”.

“Хай оживає істи-на стара: людина починається з добра”.

“Культурна людина. Якою я її бачу?”.

“Цілющі джерела нашої духовності”.

“Я й моя совість”.

“Мистецтво бути собою”.

“Чи є в мене про-блеми з етикою й етикетом?”.Учень:

сприймає,

аналізує, оцінює прочитані, вивчені чи почуті соціокультурні відомості про Україну й світ, добирає й використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної пізнавальної, експресивної, комунікативної чи іншої мети.Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія

Види вмінь


Вимоги до

загальнонавчальних досягнень учнівОрганізаційно-

контрольніУчень (учениця) самостійно:

усвідомлює й визначає мотив і мету власної пізнавальної та життєтворчої діяльності;

планує діяльність для досягнення мети, розподіляючи її на етапи;

здійснює намічений план з допомогою дібраних методів і прийомів;

оцінює проміжні й кінцеві результати пізнавальної діяльності, робить відповідні корективи.


Загальнопізна-

вальні

Учень (учениця) самостійно:

аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;

порівнює, систематизує, узагальнює, конкретизує їх;

робить висновки на основі спостережень;

виділяє головне з-поміж другорядного;

моделює мовні й позамовні поняття, явища, закономірності.


Творчі

Учень (учениця) самостійно:

уявляє словесно описані предмети та явища, фантазує на основі сприйнятого;


прогнозує подальший розвиток певних явищ;

переносить раніше засвоєні знання і вміння у нову ситуацію;


помічає і формулює проблеми в процесі навчання і життєтворчості;

усвідомлює будову предмета вивчення;

робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми;

добирає переконливі аргументи для його доведення;


спростовує хибні припущення й твердження.

Естетико-етичні

Учень (учениця):


помічає й цінує красу в мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності;

спроможний (а) критично оцінювати відповідність власних вчинків щодо загальнолюдських моральних норм, усувати помічені невідповідності;

виявляє здатність поставити себе на місце іншої людини;

готовий прощати образи з боку знайомих і незнайомих, усвідомлюючи їхню недосконалість;

переконаний (а), що творити добро словом і ділом – обов’язок кожної людини.


Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 10-11 класів з української мови

( академічний рівень)
Оцінювання результатів навчальної діяльності старшокласників з української мови здійснюється на основі функціонального підходу до мовної освіти. Тобто робота над мовною теорією, формуванням знань про мову підпорядковується інтересам мовленнєвого розвитку учнів.

При цьому оцінювання результатів мовленнєвої діяльності учнів 10-11 класів відбувається за такими показниками: аудіювання (слухання і розуміння почутого), говоріння й письмо (діалогічне і монологічне мовлення), читання мовчки, мовні знання і вміння, правописні (орфографічні і пунктуаційні) уміння учнів.

Оцінювання результатів навчання мови здійснюється на основі:

а) урахування основної мети, що передбачає різнобічний мовленнєвий розвиток особистості;

б) освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється на чотири елементи: знання, уміння й навички, досвід творчої діяльності і досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу;

в) функціонального підходу до шкільного мовного курсу, який передбачає вивчення мовної теорії в аспекті практичних потреб розвитку мовлення.

Об'єктами оцінювання мають бути:

– мовленнєві вміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності;

– знання про мову й мовлення;– мовні вміння й навички; досвід творчої діяльності;

– досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення до світу.


Оцінювання результатів мовленнєвої діяльності  1. I. Аудіювання (слухання і розуміння )

1. Перевірка аудіювання учнів здійснюється фронтально за допомогою тестових завдань. Для одержання достовірних результатів тестування кількість варіантів відповідей на тестове завдання не повинна бути меншою від чотирьох. Запитання мають торкатися всіх зазначених вище характеристик висловлювання і розташовуватися в порядку наростання їх складності.

У 10-11 класах учням пропонуються ­12 запитань з чотирма варіантами відповідей.

2. Матеріал для контрольного завдання: зв'язне висловлювання (текст) добирається відповідно до вимог програми для кожного класу.
Обсяг тексту для аудіювання орієнтовно визначається так:


Клас


Обсяг текстів, що належать до

художнього стилю

інших стилів

10-й

900-1000

800-900

11-й

1000-1100

900-1000Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка