Програма для складання вступного іспиту до аспірантуриСторінка2/4
Дата конвертації22.10.2016
Розмір0.94 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4
Тема 21. Кримінальне провадження за нововиявленими обставинами
1. Поняття, завдання і значення стадії кримінального провадження за ново- виявленими обставинами.

2. Підстави для здійснення провадження за нововиявленими обставинами. Види та зміст нововиявлених обставин.

3. Особи, які мають право подати заяву про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

4. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення і порядок її подання. Відмова від заяви та її наслідки.

5. Строки звернення за переглядом і строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

6. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

7. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Рішення, які приймаються за результатами такого перегляду.

Тема 22. Кримінальне провадження на підставі угод.

1. Поняття та види угод у кримінальному провадженні.

2.Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим.

3. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

4. Порядок судового провадження на підставі угод.

5. Питання, які має з»ясувати суд перед затвердженням угоди про примирення і угоди про визнання винуватості.

6. Вирок суду на підставі угод.

7. Наслідки невиконання угоди.


Тема 23. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

1. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

2. Кримінальні правопорушення, за якими здійснюється кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

3. Законний привід для початку такого провадження слідчим, прокурором.

4. Особливості провадження під час досудового розслідування і в судовому розгляді.

5. Угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

6. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.
Тема 24. Провадження щодо кримінальних проступків

1. Провадження шодо кримінальних проступків як вид спрощеного кримінального провадження.

2. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.

3. Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. Додатки до обвинувального акта.

4. Судовий розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні.

5. Особливості апеляційного оскарження вироку у провадженні щодо кримінальних проступків.

Тема 25. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх
1. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх і проблема запровадження ювенальної юстиції в Україні.

2. Особливості предмету доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

3. Особливості виклику і допиту неповнолітнього підозрюваглго і обвинуваченого.

4. Особливості застосування до неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого запобіжних заходів.

5. Призначення комплексної психолого-психіатричної і психологічної експертиз неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого.

6. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру.

7. Особливості кримінального провадження щодо осіб, які на момент вчинення суспільно-небезпечного діяння не досягли віку кримінальної відповідальності.

8. Підстави та порядок застосування примусових захолів виховного характеру до осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності.Тема 26. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

1. Підстави для кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

2. Обставини, які підлягають встановленню під час досудового розслідування.

3. Призначення судово-психіатричної експертизи.

4. Права особи, щодо якої здійснюється таке провадження. Участь захисника.

5. Особливості застосування запобіжних заходів.

6. Процесуальний порядок закінчення досудового розслідування.

7. Порядок судового розгляду щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

8. Питання, які має з»ясувати суд під час постановлення ухвали щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Рішення, які може прийняти суд.

9. Види примусових заходів медичного характеру, які може застосувати суд.

19. Продовження, зміна і скасування примусових заходів медичного характеру.

11. Відновлення кримінального провадження щодо осіб, до яких було застосовано примусові заходи медичного характеру.

12. Оскарження ухвали суду щодо застосування примусового заходу медичного характеру.
Тема 27. Інші особливі порядки кримінального провадження

1. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

2. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

3.Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України.

4. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України.

4. Кримінальне провадження на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України.

5. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.
Тема 28 . Виконання судових рішень

1. Завдання і значення стадії виконання судових рішень.

2.- Набрання судовим рішенням законної сили. Обов'язковість судових рішень.

3. Преюдиційність судового вироку.

4. Порядок і строки звернення судового рішення до виконання.

5. Набрання законної сили ухвалою (вироком) апеляційного суду, ухвалою касаційного суду. Порядок звернення їх до виконання.

6. Питання, які вирішуються судом у стадії виконання судових рішень.

7. Порядок розгляду судом питань, пов'язаних з виконанням судових рішень.

8. Оскарження рішень суду, прийнятих ним на стадії виконання судових рішень.
Тема 29. Міжнародна правова допомога під час кримінального провадження

1. Підстави та порядок зносин з компетентними органами іноземних держав.

2. Загальні вимоги щодо надання міжнародної правової допомоги.

3. Порядок передачі запиту(доручення) про міжнародну правову допомогу.

4. Порядок виконання запиту(доручення) про правову допомогу на території України.

5. Підстави для відмови в наданні міжнародної правової допомоги.

6. Підстави та порядок створення і діяльності міжнародної слідчої групи. Інформування про злочин.

7. Особливості проведення окремих слідчих дій при виконанні доручення про міжнародну правову допомогу.

8. Вручення документів за запитом (дорученням) компетентного органу іноземної держави.

9. Тимчасова передача особи в Україну і з України. Виклик особи, яка перебуває за межами України.

10. Оскарження дій органу дізнання, слідчого, прокурора при наданні міжнародної правової допомоги.

11. Відшкодування витрат, пов»язаних з наданням міжнародної правової допомоги на території України.Тема 30. Видача особи (екстрадиція)
1.Поняття видачі особи (екстрадиції) і значення її для виконання завдань кримінального провадження.

2. Загальні умови видачі особи (екстрадиції). Центральні органи, які відають питаннями екстрадиції.

3. Порядок підготовки документів та направлення запитів про екстрадицію.

4. Межі кримінальної відповідальності виданої особи.

5. Тимчасова видача особи.

6. Особливості участі захисника і перекладача у процесі видачі особи)екстрадиції).

7. Затримання, тимчасовий та екстрадиційний арешти особи. Підстави, порядок і строки його застосування.

8. Екстрадиційна перевірка. Підстави для відмови у видачі особи (екстрадиції).

9. Суб’єкти і порядок оскарження рішення про видачу особи(екстрадицію).

10. Порядок і строки фактичної передачі особи. Відстрочка передачі особи.


Тема 31. Кримінальне провадження в порядку перейняття

1. Поняття та умови перейняття кримінального переслідування.

2. Форма та зміст прохання про перейняття кримінального провадження.

3. Порядок передачі прохання про перейняття кримінального провадження.

4. Наслідки передачі кримінальної справи компетентному органу іноземної держави.

5. Порядок виконання в Україні прохання про перейняття кримінального провадження.


Тема 32. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб

1. Підстави для визнання і виконання вироків судів іноземних держав в Україні.

2. Запит про виконання вироку суду іноземної держави. Розгляд запиту Міністерством юстиції України.

3. Строки і порядок розгляду судом України питання про виконання вироку суду іноземної держави.

4. Порядок звернення вироку іноземного суду до виконання.

5. Підстави для розгляду питання про передачу засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання.

6. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання.

7. Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб, засуджених судами України, для відбування покарання в іноземних державах.

8. Порядок розгляду запиту(клопотання) про передачу громадянина України, засудженого судом іноземної держави, для відбування покарання в Україні.

9. Приводи, підстави та порядок розгляду судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України.

10. Покриття витрат, пов»язаних з передачею засудженої особи.

11. Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативні акти


 1. Конституція України від 28 червня 1996 року. – К.,2006.

 2. Закон України від 1 липня 2010 року «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»/Голос України. – 20 липня. - №132.

 3. Закон України від 29 червня 2004 року “Про міжнародні договори України”// Відомості Верховної Ради України. – 2004. - №50. – Ст.540.

 4. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. - У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К., 1992.-C.18-24.

 5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року . - Там же. - С. 36-62.

 6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. // Збірка договорів Ради Європи. – К.: Парламентське видавництво, 2000. – С. 27-45.

 7. Закон України від 23 лютого 2006 року “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”//Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №30. – Ст.260.

 8. Закон України « Про внесення змін до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 15 березня 2011 року // Голос України. – 2011. – 13 квітня. - №67.

 9. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх ("Пекінські правила"). Прийняті на 96-ому пленарному засіданні ООН у 1985 році // Сов. юстиция - 1991, № 11-14.

 10. Закон "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року , Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997 , № 40. - Ст. 263.

 11. Постанова Верховної Ради України "Про приведення законодавства Укра1ни у відповідність з Європейськими конвенціями з питань кримінального судочинства" від 22 вересня 1995 р. // Відомості Верховної Ради Укра1ни. - 1995, № 33. - Ст. 258.

 12. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Затв. Законом України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - №29. – Ст.367.

 13. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – К., 2011

 14. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року / Голос України. – 2012. – 19 травня. - №90-91.

 15. Закон України від 13 квітня 2012 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв»язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України / Голос України. – 2012. – 19 травня. - №90-91.

 16. Закон України «Про ратифікацію Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах» від 1 червня 2011 року // Голос України. – 2011. – 30 червня. - №116.

 17. Закон України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв»язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах» від 16 червня 2011 року // Голос України. – 2011. – 9 липня. - №123.

 18. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 року / Голос України. – 2011. – 25 жовтня. - №199.

 19. Закон України від 7 березня 2002 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про розвідувальні органи України" // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №33. – Ст.236.

 20. Закон України від 7 липня 2010 року "Про судоустрій і статус суддів» / Голос України. – 2010. – 3 серпня. - №142.

 21. Закон України "Про Конституційний суд України" від 16 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 4. - Ст. 272.

 22. Закон України від 22 грудня 2005 року “Про доступ до судових рішень”//Відомості Верховної Ради України. - 2006. - №15. – Ст.128.

 23. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 року // Прокуратура України. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – С.6-35.

 24. Закон України від 5 липня 2012 року «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».- К.,2012.

 25. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 року // Там само. – С. 235 – 261.

 26. Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 року // Там само. – С.219 – 234.

 27. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 березня 1992 року //Там само. – С.262 – 267.

 28. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року // Голос України. - 2011. – 8 липня. - №122.

 29. Закон України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 13. – Ст.65.

 30. Закон України "Про статус народного депутата України" від 22 березня 2001року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №42. – Ст.212.

 31. Закон України від 4 квітня 2006 року “Про внесення змін до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”// Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №21. – Ст.171.

 32. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №20. – Ст.99.

 33. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 року // Прокуратура України. Законодавство, рішення Конституційного Суду України, накази та інші організаційно-розпорядчі документи Генерального прокурора України. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – С. 91-100.

 34. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня 1993 року // Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С.149 – 159.

 35. Закон України "Про попереднє ув'язнення" від 30 червня 1993 року // Там само. – С.308 – 322.

 36. Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" від 1 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. -1995, №1. - Ст.1.

 37. Закон України від 1 грудня 2005 року “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду”//Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №12. – Ст.102.

 38. Положення про застосування Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду". Затверджене наказом Міністерства юстиції. Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України від 4 березня 1996 року № 615, 3, 41 // Юридичний вісник України. - 5-12 червня 1997 року. - № 23.

 39. Закон України "Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994, № 28. - Ст. 232.

 40. Закон України від 9 вересня 2004 року “Про внесення змін до Закону України “Про судову експертизу”// Відомості Верховної Ради України. – 2005. - №1. – Ст.14.

 41. Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995, № 6. - Ст. 35; 2007. - №10. – Ст.194.

 42. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 48. - Ст. 349.

 43. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" та інших законодавчих актів України від 2 червня 2011 року / Голос України. – 2011. – 30 червня. - №116.

 44. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затверджене Указом Президента України від 10червня 1993 року // Голос України. -1993. – 26 червня.

 45. Закон України від 7 березня 2002 року "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 32. - Ст. 225.

 46. Інструкція про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання і ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків, потерпілих. Затверджена наказом Міністра внутрішніх справ України від 23 грудня 1995 року № 864 // Юридичний вісник України. -5-12 червня 1996 року. - 23.

 47. Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. -М., 1990.

 48. Міжнародні стандарти незалежності суддів: Збірка документів. – К.: Поліграф-Експрес, 2008.

 49. Міжнародні стандарти у сфері судочинства. – К.: Істина, 2010.

 50. Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами. За відп. ред. Шибіко В.П. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 51. Прокуратура України. Збірник нормативно-правових актів. – К., 2009.

 52. Адвокатура в Україні. Збірник нормативно-правових актів – К.,2000.

 53. Адвокатура в Україні /Акад. адвокатури України; авт..-упоряд.: Т.В.Варфоломеєва, С.В.Гончаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2010.

 54. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – К., 2001.

 55. Україна в міжнародно-правових відносинах // Бюлетень законодавства і юридичної практики. - 1994, № 5.

 56. Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша). Збірник документів. - К., 1996.

 57. Збірка договорів Ради Європи: Українська версія: Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 2000. – 654 с.

 58. Концепція судово-правової реформи в Україні, схвалена постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року // Голос України. -1992. 12серпня.

 59. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, схвалена постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 року //Відомості Верховної Ради України. - 1997, № 10. - Ст. 85.

 60. Указ Президента України від 10 травня 2006 року №361/2006 «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів».

 61. Концепція реформування кримінальної юстиції України. Затверджена Указом Президента України від 8 квітня 2008 року №311/2008.

 62. Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні. Схвалена Указом Президента України від 24 травня 2011 року №597/2011 /Урядовий кур»єр. – 2011. – 2 червня. - №99.

2. РЕКОМЕНДОВАНА СПЕЦІАЛЬНА

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ КУРСУ 1. Грошевий Ю.М. Вибрані праці / Ю.М.Грошевий; упорядники: О.В.Капліна, В.І.Маринів. – Х.: Право, 2011.

 2. Макбрайд Джеремі. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. – К.: «К.І.С.», 2010.

 3. Мельник С.М. Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу: Монографія. – К.: ВЦ «Київський університет», 2000.

 4. .Михеєнко М.М., Нор В. Т., Шибіко В.П Кримінальний процес України. 2-ге вид. Підручник. - К.: Либідь, 1999.

 5. Михеенко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: Вибрані твори.- К.: Юрінком Інтер, 1999.

 6. Кучинська О.П. Кримінально –процесуальні документи. Досудове і судове провадження. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

 7. Савицкий В.М. Язык процессуального закона. Вопросы терминологии. -М., 1987.

 8. Кримінальний процес України . За ред. Ю.М.Грошевого та О.В.Капліної– Харків: Право, 2010.

 9. Кримінальнопроцесуальне право України: Підручник. За заг ред.. Ю.П.Алєніна. – Х.: Одісей, 2009.

 10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За загальною редакцією професорів В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила – К.:Юстініан, 2012.

 11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. За заг. ред.. В.Я.Тація, В.П.Пшонки, А.В.Портнова. - Х.: Право, 2012.

 12. Молдован А.В., Мельник С.М. Кримінальний процес України. – К.,2013.

 13. Стахівський С.М. Проблеми реформування кримінально –процесуального законодавства: Вибрані твори. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2010.

 14. Тертишник В.Т. Кримінально-процесуальне право: Підручник. 5-те вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К.,2007.

 15. Шибіко В.П., Молдован В.В. Кримінальний процес: практикум. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 16. Джєніс М., Кей Р., Брєдлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. з англ. - К.: " АртЕк", 1997 .

 17. Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств-участников СНГ. - Санкт-Петербург , 1996.

 18. Микеле де Сальвиа. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

19. Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика Європейського судус з прав людини у контексті західної правової традиції. – К.: Реферат, 2006.
Рекомендовані джерела до тем 1 і 2:
Альперт С.А. Кримінально – процесуальні функції: поняття, система, суб»єкти. – Х.: Національна юридична академія України, 1995.

Дроздов О.М. Джерела кримінально –процесуального права України. – Харків: Видавництво ФО-П Вапнярчук Н.М.,2008.

Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально –процесуального права: Монографія. – Х.: Право, 2008.

Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально –процесуального права України: Автореф. дис….канд.юрид.наук: 12.00.09. – К., 2008. – 18 с.

Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. - М., 1985.

Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів. - К.: Юрінком Інтер, 2005.

Михеєнко М.М. Історичні форми кримінального процесу // Проблеми правознавства. - К., 1990. Вип.51. - С. 94-100 або у кн.: Михеєнко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні. – К..:Юрінком Інтер, 1999. – С.162-170.

Погорецький М.А. Кримінально –процесуальні правовідносини: структура і система. – Х.: РВФ «Авсіс», ЛТД, 2002.

Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі. – Х.: РВФ «Арсіс»; ЛТД, 2007.

Савицкий В.М. Язык процессуального закона. - М., 1987.

Тітко І.А. Оцінні поняття у кримінально –процесуальному праві України: Монографія. – Х.: Право, 2010.
Рекомендовані джерела до теми 3:

Бараннік Р.В., Шибіко В.П. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім»ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України; Монографія. – К.: КНТ, 2008.

Беспалько І.А. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації: Монографія. – Х.: Видавництво «ФІНН», 2011.

Гринюк В.О. Незалежність судді у кримінальному процесі України: Монографія. – К., 2012.

Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі : монографія. – К.: ВГЛ «Обрії», 2009.

Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К., 1999.

Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

Марущак Н.В. Забезпечення права особи на повагу до її гідності на стадії досудового розслідування у кримінальному процесі України: Монографія. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011.

Навроцька В.В. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України: монографія. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010.

Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України: Монографія. – Х.: ТД «золота миля», 2009.

Прилуцький П.В. Концепція проблеми істини у кримінальному процесі України: монографія. – Сміла, КВП Тясмин, 2006.

Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. - М., 1984.

Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на суловий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України / О.Г.Шило. – Х.: Право, 2011. – 412 с.

Шумило М.Є., Рудей В.С. Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу України: Монографія. – Х.: СПДФО Бровін О.В.. 2012.

Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: Монографія. – К.: Прецедент, 2011.

До теми 4:


 1. Адвокатская тайна. Под общей ред. В.Н.Буробина. – М.: Статут, 2006.

 2. Альперт С.А. Субъекты уголовного процесса. - Харьков, 1997 .

 3. Антонов И.А., Горленко В.А., Гурбанов А.Г., Кондрат И.Н. Безопасность личности и уголовный процесс: Научное издание. Под общей ред. В.П.Сальникова. – СПб.:Фонд «Университет», 2009.

 4. Баулін О.В., Карпов Н.С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії. - К., 2001.

 5. Барщевский М. Адвокатская этика. - М., 2001.

 6. Бойков А.Д. Третья власть в России. – М., 1997.

 7. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт ХХ века (процессуальное исследование). – М.: Изд-во “Юрлитинформ”, 2001.

 8. Вапнярчук В.В. Особливості процесуального становища особи, яка провадить дізнання. – Харків, 2001.

 9. Варфоломеева Т:В. Защита в уголовном судопроизводстве. - К., 1998.

 10. Волкотруб С.Г. Імунітет у кримінальному процесі України: Монографія. – Харків: Консум, 2005.

 11. Герасимчук О.П. Реалізація потерпілим диспозитивності у кримінальному судочинстві України: Монографія. – К.: Прецедент, 2009.

 12. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. – К.: Атіка, 2003..

 13. Гошовський М.І., Кучинська О.П Потерпілий у кримінальному процесі України. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

 14. Гурджи Ю.А. Процессуальное обеспечение прав личности: вопросы теории: Монография. – Одесса: Пальмира, 2006.

 15. Джига М.В. Забезпечення правового статусу обвинуваченого у процесі досудового розслідування: проблеми законності та доцільності: Монографія. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005.

 16. Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного процесса. – М.: Экзамен, 2002.

 17. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі. - К.: Вища школа, 2002.

 18. Карнозова Л.М. Возрождённый суд присяжных. Замысел и проблемы становления. – М.: NOTA BENE, 2000.

 19. Клочков В.Г. Історія прокуратури України: Монографія. - 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: НТВ “Правник”, 2004.

 20. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007.

 21. Куйбіда Р. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи. – К.: Атіка, 2004.

 22. Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. - К.: Наукова думка, 1981.

 23. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальна компетенція : Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006.

 24. Малюга В.І., Михайленко О.Р. Принципи організації та діяльності прокуратури України: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр « Київський університет», 2005.

 25. Марочкін І.Є., Крючко Ю.І., Москвич Л.М., Назаров І.В., Трагнюк Р.Р. Статус суддів: Навчально-практичний посібник /За ред. проф.І.Є.Марочкіна. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

 26. Михайленко О.Р. Прокуратура України: Підручник.2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

 27. Москвич Л.М., Подкопаєв С.В., Прилуцький С.В. Статус судді: питання теорії та практики. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004.

 28. Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. - К.: Вища школа,1989.

 29. Общественные и личные интересы в уголовном судопроизводстве. Науч. ред. Л.Д.Кокорев. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1984.

 30. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009.

 31. Прилуцький С.В. Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава): Монографія. – К.: Інститут держави і права ім..В.М.Корецького НАН України, 2012.

 32. Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України. – К.: Атіка, 2007.

 33. Русанова І.О. Суд присяжних в Україні: проблеми становлення та розвитку: Монографія. – Харків: ВД «ІНЖЕК»,2005.

 34. Стецовский Ю.И. Судебная власть: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Дело, 2000.

 35. Святоцький О.Д., Михеєнко М.М. Адвокатура України.-К., 1997.

 36. Туманянц А.Р. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства. – Харків: «Основа», 2000.

 37. Шумилин С.Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006.

 38. Юрчишин В.М. Обвинувачення в судах України. – Чернівці: Рута, 2005.До теми 5:


 1. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. - М., 1991.

 2. Варфоломеева Т.В. Производные вещественные доказательства. - М., 1980.

 3. Ващук Б. Предмет доказування щодо цивільного позову у кримінальному процесі: Монографія. – Львів: ПАІС, 2008.

 4. Грошевий Ю.М., Фомін С.Б. Кримінально –процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. – Х.: Право, 2010.

 5. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность/ Под ред. В.А.Власихина. – М.: Юристъ, 2000.

 6. Доронін І.М. Документи як вид доказів у кримінальному процесі України: Монографія. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В.,2006.

 7. Зажицкий В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: теория и практика. – СПб.: Изд-во Р.Асланова “Юридический центр Пресс”, 2006.

 8. Зеленецкий В.С., Глинская Н.В. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины. – Харьков: “Страйд”, 2006.

 9. Зеленецкий В.С. Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе: Монография. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004.

 10. Золотых В.В .Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1999.

 11. Каз Ц.М. Проблемы доказывания в суде первой инстанции (Цели доказывания). - Саратов, 1978.

 12. Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. - Волгоград, 1988.

 13. Котюк І.І. Теорія судового пізнання: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006.

 14. Кудин Ф.М., Костенко Р.В. Достаточность доказательств в уголовном процессе. – Краснодар, 2000.

 15. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика. – М.: Юристъ,2006.

 16. Ляш А.А. Вещественные доказательства в досудебных стадиях уголовного процесса. - К., 1991.

 17. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. - К., 1984.

 18. Моїсеєв О.М. Висновок експерта в контексті взаємодії процесуальних суб”єктів: Монографія. – Донецьк: Норд-Прес – Донну –ДонНДІСЕ МЮ України, 2007.

 19. Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. - Львів, 1978.

 20. Нор В.Т., Багрій М.В. Використання непрямих доказів у кримінальному судочинстві України: Монографія. – Тернопіль: Пол-Інвест, 2011.

 21. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Харків: Арсіс, ЛТД, 2007.

 22. Попелюшко В.О. Предмет доказування в кримінальному процесі(кримінально-процесуальні та кримінально-правові аспекти). – Острог,2001.

 23. Сибільова Н.В. Допустимість доказів у радянському кримінальному процесі. - К., 1991.

 24. Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі: Навч. посібник. – К.: “Олан”, 2001.

 25. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування: Монографія. – К.,2005.

 26. Теория доказательств в советском уголовном процессе. - М., 1973.

 27. Хмыров А.А. Косвенные доказательства в уголовных делах. – СПб.: Изд-во Р.Асланова “Юридический центр Пресс”, 2005.

 28. Шаламов М.П Теория улик. - М., 1960.

 29. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам. – М.: Норма, 2009.

 30. Експертизи в судовій практиці. - К.: Юрінком Інтер, 2005.


Дотеми 6:

1. Кучинська О.П. Кримінально –процесуальні документи. Досудове і судове провадження. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

2. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теорія, законодательство и практика. – М.: Юристъ, 2006.3. Михайленко О.Р. Строки та інші часові параметри у кримінальному процесі: Навчальний посібник. – К.: Інститут адвокатури при Київському університеті імені Тараса Шевченка, 2000.

4. Нор В.Т., Павлишин А.А. Судові витрати в кримінальному процесі України: Монографія. – К.: Атіка, 2003.

5. Шибіко В.П. Положення проекту КПК України щодо процесуальних рішень органів, які здійснюють кримінальне провадження / Юридичний вісник України. – 2012. – 5-18 травня. - № 18-19.

До теми 7:


 1. Ахтирська Н.М., Костюченко О.Ю., Кухнюк Д.В., Новіков В.Д. Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, у кримінальному процесі України.- К.: Конус-Ю, 2009.

 2. Білоусов О.І., Смоков С.М. Затримання підозрюваного у кримінальному процесі України: Монографія. – Одеса, 2009.

 3. Борисов В.І., Глинська Н.В., Зеленецький В.С., Шило О.Г. Проблеми взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2005.

 4. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально –процесуального примусу: Монографія. – Х.: Вид-во «Юрайт», 2012.

 5. Затримання та взяття під варту в Україні: стан, проблеми удосконалення законодавства та практики його застосування. – К.: Атіка, 2002.

 6. Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. - Саратов, 1978.

 7. Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. - Воронеж, 1984.

 8. Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України : Монографія. – Х.: ТД «Золота миля», 2009.

 9. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. - М., 1989 .

 10. Реформування запобіжних заходів у кримінальному судочинстві(останні зміни, нові ідеї, порівняльні матеріали). – К.,2000.

 11. Трунов И.Л., Айвар Л.К. Применение мер пресечения в уголовном судопроизводстве: практическое пособие. – М.: Эксмо, 2007.

 12. Фулей Т.І., Сіроткіна М.В. Затримання та взяття під варту: особливості застосування: навч.- метод. Посіб.. – К.: АДЕФ-Україна, 2011.


До теми 8:


 1. Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. - К., 1991.

 2. Берназ В.Д., Смоков С.М. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти). – Одеса: Вид-во Одеського юридичного інституту НУВС, 2004.

 3. Галаган В.І. Проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності органів внутрішніх справ України: Монографія. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002.

 4. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. - К.,1984.

 5. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та діяльності: Монографія. – Харків: Фінн, 2009.

 6. Грошевой Ю.М., Вапнярчук В.В., Капліна О.В., Шило О.Г. Досудове розслідування кримінальних справ. – Харків: Фінн, 2009.

 7. Даневский В.П. Наше предварительное следствие: его недостатки и реформа. – К.: Семенко Сергей, 2003.

 8. Денисов С.А. Законность и обоснованность соединения и выделения уголовных дел. – М.: Изд-во “Юрлитинфрм”, 2004.

 9. Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя. - К.,1984.

 10. Дубривный В.А. Деятельность следователя по расследованию преступлений. Общая характеристика. Цели. Действия. - Саратов, 1987 .

 11. Зинатуллин З.3., Салахов М.С., Чулюкин Л.Д. Подследственность уголовных дел. - Казань, 1986.

 12. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. - М., 1973.

 13. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. - Л., 1984.

 14. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. - М., 1986.

 15. Митрохин Н.П. Законность и демократизм предварительного следствия. – Минск: Вышэйшая школа, 1979.

 16. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. – К.: Юринком Интер, 1999.

 17. Михайленко О.Р. Строки та інші часові параметри у кримінальному процесі. – К.: Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка, 2000.

 18. Панюшкин А.А. Научно-технический прогресс и уголовное судопроизводство (правовые аспекты). - Воронеж, 1985.

 19. Парасюк В.М. Філософські аспекти процесуальної діяльності слідчого: Монографія. – Львів, 2009.

 20. Письменний Д.П., Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові й організаційні засади: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпропетровскьй державний університет внутрішніх справ, 2006.

 21. Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Власова Н.А. Общие условия предварительного расследования. – М.: Изд-во “Юрлиинформ”, 2005.

 22. Томин В.П. Острые углы уголовного судопроизводства. - М., 1991.

 23. Ягодинский В.Н. Подследственность преступлений. - К., 1994.


До теми 9: 1. Аленин Ю.П. Процессуальные особенности производства следственных действий. – Одесса, 2003.

 2. Бахарев Н.Б. Очная ставка: уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. - Казань, 1982.

 3. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве: Методическое пособие. – М.: Издательская группа ИНФРА. М –НОРМА, 1997.

 4. Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент. - Волгоград,1981.

 5. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: ВД “Ін Юре”, 2007.

 6. Колмаков В.П. Следственный осмотр. - М., 1969.

 7. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. – К.: Юринком Интер, 1999.

 8. Натура Д.А., Натура А.И. Эксгумация и особенности тактики следственных действий, связанных с эксгумированным трупом. – М.: Изд-во “Юрлитинформ”, 2003.

 9. Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. - М., 1985.

 10. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978.

 11. Самолаева Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей. – М.: Изд-во “Юрлитинформ”, 2004.

 12. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). - Волгоград, 1984.

 13. Соловьев А.Б. Очная ставка. – М.: Изд-во “Юрлитинформ”, 2006.

 14. Соловьев А.Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального доказывания. – М.:Изд-во “Юрлитинформ”, 2006.

 15. Фомин М.А. Обыск в современном уголовном процессе России. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006.

 16. Шейфер С.А. Следственніе действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2004.


Теми 10:
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року / Голос України. – 2012. – 19 травня. - № 90-91.

Закон України від 13 квітня 2012 року « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв»язку з прийняттям Кримінального процессуального кодексу України / Там само.

До теми 11:


 1. Быков В.М., Ломовский В.Д. Приостановление производства по уголовному делу. - М., 1978.

 2. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. – СПб.: Изд-во “Юридический центр Пресс”, 2002.

 3. Гришин Ю.А. Окончание досудебного следствия с составлением обвинительного заключения: проблемы и пути реформирования. – Луганск, 1999.

 4. Зеленецкий В.С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. - Харьков, 1979 .

7. Каткова Т.В., Каткова А.Г. Закінчення досудового слідства у кримінальних справах: практичний посібник. – Х.: Право, 2011.
До теми 12:


 1. Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. - Харьков, 1979 .

 2. Гусев Л.Н. Подследственность и подсудность в советском уголовном процессе. - М., 1974.

 3. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи: Навчальний посібник. – Острог, 2003. – С.4-31.


До теми 13:


 1. Бондаренко В. Магия правосудия: секреты психопрактики судьи. – Х.: Золотые страницы, 2007.

 2. Калашникова Н.Я. Гарантия права обвиняемого на защиту при изменении обвинения и наказания. - М., 1975.

 3. Кокорев Л.Д. Участники правосудия по уголовным делам. - Воронеж, 1971.

 4. Ликас А.Л. Культура правосудия. - М., 1990.

 5. Мартынчик Е.Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции. –Кишинев, 1975.

 6. Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Оценка качества судебного разбирательства по уголовным делам. - М., 1987 .

 7. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи: Навчальний посібник. – Острог, 2003. – С.32-92.


До теми 14:


 1. Алексеев Н.С., Макарова З.В. Ораторское искусство в суде. - Л., 1989.

 2. Выявление и устранение следственных ошибок при судебном рассмотрении уголовных дел. Отв. ред. А.Д.Бойков. - М., 1990.

 3. Загурський О.Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми: монографія. – Івано-Франківськ: Видавництво “Місто-НВ”, 2005.

 4. Крючко Ю.І. Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства. – Харків, 2000.

 5. Мельник В.В. Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе. – М.: Дело, 2000.

 6. Молдован В.В. Судова риторика. – К.: Інститут післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка, 2001..

 7. Побегайло Г.Д. Судебные прения в советском уголовном процессе. - М.,1982.

 8. Порубов Н.И., Порубов А.Н. Юридическая этика: Учеб пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2003.

 9. Порубов Н.И. Риторика: Учеб.пособие. 2-е изд., перераб. – Минск :Вышэйшая школа, 2004.

 10. СавицкийВ.М. Государственное обвинение в суде. - М., 1971.

 11. Сергеич П. Искусство речи на суде. - М., 1988.


До теми 15:


 1. Грошевий Ю.М. Правові властивості вироку - акту правосуддя. -Харків, 1994.

 2. Грошевой Ю.М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое правосудие. - Харьков, 1986.

 3. Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. - Харьков, 1979.

 4. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика. – М.: Юристъ, 2006.

 5. Мартынчик Е.Г. Основы формирования приговора в советском уголовном процессе. - Кишинев, 1989.

 6. Мартынчик Е.Г. Особое мнение судьи по уголовному делу. - Кишинев, 1981.

 7. Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию: Монография. – м.: проспект, 2009.

 8. Толочко О.М. Судовий вирок і його мотивування. - К., 1991.До теми 17:

Демичев А.А. История суда присяжних в дореволюционной России (1864-1917). – М.: Юрлитинформ, 2007.

Карнозова Л.М. Возрождённый суд присяжных. Замысел и проблемы становления. – М.: NOTA BENE, 2000.

Рассмотрение дел судом присяжных: Научно-практическое пособие. Отв. ред. В.М.Лебедев. – М.: Юрид. лит., 1998.Русанова І.О. Суд присяжних в Україні: проблеми становлення та розвитку :Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005.
До тем 18 і 19:
1..Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України: науково-практичний посібник. За ред.. акад..АПрН України, проф.В.Т. Нора . – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010.

2. Бородовська Н.О. Засуджений: проблеми забезпечення його статусу: Монографія. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008.

 1. Костюченко О.Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України: Монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006.

 2. Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

 3. Маляренко В.Т. Про окремі питання касаційного перегляду кримінальних справ за новими правилами // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №4. – Ст.40 – 49.

 4. Маляренко В.Т. Про подання апеляцій на судові рішення у кримінальних справах// Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 3. -С. 42-53.

 5. Маляренко В.Т. Про розгляд кримінальної справи в апеляційному порядку // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №2. – С.48-55.

 6. Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Оценка качества судебного разбирательства по уголовным делам. - М.: Наука, 1987 .


До теми 20:

Дроздов О.М. Аксіологічний підхід до перегляду судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України // Адвокат. – 2012. - № 2. – С.11-19.

Луспеник Д. , Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування // Право України. – 2011. – № 9-10.- С.370-381.

До теми 21

 1. Анашкин Г.3., Перлов И.Д. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. - М., 1982.

 2. Громов Н.А. Возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам. - Волгоград, 1984.

 3. Маляренко В.Т. Про перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку виключного провадження//Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №5. – С.17-23.

 4. Татаров О.Ю. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами: Навч. посіб. – К.: КНТ, 2009.


До теми 22:


 1. Леоненко В.В. Судебное производство по делам о преступлениях несовершеннолетних. - К., 1987 .

 2. Лукьянчиков Е.Д. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. - К., 1990.

 3. Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних: история и современность. - М., 1990.

 4. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2000.

 5. Омельяненко Г.М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференція кримінально-процесуальної форми: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002.

 6. Палюх Л.М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру: Монографія. – Львів: ПАІС, 2009.

 7. Саркисянц Г.П. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого в суде. - Ташкент, 1985.

 8. Ювенальная юстиция в Российской Федерации: криминологические проблемы развития. – СПб.: Изд-во Р.Асланова “Юридический центр Пресс”, 2006.

 9. Альперт С.А. Производство по уголовным делам, возбуждаемым по жалобе потерпевшего. - Харьков, 1976.

 10. Катькало С.И., Лукашевич В.3. Судопроизводство по делам частного обвинения. - Л., 1972.

 11. Ленский А.В., Трубникова Т.В., Якимович Ю.К. Дифференциация уголовного процесса. – М., 2000.

 12. Юрчишин В.М. Обвинувачення в судах України. – Чернівці: Рута, 2005.

 13. Галаган А.И. Особенности расследования органами внутренних дел общественно-опасных деяний лиц, признаваемых невменяемыми. - К., 1986.

 14. Шаренко С.Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру. – Харків: Право, 2002.

 15. Шумило М.Є., Тетерятник Г.К. Охорона прав і законних інтересів особи, щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів медичного характеру, на стадії досудового розслідування. – Донецьк: ДЮІ МВС, 2012.


До теми 23

 1. Добровольская Т.Н. Деятельность суда, связанная с исполнением приговоров.- М.,1979..

 2. Матвиенко Е.А., Бибило В.Н. Уголовное судопроизводство по исполнению приговора. – Минск,1982.

 3. Николюк В.В. Уголовно-исполнительное судопроизводство. - Иркутск, 1989.

 4. Спиридонов Б.М., Прокурорский надзор в стадии исполнения приговора. -М., 198З.

 5. Тулянский Д.В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. – М.: Изд-во “Юрлитинформ”, 2006.


До теми 24:
1. Березняк В.С. Екстрадиція як інститут кримінально –процесуального права України: Автореф. дис…..канд.юрид.наук: 12.00.09. – Дніпропетровськ, 2009.

2. Бойцов А.И. Выдача преступников. – СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004.

3. Васильев Ю.Г. Институт выдачи преступников (экстрадиция) в совеременном международном праве. – М.: Современная экономика и право, 2003.

4. Вихрист С.М. Видача осіб в аспекті співвідношення міжнародного і національного права: Автореф. дис…..канд.юрид.наук: 12.00.11. – Х.,2003.

5. Волженкина В.М. Выдача в российском уголовном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2002.

6. Гавриш Т.С. Теорія і практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах (проблеми сучасного співробітництва України): монографія. – Х.: Право, 2006.

78. Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики. – М.: Волтерс Клувер, 2005.

9. Смирнов М.І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан і перспективи розвитку: монографія. – Одеса: Фенікс, 2005. – 242 с.10. Тітко І. Регламентація екстрадиції за Кримінально –процесуальним кодексом України: окремі аспекти //Вісник Академії правових наук України. – 2010. - №4. – С.218-226.

10. Шибіко В. Видача особи (екстрадиція) і завдання кримінального судочинства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2010. - №85. – С.14-18.
КРИМІНАЛІСТИКА
Тема І. Загальнотеоретичні аспекти криміналістики
Завдання кримінального провадження і загальні процесуальні та організаційні аспекти досудового розслідування. Розслідування як процес пізнання і доказування, особливості пізнання в сфері кримінального провадження.

Предмет криміналістики. Методи криміналістики. Система криміналістики. Етапи розвитку криміналістики. Тенденції розвитку сучасної криміналістики.

Криміналістика в системі юридичних наук. Криміналістика в системі наукознавства. Криміналістика і судова експертиза. Криміналістика і оперативно-розшукова діяльність.

Поняття засобів наукового пізнання та доказування у сфері кримінального провадження.

Проблема допустимості засобів наукового пізнання та доказування у сфері кримінального провадження.

Поняття завдання і види криміналістичних досліджень. Суб’єкти криміналістичних досліджень. Засоби криміналістичних досліджень. Форми криміналістичних досліджень. Особливості фіксації ходу і результатів криміналістичних досліджень.

Поняття криміналістичної ідентифікації. Види ідентифікаційних досліджень.

Об'єкти ідентифікації та їх класифікація. Ідентифікаційні ознаки. Індивідуальна ідентифікація і встановлення групової належності, їх доказове значення. Встанов­лення єдиного джерела походження. Структура ідентифікаційних досліджень. Поняття і загальна характеристика класифікаційних, діагностичних та ситуативних криміналістичних досліджень

Поняття і загальна характеристика криміналістичного прогнозування.

Поняття і загальна характеристика криміналістичної профілактики.
Каталог: images -> stories -> 2013
stories -> Гостра дихальна недостатність
stories -> Запорізький національний університет
stories -> План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рік
stories -> Народна українська академія українська мова
stories -> Ультраструктурні основи патології клітини. Порушення структури та функції мембран
stories -> Реферат з актуальних проблем цивільно-процесуального права Виконав: Власюк В. В. Студент І курсу магістратури
stories -> Харківський національний університет внутрішніх справ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка