Програма для складання вступного іспиту до аспірантури


Тема 2. Криміналістична технікаСторінка3/4
Дата конвертації22.10.2016
Розмір0.94 Mb.
#20
ТипПрограма
1   2   3   4
Тема 2. Криміналістична техніка
Загальні положення
Поняття і предмет криміналістичної техніки, її галузі, взаємозв'язок. Напрями розвитку. Поняття та класифікація засобів криміналістичної техніки. Критерії допустимості використання технічних засобів при роботі з доказами. Криміналістична техніка слідчого, прокурора-криміналіста та експерта. Науково-дослідницька криміналістична техніка. Технічні засоби криміналістичної профілактики злочинів.

Спеціальні питання
Поняття судової фотографії, кіно- та відео зйомки теоретичні основи, види, методика використання. Правила фіксації окремих об’єктів за допомогою фото-, кіно- та відеозасобів та прилучення отриманих з їх допомогою результатів до матеріалів кримінального провадження.

Поняття та завдання криміналістичного слідознавства. Види слідів.

Особливості механізму слідоутворення. Макро- і мікросліди. Запахові сліди, питання про можливість їх використання.

Поняття трасології, її теоретичні основи, види і методика досліджень.

Криміналістичні способи та правила виявлення, фіксації та вилучення слідів.

Особливості криміналістичного дослідження слідів та їх використання в доказуванні.

Сліди рук: поняття і загальна характеристика. Загальна характеристика слідів ніг і взуття. Поняття та елементи доріжки слідів. Сліди знарядь зламу та інструментів. Сліди транспортних засобів. Інші сліди.

Поняття криміналістичного дослідження зброї, боєприпасів та слідів їх застосування. Поняття та види зброї. Загальна характеристика вогнепальної зброї. Загальна характеристика холодної зброї. Зброя як об’єкт криміналістичного дослідження. Криміналістичні правила поводження зі зброєю. Поняття та види досліджень зброї, боєприпасів та слідів їх застосування. Типові питання, що вирішуються в ході дослідження зброї, боєприпасів та слідів їх застосування.

Поняття письма, почерку та документів і загальна характеристика їх досліджень. Поняття та класифікація документів. Криміналістичні правила поводження з документами – речовими доказами. Види підробки документів та способи їх виявлення. Зміст і види криміналістичного дослідження документів.

Поняття та загальна характеристика авторознавчих досліджень. Типові питання, що вирішуються в ході авторознавчих досліджень.

Поняття та ознаки почерку. Поняття та загальна характеристика почеркознавчих досліджень. Типові питання, що розв’язуються в ході почеркознавчих досліджень.

Поняття і загальна характеристика техніко-криміналістичного дослідження документів. Типові питання, що розв’язуються в ході техніко-криміналістичного дослідження документів. Особливості дослідження відбитків штампів і печаток. Особливості дослідження машинописних текстів.

Поняття і загальна характеристика криміналістичного ототожнення особи за ознаками зовнішності. Класифікація ознак зовнішності людини і правила побудови словесного портрета. Поняття та загальна характеристика криміналістичного ототожнення людини за ознаками зовнішності.

Поняття та можливості оперативного використання зовнішніх ознак людини.

Поняття та можливості експертного ототожнення людини за ознаками зовнішності. Особливості використання даних ототожнення за ознаками зовнішності у сфері кримінального провадження.

Поняття, види і завдання кримінальної реєстрації. Поняття, види і загальна характеристика криміналістичних обліків. Поняття та загальна характеристика дактилоскопічного обліку.Тема З. Криміналістична тактика
Загальні положення
Поняття криміналістичної тактики, її предмет і система. Засоби криміналістичної тактики та форми їх використання у сфері кримінального провадження.

Поняття і загальна характеристика тактичних прийомів і їх роль у доказуванні. Проблема класифікації тактичних прийомів. Принципи допустимості тактичних прийомів. Процесуальні приписи і можливість вибору тактичного прийому. Поняття і загальна характеристика тактичної операції. Проблема можливості поширення криміналістичної тактики на судове слідство (з’ясування обставин та перевірки їх доказами), роботу захисника.

Криміналістична тактика і загальна організація роботи слідчого. Поняття і загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на даних наукової організації праці. Характеристика окремих прийомів заснованих на даних наукової організації праці. Поняття і загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на даних логіки. Характеристика окремих тактичних прийомів, заснованих на даних логіки. Поняття і загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на даних психології. Характеристика окремих тактичних приймів, заснованих на даних психології.

Поняття і загальна характеристика інших засобів криміналістичної тактики.Спеціальні питання
Слідча версія як логічна основа досудового розслідування, її елементи, класифікація. Можливість конструювання версій на основі інтуїції слідчого, аналогій і відомостей, одержаних з оперативно-розшукових даних та випадкових джерел. Перехід слідчої версії у вірогідність. Роль індуктивного умовиводу у конструюванні слідчих версій й у безпосередньому встановленні окремих обставин. Використання версій під час проведення окремих слідчих розшукових дій.

Поняття і загальна характеристика планування роботи слідчого. Види та особливості планів. Принципи планування. Особливості календарного плану роботи слідчого. Особливості планування розслідування окремого злочину. Особливості планування окремої слідчої дії. Особливості планування розслідування злочину бригадним методом.

Поняття і загальна характеристика спеціальних знань, що використовуються для розв’язання завдань у сфері кримінального провадження. Форми використання спеціальних знань в ході досудового розслідування та у суді.

Поняття та особливості взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими органами, працівниками органів дізнання, органами міліції та громадськістю. Особливості використання даних, отриманих оперативним шляхом в ході доказування.

Поняття, сутність, завдання та види слідчого огляду. Поняття, процесуальні і криміналістичні особливості огляду місця події. Особливості інших видів слідчого огляду. Особливості фіксації ходу і результатів слідчого огляду.

Поняття, процесуальні і криміналістичні особливості слідчого експерименту.

Поняття, процесуальні і криміналістичні особливості обшуку.

Поняття, процесуальні і криміналістичні особливості допиту і очної ставки (одночасного допиту кількох осіб). Особливості формування показань. Загальні тактичні прийоми допиту. Особливості процесуального положення і тактики допиту окремих учасників процесу (свідків і потерпілих, підозрюваних та обвинувачених).

Поняття, процесуальні і криміналістичні правила пред'явлення для впізнання. Поняття і психофізіологічні особливості узнавання. Особливості пред’явлення для впізнання за функціональними ознаками.

Поняття, процесуальні і криміналістичні особливості організації і проведення судової експертизи. Поняття і співвідношення функцій експерта і спеціаліста.
Тема 4. Методика розслідування окремих видів злочинів
Загальні положення
Поняття методики розслідування окремих видів кримінального провадження, її природа, предмет, система. Поняття і загальна характеристика структури типової методики розслідування окремого виду кримінального провадження.

Криміналістична характеристика злочину: поняття, структура. Характеристика окремих елементів криміналістичної характеристики злочину.

Поняття і загальна характеристика предмету доказування у кримінального провадження. Поняття і особливості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Поняття і загальна характеристика негативних обставин та їх значення в розкритті і розслідуванні кримінальних правопорушень.

Слідчі ситуації, їх поняття і значення. Типові слідчі ситуації та фактори, що їх зумовлюють.

Поняття, значення і особливості початку досудового розслідування. Внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поняття і загальна характеристика початкових і невідкладних слідчих (розшукових) дії та оперативно-розшукових заходів.

Особливості використання спеціальних знань і оперативно-розшукових заходів на початковому етапі досудового розслідування.

Особливості висування слідчих версій і планування в ході розслідування окремого кримінального правопорушення.

Особливості встановлення причин і обставин, що сприяли скоєнню кримінального правопорушення в методиці розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.


Спеціальні питання
Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи.

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи.

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень проти власності.
Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля.

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень проти громадської безпеки.

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки виробництва.

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності.

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень проти авторитету органів держаної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень проти правосуддя.

Особливості нетипових методик розслідування кримінальних правопорушень: скоєних неповнолітніми, рецидивістами, організованими групами, нерозкритих злочинів минулих років тощо.
Список рекомендованої літератури
Аленин Ю.П., Тищенко В.В., Аркуша Л.И. Расследование тяжких преступлений: Научно-практическое пособие. – Х., 2006.

Алексеев А.М. Психологические особенности показаний очевидцев. – М., 1972.

Ароцкер Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве. – М, 1964.

Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. – М., 1969.

Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. – М., 1978.

Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. – Воронеж, 1977.

Бандура О.А., Лукашевич В.Г. Криминалистическая версия: гносеоло-гический, логический и психологический аспекты. – Киев, 1999.

Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Харків, 1996.

Баранов Н.Н., Степичев С.С. Расследование краж государственного и общественного имущества. – М, 1970.

Басай В.Д. Криміналістична одорологія (теоретчні, правові і методичні основи). – Івано-Франківськ, 2003.

Басалаєв А.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая характеристика преступлений (общее понятие и практическое значение) // Методика расследования преступлений. – М., 1976.

Бахин В.П., Кузьмичев В.С., Лукьянчиков Е.Д. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. – Киев, 1990.

Бахин В.П., Биленчук П.Д., Кузьмичев В.С. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций. – Киев, 1991.

Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. – М., 1999.

Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. – М., 1987.

Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. – М., 1988.

Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. – М, 1973.

Белкин Р.С, Сегай М.Я. Равен самому себе. – Киев, 1991.

Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий. – Волгоград, 1977.Быховский И.Е. Производство следственных действий. – Л., 1984.

Варфоломеева Т.В, Криминалистика и профессиональная деятельность защитника. – Киев, 1987.

Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. – Киев, 1998.

Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М., 1978.

Васильев А.Н. Следственная тактика. – М., 1976.

Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. – М.,1981.

Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступления. – М., 1957.

Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. – М., 1970.

Вендель О., Свенссон А, Раскрытие преступлений. – М., 1957.

Васильев А.Н, Тактика отдельных следственных действий. – М., 1981.

Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. – Минск., 1983.

Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – Л., 1976

Вул С.М. Криминалистическое исследование письменной речи. – Киев, 1973.

Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. – Томск, 1985.

Гаврилов А.К., Закатав А.А. Очная ставка. Учеб. пособие. – Волгоград, 1978.

Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике. – М., 1978.

Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. – Свердловск, 1975.

Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. – М., 1996.

Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве (методологические вопросы). – Киев, 1980.

Гончаренко В.И. Использование звукозаписи, фотографии и киносъемок в уголовном судопроизводстве. – Киев, 1980.

Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. Киев, 1984.

Гончаренко В.И. Кибернетика в уголовном судопроизводстве. – Киев, 1984.

Гончаренко В.Г. Лекції з судової психології, читані в Академії адвокатури України. – К., 2008.

Гончаренко В.И., Бергер В.Е. Криминалистика и криминалисты. – Киев, 1989.

Гончаренко В. Г., Сокиран Ф.М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві. – Київ, 1994.

Гончаренко В.И., Подпалый В.Л. Понятие криминалистической характеристики преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1986. – Вып. 33.

Гончаренко В.Г., Ціркаль В.В. Суворе дотримання закону і наукових рекомендацій криміналістики – гарантія якості розслідування // Вісн. Київ, ун-ту. Юрид. науки. – 1998. – Вип.35.

Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Котов Д.П. Судебная этика. – Воронеж, 1973.

Грамович Г. И. Основы криминалистической техники. – Минск, 1981.

Грановский Г.Л. Криминалистическое исследование следов ног. – К., 1970.Громов В. Методика расследования преступлений: Руководство для органов милиции и уголовного розыска. – М., 1929.

Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. – М., 1976.

Дубягин Ю.П., Торбин Ю.Г. Использование данных внешности человека в раскрытии и расследовании преступлений. – М., 1987.

Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. – Минск, 1979

Дулов А.В. Теоретические проблемы следственной тактики. – Саратов, 1987.Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии. Учеб. пособие. – Волгоград, 1976.

Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. – Волгоград, 1984.

Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. – М., 1982.

Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. – М., 1982.

Керівництво з розслідування злочинів: науково-практичний посібник / Кол. авторів: В.Шепітько, В.Коновалова, В.Журавель та ін.; За ред. В.Шепітька. – Х., 2009.Кертэс Имре. Тактика и психологические основы допроса. – М., 1965.

Кириченко А.А. Основы судебной микрообъектологии: Монография. – Харьков, 1998.

Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. – М., 1978.

Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – Харьков, 1976.

Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая харак­теристика преступлений. – Харьков, 1985.

Колмаков В.П. Введение в курс науки советской криминалистики. – Одесса, 1973.

Колмаков В.П. Следственный осмотр. – М, 1969.

Комарков В.С. Тактика допроса. – Харьков, 1975.

Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики. – Саратов, 1980

Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. – Саратов, 1987.

Коновалова В.Е. Проблемы логики и психологии в следственной тактике. – Киев, 1970.

Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции. – Харьков, 1997.

Котюк І.І. Теоретичні аспекти криміналістичної ідентифікації : Монографія. – К., 2004.

Котюк І.І. Теорія судового пізнання : Монографія. – К., 2006.

Криміналістика: криміналістична тактика і методика розслідування злочинів. – Харків, 1998.

Криміналістика: Підручник / За ред. П. Біленчука. – К., 2001.

Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. – 4-е вид., перероб. і доп. – Х., 2008.

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.Аверьяновой и Р.Белкина, М., 1997.

Крылов И.Ф. Следы на месте преступления. – Л., 1961.

Крылов Я Ф. Криминалистическое учение о следах. – Л., 1976.

Крылов И.Ф. В мире криминалистики. – Л., 1989.

Курс криминалистики: В 3 т. Т. 1. Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / Под ред. О. Коршуновой и А.Степанова. – СПб., 2004.

Курс криминалистики: В 3 т. Т. 2. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка / Под ред. О. Коршуновой и А.Степанова. – СПб., 2004.

Курс криминалистики: В 3 т. Т. 3. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / Под ред. О. Коршуновой и А.Степанова. – СПб., 2004.Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. – М., 1972.

Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. – М., 1989.

Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах / Под ред. Н.Г.Находкина, В.И.Гончаренко. – Киев, 1986.Ланд П. Организованная преступность. Тайная история самого прибыльного бизнеса в мире: пер. С англ. / Пол Ланд – М., 2005.

Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. – М, 1970.

Леви А.А. Звукозапись в уголовном процессе. – М., 1974.

Леви А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем. – М., 1987.

Лейстнер Л., Буйташ П. Химия в криминалистике. – М., 1990.

Лисиченко В.К. Использование данных естественных и технических наук в следственной и судебной практике. – Киев, 1979.

Лисиченко В.К, Липовский В.В. Исправленному не верить. – Киев, 1990.

Лисиченко В.К, Циркаль В.В. Использование специальных зна­ний в следственной и судебной практике. – Киев, 1987.

Лобойко Л.М., Черненко А.П. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій. Монографія. – Дніпропетровськ, 2006.

Локар Эдмонд. Руководство по криминалистике. – М., 1941.

Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. – М., 1973.

Лукьянчиков Е.Д. Криминалистическая идентификация объектов по следам памяти. – Донецк, 1968.

Лукьянчиков Е.Д. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. – К., 1990.

Лук’янчиков Є.Д. Пред’явлення для впізнання. – Макіївка, 1998.

Методика расследования преступлений (общие положения) М., 1976.Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. – М., 1973.

Митрохина З.И. Использование данных психологи при производстве допроса. Учебн. пособ. – К., 1990.

Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. – К., 1984.

Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 33. – М., 1980.

Овечкин ВА. Расследование преступлений, скрытых инсценировками. – Харьков, 1979.

Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений: Учебное пособие. – М., 1975.

Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. – М., 1980.

Подголин Е.Е. Тактика следственных действий. – Л., 1986.

Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. – Минск, 1973.

Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. – Минск, 1978.

Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. – Волгоград, 1997.

Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. – М., 1988.

Салтевский М.В. Криминалистическая одорология. Лекция. – К., 1976.

Салтевский М.В. Криминалистическая характеристика: структура, элементы // Специализированный курс криминалистики. – К., 1987.

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч. 1. – Х., 1999.

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч. 2. – Х.. 2001.

Салтевский М.В., Гапонов Ю.С. Вопросы судебной фотографии и киносьемок. – Киев, 1974.

Салтевський М.В., Глибко В.М, Запахові сліди у слідчій практиці. – К., 1992.

Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. – М., 1989.

Самошина З.Г. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. – М., 1963.

Сафин Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном судопроизводства. – Казань, 1990.

Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. – Киев, 1970.

Сегай М.Я. Современные возможности судебных экспертиз в свете достижений науки и техники. – Киев, 1986.

Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. – М., 1971.

Тищенко В.В. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ: Монография. – Одесса, 2002.Сергеев Л.А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений // Руководство для следователей. – М., 1971.

Скригонюк М.І. Криміналістика: Навчальний посібник. – К., 2004.

Слинько С.В. Розыск: признаки внешности человека. Справочное пособие. – Х., 1998.

Смыслов В.И. Свидетель в советском уголовном процессе. – М., 1973.

Смирнова Н.И. О возможности использования паралингвизмов в процессе следствия / Вопросы судебной психологии. – М., 1971.

Снетков В.А. Отождествление по чертам внешности. – М., 1999.

Сова Ф.П. Следы шин автомототранспортных средств и их использование в розыскной и следственной практике. – М., 1978.

Советская криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений. – К., 1988.Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. – М., 1970.

Стахівський С.М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів: Науково-практичний посібник. – К., 2009.

Терзиев Н.В. Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности. – М., 1956.

Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств: учебное издание. – Х., 1998.

Тимошенко П.Ю. Проблеми діагностики слідів пам’яті людини в кримінальному судочинстві. – К., 1994.

Трубачев А.Д. Следственные ситуации в раскрытии отдельных видов преступлений // Следственные ситуации в раскрытии преступлений. – Свердловск, 1975.

Турчин Д.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике. – Владивосток, 1982.

Уваров В.К Проверка показаний на месте. – М., 1982.

Филиппов А.Г., Целищев А.Я. Узловые проблемы методики расследования преступлений // Сов. государство и право. – М., 1982. – № 8.

Цвєтков П.П. Опознание на предварительном следствии. – М., 1995.

Шевченко Б.И. Теоретические основи трассологической идентифи­кации в криминалистике. – М, 1975.

Шейфер С.А. Следственные действия: система и процессуальная форма. – М., 1981.

Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. – Х., 1995.

Шепитько В.Ю. Теория криминалистической тактики: Монография. – Х.: Гриф, 2002. – 349 с.

Шиканов В.И. Проверка алиби. – Иркутск, 1978.

Шикакнов В.И. Криминалистическая виктимология. – Иркутск, 1979.

Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. – Иркутск, 1983.

Шиканов В.И., Тарнаев Н.Н. Запаховые микроследы. – Иркутск, 1974.

Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: учебное пособие. – М., 2006.

Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М, 1985.

Якимов И.Н. Допрос. – М., 1930.

Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. – Казань, 1983.

Ямпольский А.Е. Психология допроса подозреваемого. Учеб. пособие. – Волгорад, 1978.
ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ

З НАПРЯМУ "СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА"
Поняття спеціальних знань як засобу розв’язання окремих завдань у сфері кримінального провадження. Процесуальне тлумачення спеціальних знань.

Форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Компетенція слідчого, працівника дізнання, судді, слідчого судді, прокурора, адвоката, спеціаліста, експерта у використанні спеціальних знань.

Поняття експертизи як методу пізнання. Поняття судової експертизи як процесуального засобу одержання доказів. Предмет судової експертизи. Види судових експертиз.

Процесуально-організаційні засади проведення судових експертиз в Україні. Судово-експертні установи в Україні. Можливості проведення експертиз поза межами судово-експертних установ. Порядок залучення експерта сторонами. Проблема альтернативної судової експертизи.

Правовий статус експертних підрозділів, що діють в системі Мі­ністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та Міністерства оборони України.

Порядок призначення і проведення судової експертизи під час судового розгляду. Особливості призначення і проведення судової експертизи в суді. Допит експерта.

Порядок проведення експертиз в експертній установі та за її ме­жами.

Правила підготовки та оформлення матеріалів для проведення судової експертизи. Відбір зразків.

Структура постанови (ухвали) про призначення судової експертизи.

Права і обов'язки експерта. Права підозрюваного і обвинуваченого та інших учасників процесу щодо призначення і проведення судової експертизи.

Поняття первинної, додаткової і повторної експертиз. Процесуальні підстави і порядок їх призначення та проведення під час досудового розслідування та у суді.

Поняття комісійної і комплексної експертиз. Процесуальні особливості к проведення.

Ситуалогічна експертиза: поняття і загальна характеристика.

Криміналістична експертиза та її види: почеркознавча експертиза, авторознавча експертиза, трасологічна експертиза, судово-балістична експертиза, фототехнічна експертиза, техніко-криміналістичне дослідження документів, експертиза холодної зброї. Поняття і їх загальна характеристика.

Товарознавча експертиза: поняття і загальна характеристика.

Технологічна експертиза: поняття і загальна характеристика.

Технічна експертиза та її види: технічна експертиза загального характеру, пожежно-технічна експертиза, будівельно-технічна експертиза, агротехнічна експертиза, автотехнічна експертиза. Поняття і їх загальна характеристика.

Експертиза матеріалів і речовин: експертиза пального і мастил, експертиза кераміки і скла, експертиза пластмас, експертиза медикаментів та наркотичних речовин, експертиза харчових продуктів. Поняття і їх загальна характеристика.

Судово-медична експертиза. Освідування. Поняття і їх загальна характеристика.

Судово-психіатрична експертиза: поняття і загальна характеристика.

Судово-психологічна експертиза: поняття і загальна характеристика.

Судово-біологічна експертиза: поняття і загальна характеристика.

Судово-хімічна експертиза: поняття і загальна характеристика.

Інші види судових експертиз: поняття і загальна характеристика.

Висновок експерта як джерело доказів. Види висновків: категоричні, імовірні, умовно-категоричні. Твердження експерта про неможливість вирішення поставленого питання та його підстави. Значення цих висновків у доказуванні.

Висновки експерта про тотожність, групову (видову) належність і спільність джерела походження досліджуваних об'єктів та їх значення у доказуванні.

Правила перевірки та оцінки висновків експерта, а також його тверджень про неможливість вирішення питання. Особливості використання висновку експерта в доказуванні.

Порядок і предмет допиту експерта під час досудового слідства і в суді.Список рекомендованої літератури
Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 року.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 8.10.98 р. № 53/3.Арсеньєв В.Д. Процессуальные проблемы комплексной судебной экспертизы // Сб. научн. трудов ВНИИСЭ, 1981. – Вып. 48.

Ароцкер Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве. – М, 1964.

Арсеньев В.Д. Недостатки в организации и проведения комплексной экспертизы // Соц. законность. –– 1983. № 6.

Арсеньев В.Д. Актуальные вопросы оценки заключения эксперта как доказательства по уголовному делу // Теоретические и методические вопросы судебной экспертизы. – М., 1985.

Бергер В.Е. Современное состояние производства комплексных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы министерства юстиции СССР // Криминалистика и суд. экспертиза. – Вып. 19. – К., 1979.

Бергер В.Е., Коваленко Ю.Н. Основные стадии производства комплексных криминалистических и судебно-медицинских экспертиз // Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 22. – К. 1981.

Бергер В.Е., Филипчук О.Ф. Вопросы совершенствования производства комплексных экспертиз и оформления заключений // Криминалистика и судебная экспертиза, – Вып. 36. – К., 1988.

Винберг А.И. Основные принципы советской криминалистической экспертизы. – М., 1949.

Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Разграничение предметов, методов и объектов судебной экспертизы. – Соц. законность. – № 8. – 1978.

Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (Общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз): Учеб. пособ. – Волгоград, 1979.

Вопросы экспертизы в работе защитника: Сб. статей. – Л., 1970.Гончаренко В.И, Вейсберг Б.Б. Психологическая экспертиза в уголовном судопроизводстве. – Киев, 1980.

Грановский Г.Л. Классификация задач комплексных экспертиз // Актуальные проблемы теории судебной экспертизы. – М., 1984.

Громов А. Пути совершенствования судебно-медицинской экспертизы // Соц. законность. – № 11. – 1982.

Дидковская С.П., Клименко Н.И., Лисиченко В.К. Подготовка и проведение отдельных видов судебных экспертиз. – Киев, 1977.

Експертизи в судовій практиці / За ред. В.Г. Гончаренка. – К., 1993.

Експертизи у судовій практиці / За заг. Ред. В. Гончаренка. – К., 2004.

Експертизи в судовій практиці: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1993.Злобина Т.Г. Некоторые вопросы классификации видов судебной экспертизы // Теоретич. и практические вопросы судебной экспертизы. – Вып. 38. – М., 1970.

Криминалистическое исследование вещественных доказательств физическими, химическими и биологическими методами. – М., 1969.Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. – М., 1988.

Лисиченко В.К., Кабаков Б.З. К вопросу о комплексной судебно-медицинской и криминалистической экспертизе // Материалы третьей расширенной научн. конф., посв. памяти засл. деятеля науки проф. М.И. Райского. – Киев, 1958.

Метелица Ю.Л. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших. – М., 1990.

Митричев В.С. Методические рекомендации по организации и проведению в судебно-экспертных учреждениях комплексного исследования вещественных доказательств. – М., 1979.

Надгорный Г.М. К вопросу о законодательной регламентации комплексной экспертизы в уголовном судопроизводстве // Криминалистика и суд. экспертиза, – Вып. 30. – Киев, 1985.

Новоселова Н.А. О теории и практике комплексной экспертизы // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. – Вып. 2. – Минск, 1971.

Орлов Ю.К. Процессуальные проблемы комплексной экспертизы // Сб. научн. Трудов ВНИИСЭ. – Вып. 21. – М., 1979.

Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. – М., 1982.

Петрухин И.Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. – М., 1964.

Пожарно-техническая экспертиза. – М., 1986.Притузова В.А. Заключение эксперта как доказательство в советском судопроизводстве // Приказ МВД Украины № 140 от 9 марта 1992 г. // Положение о деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Украины. – К.: МВД Украины, 1992.

Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований // Материалы Всесоюзной научно-практ. конф. (Рига 5-6 декабря 2984 г.). – М, 1985.Прохоров-Лукин Г.В. Криминалистические аспекты типологии взаимодействия //Криминалистика и суд. экспертиза. – Вып. 41. – К., 1991.

Прохоров-Лукин Г.В. Методологические аспекты судебно-экспертного исследования механизма взаимодействия материальных объектов // Криминалистика и суд. экспертиза. – Вып. 45. – К., 1992.

Прохоров-Лукин Г.В. Гносеологические основы судебно-экспертного ситуационного анализа // Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики: Тезисы научно-практической конференции. – К., 1993.

Рахунов Р.Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе. – М., 1953.

Ромашов А.М. Судебно-бухгалтерская экспертиза. – М., 1981.

Ростов М.Н. О структуре комплексного экспертного исследования и заключении экспертов / Теоретич. вопр. суд. экспертизы. – Вып. 48. – М.,1981.

Ростов М.Н. Некоторые спорные положения проблемы комплексного экспертного исследования // Экспресс-информация. Экспертная практика и новые методы исследования. – М., 1983.

Рубежанский А.Ф. Судебно-медицинская экспертиза. – К., 1976.

Сапун А.П., Бергер В.Е. Подготовка и направление материалов для проведення судебных экспертиз. – Киев, 1974.

Сегай М.Я. Современные возможности судебных экспертиз в свете достяжений науки и техники. – Киев, 1987.

Селиванов Н.А. К вопросу о логической структуре и юридической форме заключения эксперта // Вопросы судебной экспертизы. – Баку, 1967.

Соколовский З.М. Оценка заключений криминалистической экспертизы письма. – М., 1959.

Судебная экспертиза материальных следов-отображений (проблемы методологии). – К., 1997.

Судебно-почерковедческая экспертиза. – М., 1971.

Судебные экспертизы (Возможности, подготовка материалов, назначение, оценка). – К., 1981.

Судебно-медицинская экспертиза: (Справочник для юристов). – М., 1980.

Тихонов Е.Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия: Учебн. пособ. – Барнаул, 1987.

Шиканов В.И. Комплексная экспертиза и е. применение при расследовании убийств. – Иркутск, 1976.

Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. – М.: Юрид. лит., 1979.

Шляхов А.Р. Классификации судебных экспертиз // Общее учение о методах судебной экспертизы. – Вып. 28. – М., 1977.

Шляхов А.Р. Комплексные исследования в судебной экспертизе // Соц. законность. – № 9. – 1985.

Эйсман А.А. Заключение эксперта. – М.,1967.

Экспертизы в судебной практике / За ред. В.И. Гончаренко. – К., 1987.Яковлев Л.М. Комплексная криминалистическая и судебно-медицинская экспертиза при расследовании преступлений против жизни и здоровья / Проблемы судебной экспертизы. – Вып. 5. – М., 1961.

Яковлев Я.М., Буларгин В.А., Овруцкий И.Я. Назначение судебной автотехнической экспертизы. – Душанбе, 1964.


Програма кандидатського іспиту з напряму «Оперативно-розшукова діяльність»
Тема 1. Оперативно-розшукова діяльність як об’єкт вивчення.

Поняття оперативно-розшукової діяльності, її зміст, суб’єкти і форми здійснення.

Мета і завдання оперативно-розшукової діяльності.

Співвідношення оперативно-розшукової діяльності з суміжними видами професійної розшукової діяльності і кримінальним процесом, криміналістикою та судовою експертизою.

Оперативно-розшукова наука: поняття, сутність, характеристика.

Оперативно-розшукова діяльність як навчальна дисципліна.


Тема 2. Принципи оперативно-розшукової діяльності і гарантії їх реалізації.

Поняття та система принципів оперативно-розшукової діяльності.

Значення принципів оперативно-розшукової діяльності.

Зміст принципів оперативно-розшукової діяльності.

Державні гарантії забезпечення оперативно-розшукової діяльності.
Тема 3. Оперативно-розшукова діяльність і права та свободи людини і громадянина.

Поняття прав людини і громадянина. Зміст дотримання прав і свобод людини і громадянина в процесі здійснення заходів оперативно-розшукової діяльності.

Захист прав людини і громадянина в процесі здійснення оперативно-розшукових заходів.
Тема 4. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності.

Поняття та загальна характеристика правових засад оперативно-розшукової діяльності.

Правові джерела оперативно-розшукової діяльності.

Тенденції формування українського оперативного законодавства.

Поняття і загальна характеристика законів України: «Про оперативно-розшукову діяльність»; «Про розвідувальні органи України»; «Про контррозвідувальну діяльність»; «Про державну таємницю»; «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

Тлумачення норм оперативно-розшукового закону.

Аналогія в правозастосовчій оперативно-розшуковій роботі.
Тема 5. Оперативно-розшукові заходи.

Поняття, класифікація та загальна характеристика оперативно-розшукових заходів. Підстави та порядок їх проведення, можливість використання їх результатів у кримінальному судочинстві.

Підстави та порядок проведення оперативно-розшукових дій.
Тема 6. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності.


Каталог: images -> stories -> 2013
stories -> Гостра дихальна недостатність
stories -> Запорізький національний університет
stories -> План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рік
stories -> Народна українська академія українська мова
stories -> Ультраструктурні основи патології клітини. Порушення структури та функції мембран
stories -> Реферат з актуальних проблем цивільно-процесуального права Виконав: Власюк В. В. Студент І курсу магістратури
stories -> Харківський національний університет внутрішніх справ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка