Програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»


Тема 5. Користувачі офіційної інформаціїСкачати 478.47 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір478.47 Kb.
#12875
ТипПрограма
1   2   3
Тема 5. Користувачі офіційної інформації:

диференціація, особливості інформаційних потреб.

Диференціація користувачів публічної бібліотеки за сферою діяльності – науки, практики, освіти тощо. Основні потреби в офіційній інформації користувачів, задіяних в галузі науки. Основні потреби в офіційній інформації користувачів, задіяних в галузі практики. Основні потреби в офіційній інформації користувачів, задіяних в галузі освіти. Реальні та потенційні користувачі офіційної інформації. Діяльність бібліотек з популяризації серед громадськості електронного урядування та електронної демократії. Особливості обслуговування віддалених користувачів офіційної інформації.

Співвідношення потреб в офіційній інформації з інформаційними запитами. Особливості індивідуальних, колективних та суспільних потреб в офіційній інформації. Методи вивчення потреб в офіційній інформації.

Питання для самоперевірки:


 1. Охарактеризувати особливості потреб різних груп користувачів офіційної інформації.

 2. Визначити основні напрями діяльності бібліотек із залучення реальних та потенційних користувачів до електронного урядування.

 3. Назвати особливості обслуговування віддалених користувачів офіційної інформації.

 4. Розглянути особливості індивідуальних, колективних та суспільних потреб в офіційній інформації.

 5. Назвати та дати коротку характеристику методам вивчення потреб в офіційній інформації.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Підготовити та захистити реферат за темою «Доступ громадян до офіційної інформації в бібліотеках України: проблеми та перспективи».

 2. Розробити проект соціологічного дослідження з вивчення потреб в офіційній інформації користувачів певної бібліотеки.


Практична робота 2.

Ділова гра «Професійний пошук офіційної інформації»

Завдання:

 1. Отримати запит щодо отримання офіційної інформації.

 2. Скласти та продемонструвати шлях виконання цього запиту.

 3. Дати відповідь на отриманий інформаційний запит «користувачеві».

 4. Отримати відгук від «користувача» щодо якості та оперативності надання інформації.


Література: 12, 17, 45, 47, 48, 51, 58, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 76, 77, 79, 82-84.
Тема 6. Бібліотечно-інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

Специфіка органів державного управління та місцевого самоврядування як об’єктів бібліотечного обслуговування. Роль публічної бібліотеки в інформаційному забезпеченні діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Стан бібліотечно-інформаційного забезпечення в Україні. Досвід країн світу з бібліотечно-інформаційного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування.Проблеми та перспективи електронного урядування на місцевому рівні. Значення інформаційно-аналітичної діяльності публічної бібліотеки для бібліотечно-інформаційного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування. Роль бібліотеки у підвищенні рівня інформаційної культури представників органів державної влади та місцевого самоврядування.
Питання для самоперевірки:

 1. Охарактеризувати сучасні підходи публічної бібліотеки в інформаційному забезпеченні діяльності органів державної влади.

 2. Охарактеризувати специфіку органів місцевого самоврядування як об’єкта бібліотечно-інформаційного обслуговування.

 3. Розглянути досвід публічних бібліотек України з інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування.

 4. Охарактеризувати інформаційно-аналітичну діяльність бібліотек для бібліотечно-інформаційного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Проаналізувати продукти та послуги Національної парламентської бібліотеки України (НПБУ) з інформаційно-бібліографічного забезпечення Верховної Ради України. Зробити письмовий висновок.

 2. Запропонувати заходи з підвищення рівня інформаційної культури представників забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування.


Семінар 3. Сучасні підходи публічних бібліотек до інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади.

Питання для обговорення:

 1. Органи державного управління та місцевого самоврядування як об’єкт бібліотечного обслуговування.

 2. Інформаційне забезпечення бібліотеками діяльності органів державної влади в Україні: стан та перспективи.

 3. Інформаційне забезпечення бібліотеками регіону діяльності органів місцевого самоврядування: стан та перспективи.

 4. Інформаційні продукти та послуги бібліотек для органів державної влади та місцевого самоврядування.

 5. Роль бібліотеки у підвищенні рівня інформаційної культури представників органів державної влади та місцевого самоврядування.


Практична робота 3. Інформаційне забезпечення бібліотеками регіону діяльності органів місцевого самоврядування.

Завдання:

 1. Ознайомитись з напрямами діяльності, а також інформаційними продуктами та послугами, що надаються певною бібліотекою регіону органам місцевого самоврядування.

 2. Скласти проект стратегічного плану взаємодії обраної бібліотеки з органами місцевого самоврядування щодо бібліотечно-інформаційного обслуговування.

 3. Результати практичної роботи обговорити в аудиторії.


Література: 12, 45, 47, 48, 55, 58, 61, 63, 66, 67, 69-71, 76, 77, 79, 82, 84.

ЗМІСТ КУРСУ

для заочної форми навчання

Тема 1. Вступ. Поняття та сутність електронного урядування. Нормативно-правові засади доступу громадян до інформації.

Предмет, мета та завдання курсу «Бібліотеки та електронне урядування». Роль курсу для професійної підготовки спеціалістів бібліотечно-інформаційного профілю. Обсяг та структура курсу. Література з курсу.

Поняття «електронне урядування»: підходи до визначення. Електронне урядування як елемент інформаційного суспільства. Зв’язок визначення поняття «електронне урядування» з аспектом функціонування. Основні завдання електронного урядування. Концепція електронного урядування. Поняття та завдання урядової мережевої інфраструктури. Етапи становлення електронного урядування.

Перспективи та очікувані результати автоматизації органів влади для громадян, бізнесу, державних органів. Світовий досвід впровадження та застосування електронного урядування.

Теоретичні засади правового регулювання доступу до інформації. Європейські стандарти та конституційні гарантії права на доступ до інформації. Роль інформаційного законодавства України щодо забезпечення прав громадян на доступ до інформації. Загальна декларація прав людини. Рекомендація № R (81) 19 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи про доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні державних органів. Конвенція Ради Європи про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру. Конвенція Ради Європи про кіберзлочини. Рекомендація № R (89) 9 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо комп’ютерних правопорушень. Рекомендація № 14 (99) про універсальні суспільні послуги щодо нових комунікативних й інформаційних послуг. Рекомендація 19 (2001) Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи про участь громадян у місцевому громадському житті. Рекомендація Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо доступу до офіційних документів (прийнята 21 лютого 2002 р.).

Конституційне право на доступ до інформації. Закони України: «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та ін.

Класифікація інформації за режимом доступу: відкрита інформація та інформація з обмеженим доступом. Поняття конфіденційної та таємної інформації. Правове регулювання доступу до персональної інформації. Активне та пасивне право на доступ до інформації. Відповідальність за порушення права на доступ до інформації.

Перспективи розвитку законодавства України про доступ до інформації.


Питання для самоперевірки:

 1. Дати визначення поняття «електронне урядування».

 2. Визначити характерні риси та основні завдання урядової мережевої інфраструктури.

 3. Охарактеризувати основні напрями державної політики з впровадження електронного урядування в Україні.

 4. Окреслити основні перспективні напрями розвитку електронного урядування в Україні.

 5. Визначити практику запровадження електронного урядування в США, Великобританії, Німеччині, Канаді, Австралії, інших країнах.

 6. Охарактеризувати право на доступ інформації як складову конституційного права на свободу інформації.

 7. Визначити стан та перспективи розвитку інформаційного права в Україні.

 8. Назвати та охарактеризувати правові режими доступу до інформації.

 9. Розглянути законодавчі акти, які регулюють доступ до інформації про особу в Україні.

 10. Визначити види відповідальності за порушення законодавства про інформацію.Завдання для самостійної роботи:

 1. Знайти у різних джерелах та зробити порівняльний аналіз визначень поняття «електронне урядування».

 2. Охарактеризувати урядову мережеву інфраструктуру в Україні.

 3. Підготувати та захистити реферат за темою «Стан та перспективи розвитку інформаційного законодавства України щодо доступу до інформації».

 4. Ознайомитись та дати письмову характеристику Законам України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації».

 5. Вивчити текст Конституції України та визначити завдання бібліотек у її реалізації.


Література: 1- 42, 45, 46, 48, 49, 52, 56, 59, 62, 69, 75, 85, 86.


Тема 2. Урядова інформаційна інфраструктура в Україні.

Структура центральних органів влади в Україні. Президент України. Законодавча влада. Виконавча влада. Судова влада. Система місцевого самоврядування в Україні. Класифікація національних інформаційних ресурсів України в електронному урядуванні.

Поняття внутрішньої та зовнішньої урядової інформаційної інфраструктури. Інтеграція інформаційних ресурсів органів влади, онлайнові послуги як складові концепції електронного урядування. Мета та завдання створення урядової мережевої інфраструктури.

Структура документальних інформаційних ресурсів органів влади. Традиційні та електронні види урядових інформаційних видань.

Урядовий веб-портал України: поняття та характеристика. Офіційні веб-сайти органів державної влади як джерело доступу до офіційної інформації. Системи електронного документообігу в органах державної влади як складова внутрішньої урядової інформаційної інфраструктури. Автоматизація звітності в податкову адміністрацію, пенсійний фонд, фінмоніторинг, держкомстат.

Надання державних послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій: основні послуги та механізм їх надання.Питання для самоперевірки:

 1. Розкрити сутність урядової інформаційної інфраструктури в Україні.

 2. Охарактеризувати завдання створення та функціонування урядової інформаційної інфраструктури.

 3. Визначити складові урядової інформаційної інфраструктури в Україні.

 4. Розглянути та обґрунтувати доцільність надання державних послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.Завдання для самостійної роботи:

 1. Ознайомитись з урядовим веб-порталом (www.kmu.gov.ua). Дати коротку письмову характеристику структури та контенту порталу.

 2. Ознайомитись із офіційним веб-сайтом Верховної Ради України (www.rada.gov.ua). Дати коротку письмову характеристику структури та контенту сайту.

 3. Ознайомитись із офіційним інтернет-представництвом Президента України (www.president.gov.ua). Дати коротку письмову характеристику структури та контенту сайту.Практична робота 1. Доступ громадян до офіційної інформації.

Завдання 1

 1. Оглядово ознайомитись з сайтом Верховної Ради України (www.rada.gov.ua).

 2. Виявити наявність фактографічної інформації на сайті; інформації про керівників; контактної інформації.

 3. Охарактеризувати можливості пошуку офіційних документів на сайті.

 4. Навести приклади знайдених на сайті офіційних документів (повна назва, адреса).

 5. Вказати додаткові відомості щодо документу, відмічені на сайті (дата прийняття, внесення змін, публікація документу тощо).Завдання 2

 1. Ознайомитись з сайтом певної обласної державної адміністрації (наприклад, Луганської облдержадміністрації – www.loga.gov.ua).

 2. Виявити наявність фактографічної інформації на сайті; інформації про керівників; контактної інформації.

 3. Охарактеризувати можливості пошуку офіційної інформації на сайті.

 4. Навести приклади знайдених на сайті офіційних документів (повна назва, адреса, додаткові відомості про документ).


Література: 4, 6, 10, 17, 20, 21, 23, 45, 48, 51, 55, 65, 73.

Тема 4. Роль бібліотек у розвитку електронного урядування в Україні. Бібліотечно-інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

Бібліотека як посередник спілкування між владою та громадою. Роль публічних бібліотек у державотворчих процесах. Надання доступу користувачам бібліотек до офіційної інформації як фактор розвитку демократичних процесів. Сприяння електронному залученню громадян до користування владною інформаційною інфраструктурою. Досвід зарубіжних бібліотек із встановлення зв’язку між владою та громадою.

Бібліотечно-інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування як один з напрямів діяльності публічної бібліотеки. Форми роботи бібліотек у встановленні зв’язків між владою та громадою. Перспективи електронного урядування для публічних бібліотек України.

Пункти Доступу Громадян (ПДГ) у бібліотеках України як інформаційні центри, що забезпечують доступ до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування. Мережа ПДГ в Україні. Можливості впливу громадян на законодавчі процеси за допомогою мережі ПДГ. Перспективи розвитку ПДГ в Україні. Роль Української бібліотечної асоціації (УБА) у формуванні мережі ПДГ.

Специфіка органів державного управління та місцевого самоврядування як об’єктів бібліотечного обслуговування. Діяльність публічної бібліотеки з метою інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Стан бібліотечно-інформаційного забезпечення в Україні. Досвід країн світу з бібліотечно-інформаційного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування.

Проблеми та перспективи електронного урядування на місцевому рівні. Значення інформаційно-аналітичної діяльності публічної бібліотеки для бібліотечно-інформаційного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування. Роль бібліотеки у підвищенні рівня інформаційної культури представників органів державної влади та місцевого самоврядування.Питання для самоперевірки:

 1. Охарактеризувати роль публічних бібліотек у розвитку демократичних та державотворчих процесів.

 2. Назвати основні напрями роботи бібліотек щодо залучення громадян до користування інформаційною інфраструктурою.

 3. Обґрунтувати доцільність та визначити особливості бібліотечно-інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування.

 4. Назвати та охарактеризувати форми роботи бібліотек у встановленні зв’язків між владою та громадою.

 5. Охарактеризувати сучасні підходи публічної бібліотеки в інформаційному забезпеченні діяльності органів державної влади.

 6. Охарактеризувати специфіку органів місцевого самоврядування як об’єкта бібліотечно-інформаційного обслуговування.

 7. Розглянути досвід публічних бібліотек України з інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування.

 8. Охарактеризувати інформаційно-аналітичну діяльність бібліотек для бібліотечно-інформаційного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування.Завдання для самостійної роботи:

 1. Ознайомитись та охарактеризувати діяльність певної бібліотеки регіону зі встановлення зв’язків між владою та громадою.

 2. Запропонувати перспективні напрями роботи певної публічної бібліотеки щодо розвитку електронного урядування в Україні.

 3. Проаналізувати специфіку роботи ПДГ у певній бібліотеці регіону.

 4. Проаналізувати продукти та послуги НПБУ з інформаційно-бібліографічного забезпечення Верховної Ради України. Зробити письмовий висновок.

 5. Запропонувати заходи з підвищення рівня інформаційної культури представників забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування.Практична робота 2. Інформаційне забезпечення бібліотеками регіону діяльності органів місцевого самоврядування.

Завдання:

 1. Ознайомитись з напрямами діяльності, а також інформаційними продуктами та послугами, які надаються певною бібліотекою регіону для органів місцевого самоврядування.

 2. Скласти проект стратегічного плану взаємодії обраної бібліотеки з органами місцевого самоврядування щодо бібліотечно-інформаційного обслуговування.

 3. Результати практичної роботи обговорити в аудиторії.


Література: 12, 17, 45, 47, 48, 51, 58, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 76, 77, 79, 82-84.

Тема 5. Користувачі офіційної інформації:

диференціація, особливості інформаційних потреб.

Диференціація користувачів публічної бібліотеки за сферою діяльності – науки, практики, освіти тощо. Основні потреби в офіційній інформації користувачів, задіяних в галузі науки. Основні потреби в офіційній інформації користувачів, задіяних в галузі практики. Основні потреби в офіційній інформації користувачів, задіяних в галузі освіти. Реальні та потенційні користувачі офіційної інформації. Діяльність бібліотек з популяризації серед громадськості електронного урядування та електронної демократії. Особливості обслуговування віддалених користувачів офіційної інформації.

Співвідношення потреб в офіційній інформації з інформаційними запитами. Особливості індивідуальних, колективних та суспільних потреб в офіційній інформації. Методи вивчення потреб в офіційній інформації.

Питання для самоперевірки:


 1. Охарактеризувати особливості потреб різних груп користувачів офіційної інформації.

 2. Визначити основні напрями діяльності бібліотек із залучення реальних та потенційних користувачів до електронного урядування.

 3. Назвати особливості обслуговування віддалених користувачів офіційної інформації.

 4. Розглянути особливості індивідуальних, колективних та суспільних потреб в офіційній інформації.

 5. Назвати та дати коротку характеристику методам вивчення потреб в офіційній інформації.Завдання для самостійної роботи:

 1. Підготувати та захистити реферат за темою «Доступ громадян до офіційної інформації в бібліотеках України: проблеми та перспективи».

 2. Розробити проект соціологічного дослідження з вивчення потреб в офіційній інформації користувачів певної бібліотеки.Практична робота 3.

Ділова гра «Професійний пошук офіційної інформації».

Завдання:

1. Отримати запит щодо отримання офіційної інформації.

2. Скласти та продемонструвати шлях виконання цього запиту.

3. Дати відповідь на отриманий інформаційний запит «користувачеві».4. Отримати відгук від «користувача» щодо якості та оперативності надання інформації.

Література: 12, 17, 45, 47, 48, 51, 58, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 76, 77, 79, 82-84.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Дати визначення поняття «електронне урядування».

 2. Визначити характерні риси та основні завдання урядової мережевої інфраструктури.

 3. Охарактеризувати основні напрями державної політики з впровадження електронного урядування в Україні.

 4. Охарактеризувати право на доступ до інформації як складову конституційного права на свободу інформації.

 5. Визначити стан та перспективи розвитку інформаційного права в Україні.

 6. Назвати та охарактеризувати правові режими доступу до інформації.

 7. Розглянути законодавчі акти, які регулюють доступ до інформації про особу в Україні.

 8. Визначити види відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

 9. Розкрити сутність урядової інформаційної інфраструктури в Україні.

 10. Охарактеризувати завдання створення та функціонування урядової інформаційної інфраструктури.

 11. Визначити складові урядової інформаційної інфраструктури в Україні.

 12. Розглянути та обґрунтувати доцільність надання державних послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

 13. Охарактеризувати роль публічних бібліотек у розвитку демократичних та державотворчих процесів.

 14. Назвати основні напрями роботи бібліотек щодо залучення громадян до користування владною інформаційною інфраструктурою.

 15. Обґрунтувати доцільність та визначити особливості бібліотечно-інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування.

 16. Назвати та охарактеризувати форми роботи бібліотек у встановленні зв’язків між владою та громадою.

 17. Охарактеризувати особливості потреб різних груп користувачів офіційної інформації.

 18. Визначити основні напрями діяльності бібліотек із залучення реальних та потенційних користувачів до електронного урядування.

 19. Назвати особливості обслуговування віддалених користувачів офіційної інформації.

 20. Розглянути особливості індивідуальних, колективних та суспільних потреб в офіційній інформації.

 21. Назвати та дати коротку характеристику методам вивчення потреб в офіційній інформації.

 22. Охарактеризувати сучасні підходи публічної бібліотеки в інформаційному забезпеченні діяльності органів державної влади.

 23. Охарактеризувати специфіку органів місцевого самоврядування як об’єкта бібліотечно-інформаційного обслуговування.

 24. Розглянути досвід публічних бібліотек України з інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування.

 25. Охарактеризувати інформаційно-аналітичну діяльність бібліотек для бібліотечно-інформаційного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування.

 26. Визначити та обґрунтувати роль бібліотеки у підвищенні рівня інформаційної культури представників органів державної влади та місцевого самоврядування.ЛІТЕРАТУРА
Нормативні акти України


 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади» № 327/225 від 25.11.2002 р.

 3. Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України «Про затвердження Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» № 149 від 15.08.2003 р.

 4. Наказ Міністерства фінансів України «Про організацію роботи з інформаційного наповнення і функціонування офіційного веб-сайту Міністерства фінансів України» № 536 від 24.08.2004 р.

 5. Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України «Про затвердження Переліку і Порядку надання інформаційних та інших послуг з використання електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» № 149 від 15.08.2003 р.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 4.01.2002 р. "Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” за № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності» № 1452 від 28.10.2004 р.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади» № 1453 від 28.10.2004 р.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» № 1302 від 29.08.2002 р.

 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд» № 208 від 24.02.2003 р.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації» № 348 від 14.04.1997 р.

 6. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 01.01.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

 7. Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»: Закон України від 20 лип. 2000 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 23. – С. 177.

 8. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січ. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

 9. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 трав. 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

 10. Про захист персональних даних: Закон України від 1 черв. 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – С. 481.

 11. Про звернення громадян: Закон України від 11.06.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

 12. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки: Закон України від 09 січ. 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – С. 102.

 13. Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 31 липня 2000 року № 928/2000.

 14. Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 31 липня 2000 року № 928/2000.

 15. Указ Президента «Про додаткові заходи по забезпеченню відкритості в діяльності органів державної влади» №683/2002 від 01.08.2002 р.

 16. Указ Президента України «Про внесення змін до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади» від 19 грудня 2005 року № 1784.

 17. Розпорядження Голови Верховної Ради України «Про затвердження Переліку автоматизованих систем інформаційно-технологічного забезпечення діяльності Верховної Ради України» № від 663 від 1.07.2003 р.Каталог: fileadmin -> uba documents -> GTC -> resources
resources -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Пояснювальна записка Модуль 1 складається з 2-х розділів які містять 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими. 1 розділ
resources -> Програма курсу «технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
resources -> Програма курсу «адвокація: представлення інтересів бібліотек»

Скачати 478.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка